De Slang van Ram tot Vissen

slangHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van de Slang

Geraffineerd, intelligent, ordelijk, slim, moedig, mysterieus.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Slang

ramWanneer de strijdlust van de Ram vermengd wordt met het bedachtzame van de Slang is de uitkomst iemand die voortdurend van mening kan veranderen.

De meeste Ram-Slangen zijn geneigd zich steeds opnieuw overal in te storten en kunnen daar achteraf behoorlijk spijt van hebben. Voordeel van deze combinatie is dat de snel wegzakkende belangstelling van de Ram op peil wordt gehouden door het doorzettingsvermogen van de Slang, want anders zou er niet veel concreets uit de handen van een Ram-Slang komen.

Het heftige temperament kan de Ram-Slangen vaak parten spelen, irritatie en drift kan makkelijk oplaaien waardoor ze dingen kunnen doen of zeggen die achteraf gezien niet zo slim blijken te zijn.

De mannen van dit mengtype zijn voorkomende en innemende Don Juan`s, maar in een vaste relatie blijft daar meestal niet zoveel van over. Hun charme is net als parfum, zomaar opeens is het vervlogen en kom je ze tegen met een fiks ochtendhumeur.

Ook de vrouwelijke Ram-Slangen hebben zo hun buien, maar wie geduld heeft en teder en begrijpend kan zijn, ontmoet vooral hun lieve kant: vol overgave en sterk lichamelijk ingesteld.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Ossen en Hanen van het teken Tweelingen en Waterman, of bij de Draken en Varkens van het teken Leeuw en Boogschutter. Met een Kreeft-Tijger, een Weegschaal-Slang of Weegschaal-Varken is er weinig kans op een prettige relatie.

 
Stier-Slang

stierHet doorzettingsvermogen van de Stier-Slangen gaat meestal gepaard met een grote portie geluk, en met hun temperament overtreffen zij alle andere Slangen.

Door hun grote bezieling slepen zij zowel zichzelf als anderen mee en zijn hierdoor vaak uitstekende managers. Geld verdienen kan een hobby zijn.

In de liefde is een Stier-Slang sterk geneigd tot bezitterigheid, maar dit kan in de loop van de tijd uitgroeien tot een vertrouwelijke kameraadschappelijkheid.

De mannen van dit mengtype hangen in hun jonge jaren graag een soort playboy uit, maar zijn het in wezen niet. Vaak worden ze bij hun tweede of derde verliefdheid al bloedserieus en beginnen al snel aan een vaste verbintenis te denken.

De vrouwen kunnen lang aarzelen voor ze zich definitief willen binden. Op oudere leefijd moet een Stier-Slang op de calorieën gaan letten in verband met een neiging tot dik worden.

De Stier-Slang kan goed overweg met Ossen, Draken en Hanen, met name die van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok en Vissen, maar kan beter uit de buurt blijven van Leeuw-Tijgers en Leeuw-Varkens, of Schorpioen-Tijgers en Waterman-Tijgers.

 
Tweelingen-Slang

tweelingenTweelingen-Slangen zijn scherpe denkers en vermoedelijk de meest egocentrische van alle Slangen. Daarbij zijn ze buitengewoon wellevend en tonen zich erg bescheiden zodat ze anderen al snel voor zich in kunnen nemen.

Toch kan het een hele klus zijn om het een Tweelingen-Slang naar de zin te maken, want succes is voor hen een vanzelfsprekendheid waardoor ze steeds meer en steeds beter gaan verlangen. Eigenlijk is dit succes te danken aan het doorzettingsvermogen van de Slang dat ervoor zorgt dat de wankelmoedigheid van Tweelingen niet de overhand krijgt.

Alles wat een Tweelingen-Slang doet, wordt gedaan met grote charme. Ook in de liefde zijn het rasechte verleiders en ze houden ervan flink verwend te worden. De gezondheid van een Tweelingen-Slang is vaak niet zo super.

Als partner heeft dit mengtype een verwante ziel nodig met veel geduld en begrip, somberheid en ernst zijn taboe.

De Tweelingen-Slang wordt aangetrokken door Rammen en Watermannen uit een Os- of Haan-jaar, en ook een Leeuw-Os of Leeuw-Draak zou een goede partner kunnen zijn, evenals een Weegschaal-Os of een Weegschaal-Hond. Beter geen Tijger of Varken van het teken Maagd of Boogschutter, of een Schorpioen-Tijger, Vissen-Tijger of Vissen-Aap.

