Een inleiding tot de symbolentaal van de tarot

Kies een categorie:

  • Mythologie
  • Natuur
  • Dieren
  • Getallen
  • Kleuren
  • Grote Arcana


Engelen

engelenHet traditionele Tarot van Marseille bevat twee engelen, eentje op Gematigdheid en een op Het (laatste) Oordeel. De Raider Waite e.a. hebben daar nog een derde Engel aan toegevoegd als vervanging van Cupido bij De Geliefden.

Alledrie zijn het aartsengelen, machtige bevelhebbers van het Hemelse Leger. De engelen in de Tarot zijn op veel decks in de loop van de jaren kleiner geworden, maar bij de Raider Waite kun je nog zien wat een enorme vleugels deze engelen hebben.

Aartsengel Michaël
aartsenegelenDe aartsengel van Gematigdheid is Michaël die in de christelijke mythologie het leger aanvoerde in de strijd tegen Lucifer. Michaël is de aartsengel van het vuur, koning van de zon. Gematigdheid, die de deugd van zelfbeheersing symboliseert, is een sterke levenskracht.

Aartsengel Gabriël
Gabriël beheerst het element water en hem vinden we op Het Oordeel, het laatste oordeel. Hij is de meest herkenbare aartsengel, met zijn trompet worden de doden weer tot leven gewekt. Gabriël transformeert en verheft ons tot een hoger bewustzijn.

Aartsengel Rafaël
De engel bij De Geliefden is Rafaël. Deze aartsengel symboliseert een hoger bewustzijn en hoort bij het element lucht.

Demeter en Persephone

engelenHades ontvoerde Persephone en nam haar mee naar zijn ondergrondse rijk om zijn bruid te worden. Demeter, godin van de aarde, was zo verdrietig over de ontvoering van haar dochter dat de aarde verdorde en zij Hades hierdoor uiteindelijk dwong haar dochter weer naar boven te laten komen. Het eind van deze mythe is dat Persephone, voordat ze terug kon keren, twee granaatappelzaadjes op moest eten waardoor zij de rest van haar tijd moest verdelen tussen het doden- en het levende rijk.

Demeter vinden we terug als De Keizerin, haar troon omringd door planten en granen, en Persephone in de gedaante van De Hogepriesteres (in de decks waar nog granaatappels te zien zijn).Pilaren

De zuilen die op veel kaarten zijn te zien, m.n. bij de Hogepriesteres en Gerechtigheid, symboliseren de dualiteit van het bestaan, het licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, actief en passief. De B en de J op de Waite-kaart van de Hogepriesteres staan voor Boaz en Jakin, de namen van de zuilen bij de tempel van Solomo in Jeruzalem.

De sfinx symboliseert de raadselen van het leven

De Sfinx

Sfinxen symboliseren de mysteries en gevaren van het leven. Ze zijn te zien op de kaarten van de Zegewagen en het Rad van Fortuin. Een sfinx (of een man met het hoofd van een jakhals, Aunubis), vertegenwoordigt een idee wat nog niet bewust gemaakt is.

In de mythologie is de sfinx de bewaker van geheimen, de wachter op de drempel van inwijding.

Rad van Fortuin

Het Rad van Fortuin

Het draaiende rad staat van oudsher symbool voor lotsbestemming. Egyptische invloeden hebben aan de linkerkant Seth, de God van dood en vernietiging toegevoegd: een slang die naar beneden gaat. De jakhalsachtige figuur die rechts rijzende is, is Anubis, de Egyptische god van dood en wedergeboorte.


Bloementuin

De bloementuin vertegenwoordigt het onbewuste. De rode rozen en witte lelies bij De Magiër staan voor goddelijke liefde en zielsreinheid. Denk bij bloemen ook aan 'floreren'.

Boom

Bomen vertegenwoordigen het leven zelf en door hun vele takken symboliseren zij de evolutie van ervaring en bewustzijn, zie De Ster. Denk ook aan het kabbalistische boomdiagram en aan de twee bomen in het Hof van Eden die je terug ziet bij De Geliefden: de boom van Leven en die van Kennis.

