Algemene vooruitzichten voor het jaar van het Konijn

22 januari 2023 t/m 9 februari 2024

Bekijk je persoonlijke horoscoop voor het jaar van het Konijn

Het jaar van het Konijn kenmerkt zich als een meer vredelievende periode dan het jaar van de Tijger wat er aan vooraf ging.
 

Ontspanning
In de Chinese astrologie symboliseert het Konijn geduld en geluk, wat zou betekenen dat het Jaar van het Konijn 2023 zal brengen wat we in 2022 hebben gemist: vrede en succes! Ook zal het een meer ontspannen jaar worden met meer respect en empathie voor onze medemensen. Tevens zal er meer ontspanning komen op het financiële vlak. Het jaar van het Konijn belooft een periode van rust en bezinning na het dynamische Jaar van de Tijger.

Broeder- en zusterschap
Jaar van het KonijnIn het jaar van het Konijn is er weer aandacht voor diplomatie en compromissen waardoor er een frisse wind zal waaien in het verstikkende wereldtoneel van het jaar van de Tijger. Onverantwoord gedrag van onze politieke leiders zal door steeds minder mensen gesteund worden. Er komt een grotere aandacht voor mensenrechten, en volkeren zien steeds beter de waarde en de noodzaak van broeder- en zusterschap. Over de hele wereld ontstaan ​​vreedzame sociale bewegingen die oproepen tot diepgaande veranderingen in de samenleving, voorbij de egocentrische zoektocht naar verbetering van persoonlijk comfort.

Milieuproblemen
De belangrijkste veranderingen die het Jaar van het Konijn teweeg zal brengen, hebben betrekking op alle activiteitensectoren, met name die welke zich bezighouden met het behoud van de lucht- en waterkwaliteit. Creativiteit is op zijn hoogtepunt, voor elk probleem zijn bij wijze van spreken wel 10 oplossingen te bedenken, en dit kan wel leiden tot een risico op versnippering en verlies van prioriteiten.Innerlijke balans hervinden
Alles gaat wat langzamer, wat meer bedachtzamer dan in het verhitte flitsende Tijgerjaar. Wapenstilstand en intelectuele uitdagingen zijn nu actuele items. Zowel individueel als collectief is het tijd om wonden te helen, onze innerlijke balans te hervinden en plannen te maken voor de toekomst.

Oude wonden helen
Voor sommige mensen betekent de bezinning die in dit jaar een grote rol zal spelen, dat oude nog onverwerkte pijn weer de kop op steekt. Dat is niet voor niets, het is nu een goed jaar om ermee aan de gang te gaan. Zoek hulp als je die nodig hebt!

De belangstelling voor alternatieve geneeswijzen groeit sterk, en langzaam maar zeker komt er ook weer wat meer vertrouwen in de reguliere geneeskunst.
 

Bekijk je persoonlijke horoscoop voor het jaar van het Konijn