De eigenschappen van het teken Kreeft

Element: water
Kruis: hoofd
Heerser: Maan

Algemeen

Kreeft is het teken wat de diepte van het leven ervaart. Kreeft-mensen leven in een ziedende zee van emoties, die hen meevoeren -stijgend en zakkend- als het eb en vloed van de zee. Toch zijn het stille wateren, je moet ze goed kennen om te kunnen vermoeden hoe diep het innerlijk leven van een Kreeft is. Voor een Kreeft-mens bestaat de wereld uit gevoelens, en dat maakt deze mens heel kwetsbaar. De Kreeft is ook de romanticus van de dierenriem, en met de grote verlangens en het vermogen tot diep voelen staat het teken Kreeft voor onvoorwaardelijke liefde. Kreeft handelt instinctief vanuit onbewuste impulsen en gaat meestal niet recht toe recht aan op het doel af, maar bereikt zijn of haar doel bijna altijd indirect.

Kreeft-kind

Een Kreeft-kind kan zich snel alleen en verlaten voelen en kan van tijd tot tijd erg verlegen zijn. Deze kinderen zijn buitengewoon gevoelig en sensitief. Harde woorden en onrechtvaardigheid zijn voor dit type kind ingrijpender voor de rest van het leven dan een pak rammel bij een Ram. Doorgaans zijn Kreeft-kinderen erg hulpvaardig en door een in de jeugd opgebouwde hechte gevoelsband zal een Kreeft-kind in de pubertijd meestal niet voor zoveel problemen zorgen. Vaak is er een artistieke, creatieve aanleg, en dit aanmoedigen kan het kind helpen zich wat minder onzeker te voelen. Veiligheid en geborgenheid

Bij een typische Kreeft moet romantiek vergezeld gaan van veiligheid en geborgenheid. Bij teleurstellingen in de vroege volwassenheid is het mogelijk dat een Kreeft-mens zich verre gaat houden van intieme relaties en in staat is alle gevoel binnen dat legendarische schild te houden. Een Kreeft-mens zoekt naar iemand die even gevoelig is als hij of zij zelf en voelt zich waarschijnlijk goed thuis bij een Vissen of Schorpioen, alhoewel dat laatste teken soms als te dwingend wordt ervaren.

Typerend voor een Kreeft-mens is de betrouwbaarheid en meestal is er wel een soort gave om goed met financiƫn om te kunnen gaan. Geldzaken zijn ook meestal wel in orde, aangezien een Kreeft niet van extreme verkwisting houdt en al evenmin gelukkig is met schulden.

Uit hang naar veiligheid en zekerheid blijft een Kreeft-mens soms zitten in een relatie die eigenlijk niet goed voor hem of haar is. Een mens kan zich vaak eenzamer voelen te midden van anderen, dan wanneer hij daadwerkelijk alleen is.. Een Kreeft kan letterlijk ziek worden door teveel gepieker. Gezondheid staat of valt met het emotioneel evenwicht.Ontevredenheid

Rond het dertigste jaar kan er plotseling een golf van ontevredenheid over de Kreeft-mens komen. Het wordt nu tijd om het heft in eigen handen te nemen wanneer je aan het leven een constructieve draai wilt geven, om zelfstandig het lot te bepalen en niet alles op het verleden te schuiven. Hier horen (opnieuw) vage, ongrijpbare gevoelens van onzekerheid bij. Begraaf je niet in sleur als je diep in je hart voelt dat het niet goed voor je is. De meeste Kreeften lezen liever een goed boek bij de kachel dan een winderige wandeling te maken in een herfstbos, terwijl dat laatste ook heel goed kan zijn.

Zo tegen het veertigste jaar heeft bijna elke typische Kreeft wel last van depressieve aanvallen. Dit is een hele belangrijke periode in het leven van een Kreeft-mens, en als er iets is wat hij of zij niet zou moeten doen, dan is het alle gevoelens wegstoppen zonder er met iemand over te praten.  Een Kreeft-mens in de middelbare leeftijdsfase kan zich wat verwaarloosd, wat nutteloos gaan voelen en zou er goed aan doen om de horizon te verruimen en naar interesses buitenshuis te zoeken of (alsnog) iets te gaan doen met sluimerende creativiteit.

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook
Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Gezondheid algemeen

April 2024

Wat zijn de voor­spellingen voor deze maand?

Lees meer...