Venus: Waarden

Venus vertegenwoordigt onze behoefte aan innerlijke en uiterlijke harmonie en evenwicht. Ze is nauw verbonden met de innerlijke gevoelens die we hebben wanneer we vergelijkingen maken en zaken beoordelen. De keuze van partners wordt eveneens sterk beïnvloed door deze planeet. Venus is -net als Mercurius- in de horoscoop altijd dicht bij de Zon te vinden, hetzij in hetzelfde teken, hetzij in één van de beide tekens aan weerszijden van het Zonneteken.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Venus staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Venus in Ram: Onafhankelijkheid

venus-ramPersoonlijke vrijheid en integriteit zijn voor jou belangrijker waarden dan materiële bezittingen of een hoge sociale status. Je neemt graag risico's en je vindt het opwindend en stimulerend om nieuwe mensen te ontmoeten. In je oordeel over anderen laat je je niet beïnvloeden door de  mening van anderen.

Vrouwen met deze astrologische stand zijn vaak erg onafhankelijk ingesteld, ze zullen zich zelden in een positie laten manoeuvreren waarin ze door mannen gecommandeerd worden. Ben je een vrouw, dan voel je vermoedelijk verachting voor traditionele denkbeelden over vrouwelijkheid, jij bent eerder een carrièrevrouw die ervan geniet de concurrentieslag aan te gaan.

Mannen met deze planeetstand zullen zich aangetrokken voelen tot onafhankelijke, ambitieuze vrouwen en genieten van de wederzijdse vrijheid die zulke relaties laten, vrouwen zien graag dat er om hun gunsten wordt gedongen en gruwelen van afhankelijkheid in een relatie. Met deze planeetstand stel je prijs op eerlijkheid en directheid, al bezit je ook een soort romantische onnozelheid die aan naïviteit grenst. Je windt er geen doekjes om en geeft de voorkeur aan een directe confrontatie wanneer er misverstanden uit de wereld geholpen moeten worden.

Zowel mannen als vrouwen neigen ernaar zich snel, zo niet al te overhaast te binden, wat ze vaak later berouwen. Beide geslachten houden van uitdagingen en een element van opwinding in hun relatieleven. Dynamiek en actie zijn belangrijke ingrediënten voor het welslagen van de relatie.

 

Venus in Stier: Je waarden beschermen

venus-stierJe bezit een groot besef van waarden en bent vermoedelijk sterk gehecht aan de dingen die je dierbaar zijn. Met je verfijnde gevoel voor kwaliteit en je vastbeslotenheid om waar voor je geld te krijgen, bezit je aanleg voor een baan in de bank- en financiële wereld of op het vlak van materiële zaken en mogelijk ook onroerend goed. Je bent door en door betrouwbaar en bezit een uitmuntend oordeelsvermogen, maar verwacht anderzijds ook genereus beloond te worden voor deze eigenschappen.

Met je materialistische inslag heb je een grote behoefte een goed, vast inkomen. Materieel bezit is feitelijk de graadmeter voor je gevoel van eigenwaarde. Niettemin ben je een voorzichtige investeerder en je kunt indien nodig sparen voor de dingen die je graag wilt.

Een vrouw met deze planeetstand zal lichamelijk aangelegd en sensueel zijn. Er bestaat een sterke behoefte aan een stabiele relatie met lichamelijke en materiële liefdesbetuigingen. Geschenken verrichten hier wonderen en lichamelijk contact is van groot belang. Mannen met deze stand zoeken naar een betrouwbare en zeer vrouwelijke partner, en een goed seksleven is een belangrijk ingrediënt in hun relatie. Hoe dan ook vormen mensen met deze stand veelal een lange en stabiele relatie.

Materiële noden kunnen een bron van onenigheid zijn en economische crises zullen de relatie danig op de proef kunnen stellen. Beide geslachten zijn veelal zacht en liefhebbend van aard en weten als geen ander te genieten van de geneugten des levens. Je houdt van de natuur en je hebt gevoel voor schoonheid. Je voelt je diep bevredigd over de dingen die je in de loop van je leven verwerft.

