De Rat van Ram tot Vissen

ratHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van de Rat

Vindingrijk, intelligent, ijverig, hardwerkend, ambitieus, vastberaden.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Rat

ramRam-Ratten willen graag nummer één zijn, en ze zijn gek op bedrijvigheid en gezelligheid, Ook zijn ze buitengewoon doelbewust, wat eenmaal besloten is zal hoe dan ook uitgevoerd worden. En als dat niet zomaar gaat, dan toch vast wel met een flinke portie overredingskracht of soms zelfs een zekere sluwheid.

Wanneer je achter de streken van een Ram-Rat komt, dan weet hij of zij vast wel een manier te vinden om de zaken zó te brengen, dat je uiteindelijk zelf de schuldige (b)lijkt te zijn. Het motto van dit type is "Doe wat ik zeg, niet wat ik doe."

Een Ram-Rat is een geboren leider en durft hoog in te zetten, en er is een groot zelfvertrouwen: er wordt gewoon gewonnen, punt uit. Ook schuwt een Ram-Rat de aanval niet, rang noch stand wordt ontzien en tegenstanders raken hier soms zo van in de war dat de Ram-Rat binnen de korste keren de touwtjes in handen heeft.

De mooiste karaktereigenschap van Ram-Ratten is dat wanneer zij je eenmaal in hun hart hebben gesloten, ze altijd loyaal zullen zijn (tenzij ze daarmee zichzelf zouden schaden).

De Ram-rat zou een passende partner kunnen vinden onder de Ossen of Draken van het teken Tweelingen of Leeuw, en ook met een Waterman-Varken of -Hond en de Boogschutter-Aap zou de Ram-Rat goed op moeten kunnen schieten. Ruzie (vooral over geld) is te verwachten in een relatie met een Steenbok-Paard of een Kreeft-Konijn.

 
Stier-Rat

stierDit is een enigszins vreemde combinatie: het koppige volhouden van de Stier en de strijdlust van de Rat worden verdoezeld door een bepaalde vreedzaamheid. De Stier-Rat is een charmante persoonlijkheid, maar kan wel koppige buien hebben en is niet sentimenteel.

Stier-Ratten zijn niet makkelijk uit hun evenwicht te brengen, zelfs in de meest lastige situaties kunnen ze wel een uitweg vinden. Het gezin of de vaste partner neemt een grote plaats in, de Stier-Rat overstelpt de partner en/of kinderen met attenties en cadeautjes.

In het maatschappelijk leven wordt de Stier-Rat als bekwaam en zakelijk gezien, en zal er niet zomaar geld uitgegeven worden. Door buitenstaanders kan dit als gierigheid worden ervaren, maar het is in wezen niets anders dan het vergaren van zekerheid voor zichzelf en het gezin.

Vrouwen van dit mengtype trouwen vaak op jonge leeftijd en zijn geneigd hun partner te bemoederen, mannen trouwen het liefst met een degelijke, eerlijke maar ook aantrekkelijke vrouw. Na de eerste verliefdheid worden Stier-Ratten vaak een beetje (te) gemakzuchtig, ze hebben wat ze wilden en wat willen ze nog meer..

De Stier-Rat kan het goed vinden met een Aap of Varken van het teken Kreeft, Maagd of Steenbok, en ook de zachtaardige Vissen-Os of Vissen-Tijger kan heel aantrekkelijk zijn. Een Paard en een Rat is zelden een goede combinatie, maar de Stier-Rat zou vooral uit de buurt moeten blijven van de Leeuw, Schorpioen en Waterman-Paarden. Een Konijn is te koelbloedig en gaat snel irriteren, met name het Waterman-Konijn.

 
Tweelingen-Rat

tweelingenEen Tweelingen-Rat is een individualist en duld in wezen geen tegenspraak. Tegenwerpingen worden met subtiel verbaal geweld al bij voorbaat in de kiem gesmoord.

Ook lijken Tweelingen-Ratten op maatschappelijk terrein in het bezit te zijn van stalen zenuwen, met hun intellect effenen ze alle paden, en wanneer ze zijn waar ze wilden komen duwt geen mens ze meer weg. Tenzij ze natuurlijk zelf plotsklaps een andere baan aannemen.

Ditzelfde kan zich op een bepaalde manier ook in het privé-leven van de Tweelingen-Rat voordoen. Voor liefde op het eerste gezicht zijn ze sowieso te kritisch waardoor er bijna altijd voor een verstandshuwelijk wordt gekozen. Van liefde alleen kun je tenslotte niet leven. Tweeling-Ratten bezitten graag veel geld, al kunnen ze er soms ook heel gul mee omgaan.

