Cheiron in de Griekse mythologie

cheironCheiron was een Centaur, half mens en half paard. Hij was een genezer, leraar, musicus en boogschieter tegelijk. Hij gaf lessen aan de grote helden uit die tijd, zoals Heracles, Achilles en Orpheus en hij stichtte het Asklepeion, een centrum waarin zieken werden genezen.

En toen kwam de dag dat een pijl van Heracles Cheiron per ongeluk verwondde. Cheiron leed daarna erg veel pijn die hij zelf niet kon helen. En omdat Cheiron onsterfelijk was kwam er ook geen eind aan de pijn. Cheiron bleef voortdurend op zoek naar een medicijn om te genezen van zijn wond, en werd daardoor heel bedreven in de geneeskunde.

Cheiron in de geboortehoroscoop

De positie van Cheiron in de horoscoop illustreert dan ook de dingen die we heel goed voor anderen kunnen doen, maar niet zo makkelijk voor onszelf. Het gaat om onze blinde vlek, kwaliteiten die anderen heel duidelijk in ons zien, maar die we zelf niet zien, terwijl we die nu net zo hard nodig hebben voor onze eigen genezing.

 
 

Weet je niet in welk teken jouw Cheiron valt?

Laat het hier berekenen, vul je geboortedatum in:

 

 

Cheiron staat in het teken:

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Cheiron in het teken Ram

Het recht om simpelweg te bestaan is hier maar zwak aanwezig. Dit is een wond die diep zit. De reactie van Ram op dit gevoel van het eigenlijk niet mogen bestaan is assertiviteit. Deze stand brengt roekeloosheid en veel vechtlust met zich mee om pijn en onzekerheid te compenseren.

Deze plaatsing duidt erop dat de spontaniteit en de eigen wil "verwond" is tijdens de kindertijd. Er is je verteld dat wat je zei of deed niet was gewenst. Omdat je je daardoor in feite vernederd voelde voel je je diep van binnen beschaamd. Emotionele problemen en stress worden omgezet in actie.

Boosheid, frustratie en een gevoel van machteloosheid kan zelfs gedachten aan zelfmoord naar boven brengen. Ook een eetstoornis als symptoom van onderdrukte woede en het verlangen controle te hebben over je eigen leven kan je enige tijd beheersen. Het lage gevoel van eigenwaarde kan alleen getransformeerd worden door te luisteren naar je eigen innerlijke stem.

 

 
Cheiron in het teken Stier

Stier is het teken van geld en bronnen en duidt op talenten en mogelijkheden om dingen te bezitten. Met deze stand voel je je gewond voor wat betreft het waardensysteem waar je mee te maken hebt.

Je kunt in je leven te maken krijgen met financiële tegenslagen, om zo uiteindelijk te kunnen ervaren dat je gevoel van eigenwaarde niet afhangt van geld en materiële zaken.

Iemand met Cheiron in Stier is bijvoorbeeld ook in staat om elke cent opzij te leggen en zichzelf alle genoegens te ontzeggen, en in feite is dat ook armoe!

Cheiron in Stier moet leren zelfrespect op te bouwen en dat hetgeen, wat na volharding wordt bereikt, ook iets mag zijn waarvan genoten mag worden.

 

 
Cheiron in het teken Tweelingen

Het teken Tweelingen wordt geassocieerd met zussen en broers, lezen, schrijven, spraak en probleemoplossend vermogen. Het denken en reflecteren begint hier.

Met Cheiron in Tweelingen vertrouw je je eigen intuïtie niet meer. De geest is verwond doordat je denken zo intens en allesoverheersend is omdat je aldoor probeert om alles te rationaliseren. Dat maakt zenuwachtig, dwangmatig en soms zelfs erg verward.

Er kan ook een obsessie ontstaan om je soulmate of zielsverwant te vinden, en dat kan dwangmatige relaties voortbrengen. Soms duidt deze stand letterlijk op een "gewonde" zus of broer die fysiek, emotioneel of geestelijk gehandicapt is.

Het doorbreken van dwangmatige gedachten is mogelijk door je emoties op te schrijven. Publicatie van deze verhalen is niet alleen helend voor jezelf, maar kan ook een houvast zijn voor anderen.

 

 
Cheiron in het teken Kreeft

Met deze stand ben je gewond door een moeder die je niet gekoesterd heeft, een moeder of opvoeder die niet in staat was je een gevoel van geborgenheid en veiligheid te bieden.

Incest of incesteuze gevoelens binnen de familie zouden een rol hebben kunnen gespeeld. In dat geval ben je hierdoor min of meer uit je ouderlijk huis gevlucht, en je familie neemt je dit kwalijk, want jij bent degene die niet loyaal is.