 

Venus in Tweelingen: Genieten van de omgang met mensen

venus-tweelingenJe bezit een aangeboren talent voor communicatie, vaak op een creatief of esthetisch niveau. In de sfeer van werk verleent dat je een aantal waardevolle kwaliteiten, niet in de laatste plaats je ontwapenende overredingskracht. Je voelt je lekker in situaties waarin je anderen mensen ontmoet. Je legt gemakkelijk contact en mogelijk ben je geknipt voor een functie op de afdeling personeelszaken. Aangezien je een geweldig literair oordeelsvermogen bezit, wil je het misschien eens proberen met schrijven.

Zonder moeite pas je je aan in de omgang met anderen en je bezit een gave om contact met mensen te leggen. Een geïsoleerde positie is niets voor jou, je hebt behoefte aan sociale stimulatie en vindt het prettig om verschillende zaken tegelijk onder handen te hebben. Je vriendschappen zullen heel je leven door een grote bron van kracht en steun zijn.

In liefdesrelaties kan met deze planeetstand gebrek aan stabiliteit bestaan, aangezien één enkele partnerrelatie maar moeilijk de behoefte aan sociale contacten kan bevredigen. Er is dan ook meestal sprake van een beetje onschuldig geflirt. Zowel mannen als vrouwen met deze stand hechten sterk aan stimulerende geestelijke relaties, cultuur, intelligentie en een speciaal soort van sociale mobiliteit.

De vrijheid om de eigen gang te gaan is een essentieel ingrediënt voor een bevredigende relatie. Zonder voldoende verandering, reizen en een actief sociaal leven bestaat het gevaar dat je je verstikt voelt door je partner. Vrouwen met deze stand vertonen een jeugdige charme, terwijl mannen zich ten zeerste aangetrokken voelen tot het elfachtige, zorgeloze type partner. Een goede communicatie is de hoeksteen van een bevredigend liefdesleven.

 

Venus in Kreeft: Een liefdevolle omgeving opbouwen

venus-kreeftJe geeft veel om mensen en je knoopt, waar je ook werkt, diepe emotionele banden aan. Mogelijk kies je daarom een beroep waarin je voor anderen kunt zorgen. Je hecht sterk aan conventionele waarden en bent in economisch opzicht zeer voorzichtig, wellicht bezit je daardoor aanleg voor het beheer van onroerende goederen. Loyaliteit en zekerheid zijn twee belangrijke criteria als het om je baan gaat, en wordt aan deze criteria voldaan, dan werk je hard en toegewijd.

Hoewel je misschien je gevoelens verborgen houdt, ben je buitengewoon gevoelig in relaties en wordt je gemakkelijk gekwetst door de botteriken in het leven. Je werkt daarom het beste in een beschermde omgeving met warme persoonlijke relaties, en als geen ander ben je er ook bedreven in zelf zo'n omgeving te scheppen. Aangezien familiewaarden veel voor je betekenen, zou je verscheurd kunnen worden tussen gezin en werk.

De gevoelens voor je gezin staan centraal in je emotionele leven. Vrouwen met deze planeetstand doen hun best om een warme huiselijke sfeer te scheppen, ze kunnen vaak lekker koken en zorgen meer in het algemeen graag voor hun man. Ze zoeken naar een echtgenoot die een goede vader voor de kinderen zal zijn. Mannen voelen zich op hun beurt aangetrokken tot het bemoederende type. De communicatie voltrekt zich eerder op een emotioneel dan op een geestelijk niveau.

Trouw en loyaliteit aan het gezin zijn essentiële waarden, zonder deze waarden zal een relatie het niet redden. Als je je gekwetst voelt, neig je ernaar je emotioneel terug te trekken. Voor jou draait je liefde rond huis en haard en je hebt weinig behoefte om de wereld in te trekken en mensen te ontmoeten. Je relaties, zelfs die uit het verre verleden, stemmen je diep sentimenteel.

