Mercurius: Mentaliteit

Mercurius symboliseert onze communicatieve vermogens en ons verlangen naar kennis. Het teken van Mercurius geeft weer hoe we communiceren en op welke psychologische terreinen onze mentale talenten liggen. Mercurius loopt het snelst van alle planeten, en hij staat altijd in de buurt van de Zon, hetzij in hetzelfde teken, hetzij in één van de tekens aan weerszijden van de Zon.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Mercurius staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Mercurius in Ram: Anderen tot actie inspireren

Mercurius in RamMet je vlugge geest kom je vaak op geïnspireerde ideeën, die je het liefst meteen in de praktijk zou willen brengen. Anderen zullen zich vaak overrompeld voelen door de adembenemende snelheid waarmee je je ideeën ventileert, en je wordt ongeduldig wanneer men je niet begrijpt. Je werkt het beste wanneer je het middelpunt van een heleboel activiteit vormt en onafhankelijk kunt denken en snel besluiten nemen. Je leert het effectiefst door dingen zelf te ontdekken en te proberen.

Hoewel je voortreffelijk anderen kunt inspireren, kost het je moeite om langere tijd geconcentreerd en met begrip te luisteren. Planning is vermoedelijk ook niet je sterkste punt, in het aanknopen van contacten ben je daarentegen bijna ongeëvenaard. Je spreekt anderen graag bemoedigend toe, maar bent al vlug ongedurig wanneer vergaderingen of onderhandelingen zich maar voortslepen.

Je verstand werkt razendsnel, maar daardoor neig je er tevens naar op een nogal snelle, soms gejaagde manier te spreken. Sommigen kan dat voor problemen stellen, leer je daarom aan anderen de tijd te geven om je redenering te volgen. Verder kun je soms belangrijke boodschappen missen doordat je ernaar neigt overhaast conclusies te trekken of andermans zinnen af te maken.

Dat kan allemaal niet wegnemen dat je erg geestig en plezierig gezelschap kunt zijn. Misschien was je als kind aan de onbeschaamde kant - en vermoedelijk uit je je nog steeds impulsief. Je bent vaak tamelijk scherp en vertelt bij voorkeur onverbloemd de waarheid. Wel zou je nogal eens kunnen denken de wijsheid in pacht te hebben, terwijl je dikwijls geërgerd reageert wanneer je bekritiseerd of gecorrigeerd wordt. Leer ook naar anderen te luisteren en je ideeën beter voor te bereiden - dan kun je een leider op je terrein worden.

 

Mercurius in Stier: Degelijke waarden

Mercurius in StierJe bent een verwoed student en voelt je het zekerst met bewezen en vaststaande feiten. Wanneer je zeker bent van je kennis, kun je haar ook rustig en duidelijk uiteenzetten aan anderen. Je bezit een speciaal talent voor praktische kwesties, in het bijzonder voor economische zaken, dankzij dit talent zul je zakelijk beslist de nodige successen boeken. Je bent je terdege bewust van de waarde van dingen en weet als geen ander de financiële middelen te verveelvoudigen. Fouten zul je daarbij nauwelijks maken.

Door je tegenzin in vernieuwingen zou je evenwel kansen kunnen missen, aangezien je motto luidt dat voorkomen beter is dan genezen. Al met al functioneer je daardoor het beste als hoofd van administratieve bezigheden, of in een soortgelijke functie.

Op communicatief vlak straal je veelal kalmte en gezond verstand uit, maar misschien kun je weinig tolerantie voor andermans standpunt opbrengen, vooral als die ander naar provoceren neigt. Hoe dan ook zul je tamelijk langzaam praten met een sonore stem en diepe overtuiging. Misschien zit er zelfs een zekere schoonheid in je spreektoon, in ieder geval uit je jezelf verfijnd. Je neemt graag de tijd voor het formuleren van je ideeën en vindt het vreselijk om onderbroken te worden. Maar gezegd moet worden dat je anderzijds even goed geduldig anderen je volle aandacht geeft wanneer ze je vertellen wat ze op hun hart hebben.

