Lenormand en tarot

Mlle LenomandDe 36 kaarten van Mlle Lenormand vragen een heel andere benadering dan wanneer je de tarot zou leggen. Waar de tarotkaarten vooral spiegelen en inzicht laten zien, kun je door goed gebruik te maken van de Lenormandkaarten veel sneller en gedetailleerder ingaan op een bepaalde situatie en kun je -vaker dan bij de tarot, ook een stukje toekomst zien.Lenormandkaarten en de raakvlakken met speelkaarten en tarot

De vier kleuren
Het traditionele kaartspel is verdeeld in vier reeksen van 9. De Klavers, Schoppen, Ruiten en Harten. Deze worden de 4 kleuren van het kaartspel genoemd. De vier kleuren van het kaartspel van Mlle Lenormand, maar ook van de hedendaagse 'gewone' speelkaarten, zijn gebaseerd op de vier kleuren van de Tarot.

ruiterHarten & Kelken
De Harten komen overeen met de Kelken, ook wel Bekers of Bokalen genoemd, en worden beheerst door het element Water. Zij vertellen alles over het gevoelsleven en de emoties van de mens. Kaarten van deze kleur hebben betrekking op liefde, vriendschappen en relaties.

slangKlavers & Staven
De Klavers komen overeen met de Staven, ook wel Stokken genoemd, en worden beheerst door het element Vuur. Dit geldt karakteristiek voor de ondernemingslust en daadkracht in ieder mens. Deze kleur gaat dieper in op wat de mens doet: zijn werk en overige ondernemingen.

zeisRuiten & Pentakels
De Ruiten komen overeen met de Pentakels, ook wel Pentagrammen of Munten genoemd, en worden beheerst door het element Aarde. De kaarten gaan hier in op het tastbare of de materie; alles wat de mens kan bezitten en aanraken.

kindSchoppen & Zwaarden
De Schoppen komen overeen met de Zwaarden en worden beheerst door het element Lucht. Dit heeft betrekking op het denkvermogen en de intuïtie van de mens; al hetgeen hij met zijn verstand kan doen.

Tegenstellingen
In tegenstelling tot de verdeling binnen de hedendaagse speelkaarten, waarin elke kleur loopt van Aas tot tien gevolgd door drie hofkaarten: Boer, Dame of Koningin en Heer of Koning, bevat het kaartspel van Mlle Lenormand per kleur enkel de Aas, de drie Hofkaarten en de genummerde kaarten van zes tot en met tien.  De hofkaarten
De Boer, die de Schildknaap en de Ridder uit het Tarotspel tezamen symboliseert, vertelt over het jeugdige aspect en staat voor een kind, een jongeman of een jongedame. De Dame of Koningin komt overeen met het vrouwelijk aspect of de moeder. De Heer of Koning is dan uiteraard het tegenovergestelde en symboliseert het mannelijk aspect of de vader.

De speelkaarten zijn opvolgend genummerd en bevatten een symbolische tekening of voorstelling, die overeenkomt met de boodschap op de kaart.

Strijdkaarten 

Er zitten tussen de 36 Lenormandkaarten 6 'strijdkaarten', kaarten die veelal een negatieve betekenis hebben:

  1. Wolken (6)
  2. Zeis (10)
  3. Roede (11)
  4. Vos (14)
  5. Muizen (23)
  6. Maan (32)


De 'kleur' van de kaarten

Veel rode kaarten zijn overwegend positief. Veel zwarte kaarten zijn overwegend negatief.

 Harten
hartenGevoelens, emotionele problemen, liefde, geluk, tevredenheid, vooruitgang, luchtkastelen, huiselijke omstandigheden, geboortes. Emotionele relaties tussen partners, familie, vrienden, kinderen.

Harten stellen in zichzelf gekeerde mensen voor die altijd een helpende hand bieden voor hun medemens. Overheersen ze in een legging, dan mag je je aan groot geluk en fortuin verwachten.  

 Klavers
klaverenSchepping, landbouw, reizen, daden, wilskracht, doelgerichtheid, uitdagingen, onderneming, familie, vrienden, kennissen, bezorgdheid.

Klavers stellen bedrijvige en doelgerichte mensen die met veel geestdrift aan de gang gaan. Deze kaarten tref je aan bij handelaars, wetenschappers, reisleiders, postboden en wegens hun grote intuïtie ook bij paranormaal begaafden. Zij duiden voorspoed in zaken en ondernemingen aan.    Ruiten 
ruitenOntwikkeling, geld, handel, collega's, vreemden, buitenland, de loopbaan, promotie. Verschillende vormen van communicatie zoals telefonie, officiële brieven, opdrachten, schilderen, schrijven en verhuizingen.

Ruiten zie je bij intelligente, studerende of hard-werkende mensen zoals studenten, zakenmensen, priesters of pausen, makelaars, bankdirecteurs. In de meerderheid kondigen zij financiële winsten en succes aan.    Schoppen
schoppenHaat, strijd, transformatie, onfortuinlijke toestanden, leven en dood, spanningen, rechtszaken, vijandschap, oordeel, gezag, wet.

Schoppen vind je vooral onder oudere of ernstige mensen die een oordeel moeten uitspreken, gezag uitoefenen of veel levenservaring hebben opgedaan zoals dokters, rechters, advocaten en notarissen, kortom iedereen die met gezag, orde, wet of autoriteit te maken heeft. Overheersend schoppenkaarten in een duiding waarschuwt voor moeilijkheden met het gerecht, de gezondheid of problemen door conflict, ongeluk of mislukking.

 

Meer over de persoonskaart

Meer over de betekenis van de kaarten

Meer over Lenormand en gezondheid

Meer over Lenormand en tijdsbepaling

 

 

Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookOok voor je kaarten

Shop nu


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...


Cursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...