Jupiter: Wijsheid

In de horoscoop symboliseert Jupiter de drang naar inzicht op een intellectueel, filosofisch en religieus of spiritueel niveau. Jupiter geldt als een gelukbrenger en oefent een expansie-bewerkstelligende invloed uit op alles waarmee hij in contact komt. Jupiter is ook nauw verbonden met de wet en moreel gezag, en onze houding inzake deze thema's. Hij wekt een sterk verlangen naar inzicht, en op de door deze planeet geactiveerde terreinen hebben we meestal uitgesproken meningen en overtuigingen.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Jupiter staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Jupiter in Ram: Vertrouwen in een positieve afloop

jupiter-ramSnel en vlot verwezenlijk je je doelen op de korte termijn, waarbij je vaak het geluk aan je zijde hebt. Je bezit leiderscapaciteiten, en door je zelfvertrouwen en rotsvast geloof in eigen kunnen kun je het ver schoppen. Wil je je natuurlijke gaven echter optimaal ontplooien, dan zul je moeten leren je doelen op de langere termijn te formuleren. Daarna is door de simpele daad dat je het initiatief neemt, gecombineerd met je sterke vertrouwen in de goede afloop, succes zo goed als verzekerd.

Sommigen vinden je stijl misschien nogal impulsief, maar een positieve instelling gepaard aan actie - de verrassingsaanval - brengt vaak ongekende winst. Wat je kunt bereiken - zowel in je carrière als privé - zal zich nooit materialiseren zolang je passief blijft. Dus: doe iets!

Je bent geboren in een jaar van reusachtige dynamiek en pioniersactiviteiten. Dat geeft je persoonlijk de potentie en de moed voor het, waar nodig, initiëren van ingrijpende nieuwe omstandigheden in je leven. Misschien heb je maar weinig geduld met de bestaande stand van zaken en heb je het simpelweg nodig om voortdurend nieuwe zaken te verkennen. Onafhankelijkheid en uitdagingen zijn belangrijke waarden voor je, omdat je je meer jezelf kunt voelen, en sterker verbonden met iets groters dan jij zelf, zodra je hindernissen kunt overwinnen en je aan gedurfde projecten kunt wagen.

Het liefst leer je door te doen en je hebt pas echt het gevoel te leven als je het avontuur proeft. Wel neig je ernaar met kracht en soms te ongeduldig je mening te kennen te geven, terwijl je al helemaal slecht zult toegeven dat je het verkeerd zou kunnen hebben. Oude ideeën vervelen je - voor jou berust de waarheid op je eigen ervaring. 

 

Jupiter in Stier: Geloof in overvloed

jupiter-stierJe gave om groei te bewerkstelligen en te consolideren, gekoppeld aan je diepe voorliefde voor materiële waarden, komt je goed van pas in je carrière. Toegegeven, je hebt een dure smaak en je kunt extravagant zijn, maar je diepe overtuiging dat geld geld aantrekt en de wereld overvloedig in al je noden zal voorzien, zal normaal gesproken wel voor voorspoed zorgen - tenzij er sterke contra-indicaties in je horoscoop voorkomen.

Ga in dit soort dingen af op je instinct, jij weet als geen ander of de materiële omstandigheden gunstig voor groei zijn en wanneer je moet expanderen en wanneer je beter op veilig kunt spelen. In zaken ben je voorzichtig en reflectief en laat je de zekerheid altijd voor het risico komen. Je kunt uitstekend adviseren en eveneens een degelijk advies aannemen.

Je bent geboren in een jaar waarin de materiële bronnen van de wereld en de gevolgen van en mogelijkheden voor groei in het brandpunt stonden. Als zodanig bezit je het vermogen om de voor groei noodzakelijke omstandigheden te scheppen en van de materiële opbrengsten van de aarde te kunnen genieten. Doordat je diepe bevrediging ervaart - vooral in zinnelijk opzicht - laad je de dingen die je aanraakt met een intrinsieke waarde.

Je houdt er sterke en misschien tamelijke ouderwetse opvattingen op na en belijdt ze op het koppige af. Mogelijk bezit je een speciale gave waar het gaat om het je afstemmen op het lichaam en het werken met de energieën daarvan. Dat kan je leven zowel lichamelijk als seksueel verrijken. Met je zwak voor de goede dingen des levens neig je soms naar een te grote toegeeflijkheid aan jezelf.

