Mars: Drijfveren

Mars representeert de driften en thema's rond seksualiteit en macht. Deze planeet geeft ook weer wat voor soort werk we kiezen en hoe we het aanpakken. Mars is nauw verbonden met onze beleving van eventuele broers, onze vader en mannen in het algemeen. Mars zorgt altijd voor tumult en problemen, maar geeft tevens het vechtersinstinct om verder te komen in het leven.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Mars staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Mars in Ram: Resoluut actie ondernemen

mars-ramJe bent een geboren pionier, die altijd weer staat te popelen om verder te trekken en de volgende uitdaging aan te nemen. Dat maakt je tot een echte concurrent, die er een kick van krijgt de strijd aan te gaan en ongedurig wordt zodra dingen stagneren. Door je grote rechtvaardigheidsgevoel kun je al snel in woede ontsteken over enig onrecht en dan kun je een formidabele tegenstander zijn. Je kunt voortreffelijk doelen op de korte termijn verwezenlijken en ook, of misschien wel: juist onder grote stress volbreng je je taken energiek en steek je je concurrenten de loef af. Je vindt het belangrijker om op het volgende doel af te stevenen dan te controleren of je werk in orde is, zodat er zich soms problemen met de kwaliteit kunnen voordoen.

Je bent geschikter voor werk in het veld, waar de actie te vinden is, dan in een administratieve functie. Jíj zorgt er wel voor dat er resultaten worden geboekt, laat anderen de resultaten maar consolideren en vervolmaken. Dynamisch en enthousiast als je bent, heb je weinig op met personen die tijd verspillen. Je zou er gebaat bij zijn als je je meer kon ontspannen, altijd zo strijdvaardig in de weer zijn gaat je niet in de kouwe kleren zitten.

Mars in het teken Ram is een archetypische mannelijke stand voor Mars en dat betekent dat je van nature moedig en energiek bent en geestdriftig alle hindernissen op je weg wilt overwinnen. Ben je een man, dan zul je jeugdig van geest zijn en nogal naïef-enthousiast staan te popelen om de volgende uitdaging in je leven aan te gaan. In relaties werp je je graag op als de ridder op het witte paard die de schone jonkvrouw in nood komt redden, waardoor je moeite zou kunnen hebben met vrouwenemancipatie.

Vrouwen met deze planeetstand vallen dikwijls voor enigszins onvolwassen mannen, die een element van jeugdigheid en opwinding in de relatie inbrengen. Beide geslachten dragen hun vrijheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel en dulden in dit opzicht weinig tot  geen inperkingen. Maar als je op je eigen voorwaarden geaccepteerd wordt, en ertoe aangemoedigd wordt je gang te gaan, zul je niettemin trouw aan je partner zijn. Want tenslotte ben en blijf je een mens van eer met zuivere motieven.

 

Mars in Stier: Vastberadenheid

mars-stierJe werkt graag hard en eenmaal aan een project begonnen werk je uren lang door om de klus voor elkaar te krijgen. Vaak is het wel zo dat een ander eerst het initiatief moet nemen, maar daarna ben je ook bereid voor de resultaten te knokken. Je hebt geen moeite met monotoon werk dat om geduld en volharding vraagt, integendeel. Anderzijds bezit je een goed gevoel voor wat van waarde is. Bewust van je eigen waarde verlang je ook goed betaald te worden. En aangezien je grote wensen koestert, kun je een goed inkomen ook prima gebruiken, bovendien heb je er geen enkele moeite mee hebt extra hard te werken voor materiële voordelen.

Niettemin is het verstandig om wat voorzichtiger te zijn met de aanschaf van luxe goederen, aangezien je je gemakkelijk mee laat slepen. Je bent lichamelijk georiënteerd en zou speciale talenten kunnen ontwikkelen op het vlak van het lichaam zoals massage, iets met spieren, conditietraining enzovoorts. Leer veranderingen te accepteren en ontwikkel grotere flexibiliteit, daar zul je alleen maar profijt van hebben.

Je bent uitermate wilskrachtig en vecht hard voor het behoud van wat je verworven hebt. Heb je eenmaal een besluit genomen, dan is het onwaarschijnlijk dat je nog van gedachten verandert. Door deze koppige inslag kun je vaak in conflict met anderen komen. Anderzijds bewaar je meestal je kalmte tijdens botsingen, tenzij het natuurlijk te ver gaat. Komt het zover, dan ben je gevaarlijk en onhoudbaar. Hoewel je hard kunt werken, en dat ook doet, ben je toch ook zeer gesteld op je ontspanning en luxe, meer in het algemeen ga je sowieso gemakkelijk door de knieën voor de goede dingen des levens. Met name seksuele genoegens zijn belangrijk voor je.

Mannen met deze Mars-stand zijn vaak tamelijk dominant, al is dat meestal wel op een beheerste manier. Vrouwen voelen zich aangetrokken tot het betrouwbare type man die zekerheid te bieden heeft en in goede financiële doen is. Beide geslachten zijn in principe trouw, maar kunnen zich soms gedreven voelen door hun sterke begeerten.

 

Mars in Tweelingen: De geest ontwikkelen

mars-tweelingenJe bent gezegend met grote geestelijke capaciteiten en een zeer actieve geest. Je scherpe verstand komt je goed van pas op talloze verschillende terreinen. Je vindt het heerlijk om verscheidene taken tegelijk onder handen te hebben. Wel kan deze hang naar diversiteit er voor zorgen dat je soms te veel hooi op je vork neemt en vervolgens verzuimt het werk af te maken. Verveling is in dit opzicht je grootste vijand. Zolang een project je belangstelling geniet wijd je je er met hart en ziel aan. Het zeker stellen van je succes gaat je daarentegen minder goed af, aangezien je sterker in ideeën geïnteresseerd bent dan in de resultaten die ze opleveren.

Zonder twijfel zul je in je leven veel reizen, met name lokale, korte reisjes. Een persoonlijk vervoermiddel is essentieel voor je welzijn. Mensen ontmoeten stimuleert je en mogelijk ben je omgekeerd zelf goed in het inspireren en onderwijzen van anderen. Maar pas een beetje op voor de neiging om scherp en sarcastisch te zijn, jouw intellect is een dubbelzijdig snijdend zwaard en met je bliksemsnelle geest ben je geneigd ongeduldig te zijn tegen degenen die nu eenmaal langzamer gaan. Als je jezelf enigszins kunt intomen en op een gestagere manier werken, zou je minder fouten maken en je resultaten kunnen consolideren.

Je denkt razendsnel en je uit je tamelijk impulsief, soms op het grove of onbeschaamde af. Anderzijds kun je humoristisch en geestig en sociaal een groot succes zijn. Mannen met deze Mars-stand zijn vaak zwerverstypen, onophoudelijk geestelijk of lichamelijk in beweging. In relaties kan dat ook een zwervende blik betekenen, of anders gezegd, ze neigen er nogal eens naar onschuldig te flirten.

Vrouwen met deze stand voelen zich aangetrokken tot het jeugdige type man, die bruist van de ideeën en het enthousiasme. Er kan een - meer of minder geprononceerde - tendens bestaan om in meer dan één relatie tegelijk verwikkeld te zijn. Verder bestaat het gevaar dat je in relaties te veel ruzie maakt, mogelijk daartoe aangezet door een ingeboren geestelijke rusteloosheid. Maar normaal gesproken zal je relatie zich kenmerken door opwinding en veel gereis, wat voor beide partners erg stimulerend kan zijn.

 

Mars in Kreeft: Met instincten werken

mars-kreeftMet je sterke behoefte aan een degelijk fundament werk je hard om zekerheid te verwerven. Je gezin en huiselijke omgeving kunnen een doorslaggevende rol spelen in je beroepskeuze. Je vormt innige banden met je collega's en zolang je goed behandeld wordt, ben je uiterst loyaal. Anderzijds ben je erg sensitief en kun je je al snel beledigd voelen. Wanneer je gevoelens gekwetst zijn reageer je heftig op een emotionele manier en kun je soms ook zonder meer driftig zijn - of doodgewoon stuurs. Je voelt je in je element in een baan die veel ruimte laat voor emoties zoals bijvoorbeeld de zorgsector.

Daarnaast bezit je aanleg voor werk in verband met land en huizen. Je kunt erg hartelijk en behulpzaam zijn, maar over het algemeen ben je toch aan de gesloten kant en probeer je jezelf en je dierbaren zoveel mogelijk te beschermen. Mogelijk bezit je bepaalde paranormale gaven, in ieder geval een goed ontwikkelde intuïtie.

Je bezit sterke gevoelens en overtuigingen en kunt uiterst dynamisch zijn wanneer je emotioneel geraakt wordt. Dat kan goed uitpakken, maar ook slecht, aangezien je met je driftbuien je naasten kunt domineren. Een man met deze Mars-stand zal buitengewoon beschermend tegenover zijn gezin zijn, en tamelijk bezitterig. Hij verwacht een traditioneel soort van relatie, maar kan even goed bereid zijn het koken te doen en voor het huishouden te zorgen.

Er bestaat hier een sterke seksuele drift, die alleen in goede banen te leiden is zolang de relatie harmonieus is. Een vrouw met deze stand voelt zich aangetrokken tot het emotionele soort man die niets liever wenst dan voor haar en de kinderen te zorgen. Beide seksen vallen nogal eens ten prooi aan emotionele uitbarstingen, aan de bron waarvan hun diepe emotionele behoefte aan zekerheid ligt.

 

Mars in Leeuw: Leiderseigenschappen ontwikkelen

mars-leeuwJe bent zeer zelfbewust en wilt graag een sterke indruk maken. Erkenning van je prestaties is van het grootste belang en je neigt ernaar je succes af te meten aan het prestige dat je in de ogen van anderen geniet. De tweede viool moeten spelen vind je vreselijk. Liever zoek je persoonlijke uitdagingen, zodat je jezelf kunt bewijzen. Je bent creatief en je  functioneert prima als je in het middelpunt van de aandacht staat, te denken valt bijvoorbeeld aan lesgeven aan kinderen. In het werk dat je doet moet je jezelf tot expressie kunnen brengen.

Je bent anderzijds een trotse figuur en alleen al het idee te mislukken is volstrekt onduldbaar voor je. Het kan tot gevolg hebben dat je koppig in de verkeerde weg volhardt, alleen maar om je gezicht niet te verliezen, of dat je in aanvaring met anderen komt omdat je moeilijk je ongelijk kunt toegeven. Wanneer je erin slaagt deze karakteronvolkomenheden te overwinnen, kun je een uitstekende leider zijn, aangezien mensen automatisch tegen je op kijken.

Je bent hartelijk en innemend en laat geen twijfel over je identiteit bestaan. Je hebt een zwak voor kinderen en mag daarnaast op grote creatieve talenten bogen. Het liefst projecteer je een romantisch beeld van jezelf als een galante en koene ridder. Je bent hypergevoelig voor gevlei en anderen kunnen zowat alles van je gedaan krijgen als ze aan je eergevoel appelleren. Mannen met deze Mars-stand beschouwen zichzelf als geweldige minnaars en op hun veroveringscampagnes sparen ze kosten noch moeite om hun aanbedene voor zich in te palmen.

Vrouwen gaan op hun beurt door de knieën voor mannen met een goede positie of een zeker prestige of iemand tegen wie ze op kunnen kijken. Beide geslachten zijn verstokte romantici en al even gepassioneerd. Er bestaat een tendens om in verhitte liefdesaffaires verwikkeld te raken. Daarnaast bestaat er een liefde voor luxe en levensgeneugten. In duurzame relaties is wederzijds respect een belangrijk ingrediënt, als dat verloren gaat sterft de liefde.

 

Mars in Maagd: Organisatorische capaciteiten ontwikkelen

mars-maagdVan nature ben je iemand die hard werkt en een grote aanleg voor analyse en research bezit. Daarnaast beschik je over uitstekende organisatorische capaciteiten en maak je je taken consciëntieus af. Je mag dan ook gerust een perfectionist genoemd worden. Maar terwijl dit een prachtige eigenschap is waar het werk met dingen - vooral rekeningen, dossiers, planning enzovoorts - betreft, kan het voor problemen zorgen in de omgang met mensen. Je collega's vinden je misschien te kritisch en door je neiging om op de kleinste details in te gaan heb je waarschijnlijk veel tijd nodig om taken te voltooien, of je verliest het grotere geheel uit het oog.