Cheiron in Kreeft is steeds op zoek naar een "thuis", naar een plek die veiligheid en geborgenheid biedt, een plek om te wortelen, maar kan die niet vinden.

Het helen van deze fundamentele verwonding vindt plaats wanneer je in kunt zien dat wij in feite allemaal kinderen van moeder aarde zijn, en dat we -zelfs als we ons niet gesteund weten door de eigen familie- allemaal deel uitmaken van een groter geheel. Je moet leren zorg te dragen voor het innerlijk kind in jezelf.

 

 
Cheiron in het teken Leeuw

Met Cheiron in Leeuw is in de jeugd vaak de eigen creativiteit belachelijk gemaakt, of er is juist overdreven veel aandacht op komen te liggen.

De behoefte aan zelfexpressie en het graag in de schijnwerpers staan is heel sterk bij Cheiron in Leeuw. En waar veel mensen nog wel enige gène voelen om zich in het openbaar bloot te geven, zo kan iemand met deze Cheiron het er zelfs voor over hebben om mee te doen in een reality tv programma, om die benodigde aandacht maar te krijgen. Zo lang er maar publiek is wordt alles ingezet wat nodig is.

Als Cheiron in Leeuw geen mogelijkheden heeft om aandacht te krijgen kun je sarcatisch en verbitterd worden. Met deze stand moet je leren om opnieuw plezier te krijgen in het creatieve proces op zich, en niet alles om het eindresultaat laten draaien. Als dat mooi is is dat meegenomen, maar je moet weer kunnen ervaren dat het in wezen gaat om het plezier van het scheppen zelf.

 

 
Cheiron in het teken Maagd

Cheiron in het teken Maagd streeft naar perfectie. Vaak is dit ontstaan in de jeugd waar je te maken had met hele kritische ouders of andere opvoeders. Als volwassene doe je nog steeds wanhopig je best meer dan perfect te zijn, maar dat ontaard meestal juist in chaos en rusteloosheid, en overdreven kritisch gedrag.

Dit doorgeslagen perfectionisme zorgt ervoor dat je helemaal geobsedeerd kunt raken door onbelangrijke details. Anderen zullen zich ongemakkelijk gaan voelen bij jouw kristische houding waardoor je eenzaam en verbitterd kunt worden.

Met Cheiron in het teken Maagd kun je deze wond transformeren in een "zegening" door goed uit te zoeken wat jouw unieke eigen roeping is. Dienstbaarheid aan anderen kan werkelijke bevrediging opleveren. Maar als je alles maar zo`n beetje op z`n beloop laat, en je vastbijt in niet relevante details, is de kans op gezondheidsproblemen erg groot.

 

 
Cheiron in het teken Weegschaal

Confrontatie als kind met het passieve of juist agressieve gedrag van één van je ouders of andere volwassenen in je nabije omgeving, is als heel erg bedreigend ervaren, en daardoor heb je besloten dat het vermijden van intieme relaties het beste is wat je kunt doen.

Nonverbaal werd je gemanipuleerd door de andere ouder om je gevoelens van vijandigheid en boosheid te onderdrukken en dit heeft diepe sporen achtergelaten. Gevoelens en emoties die niet openlijk worden geuit, raken ons nu eenmaal dieper dan wanneer je ze kunt uiten.

Wanneer Cheiron in Weegschaal staat raak je extreem van slag bij onenigheid en ruzies. Met deze stand moet je leren creatief en open te zijn wanneer er onenigheid is, zonder de eigen gedachten en gevoelens nonverbaal te projecteren, zoals je moeder of vader dat deed, en zo de ander te manipuleren. Leer maar gewoon eens hardop te mopperen als dingen je niet bevallen. Geef anderen de kans om met je in contact te komen.

 

 
Cheiron in het teken Schorpioen

Met Cheiron in Schorpioen spelen er heftige thema`s in je leven. Je krijgt te maken met zaken zoals geboorte, dood, verlies van geliefde mensen en objecten, eenzaamheid, emotionele verslagenheid, seksualiteit en macht, wedergeboorte en vernieuwing. Je bent in feite altijd bezig het gevoel van afgescheidenheid te overwinnen.

Waarschijnlijk heb je als kind al te maken gekregen met de dood van een van je ouders of een andere dierbare persoon uit je nabije omgeving, of heb je zelf een bijna-doodervaring meegemaakt. Zelfmoordgedachten kunnen ook een rol in je leven spelen.

