Het Varken van Ram tot Vissen

varkenHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van het Varken

Genereus, fortuinlijk, geestdriftig, tolerant, sensueel, opgewekt.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Varken

ramEen Ram-Varken is buitengewoon koppig en weet dat heel vriendelijk te brengen, maar als het nodig is zal dit mengtype een confrontatie ook niet schuwen.

Over het algemeen zijn Ram-Varkens erg gemoedelijk en hulpvaardig, en met een soort zesde zintuig voor lucratieve handeltjes. Ook doen ze het prima als manager of pr-man/vrouw.

Ze houden van het leven en maken vele vrienden. Zodra een Ram-Varken verliefd is wordt hij of zij blind voor de eventuele tekortkomingen en wordt er vaak stormachtig gehandeld, waardoor mensen van dit mengtype meestal al jong zijn getrouwd en zo`n vroegtijdig gesloten huwelijk bijna altijd op een teleurstelling uitdraait.

Een Ram-Varken zou beter geen intieme relatie met een Slang kunnen beginnen, de meeste kans op een stabiele relatie ligt bij de Konijnen of de Draken van het teken Tweelingen of Leeuw. Ook een Boogschutter-Konijn of Waterman-Konijn zou een goede partner kunnen zijn, evenals de Waterman-Draak.

 
Stier-Varken

stierDit mengtype is geen grote prater. Geen woorden maar daden, en omwegen worden er ook niet gemaakt. Er is maar één weg, en die is recht vooruit.

Over het algemeen is een Stier-Varken heel verdraagzaam, betrouwbaar en een goede collega. In hun werk moet plaats zijn voor doorzettingsvermogen, kunstzinnigheid en teamgeest.

Wanneer je een relatie aangaat met een Stier-Varken moet je er wel rekening meehouden dat er voornamelijk "stille overeenkomsten" bestaan, er zal beslist niet veel gepraat worden over werkverdeling en andere huishoudelijke zaken.

De meeste mannen van dit mengtype zijn erg conservatief, ze willen het eigenlijk in hun eentje voor het zeggen hebben. Maar aangezien Stier-Varkens nooit hals-over-kop een relatie aangaan, zijn van tevoren alle pro`s en contra`s tegen elkaar afgewogen en is de kans op een niet zo volgzame vrouw bijzonder klein.

De kans op een passende partner is het grootst bij de Konijnen, Draken en Geiten van het teken Kreeft of Steenbok, de minste kans op slagen is er met een Aap.

 
Tweelingen-Varken

tweelingenDit mengtype beweegt zich het meest ongedwongen van alle Varkens, charmant en diplomatiek en weinig last hebbend van scrupules neemt het Tweelingen-Varken iedereen voor zich in.

Tweelingen-Varkens kunnen rekenen op een aangeboren portie geluk, zij winnen niet zelden een prijsje in de lotto of erven een leuk kapitaaltje. Vaak ook zijn het mensen van de grootse aanpak, zij die met niets beginnen en zonder hulp van anderen hun eigen zaak uit de grond stampen.

Mensen die onder dit mengteken zijn geboren blijven zelden lang alleen, al kunnen ze weleens moeite hebben met het maken van een definitieve keuze. Toch is het Tweelingen-Varken, ondanks de vaak luchthartige levensinstelling, de meest trouwe partner van alle Varkens. Flirten wordt gezien als niet meer dan een soort gezelschapsspel, en heeft in hun ogen niets te maken met ware liefde.

De meeste kans op een stabiele relatie wordt gevonden bij het Konijn van het teken Ram, Weegschaal en Waterman, en ook de Kreeft-Geit en Waterman-Geit maken een goede kans. Het Tweelingen-Varken kan beter uit de buurt blijven van een Slang met als teken Maagd, Schorpioen of Vissen.

 
Kreeft-Varken

kreeftAangezien dit mengtype niet zo`n dikke huid heeft als de andere Varkens zijn ze wat gereserveerder dan de rest van de familie.