Bij deze astrologische stand is vaak sprake van een technische aanleg, bijvoorbeeld bouwkunde, computers en dergelijke. Anderzijds bestaat er een grote affiniteit met gezondheidskwesties, mogelijk kies je daarom een beroep in deze richting, bijvoorbeeld als diëtist of fysiotherapeut. Je werkt hard, misschien wel te hard. Durf te delegeren, zodat je tijd hebt voor je hoognodige ontspanning!

Je bent altijd even gewetensvol, zowel in de privé-sfeer als op het werk. Wel neig je er naar nogal zelfkritisch te zijn en je snel zorgen te maken. Dat kan schadelijke gevolgen hebben voor je maag en spijsvertering, zodat je er goed aan doet een groter bewustzijn te ontwikkelen ten aanzien van gezondheidskwesties, voeding, lichaamsbeweging enz. Mannen met deze Mars-stand proberen zich in hun relaties altijd nuttig te maken.

Vrouwen voelen zich aangetrokken tot hard werkende mannen, die voor een bedrijvige sfeer in huis zorgen. Voor beide seksen zijn hygiëne en reinheid belangrijk, zowel wat de woning als de seksualiteit betreft. Er bestaat een tendens om te kritisch te zijn en snel te klagen, wat vanzelfsprekend de harmonie van de relatie geen goed doet. Mogelijk is het een gevolg van een aangeboren perfectionisme en een lichamelijke ongedurigheid. Je kunt proberen deze energie constructief te kanaliseren, bijvoorbeeld in het aanbrengen van verbeteringen aan woning en tuin.

 

Mars in Weegschaal: Je oordeel kenbaar maken

mars-weegschaalJe bezit een sterk rechtvaardigheidsgevoel en streeft ernaar harmonie in je werkomgeving te scheppen. Je esthetisch gevoel is goed ontwikkeld, mogelijk valt je keuze daarom op een beroep waarin kwesties van smaak belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld de mode, binnenhuisinrichting en andere terreinen waarop om een goed oordeel wordt gevraagd. Ook ben je vermoedelijk zeer verfijnd in je manieren. Daar staat tegenover dat je naar wankelmoedigheid neigt als het om het nemen van besluiten gaat. Ten eerste wil je niemand tekort doen en ten tweede ben je je altijd terdege bewust van alle kanten van de medaille.

Partij kiezen betekent dat het evenwicht verstoord wordt en dat is iets wat je hoe dan ook wilt vermijden. Je neigt er daarom naar te schipperen en je er met je charme door heen te slaan. Dat kan een nadeel zijn in situaties waarin om een duidelijke stellingname wordt gevraagd. Anderen kunnen zenuwachtig worden wanneer ze niet weten welk standpunt je nu precies inneemt, waardoor je ook een onbetrouwbare indruk kunt maken. Met partij kiezen kom je soms verder dan met de neutraliteit bewaren!

Je bent van nature zachtmoedig en bewaart meestal je kalmte - behalve dan in situaties waarin naar jouw mening onrecht is geschied. Dan gaat niets je te ver om ervoor te zorgen dat de zaken eerlijk voorgesteld worden. Je bezit een aangeboren flair voor public relations, wat je ook van pas zal komen in de omgang met het andere geslacht. Mannen met deze Mars-stand neigen naar flirten en kunnen door gemanipuleer misbruik van vrouwen maken.

Vrouwen voelen zich aangetrokken tot mannen met een goede smaak, waardigheid en stijl, al laten ze zich nogal eens in de luren leggen door schone schijn en een vlotte babbel. In relaties kunnen conflicten rijzen over ontrouw of meningsverschillen betreffende kwesties van smaak en oordelen. Hoewel je je best doet om je relatie goed te laten verlopen, kan er toch vaak onenigheid ontstaan. Dat komt omdat je aan de ene kant terugdeinst voor conflicten, maar aan de andere kant kun je toch ook erg scherp zijn in je oordeel over anderen.

 

Mars in Schorpioen: Tot de kern doordringen

mars-schorpioenJe beschikt over reusachtige energiereserves en bezit het vermogen om onder geweldige druk te kunnen werken. Sterker nog, in crisissituaties ben je meestal op je best. Je werkt intens en vastberaden en je kunt je langere tijd helemaal in een project vastbijten, soms zelfs op het obsessieve af. Je analyseert uitstekend situaties tot in alle details en bezit een griezelig instinct om tot de kern van een probleem door te kunnen dringen. Als er een moeilijke beslissing genomen moet worden, ben jij de man of vrouw om het te doen, ook al moet je dan misschien iemand flink de waarheid vertellen of hem op straat zetten.