 
Kreeft-Slang

kreeftKreeft-Slangen zijn tolerant en verdraaglijk, maar slechts tot op zekere hoogte actief. Ze hebben buitengewoon veel behoefte aan vrije tijd en hun werk heeft met name de functie een inkomen veilig te stellen.

Kreeft-Slangen hebben veel aansporing nodig, het zijn dromers en van nature geen harde werkers.

Deze Slang is door zijn Kreeft-natuur minder koelbloedig dan de andere Slangen en anders dan bij de meeste Kreeften kan een Kreeft-Slang van een afstandje naar de eigen zwakheden kijken.

De liefde wordt heel ernstig opgevat. Vrouwen van dit mengtype kunnen al op jeugdige leeftijd trouwen en geven meestal graag hun werkzaamheden buitenshuis op voor het welzijn van hun gezin. Voor hun kinderen hebben zij alle begrip, maar bij tijd en wijle kunnen zij zich door hun partner niet begrepen voelen waardoor zij het slachtoffer uit gaan hangen.

Mannelijke Kreeft-Slangen trouwen vanuit het verlangen niet langer alleen te zijn, maar blijven voor hun partner vaak moeilijk te doorgronden. Beide seksen zijn niet per definitie trouw, daar zijn ze te verleidelijk voor.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Hanen, met name die van het teken Stier, Maagd, Schorpioen of Vissen, en ook een Os zou een goede keus kunnen zijn. Ram- en Steenbok-Tijgers kan een Kreeft-Slang beter links laten liggen, evenals een Ram-Aap, een Vissen-Tijger of een Weegschaal-Varken.

 
Leeuw-Slang

leeuwDeze combinatie zorgt voor een tomeloze inzet die een Leeuw-Slang van de ene prestatie naar de andere kan drijven. Steeds opnieuw gaan zij er -na een korte periode van ontspanning- weer volop tegenaan.

Hun intellect brengt hen verder dan hun kunnen en het geluk van de Slang doet daar nog een schepje bovenop, evenals trouwens de spreekwoordelijke Leeuwenmoed.

Door hun doordachte handelswijze slagen Leeuw-Slangen er op bijna alle terreinen wel in het goede te doen, en bewondering wordt met gespeelde bescheidenheid in ontvangst genomen. Leeuw-Slangen zijn zich uitstekend bewust van eigen kunnen, en ze hebben ook altijd gelijk, zelfs al slaan ze de plank helemaal mis.

Mannelijke Leeuw-Slangen hebben meestal vele fans, maar wanneer zij zich serieus aan iemand binden kunnen het despootjes worden.

Ook de vrouwen van dit mengtype hebben hun partner als het ware voor het kiezen, en wie zich bindt aan een dergelijke vrouw wordt gecoached tot grote hoogten.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Ossen, met name van het teken Tweelingen, Weegschaal en Steenbok, of bij de Draken van het teken Ram, Weegschaal en Steenbok of bij de Boogschutter- en Steenbok-Hanen. Maar met Tijgers of Varkens van het teken Stier, Schorpioen of Waterman kan het niet veel worden.

 
Maagd-Slang

maagdMaagd-Slangen zoeken naar grote zekerheid, ze zullen niet snel een risico nemen. Voordat zij verdere stappen zetten moet eerst de kern worden bevat, en meestal loont hun afwachtende, treuzelende houding ook nog de moeite.

Dit mengtype is niet makkelijk tevreden te stellen, ze hebben hun nukken en zijn erg perfectionistisch wat hen uiteraard niet altijd tot geliefde collega`s maakt.

Op het amoureuze vlak zijn zij eveneens tamelijk kieskeurig, ze "testen" de ander eerst een tijdje uit om te kijken of hij of zij wel geschikt is voor een vaste verbintenis, iets wat de "proefkonijnen" vermoedelijk niet altijd even leuk zullen vinden..

Vooral mannelijke Maagd-Slangen kan het moeite kosten een geschikte partner te vinden, ten eerste hebben zij hun werk wat een hoge prioriteit inneemt, en ten tweede hun twijfels die lang kunnen blijven knagen. Hierdoor kunnen zij als ongevoelig overkomen, wat ze trouwens zeker niet zijn, want àls ze eenmaal hun keus hebben gemaakt zijn het trouwe, liefdevolle partners.

Ook de vrouwen van dit mengtype kunnen lang wikken en wegen voordat zij zich aan iemand binden. Mannen zien hen daarom vaak als preuts, maar ook dit is slechts buitenkant.

Een Maagd-Slang zou een goede partner kunnen vinden onder de Ossen en Hanen, met name die van het teken Stier, Schorpioen en Steenbok. Blijf liever uit de buurt van een Varken- of een Tweelingen-Aap.