Kreeft-Varkens zijn integer, werken hard en geven niet snel op, je kunt altijd op ze rekenen. Voor een Kreeft-Varken is zekerheid een van de primaire doelen in het leven.

Ondanks (of misschien wel dankzij) hun grote inzet heeft dit type regelmatig behoefte aan ontspanning en in de vrije tijd leest een Kreeft-Varken graag een goed boek of zit zomaar wat voor zich uit te dromen.

Een Kreeft-Varken bezit een grote mensenkennis en hij of zij doorziet een ander meestal in één oogopslag. Het zijn niet de makkelijkste mensen, mede doordat ze slecht kunnen vergeven en vergeten, want wie hen ooit -misschien zelfs zonder het te weten- heeft gekwetst, kan er op rekenen dat dit lang een rol zal blijven spelen.

Aan de andere kant is er niemand zo makkelijk in het toegeven van eigen ongelijk als dit type Varken, tenminste, als het Kreeft-Varken dat ongelijk ook zelf kan inzien. In de liefde wordt dit type graag verleid, en als je plannen in die richting hebt, probeer het dan met lekker eten.

De meeste kans op een stabiele relatie vindt een Kreeft-Varken bij de Stier-Tijgers, en ook een Konijn of Geit van het teken Stier, Maagd, Schorpioen of Vissen maakt een goede kans. De Hanen kunnen beter uit de buurt blijven.

 
Leeuw-Varken

leeuwEen Leeuw-varken is geboren onder een gelukkig gesternte, en eigenlijk is er niets wat een mooie carrière in de weg zou kunnen staan. Ze zijn bij bijna iedereen geliefd, hebben de beschikking over een grote hoeveelheid energie, een goed gevoel voor humor en zijn zo enthousiast dat ze iedereen in hun plannen mee kunnen slepen. En je kunt altijd op hen bouwen.

Geen wonder dat je dit type vaak op een vertrouwenspositie tegen zult kunnen komen. Leeuw-Varkens zijn grootmoedig en nooit te beroerd om een ander een handje te helpen.

In de liefde zoeken ze een partner met een groot estetisch gevoel, want voor een Leeuw-Varken is de liefde ook met schoonheid verbonden. De liefde wordt serieus genomen en trouw, evenals intelligentie en humor (hoe zwarter hoe beter) is voor de partner van een Leeuw-Varken een vereiste.

Een Leeuw-Varken kan het best overweg met de Os, het Konijn of de Geit van het teken Ram, Tweelingen, Boogschutter of Steenbok, of met een Tweelingen-Hond, maar zou de Slangen, vooral de Ram, Stier, Schorpioen en Waterman-Slangen, beter kunnen mijden.

 
Maagd-Varken

maagdVoor dit type is er maar één weg, en dat is degene die recht op het doel afgaat, het is een regelrechte ramp wanneer er van dat rechte pad wordt afgeweken.

Maagd-Varkens verliezen zelden tot nooit hun zelfbeheersing en op lichtzinnige mensen wordt met minachting neergekeken. Als collega`s zijn het zeker de makkelijksten niet, aangezien ze aan anderen net zulke hoge eisen stellen als aan zichzelf.

Een Maagd-Varken beweert vaak alleen het hoognodige te hoeven hebben, maar kan in feite niet zonder een zekere luxe. In een intieme relatie gaat dit mengtype behoedzaam te werk, de mannen moeten niets hebben van extravagante vrouwen, maar evenmin van grijze muisjes.

Beide seksen zoeken naar een verstandige en deugdzame partner, en als die niet wordt gevonden blijven ze net zo lief alleen.

Een Ram-Os zou een prima partner kunnen zijn, ook Konijnen en Geiten van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen en Steenbok komen in aanmerking, maar mijd de Slangen van het teken Tweelingen, Boogschutter en Vissen. Met een Vissen-Aap of -Draak is er ook niet zoveel kans op geluk.

 
Weegschaal-Varken

weegschaalAls er iets is wat een Weegschaal-Varken niet goed kan, dan is het wel nee zeggen. Weegschaal-Varkens zetten zich graag in voor een goede zaak en dat maakt hen bijzonder geschikt voor een beroep als bijvoorbeeld onderwijzer, diplomaat of advocaat. Als chef komen ze minder uit de verf.

