De Zwarte maan of Lilith

lilithDe Zwarte Maan wordt ook wel Lilith genoemd, naar de mythologische figuur uit de Zohar, een kabbalistisch werk uit de 13e eeuw. Lilith was de eerste vrouw van Adam (Gen. 27; "man en vrouw schiep hij hen"). Omdat Adam haar van het begin af aan als zijn mindere beschouwde, besloot Lilith uiteindelijk zo ver mogelijk van hem en de aarde weg te vluchten. Daarom noemt men het punt waarop de maan het verst van de aarde verwijderd is 'Zwarte Maan' of Lilith. De Zwarte Maan is dus geen planeet maar een astronomische punt in de Zon- en Maanbaan, net zoals de Maansknopen.

De stand van de Zwarte Maan laat zien wat het donkerste en best verstopte deel van je psyche is en laat zien hoe je reageert als je je in het nauw gedreven voelt en helemaal alleen.

Lilith brengt je in situaties waarin je liever niet wilt zitten en confronteert je met mensen waar je liever niets mee te maken hebt. Onder invloed van de Zwarte Maan kun je je soms ook erg impulsief gedragen en jezelf in de nesten werken.

Paradox

Omdat Lilith zich verstopt (her)kennen wij haar niet. In tegenstelling met de werking van de planeten en de andere astrologische punten in onze geboortehoroscoop ervaren wij dat deel van onszelf waar de Zwarte Maan voor staat dan ook zelden als iets van onszelf. Bepaalde situaties blijven steeds op je pad komen tot je de les die er uit te halen valt ook echt hebt begrepen. De Zwarte Maan is een paradox, zowel een pijnpunt, een blokkade, alsook een kans om te groeien.

De Zwarte Maan is een punt in je horoscoop dat alles vertelt over de eigenschappen die je het liefst wil verbergen voor anderen en jezelf. Maar net die donkere kant is een bijzonder krachtig deel van je persoonlijkheid. Wanneer je je bewust kunt worden van de donkere kanten in jezelf kun je de negatieve eigenschappen uiteindelijk transformeren, en heb je je kansen benut om belangrijke levenslessen te leren.Lilith in onze geboortehoroscoop

lilith

De geboortehoroscoop helpt ons te ontdekken waar onze eigen Zwarte Maan–problematiek ligt. Het teken waarin de Zwarte Maan zich in de geboortehoroscoop bevindt, onthult op welke manier we ons dubbelzinnig (of paradoxaal) gedragen en op welke manier we omgaan met verlangen, gebreken en onrechtvaardigheid.

Weet je niet in welk teken jouw Zwarte Maan valt?

Laat het hier berekenen, vul je geboortedatum in:
 

 
 

 

De Zwarte Maan staat in het teken:

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Zwarte Maan in het teken Ram

Als de Zwarte Maan in Ram staat sluipt er af en toe een egoïstisch trekje in je gedrag. Niet dat je altijd jezelf op de eerste plaats zet, maar je zult toch regelmatig de neiging hebben om de dingen naar je hand te zetten. Maar helaas duidt de stand van de Zwarte Maan op wat je graag wilt, maar waar je tegelijk de grootste moeite mee hebt. Je zult dus heel vaak geconfronteerd worden met situaties en mensen die je beletten om de zaken op jouw manier te regelen.

In het algemeen ervaar je bij je plannen dus belemmeringen die worden veroorzaakt door anderen. Gevolg is frustratie en teleurstelling van jouw kant. Laat je niet kisten door de Zwarte Maan in Ram, en probeer een compromis te zoeken waarbij zowel jijzelf als de anderen zich goed voelen. Je kunt in je leven periodes meemaken waarin je alleen staat of waarin je problemen alleen moet oplossen. Je kunt verplicht worden te vechten voor iets of iemand, terwijl je zelf op emotioneel gebied in de kou blijft staan. Jouw grote uitdaging in dit leven bestaat erin om vrede te nemen met het feit dat je niets voor niets krijgt en dat je soms keiharde inspanningen moet leveren en compromissen moet sluiten, terwijl je het liefst van alles je eigen weg zou gaan. Als je daar éénmaal in slaagt, zal de Zwarte Maan in Ram je alleen maar voordeel brengen.

