De maansknopen

nodes"Wat met een mens gebeurt, is karakteristiek voor hem. Hij vertegenwoordigt een patroon en alle delen passen in elkaar. Met het voortschrijden van zijn leven vallen ze stukje voor stukje op hun plaats, overeenkomstig een voorbestemd plan." (CG Jung)

Het begrip 'karma' komt uit het sanskriet, waar het zoveel als 'daad' of 'handeling' betekent. De mens kan slechts vrij zijn binnen zijn eigen mogelijkheden. Hoe rijper een mens, hoe groter de vrijheid. In zulke vrijheid levend luisteren we naar onze innerlijke stem.

De huizen *) en tekens die door de as van de Maansknopen in strijd met elkaar zijn, leveren de ervaringsgebieden waarop wij het conflict tussen het onbewuste, door gewoonte ingegeven gedrag (de Zuidelijke Maansknoop) en de bewuste keuze (de Noordelijke Maansknoop) hebben uit te vechten. De Zuidelijke Maansknoop of Drakestaart geeft weer wat wij, aan het begin van onze levensreis, al in ons rugzakje hadden. De Noordelijke Maansknoop of Drakekop wijst op aanwinsten en rijkdommen die we tijdens dit leven op kunnen doen. De Maansknopen zeggen dus iets over onze levenslessen.De betekenis van de 2 maansknopen

 • Drakekop
 • Drakestaart

 
Drakekop of Noordelijke Maansknoop

De Noordelijke Maansknoop of Drakekop (Caput Draconis) ¨ is het punt waarop de baan van de Maan het vlak van het zonnestelsel (de ecliptica) snijdt wanneer ze van zuid naar noord gaand de ecliptica passeert. Van dit onzichtbare punt merken we pas iets op specifieke tijdstippen van het jaar, wanneer zich eclipsen voordoen. De Drakestaart of Zuidelijke Maansknoop bevindt zich in de horoscoop op het exact tegenoverliggende punt.

Meer dan met wat ook hebben de beide knopen te maken met de invloed van karma - dat wil zeggen, een soort 'lotsbeschikking' om ons op een bepaalde manier te laten reageren en handelen. De Drakekop geeft aan wat de gunstigste richting voor persoonlijke en spirituele groei is.

De Drakekop doet er iets langer dan achttien jaar over om door alle twaalf tekens te gaan en verblijft zodoende ongeveer 1½ jaar in elk teken. In de persoonlijke horoscoop symboliseert deze tekenpositie de psychologische trekken die we zullen ontwikkelen in ons streven naar spirituele groei.

De huispositie *) van de Drakekop geeft aan op welk levensgebied we onze tijd en energie investeren om te groeien en geluk en tevredenheid te bereiken. Vaak zullen we ons hiervan - onze levensrichting - bewust worden op 18½- of 37-jarige leeftijd.

Aspecten naar de Drakekop staan voor karaktertrekken die ons helpen of hinderen in ons streven naar het vinden en ontplooien van onze spirituele richting.

 

 
Drakestaart of Zuidelijke Maansknoop

De Zuidelijke Maansknoop of Drakestaart (Cauda Draconis) is het punt waarop de baan van de Maan het vlak van het zonnestelsel (de ecliptica) snijdt wanneer ze van noord naar zuid gaand de ecliptica passeert. Van dit onzichtbare punt merken we eveneens pas iets op specifieke tijdstippen van het jaar, wanneer zich eclipsen voordoen.

De Drakestaart geeft aan waar we instinctief het gevoel hebben dat we de grootste levenservaring bezitten. Er bestaat een sterke neiging tot het nastreven van doelen die bij deze knoop horen - er moet hier als het ware een innerlijke honger gestild te worden - maar we ervaren geen diepgaande, langdurige bevrediging wanneer we deze doelen eenmaal bereikt hebben.

De Drakestaart doet er -net als de drakekop- iets meer dan achttien jaar over om door alle twaalf tekens te gaan en verblijft dus ook ongeveer 1½ jaar in elk teken. In onze persoonlijke horoscoop wijst hij op achterhaalde psychische drijfveren die ons geen bevrediging meer kunnen schenken.

De huispositie *) van de Drakestaart geeft aan op welk specifiek levensgebied we een sterke drang tot het bevredigen van oude behoeften voelen of waar we ons aangetrokken voelen tot oude karmische patronen. Gaandeweg zullen we ontdekken dat onze concentratie op dit gebied misplaatst is, wat tot een verandering van levensrichting kan leiden, die normaal gesproken niet later dan in ons 37e levensjaar zal plaatsvinden.

