Keltische boomkalender

boomhoroscoopDe oude Kelten kenden een systeem waarin je karakter wordt bepaald door de heersende boom tijdens de geboorte. De eigenschappen van die boom (jouw levensboom) hebben een sterke invloed op je levensloop en je persoonlijkheid.

Kennis over de Keltische boomkalender danken we in de eerste plaats aan de vondst van een bronzen plaat in het Franse Coligny, die deze kalender weergeeft. Daarnaast heeft de Engelse dichter Robert Graves in zijn boek The White Goddess veel over dit Keltische kennissysteem onthuld. Tenslotte heeft de Zwitser Michel Vescoli de Keltische boomkalender verder verfijnd en uitgewerkt.

De bomen

De Keltische boomkalender verdeelt het jaar in 39 perioden van maximaal 10 dagen en elke periode wordt beheerst door een bepaalde boomsoort. In totaal worden 21 boomsoorten onderscheiden, waarvan 4 heilige bomen: de Eik, de Berk, de Olijfboom en de Beuk, deze laatste zijn alleen met de overgang van de seizoenen verbonden. De 21 bomen corresponderen met 21 mensentypen. De meeste boomsoorten regeren zowel over een periode in het voorjaar als in het najaar.

Onze geboortedatum bepaalt de bijbehorende levensboom. Deze boom is niet alleen onze geluksboom, maar vertelt tevens welke eigenschappen wij met hem gemeen hebben.

Bereken je Keltische boomhoroscoop

Kies de dag en maand van je geboorte:

 
 
Jouw levensboom is de
 

  

 Volg ons op Facebook
Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...