Een wiskundig punt

pars fortunaHet gelukspunt, ook wel Pars Fortuna genoemd, is een wiskundig punt in de horoscooptekening. Het is een Arabisch punt, ooit bedacht (of ontdekt) door de Moren. Het punt geeft aan op welk levensgebied iemand zijn of haar geluk kan vinden.

Ik wil gelukkig zijn

Iedereen wil in principe graag gelukkig zijn en we vragen ons allemaal weleens af wat we zouden moeten doen om gelukkig te worden. Het antwoord op die vraag is voor iedereen weer anders. Vaak brengen we veel tijd door met het najagen van bepaalde, door anderen opgelegde ideaalbeelden en komen er pas later in ons leven achter dat we daar helemaal niet ècht gelukkig van zijn geworden, en wat een energie we daar nodeloos mee verspild hebben.

De persoonlijke sleutel tot geluk

Het gelukspunt toont "het natuurlijke handelen dat tot het pure geluk leidt". Dit veronderstelt balans en een ontspannen evenwichtige staat van zijn. In dat geval komt het geluk vanzelf naar je toe, je wordt als het ware naar je geluk 'gebracht'. Als je wilt beantwoorden aan allerlei eisen vanuit jezelf of je omgeving, dan ben je ver weg van deze natuurlijke evenwichtige houding.

 

Maar als je weet wat jou gelukkig maakt, dan neem je desnoods de moeite die je daar misschien voor moet doen op de koop toe. Misschien moet je afstand nemen van de mening in jouw omgeving, van bepaalde tradities in je familie. Misschien ga je het anders doen dan je ouders, of niet hetzelfde als je partner. Misschien moet je schroom overwinnen of heb je twijfels over wat het gelukspunt in jouw horoscoop je vertelt.

Laat je horoscooptekening maken en vind je gelukspunt

Combineren van huis en teken

Je bekijkt het Pars Fortuna of gelukspunt vanuit het huis en het teken waarin het is geplaatst. Vervolgens kijk je ook naar de aspecten die het maakt met de planeten, en die aspecten laten zien hoe het vinden van jouw persoonlijk geluk wordt belemmert of juist vergemakkelijkt kan worden.

Het gelukspunt in de huizen

 • 1e huis
 • 2e huis
 • 3e huis
 • 4e huis
 • 5e huis
 • 6e huis
 • 7e huis
 • 8e huis
 • 9e huis
 • 10e huis
 • 11e huis
 • 12e huis

 
1e huisPars fortuna in het 1e huis

Wanneer het gelukspunt in je 1e huis te vinden is, is het goed om je eigen weg te gaan en om de moed te hebben de mening van anderen naast je neer te leggen. Zelfvertrouwen ontwikkelen, en trouw blijven aan jezelf, dat zijn belangrijke stappen. Voor jou gaat het er om dat je de wereld leert bekijken puur door je eigen ogen, en niet die van een ander. De uitdaging is om een gezond evenwicht te vinden tussen je onafhankelijkheid en individualiteit aan de ene kant, en het leven met andere mensen anderzijds.

 
2e huis Pars fortuna in het 2e huis

Met het gelukspunt in het 2e huis is het belangrijk voor je te weten wat werkelijk belangrijk voor je is. Er is niets mis met materiële zaken, die kunnen heel nuttig zijn en er is ook niets op tegen om daar gebruik van te willen maken. Je voelt je in je element door aan 'concrete' zaken te werken, door te zien dat iets stap voor stap vooruitgaat. Maar het gevaar voor jou schuilt er in dat je je hecht aan zaken die allang niet nuttig meer voor je zijn. Het vergaren van rijkdom en materiële welstand mag geen doel op zichzelf worden.

 
3e huis Pars fortuna in het 3e huis

Met je gelukspunt in het 3e huis vind je je geluk in het geestelijk en communicatief bezig zijn. Taal en woordgebruik spelen daarbij een grote rol, jouw gluk vindt je in het delen van gedachten en ideeën. Je wilt graag serieus genomen worden en probeert te begrijpen hoe anderen denken en de dingen ervaren om zo ook je eigen denkvermogen te vergroten. Je voelt je helemaal tevreden als je het idee hebt dat je weer iets nieuws hebt geleerd, want geestelijke rijkdom is voor jouw welzijn van een groter belang dan materiële welstand.

 
4e huis Pars fortuna in het 4e huis

Het gelukspunt in het 4e huis geeft een gevoel van vervulling wanneer je weet dat anderen jou nodig hebben. Je bent in je element wanneer je mens, dier en zelfs planten kunt verzorgen en bijstaan, wanneer je kunt bijdragen aan hun welzijn. Bij alle dingen die je onderneemt is persoonlijke betrokkenheid heel belangrijk. Omdat je zoveel plezier ondervindt in het geven, zou je het moeilijk kunnen vinden om te kunnen ontvangen. Bedenk dan dat ook anderen behoefte kunnen hebben aan het gevoel van vreugde wat met het schenken samenhangt.

 
5e huis Pars fortuna in het 5e huis

Als je het gelukspunt in je 5e huis hebt staan speelt creativiteit en scheppingsdrang een grote rol bij jouw gevoelens van welbevinden. Voor jou is het belangrijk dat er in alles wat je onderneemt ook ruimte is voor een zekere speelsheid, je moet er een persoonlijk tintje aan kunnen geven, je eigen draai. Het creatief en scheppend bezig zijn, maar ook een vriendschappelijke competitie, een niet al te serieuze flirt, het omgaan met kinderen.. dit soort dingen geven je de mogelijkheid je behoefte aan speelsheid uit te leven.

 
6e huis Pars fortuna in het 6e huis

Wanneer je gelukspunt in het 6e huis staat vind jij je vervulling als je zaken tot een goed einde kunt brengen en anderen van dienst kunt zijn. Je voelt je in je element wanneer je helemaal in het heden kunt leven, en niet -zoals je vaak om je heen ziet- situaties blijft herkauwen die allang zijn opgelost. Bekendheid, comfort, luxe.. dat soort dingen zeggen je ook niet zoveel. Daarentegen zijn zaken als concrete doelen behalen en betrouwbaar zijn dingen die jou je gevoel van vervulling kunnen geven.

 
7e huis Pars fortuna in het 7e huis

Met het gelukspunt in het 7e huis vind je je vervulling in relaties met anderen, in een gemeenschap waarin je actief kunt zijn en je eigen rol hebt. Jouw vreugde ligt in de ervaring van de ander, en het geeft je dan ook veel voldoening als je de ander bewust kunt maken van zijn of haar eigen persoonlijk geluk. Jouw belang ligt in het belang van de ander en je zult ook altijd zoeken naar de dingen die verbinden. En of je contacten nu privé of zakelijk zijn, je voelt je er alleen in thuis wanneer ze sociaal en persoonlijk kunnen zijn.

 
8e huis Pars fortuna in het 8e huis

Met het gelukspunt in het 8e huis ligt vervulling in het voelen van de waarde van alles wat je door een ander wordt toevertrouwd. Dat kan ook veroorzaakt worden door de eigendommen van anderen, denk aan het beheren van een erfenis of het beheren van het bezit van je partner. Het geeft je veel voldoening om geld of goederen, van jezelf en andere mensen zo goed mogelijk te beheren en te gebruiken. Uiteindelijk vindt je voor jezelf de grootste voldoening wanneer je ontdekt dat het ook noodzakelijk kan zijn voor verdere ontwikkeling om los te laten.

 
9e huis Pars fortuna in het 9e huis

Voor mensen met het gelukspunt in het 9e huis is het vinden van 'de waarheid' een noodzakelijke ervaring om vreugde te kunnen ervaren. Je bent een zoekende naar fundamentele antwoorden zoals op de vraag wat de zin is van ons aardse bestaan. In het vergaren van wijsheid ligt jouw doel, het maakt je gelukkig om verbondenheid te voelen in persoonlijke gesprekken die boven de alledaagsheid uitstijgen. Maar pas op dat je jouw mening niet opdringt aan de ander, de grootste wijsheid is misschien wel het bevatten dat elk mens een eigen waarheid heeft.

 
10e huis Pars fortuna in het 10e huis

Integriteit speelt een belangrijke rol bij het gelukspunt in je 10e huis. Je voelt je gelukkig wanneer je trouw aan jezelf en je eigen principes bent. Je bezit een talent om goed gebruik te kunnen maken van je sociale netwerken, om zo zelf in een betere positie te komen. Maar om echt vervulling te vinden is het belangrijk dat jij dan vervolgens ook je mogelijkheden inzet om anderen te helpen hun dromen te verwezenlijken. Dat je je invloed en ervaring gebruikt en mensen die dat nodig hebben met raad en daad terzijde staat.

 
11e huis Pars fortuna in het 11e huis

Met het gelukspunt in het 11e huis maakt niets je zo gelukkig dan het besef dat je vrij bent in het maken van je eigen beslissingen en dat in principe alles mogelijk is. Het gevoel verbonden te zijn met een groep mensen is belangrijk voor jouw welzijn, maar wanneer je je gedwongen voelt tot het nemen van beslissingen wekt dat bij jou koppigheid op. Hoe vrijer jij je kunt voelen, hoe beter je in staat bent tot het nemen van verantwoordelijkheid en hoe gelukkiger je je daarbij zult voelen. Je voelt je in je element binnen vriendschappen die je geestelijk stimuleren.