 

 
Zwarte Maan in het teken Stier

Zelfs al hoor je tot één van die tekens die helemaal niet zo op bezit gesteld zijn, zoals Boogschutter of Vissen, toch zal deze stand je doen verlangen naar zekerheden op diverse vlakken. Maar de Zwarte Maan duidt juist op moeilijkheden die overwonnen moeten worden, dus ook frustraties op alle terreinen die te maken hebben met 'zekerheid' en 'vasthouden'. Om te beginnen op het materiële vlak bijvoorbeeld. Waarschijnlijk maak je periodes in je leven door waarin je langere tijd op zoek bent naar een vaste baan of een vast inkomen. Ook in de dagelijkse manier van leven zul je onbewust zoeken naar een manier die een bepaalde regelmaat garandeert.

Maar helaas zul je met de Zwarte Maan in Stier vaak geconfronteerd worden met situaties en mensen die je plannen in de war schoppen. Ook in de liefde loopt het vaak niet zoals je diep van binnen zou willen. Ben je misschien iemand die ‘de liefde van je leven’ niet durft te volgen (omdat je geen risico’s durft te nemen) en dan maar kiest voor een `veiligere’, meer voorspelbare relatie? In feite zou je kunnen zeggen dat iemand met de Zwarte Maan in Stier erg onzeker en angstig wordt van alles wat onbekend en nieuw is, en die vanuit die angst dan maar kíest voor het bekende en voorspelbare. Jouw grote uitdaging is dus: durf in het onbekende te springen! Kom uit je comfortzone en ontdek de mogelijkheden die diep in jou verborgen zitten.

 

 
Zwarte Maan in het teken Tweelingen

We hebben allemaal wel verschillende kanten in ons, waardoor we veel verschillende gezichten kunnen opzetten. Maar iemand met de Zwarte Maan in Tweelingen is een een echte topper op dit vlak. Je kunt je naar buiten toe heel anders voordoen dan je je in werkelijkheid voelt, bijvoorbeeld joviaal en vrolijk naar de mensen om je heen en je vanbinnen heel verdrietig en eenzaam voelen. Het is vaak heel lastig voor je om echt woorden aan je gevoelens te geven. Je probeert de waarheid soms een beetje te omzeilen, of situaties mooier voor te stellen dan ze zijn. Niet dat je wilt liegen, maar in feite omdat je de realiteit voor jezelf niet helemaal duidelijk hebt.

Het is moeilijk voor je om denken en je voelen op één lijn te krijgen en om je daadkracht en je ontvankelijkheid in balans te houden. Dat kan je heel onzeker maken. Ook zou je het vermogen kunnen missen om makkelijk te communiceren, maar zodra jij je zelf bewust bent van de problemen op dit vlak, kun je daar stapje voor stapje iets aan gaan doen. Dat zijn de grote uitdagingen in jouw leven: je denk- en je gevoelskant met elkaar in overeenstemming leren brengen en daarnaast je bewust durven worden van het feit dat ieder mens een mooie en een veel minder mooie kant heeft. Zodra je daarin slaagt, zul je merken dat één van je grootste talenten tot wasdom komt, de kunst om te bemiddelen tussen tegengestelde partijen.

 

 
Zwarte Maan in het teken Kreeft

In het teken Kreeft heeft de stand van de Zwarte Maan uiteraard te maken met emoties, familiebanden én de moederfiguur. Met deze stand is er bijna altijd sprake van een zekere onbalans op affectief vlak, misschien ben je overbeschermd opgegroeid, of je voelde je juist erg in de steek gelaten. Zeer waarschijnlijk is het je het niet makkelijk gevallen om volwassen te worden.

Met Zwarte Maan in Kreeft zul je je onder alle omstandigheden voor de volle honderd procent in willen zetten voor je eigen gezin en je eigen familie. Tenslotte is Kreeft een traditioneel ingesteld familiemens.

Je moeder kan een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld maar het kan ook zijn dat je familie je erg heeft teleurgesteld of zelfs verstoten. Als je Zwarte Maan in Kreeft staat heb je als uitdaging familiebanden te respecteren en te onderhouden, maar er geen knellende ketting van te maken. Je moet leren je niet vast te klampen, en ook niet toelaten dat anderen jou op hun beurt verstikken. Ontdek je eigen grenzen en leer daar ook naar te handelen.