Primitieve emoties komen naar buiten in intieme en seksuele relaties. Intimiteit kan je het gevoel geven verstrikt te zitten in een mijnenveld, een relatie wordt het decor van een strijdtoneel, het draait om wie de macht heeft. Met deze stand zul je moeten ontdekken wat in jou moet sterven voordat je herboren kunt worden.

 

 
Cheiron in het teken Boogschutter

Als Cheiron in Boogschutter staat heb je het gevoel dat je tekort schiet in bepaalde familiekwesties. Mogelijk waren je ouders erg religieus, of hingen ze een bepaalde ideologie aan, en dwongen zij je tot een geloof of zienswijze welke niet overeenkwam met jouw eigen ideeën. Je voelt een sterke noodzaak om je geestelijke horizon te verbreden.

De innerlijke drang om je kennis te vergroten en je eigen behoeften te onderzoeken kan letterlijk uitgeleefd worden door de wereld over te reizen. Het bezoeken van heilige plaatsen en meedoen aan bepaalde rituelen kan een genezend effect hebben. Ook het innerlijke reizen in de vorm van het onderzoeken van je gedachten, dromen en het houden van krachtige visualisaties hebben een sterk helende uitwerking.

Je moet leren om familiekwesties los te laten. Het leven dient hier geleefd te worden als een expressie van het Goddelijke, in het hier en nu.

 

 
Cheiron in het teken Steenbok

Als kind heb je te maken gehad met ambitieuze en veeleisende ouders, en dit heeft je houding in de maatschappij en de manier waarop je omgaat met autoriteiten sterk beïnvloed. Je streeft altijd naar succes, onafhankelijkheid en controle in de materiële wereld, maar het kan een hele tijd duren voordat je dat ook werkelijk bereikt.

En als dat succes behaald wordt kan het vaak erg moeilijk zijn er ook van te genieten. Zelf blijf je het gevoel houden dat het beter had gekund, dat je ergens toch nog gefaald hebt.

Met Cheiron in het teken Steenbok moet je leren je eigen kwetsbaarheid en emoties te respecteren. Dat kun je doen door een liefhebbende en toegenegen "ouder" voor anderen te zijn, om je (eigen of niet eigen) kinderen de liefde en de affectie te geven die je zelf hebt gemist. Daarmee help je niet alleen het kind, maar ook jezelf.

 

 
Cheiron in het teken Waterman

Met Cheiron in Waterman verlang je erg naar vrijheid en zou je verantwoordelijkheden het liefst willen ontlopen. Toch zul je juist als kind vaak al veel verantwoordelijkheid te dragen krijgen.

Je kunt je als kind ook bewust zijn geweest van het feit dat je ouders heel anders waren dan de ouders van andere kinderen. Misschien hebben je ouders niet veel tijd besteed aan het opvoeden van hun kinderen en waren ze niet in staat om je een stimulerende omgeving te bieden, en heb je geen gereedschap gekregen om je diepe en vaak filosofische gedachten te leren uiten.

Met Cheiron in Waterman ben je je tijd vaak ver vooruit, je voelt vaak als een van de eersten aan welke kant iets op zal gaan, maar het kan moeilijk zijn om hierover met anderen te praten. Vaak worden mensen met deze stand onderwijzer, filosoof, kunstenaar of dichter. Zij moeten proberen dat wat in ons collectief bewustzijn zit een vorm te geven om zo -ondanks de weerstand die ze zullen ondervinden- een bijdrage te leveren aan de mensheid.

 

 
Cheiron in het teken Vissen

Als je Cheiron in Vissen hebt staan heb je te maken met tegenstrijdige verlangens. Aan de ene kant verlang je heel erg naar een meer ontwikkeld bewustzijn, maar aan de andere kant zou je ook best willen verdwijnen, "oplossen", als het ware een beetje vervagen..

Als kind al ben je je bewust geweest van dat er meer is tussen hemel en aarde dan je van je ouders te horen kreeg. Er was niet veel plaats voor spiritualiteit in je jeugd. Mogelijk had je als kind, of zelf toen je ouder werd, te maken met drugs of alcoholproblemen.

Een beetje stress kan bij jou al voldoende zijn om terug te verlangen naar de oersoep, het stadium van voor de geboorte in deze boze buitenwereld. En dit verlangen naar niet-zijn geeft grote problemen met het afbakenen van je eigen grenzen en beperkingen. Het is goed te luisteren naar je intuïtie, je open te stellen voor wat de kosmos je te vertellen heeft, maar wat Cheiron in Vissen ook moet leren is het realiseren van de eigen individualiteit, je moet "aarden".

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook
Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...