Aspecten naar de Drakestaart vertellen welke karaktertrekken ons op oude karmische patronen gefixeerd houden. Ze kunnen tevens aangeven met wat voor soort groepen we ons (om karmische redenen) waarschijnlijk verbinden.

 

Karmapunt

De noordelijke maansknoop, of drakekop, wordt ook wel ons 'karmapunt' genoemd. De plaats die de drakekop inneemt in onze geboortehoroscoop toont onze verwerkelingsmogelijkheden voor dit leven. Het laat zien op welke levensterreinen we zouden kunnen groeien. Het karmapunt legt om zo te zeggen ons karmisch kader vast, waarbinnen onze persoonlijkheid zich kan ontwikkelen. Het karmapunt is in zekere zin onze 'draad van Ariadne' - het spoor van onze ziel. Het wijst op levenslessen die ons dichter bij ons Zelf kunnen brengen. Met elk woord en elke daad die in overeenstemming zijn met de principes van ons karmapunt komen we dichter bij de vervulling van onze levenstaak en ervaren we een vollediger gevoel van innerlijk evenwicht.

Weet je niet in welk teken jouw karmapunt valt?

Laat het hier berekenen, vul je geboortedatum in:

 

 
Het karmapunt valt in het teken:

*) Voor het bepalen van de huispositie is een persoonlijke geboortehoroscooptekening noodzakelijk. Die kun je hier gratis laten maken.

Karmapunt in de tekens en huizen

Kijk in welk teken en in welk huis jouw karmapunt valt. Lees de 2 beschrijvingen en combineer ze met elkaar. De beschrijving van Ram is tevens de beschrijving van het 1e huis, Stier is het 2e huis enz.

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Karmapunt in Ram of in het 1e huis

ramIn wezen streeft de Ram naar zelfbeschikking en het vinden van eigen waarden. Maar vreemd genoeg zal een Ram dat in het begin vaak proberen te bereiken via de lof en erkenning van anderen. Een terugvallen in het oude karmische patroon van afgaan op de mening van andere mensen.

Wanneer jouw karmapunt in Ram valt moet je leren om naar je eigen diepere behoeftes en verlangens te luisteren. En andermans meningen leiden daarvan alleen maar af. Doe de dingen waarvan je zelf vindt dat ze gedaan moeten worden zonder daarbij bevestiging van anderen te verlangen.

Labiliteit en een bepaalde naïviteit kunnen  in de tweede levenshelft plaats maken voor inzicht en meer harmonie. Dat komt omdat je dan beter zicht krijgt op je eigen donkere schaduwkantjes en wanneer je leert ze te accepteren, kun je uiteindelijk ook je eigen, wezenlijke standpunten innemen.

 
Karmapunt in Stier of in het 2e huis

stierHier is de les het leren hoe je je eigen leven, met name voor wat betreft seksualiteit, relaties en bezitsverhoudingen, een zekere rust en stabiliteit kunt geven.

Van dit karmapunt wordt gezegd dat je in vorige levens een bepaalde (magische of fysieke over-) macht hebt gehad over andere mensen, waardoor je nu last hebt van een instinctieve angst om geld, goederen of je partner te verliezen.

Met dit karmapunt moet je nieuwe levensstrategieën gaan ontwikkelen, en dat gaat maar heel langzaam en geleidelijk. Vaak ben je een buitengewoon aanhankelijk, zelfs bezitterig persoon. Iemand met het karmapunt in Stier moet leren om zonder vast te klampen te geven en te ontvangen.

 
Karmapunt in Tweelingen of in het 3e huis

tweelingenMet het karmapunt in het teken Tweelingen ervaar je elke vorm van autoriteit als iets heel beperkends en heel vervelends, en je zult dan ook al snel zoeken naar middelen om deze met een buitengewone vindingrijkheid en welbespraaktheid te slim af te zijn.

Normen zijn lastige dingen als het om persoonlijke vrijheid gaat! Maar juist die grote vrijheidsdrang leidt tot een soort geestelijke overbelasting omdat al die verschillende interesses niet met elkaar te verenigen zijn. En als gevolg daarvan ben je als te dood je ergens aan te moeten binden.

Maar je kunt niet als een blad aan de boom van mening verwisselen, andere mensen vragen om een zekere mate van eerlijkheid en betrouwbaarheid. Met je karmapunt in dit teken zul je moeten leren dat je de legitieme rechten van anderen niet op moet vatten als een beknotting van je eigen vrijheid.