 
Weegschaal-Slang

weegschaalWeegschaal-Slangen brengen iedereen onder bekoring, al kun je soms wel het gevoel krijgen dat hun enthousiasme niet altijd even gemeend is.

Weegschaal-Slangen zijn opgewekt en vrolijk en leven bij voorkeur van dag tot dag. Wat zij niet door eigen kunde kunnen bereiken, bereiken ze uiteindelijk wel door hun innemendheid.

Hard werken is niet hun grootste kwaliteit, ze vertrouwen eerder -en niet ten onrechte- op hun geluk. In feite staat niets hun carrière in de weg, geliefd als ze zijn bij zowel collega`s als superieuren.

De mannen van dit mengtype weten zich vaak geen houding te geven wanneer zij merken dat iemand verliefd op hen is. De vrouwelijke Weegschaal-Slangen beheersen meestal een subtiele verleidingskunst. Beide seksen zijn uit op harmonie en kunnen slecht tegen ruzie en onenigheid. Een Weegschaal-Slang is tamelijk lui maar kan om zichzelf lachen.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Ossen of Hanen, met name die van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter of Waterman. Met een Ram-Aap of Steenbok-Aap zijn moeilijkheden te verwachten en ook Kreeft- en Steenbok-Varkens zijn veel te kritisch om een harmonieuze relatie mee op te kunnen bouwen. Kreeft-Tijgers zijn te humeurig voor een Weegschaal-Slang.

 
Schorpioen-Slang

schorpioenZelfbewustzijn en zelfbeheersing gaat bij dit mengtype gepaard met een grote mate van zelfkritiek. Fouten en falen worden in de eerste plaats bij zichzelf gezocht, en een Schorpioen-Slang zal zichzelf wat dat betreft echt niet sparen.

Aangezien dit mengtype gezegend is met een goed verstand hebben zij het in hun werk vaak niet al te moeilijk, door doelgericht handelen is de helft van de klus in wezen al geklaard.

De waarheidsliefde van een Schorpioen-Slang is bijzonder groot, maar toch zullen ook zij soms gebruik maken van "een leugentje om bestwil". In de liefde zijn zij erg serieus, en een Schorpioen-Slang verleidt de ander in eerste instantie met name op het geestelijk niveau.

Mannen van dit type hebben een voorkeur voor kinderloze verhoudingen, àls ze al een relatie aangaan. De vrouwen zijn ook niet gediend van sleur en zij zoeken een partner waarmee ze alle zieleroerselen kunnen delen. Voor beide seksen is een leven zonder schoonheid en luxe, tederheid en begrip, bewondering en buitenissigheden niet waard geleefd te worden.

Een Draak of Haan van het teken Maagd, Steenbok of Vissen kan goed overweg met de Schorpioen-Slang, evenals de Kreeft-Os. Een verhouding met een Aap van het teken Stier, Leeuw of Waterman zal minder geslaagd uitpakken en Tijgers en Varkens van het teken Stier of Leeuw kunnen beter helemaal gemeden worden.

 
Boogschutter-Slang

boogschutterBoogschutter-Slangen zijn in staat fiks met hun ellebogen te werken, maar zijn desondanks toch vaak geliefd bij hun collega`s. Door hun sterke ambitie verwezenlijken zij uiteindelijk om het even welk doel. In de politiek worden zij minister, in het bedrijfsleven directeur en in de sport kampioen.

Hoewel Boogschutter-Slangen houden van een prettig en goed onderhouden thuis zijn zij daar niet zo vaak te vinden. Er is teveel onrust van binnen wat hen de wereld indrijft, en onafhankelijkheid en vrijheid staan hoog in het vaandel. Een vaste verbintenis kan al snel worden ervaren als een soort dwangbuis.

De vrouwelijke Boogschutter-Slangen hebben om de zoveel tijd een concreet blijk van liefde nodig, zoals bijvoorbeeld een waardevol sieraad. Boogschutter-Slangen trouwen meestal pas op latere leeftijd en soms zelfs helemaal niet.

Zolang de relatie duurt is een Boogschutter-Slang trouw, en zou het beste onder de Ossen naar een partner kunnen zoeken, met name die van het teken Leeuw, Weegschaal en Waterman, of bij de Ram- of Waterman-Hanen. Met een Tweelingen, Maagd of Vissen is er weinig kans op bestendigheid, vooral niet als zij in een Tijger-, Aap- of Varken-jaar zijn geboren.

 
Steenbok-Slang

steenbokan alle Slangen zijn de Steenbok-Slangen het meest volhardend in het bereiken van hun doelen. Dit type is niet snel tevreden, waarschijnlijk nooit.