Zekerheid is een belangrijke prioriteit voor je, en  mogelijk ben je ook zeer bedreven in budgetteren en het zeker stellen dat je zelf en je dierbaren niets tekortkomen. Van extravagantie moet je niet veel hebben, daarentegen geef je in wat je aanschaft blijk van een fijn oordeelsvermogen.

 

Mercurius in Tweelingen: De geest verkennen

Mercurius in TweelingenJe bent een onvervalste all-rounder, die bovendien nog eens op geweldige communicatieve vaardigheden kan bogen. Vermoedelijk heb je overal wel wat in de  pap te brokkelen, en dat verwondert eigenlijk ook niet gezien je grote kennis op een scala van terreinen. Even waarschijnlijk praat je snel en verander je vaak van onderwerp. Door je diversiteit ben je voorbestemd succes te boeken in geestelijke disciplines, één van de mogelijkheden in dat opzicht is lesgeven, temeer omdat je uitstekend contacten kunt aanknopen.

Je bent een mens van ideeën en als zodanig is het cruciaal dat je in contact komt met anderen die je ideeën in de praktijk kunnen vertalen. Je kunt wonderen verrichten aan de telefoon en voelt je overigens sowieso helemaal in je element met de moderne communicatietechnieken. Het is jouw taak om te onderrichten, overreden en informeren, laat anderen de resultaten maar consolideren.

Je bent jong van hart en geest en spreidt onafgebroken nieuwsgierigheid voor de mensen en veranderingen in je omgeving ten toon. Onder het praten kun je van de hak op de tak springen, en je stem klinkt vermoedelijk muzikaal en licht, terwijl je vrij snel spreekt. Je bent rusteloos aangelegd en hebt het liefst verscheidene dingen tegelijk om handen.

Gegeven je flexibiliteit kan de waarheid voor jou gerelateerd zijn aan waar je op dat moment mee bezig bent. Anders gezegd, je laat je niet graag langere tijd vastleggen op een bepaald idee of waarheid. In plaats daarvan schep je er genoegen in het hele spectrum van menselijke interesses en overtuigingen te verkennen. Het is eerder de dans van de geest die je aanspreekt, want praktische conclusies en toepassingen kunnen zo saai zijn. Reizen, mensen ontmoeten en over het leven praten zijn daarentegen dingen die je wél interesseren en aantrekken.

 

Mercurius in Kreeft: Je intuïtie vertrouwen

Mercurius in KreeftJe bent pienter en bezit een goed verstand voor zaken. Risico's neem je liever niet en je doet er alles aan om eenmaal behaalde winsten veilig te stellen. Je voelt een sterke drang om je dierbaren niets te kort te laten komen. Hoewel je je meningen niet van de daken schreeuwt, kan de emotionele boodschap in wat je zegt een diepgaande invloed uitoefenen op de stemming van anderen. Aan de andere kant gebeurt het nogal eens dat je je, als je emotioneel opgewonden bent, tamelijk onhandig uit.

Het liefst werk je in een vaste betrekking, en je bent loyaal aan je baas zolang je met respect wordt behandeld. Je bezit een zeer vruchtbare geest en een voortreffelijke intuïtie in zaken. Misschien ben je dan wel niet erg logisch aangelegd, maar je kunt in ieder geval op een uitstekend instinct vertrouwen.

Je bent zeer gevoelig voor indrukken en zult je kennis en mening veelal pas naar voren brengen nadat je eerst bij je eigen gevoelens te rade bent gegaan. Deze emotionaliteit zal ook doorklinken in je stem, die vermoedelijk sterk geladen klinkt en een rijke variatie in toonhoogte laat horen. Met je grote sensitiviteit en intuïtie voel je mogelijk instinctief aan wat anderen denken en voelen.

In je relatieleven neig je ernaar je in stilzwijgen te hullen, al ben je er niet minder ontvankelijk om. Voor anderen is het veelal erg moeilijk om echt te weten wat je bezighoudt of dwarszit. Je komt pas uit je schulp wanneer je iemand echt vertrouwt, en dan praat je met groot gevoel. Je functioneert beter in een intieme sfeer dan op een oppervlakkig sociaal niveau.

 

Mercurius in Leeuw: Zelfexpressie

Mercurius in LeeuwJe bent uitgesproken in je meningen en je verwerft vaak respect wanneer je je standpunt aan anderen uiteenzet. Je dwingt de aandacht af met je ideeën, door dat gegeven in combinatie met andere factoren zou je uitstekende creatieve en leidinggevende capaciteiten kunnen ontwikkelen. Daarnaast straal je van nature charme uit en weet anderen het gevoel te geven dat ze belangrijk zijn. Daar staat tegenover dat je andere mensen ook zonder meer kunt kleineren.

Misschien ontbreekt het je soms ook teveel aan geestelijke flexibiliteit. Ervan overtuigd dat jouw eigen standpunt juist is, neig je ernaar minachting te tonen voor in jouw ogen inferieure ideeën. Gelukkig zitten goede manieren in je aard ingebakken, zodat je zelden onverbloemd grof bent. Met je waardigheid en stijl zou je zeker een uitstekende vertegenwoordiger voor je bedrijf kunnen zijn.

Je bent edelmoedig en hoffelijk aangelegd en kunt erg onderhoudend zijn. Dat weerspiegelt zich vermoedelijk in een optimistische spreektoon, die de indruk wekt dat je echt weet waar je het over hebt. Voor jou tellen eerste indrukken.

Je hebt een hoge dunk van je eigen geestelijke capaciteiten, culturele interesses en intellectuele talenten. In dat opzicht ben je buitengewoon gevoelig voor andermans oordeel, en een van de ergste dingen die je je kunt voorstellen, is dat je de indruk zou wekken dat je een onbenul zou zijn. Daardoor pretendeer je nogal eens iets te weten terwijl je dat niet doet en bovendien kun je erg moeilijk je ongelijk toe te geven.

 

Mercurius in Maagd: Orde scheppen

Mercurius in MaagdSlechts weinigen kunnen op jouw leercapaciteiten bogen en al evenmin op je vermogen om informatie te analyseren en dingen op een degelijke, begrijpelijke en feitelijke manier te presenteren. Waarschijnlijk ontwikkel je grote deskundigheid op een aantal uiteenlopende geestelijke terreinen, waarbij je gerust een perfectionist genoemd mag worden. Wel kun je soms door je aandacht voor details vastlopen, mogelijk kan dat ook verhinderen dat je je ideeën ten uitvoer brengt.

Je voelt een sterke drang om dienstbaar aan anderen te zijn, en dit kan betekenen dat anderen je met allerlei taken opschepen, zodat het belangrijk is dat je leert onderscheiden waar je je echt geestelijk mee wilt bezighouden en wanneer je je over-behulpzame neigingen moet onderdrukken. Je kunt uitstekend uit de voeten in een administratieve functie, waarin je concreet moet beoordelen wat nuttig is en wat niet. Je bezit aangeboren secretariële vermogens.

Je hebt iets van een perfectionist en stelt je behulpzaam - al is het enigszins kritisch - op. Je bezit een goed oog voor details en vindt het vreselijk om te zien dat iets niet op z'n plaats staat of inefficiënt wordt gedaan. Daarom kun je vrijwillig allerlei dagelijkse karweitjes op je nemen, zodat je de rimpels glad kunt strijken en voor een vlotte gang van zaken kunt zorgen. Wel kun je te veel taken op je nemen, met als gevolg dat je jezelf uitput.

Je uit je op een zakelijke manier, terwijl in je stem mogelijk vaak iets afkeurends doorklinkt. Op je best ben je erg steunend en een geweldige helper, op je slechtst neig je ernaar anderen te ondermijnen met negatieve aanmerkingen. Over het algemeen houd je je echter het liefst op de achtergrond, zowel wat je meningen als je talloze goede daden betreft.

