Wat is numerologie

PythagorasNumerologie is de leer der getallen. Een van de grondleggers van de getallenleer was de Griekse filosoof Pythagoras die het getal als de sleutel tot de 'harmonie van de kosmos' beschouwde.

Numerologie werkt dus met getallen, maar ook met de letters van het alfabet. Elke letter correspondeert met een bepaald getal. In de toegepaste numerologie wordt allereerst gewerkt met de geboortedatum en de naam van iemand om een beeld te krijgen. Er zijn diverse numerologie systemen om letters om te zetten in cijfers.

Degene die de grootste invloed heeft gehad op de numerologische methode, is Pythagoras geweest. Pythagoras was een Griekse wijsgeer die 570 jaar voor het begin van onze jaartelling werd geboren. Hij heeft een school opgericht waar Esoterische kennis onderwezen werd naast wiskunde, muziek, astronomie en wijsbegeerte. Hij gaf onderricht in de verhouding tussen de mens en de goddelijke wetten, weerspiegeld in de wiskunde en de getallen.

Op deze site wordt het klassieke systeem van Pythagoras (1 - 9) gebruikt:

 

systeem-pythagoras


 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook