Majeure aspecten

Klik hier voor de de mineure aspecten

 

Aspecten zijn de hoeken die de verschillende facetten van de horoscoop (Zon, Maan, planeten, Asc en MC) met elkaar maken. Er zijn majeure en mineure aspecten. De majeure aspecten werken het duidelijkst uit, de werking van de mineure aspecten is veel minder aanwijsbaar en veel astrologen hechten er dan ook nauwelijks waarde aan. Op deze pagina worden de majeure aspecten en de toepassing van orbs toegelicht.

Hoe bereken je aspecten?

Een horoscoopcirkel beslaat 360 graden en de aspecten worden verkregen door de cirkelomtrek door een bepaald getal te delen. De majeure aspecten krijgt men door de horoscoopcirkel door de getallen 1 (conjunctie), 2 (oppositie), 3 (driehoek), 4 (vierkant) en 6 (sextiel) te delen.

conjunctieConjunctie
Een conjunctie is een hoek van 0 °, 2 punten staan op dezelfde plaats.

conjunctieSextiel
Een sextiel is een hoek van 60 °, 2 punten staan op een afstand van 2 tekens (elk 30 °) van elkaar.

conjunctieVierkant
Een vierkant is een hoek van 90 °, 2 punten staan op een afstand van 3 tekens (elk 30 °) van elkaar.

conjunctieDriehoek
Een driehoek is een hoek van 120 °, 2 punten staan op een afstand van 4 tekens (elk 30 °) van elkaar.

conjunctieOppositie
Een oppositie is een hoek van 180 °, 2 punten staan precies tegenover elkaar.

Orbs bij de majeure aspecten

Aspecten mogen een afwijking hebben, dat de hoek die ze maken niet helemaal exact is, zoiets noemen we een orb. Een orb van 6 graden bij een conjunctie betekent dat wanneer twee planeten tussen de 0 en 6 graden van elkaar staan, ze samen toch nog een conjunctie maken. Hoe kleiner de orb, hoe sterker het aspect zal uitwerken. Meestal worden de volgende orbs gehanteerd, al kan dat per astroloog verschillen.

  • Conjunctie: 8 graden
  • Sextiel: 6 graden
  • Vierkant: 7 graden
  • Driehoek: 7 graden
  • Oppositie: 7 graden

De betekenis van de majeure aspecten

  • Conjunctie
  • Sextiel
  • Vierkant
  • Driehoek
  • Oppositie

 
Conjunctie:

conjunctieDe betekenis van de conjunctie is bundeling van krachten, maar hoe deze uitwerkt is afhankelijk van de betrokken planeten. Planeten die samen een conjunctie maken werken altijd met elkaar samen, of ze nou met elkaar harmoniëren of niet. Dit aspect wordt gezien als het meest krachtige aspect, zeker wanneer de orb erg klein is.

 

 
Sextiel:

sextielEen sextiel werkt een beetje als een zwakke driehoek. Net als bij de driehoek zijn hier ook gaven aanwezig, alleen vraagt het sextiel om een grotere inzet van de betrokkene dan bij een driehoek het geval is. Het sextiel is eigenlijk een beetje een weifelaspect omdat alles niet vanzelf duidelijk op de voorgrond treedt. Het toont een aanleg die met enige moeite is te ontwikkelen. Van de majeure aspecten is dit het meest zwakke aspect. Mensen met veel sextielen in hun horoscoop zijn ook vaak weifelaars met sluimerende talenten.

 

 
Vierkant:

vierkantBij een hoek van 90 graden staan de planeten haaks op elkaar. Een vierkant symboliseert dan ook spanning en conflicten. Je zou kunnen zeggen dat de planeten zich in eerste aanleg niet goed tot elkaar weten te verhouden. Ze remmen elkaar af of steunen juist op de verkeerde momenten (overcompensatie). Wanneer we vierkanten in onze horoscoop hebben, leren we meestal pas met vallen en opstaan bepaalde energieën in goede banen te leiden. Een vierkant zorgt ook voor energie, ook al is die in het begin van ons leven ongecoördineerd en onbezonnen. Vandaar dat ook brokken maken bij het vierkant hoort. De rusteloosheid van het vierkant maakt dat we bezig blijven, het biedt ons acute problemen die om een oplossing vragen. Maar het is, ondanks de moeilijkheden, zeker geen slecht aspect, want door de energie en innerlijke rusteloosheid blijven we zoeken en biedt het ook veel mogelijkheden.

 

 
Driehoek:

driehoekDe traditionele betekenis van een driehoek is harmonie. De betrokken planeten werken prettig samen en ondersteunen elkaars werking. De driehoek vormt als het ware een 'gave' waarop we terug kunnen vallen als we behoefte hebben aan een rustpunt. In een driehoek ligt ook veel creativiteit besloten, het wordt dan ook als het meest belovende aspect aangeduid. Maar door de afwezigheid van spanning zet de driehoek op zichzelf nauwelijks tot niet tot actie aan, dus wanneer iemand veel driehoeken in zijn horoscoop heeft en de rode lijntjes ontbreken, dan zou zo'n iemand erg lui kunnen zijn. Veel komt vanzelf wel aanwaaien, zo'n soort houding.

 

 
Oppositie:

oppositieHier is de gevormde hoek 180 graden en staan de beide planeten lijnrecht tegenover elkaar. De betekenis is spanning en twijfel, heen en weer geslinger en onzekerheid. Een soort latent gevoel van onbehagen. Door de onzekerheid kan een oppositie tot daden aanzetten, maar meestal gaan daar wel een aantal keuzeproblemen aan vooraf. Planeten die in oppositie staan zijn in wezen met hetzelfde bezig, maar benaderen de zaken verschillend. Bijvoorbeeld Tweelingen - Boogschutter is de as die zich met informatie bezighoudt. De Tweelingen-kant verzamelt feiten en wil ze ordenen, de Boogschutter-kant zet ze in perspectief en wil bevindingen uitdragen. Ze werken dus vanuit tegenovergestelde invalshoeken, vandaar dat oppositieplaneten elkaar ook op een wat merkwaardige manier kunnen aanvullen, maar voor het zover is moeten ze eerst leren om te gaan met elkaars tegengestelde benadering. Mensen met veel opposities vertonen vaak de neiging om 'dwars te liggen'. Ze verkondigen een mening om opponerende reacties uit te lokken. Maar wanneer ze de zaak van alle kanten bekeken hebben zijn ze vaak wel in staat een afgewogen oordeel te geven. Doordat ze er altijd het tegendeel bij moeten halen, ontwikkelen zij meestal in de loop van hun leven een sterk relativeringsgevoel.

 

Klik hier voor de de mineure aspecten

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...