Comfort is heel belangrijk en wanneer ze voldoende speelruimte bezitten zijn ze trouw aan de partner. Bij mannen van dit mengtype ligt gemiddeld genomen het echtscheidingscijfer lager als bij andere Tweelingen. Vrouwelijke Tweelingen-Ratten kunnen met een begripvolle partner zelfs heel huiselijk worden.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Draken of Apen, met name die van het teken Ram, Leeuw, Weegschaal of Waterman. Ook met een Stier-Os of een Weegschaal-Tijger is er kans op een stabiele relatie. Bij een Konijn van het teken Maagd, Schorpioen, Boogschutter of Vissen kun je als Tweelingen-Rat beter uit de buurt blijven omdat de denkwijze totaal verschilt, ditzelfde geldt voor de Paarden.

 
Kreeft-Rat

kreeftDe Kreeft verleent de Rat bescheidenheid. Kreeft-Ratten worden vooral gewaardeerd om hun deskundigheid, van opscheppers houden ze absoluut niet en zij zullen dat zelf ook niet doen. Ze stellen zich meestal een beetje gereserveerd op en bekijken de wereld om hen heen met kritische blik, daardoor kunnen ze soms wat hooghartig overkomen.

Kreeft-Ratten kunnen zelf slecht tegen kritiek, en ondanks dat zij zich naar buiten toe heel zelfbewust gedragen zitten ze vol zelftwijfel. Wanneer je een Kreeft-Rat slecht behandelt krijg je met agressiviteit te maken, en de Kreeft-Rat raakt zijn of haar tegenstander meestal wel in de zwakste plek.

Daarentegen hoeft een Kreeft-Rat dus niet zo nodig nummer één te zijn, en qua inkomen is genoeg om van te leven ook voldoende. In de liefde zijn Kreeft-Ratten heel wat kieskeuriger, ze wikken en wegen erg lang voordat ze zich zullen binden.

Vrouwen van dit mengtype houden van bemoederen en willen het hun partner graag naar de zin maken. Mannen van dit type gaan meer hun eigen weg, ze zijn lang op zoek naar De Grote Liefde en raken daarom ook vaak gedesillusioneerd en onverschillig, ontevreden en ongelukkig.

Kreeft-Ratten zouden een passende partner kunnen vinden onder de Ossen en Apen van het teken Stier, Maagd, Schorpioen en Vissen. Met een Paard, vooral die van het teken Ram, Weegschaal of Steenbok, zal het snel botsen, en tussen een kreeft-Rat en een Weegschaal-Konijn of Steenbok-Konijn botert het ook niet zo.

 
Leeuw-Rat

leeuwEen Leeuw-Rat draagt het hoofd fier op de schouders en kan daardoor in de ogen van anderen arrogant lijken. Maar een Leeuw-Rat heeft nu eenmaal een koninklijke houding en is bovendien erg intelligent.

Uiteraard valt het dit mengtype niet zo moeilijk om carrière te maken, en met de ervaring stijgt ook het inkomen. Voor deze mensen moet geld rollen, en van gierigheid is dan ook geen sprake, integendeel.

Mede daardoor heeft een Leeuw-Rat ook vaak een uitgebreide kennissenkring. Leeuw-Ratten zitten bij tegenslag nooit lang bij de pakken neer, ze zijn actief en lopen over van zelfvertrouwen.

Mannen van dit mengtype vinden het vaak moeilijk zich aan een vaste partner te binden en wanneer ze zich gekooid voelen zetten ze het op een brullen (zoals de leeuw) of ze zoeken een ontnappingsweg (zoals de rat).

Een vrouw van dit type bindt zich juist vaak al op jonge leeftijd, meestal aan iemand die haar voldoende luxe en comfort kan bieden, maar wanneer de partner die luxe op den duur niet in stand weet te houden is zij niet te beroerd zelf ook de handen uit de mouwen te steken.

De Leeuw-Rat kan met veel mensen overweg, maar de meeste kans om een passende partner te vinden is bij de Ossen, Draken of Apen, met name van het teken Tweelingen, Weegschaal, Boogschutter of Steenbok. Een relatie tussen een Leeuw-Rat en een Schorpioen of Waterman-Konijn of -Paard levert problemen op.

 
Maagd-Rat

maagdDe Maagd-Ratten houden van chique en van beschaafde elegantie. Voor de rest zijn ze geneigd tien keer na te denken voordat ze geld uitgeven, eerder wordt de spaarreking gespekt of er worden nieuwe aandelen gekocht. Het zijn een soort financiële tovenaars, ze voelen elk buitenkansje aan en weten daarvan te profiteren, en ze hebben dan ook meestal een geslaagde carrière.

