Een uitgebreide horoscoop van Astro Media gebaseerd op jouw persoonlijke geboorte­gegevens!

De uitgebreide geboorte­horoscoop wordt gemaakt met je persoon­lijke geboorte­datum, geboorte­tijd en geboorte­plaats. Er wordt gekeken naar een groot aantal planeet­standen en de invloed die deze op je persoon­lijkheid en je leven kunnen uit­oefenen.

Begrijpelijk Nederlands

De horoscoop bevat geen moei­lijke astro­logische begrip­pen, maar is door Astro Media geschre­ven in begrij­pelijk Neder­lands.

Deze uitgebreide geboorte­horoscoop toont jouw posi­tieve en nega­tieve eigen­schap­pen, geeft je inzicht in je karak­ter, je persoon­lijk­heid en je gevoels­leven en laat even­tuele moge­lijk­heden zien met betrek­king tot gezond­heid, werk en rela­ties.

De opbouw van de horoscoop

De inhoud bestaat uit een korte beschrij­ving van de astro­logie, de alge­mene ken­mer­ken van je ster­ren­beeld, je persoon­lijke horos­coop­tekening en je per­soon­lijke geboorte­horos­coop.Vergeet niet je horoscoop op te slaan!

Deze horoscoop wordt online ge­maakt en je kunt deze daarna prin­ten of op­slaan als PDF (ca. 30-35 pagi­na's A4) door op het printerikoontje te klikken onderaan de horoscoop.


Introductieprijs

De prijs bedraagt ter intro­ductie slechts € 9,95 ipv 19,95 en je kunt eenvoudig online betalen met iDEAL, Sofort banking of Bancontact.

Als je deze horoscoop wilt kopen, selecteer dan de betaalwijze en klik vervolgens op "HOROSCOOP KOPEN". Na betaling kom je vanzelf terug op CatharinaWeb en kun je de horoscoop lezen.

PAS OP: het kost soms een paar seconden voordat je weer terug op CatharinaWeb bent, sluit géén pagina af en klik niet op de back-button! Lees meer...

Sommige banken hebben even de tijd nodig om de betaling te verwerken. Gewoon even geduld hebben, dan kom je vanzelf op de juiste pagina terecht.

 

 

 

 

 Volg ons op FacebookMediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...