 

Jupiter in Tweelingen: Positief denken, positieve uitkomst

jupiter-tweelingenJe bent geboren in een jaar waarin sprake was van vernieuwing en expansie in de wereld van het onderwijs, reizen en communicatie. Als zodanig zou je een katalyserende kracht voor veranderingen op deze terreinen kunnen zijn. In ieder geval manifesteert het zich in je onlesbare dorst naar kennis en je behoefte aan contact met anderen. Belangstelling voor talen, onderwijs en alle vormen van geestelijke activiteit zouden een centrale rol in je gekozen beroep kunnen spelen.

Mogelijk bezit je ook talent voor schrijven of de media, temeer omdat je het vermogen bezit om het overzicht te behouden wanneer je met een grote massa informatie aan de slag gaat. Door de kracht van je denken te kanaliseren kun je de toekomst vorm geven zoals je maar verkiest. Omschrijven hoe je het precies zou willen hebben kan daarentegen moeilijker zijn, aangezien dat om geestelijke discipline en planning vraagt - eigenschappen die je bewust zult moeten trainen, aangezien ze van nature niet in je aard zitten.

Gelet op je veelzijdige interesses kun je je misschien maar moeilijk langere tijd op een en hetzelfde onderwerp concentreren. Je bent al vlug afgeleid, want je geest zoekt constant nieuwe bezigheden. Het spreekt vanzelf dat je over zowat alles een mening hebt. Niettemin is het waarschijnlijk noodzakelijk dat je onderscheid leert maken tussen wat nuttig is om te weten en wat niet. Feitelijk ligt je talent meer op het vlak van het doorgronden van hoe de geest als zodanig in elkaar zit.

Voor je persoonlijke succes kan het aanleren en toepassen van mentale technieken een doorslaggevende factor zijn. Slaag je erin deze planeetinvloed positief te kanaliseren, dan kun je een wandelende encyclopedie van informatie zijn. Daarnaast bezit je een groot gevoel voor humor, terwijl je op je best bent in alle soorten van communicatie.

 

Jupiter in Kreeft: De intieme sfeer verruimen

jupiter-kreeftHet liefst werk je op een plaats waar loyaliteit aan het bedrijf of de organisatie hoge prioriteit geniet en je sterk het gevoel hebt erbij te horen. Je bent enorm begaan met het welzijn van je collega's en slaagt erin veilige omstandigheden te scheppen. Je inzicht en begrip berusten op een instinctief gevoel over wat goed is en wat verkeerd. Je laat je in je oordelen sterk leiden door je emotionele overtuigingen, ten goede of ten kwade, waarbij je er sterke morele normen op na houdt.

Persoonlijk succes is voor jou lang niet zo belangrijk als het welzijn van je dierbaren, maar deze twee zaken hoeven elkaar natuurlijk geenszins uit te sluiten - je mag dan ook verwachten dat het je voor de wind gaat. Door op je intuïtie te vertrouwen en je emotionele kracht op je ambitieuze doelen te concentreren, schep je de optimale condities voor succes.

Je bent geboren in een jaar van diepgaande culturele veranderingen op het vlak van familiewaarden. Deze veranderingen voltrokken zich op zowel persoonlijk niveau als op nationale schaal en stonden in het teken van een sterke behoefte aan vereniging en ergens bij te horen. Jupiter liep bijvoorbeeld in 1989/90 door het teken Kreeft, wat samenviel met het onafhankelijk worden van een groot aantal Oost-Europese landen en de eenwording van de twee Duitslanden. Op een individueel niveau zul je deze invloed ervaren als een opwellen van intense persoonlijke emoties, waarbij vooral de loyaliteit in de intieme sfeer centraal staat.

Je voelt de behoefte om sterke banden te vormen, terwijl je een gave bezit voor het opbouwen van familiestructuren die emotioneel de kloof tussen generaties overbruggen. Je waarden zijn in velerlei opzicht ontegenzeggelijk traditioneel en conventioneel en berusten op sterke morele opvattingen aangaande goed en fout.