 

Venus in Leeuw: Persoonlijke warmte uitstralen

venus-leeuwJe voelt je aangetrokken tot een leven in luxe en stijl en in je contacten met anderen hecht je er sterk aan een goede indruk te maken. Persoonlijk prestige is een belangrijke carrièrewaarde, en je mag graag zien dat je prestige weerspiegeld wordt in je uiterlijke verschijning en je bezittingen. Op de carrièreladder stijg je gestaag dankzij je grote persoonlijke charme en invloed. Je beseft hoe belangrijk eerste indrukken zijn en cultiveert zorgvuldig je contacten door respect en warmte te tonen.

Tegelijkertijd verwacht je opgemerkt en gewaardeerd te worden in je baan. Gulhartig als je nu eenmaal bent, geniet je vermoedelijk een zekere populariteit, waarmee je beslist je voordeel weet te doen. Voor jou is de positie belangrijker dan het geld, maar gelet op je verlangen om een leven in stijl te leiden en je extravagante smaak is het financiële plaatje natuurlijk toch belangrijk.

Mannen met deze planeetstand vallen voor vrouwen met wie ze goede sier kunnen maken. Zowel mannen als vrouwen voelen zich aangetrokken tot mensen die een centrale positie in sociale kringen innemen. Een goede smaak, verfijnde manieren en stijl zijn essentiële elementen in de liefde. Vrouwen verwachten stijlvol het hof gemaakt te worden, en dure geschenken zijn uiteraard nooit te versmaden. Maar op de keper beschouwd zijn beide geslachten zeer hartelijk en romantisch aangelegd.

Hoewel bij deze stand een natuurlijke trouw en eergevoel horen is er, paradoxaal genoeg, ook sprake van zwakte waar het op affaires aankomt. Het is ook moeilijk om aanbiddende blikken te weerstaan! Krenkingen van de persoonlijke trots kunnen de stabiliteit van de relatie ernstig ondermijnen, gelet op het feit dat wederzijdse bewondering zo belangrijk is, valt er misschien nog maar weinig te redden als de ene partij het respect voor de andere verliest.

 

Venus in Maagd: Ordelievendheid

venus-maagdJe bent een rasperfectionist met een liefde voor het detail. Je bent consciëntieus en het is ideaal wanneer je je je organisatorische capaciteiten kunt combineren met je esthetisch gevoel. Waarschijnlijk bezit je aanleg voor secretariële werkzaamheden. Het schenkt je verder grote voldoening als je anderen kunt helpen. Jij bent onveranderlijk degene die waarborgt dat alles op rolletjes loopt in je werkomgeving, en je vindt pas rust wanneer je alles op orde hebt.

Een baan waarin je je hulpvaardigheid en aandacht voor details kunt ontplooien is je op het lijf geschreven. Je werkt gewetensvol en hard en dat gegeven gecombineerd met je verlangen om dienstbaar aan anderen te zijn, kan erin uitmonden dat er van je geprofiteerd wordt, zodat het dus belangrijk is dat je grenzen stelt aan hoeveel je bereid bent te doen voor anderen.

Vrouwen met deze planeetstand houden ervan hun liefde te tonen door in de relatie de eenvoudige dagelijkse karweitjes op zich te nemen. Maar dat kan er op uitdraaien dat ze al het schoonmaken en koken doen. Hoewel wanorde en rommel je een doorn in het oog kan zijn, kun je je partner beter niet al te veel achter de vodden zitten waar het om het huishouden gaat. Bij deze stand is enerzijds sprake van een zekere sensualiteit, anderzijds van zowel zelfkritiek als een kritische houding jegens de partner. Jouw praktische instelling kan door de ander nogal eens als koud of gevoelloos uitgelegd worden. Je bent wel degelijk gevoelig, maar dat laat je meer zien in het zorgen voor anderen.

Als je een man bent, zul je in de liefde een praktische smaak hebben, mogelijk voel je je aangetrokken tot een gewetensvolle en eenvoudige vrouw, die bereid is je vooruit te helpen in het leven. Zin voor reinheid en orde zijn belangrijke criteria in de partnerkeuze. Leer wel constructief en ondersteunend in je kritiek te zijn. Je hebt er verder baat bij grotere acceptatie op te brengen voor de vermeende gebreken van degenen van wie je tenslotte houdt.