 
Karmapunt in Kreeft of in het 4e huis

kreeftMet dit karmapunt, zegt men, ben je in vorige levens gewend respect en erkenning te krijgen. In vroegere incarnaties heb je om roem en eer moeten strijden en dat is niet bepaald gemakkelijk geweest.

In dit leven gaat het erom te leren onzelfzuchtig te zijn, leren geven en voor anderen zorgen. Dat is een 'nieuw' standpunt waardoor het in eerste instantie op innerlijke weerstand stuit, gewend als je bent alles af te wegen. Het is moeilijk het vooroordeel 'voor wat hoort wat' te laten vallen, bijna zonder erg vraag je je steeds af of de dingen wel in evenwicht zijn, of jij niet teveel investeert, en het maakt niet uit of het nou om gedachtenwisselingen, emoties of materiële zaken gaat.

Tolerantie tegenover gebreken van anderen is de eerste stap op de goede weg. Niet meer zoveel van anderen, en ook van jezelf, eisen en de angst om te ontsporen laten varen. Kritiek trachten constructief op te vatten.

 
Karmapunt in Leeuw of in het 5e huis

leeuwDit is iemand die graag alles zelf doet maar tegelijkertijd verlangt naar èchte vrienden die hem terzijde staan als hij bergen moet verzetten.

Vanuit vorige levens is er een van nature aanwezig gevoel voor rechtvaardigheid, een verlangen dat de mensen het onderling goed met elkaar kunnen vinden en ook gezamenlijk aan hun belangen willen werken. Maar niettemin voel je je met het karmapunt in dit teken vaak eenzaam, omdat er soms onvermijdelijke momenten zijn waarin de eigen macht gedemonstreerd wordt.

Uit angst voor verlies van eigen heerschappij laat je je niet graag iets voorschrijven, soevereiniteit en onafhankelijkheid zijn van het grootste belang en spelen een belangrijke rol tot het verkrijgen van zelfvertrouwen. Zonder zelfvertrouwen is er geen succes en geen vriendschap, en ben je niet in staat om van je vijanden vrienden te maken.

 
Karmapunt in Maagd of in het 6e huis

maagdRechtvaardigheid in het leven, begaan zijn met de minder fortuinlijken, begrip voor de menselijke zwakheden, het kunnen meelijden met de pijn van anderen. Met je karmapunt in dit teken voel je het allemaal intens en direct.

Een van de belangrijkste taken in dit leven is dan ook het ontwikkelen van een analytisch onderscheidingsvermogen: leren dat mee-voelen niet hetzelfde is als mee-lijden. Van het laatste kun je ondefineerbare schuldgevoelens overhouden waar niemand iets aan heeft, een erfenis uit een vorig leven. Je moet nu leren bepalen wat wel en niet binnen jouw grenzen ligt, wat wel en niet gepast is, onafhankelijk wat anderen daarvan vinden. En ongeacht je grote begaanheid toch ook leren 'nee' te zeggen.

Met dit karmapunt voel je je aangetrokken tot dienende -medische, therapeutische- beroepen en ben je meestal uiterst kritisch en gedisciplineerd. Ook dit laatste heeft z'n wortels in vorige levens waarin je met de stroom mee bent gedreven. Met jouw kritiek wil je nu als het ware waarschuwen om het doel niet uit ogen te verliezen, iets waar jezelf ook aan moet werken.

 
Karmapunt in Weegschaal of in het 7e huis

weegschaalBij dit karmapunt vormen alle soorten van menselijke relaties het levensthema. In een vorig leven heb je geleefd vanuit het motto 'eerst ik, want ik ben de beste', en deze ik-gerichtheid zal in je huidige leven, althans dat is de bedoeling, plaats gaan maken voor gemeenschappelijke belangen.

Het wordt steeds onbelangrijker om alles zelf te willen doen, om op de eerste plaats te komen. Die uitdaging zal steeds kleiner worden en de behoefte om anderen te steunen zal dan evenredig kunnen groeien.

Ideaal voor de eigen levenstaak zijn gemeenschappelijke projecten waarin beide partners gelijke rechten en plichten hebben en hun invloed dus ook gelijkelijk is verdeeld.

 
Karmapunt in Schorpioen of in het 8e huis

schorpioenMet je karmapunt in Schorpioen ben je geneigd te strijden om het bezit van geld en kennis - en mogelijk zelfs van andere mensen. Met dit karmapunt maak je het jezelf niet gemakkelijk en kun je je al snel een martelaar -of martelares- voelen.

Je wilt anderen, maar niet jezelf veranderen. Wanneer je hierin te volhardend bent, is er een grote kans dat je carrière, je hele zelfbeeld, in je tweede levenshelft onderuit zal gaan.

Schorpioen is het teken van dood en wedergeboorte, en de spanning tussen deze twee uitersten lijkt je er uiteindelijk toe te 'dwingen' dat wat je lief hebt op te moeten geven zodat alleen je Zelf overblijft, uiteindelijk ons enige 'bezit'. Het doel van dit leven is de ontmoeting met het Zelf op het diepste niveau.

 
Karmapunt in Boogschutter of in het 9e huis

boogschutterHier is het levensthema eerlijke en integere zelfpresentatie. Je dient je eigen individualiteit met alle kleine, normale zwakheden te beleven en er een plaats voor te vinden. Afstand nemen van wat aangeleerd is, maar wat je niet zelf in de praktijk hebt ervaren.

Met je karmapunt in het teken Boogschutter wil je je graag ten volle ontplooien, maar dat lukt alleen maar wanneer het vanuit authentieke kracht gebeurt. In eerste instantie zul je je verwachtingen en verlangens op moeten geven, jezelf helemaal 'leeg' moeten maken.

De grootste levenstaak hier is het zoeken naar en de realisering van 'hogere kennis', zodat deze zichtbaar en inzichtelijk voor anderen kan worden gemaakt.

 
Karmapunt in Steenbok of in het 10e huis

steenbokMet het karmapunt in het teken Steenbok gaat het erom 'rijp' te worden, zowel innerlijk als uiterlijk volwassen te worden. Mensen met dit karmapunt kunnen het zelden of nooit goed vinden met hun ouders, juist omdat ze in een vorig leven het kind-zijn zo sterk hebben ervaren. Het verbreken van alle emotionele bindingen met het ouderlijk huis, met name met de vader, is dan ook een van de grootste opdrachten in dit leven.

Volwassen zijn betekent letterlijk 'tot wasdom komen', gehoor geven aan je eigen innerlijke leiding in plaats van in kinderlijke regressie te vervallen. Uit angst voor de terugval naar het kind-zijn wil je alles zo methodisch mogelijk plannen en onder controle houden, waardoor er een grote compenstatiedwang ontstaat.

De levenstaak hier is dus het ten volle volwassen en zelfstandig worden en tegelijkertijd het 'kind' in de volwassene respecteren. Wanneer je deze twee schijnbaar tegenstrijdige belangen met elkaar hebt verzoend, valt alle compenstatiedwang vanzelf weg.

 
Karmapunt in Waterman of in het 11e huis

watermanHet symbool van het teken Waterman is de waterdrager, en deze symboliseert sociale en spirituele betrokkenheid bij de gemeenschap.

Uit vorige levens is een sterk dominerend 'ik' meegebracht, en in dit leven moet je de tegenovergestelde ervaringen gaan opdoen.

De levenstaak luidt: afzien van aanspraken op heerschappij en zichzelf niet als de navel van de wereld zien. Met dit karmapunt heb je een open geest met veel vingertoppengevoel, en kun je met veel mensen uit allerlei uiteenlopende groepen en uit diverse sociale lagen omgaan. En dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben: je voelt je betrokken bij de mensheid als geheel, of je wordt er juist door in een isolement geworpen.

 
Karmapunt in Vissen of in het 12e huis

vissenHier luidt het levensmotto: karmische samenhangen aan het licht brengen, beoordelen en classificeren. Door de stipte nauwkeurigheid en soms zelfs bijtende analyse zijn geregelde confrontaties met je omgeving onvermijdelijk.

Tijden van isolement wisselen af met perioden van intiem samenzijn in een kleinere groep. Het gaat er in dit leven om de eigen persoonlijkheid en het oordeelvermogen te versterken zodat je rustiger je eigen pad kunt volgen.

Door seksuele en emotionele problemen kun je leren overtrokken verwachtingen te laten varen. De les is bewust en moedig alle zich voordoende uitdagingen aan te nemen en daar met een goede wil op te reageren.

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook
Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht voor een betrouw­bare spiri­tuele adviseur.

Ga naar de consulenten


Werken met astrologie


Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Soulpurpose

mediumschap Je leeft jouw leven dag in en uit en alles lijkt een eindeloze routine. Volg nu Ontdek jouw Soulpurpose en kom achter jouw Zielsmissie.
30 dagen geld terug garantie

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...