 

Jupiter in Leeuw: In jezelf geloven

jupiter-leeuwIn het jaar van je geboorte werden leiderschapskwesties op de spits gedreven, ten goede of ten kwade. Het was tevens een periode met een sterke nadruk op nationaal vermaak, kwesties in verband met kinderen en onderwijs, de wereld van de elite en privileges. Door je op deze invloed af te stemmen, zul je merken dat je op een bepaald levensterrein respect en eerbied kunt verwerven. Met je winnaarsmentaliteit en heilige geloof in jezelf trek je het succes doodeenvoudig aan. Eigenwaarde is voor jou de sleutel tot presteren.

Door je vermogen om je toekomst te visualiseren en je bewust en levendig de soort omstandigheden voor te stellen zoals je graag zou zien, kun je de voorwaarden voor een voorspoedige toekomst scheppen. Vergeet echter niet dat niemand onmisbaar is - je neigt ernaar je invloed en impact te overschatten en soms dovemansoren te hebben voor de raad van anderen.

Een gunstige indruk maken is buitengewoon belangrijk voor je - en of je er ook goed in bent! Wanneer je deze planeetinvloed in je leven uitleeft, straal je natuurlijk zelfvertrouwen en charisma uit. Je bent gesteld op luxe en je smaak gaat uit naar kwaliteitsgoederen. Van nature ben je een gokker en je gelooft heilig in eindeloze expansie. Daar je naar zelfoverschatting neigt, is het echter belangrijk dat je leert wanneer je moet ophouden zolang het je nog voor de wind gaat.

Daarnaast voel je een drang om groter inzicht in je identiteit te verwerven. Mogelijk ook hecht je daarom sterk aan je zelfontplooiing, waarbij je je door niemand iets in de weg wenst te laten leggen. Je bezit sterke persoonlijke overtuigingen en je identiteit is er nauw mee verweven, waardoor je weinig flexibel bent en nauwelijks fouten kunt toegeven. Toch zou je een aanmerkelijke invloed op de ideeën van de personen om je heen kunnen uitoefenen.

 

Jupiter in Maagd: De details beheersen

jupiter-maagdHet concept dienstbaarheid zou een belangrijk principe voor je kunnen zijn. Je werkt hard en zeer consciëntieus, waarbij je niet hengelt naar lof voor je prestaties. Je bezit een aanleg in administratieve richting en kunt voortreffelijk een geweldige massa details tegelijk aan, terwijl je toch de belangrijke lijnen niet uit het oog verliest. Om succes te boeken moet je specifiek zijn over de details van het leven, zonder dat je het overzicht verliest over de richting die je volgt.

Door je doelen op te schrijven en precies te specificeren wat je wilt, en door je voor te nemen je piekerende inslag geen kans te geven en alleen nog positief te denken, zul je een vruchtbare bodem voor voorspoed scheppen. Je kunt prima delegeren en slaagt erin de relaties op het werk vlot te laten verlopen, zonder dat je op persoonlijke glorie uit bent. Wel nog één welgemeend advies: wil je het optimale uit je carrière halen, probeer dan te vermijden dat je bureaucratisch bent.

Ten tijde van je geboorte stonden nationale gezondheidskwesties, internationale reddings- en hulpacties, vluchtelingen en werkgelegenheid op collectief niveau in het brandpunt. Ook jij zult het verlangen voelen om anderen te helpen. Voor je persoonlijke relaties betekent het dat je er vaak bent om de last te delen. Maar je kunt ook weer al te behulpzaam zijn, waardoor je op een gegeven moment simpelweg verzuipt in de plichten en taken. Bovendien neig je sterk naar perfectionisme, wat ertoe kan leiden dat je je vastbijt in specifieke taken en karweitjes.

Mogelijk bezit je speciale gaven op het terrein van gezondheid en genezing, misschien als uitvloeisel van je eigen gevoeligheid op dit vlak. Daarbij geef je vooral blijk van bewustzijn van de invloed die het milieu op gezondheid en welzijn uitoefent. Uitgaande van dit inzicht zou je uitgesproken meningen kunnen hebben over hoe wantoestanden in dit opzicht verholpen dienen te worden.

 

Jupiter in Weegschaal: Op je oordeelsvermogen vertrouwen

jupiter-weegschaalMet je hang naar eerlijkheid en sterke principes inzake rechtvaardigheid en gelijkheid ben je in de wieg gelegd om tussen mensen te bemiddelen. Je ziet beide kanten van een zaak en voelt aan of iets in balans is of niet. Daarom komt men bij je voor advies en heeft men vaak groot respect voor je conclusies. Je zou succes kunnen boeken op alle terreinen waarop je je esthetisch oordeelsvermogen kun ontplooien - of het nu is op een artistiek vlak of dat van de interpersoonlijke relaties.

Met name in samenwerkingsverbanden met anderen voel je je uitstekend op je plaats; doorgaans ben je ook degene die de gemoederen kalmeert wanneer er zich problemen voordoen. Bij het plannen van je toekomst is je instinctieve gevoel voor harmonie van onschatbare waarde. Je kunt voortreffelijk ontwikkelingen in de toekomst visualiseren en ze in je verbeelding afwegen, zodat je vaak tot een verstandige beslissing komt.

Je bent geboren in een periode van toegenomen internationale diplomatie. Nationaal stonden culturele en esthetische kwesties in de schijnwerpers. Over de hele linie genomen was het een tijd van positieve nieuwe trends in menselijke relaties. Van nature neig je ernaar een uitgebreid netwerk van sociale contacten op te bouwen. Bovendien mag je op de goodwill van invloedrijke personen rekenen. Met deze invloed in je horoscoop bezit je een buitengewoon goed oordeelsvermogen, waarbij je onpartijdigheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt.

Wel kan je persoonlijke fascinatie met de ideale relatie betekenen dat juist inzake de romantiek je oordeel niet altijd even verstandig is! In liefdesaffaires kun je soms het spoor bijster raken. Niettemin zullen je relaties, gezien je karakter, over het algemeen toch lonend zijn, omdat je altijd bereid bent zaken van het standpunt van je partner te bezien en waar nodig water bij de wijn te doen. Inschikkelijk ben je daarentegen absoluut niet waar naar jouw mening onrecht is geschied - in kwesties van goed en fout houd je er nu eenmaal sterke overtuigingen op na.

 

Jupiter in Schorpioen: Witte magie beoefenen

jupiter-schorpioenJe bent geboren in een tijd waarin alle aandacht gericht was op ontwikkelingen in de internationale financiële wereld, kwesties van elitairisme, geheimhouding en de uitoefening en het misbruik van macht. Wanneer je je persoonlijke potentieel in dit opzicht ten volle ontwikkelt, kun je uitstekend met macht omgaan en deze in een of andere vorm uitoefenen. Daardoor zou je succes kunnen boeken achter de schermen of op een hoge financiële post.

Een andere mogelijkheid is dat je een diep psychologisch inzicht ontwikkelt op basis van innerlijke filosofische of religieuze overtuigingen. Doordat je emotioneel helemaal achter je overtuigingen staat, krijg je alleen al door je aanwezigheid gedaan wat je wilt. Succes komt binnen je bereik wanneer je je hard maakt voor opvattingen die op de een of andere manier verband houden met de emotionele gezondheid of veiligheid van anderen. Je kunt toveren als een magiër: wanneer je je energie op toekomstige transformatie focust, kunnen er zich wonderen voltrekken.

Je bent diep en intens emotioneel van aard en koestert sterke, maar vaak verborgen overtuigingen. Op een zeker moment in je leven zullen je opvattingen een radicale transformatie ondergaan en keer je je oude geloof de rug toe. Zelfs wanneer je je in stilzwijgen hult, oefen je door alleen al de kracht van je overtuigingen een sterke invloed uit op degenen om je heen. Het is daarom verstandig om je naar buiten toe niet te krachtig op te stellen; beter kun je je naar binnen keren naar de hoog oplaaiende haard van je emoties.

Bezitterigheid, seksuele begeerte, ideologische obsessies en andere sterke emotionele driften kunnen een grote invloed op je uitoefenen, totdat de tijd komt dat je je uit hun greep ontworstelt. Dan ontwikkel je zelfs nog meer inzicht in de verborgen aard van de menselijke geest en emoties.