 
12e huis Pars fortuna in het 12e huis

Als je gelukspunt zich in het 12e huis bevindt zul je je gelukkig voelen wanneer je in staat bent je blik naar binnen te richten en de stress van het alledaagse los te laten. Het 12e huis is het huis van het loslaten, dus jouw welzijn ligt niet in aardse zaken zoals geld en succes, ècht geluk vindt je pas wanneer je in kunt zien dat je dat in feite allemaal niet nodig hebt, dat het ervaren van universele liefde en verbondenheid met al wat leeft hetgene is waar het allemaal om draait. Intuïtief begrijpen brengt meer voldoening dan gecompliceerde gedachtengangen.

Het gelukspunt in de tekens

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
ramPars fortuna in Ram

Voor iemand met het gelukspunt in het teken Ram is het beleven van avonturen noodzakelijk voor het welzijn. Dat hoeven niet altijd reizen naar verre oorden te zijn, het gaat meer om de afwisseling in het dagelijks leven waaraan behoefte is. Van rust en regelmaat ga jij je niet gelukkig voelen, als het maar even kan zoek je de uitdaging en de spanning op. Persoonlijk succes en weten dat iets je door eigen kunnen is gelukt maakt dat je je even heel gelukkig kunt voelen. Actief bezig zijn en handelend optreden, je spontaniteit uitleven, dat zijn de dingen waarbij je je gelukkig kunt voelen.

 
stierPars fortuna in Stier

Met het gelukspunt in Stier heb je behoefte aan houvast, je zoekt duurzaamheid en blijvende waarden in een wereld waarin alles zo snel aan verandering onderhevig is. Waarschijnlijk zul je een grote voldoening ervaren wanneer je terug kunt blikken op wat je in de loop van de tijd allemaal voor elkaar hebt gekregen. Dat kan een bedrijf zijn, een huis, maar ook een gezin waarin iedereen het met elkaar kan vinden, of een kind dat het ver schopt in de maatschappij. Je zou je verre moeten houden van gecompliceerde relaties en onnatuurlijke levensstijlen, want daar word je doodongelukkig van.

 
tweelingenPars fortuna in Tweelingen

Als je het gelukspunt in Tweelingen hebt staan wil je het leven steeds vanuit verschillende gezichtspunten bekijken. Je voelt je in je element wanneer je mensen om je heen hebt die je intellectueel kunnen prikkelen, mensen die je een nieuw gezichtspunt kunnen bieden. In gedachten ben je vaak bezig met alles wat voor een maatschappij van belang is, en je voelt je gelukkig als je kunt meepraten, of als blijkt dat jouw analyse van een bepaald probleem de juiste was. Met dit gelukspunt begrijp je goed hoe anderen denken, maar met emoties weet je niet altijd om te gaan. Zelf ben je meer een waarnemer.

 
kreeftPars fortuna in Kreeft

Wanneer je het gelukspunt in Kreeft hebt staan voel je je gelukkig als je actief kunt zijn bij een geboorte van iets of iemand. Dat kan het uitwerken van een idee zijn, maar ook het verzorgen van een kind of dier, of zelfs van een tuin. Dit soort activiteiten zorgen er voor dat je je deel van een gemeenschap kunt voelen, dat je een zinvolle inbreng hebt in het grotere geheel en daarbij een eigen plaats inneemt. Met dit gelukspunt ben je gelukkig als je weet dat je nodig bent, en als er liefde en saamhorigheid is en je kunt voelen dat wat jij doet ook door de anderen gewaardeerd wordt.

 
leeuwPars fortuna in Leeuw

Met het gelukspunt in Leeuw heb je behoefte aan maatschappelijke waardering, en daarom leg je de lat voor jezelf vaak erg hoog. Je mening over fatsoen en moraal is erg standvastig, en alhoewel je heel tolerant bent valt er wat dit betreft niet te sjoemelen. Je moet trots op jezelf en op je werk kunnen zijn. Als je het idee hebt dat je je ergens makkelijk vanaf hebt gemaakt, of voor de makkelijkste weg hebt gekozen, kun je je erg ongelukkig gaan voelen. Ook een beloning die je niet echt toekomt levert onbehaaglijke gevoelens op. Je hebt behoefte aan respect, maar dat moet je dan wel zelf verdiend hebben.

 
maagdPars fortuna in Maagd

Wanneer je gelukspunt in Maagd valt heb je er behoefte aan structuur in je leven te brengen. Je wilt zelf vorm en inhoud geven, en alles moet tastbaar en verklaarbaar zijn. Je bouwt het liefst op heldere feiten, en daardoor voel je je het meest tevreden wanneer je op kunt ruimen, en dat in elke denkbare vorm. Wanneer mensen niet te vertrouwen zijn, of je kunt ze niet doorgronden, ga je je ongemakkelijk voelen. Je kunt goed in het hier en nu leven, en je hebt geen moeite met de realiteit zolang je maar kunt zien wat de mogelijkheden zijn. Het maakt je gelukkig wanneer je overzicht hebt en in staat bent voor problemen praktische en zinvolle oplossingen te vinden.