Ze zijn van alle Varkens het goedmoedigst en in feite zijn ze er zelf debet aan dat anderen vaak van hen profiteren. Als het echt de spuigaten uitloopt wenden ze hun diplomatieke talenten aan of houden zich oostindisch doof.

Kritiek verdraagt een Weegschaal-Varken erg slecht, maar in stilte is er voldoende zelfkritiek aanwezig.

Weegschaal-Varkens zijn niet graag alleen en geven meer om één hechte relatie dan om een grote kennissenkring. Ze zijn toegewijd, jaloers en onberispelijk trouw, en een relatie neemt de belangrijkste plaats in hun leven in.

De romantische inslag van het Weegschaal-Varken komt het best tot z`n recht bij de Konijnen en Geiten, bij voorkeur van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter of Waterman. Een Steenbok-Aap is te verstandelijk en te timide.

 
Schorpioen-Varken

schorpioenOmdat een Schorpioen-Varken buitengewoon rechtlijnig is, kan hij of zij anderen vrij makkelijk voor het hoofd stoten. Dit mengtype bezit een koppigheid en een ondoorgrondelijkheid die zelfs hun meest toegenegen vrienden soms tot wanhoop kunnen drijven.

Ook op het werk is een Schorpioen-Varken niet altijd de prettigste collega, andermans fouten worden in alle openheid besproken. Een Schorpioen-Varken is niet slecht maar wel erg gebrand op het bereiken van het doel. En ze vergeten geen enkel onrecht waarvan ze menen dat het hen is aangedaan.

De goede kant van deze karaktertrek is dat ze evenmin het goede vergeten en bijzonder loyaal zijn naar echte vrienden. Als partners zijn Schorpioen-Varkens veeleisend en bijzonder jaloers, ze bezitten een bijna duivelse charme, hun liefde is diep en exclusief.

De meeste kans om een goede partner te vinden heeft een Schorpioen-Varken bij de Geiten, met name die van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok of Vissen. Ook met een Kreeft-, Maagd- of Vissen-Konijn zou het moeten klikken. Met een Waterman-Aap, Stier-Slang, Leeuw-Slang, of een Stier-Paard is er niet zoveel kans op een bestendige relatie.

 
Boogschutter-Varken

boogschutterWanneer hun vurige temperament geen roet in het eten gooit, kunnen Boogschutter-Varkens een aardige carrière maken. Maar helaas heeft dit mengtype vaak verschillende doelen voor ogen, zodat er nergens echt resultaten behaald kunnen worden. Plannen zat, maar als zij zich op één doel tegelijk zouden kunnen concentreren was succes binnen handbereik.

Boogschutter-Varkens zijn huiselijker dan de meeste andere Boogschutters, maar ze begaan vaak wel dezelfde dwaasheden in hun jonge jaren. Ze houden dus wel van een avontuurtje, maar àls zij zich binden, dan is het ook menens.

Trouw is in een langdurige relatie voor Boogschutter-Varkens vanzelfsprekend en zij verlangen dat ook van hun partners. De partner moet een uitdaging zijn, vooral in intellectueel opzicht.

De meeste kans op een goede relatie vindt een Boogschutter-Varken bij een Konijn van het teken Ram, Leeuw, Weegschaal of Waterman, of met een Leeuw- of Waterman-Geit. Maagd-Apen zijn te bezitterig, Tweelingen-Hanen te kattig en Slangen te klef.

 
Steenbok-Varken

steenbokMensen van dit mengtype geven moeilijk iets uit handen, ze zijn ervan overtuigd dat niemand het zo goed kan als zijzelf. Met deze instelling is het niet zo verwonderlijk dat een Steenbok-Varken zich in de loop van het leven de nodige vijanden op de hals haalt.

Op het werk zijn het eenlingen die onverstoorbaar doorwerken aan de hen opgelegde taken. Hulpvaardig zijn ze meestal wel, ze nemen een overbelaste collega graag werk uit handen om ze dan vervolgens in stilte voor luilak uit te maken.