 

Jupiter in Boogschutter: Je visies propageren

jupiter-boogschutterOp het vlak van het werk ervaar je bevrediging in een positie die dynamische groei en een internationaal netwerk van contacten mogelijk maakt. Je prima oordeelsvermogen en haast visionaire gave om vooruit te kijken zijn in elke werkomgeving van onschatbare waarde. Reizen en de kans op het bezoeken van exotische landen vind je belangrijke extraatjes van je baan. Je ideeën kwijt kunnen kan belangrijker voor je zijn dan materiële doelen.

Je verlangt ernaar invloed uit te oefenen en moet het gevoel hebben dat je constant verder groeit. Een vaste betrekking is voor jou nog niet zo half belangrijk als je persoonlijke ontwikkeling. Je bezit de capaciteit om dingen in het juiste perspectief te stellen en de algemene richting te zien waarin een proces zich ontwikkelt.

Ten tijde van je geboorte was er op het wereldtoneel sprake van een ingrijpende expansie, zowel wat geestelijke visies betrof als in termen van het verkennen van de horizon. Persoonlijk zul je zodoende eveneens een vurig verlangen voelen om je grenzen te verruimen. Het zal zich manifesteren als een belangstelling voor buitenlandse betrekkingen en intellectuele nieuwsgierigheid.

Als je je ingevingen leert te vertrouwen, ontdek je vermoedelijk bij jezelf ook profetische gaven, waarvan je op tal van levensgebieden profijt zou kunnen hebben. Je verlangt er vurig naar kennis te verwerven en door kennis weer tot inzicht te komen. Je staat nagenoeg altijd klaar om je mening te verkondigen. Waak echter tegen de neiging om je al te pontificaal op te stellen. Hoewel op zich onschuldig, kan je betweterige houding anderen het gevoel geven dat ze ondermaats zijn.

 

Jupiter in Steenbok: Succesvol zijn

jupiter-steenbokJe bent geboren in een jaar waarin autoriteiten, instituties en ingrijpende politieke ontwikkelingen in het middelpunt van de belangstelling stonden. Kwesties in verband met de wet en rechtvaardigheid, en de naleving daarvan, kunnen uiterst relevant zijn voor je leven. Je voelt je mogelijk aangetrokken tot de politiek; in ieder geval zou je een vooraanstaande culturele of filosofische rol in de maatschappij kunnen vervullen.

Vooruitkomen in je loopbaan is erg belangrijk voor je en je werkt hard om doelen op lange termijn te realiseren. Het succes kan echter op zich laten wachten ten gevolge van een gebrek aan optimisme. Door te leren handiger te werk te gaan, in plaats van louter hard te werken, kun je niettemin grote successen boeken. Leer het je aan je doelen op een positieve manier te formuleren. Schrijf je lange-termijnplannen op en visualiseer dat je ze verwezenlijkt zonder slopend gezwoeg. Je beschikt over uitzonderlijke talenten en kunt opklimmen tot een buitengewoon invloedrijke positie in de samenleving. Denk positief!

Onder invloed van je maatschappelijke relaties op jonge leeftijd heb je sterke morele principes ontwikkeld. Misschien heb je in je omgeving te maken gehad met enigszins beperkende of conservatieve waarden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn geweest van een sterk disciplinair element in je training en/of opleiding, of misschien stond je onder invloed van iemand met uitgesproken morele opvattingen. Hoe het ook geweest mag zijn, tegenwoordig koester je in ieder geval sterke principes, die je ertoe aanzetten hard te werken en verantwoordelijkheid op je te nemen.

Je gelooft heilig in de arbeidsethiek en verwacht uitsluitend te ontvangen waar je voor gewerkt hebt. Doordat je zo hard zwoegt om vooruit te komen, kan je leven een nogal mistroostige toon hebben. Verlies niet het principe van overvloed uit het oog: vraagt en gij zult gegeven worden. In persoonlijke relaties is het belangrijk dat je je toleranter leert op te stellen, aangezien je tot moraliseren en beknotten neigt. Tot slot is ascetische zelfdiscipline voor jou de weg naar spirituele ontwikkeling.