Graan, korenveld

Gerijpt graan en korenschoven doen denken aan Demeter en wijzen op groei, voorspoed en vruchtbaarheid. Je ziet een korenveld bij De Keizerin. Graan benadrukt tevens het voedende aspect van de natuur.

Granaatappel

Dit is een venussymbool, de dubbele betekenis van moeder en geliefde wordt hiermee uitgebeeld. De granaatappels van Persephone vertegenwoordigen ook de mysteries van leven en dood, en een granaatappel wijst vaak ook op het vruchtbaarheidsaspect van een meisje dat vrouw aan het worden is.

Klimop

De klimop is het symbool van het eeuwige leven vanwege z'n altijd groene bladeren. Ook is het een symbool voor de eeuwige vriendschap, zoals te zien is op Kelken zes.

Lelies

Lelies hebben zes bloemblaadjes en een dwarsdoorsnede als van een zespuntige ster. De lelie symboliseert de vereniging van mannelijke en vrouwelijke energie. Je vindt de lelie bij Gematigdheid.

Lotusbloem

De eenvoudige Lotusbloem wijst op volmaaktheid van de schepping. Hij roept de open yoni op, de goddelijke vagina. Je ziet de Lotus in het water bij Kelken Aas.

Maan

De Maan, die zelf geen licht geeft, maar slechts het licht van de verborgen zon reflecteert, vertegenwoordigt het ontvangende, passieve beginsel en is dus een vrouwelijk symbool. De Maan heeft te maken met alles wat zich van binnenuit openbaart. De kaart van de verbeelding, intuïtie, ingevingen en onze dromen.

Palmtak

De palmtak is het attribuut van de godin van de overwinning, Victoria. Ze symboliseert de overwinning op de dood. Van palmtakken worden lauwerkransen gemaakt zoals je vindt bij De Wereld.

Regenboog

De regenboog, brug naar het paradijs, is een archetypisch symbool van geluk en harmonie en verzoening. De regenboog van Bekers 10 staat voor hogere gevoelens en allerlei soorten van welbevinden, van diepe tevredenheid, optimisme, ware liefde, diep geluk en vooral dankbaarheid.

Rozen

Rozen staan voor verlangen, een rode roos wijst op hartstocht en een witte roos op zuiverheid en onschuld. Rode rozen vinden we bijv bij De Magiër.

Vruchten

Vruchten vertegenwoordigen overvloed, 'iets heeft vrucht afgeworpen'. Je vindt vruchten bij Kelken drie en bij De Keizerin (kaart 3 van de Grote Arcana).

Water

Water vertegenwoordigt het vormloze zoals de emotie en het onbewuste, de aftakeling van het ego, het loslaten en de reiniging. Water is de bron van het leven. Kelken Koning zit op een troon in veel en woelig water, maar nergens raakt de koning het water aan. Hij heeft geen direct contact met zijn gevoelens.

Zon

Symbool van licht, verlichting, helderheid en visie. Onder het licht van de Zon lijkt alles eenvoudig en vreugdevol. Het licht van de Zon is de bron van alle leven op aarde en is daarom een symbool van levenskracht, maar ook van de tastbare aanwezigheid van goddelijke kracht in de stoffelijke wereld.

Zonnebloemen

Deze symboliseren zonne-energie en omdat ze zich draaien om het licht van de zon te volgen vertegenwoordigen zij ook de liefde voor het leven. Je ziet ze op de kaart De Zon. Ook de Staven Koningin heeft een zonnebloem in haar linkerhand.


Dolfijn

Het is moeilijk te zien, maar volgens Waite is dat dier dat links boven het water uitkomt bij de Koning van Kelken een dolfijn. Het symboliseert zijn verborgen kant, de blijdschap en ook spirituele ontvankelijkheid die op de achtergrond is geraakt.

Geit

De geit, die je vaak op de kaart van de Duivel vindt, staat voor lust en begeerte.