 

Mercurius in Weegschaal: Een evenwichtige visie

Mercurius in WeegschaalJe bezit diplomatieke vaardigheden en weet je standpunten op een verfijnde manier uiteen te zetten zonder anderen tegen de zere schenen te trappen. Gegeven je vermogen om beide kanten van een kwestie te kunnen zien en tegengestelde kampen te verzoenen, ben je een geboren onderhandelaar. Je hebt liever met mensen dan met dingen te maken, en een beroep waarin contact met anderen op de voorgrond staat is dan ook ideaal voor je.

Sommigen vinden je misschien een besluiteloze weifelaar, maar daarin hebben ze in feite ongelijk, want je kunt wel degelijk besluiten nemen, alleen weeg je nu eenmaal graag eerst alle voors en tegens af - en dat kost tijd. Vermoedelijk stel je resoluut handelen liever uit tot het allerlaatste moment. Maar wanneer je dan tot een besluit komt, is het doorgaans ook goed afgewogen, waarbij sociale en esthetische overwegingen meestal de doorslag zullen geven.

Vermoedelijk praat je met zachte stem en schuwt terug voor grovere vormen van expressie. Ook als je het niet eens bent met iemand bewaar je je goede manieren. Je uit jezelf met elegantie en stijl. Heel je leven door verkondig je altijd weer een evenwichtige visie, die op een sterke culturele basis berust. De kans is groot dat je van kunst en literatuur houdt.

Vermoedelijk mag je graag op vriendschappelijke voet debatteren, en hoewel je het vaak leuk vindt om bij wijze van intellectueel spelletje het tegenovergestelde standpunt in te nemen, ben je diep van binnen altijd toch uit op het bereiken van overeenstemming. Je verheft zelden je stem, en sommigen zouden zich daaraan kunnen ergeren: je bent soms gewoonweg tè redelijk. Met je gevoel voor rechtvaardigheid en diplomatieke stijl maak je niettemin vele vrienden.

 

Mercurius in Schorpioen: Analyse

Mercurius in SchorpioenVan je penetrerende aard en onderzoekscapaciteiten kunt je in tal van beroepen groot profijt hebben. Je bent iemand aan wie een geheim toevertrouwd kan worden, jouw lippen blijven verzegeld. Maar je bent ook iemand die zelf heel goed geheimen boven tafel kan krijgen, waarmee je een aanleg voor research en onderzoek bezit. Gegeven je drang om tot de kern van een zaak door te dringen bezit je vermoedelijk interesse voor psychologie of zelfs voor het occulte. Daarnaast zou je een talent voor het werken met computers kunnen hebben.

Doordat je feilloos de zwakten van anderen aanvoelt, kun je met je inzichten van enorme geestelijke steun voor hen zijn. Wel is het belangrijk dat je opener wordt in de omgang met anderen, anders kun je al snel de indruk wekken dat je iets achter hun rug om aan het beramen bent. Hierdoor moet je mensen soms geruststellen, en ze laten weten dat je motieven integer zijn.

Je bent een diepgaande denker die zich meestentijds in stilzwijgen hult, en op oppervlakkigheid rust voor jou een soort banvloek. Wanneer je iets zegt, gaat het normaal gesproken diep, terwijl je het met een geweldige intensiteit naar buiten kunt brengen. Ervaringen op jonge leeftijd hebben je enigszins achterdochtig gestemd, en daardoor ben je geneigd heel vaak naar geheime motieven bij anderen te zoeken. Dat kan de mensen in je omgeving bij tijd en wijle de kriebels bezorgen.

Vaak meen je dat oogcontact alleen al voldoende zegt en duidelijk maakt en dat de grote waarheden onuitgesproken blijven. Maar bedenk dat mensen ook woorden gebruiken voor communiceren en dat niet alles persé een diepere betekenis hoeft te hebben. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat minimaal 55% van alle communicatie plaatsvindt door middel van lichaamstaal, iets waar jij je al het grootste deel van je leven instinctief bewust van bent, aangezien je maar al te goed in de gaten hebt hoe mensen onder jouw blik kunnen reageren.

 

Mercurius in Boogschutter: Anderen inspireren

Mercurius in BoogschutterJe voelt een drang om overal, dus ook op je werk, je mening te ventileren. En als geen ander kun je filosofische conclusies uit dagelijkse gebeurtenissen trekken. Mogelijk kristalliseert dat uit in belangstelling voor politiek en buitenlandse zaken. Ongetwijfeld ben je veel op reis, zodat je je culturele horizon kunt verbreden; vermoedelijk bezit je ook een talenknobbel en spreek je verscheidene talen.

Je floreert in een beroep waarin je variatie, mobiliteit en intellectuele uitdagingen worden geboden. In een besloten omgeving kun je snel wegkwijnen. Je koestert vaak grootse plannen, maar wat de uitvoering betreft komt er niet altijd iets van de grond, het is ook mogelijk dat je je belangstelling ervoor verloren bent, net op het moment dat er resoluut gehandeld zou moeten worden.

Je geest is buitensporig actief en je kunt rusteloos op zoek zijn naar nieuwe geestelijke horizons die je kunt verkennen. Vermoedelijk schep je groot genoegen in allerlei studies, die je beoefent terwille van de kennis en de kennis alleen. Over haast alles kun je wel een mening hebben. In filosofische discussies ben je helaas vaak weinig diplomatiek en in het vuur van de strijd zou je nogal eens kunnen proberen de tegenpartij te overschreeuwen.

Hoewel je beslist hartstochtelijk belangstelling koestert voor allerlei zaken, zou je er toch goed aan doen te proberen met meer respect te luisteren naar andermans opinies. Ook komt nogal eens voor dat je de ene dag gepassioneerd voor iets pleit, maar het de volgende dag van nul en generlei waarde meer acht.

 

Mercurius in Steenbok: Organisatorische vaardigheden ontwikkelen

Mercurius in SteenbokOp jonge leeftijd heb je vermoedelijk vaak last gehad van een gebrek aan vertrouwen in je eigen verstandelijke capaciteiten. Desalniettemin voel je je vaak sterk gedreven om je te bewijzen en hoewel je dan een late starter bent, zul je gegarandeerd langzaam maar gestaag op kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder. Hoe dan ook ben je iemand aan wie men verantwoordelijkheden kan toevertrouwen. Zonder problemen kun je een zware werklast aan en consciëntieus zwoeg je door tot het af is.

Als je deze eigenschappen weet te combineren met een vermogen om je ideeën te vernieuwen en open te staan, zul je het beslist ver schoppen, zeker ook gezien je gave om strategisch te denken en te plannen. Door je voorzichtige inslag vermijd je het om impulsieve fouten te maken, maar daar staat weer tegenover dat je ook bovenmatig sceptisch kunt zijn, met als gevolg dat je kansen mist. Je gelooft in de waarden van de traditie en ervaring. Een administratieve functie is je op het lijf geschreven.

Je bent serieus aangelegd, uit jezelf zorgvuldig en je geeft mmestal op gezaghebbende toon je mening te kennen. Je houdt er ook sterke zienswijzen op na, die je langzaam en overdacht uitspreekt. Als fervente aanhanger van de logica en rede wil je eerst bewijzen zien voordat je iets controversieels kunt aanvaarden, voor anderen kun je daarmee een domper op hun ideeën zetten.

Besef dat er meer is dan de zintuigen kunnen waarnemen. Wanneer je iets ontdekt, probeer je er met grote toewijding meer over te weten te komen. Voor jou moeten ideeën een hoog praktisch gehalte hebben, en voor onhaalbare dromen heb je weinig tijd. Al met al ben je een door en door eerlijk mens, op wie men zich goed kan verlaten.