 
weegschaalPars fortuna in Weegschaal

Iemand met het gelukspunt in Weegschaal heeft behoefte aan goede relaties. Je voelt je gelukkig als je je geliefd weet, en daar wil je veel voor doen. Je hebt gewoon het gevoel nodig dat je er niet alleen voor staat, en je hebt er veel voor over om je geaccepteerd te weten. Bij ruzies en onenigheid ben jij de bemiddelaar. Je voelt je helemaal in je element als je weet dat je welkom bent, zonder dat je je opdringt, en gemeenschappelijke belevenissen kunnen je veel vreugde schenken. Van strijd en competitie zou je je verre moeten houden, daar word jij niet gelukkig van.

 
schorpioenPars fortuna in Schorpioen

Voor iemand met het gelukspunt in Schorpioen is de bevestiging van het idee dat alles vergankelijk is waarschijnlijk belangrijker dan het streven naar geluk. Jouw behoefte aan extreme ervaringen en uitdagingen is groot, die heb je nodig om jezelf te leren kennen. Het is belangrijk voor je te ontdekken waar jouw eigen grenzen liggen, en als je je grenzen weer een stukje uit hebt kunnen rekken vervult je dat met vreugde. Ook voel je je in je element wanneer je een geheim hebt kunnen ontsluieren, en ben je altijd op zoek naar spirituele ervaringen. Het bewustzijn van de vergankelijkheid en de onontkoombare dood zou iets geruststellends kunnen hebben.

 
boogschutterPars fortuna in Boogschutter

Met het gelukspunt in Boogschutter kun je je gelukkig voelen zonder dat je je daar nou zo bewust van bent. Je bezit de gave om in de goedheid van de mensen te geloven, en daardoor is het leven ook goed voor jou. Je positieve gedachten maken het je makkelijker zonder gelijk oppervlakkig te worden. Wanneer jij het gevoel krijgt dat je in je mogelijkheden wordt beperkt ga je je erg ongelukkig voelen, vrijheid is een kostbaar goed. Verplichtingen moet je dan ook vrijwillig op je kunnen nemen. Ook gaat voor jou de waarheid boven alles, eerlijk zijn en daarnaar handelen is jouw natuurlijke staat van zijn.

 
steenbokPars fortuna in Steenbok

Voor iemand met het gelukspunt in Steenbok is geluk de wetenschap dat je je talenten goed hebt ingezet. Als je ziet hoe je plannen worden uitgevoerd en vorm krijgen, en dat alles volgens plan verloopt, maakt dat je je intens tevreden kunt voelen. Instinctief hou je je verre van emotionaliteit, omdat je wel weet dat dit je plannen in de war kan schoppen. Je houdt het allemaal graag redelijk, je verstand gebruiken, daar gaat het om. Het liefst vertrouw je op je eigen kunnen, en het kan je zwaar vallen om hulp te vragen. Naarmate je ouder wordt ga je je tevredener voelen, want als jongere kun je je vaak niet serieus genoeg genomen voelen.

 
watermanPars fortuna in Waterman

Met het gelukspunt in Waterman is vrijheid een eerste vereiste om je gelukkig te kunnen voelen. Vriendschap en kameraadschap zijn belangrijker dan intieme relaties, je hebt ruimte nodig om te kunnen experimenteren met idealen en denkbeelden. De ervaring dat je als individu deel uitmaakt van een grotere groep is iets waar je gelukkig van wordt. Ook al bezit je veel tolerantie en begrip voor de zwakheden van je medemensen, er is wel een bepaalde emotionele afstandelijkheid nodig. De nadruk ligt op intellectualiteit, ga dus niet bepaalde gevoelens huichelen omdat ze van je verwacht worden, daar word je alleen maar ongelukkig van.

 
vissenPars fortuna in Vissen

Vissen is het meest spirituele teken, het staat voor universele liefde en mededogen. Met het gelukspunt in Vissen ben je gelukkig wanneer je niet meer alleen met jezelf bezig bent, en je niet teveel focust op de zaken van alledag. Jij bent compleet gelukkig als je je eigen ego hebt overwonnen en je kunt laten meevoeren met de stroom van het leven. Het geluk komt naar je toe als je in staat bent om het leven met alle vreugde en pijn te accepteren zoals het komt, en als je de illusie van macht en controle los kunt laten. Ontwikkel je aangeboren vermogen om de verbondenheid met alle andere wezens tot stand te brengen.
 

Laat je horoscooptekening maken en vind je gelukspunt

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookSpirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...


Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Tuin algemeen

Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...