Twaalf cuspen

horoscoophoekenHet beginpunt van een huis heet in de astrologie een 'cusp'. Er zijn 12 cuspen en daarvan zijn er 4 heel belangrijk bij de interpretatie van een horoscooptekening:

  • Ascendant (AS of ASC) of het begin van het 1e huis, het rijzende teken, dus het teken dat op het tijdstip van geboorte aan de oostelijke horizon staat.
  • Descendant (DES of DESC) of het begin van het 7e huis. De Descendant is het ondergaande teken, het teken tegenover de Ascendant.
  • Medium Coeli (MC) of het begin van het 10e huis, de Midhemel of Medium Coeli is het hoogste punt van de horoscoop, overeenkomend met het zuiden. De plaats waar de zon zich die dag op zijn hoogste punt bevindt.
  • Imum Coeli (IC) of het begin van het 4e huis. Dit is het laagste punt van de horoscoop, overeenkomend met het noorden.


 

Als je weet in welke tekens de hoeken van jouw horoscoop vallen  en je wilt er meer over lezen, kijk dan bij de beschrijving van de tekens van de dierenriem. Hou dan wel in gedachten dat het bij de ascendant gaat om de indruk die je op anderen maakt, bij het IC om je wortels of je 'familie-erfenis', bij de descendant  om de eigenschappen die je in een partner zoekt, en bij het MC draait het met name om onze sociaal-maatschappelijke rol.

Klik op de hoek waar je meer van wilt weten

  • Ascendant
  • Descendant
  • Medium Coeli
  • Imum Coeli


horoscooptekening Ascendant (Asc): incarnatie

De Ascendant (Asc), of de cusp (het 'pootje') van het eerste huis, is een heel persoonlijk punt in de horoscoop en is minstens even belangrijk als de Zon en de Maan. De ascendant valt in de graad van het dierenriemteken dat op het moment van de geboorte opkwam aan de oostelijke horizon. Deze graad verandert gemiddeld om de vier minuten, zodat er gemiddeld om de twee uur een nieuw teken aan de horizon rijst (een teken beslaat dertig graden).

Bepaalde tekens rijzen sneller dan andere, afhankelijk van hoe dicht we ons bij de noord- of zuidpool bevinden. Op het noordelijk halfrond komen Waterman, Vissen, Ram en Stier snel op, op het zuidelijk halfrond de tegenoverliggende tekens Leeuw, Maagd, Weegschaal en Schorpioen; dit wordt veroorzaakt door de hoek waarin de Aarde om haar as roteert.

De graad van de Ascendant hangt af van de feitelijke geboorteplaats - meer in het bijzonder van de breedtegraad van de geboorteplaats, terwijl de Midhemel afhangt van de lengtegraad. Aangezien de Ascendant gerelateerd is aan de rotatie van de Aarde om haar as - en niets met de planeten te maken heeft - beschrijft deze hoe het karakter (planetaire invloeden) op een praktische manier wordt gemanifesteerd op Aarde.

De ascendant specificeert het levenspad of de feitelijke rol van de persoonlijkheid op Aarde. Of anders gezegd, de Ascendant symboliseert de stoffelijke manifestatie van het persoonlijk lot in aardse aangelegenheden. Als zodanig is het het vitaalste punt in de horoscoop en houdt nauw verband met de ervaring van de geboorte en de gezondheid van het fysieke lichaam. Terwijl de Zon onze bewuste identiteit representeert en de Maan ons onbewuste geconditioneerde emotionele gedrag, beschrijft de Ascendant het personage (of de persona) dat we in het grote levenstoneelstuk op de planken zetten.

Ascendant laten berekenen

Voor de berekening van een ascendant moet je op de hoogte zijn van de juiste geboortetijd.

Laat je ascendant berekenen

 


horoscooptekeningDescendant (Desc): contact

De Descendant, of cusp van het zevende huis, is de interface tussen onszelf en de buitenwereld. Het markeert het punt aan de westelijke horizon waar de Zon ondergaat. Deze graad is het punt van de verbinding met anderen en beschrijft de manier waarop onze eigen persoonlijke identiteit en impact weerspiegeld worden in onze interpersoonlijke relaties.

Het zevende huis begint op dit punt en laat dan ook zien tot wat voor soort mensen we ons in ons leven aangetrokken voelen - met name de (huwelijks)partner. Onze ervaring van de realiteit hangt af van deze spiegelfunctie, het is door de Descendant dat we ons bewust worden van onszelf. Deze ervaring is doorgaans vertekend of verwrongen doordat we de werkelijkheid met onze zintuigen en intellect filteren en onbewust kiezen wat we wel willen zien en wat we uit ons bewustzijn wensen te bannen.

 


horoscooptekeningMedium Coeli (MC): bestemming

Het Medium Coeli (MC) of de Midhemel, de cusp van het tiende huis, is het hoogste punt dat de Zon bereikt voordat hij weer gaat dalen, oftewel het middaguur. Als zodanig representeert dit punt onze ultieme bestemming in de materiële wereld.

De Midhemel is het beginpunt van het tiende huis, dat laat zien wat we maatschappelijk nastreven. We kunnen het MC vergelijken met de kruin van een boom, inclusief alle vruchten en takken; het IC (cusp van het vierde huis) representeert dan de wortels van de boom.

Het is een zeer zichtbaar punt en symboliseert zodoende het verlangen naar prominentie en prestaties. De Midhemel is kortom verbonden met het hebben van succes en het verwezenlijken van onze ultieme levensdoelen. Verder laat het MC zien hoe wij op anderen overkomen, welk masker we opzetten om ons maatschappelijk geaccepteerd te weten door onze omgeving.

 


horoscooptekeningImum Coeli (IC): wortels

Het Immun Coeli (IC) of Middernachtspunt, de cusp van het vierde huis, markeert het donkerste punt van de nacht en ligt exact tegenover het hoogste punt dat de Zon om 12 uur 's middags bereikt.

Dit Middernachtspunt symboliseert de reusachtige ondergrondse rivier van het collectief onbewuste en de diepe, verloren gegane connectie met het voorouderlijk erfgoed. Het vormt de fundering van de horoscoop - de emotionele rots waarop de rest van het leven is gebouwd, je eigen innerlijke bron waar je uit kunt putten.

Het vierde huis begint op dit punt en representeert de persoonlijke familie-erfenis en de emotionele omgeving die aan de wortels van ons wezen liggen.

 

Laat je horoscooptekening maken

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookMediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Soulpurpose

mediumschap Je leeft jouw leven dag in en uit en alles lijkt een eindeloze routine. Volg nu Ontdek jouw Soulpurpose en kom achter jouw Zielsmissie.
30 dagen geld terug garantie

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...