Maagd-Ratten houden zich op de achtergrond, ze sturen achter de schermen en laten de spotlights over aan anderen. De omgang met dit mengtype is meestal niet zo makkelijk, want als een Maagd-Rat zich aangevallen voelt wordt er gelijk teruggeslagen.

Maagd-Ratten zijn doorzetters, werken het liefst in hun eentje en zullen zelden klagen. Voor de mannen is de liefde een serieuze aangelegenheid, en ze willen er eerst zeker van kunnen zijn dat zij zich "geen kat in de zak kopen".

Ook de vrouwen van dit mengtype zoeken langer dan gemiddeld naar "de ware Jakob". In wezen zijn Maagd-Ratten heel beminnelijk maar ze hebben een bijzonder grote drang naar orde waardoor ze zich aan het pietluttigste dingetje kunnen ergeren.

Kans op een passende partner vindt een Maagd-Rat onder de Ossen, Draken of Apen, bij voorkeur van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen of Steenbok, al zou het kunnen dat een Schorpioen-Draak net iets teveel van het goede is. Konijnen en Paarden van het teken Tweelingen, Weegschaal, Boogschutter en Vissen kunnen beter gemeden worden.

 
Weegschaal-Rat

weegschaalWeegschaal-Ratten zijn op zoek naar harmonie op elk vlak. Ze kunnen absoluut niet tegen ruzie en zouden geboren diplomaten kunnen zijn, ware het niet dat ze zich meestal meer aangetrokken voelen tot een kunstzinnig of ambachtelijk beroep.

Weegschaal-Ratten hebben behoefte aan een passende leefstijl en hier verstaan ze meestal een comfortabele, luxueuze omgeving onder. Dit mengtype is bepaald niet de hardst werkende, bij voorkeur wordt alleen gedaan wat noodzakelijk moet gebeuren, morgen komt er wel weer een dag.

Hoewel meerderen over deze houding zouden kunnen klagen wordt een Weegschaal-Rat zelden ontslagen, dit komt omdat hij of zij bij anderen meestal zeer geliefd is en op deze manier een positieve bijdrage levert aan de werkomstandigheden.

Weegschaal-Ratten vinden het fijn om in het middelpunt te staan en de meeste slagen daar ook regelmatig in. Mannen van dit mengtype hebben meestal al meerdere relaties achter de rug voordat zij zich definitief zullen binden. Ook de vrouwen van dit type hebben over aandacht zelden te klagen.

Ossen, Draken en Apen van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter en Waterman kunnen heel aantrekkelijk zijn voor een Weegschaal-Rat. Leeuw-Draken zijn onruststokers en tussen de Weegschaal-Rat en het Weegschaal-Paard botert het ook zelden. Kreeft en Steenbok-Konijnen zijn te nerveus.

 
Schorpioen-Rat

schorpioenDit is een vechterstype, alles wat een Schorpioen-Rat belemmert wordt uit de weg geruimd. Ze slaan zich koste wat het kost overal doorheen en bedienen zich waar nodig desnoods van hun giftige stekel. Maar dat laatste doen ze niet zo snel, Schorpioen-Ratten kunnen zich ook prima aanpassen en leven bij voorkeur zoals de regels het voorschrijven.

Aan onoprechtheid hebben ze een broertje dood en ze laten niet met zich sollen, ze zetten dus ook pas hun stekel uit wanneer de ander echt te ver gaat of wanneer er onwaarheden worden verkondigd.

Schorpioen-Ratten genieten van het gezelschap van hun vrienden en van hun stamkroeg. Mannen van dit mengtype ontmoeten hun partner meestal toevallig en vaak zal dit een volgzame persoonlijkheid zijn. De Schorpioen-Rat voelt zich bijna altijd aangetrokken door zijn of haar tegenpool.

Vrouwen van dit type hebben al op jonge leeftijd bosjes aanbidders en wanneer zij er eentje uitgekozen hebben, nemen ze al snel de touwtjes in handen.

Een passende partner zou kunnen worden gevonden onder de Ossen, Draken of Apen, met name die van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok of Vissen. Stier, Leeuw of Waterman-Paarden zitten niet op dezelfde golflengte en ook met een Stier of Waterman-Konijn is er niet veel bestendigheid te verwachten.

 
Boogschutter-Rat

boogschutterBoogschutter-Ratten weten zichzelf altijd goed te presenteren. Ook zij zullen daarom makkelijk carrière kunnen maken, en wanneer het ze echt nodig lijkt gebruiken ze desnoods hun ellebogen.

Boogschutter-Ratten vatten hun werk zeer serieus op en vinden meestal precies de juiste kruiwagens.

Een Boogschutter-Rat maakt vele vrienden en een partner heeft het met dit type niet zo makkelijk. Vooral de mannen gaan graag alleen op stap en kunnen eventuele slippertjes prima verdoezelen.