Hond

De hond zie je bij de Dwaas, en deze symboliseert zijn instinct dat hem beschermt bij gevaar. De tamme hond die je ziet bij De Maan is ons aangepaste, opgevoede brave deel en de wolf (de wilde hond) vertegenwoordigt onze dromen, verlangens en fantasieën.

Jakhals

Bij de figuur met de jakhalskop -aan de zijkant van het Rad van Fortuin, kaart 10 uit de Grote Arcana, denken we aan Anubis, de Egyptische gids van de overleden zielen en gever van nieuw leven.

Kat

De zwarte kat vertegenwoordigt van oudsher de magie en het toveren. Bij de Koningin van Staven zit de kat prominent op de voorgrond en benadrukt zo ook de katachtige, sensuele kant van Staven Koningin. Staven Koningin laat zich niets wijsmaken ('maak dat de kat wijs!')

Konijn

Het konijn is het symbool van vruchtbaarheid en hoort bij Pentakels. Bij de Koningin ligt het konijntje rechtsonder in de kaart.

Kreeft

Je ziet een Kreeft uit het water komen op de Grote Arcana kaart De Maan. De kreeft is half uit het water. Omdat kreeften zich zijwaarts voortbewegen, zal hij nooit op het land komen, maar zich hoogstens langs de oever voortbewegen en uiteindelijk weer in het water terugvallen. De angst zakt altijd weer weg.

Leeuw

De leeuw vertegenwoordigt edelmoedigheid, kracht en hartstocht. In kaart 8 van de Grote Arcana 'Kracht' zie je een Leeuw. De leeuw is ook -samen met de salamander- het symbool van Staven. Door zijn oranje kleur is de leeuw verbonden met het 2e chakra en dus met alle instinctieve gevoelens en behoeften, spontane impulsen etc.

Paard, wit

Het witte paard op de Grote Arcana kaart De Zon symboliseert -samen met het kleine kind, de onschuld. Bij Zwaarden Ridder vertegenwoordigt het witte paard helderheid van geest, en bij Kelken Ridder brengt het witte paard harmonie.

Paard, bruin

Het bruine paard op de Kleine Arcana kaart Staven Ridder laat ons een vurig paard zien. Enthousiast, wild en impulsief.

Paard, zwart

Het zwarte paard op de Kleine Arcana kaart Pentakels Ridder symboliseert latente mogelijkheden. Het paard staat ook stil wat op de noodzaak van geduld hebben kan wijzen.

Ram

De ram symboliseert kracht en macht en volhardendheid, je ziet dit in de ramskoppen op de stoel van de Keizer.

Salamander

Een salamander is een vuursymbool en samen met de Leeuw horen zij bij staven. Bij de Koning van Staven zie je rechtsonder een salamander, ook zie je salamanders op zijn mantel.

Slang

Slangen vertegenwoordigen de oerenergie van het onderbewuste. Slangen zijn ook vaak giftig, maar sommig gif kan trance-achtige visioenen opwekken. Om te groeien moeten slangen regelmatig hun oude huid afwerpen wat hen tevens maakt tot het symbool van wedergeboorte of onsterfelijkheid.

Stier

Bij het Rad van Fortuin zie je linksonder een gevleugelde stier liggen. Een stier heeft te maken met het aardse, het gestage doorgaan (in dit geval mogelijk van de tijd). Hij zou ook kunnen verwijzen naar het element aarde.

Vissen

Een vis vertegenwoordigt onze ziel, de vis zwemt door een zee van emoties. De vis is het symbool van Kelken.

Vogels

Vogels zingen en vliegen naar de hemel, zoals de slang het onderbewuste vertegenwoordigt, zo staan vogels voor ons (hogere) bewustzijn. De zwerm vogels bij Zwaarden Page vliegt heel hoog, dit symboliseert hier afstandelijkheid: met zijn gedachten verheft Zwaarden Schildknaap zich ver boven gevoelens en andere lastige zaken.


De meest voorkomende getallen

De meest voorkomende getallen zijn de 3 en de 7. De 3 doet denken aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voortkomend uit de Christelijke religie. Vanuit het Hindoïsme zijn dat Brahman, Vishnu en Shiva (Schepper, Hoeder en Vernietiger), maar de krachtigste symboliek van de 3 komt voort uit de natuur: vader, moeder en kind. Uiteraard zijn er nog veel meer drietallen in deze wereld, denk bijvoorbeeld aan de fases van de maan: wassende maan, volle maan en nieuwe maan.

Ook het getal 7 heeft een natuurlijke oorsprong, de regenboog bezit immers 7 verschillende kleuren. In de oudheid waren er 7 planeten, de Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Phytagoras ondekte de 7 verschillende noten: do, re, mi, fa, so, la en si. En denk ook aan de 7 chakra's.

Niveaus van ontwikkeling

Bij de Grote Arcana kun je de kaarten in 3 rijen van 7 leggen onder de Dwaas, je ziet dan 3 niveaus van ontwikkeling:
- het bewuste
- het onderbewuste
- het hoger bewustzijn

De getallen op de kaarten

Aas - Enkelvoudigheid, zuiverheid, kern, inspiratie
Twee - Dualiteit, dialoog, communicatie, relaties, ontwikkeling
Drie - Een vroege vervulling
Vier - Structuur, opbouwen, veiligheid
Vijf - Verlies, strijd
Zes - Schoonheid, nieuw begin, delen, (on)gelijkheid
Zeven - Overwinning, fantasie
Acht - Beweging
Negen - Spanning voor het einde

Combineren met de elementen

Het maakt veel verschil of een kaart van Zwaarden is of bijv Kelken. Wanneer je een 8 hebt van Zwaarden zul je hindernissen ondervinden omdat Zwaarden zich verzetten tegen het idee van beweging.

De 4 elementen

Staven (vuur) - Actie, optimisme, avontuur, energie, strijdlust, begin, enthousiasme

 

Pentakels (aarde) - Veiligheid, bezit, gelijkmatigheid, succes, verantwoordelijkheid

 

Zwaarden (lucht) - Creativiteit, verstand, waarheid, conflict, confrontatie, pijn, agressie

 

Kelken (water) - Liefde, fantasie, emoties, passiviteit, relaties, geluk, vrouwelijk

De getallen met hun sleutelwoorden

Nul = 'niets', maar 'niets' bestaat niet. Daarom staat de 0 voor het onzichtbare, dat wél bestaat. De 0 is rond en daarmee symbool voor een cyclus. Een cirkel heeft geen begin en geen einde en daarom is de 0 ook een symbool voor oneindigheid, het eeuwige. Een getal delen door nul levert een oneindig groot getal op. De 0 heeft de vorm van een ei en staat daarom voor oorsprong of een (nieuw) begin. Het wereld-ei of ouroboros is een symbool voor de oorspronkelijke totaliteit, eenheid en heelheid van al het geschapene. Elk punt op een cirkel heeft dezelfde afstand tot het middelpunt, de Bron. Dit symboliseert de gelijkheid van alles wat leeft.

Begingetal, getal van de mannelijkheid, actie, energie, kracht, naar buiten gericht, een nieuwe start, eerste impulsen, mogelijkheid, initiatie, openingen, potentieel, drempel, start, gunstige gelegenheid.

Dualiteit, twijfel, geduld, duivel, vrouwelijkheid, passiviteit, ontvankelijkheid, meegaandheid, naar binnen gericht, ontvangen, twee wegen twee mogelijkheden=keuze, gelegenheid tot groei en ontwikkelng, gevoelens, vermeerdering, koestering, polariteit, tegengestelden, evenwicht, opeenvolging, onderbewuste, verandering, orakels.

Getal van heiligheid, vruchtbaarheid, 1(man)+2(vrouw)=3(vrucht), geboorte, overvloed, winst, resultaat, samenkomen, manifestaties, integratie, groei, sympathie, begrip, verveelvoudiging, harmonie, ontplooiing, afronding, samenwerking, idealisering.

Getal van de materie, structuur, organisatie, ordening, indeling, regelmaat, stabiliteit, verwerkelijking, redelijkheid, concentreren, vaststellen van behoeften, fundering, het gevestigde, perfectie, markeert een overgang, keerpunt, mijlpaal, vier seizoenen, elementen, windstreken.

Getal van de mens, vijf zintuigen, vijf uitsteeksels van het lichaam, midden van de getallenreeks, beproeving, storm en spanning, reactie, begeerte, uitdaging, aanpassing, verandering, verwarring, strijd, conflict, ineenstorting, noodlot, chaos, beroering in het gevestigde, middenweg, brug, meditatie, geweten, verleiding, verstoring, woede. Beproevingen die doorstaan moeten worden ten einde verder succes te boeken of het bereikte voort te zetten. Zich ontdoen van alles dat nutteloos, ongewenst of achterhaald is. Levengevende drijfveer of kracht die obstakels uit de weg ruimt. Opstand tegen conventies, tradities, structuur van de vier. Kan verwijzen naar bepaald verlies van humeur, gevoelens, zekerheid, integriteit.

Harmonie, evenwicht, stabiliteit, zekerheid, solide basis, veiligheid, hexagram, getal van bijen, 5=getal van school en 6=getal van diploma, beloning na werken, voordelen van geven aan anderen i.h. bijzonder wisselwerkingen, ontvankelijk zijn voor andermans behoeften en daarin voorzien, verzoening, piekervaring, expressief, expansief, samenwerking, delen, uitstraling, vooruitgang, keuze.

Magie, geluk, genezing, zeven kleuren van de regenboog,dagen van de week, 7 chakra's, grote overvloed, volledigheid, geestelijke volmaaktheid, getal van de ladder, hogerop klimmen, proces van volwassen worden, innerlik werk, je bezinnen, voorzichtigheid, beproevingen, beperking, discipline, belemmering, beweging, verandering, nieuwe richting, meesterschap, rust, eenheid binnen veelheid, zelfexpressie, onafhankelijk optreden, herstel van onevenwichtigheid, veranderen van patronen, bewustwording, voorbereiding, vooruitziendheid.

Rechtvaardigheid, geweten, ritme, prioriteiten stellen, energieverbruik, schatten, evenwicht, spenderen, opnieuw evalueren, inspiratie, oorzaak en gevolg, vibratie, beweging, verder gaan.

Negen maanden zwangerschap, voltooiing, vervolmaking, afronding, onvergankelijkheid, mystiek, getal van bereikt hebben, getal van rust, bezinning, noodlot, kundigheid, halsstarrigheid, integratie, ervaring, eenzaamheid, completering, vervulling, bereiken van een doel, zelfbewustzijn.


aartsenegelenKleuren

Kleuren roepen bij ons bepaalde associaties en gevoelens op. Voorbeelden zijn in onze taal terug te vinden: denk bijvoorbeeld aan een blauwtje lopen, rood zien van woede, geel en groen zien..

Wit: Het Zijn en het Licht. De zuivere spiritualiteit, zielereinheid, reinheid van het allerhoogste principe.

Zwart: De materie en het sterfelijke. Het niets. Zwart heeft vaak een negatieve betekenis, maar is ook een kleur van latente mogelijkheden. Zwart absorbeert alle kleuren, zuigt naar binnen, maar houdt ook de verwachting in van de geboorte van iets nieuws.

Rood: Levenskracht en wilskracht. Liefde en passie. Seksualiteit. Rood wijst als kleur van het 1e chakra op het vermogen in aardse behoeften te voorzien, op moederlijkheid en zorgzaamheid, op vitaliteit en stabiliteit. Met beide benen op de grond staan.

Oranje: De kleur van sensualiteit en lichamelijkheid. Oranje is de kleur van het 2e chakra, het kanaal voor onze meest fundamentele behoeften en emoties. Het staat in verband met seksualiteit, voortplanting, emotioneel evenwicht en het vermogen om te genieten van het leven en op spontane wijze verbonden te zijn met de omgeving.

Geel: Geestkracht. Intuïtie. Vrolijkheid en vreugde. Het intellect en het denken. Geel stelt de geest voor en het stralende van de zon, het goddelijke in het binnenste van ieder mens. Geel is ook de kleur van het 3e chakra (de zonnevlecht) dat onder meer in verband staat met het uiten van emoties.

Groen: De natuur. Vruchtbaarheid. Harmonie en hoop. Veiligheid en vrede. Groen is de kleur van het hartchakra, van liefde en begrip.

Blauw: Spirituele gevoelens en begrip. Oprechtheid en reinheid van hart. Blauw is de kleur van de ziel en vertegenwoordigt het vrouwelijke principe. Blauw is ook de kleur van de lucht (het denken), en van de waarheid.

Violet: Mengkleur van rood en blauw. De verzoener tussen ziel en lichaam, de hoogste vibratie van licht (rood overheerst). Spiritualiteit en mystiek. Onderscheidingsvermogen. Bewustzijn.

Bruin: De kleur van de aarde en al het materiële. Concentratie. Traditie. Het is ook een kleur met een terughoudend karakter.

Grijs: Mengkleur van wit en zwart. Zowel psychisch als spiritueel geeft een grijze periode of sfeer het overgangsgebied aan tussen het bekende en het onbekende.

Rose: Mengkleur van wit en rood. Energie en licht. Universele liefde. De kleur van het hartchakra.

Goud: Verzwaring van wit naar geel. De rijkdom van de geest. Goedheid en het liefhebbende hart. Inspiratie van een hogere orde.

Zilver: De schatten van de ziel. De edele ziel en het zuivere waarnemingsvermogen. Intuïtie en ontvankelijkheid.


0. De Dwaas

De witte roos staat voor onschuld. De hond symboliseert zijn instinct dat hem beschermt bij gevaar. De afgrond dreigt, maar de dwaas heeft vertrouwen.
Betekenis: Het kind in ons; de dwaas die alles aandurft; vrolijkheid, plezier, creativiteit.

1. De Magiër

De bloementuin vertegenwoordigt het onbewuste. Rode rozen en witte lelies staan voor goddelijke liefde en zielsreinheid. Als ceintuur draagt de Magiër de slang die in zijn eigen staart bijt (Ouroboros = eeuwigheid en goddelijke voleinding).
Betekenis: Meester van je lot, macht.

2. De Hogepriesteres

Isis, de drievoudige maangodin; de Thora; de zuilen van de tempel van Salomo (Jachin en Boaz).
Betekenis: Intuïtieve krachten, het niet-rationele.

3. De Keizerin

Moeder natuur, de jaargetijden, het teken van Venus op haar schild, het aards paradijs. Het korenveld symboliseert weelderige vruchtbaarheid, de stroom een gestaag vliedende levenskracht.
Betekenis: Geborgenheid, warmte, creativiteit, vruchtbaarheid, de gevoelsmatige wereld.

4. De Keizer

De staf (Ankh) is het symbool voor het eeuwige leven en de verwekkingskracht. Vier ramskoppen geven sterkte aan, zelfbewustzijn. Het ijzeren harnas van de Keizer symboliseert gestrengheid, koelheid.
Betekenis: (Ik schep) orde, zekerheid, stabiliteit. Realisme, kracht, leiderschap

5. De Hiërofant

De Hogepriester met driedelige kroon en driedelig kruis symboliseert de bevoegdheid over hemel, aarde en hel. De sleutel geeft toegang tot geheimen van bewuste en onbewuste.
Betekenis: Het zoeken van verlichting, openbaring. Een beschermende kaart.

6. De Geliefden

Adam en Eva. De boom van de kennis van goed en kwaad (links) met de slang. De boom des levens (rechts). Daarboven de aartsengel Rafaël. Voorstelling van de zuivere liefde.
Betekenis: Ware liefde; huwelijk. Nieuwe relaties.

7. De Zegewagen

Door sfinxen getrokken wagen is het zinnebeeld van de menselijke ziel. Achtpuntige ster. Lingam en yoni symboliseren het mannelijke en vrouwelijke teken van de Hindoes. Het stralend vierkant op de borst van de wagenmenner toont de aardse heerser. Maliënkolder met alchemistische symbolen. De staf van de Magiër met gouden spits staat voor edele doelstellingen. Stad op de achtergrond: de wagenmenner verlaat de beschuttende muren.
Betekenis: Zege, triomf. Harmonie. De situatie meester zijn. Succes na lange inspanning. Begaafdheid.

8. Kracht

De muil van de leeuw wordt gesloten laat het temmen zien van het dierlijke in de mens. De rode leeuw symboliseert het alchemistische goud.
Betekenis: Zachte dwang, morele kracht en zelfdiscipline.

9. De Kluizenaar

De lantaarn en de grijze mantel van de Kluizenaar, ook wel Heremiet genoemd, wijzen op een verlichte geest.
Betekenis: Zelfkennis, wijsheid, intelligentie.

10. Het Rad van Fortuin

Het rad des Levens symboliseert het lot, Anubis, Tyfon.
Betekenis: Een nieuw begin, een onverwachte (gelukkige) wending. Karma.

11. Gerechtigheid

Zwaard en rode mantel staan voor Mars, Weegschaal refereert aan Venus en gewogen worden: kordaatheid en mededogen.
Betekenis: Evenwicht, rechtvaardige afloop, oprechtheid.

12. De Gehangene

De benen vormen het gnostische kruis, de gehangene doet denken aan Odin.
Betekenis: Iets moeten opofferen, door een ingrijpende gebeurtenis krijgt het leven een andere wending.

13. De Dood

De apocalyptische ruiter, 13 als (on)geluksgetal, vernietiging en daaropvolgende schepping.
Betekenis: Er gaat iets 'dood' wil zeggen het moet plaats maken voor iets nieuws. Loslaten van het materiële.

14. Matigheid

De engel met zonneteken is mogelijk aartsengel Michaël. Driehoek symbool van het goddelijke, vierkant het aardse. Ineenvloeien van twee vloeistoffen symboliseert harmonie, onbewuste processen.
Betekenis: Harmonie. Matigheid. De juiste 'mengverhouding' zoeken.

15. De Duivel

Baphomet, man en vrouw hebben staarten staan voor het dierlijke in de mens. Saturnusteken, omgekeerd pentagram.
Betekenis: Het kwade, begeerte, bij C.G. Jung de schaduw.

16. De Toren

Toren van Babel. De toren symboliseert verharding die door een kracht 'gebroken' moet worden. De blikseminslag laat een goddelijke interventie zien.
Betekenis: Een plots inzicht, plotselinge afbraak van zekerheden en een 'frisse kijk' op de dingen. Het ego dat wordt afgebroken.

17. De Ster

Binah is het hogere verstand, 7 sterren om een hoofdster: de 7 orakelpriesteressen van Isis.
Betekenis: Hoop en vertrouwen in een betere toekomst.

18. De Maan

Het pad tussen de torens, tussen hond en wolf. De maan staat voor onbewuste processen, emoties, fantasiën, angst. Betekenis: Angst voor het onbekende, het onbewuste, de diepte van de gevoelswereld.

19. De Zon

Witte paard en het kind symboliseren de onschuld. Eenvoudige wijsheid. De dag en het licht.
Betekenis: De kaart van het leven, vrolijkheid, succes, kracht, gezondheid, vitaliteit.

20. Oordeel

De dood heeft niet het laatste woord. De heropstanding, de engel Gabriël. Uit de bazuin komen 7 tonen.
Betekenis: Verlossing, een nieuw leven, een bevrijding.

21. De Wereld

Androgyne figuur. Een ovaal. De vier elementen.
Betekenis: Volledige zelfontplooiing.

Ga voor meer informatie over de tarotkaarten en hun symboliek naar ons Arcana forum

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookCursus tarot

cursus tarot Wil je de gehei­men van de tarot­kaarten ont­dekken? Start met de tarot cursus van Maddy Kersten en ont­vang de cursus direct in je mailbox! Niet goed geld terug.

Lees meer...


Persoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht voor een betrouw­bare spiri­tuele adviseur.

Ga naar de consulenten


Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...