Aangezien zij prima weten wat ze zelf kunnen, hebben ze weinig behoefte aan bewondering, het zijn vooral de gebreken die zij bij zichzelf zien, of waarover anderen het hebben, die aanzetten tot actie en de behoefte zich te willen bewijzen.

Ook de Steenbok-Slang is -net als de andere Slangen- intelligent en bovendien in het bezit van een koppig doorzettingsvermogen, dus een goede keus voor een werkgever. Niets en niemand kan hen van een eenmaal ingeslagen weg afbrengen, gelukkig vergissen zij zich zelden, want hun berekeningen zijn meestal perfect.

Ook in de liefde kan een Steenbok-Slang berekenend zijn en het zwakke punt is beslist hun jaloezie. Op zich kan een Steenbok-Slang heel gul zijn, maar toch speelt er altijd wel ergens een pietsje eigenbelang mee.

Vrouwen van dit mengtype kunnen er moeite mee hebben hun liefde te laten blijken, het kan erg lang duren voordat zij hun gereserveerdheid enigszins laten varen.

Een Steenbok-Slang zou een passende partner kunnen vinden onder de Ossen of Hanen van het teken Stier, Leeuw, Maagd. Schorpioen en Vissen of bij de Leeuw-Draken of Leeuw-Apen. Tweelingen-Tijgers en Tweelingen-Apen zitten op een totaal andere golflengte en een Ram-Haan loopt veel te hard van stapel.

 
Waterman-Slang

watermanDe Waterman-Slang heeft beslist een zesde zintuig waarmee gericht in de toekomst kan worden gekeken. Alhoewel, het is mogelijk dat het beeld er wel wat somberder uitziet dan in werkelijkheid het geval zal zijn, maar een kern van waarheid is er altijd wel in te vinden.

De combinatie Slang en Waterman zorgt voor vernieuwende ideeën en veel inventiviteit waardoor dit mengtype zich nogal van anderen kan onderscheiden.

In de liefde zijn Waterman-Slangen vaak wispelturig, ze kunnen moeilijk tot besluiten komen en gaan dan weer hier en dan weer daar in mee en spelen vervolgens de vergeetachtige.

De mannen van dit type hebben vaak relaties met een beetje meisjesachtige, zachtaardige vrouwen. De vrouwen zijn voorzichtiger in hun benadering van het andere geslacht, maar houden meestal wel van een beetje flirten. Zij kunnen met plezier hun omgeving in verwarring brengen. Eigenlijk kun je bij beide seksen maar van één ding echt op aan: ze zullen altijd iedereen helpen die in de problemen zit.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Ossen, met name die van het teken Tweelingen, Weegschaal en Boogschutter. Een Haan van het teken Ram, Weegschaal of Boogschutter zorgt meestal voor meer onrust maar ook voor meer plezier, maar met een Stier-, Leeuw- of Schorpioen-Varken zal een Waterman-Slang het niet lang uit kunnen houden, en met Stier-Tijgers en Leeuw-Apen zullen er zeker al snel botsingen ontstaan.

 
Vissen-Slang

vissenDit mengtype is het meest speelse van de Slangen. De prestaties van anderen kunnen zij zonder afgunst erkennen en zich er moeiteloos naar richten.

Een Vissen-Slang is erg gevoelig op het terrein van de liefde, in eerste instantie zullen zij schuchter en onzeker overkomen, maar in werkelijkheid verbergen zij zich een beetje achter zo`n verlegen houding en weten prima wat ze willen.

Vissen-Slangen hebben veel in hun mars maar wanneer er ergens iets mis gaat wordt dat meestal bekoeld op degenen die hem of haar het meest nastaan. Ook hebben zij het meer dan gemiddeld nodig met rust gelaten te worden, om regelmatig bij te kunnen tanken. Ze hebben zo hun buien en kunnen zich bij tijd en wijle erg exentriek gedragen.

Vissen-Slangen hebben moeite met verantwoordelijkheden en willen daar nog weleens over mopperen. Dit mengtype heeft ook erg lange tenen en loopt niet over van zelfvertrouwen.

In de liefde zoeken zij naar een partner voor het leven, en zouden die kunnen vinden onder de Hanen van het teken Stier, Kreeft of Steenbok, maar ook met een Os of Draak van het teken Kreeft of Steenbok zou het moeten kunnen lukken. Een Vissen-Slang heeft weinig kans op een prettige relatie met een Maagd-Aap of een Tweelingen-, Maagd-,of Boogschutter-Tijger.

 
computercomputer

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...