Door hun grondigheid zijn het niet de snelste werkers maar vallen ze bij hun meerderen toch meestal wel in positieve zin op. Een Steenbok-Varken hecht aan goede manieren en voorbeeldig gedrag in het openbaar, en is gesteld op tradities.

Dit mengtype wil met een partner op dezelfde golflengte zitten en gaat daarom eerst zorgvuldig na of er behalve liefde nog meer punten van overeenkomst zijn, voordat hij of zij zich aan de grote stap zal wagen.

Als die stap eenmaal is genomen heeft een Steenbok-Varken de partner zo`n beetje in eigendom en is erg bang hem of haar te zullen verliezen. Ze kunnen jaloers zijn op je kennissen, of op activiteiten buiten de deur.

De beste kans op een blijvende relatie vindt een Steenbok-Varken onder de Konijnen of Geiten van het teken Stier, Leeuw, Maagd, Schorpioen of Vissen. Met een Ram-Kreeft of een Ram-Paard zou de relatie al snel te gespannen worden, en met een Kreeft- of Weegschaal-Slang is er ook niet zoveel kans op bestendigheid.

 
Waterman-Varken

watermanWaterman-Varkens zijn buitengewoon intelligente Varkens en ze zullen zich pas ergens voor inzetten als ze er zeker van zijn er zelf ook profijt van te hebben. En daarmee ligt een glanzende carrière bijna voor het grijpen, ze kunnen veel aan en doorgronden de lastigste materie. En als dat een keer niet het geval is bluffen zij zich er met evenveel gemak toch wel doorheen.

Met een mengeling van charme en kracht neemt een Waterman-Varken iedereen voor zich in. Het mannelijke Waterman-Varken heeft een voorkeur voor natuurlijke vrouwen, zij moeten niet teveel make-up of andere cosmetische trucjes gebruiken.

Beide seksen zijn erg gesteld op hun onafhankelijkheid en gunnen dat ook aan hun partners. Van kleinburgelijkheid willen ze niets weten, en het is beter geen levenslange trouw te verwachten.

Een Waterman-Varken heeft de meeste kans een partner onder de Konijnen of Geiten van het type Ram, Tweelingen, Weegschaal of Boogschutter te vinden. Deze mensen zijn sexy, voorzichtig en bemoeien zich niet overal mee. Slangen, met name een Stier-, Leeuw- of Schorpioen-Slang, zijn het tegendeel van een Waterman-Varken, waardoor ze soms juist heel aantrekkelijk worden, maar die fascinatie houdt meestal niet zo lang stand.

 
Vissen-Varken

vissenDe bescheidenheid van de Vissen-Varkens bezorgt hen vele vrienden. Ze gedragen zich altijd even vriendelijk en weten juist daardoor vaak de dingen naar hun hand te zetten.

Ze kijken graag toe hoe anderen zich jachten en haasten en blijven zelf altijd verbazingwekkend kalm. Omdat Vissen-Varkens het hoofd zo goed koel kunnen houden hebben ze een streepje voor op anderen. Ze boezemen vertrouwen in, zowel in hun werk als in hun relaties, en ze pakken alleen datgene aan waar ze succes mee kunnen behalen.

Als volwassene blijft een Vissen-Varken vaak dicht in de buurt van het ouderlijke huis en trouwt het liefst met iemand met een overeenstemmende achtergrond.

In de liefde is een Vissen-Varken speels, maar houdt absoluut niet van al teveel geklit. Teleurstellingen zijn moeilijk te verwerken, en liefde op het eerste gezicht komt bij dit mengtype zelden voor.

Met Konijnen en Geiten van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen en Steenbok is er een goede kans op een stabiele relatie, deze mensen hebben eenzelfde kijk op het leven en maken het hun partner graag naar de zin. Een Vissen-Varken kan beter uit de buurt van de Slangen blijven.

 
kokenkoken

 

 


Misschien vind je dit ook interessant: