Met hulp van deze gratis totem­legging kunnen de totem­dieren je inzicht geven in bepaal­de zaken of situa­ties. Het is wel belang­rijk dat je je vraag in gedach­ten goed formu­leert en dat je je niet af laat leiden door je omge­ving. Neem de tijd die je nodig hebt.

Er worden 3 kaarten voor je getrokken. De eerste kaart representeert het verleden in relatie tot jouw vraag. De middelste kaart duidt de huidige situatie, datgene wat er nu plaatsvindt, en de derde kaart toont je wat er zal spelen in de nabije toekomst. Concentreer je nu op je vraag en klik dan voor de legging.

 

Klik hier voor het Totemdieren orakel