De vier hemisferen van de horoscoopcirkel

Linker hemisfeer
linker hemisfeerWanneer de linker hemisfeer het volst bezet is, ben je een pionier, een vormgever. Je moet als het ware alles zelf doen, zelf ontdekken en uitvinden, en je kunt ook moeilijk om hulp vragen. Je bent eenvoudigweg niet zo geneigd tot samenwerking en compromissen sluiten en je behoefte aan gezelschap en intimiteit is niet erg groot. Het lot wil je graag in eigen hand houden.

Rechter hemisfeer
rechter hemisfeerBij een sterk bezette rechter hemisfeer ben je bezig met relaties. Hier heb je ook meer te maken met het projectie mechanisme: je komt vaak in de ander tegen wat je in jezelf (nog) niet onderkent. Met deze bezetting moet je leren loslaten, leren meegaan in hetgene wat op je afkomt. Gevaar is dat je tè afhankelijk wordt in je relaties met anderen en vergeet dat je in de eerste plaats een goeie relatie met jezelf zou moeten opbouwen.Onder hemisfeer
onder hemisfeerWanneer de onderste hemisfeer het sterkst is bezet, is het de bedoeling dat je zelfkennnis opdoet. Vooral bezig je eigen innerlijke wereld te verkennen en met het leren plaatsen van je emoties. Er is een kans dat je jezelf teveel afzondert van anderen, te snel dichtklapt, dat je teveel in je eigen, besloten wereld leeft.

Boven hemisfeer
boven hemisfeerBij een sterk bezette bovenste hemisfeer moet je leren functioneren in de samenleving. Je kunt te sterk geneigd zijn om alles buiten jezelf te beschouwen. Dat alle moeilijkheden van buitenaf lijken te komen en je de oplossingen dan ook van buitenaf verwacht. Je bent een toepasser, iemand die de dingen in praktijk wilt brengen.De vier kwadranten van de horoscoopcirkel

1e kwadrant
1e kwadrantMensen met een sterke bezetting van hun eerste kwadrant zijn het meest op zichzelf gericht. Met deze bezetting werk je aan het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid, en dit kan soms een gebrek aan sociale betrokkenheid laten zien, misschien te weinig inlevingsvermogen voor andere mensen. Dit laatste wordt al beter wanneer er in het 1e kwadrant ook een waterteken valt (Kreeft, Schorpioen of Vissen).

2e kwadrant
2e kwadrantWanneer het tweede kwadrant het sterkst is bezet, ben je erg gericht op je eigen innerlijk, maar is er ook een grote behoefte aan emotionele verbondenheid. Je bent heel gevoelig voor sferen en ook voor de behoeften van andere mensen. Vaak is er een gebrek aan objectiviteit of te weinig interesse voor de buitenwereld. Dit laatste wordt al beter wanneer er in dit kwadrant ook een luchtteken valt (Tweelingen, Weegschaal of Waterman).3e kwadrant
3e kwadrantBij een sterk bezet derde kwadrant is er veel betrokkenheid bij sociale gebeurtenissen. Behoeften van anderen wegen vaak zwaarder dan die van jezelf. Je stelt jezelf als het ware ten dienste van een grotere groep, de nadruk ligt hier niet -zoals bij de andere kwadranten- op het persoonlijke, het gaat hier om het participeren in de maatschappij. Een probleem kan zijn dat je te weinig aan jezelf toekomt. Dit laatste gaat al beter wanneer er in dit kwadrant een aardeteken valt (Stier, Maagd of Steenbok).

4e kwadrant
4e kwadrantMet een sterk bezet vierde kwadrant moet je leren richting te geven aan je eigen leven en tegelijkertijd ook bereid zijn een sociaal-maatschappelijke bijdrage te leveren. Je moet leren om goed bij jezelf te blijven en vorm te geven aan je eigen ideeën. Activiteiten op te zetten voor anderen. Vaak zijn er wel ideeën maar kan het moeilijk zijn de energie en het enthousiasme op te brengen om er werkelijk iets mee te doen. Dit laatste wordt al beter wanneer er in dit kwadrant een vuurteken valt (Ram, Leeuw of Boogschutter).

Planeetpatronen

Planeten kunnen over de hele horoscoopcirkel verspreid of in kleine groepjes bij elkaar staan. Ze kunnen zich allemaal binnen één helft van de horoscoop bevinden of, sterker nog, binnen een kwart van de cirkel vallen terwijl de rest leeg is, etc.

Het op grond van dergelijke planeetverdelingen duiden van horoscopen stamt uit de humanistische stroming binnen de astrologie. Bij het duiden van planeetpatronen tellen de ascendant, het Mc en de maansknopen niet mee.De spetter
patroon spetterBij de spetter staan de planeten verspreid over de hele horoscoop, er vallen niet meer dan 2 planeten binnen een huis en er zijn hoogstens 3 lege huizen.

Wanneer het spetterpatroon voorkomt in de horoscooptekening heb je te maken met een veelzijdige persoonlijkheid. Er kan een neiging zijn de energie teveel te versnipperen omdat er in wezen voor alles wel belangstelling bestaat.

De kom
patroon komAlle planeten vallen bij de kom binnen één helft van de horoscoopcirkel. In die bezette helft is het grootste gebied waar geen planeten staan kleiner dan 60 graden.

Een kompersoonlijkheid denkt veel na en is tamelijk op zichzelf gericht, deze persoon leert door eigen ervaringen.De emmer
patroon emmerEen emmer is een kom met een handvat. Het handvat bestaat uit één planeet of een conjunctie (2 planeten naast elkaar) die minstens 30 graden verwijderd moet zijn van een planeet die de buitenkant van de kom vormt.

Bij een emmer-type is het handvat het meest in het oog springende onderdeel van de horoscoop. De positie (huis en teken) van deze planeet (of planeten) geeft aan welke doel de betrokkene zichzelf stelt.

De locomotief
patroon locomotiefBij een locomotief is een derde deel van de horoscoopcirkel onbezet, alle planeten vallen binnen de overgebleven 240 graden.

Een locomotiefpersoonlijkheid is actief en energiek en kan zichzelf goed bezighouden. Problemen zijn er om opgelost te worden.

 


Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht als je zoekt naar antwoorden, naar zelfkennis of hulp door een betrouwbare astroloog, tarotist, helderziende, paragnost, therapeut of een andere spirituele en paranormale adviseur.

Ga naar de consulentenMisschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook
Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht als je zoekt naar ant­woorden, naar zelf­kennis of hulp door een betrouw­bare spiri­tuele adviseur.

Ga naar de consulenten


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Juli 2024

Wat zijn de voor­spel­lingen voor deze maand?

Lees meer...Cursus tarot

cursus tarot Een e-cursus tarot van Maddy Kersten. Start met de cursus en ontvang het direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...