 

Venus in Weegschaal: Smaak en diplomatie

venus-weegschaalJe bezit een uitgesproken gevoel voor evenwichtig en harmonie om je heen en je kunt buitengewoon goed projecten evalueren. Daarnaast bezit je een opmerkelijke gave voor het omgaan met mensen, waarbij je erin slaagt hen op hun eigen niveau te ontmoeten. Een baan die diplomatieke vaardigheden vereist zou voor jou midden in de roos kunnen zijn, bijvoorbeeld op de afdeling personeelszaken. Je komt het beste tot je recht in een boeiende sociale omgeving, waarin je je voortreffelijke oordeelsvermogen kunt toepassen.

Je verfijnde esthetische gevoel zou tot uiting kunnen komen in een liefde voor cultuur, kunst, muziek enzovoort. Je voelt je prettig in een functie waarin je je smaak kunt ontplooien en interpersoonlijke relaties voorop staan, een positie waarin je hard jegens anderen moet zijn is daarentegen volstrekt niets voor je. Hoewel je tamelijk ambitieus en dynamisch kunt zijn, wens je daarvoor niet je vriendschappen op het spel te zetten.

Liefdesrelaties zijn buitengewoon belangrijk voor je en je zult dan ook zelden zonder partner zitten. Je voelt voortreffelijk de behoeften van je partner aan en je bent bereid je in de meeste kwesties te schikken, met uitzondering dan in het opzicht van kleding en de inrichting van het huis. Van een slechte smaak en onverfijnd gedrag gruw je. Daarentegen voel je je aangetrokken tot mensen die er goed uitzien en van culturele interesse en verfijning blijk geven.

Mannen met deze stand vallen voor elegante vrouwen met een goede smaak en zeer vrouwelijke manieren. Vrouwen stralen op hun beurt verfijning en stijl uit en verlangen naar een partner die hen als een gelijke behandelt en toch zijn mannelijkheid niet verloochent. Voor beide geslachten is de relatie een heilig principe en speelt een centrale rol in een bevredigend leven. Van een relatie die van de magie der romantiek gespeend is moet je niets hebben. Het is belangrijk voor je dat je partner jouw smaak deelt en dat jullie samen goed kunnen praten.

 

Venus in Schorpioen: Diepgang van relaties

venus-schorpioenJe bent een gesloten iemand, trouw van aard en met een grote scherpzinnigheid in persoonlijke relaties. Je bent ongeschikt voor een baan waarin je oppervlakkig met anderen moet omgaan, al weet je als het moet je eigen privacy goed te beschermen. Eén of twee innige contacten op je werk, waaraan je dan ook hondstrouw bent, zijn meer jouw stijl. Je bezit aanleg voor tal van uiteenlopende beroepen, maar toch vooral voor functies waarin om een zekere geheimhouding wordt gevraagd, met name inzake financiële kwesties. Je mag bogen op een knobbel voor financiële administratie.

In het eerste deel van je leven voel je je wellicht sterk aangetrokken tot materieel succes en persoonlijk prestige, aangezien jouw persoonlijke waarde een centraal punt voor je is, en een goed salaris wonderen verricht voor je gevoel van eigenwaarde. Daarin kan later verandering komen als gevolg van een financiële crisis die je ertoe dwingt je te bezinnen op wat echt belangrijk voor je is.

Emotioneel bind je je het liefst voor het leven. De liefde is een ernstige zaak voor je en je bent van nature trouw, zij het ook bezitterig. Je maakt je vaak grote zorgen om je relatie, terwijl je ook enorm jaloers kunt zijn, maar feitelijk getuigt dat alleen maar van de diepgang van je liefde. Vrouwen met deze planeetstand verwachten dat hun levensgezel zich honderd procent emotioneel geeft. Bovendien zal het erotische element een belangrijke factor uitmaken. De seksuele bevrediging zou zelfs als een barometer voor de relatie kunnen dienen.

Mannen voelen zich aangetrokken tot het zwijgzame type vrouwen, die iets mysterieus uitstralen, hun relatie heeft vaak iets van een noodlottige aantrekking. Waak tegen de tendens om een slaaf van je hartstochten te worden. Vermijd evenzo financiële en emotionele onderlinge afhankelijkheid. Ontrouw betekent voor jou welhaast gegarandeerd het einde van je relatie, voor jou is liefde alles of niets.

 

Venus in Boogschutter: Het culturele bewustzijn verruimen

venus-boogschutterJe bezit een grote interesse voor cultuur, en in dat licht zou je er ook naar kunnen verlangen je horizon te verbreden door te reizen. Je voelt je in je element in een beroep waarin de nadruk valt op extraverte activiteiten, contacten met mensen en reizen. Het zou dan ook ideaal zijn wanneer je kon werken in een internationale omgeving, zodat je in contact zou komen met een grote diversiteit aan culturele stijlen.

Je bent uitgesproken in je meningen, zowel in het opzicht van smaak als rechtvaardigheid, en je  bezit een uitmuntend oordeelsvermogen, met name in culturele aangelegenheden. Je voelt je het prettigst in een functie waarin je in de gelegenheid bent om onafhankelijk beslissingen te nemen op basis van zelf verzamelde informatie. Mogelijk bezit je aanleg in juridische of adviserende richting. In je loopbaan weet je je voordeel te doen door contacten te onderhouden met invloedrijke mensen.

Op het vlak van de relaties zoek je naar een intelligente partner die jouw culturele, intellectuele en filosofische interesses kan stimuleren. Bij deze stand, en de ermee verbonden drang om je horizon te verruimen, leidt de liefde nogal eens tot reizen naar het buitenland of zelfs een huwelijk met een buitenlander. Reizen en cultuur zullen belangrijke ingrediënten in de relatie uitmaken.

Mannen met deze planeetstand vallen voor een intelligente en vrijgevochten partner van het kosmopolitische type. Vrouwen wensen geestelijk gestimuleerd te worden en eisen aanzienlijke persoonlijke vrijheid. Zonder stimulatie word je ongedurig, en wanneer je ongedurig bent, beginnen je ogen naar anderen te dwalen. Je aangeboren hang tot flirten kan tot de nodige spontane romantische verwikkelingen leiden.

 

Venus in Steenbok: Verantwoordelijkheid in relaties

venus-steenbokJe bezit een aangeboren talent voor zaken, je bent zuinig van aard en je hebt een flinke dosis gezond verstand. Vrouwen met deze astrologische stand zullen zich sterk gemotiveerd voelen door ambitieuze doelen, en mannen zullen zich aangetrokken voelen tot ambitieuze vrouwen. Je bent in het bezit van administratieve capaciteiten, vooral waar het financiële en bedrijfsmatige kwesties betreft.

Je hecht sterk aan de juiste werk-ethos en je vindt persoonlijke verantwoordelijkheid op het werk iets vanzelfsprekends. Als zodanig ben je iemand op wie men kan vertrouwen. Sociale status is belangrijk voor je en je bent dan ook bereid hard en consciëntieus te werken om deze te verwerven. Op een plezierige manier straal je autoriteit uit, waardoor je er dikwijls in slaagt zonder geruzie overeenstemming te bereiken, terwijl je toch zelf de touwtjes volledig in handen kunt houden.

Je bent erg voorzichtig in je persoonlijke relaties. De ervaring heeft je geleerd potentiële kandidaten behoedzaam te taxeren, inbegrepen hun werksituatie, morele opvattingen en verantwoordelijkheidsgevoel. Status en financiële zekerheid zouden voor jou boven romantische liefde kunnen gaan. Mannen met deze stand voelen zich aangetrokken tot efficiënte en ambitieuze vrouwen met een zekere mate van onderdrukte sensuele kwetsbaarheid.

Vrouwen voelen zich op hun beurt dikwijls gelukkiger op het werk dan in het privé-leven, totdat ze leren het risico te nemen om zich kwetsbaar op te stellen. Beide geslachten vatten hun relatie serieus op en houden er vaak sterke zedelijke normen op na. Er kan een tendens bestaan om voor een oudere en meer volwassen partner te kiezen. Voor jou is het huwelijk een contract dat de tand des tijds zou moeten weerstaan.

 

Venus in Waterman: Vrijheidslievendheid

venus-watermanJe bent zeer sociaal georiënteerd en zodoende geschikt voor een beroep waarin je met mensen omgaat, en dan vooral specifieke groepen in een sociale context. Je werkt het beste in een team, waarin je dan vaak de grote inspirator achter de teamgeest bent, al kun je soms ook vinden dat de rest van het team niet aan je idealen voldoet.

Je koestert sterke principes inzake rechtvaardigheid en bent een mensenvriend van het zuiverste water, iemand geen onderscheid maakt naar rang en stand. Gegeven je sociale bewustzijn ben je het beste af in een beroep waarin je je humanitaire geest kunt uitleven, en het zou helemaal mooi zijn als het ook nog eens internationaal getint is. Je idealen tellen voor jou vele malen zwaarder dan materiële belangen of persoonlijke ambities.

Vriendschappen zijn heilig voor jou. In je persoonlijke relaties is het ook belangrijker om vrienden te zijn en dezelfde idealen te delen dan verteerd te worden door hartstocht. In een verstikkende relatie zou je kapot gaan. Soms wek je echter de indruk dat je wel heel erg koeltjes en afstandelijk in de liefde bent, wat je partner van je zou kunnen doen vervreemden.

Mannen met deze planeetstand voelen zich veelal aangetrokken tot onconventionele vrouwen, mogelijk afkomstig uit een ander land of andere sociale geleding. Vrouwen zijn vaak erg geëmancipeerd. Bij deze stand is dikwijls sprake van romantische ontmoetingen onder exotische omstandigheden. Verder functioneert de relatie meestentijds het beste, wanneer de partners door externe omstandigheden regelmatig enige tijd uit elkaar zijn. Een element van onvoorspelbaarheid komt de relatie nu eenmaal zeer ten goede.

 

Venus in Vissen: Naar liefde op een hoger niveau streven

venus-vissenJe ben buitengewoon begaan met anderen en vindt vervulling in ofwel een creatief beroep of eentje waarin je echt voor anderen kunt zorgen. De mens komt voor jou altijd vóór materiële belangen en in een liefdeloze werkomgeving zou je je zonder meer diep ellendig voelen. Altijd ben je bereid anderen op de eerste plaats te laten komen. Jouw hart loopt over voor degenen die lijden, en je zou dan ook heel goed voor een baan in de zorgsector kunnen kiezen. Er is haast geen grens aan wat je bereid bent voor anderen te doen.

Tegelijkertijd bezit je een groot esthetisch gevoel waar je buitengewoon fantasievol gebruik van weet te maken, bijvoorbeeld in de wereld van de reclame of film, op cultureel vlak enzovoorts. De wereld van glitter en goud zou je eveneens kunnen aantrekken, aangezien je instinctief aanvoelt hoe belangrijk dromen en fantasieën zijn.

Je bent een romanticus van het zuiverste water en meer dan bereid jezelf op te offeren voor het ideaal van de liefde. Dat kan tot de nodige ontgoochelingen in je relatieleven leiden, aangezien je ernaar neigt op je partner eigenschappen te projecteren die hij of zij eigenlijk niet bezit. Het is belangrijk dat je een grens stelt aan wat je bereid bent te tolereren, want anders maakt je partner misschien misbruik van je inschikkelijke opstelling.

Mannen met deze planeetstand voelen zich vaak aangetrokken tot het dromerige type vrouw, misschien met artistieke of muzikale talenten of spirituele interesses. In duurzame relaties kunnen beide seksen naar de `ideale' partner hunkeren terwijl ze - op z'n zachtst gezegd - kritisch zijn jegens hun huidige partner. De ideale partner wordt echter nooit gevonden, want deze hunkering kan alleen op een spiritueel of creatief niveau bevredigd worden.

 

Laat het teken van Venus berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...