 

Jupiter in Waterman: Anderen wekken

jupiter-watermanAangezien je sterk op de toekomst gericht bent, gedij je het beste in een carrière die je de kans biedt om persoonlijk te groeien. Je zou prima op je plaats je zijn in een kosmopolitische omgeving, vooral als het inhoudt dat je met mensen met sterk verschillende achtergrond te maken krijgt. Je bent sociaal en politiek bewust, dit zou zich kunnen vertalen in succes bij een grotere overheidsinstelling, die je in de gelegenheid stelt je idealen te verwezenlijken.

Je bezit van nature aanleg en belangstelling voor ontraditionele onderwerpen. Welk beroep je verder ook kiest, het staat haast wel vast dat je op een zeker moment in je leven een explosieve bewustzijnsontwaking doormaakt. Succes valt je toe wanneer je je hoger bewustzijn ontwikkelt door cursussen en contacten met ongewone mensen. Een baan met humanitaire doeleinden zou een kolfje naar je hand zijn.

Het jaar van je geboorte stond in het teken van opwinding en sprongen in het bewustzijn van de mensheid. Vermoedelijk uit je deze tijdgeest in je persoonlijke leven door het omhelzen van humanitaire principes en het verlangen om de barrières die jou van je medemensen scheiden te slechten. Je bent hoe dan ook zeer sociaal georiënteerd en wordt geïnspireerd door sterke idealen. Op z'n slechtst kun je provocerend en eigengereid zijn, op z'n best geloof je heilig in de principes van gelijkheid en rechtvaardigheid. Het ligt in je bestemming om mensen op een grote schaal te laten ontwaken of anders zelf zeer geïnspireerd te worden door anderen die dat doen.

Je houdt er buitengewoon sterke, zij het tamelijk ontraditionele opvattingen op na. Je overtuigingen zijn onwankelbaar, maar je bezit genoeg respect om ze niet aan anderen op te dringen. Integendeel, je komt vurig op voor ieders vrijheid van overtuiging. Waarschijnlijk bouw je gaandeweg je leven een grote kring van vrienden in een groot aantal uiteenlopende landen op.

 

Jupiter in Vissen: Je dromen spinnen

jupiter-vissenHoogstwaarschijnlijk bezit je aanzienlijke creatieve vermogens, met behulp waarvan je vorm geeft aan je fantasie en verbeelding. Mogelijk bezit je een speciale aanleg voor de wereld van de reclame en media, aangezien je feilloos weet hoe je dromen aan mensen moet verkopen. Of wellicht ben je werkzaam op een meer humanitair terrein, bijvoorbeeld in de zorgsector. In welke situatie je je ook bevindt, je bent hoe dan ook door je begripvolle aard een steun voor anderen.

Materieel succes doet je niet zoveel, omdat je je er maar al te goed van bewust bent dat er belangrijker waarden zijn in het leven. Niettemin kun je met je grote verbeeldings- en visualisatievermogen de omstandigheden voor succes scheppen, mits je bereid bent naar de aarde af te dalen en concrete plannen te maken. Slaag je erin je doelen duidelijk te stellen, dan zul je ze ook verwezenlijken. Je functioneert het beste wanneer je je geïnspireerd voelt door een droom of wanneer je prestaties de levenskwaliteit van andere mensen vergroten.

Je bent geboren in een tijd van begaanheid en compassie op wereldniveau. Daardoor heb je in je persoonlijke leven toegang tot een bron van diepe emoties, die je ertoe inspireren je af te stemmen op de gemoedsgesteldheid van anderen. Het kan zich op een uiterlijk niveau manifesteren als begaanheid of devotie, of op een innerlijk niveau als een verlangen om het rijk van je persoonlijke verbeelding te verruimen. Je wordt sterk gegrepen door de verwarring in de wereld en mogelijk voel je een sterke behoefte aan spirituele concepten als een innerlijk fundament voor je leven.

Van nature ben je diep spiritueel aangelegd, maar ten gevolge van de besognes van alledag kom je er misschien niet aan toe er veel mee te doen. Hoe dan ook hunker je innerlijk naar vrede en rust, aan welke roep je zou kunnen beantwoorden door je om de zoveel tijd van de maatschappij af te zonderen; of misschien verblijf je graag in de natuur of trek je je terug door naar muziek te luisteren of films te kijken. Het liefst zou je de wereld als één groot wonderland zien, maar je bent je helaas maar al te pijnlijk bewust van alle onvolmaaktheden.

 

Laat het teken van Jupiter berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...