Soms kan met deze astrologische stand de reputatie van meedogenloosheid bestaan, maar aan de positieve kant is dat toch vaak ook een onontbeerlijke eigenschap voor wie zich beknot voelt door iets wat niet langer nuttig is. Je kunt een geweldige steun zijn voor mensen die een crisis doormaken, vooral op psychologisch niveau.

Je kunt gevaarlijk zijn wanneer je je in het nauw gedreven voelt, al zou misschien niet iedereen dat op het eerste gezicht vermoeden. Anderen voelen je kracht aan en kunnen zich in je buurt nerveus gaan voelen. Innerlijk laaien er grote hartstochten in je. Je bent verder erg gevoelig voor situaties die je prestige ondermijnen. Het is goed wanneer je een meer ontspannen houding zou ontwikkelen ten aanzien van concurrenten. Mannen met deze Mars-stand bezitten een biologerende aura en een geweldige seksuele drift. Ze oefenen graag een beheersende macht in liefdesrelaties uit.

Vrouwen stralen eveneens macht en seksualiteit uit. Ze voelen zich aangetrokken tot een man om wie een waas van mysterie of geheimhouding hangt. Bij deze stand kan jaloezie - en zelfs wraak - een sterke onbewuste factor in relaties zijn. Beide geslachten vinden het vreselijk om zich machteloos te voelen en doen er alles aan om de controle te behouden in onverschillig welke situatie. Met het klimmen der jaren zullen negatieve trekken door ingrijpende psychische gebeurtenissen een transformatie ondergaan, waarna je in je omgeving een stille kracht ten goede zou kunnen worden.

 

Mars in Boogschutter: Je horizon verbreden

mars-boogschutterJe bent vrijheidslievend en houdt er uitgesproken opvattingen op na over wat goed is en wat fout. Je voelt een sterk verlangen om zowel intellectueel als geografisch je horizon te verbreden. De wereld zien is een belangrijk aspect van je algemene ontwikkeling, ideaal zou dan ook een baan op internationaal niveau zijn. Je werk moet je hoe dan ook bewegingsvrijheid bieden en je voor intellectuele uitdagingen stellen. In een beknottende omgeving kwijn je weg, de vrijheid om zelf contacten te leggen en zelf meningen te vormen is waar het voor jou op aankomt.

Problemen kunnen zich voordoen wanneer je in discussies verzeild raakt, want diplomatie is nou niet echt je grootste gave en je bent geneigd de onverbloemde waarheid te vertellen zoals deze in jouw ogen is. Je hebt dan misschien wel gelijk, maar schiet je er ook iets mee op? Besef dat je door de denkbeelden van anderen met respect te behandelen hen veel gemakkelijker voor je standpunt wint.

Je bent van nature uiterst actief - misschien zelfs wel hyperactief - en je spreidt een geweldige geestdrift ten toon, daardoor kun je erg overredend zijn. Deze rusteloosheid kan ook betekenen dat je soms eenmaal begonnen dingen niet afmaakt of simpelweg te veel dingen tegelijk onder handen hebt. Je bent er vooral op uit de zin van de dingen te doorgronden, concrete resultaten doen er voor jou meestal niet zoveel toe. Mannen met deze Mars-stand vinden het vreselijk om in hun relatie beknot te worden. Ze zoeken een partner die hen ofwel de vrijheid laat om op ontdekkingstocht de wereld in te trekken of die - beter nog - hen vergezelt op hun reizen naar opwinding en inzicht.

Vrouwen met deze stand vallen op intelligente mannen, ze zoeken een partner die hun intellectuele horizon kan verbreden. Mogelijk ook hebben ze een relatie met een buitenlandse man. Voor beide geslachten is het essentieel dat ze naar een opwinding belovende toekomst kunnen uitkijken, anders sluipt er verveling binnen in de relatie. Hoewel intellectuele stimulatie en vrijheid belangrijke ingrediënten zijn voor een harmonieus relatieleven, bestaat er ook een tendens tot eigengereidheid en ruzie maken. Met name vrouwen kunnen nogal eens vertoornd raken, wanneer ze vinden dat de partner zich minder intelligent toont dan ze denken te mogen verwachten.

 

Mars in Steenbok: Tegen de uitdaging opgewassen zijn

mars-steenbokJe bent iemand die gedisciplineerd en hard kan werken, van het type slow-starter met een sterk eindschot. De juiste strategie is waar het voor jou op aankomt en het is onwaarschijnlijk dat je aan een project begint zonder het eerst van a tot z uitgedokterd te hebben. Je bent uiterst doelgericht, maar vindt het vreselijk om te falen, zodat je graag zekerheid hebt voordat je aan iets begint. Uiteraard kan deze voorzichtige inslag ertoe leiden dat je helemaal niet uit de startblokken kunt komen, motivatie is jouw sleutel tot succes. Daarnaast neig je er soms naar de moeilijkste weg te kiezen, waarbij je je van tevoren alle mogelijke hindernissen op je pad voor ogen stelt.

Het is belangrijk dat je vertrouwen in eigen kunnen en een positieve houding ten aanzien van het mogelijke resultaat van je harde werken ontwikkelt. Je reputatie en status zijn belangrijke drijfveren voor je, je hebt het nodig om je gerespecteerd te weten om je prestaties, al voel je je allesbehalve op je gemak als je voor het voetlicht moet treden. Laat anderen maar de hulde voor je prestaties in ontvangst nemen, zolang je zelf maar beloond wordt met een betere positie en materieel succes. Mensen respecteren je automatisch om je verantwoordelijke opstelling. Een leidinggevende positie in een administratieve richting is je hoogstwaarschijnlijk wel op het lijf geschreven.

Je bent van nature serieus en vastberaden en beschikt over een geweldig uithoudingsvermogen. Je werkt hard en je voelt je snel verantwoordelijk, wat betekent dat je nogal eens je werk voor je privé-leven laat gaan. Vooral mannen met deze Mars-stand zijn buitengewoon ambitieus en komen vaak laat en doodop thuis, het kostwinnerschap is ze op het lijf geschreven. Er bestaat vaak een bepaalde seksuele geremdheid, die in intieme relaties op de lange duur tot frustraties kan leiden.

Vrouwen met deze stand voelen zich aangetrokken tot ambitieuze mannen die hun status en zekerheid kunnen bieden, mannen in uniform kunnen onweerstaanbaar zijn. Mogelijk kiezen ze voor een oudere man. Later wordt het voor hen vooral belangrijk om zelf carrière te maken. Beide seksen zijn bereid hard te werken en zich opofferingen te getroosten voor het gezin. Voor duurzame harmonie kan het belangrijk zijn om seksuele remmingen en een bepaalde rigiditeit te overwinnen.

 

Mars in Waterman: Vandaag aan de dag van morgen werken

mars-watermanJe bent een visionair type met tal van uitgesproken en soms provocerende opvattingen. Je zoekt graag naar nieuwe oplossingen voor oude problemen en slaagt daar door je grote inventiviteit ook meestal wel in. Sociale kwesties raken je diep en je bent vaak geschokt over wat je als sociale onrechtvaardigheid beschouwt. Toch heb je ergens het gevoel dat je aan de zijlijn van het conventionele sociale leven staat, want hoewel je verbeten kunt vechten voor de goede zaak en legio vrienden en kameraden hebt, kun je je, paradoxaal genoeg, in zekere zin vervreemd voelen van anderen. Wie weet is het je lot om een buitenstaander te zijn.

Wil je grotere sociale harmonie ervaren, dan doe je er goed aan je minder controversieel of provocerend te gedragen. Want hoewel tolerantie een centraal punt in je stelsel van overtuigingen kan vormen, neig je er zelf naar ze op een intolerante manier te uiten. Je zult het uitstekend doen in een onconventioneel beroep dat om een experimenteerlustige instelling vraagt. Mogelijk verlang je ernaar je sociaal of politiek in te zetten op kleinere of grotere schaal, terwijl je bovendien belangstelling voor new age-activiteiten zou kunnen koesteren.

Je bent een individualist van het zuiverste water en misschien daardoor op jonge leeftijd al in aanvaring gekomen met je familie of met de samenleving. Je verfoeit het om gecommandeerd te worden. Hoewel je graag in gezelschap verkeert, voel je je ook vaak alleen - deels omdat je moeite hebt met het accepteren van burgerlijke waarden. Het prettigst voel je je in de omgang met mensen die uit een compleet vreemde omgeving afkomstig zijn.

Mannen met deze Mars-stand kunnen hun vrienden en sociale interesses vóór hun relatie laten komen. Voor conventionele, verstikkende romances slaan ze op de vlucht. Daarentegen houden ze van opwinding en onvoorspelbaarheid in hun relaties, waarbij ze in seksueel opzicht beslist experimenteerlustig kunnen zijn. Vrouwen met deze stand voelen zich dikwijls onweerstaanbaar aangetrokken tot het onconventionele type mannen, misschien een buitenstaander in de samenleving, wellicht een buitenlander. In de loop van hun relaties krijgen beide seksen met plotselinge en onverwachte veranderingen te maken.

 

Mars in Vissen: Je dromen verwezenlijken

mars-vissenHet enige waarnaar je eigenlijk verlangt is dat je voor jezelf lekker creatief bezig kunt zijn. Van concurrentiestrijd moet je absoluut niets hebben, je ruimt maar al te graag het veld voor je tegenstander, zodat je je kunt bezighouden met dingen die je meer interesseren. Met je idealistische inslag kun je geïnspireerd worden door sociale doelen en hulpverlening aan anderen. Een kunstzinnig beroep geniet waarschijnlijk je voorkeur, je zou ook daadwerkelijk een talent kunnen bezitten voor bijvoorbeeld tekenen, schrijven of de film- en reclamewereld.

Je kunt prima op je eentje werken, zolang je maar het gevoel hebt dat je werk zin heeft. Werk dient voor jou meer in te houden dan louter een manier om geld te verdienen. Als dat niet zo is, dan kun je er vermoedelijk nauwelijk 's morgens je bed voor uitkomen. Aan een slechte sfeer of geroddel in je werkomgeving ga je kapot. Toch zul je juist vaak in situaties terechtkomen waarin mensen stiekem tegenover je lijken te doen. Dat komt ten dele doordat je overgevoelig bent en ten dele doordat je dikwijls ontevreden bent over zowel je eigen als andermans bijdrage. Je bezit affiniteit met het spirituele en een goede intuïtie. Je levert je beste werk wanneer je je geïnspireerd voelt en laat je zelden opjutten door een beroep op je plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel, of materiële wensen enzovoorts.

Je wordt gemotiveerd door je dromen en je verbeeldingskracht. Of je in actie komt of niet, staat en valt met het feit of je je geïnspireerd voelt. Je voelt je vaak onbegrepen en hebt moeite met het begrijpen van andermans motivatie. Was het mogelijk, dan zou je het liefst zo van de wereld stappen. Soms word je overmeesterd door een innerlijke wanhoop over wat je nu eigenlijk met je leven aanmoet of welke richting je zou moeten inslaan. Creativiteit, muziek, de natuur en spirituele onderwerpen trekken je nog het meest aan. Mannen met deze Mars-stand kunnen eenlingen zijn. Hoewel ze beslist aardig en behulpzaam jegens hun partner zijn, kost het ze toch moeite om zich honderd procent aan hun partner of gezin te wijden.

Vrouwen met deze planeetpositie voelen zich aangetrokken tot het creatieve soort man, die de indruk wekt hun dromen in vervulling te kunnen laten gaan. Er bestaat een tendens om zich in de steek gelaten te voelen door de partner, hoofdzakelijke omdat mensen met deze stand doodgewoon onrealistische verwachtingen koesteren. Beide geslachten hebben moeite met het voldoen aan hun verplichtingen, ze zeggen vaak het een en doen vervolgens het ander. Dit wordt veroorzaakt door subtiele beïnvloedingen van buitenaf, je reageert sterk op gevoelsstromingen en de sfeer om je heen. Besef dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen dromen dromen en dromen verwezenlijken. Voor je persoonlijke vervulling zijn eerlijkheid en zelfdiscipline dan ook onontbeerlijke voorwaarden.

 

Laat het teken van Mars berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookMediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...


Computer algemeen