 

 
Zwarte Maan in het teken Leeuw

Met een Zwarte Maan in het teken Leeuw heb je te maken met problemen rond het thema 'ego'. Je bent altijd en eeuwig op zoek naar je eigen authenticiteit. Hoogstwaarschijnlijk probeer je vanuit deze zoektocht regelmatig te in het middelpunt van de belangstelling te staan, zonder dat je je daar zelf echt van bewust bent. Je zult waarschijnlijk ook de neiging hebben om de mensen uit je naaste omgeving de richting op te sturen die jou het beste voor hen lijkt. En dat moet gezegd worden, je hébt het ook vaak bij het rechte eind. Maar dat betekent toch niet dat je anderen zomaar je wil kunt opleggen, ook al is het voor hun eigen bestwil.

Dit gedrag kan ook voor problemen zorgen in vriendschappen. Je zult moeten leren je persoonlijke verlangens en ideeën niet altijd door te drukken, en dat zal je niet altijd even makkelijk vallen. De grote uitdaging voor jou is te leren stralen zonder jezelf in de schijnwerpers te zetten. En om te leren inzien dat iedereen zelf de eigen beslissingen moet nemen, dat jij niet voor een ander kunt uitmaken wat goedof fout is. Als je je dat eenmaal eigen hebt gemaakt is de kans ook erg groot dater onverwachte artistieke gaven naar buiten komen. Zwarte Maan in Leeuw is een goede opvoeder en schenkt een uitzonderlijke creatieve aanleg.

 

 
Zwarte Maan in het teken Maagd

Met de Zwarte Maan in Maagd kun je het heel lastig vinden om op je eigen intuïtie te vertrouwen. Met deze stand ben je geneigd alles onder controle te willen houden en om eerst concrete bewijzen van iets te willen zien. Je denkt dat elk probleem opgelost kan worden door je verstand te gebruiken. Maar er zijn dingen die je met je verstand alleen niet voor elkaar kunt krijgen, vooral als ze te maken hebben met je gevoel en je emoties. Op die momenten kun je helemaal in paniek raken, je wilt gewoon graagdoordachte duidelijkheid.

Maar of je dat nou wilt of niet, er zullen zich ook in jouw leven situaties voordoen waardoor je er niet aan ontkomt om in de troebele wateren van je emoties en je onbewuste te duiken. En dan zullen er momenten komen dat je moeten kiezen tussen verstand en gevoel. En dat laatste, kiezen voor je gevoelens, is eng want je bent bang je te vergissen. Mensen met Zwarte Maan in Maagd kiezen bijna altijd voor de 'veilige' weg van het verstand. Maar het gevolg is dat er vaak een ingrijpende gebeurtenis zoals een ziekte of depressie nodig is, om echt inzicht te brengen in zichzelf. Jouw grootste uitdaging is om ook je onbewuste gevoelens en verlangens een plek te geven in je leven. Als dat is gelukt komt er ook ruimte om al je onbewuste kennis naar buiten te laten komen, tot je eigen verrassing zou je weleens een aanleg kunnen hebben voor kruidenkunde en de geneeskrachtige werking van planten.

 

 
Zwarte Maan in het teken Weegschaal

Weegschaal is bij uitstek het teken wat met relaties te maken heeft, het ligt dan ook voor de hand dat iemand met Zwarte Maan in Weegschaal problemen kan hebben op dit vlak. Iemand met Zwarte Maan in Weegschaal heeft het gevoel niet compleet te zijn zonder een partner. Met deze stand heb je bepaalde frustraties en moeilijkheden te overwinnen op het gebied van relaties. Misschien is het moeilijk voor je om binnen je relatie voldoende op te komen voor jezelf. Misschien ben je zo gehecht aan je partner, dat je hem of haar verstikt. Of misschien ga je confrontaties te vaak uit de weg, maar als je koste wat kost ruzies wilt vermijden spaar je je frustraties te lang op, tot het op een dag tot een flinke uitbarsting komt.

Voor de buitenwereld lijk je vaak oneindig geduldig, meegaand en verdraagzaam, tot plotseling de bom barst en je daarmee je omgeving laat weten dat je je al een hele tijd helemaal niet zo gelukkig voelde als je je voordeed. Het niet makkelijk keuzes kunnen maken van de Weegschaal is een ander probleem, want kiezen voor het ene betekent nee moeten zeggen tegen het andere. De uitdaging voor jou is om onafhankelijk te worden en te leren te kiezen voor wat werkelijk belangrijk is in het leven.

 

 
Zwarte Maan in het teken Schorpioen

Schorpioen is het dierenriemteken van passie en transformatie, van alles wat te maken heeft met diepte en totaliteit. Schorpioen is een teken wat niet goed kan relativeren maar al snel alles zwart-wit ziet. Voor de Schorpioen is het leven alles of niets, er is liefde of haat, leven of dood, voor dit teken is er geen milde tussenweg. Als je de Zwarte Maan in Schorpioen hebt kun je er beter maar op voorbereid zijn dat het leven voor jou een aantal diepgaande transformaties in petto heeft. Een makkelijk en oppervlakkig leven zit er met deze stand niet in.

Mensen met Zwarte Maan in Schorpioen worden in dit leven op de proef gesteld en moeten leren hun persoonlijke ambities tot een minimum te beperken. De uitdaging met de Zwarte Maan in Schorpioen is te leren je buitengewoon sterke verlangen naar macht en seksualiteit te temperen. En om de fascinatie voor de dood, die je soms opeens kunt voelen, leert zien als een natuurlijk deel van het leven. Zwarte Maan in Schorpioen moet leren de moeilijkheden die zich voordoen in het leven te aanvaarden en om een positieve kijk op het leven te ontwikkelen. Als je daar eenmaal in slaagt, zul je merken dat je veel meer dan alle anderen in staat bent om als het ware elke dag opnieuw geboren te worden.

 

 
Zwarte Maan in het teken Boogschutter

Er is geen enkel ander teken in staat om zo te overdrijven als de Boogschutter dat kan. Alles wat Boogschutter doet, gebeurt met verve. Opvallend, groots en enthousiast en voor alles met veel idealisme. Dit teken is de wereldverbeteraar, de missionaris, de activist, de avonturier, de wereldreiziger, de vrijheidslievende in eigen persoon. Iemand met Zwarte Maan in Boogschutter zal dus te maken krijgen met problemen op deze vlakken.

Boogschutter kan niet leven zonder idealen. En al vroeg zal iemand met deze Zwarte Maan het ideaal overnemen van mensen die bewonderd worden. Tot hij of zij wat ouder wordt, en merkt dat die idealen niet echt de eigen idealen zijn. En dan begint de zoektocht, op zoek naar een eigen ideaal om voor te leven. Maar dat ideaal zal pas na veel omzwervingen gevonden worden. De grote uitdaging voor Zwarte Maan in Boogschutter is te leren omgaan met de werkelijkheid van alledag, er zijn gewoon klussen die gedaan moeten worden, ook al zijn ze nog zo saai. Zwarte Maan in Boogschutter moet leren om verantwoordelijkheid niet te ontvluchten en ook de dingen te doen die minder boeiend zijn. Als je daar eenmaal echt in slaagt, zul je merken dat de beloning groot is. Dan krijg je ook de kans om datgene te doen waar je zo naar verlangt, om te reizen en de wereld ontdekken, tussen alle zaken van het dagelijkse leven door.

 

 
Zwarte Maan in het teken Steenbok

Steenbok is het dierenriemteken van ambities en leiderschap. Hierdoor kan iemand met Zwarte Maan in Steenbok extreem ambitieus zijn, ook al lijkt dat uiterlijk soms helemaal niet zo. Iemand met bijvoorbeeld een bescheiden teken als Maagd of Vissen én de Zwarte Maan in Steenbok, zal zich uiterlijk zeer terughoudend of onderdanig opstellen, terwijl hij diep in zijn hart ernaar streeft om niets minder dan de top te bereiken. Zwarte Maan in Steenbok wil de beste zijn in wat hij of zij ook doet. En kan dat niet bereikt worden, dan heeft deze Zwarte Maan vaak de neiging zich extreem materialistisch op te stellen.

Er is dus een zeer sterk, maar vaak ook onbewust verlangen naar macht en leiderschap, maar steeds opnieuw zullen zich situaties voordoen waardoor die macht je net ontglipt. Familie of emotionele omstandigheden kunnen de groei naar de top belemmeren en je depressief en eenzaam laten voelen, omdat niet alles volgens plan verloopt. De grote uitdaging voor Zwarte Maan in Steenbok is te aanvaarden dat je niet zonder problemen je doel kunt bereiken en dat je soms twee stappen achteruit moet zetten om er eentje vooruit te kunnen gaan. Als je dat lukt zul je merken dat je geduldiger wordt en oprecht tevreden bent met alle dingen die je wél kunt bereiken, ook al blijven die soms wat bescheidener dan je oorspronkelijke doel.

 

 
Zwarte Maan in het teken Waterman

Bij het dierenriemteken Waterman horen begrippen als vrijheid, toekomst, waarheid en vriendschap. De Zwarte Maan in dit teken zal dan ook problemen rond deze thema's kunnen verwachten. Misschien krijg je in de loop van de tijd regelmatig te maken met vriendschappen die om de één of andere reden erg teleurstellend aan hun einde komen. Ook zou je voortdurend in situaties terecht kunnen komen waarin je het gevoel hebt dat men je in je vrijheid belemmert.

Waarschijnlijk worden je toekomstplannen voortdurend overhoop gehaald. Jouw uitdaging in dit leven is leren dat het geen zin heeft om vooruit te lopen op bepaalde gebeurtenissen en dat je geduld moet oefenen, wil je iets bereiken. Leren ook dat je vrijheid niet van een ander komt, maar dat vrijheid enkel en alleen diep in jezelf te vinden is. En je leren te realiseren dat de waarheid veel verschillende facetten heeft, waardoor iedereen (incluis jijzelf) er slechts één enkele kant van kan zien. Het resultaat van dat proces zal uiteindelijk evenwicht en gemoedsrust opleveren, en dat is iets dat je in jonge jaren nauwelijks voor mogelijk hield.

 

 
Zwarte Maan in het teken Vissen

Het dierenriemteken Vissen bezit een groot empatisch vermogen waardoor mensen met Vissen zo goed in staat om alle andere tekens aan te voelen. Vissen voelt en begrijpt alles en iedereen, maar iemand met Zwarte Maan in Vissen zal hier in eerste instantie eerder vooral de negatieve gevolgen van ervaren en heel beïnvloedbaar kunnen zijn, heel ontvankelijk voor invloeden van buitenaf. Mensen met Zwarte Maan in Vissen zouden daarom beter uit de buurt van negatief ingestelde of depressieve figuren moeten blijven, omdat de kans vrij groot is dat zij zich dan ook zo gaan voelen, want Vissen is niet voldoende in staat is om duidelijk de eigen grenzen aan te kunnen geven.

Wie de Zwarte Maan in Vissen heeft draagt vaak een grote gave in zich. De gave om anderen aan te kunnen voelen en daardoor te kunnen helpen. Vaak ook de gave om contact te kunnen maken met wat vaak paranormaal wordt genoemd, bijvoobeeld een aanleg als medium. Maar de risico’s zijn groot en de informatie die via het onbewuste wordt verkregen vaak uitermate chaotisch. De uitdaging voor de Zwarte Maan in Vissen is om te leren duidelijkheid te scheppen in de chaos, en onderscheid leren maken tussen zuivere intuïtie en fantasie. En ook om te leren omgaan met angstgevoelens die af en toe opduiken zonder te vluchten in alcohol, medicatie of drugs. Uiteindelijk zal niemand zo goed in staat zijn om het evenwicht te vinden tussen verstand en intuïtie als mensen met de Zwarte Maan in Vissen.

 
 


GezondheidGezondheid

Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookWerken met astrologie


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Leer gitaar spelen in 22 lessen

Soul RetrevalHoe zou je het vinden als jij nu eens echt gitaar kunt spelen? Volg de lessen op je smartphone, tablet, computer of laptop. Het kan allemaal!

Lees meer...


Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht als je zoekt naar ant­woorden, naar zelf­kennis of hulp door een betrouw­bare spiri­tuele en para­normale advi­seur.

Ga naar de consulenten


Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...