Het rijzende teken

De ascendant wordt bepaald door het tijdstip van de geboorte en de geboorteplaats. Het is het dierenriemteken dat op het moment van geboorte aan de oostelijke horizon opkomt, rijzend is. Het teken op de ascendant vertegenwoordigt de wijze waarop we met onze omgeving omgaan, onze basishouding en onze manier van de dingen benaderen.De geboorte

Ook laat onze ascendant iets zien van hoe we onze geboorte hebben ervaren, die kan bijvoorbeeld aarzelend zijn geweest (Steenbok), ervaren zijn als een bevrijding (Waterman) of als een strijd (Ram), of zelfs als een strijd op leven en dood (Schorpioen). Die eerste levensindruk, weergegeven door de ascendant, dragen we ons hele verdere leven bij ons en beleven we als het ware bij elk begin van iets nieuws weer opnieuw.

Hoe anderen ons zien

De ascendant staat ook voor het beeld dat anderen van ons krijgen, voor de eerste indruk. Wil je nog meer weten over het teken van de ascendant, klik dan op de afbeelding van het dierenriemteken links van de beschrijving of kijk voor extra algemene informatie bij de hoeken van de horoscoop.

Weet je niet in welk teken je ascendant valt?

Laat je ascendant berekenen

Klik op het teken waar je meer over wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-ascendant: De Vechter, 'Wie niet waagt, wie niet wint'

ramRam is een vurig teken, en wanneer je ascendant in Ram valt treedt je het leven direct en vol energie tegemoet. Het is niet makkelijk voor je om af te moeten wachten, het liefst neem je gelijk een besluit, onderneem je actie en zou je de gebeurtenissen graag naar je hand willen zetten.

De indruk die je op anderen maakt is levendig, impulsief, energiek, ondernemend en moedig. Iemand die de nodige risico's durft te nemen, maar ook iemand die geneigd kan zijn tot voorbarigheid, gebrek heeft aan inlevingsvermogen en met (te) veel haast.

Wanneer andere factoren in je horoscoop een remmende rol spelen kan het lastiger worden om deze behoeften tot uitdrukking te laten komen, wat tot frustraties kan leiden in de vorm van ziekte, onbeheersbare uitbarstingen of de een of andere vorm van zelfdestructief gedrag.

 
Stier-ascendant: De Gemoedelijke, 'Kon het maar altijd zo blijven'

stierWanneer je ascendant in het aardeteken Stier valt, dan wordt het leven rustig en kalm tegemoet getreden.

Je maakt op anderen een betrouwbare en geduldige indruk met een een grote gehechtheid aan materiële zekerheden en een neiging tot (te) grote koppigheid. Je kijk op het leven is tamelijk conservatief aangezien je veel waarde hecht aan alles wat je vertrouwd is.

Behalve aan materiële zekerheid is er ook een sterke behoefte aan emotionele zekerheid waardoor je -soms tegen beter weten in- relaties kunt blijven onderhouden die hun tijd al lang en breed hebben gehad. Met een Stier-ascendant heb je een sterke partner nodig die een conflict niet uit de weg gaat.

 
Tweelingen-ascendant: De Intellectueel, 'Wat ik niet weet is heel aantrekkelijk'

tweelingenMet deze ascendant ben je nieuwsgierig en onderzoekend en wil je graag weten hoe mensen en dingen in elkaar steken.

Je maakt een slimme en veelzijdige indruk op anderen, iemand die nooit met een mond vol tanden zal staan. Door je innerlijke onrust ben je het liefst eeuwig op weg en kost het je moeite om je ergens op te concentreren. Ook verlies je liever de alternatieven niet uit het oog en je bezighouden met één ding betekent dat andere zaken niet aan bod kunnen komen.

Dit alles kan leiden tot wispelturigheid in je zienswijzen. In feite ben je een soort doorgeefluikje, hier en daar iets 'oppikkend' en ergens anders weer 'afleverend'. Een vlinder die nergens lang blijft zitten. Jouw grootste drive is communicatie en je grootste kwaliteiten je flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

 
Kreeft-ascendant: De Zorgzame, 'Alles, maar niet in één keer'

kreeftMet een Kreeft-ascendant reageer je instinctief en vanuit je gevoel. De indruk die je op anderen maakt is meelevend, loyaal en een beetje gereserveerd.

Dat laatste komt omdat deze ascendant voor een grote emotionele kwetsbaarheid kan zorgen waardoor je uit zelfbescherming zult proberen eerst de kat maar eens uit de boom te kijken, vooral wanneer ook in de rest van de horoscoop het water-element overheerst. Wanneer daarentegen je horoscoop overheerst wordt door het element aarde of lucht ben je je vaak niet zo bewust van je eigen emotionele kwetsbaarheid, in zo'n geval zul je voornamelijk ervaringen aantrekken die de nadruk leggen op de noodzaak gevoelens te (h)erkennen en te respecteren.

Anderen bereiken weinig met redenaties en rationalisaties, een Kreeft-ascendant houdt bijna altijd vast aan het eigen gevoel.

 
Leeuw-ascendant: De Zelfverzekerde, 'Het leven is de moeite waard'

leeuwWanneer je een Leeuw-ascendant hebt maak je een zelfbewuste, trotse en waardige indruk. Je bezit een aangeboren autoriteit en een flinke portie optimisme.

Deze ascendant zorgt voor creativiteit en een bruisende energie, en je houdt ervan in het middelpunt te staan, de leiding te hebben en de zaken groots aan te pakken. Wanneer je geen uitlaatklep hebt voor je kracht en creativiteit kan dit omslaan in cynisme of bitterheid. Uit angst te zullen falen kun je soms te lang twijfelen en aarzelen waardoor kansen aan je neus voorbij kunnen gaan.

Een Leeuw-ascendant zorgt in principe voor een groot hart met een overmaat aan liefde, maar over het algemeen verlang je daar wel iets voor terug: een zekere mate van dankbaarheid vind je toch wel het minste..

 
Maagd-ascendant: De Voorzichtige Perfectionist, 'Oefening baart kunst'

maagdEen Maagd-ascendant past zich makkelijk aan wanneer dat in de gegeven omstandigheden noodzakelijk blijkt.

Op anderen maak je een rustige, conventionele en gereserveerde indruk met een tamelijk perfectionistische inslag. Iemand die geniet van werken en niet bijzonder veel behoefte lijkt te hebben aan plezier maken.

Met een Maagd-ascendant kun je soms zo bezig zijn met allerlei details dat je de grote lijn uit het oog kunt verliezen, ook kan er een neiging zijn te veel waarde te hechten aan in feite onbenullige uiterlijkheden. Instinctief kun je goed onderscheid maken tussen bruikbaar en onbruikbaar, nuttig en waardeloos op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Je houdt ervan dat dingen overzichtelijk zijn en je manier van handelen is systematisch, kritisch en realistisch.

 
Weegschaal-ascendant: De Diplomaat, 'Als het maar mooi en stijlvol is'

weegschaalEen Weegschaal-ascendant maakt een vriendelijke en diplomatieke indruk. Deze tactische gaven maken je tot een geliefd bemiddelaar, maar kunnen er ook voor zorgen dat je conflicten koste wat het kost wilt vermijden.

Tot actie komen vergt veel overleg en pas daarna kom je op grond van een zo eerlijk mogelijke beoordeling van de situatie in een weloverwogen actie. Alle verschillende mogelijkheden worden dus eerst tegen elkaar afgewogen, en dit kan het uiteindelijke in actie komen dan ook flink in de weg zitten. Vandaar de reputatie van Weegschaal om eeuwig te aarzelen en te twijfelen.

Daar komt nog bij dat deze ascendant bijzonder gericht is op de ander, wat het ook al niet makkelijker maakt om tot een eigen besluit te komen. Je bent erg gesteld op gezelschap en je zou er moeite mee kunnen hebben alleen te leven.

 
Schorpioen-ascendant: De Ondoorzichtige, 'Alles of niets'

schorpioenMet deze ascendant maak je al snel een vastberaden en resolute indruk op andere mensen. Iemand die bereid is alle hindernissen te nemen bij het bereiken van eenmaal gestelde doelen.

Niets wordt op het eerste gezicht als waar aangenomen, je bezit een uitstekende opmerkingsgave met een goed oog voor de zwakke plekken van een ander, en je wilt de dingen graag diep doorgronden. Altijd op zoek naar de kern, naar de diepere betekenis. Je zelfbeheersing is bijzonder groot, anderen zien niet veel aan jou, ook bij grote innerlijke opwinding ben je in staat uiterlijk heel kalm te blijven.

Conflicten ga je niet uit de weg, maar het achterste van je tong laat je zelf zelden zien. Je kent extreme gevoelens van liefde en haat en bent in staat lange tijd wrok en wraakgedachten te koesteren jegens iemand die jou onrecht heeft aangedaan.

 
Boogschutter-ascendant: De Joviale Optimist, 'Het zal wel goedkomen'

boogschutterMet een Boogschutter-ascendant ben je gericht op de buitenwereld en maak je een eerlijke, vriendelijke en idealistische indruk.

Je houdt ervan je horizon te verbreden door reizen of kennis te vergaren. In wezen ben je een zoeker, iemand die altijd op zoek is naar een nieuw doel om na te kunnen jagen, en de jacht op dat doel schenkt je vaak meer bevrediging dan wanneer je het beoogde uiteindelijk hebt bereikt. Op dat moment is de glans er al bijna af en kijk je alweer om je heen op zoek naar de volgende uitdaging. Het kan soms heel moeilijk zijn de kloof tussen wat is en wat zou kùnnen zijn te verdragen.

In een intiemere relatie kun je geneigd zijn tot een voortdurend heen en weer zwenken tussen de drang naar vrijheid en de behoefte aan gebondenheid en innerlijk blijf je eigenlijk altijd een vrijgezel. Andere mensen zijn niet altijd gediend van je soms tamelijk moraliserende manier van iets verkondigen (bij voorkeur De Waarheid..).

 
Steenbok-ascendant: De Plichtsgetrouwe, 'Niets voor niets'

steenbokMet deze ascendant bezit je veel uithoudings- en doorzettingsvermogen. Je maakt een betrouwbare, verantwoordelijke en praktische indruk op anderen. Je concentratievermogen is buitengewoon groot en je hebt behoefte aan duidelijke structuren.

Je kunt genieten van een serieus gesprek en van het najagen van ambities. Obstakels sporen meestal alleen maar aan tot nog meer inzet. Met een Steenbok-ascendant kun je vaak last hebben van het gevoel dat er voortdurend een soort Strenge Vader over je schouder meekijkt, dat er als het ware steeds gekeken wordt of jij wel voldoende je best doet, waardoor er een innerlijke druk kan ontstaan die aanzet tot nog grotere en nog betere prestaties.

Je plichtsgevoel is erg groot en kan soms als drukkend ervaren worden. Dit alles kan leiden tot een pessimistische kijk op het leven en een rem op je spontaniteit. Vaak wordt dit beter in de tweede levenshelft.

 
Waterman-ascendant: De Vrije Geest, 'Mijn vrijheid is mijn alles'

watermanMet een Waterman-ascendant kun je een idealistische en vaak nogal afstandelijke indruk bij anderen wekken.

Over het algemeen aangenaam in de omgang maar een beetje dogmatisch. Iemand die er buitengewoon hoge normen en een onorthodoxe denkwijze op nahoudt en in het bezit is van flink wat intellectuele en praktische capaciteiten en bovendien de nodige mensenkennis. Je kunt er niet tegen in een hokje te worden ondergebracht, daarentegen zou je het wel leuk kunnen vinden anderen bij tijd en wijle te shockeren of om hun gezag te ondermijnen.

Je idealen hebben meestal te maken met vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voor iedereen, en je zou de juiste persoon kunnen zijn om de belangen van minderheden die door het bestaande systeem worden onderdrukt of tegengewerkt te behartigen.

 
Vissen-ascendant: De Mediamieke, 'Het leven is een droom'

vissenMet een Vissen-ascendant maak je een zachtmoedige indruk, iemand die zich goed in anderen kan inleven en die altijd bereid is de helpende hand te bieden.

Je bezit artistieke kwaliteiten en bent dromerig aangelegd. Andere mensen kunnen soms moeilijk hoogte van je krijgen, ook al omdat je zo inschikkelijk en flexibel bent. Je zelfvertrouwen en zelfbewustzijn is niet zo stabiel waardoor je ook geneigd kunt zijn tot een te grote passiviteit, en daardoor mooie kansen voorbij laat gaan. Door je grote onzelfzuchtigheid kun je problemen hebben met het afbakenen van je grenzen waardoor anderen misbruik van je kunnen maken.

Met deze ascendant voel je je vaak niet opgewassen tegen de rauwe werkelijkheid van alledag en zul je willen proberen een ontsnappingsroute te vinden. Sommige Vissen-ascendanten vinden dat in alcohol en drugs, anderen offeren zich op voor een goed doel en weer anderen vinden een mogelijkheid in het benutten van de aangeboren artistieke gaven.

 

Kijk voor een meer uitgebreide beschrijving ook bij de tekens van de dierenriem

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...