 

Mercurius in Waterman: Tot vernieuwing inspireren

Mercurius in WatermanJe denkt helder en staat altijd open voor nieuwe en opwindende ideeën. Toch kun je op de keper beschouwd tamelijk star zijn in je meningen. Mogelijk bezit je een inventief talent of één of andere speciale of unieke interesse - misschien op het vlak van bewustzijn en bewustzijnsverruiming. Je houdt er sterke overtuigingen op na, die bijna altijd indruisen tegen de geaccepteerde normen en waarden, je acht het als het ware je plicht om andermans denkwereld overhoop te halen en vernieuwing om je heen te bewerkstelligen. Hoewel dat voor alle betrokkenen verfrissend kan zijn, loop je natuurlijk wel het risico van anderen te vervreemden of verkeerd begrepen te worden.

Je voelt je in je element in een groepsomgeving met veel opwindende en stimulerende collega's. Je bent een kracht tot vernieuwing en neemt vaak het voortouw als het gaat om het implanteren van nieuwe technologische ontwikkelingen in je werkomgeving.

Geestelijke stimulatie is erg belangrijk voor je en je geniet met volle teugen van contacten met anderen en het uitwisselen van opwindende ideeën. Je gaat prat op je openheid en tolerantie, al is er één ding waarvoor je allesbehalve tolerantie kunt opbrengen, namelijk: intolerante mensen. Vermoedelijk word je sterk gemotiveerd door sociale kwesties, in dit opzicht koester je dikwijls onwankelbare overtuigingen.

Sterker nog, je kunt zelfs tamelijk koppig volharden in je opvattingen, hoewel je dat niet graag zult willen toegeven. Provoceren kan je een kick geven - en is iets wat je vaak zult doen als je je begint te vervelen. Je onderhoudt een aantal belangrijke vriendschappen met mensen uit zeer uiteenlopende omgevingen, aangezien je je sterk aangetrokken voelt tot exotische en buitenlandse invloeden.

 

Mercurius in Vissen: Je visioenen verwerkelijken

Mercurius in VissenMet je geweldige verbeeldingsvermogen bezit je aanleg voor creatief werk en denken. Je ontwikkelt je ideeën en opinies op basis van een grote diversiteit aan indrukken en ondefinieerbare gevoelens. Doorgaans construeer je daarbij eerst op een soort van innerlijk filmscherm een visuele representatie van je ideeën, waarna je de beelden in woorden vertaalt. Je creativiteit maakt je vanzelfsprekend geschikt voor tal van beroepen, bijvoorbeeld in de reclame- en grafische wereld.

Anderzijds kun je er moeite mee hebben jezelf op een feitelijke en samenhangende manier te uiten. Je laat je ook te   gemakkelijk beïnvloeden door andere mensen en hun ideeën, en om optimaal te functioneren dien je dan ook met rust gelaten te worden. Je bent snel afgeleid en draait eigenlijk pas op volle toeren als je je geïnspireerd voelt.

Je bent een visionair type en praat waarschijnlijk met vrij zachte stem. Je wijdt graag uit over je dromen en innerlijke gevoelens. Met je geweldige fantasie neig je ernaar, wanneer de echte wereld te vervelend wordt (wat vaak gebeurt), jezelf te verliezen in gedagdroom. Vaak zul je je verkeerd begrepen voelen, maar besef dat het aan jou is om te proberen opheldering over je ideeën te verschaffen.

Bovendien leg je jezelf niet graag vast op iets, terwijl je mogelijk je dromen en ideeën liever verborgen houdt uit angst dat ze hun allure verliezen in het kille daglicht. De ervaring heeft je geleerd dat wanneer je anderen in je dromen probeert in te wijden, ze meestal sceptisch worden. Je illusies houd je daarom liever voor je. Probeer je verbeeldingskracht gepaard te laten gaan met praktische zin.

 

Laat het teken van Mercurius berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook
Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...