De eigenschappen van het teken Waterman

Element: lucht
Kruis: vast
Heerser: Uranus

Algemeen

Waterman is het teken van onafhankelijkheid, gelijkheid en vrijheid. Dit teken werpt oude waarden omver zodat er ruimte komt voor nieuwe. Waterman bezit een groot abstractievermogen en neigt ernaar de dingen van een afstandje te bekijken en is erg vindingrijk en fantasievol.

Waterman-kind

Een Waterman kan zowel onvoorspelbaar als geniaal zijn. Een Waterman-kind heeft vaak een feilloze intuïtie en een zeer levendige belangstelling voor alles en iedereen. Waterman is een intellectueel teken en zelfs het kleinste Waterman-kind is niet gecharmeerd van speciale brabbeltaaltjes. Ook wil dit kind zich innerlijk vrij kunnen voelen en kan zich daardoor soms erg koppig en eigenwijs gedragen. Speelkameraadjes zijn bijna de eerste levensvoorwaarde van een Waterman-kind, al zullen contacten vaak wat oppervlakkig verlopen. Dit kind bezit al jong de gave om te kunnen gaan met alle soorten mensen. 

Groot abstractievermogen

Natuurlijk is niet elke Waterman begaafd, net zo min als elke Waterman zich zal ontwikkelen tot een excentriekeling, maar de meeste typische Watermannen kunnen erg goed overweg met cijfers en formules, hun abstractievermogen is groot. Wat voor problemen kan zorgen is de dagelijkse routine, hieraan heeft een Waterman een broertje dood. Als ouder of verzorger redt je het niet door dit kind jouw eigen inzichten op te willen dringen, wel kun je hem of haar helpen zich te leren aanpassen door steeds meerdere kanten te belichten.Tijdens de puberteit is er vaak opstand, in deze fase is er een grote behoefte alles anders te doen dan een ander. Besteedt als ouder of verzorger niet te veel aandacht aan uiterlijke zaken zoals de mogelijk in jouw ogen bespottelijke kleding of overdreven opgebrachte make-up, want dan is de kans groot dat je bij werkelijk wezenlijke problemen al helemaal geen ingang meer hebt.

In de liefde is een Waterman snel verdwenen wanneer je demonstratieve liefdesverklaringen verwacht. Wanneer iemand een Waterman-mens geestelijk of letterlijk probeert te binden is er alleen nog maar verzet. Op zulke momenten is er van betrokkenheid bij de ander geen sprake meer en kan een Waterman zich gevoelshalve helemaal afsluiten.

Door de originele en fantasievolle aanpak zal een Waterman waarschijnlijk op elk beroepsterrein wel kunnen slagen, mits er ruimte is voor creativiteit en onafhankelijkheid. Geld is voor een Waterman-mens vaak iets wat zo'n beetje op de laatste plaats komt, veel belangrijker is de uitdaging en het zich aangesproken kunnen voelen. Een Waterman-mens leeft bij ideeën en heeft er behoefte aan zich ergens met hart en ziel aan te kunnen wijden.

De geest tot rust brengen

Tijdens de voltooiing van de eerste Saturnuscyclus -zo rond het dertigste levensjaar- komen Waterman-mensen steeds meer in conflict met zichzelf. Perioden van depressieve gevoelens en een nervositeit kunnen de kop op steken, vooral als je je ergens in geblokkeerd voelt. Dit wordt meestal een tijd van veranderingen die wel een paar jaar kunnen duren. Gelukkig is een Waterman-mens niet zo bang voor veranderingen dus op zich kan dit een heel opwindende levensfase zijn. Waarschijnlijk verveelt een Waterman zich zelden of nooit, er zijn altijd wel dingen die je bezig kunnen houden en het leven interessant maken. Yoga en meditatie zijn voor een Waterman-mens heel goed om een te hard werkende geest weer tot rust te brengen.Pas als Waterman-mens een beetje op dat je je niet zo druk over de toekomst maakt dat je voor het heden geen tijd en aandacht meer overhebt. En het is ook niet echt verstandig om altijd van je collega's, vrienden en partner te verwachten dat ze jouw wisselende stemmingen begrijpen en accepteren, zelfs als je zelf weet dat je eigenlijk onuitstaanbaar bezig bent. Belangrijk is te zorgen voor voldoende slaap, de meeste Waterman-mensen hebben minstens acht uur nodig, en wanneer dat niet het geval is kun je zeer wispelturig worden. Waterman heeft een diep gevoelde behoefte de wereld mooier te maken dan hij is, maar kan er erg veel moeite mee hebben zich bezig te houden met persoonlijker, meer alledaagse dingen.

Ook de al wat oudere Waterman kan zich bij tijd en wijle nog helemaal wanhopig voelen van al het leed en de onrechtvaardigheid in de wereld. En nog steeds zijn er perioden dat je het zo druk hebt met het uitdenken en bespreken van idealen, dat je je achteraf volkomen uitgeput kunt voelen. Zorg voor een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning, dit is echt heel belangrijk voor een Waterman-mens.

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...