De vrouwen zijn vaak wel wat huiselijker wanneer ze zich eenmaal hebben gebonden. Maar dat laatste zullen ze niet zo snel doen omdat ze aan een partner erg hoge eisen stellen.

Met een Boogschutter-Rat kun je beter geen discussie aangaan, ze winnen altijd en hun argumenten lijken zelfs nog te overtuigen wanneer je eigenlijk wel weet dat ze de waarheid geweld aandoen.

Een Boogschutter-Rat kan op voet van gelijkheid omgaan met en zich hechten aan een Os, Draak of Aap van het teken Leeuw, Weegschaal of Waterman, iets wat ook mogelijk is met een Weegschaal-Geit. Met Konijnen en Paarden, met name die van het teken Tweelingen, Maagd of Vissen, zullen er al snel spanningen kunnen ontstaan.

 
Steenbok-Rat

steenbokSteenbok-Ratten zullen het zichzelf niet snel gemakkelijk maken. Ze zijn erg perfectionistisch en willen in alles het beste bereiken. Er is dan ook veel ergernis aangezien het leven van onvolkomenheden aan elkaar hangt, maar opgeven? Nee hoor. Telkens weer proberen ze alles naar hun hand te zetten, en hierdoor gaan ze vaak eenzaam door het leven.

Ze vergeten niet snel wanneer hen onrecht is aangedaan en zullen het ooit -wanneer dan ook- vergelden. Met name de vrouwen van dit mengtype zijn geneigd zich erg aan hun werk vast te klampen, hun werk komt op de eerste plaats en eventueel moederschap of huishouden wordt beschouwd als een soort bijbaantje.

Mannen van dit type laten zich moeilijk tot een vaste verbintenis zoals een huwelijk verleiden, aanvankelijk zijn ze nog veel te druk bezig met zichzelf en hun carrière. Helaas blijkt het wanneer ze er wel aan toe zijn, vaak moeilijk de ware te vinden.

De Steenbok-Rat kan het prima vinden met de Os, met name die van het teken Stier, Maagd, Schorpioen en Vissen, of met een Aap van het teken Stier, Schorpioen en Vissen. De Maagd-Aap is te pietluttig. Paarden en Ratten strijden altijd om de macht, en de Steenbok-Rat zou vooral bij het Ram, Kreeft en Steenbok-Paard uit de buurt moeten blijven. Dat laatste geldt ook voor de Ram en Weegschaal-Konijnen.

 
Waterman-Rat

watermanWaterman-Ratten zijn bijna doorlopend ontevreden, met zichzelf en met de omstandigheden. Constant op zoek naar het nieuwe, naar het onbekende, naar dat waar ze nog geen weet van hebben.

De Waterman-Rat houdt zich bezig met geestverruimende en spirituele zaken en is op een bepaalde manier nogal labiel omdat die innerlijke onrust uiteindelijk altijd wint, al is het soms ook tegen beter weten in.

Een Waterman-Rat verdraagt geen autoriteit, een vrij beroep past dan ook beter dan werken onder een baas. Waterman-Ratten houden van ontdekkingen en avontuurtjes, ook op het amoureuze vlak, en zelfs als ze zich binden behouden ze graag deze vrijheid. Die vrijheid wordt de ander trouwens ook van harte gegund.

Ossen voelen zich vaak geïnspireerd door de Waterman-Rat, met name die van het teken Tweelingen, Weegschaal en Boogschutter. En andersom hebben Draken van dezelfde tekens die invloed op de Waterman-Rat. Ook een relatie met een Aap van het teken Ram, Weegschaal of Boogschutter kan voor beiden heel verrijkend zijn. Blijf uit de buurt van Paarden, vooral die met het teken Stier, Leeuw of Schorpioen, en investeer liever ook niet in een Leeuw-Konijn of een Schorpioen-Haan.

 
Vissen-Rat

vissenVissen-Ratten hebben vele vrienden en maken daar zo nu en dan weleens misbruik van. Daarentegen vergeten ze nooit wie goed voor hen is geweest.

De Vissen-Rat is de minst doelgerichte van alle Ratten, en dat komt meestal omdat ze zoveel plannen maken dat ze aan de verwezenlijking zelf niet meer toekomen. Gelukkig kunnen ze zich goed aanpassen.

Vrouwen van dit type zijn zacht en maken meestal graag plezier, ze zijn dan ook geliefd bij anderen. Ze hebben behoefte aan een man die hen op een voetstuk wil zetten, die hen op handen draagt en troost wanneer dat nodig is. Ze willen graag worden beschermd.

Mannen van dit type trouwen vaak met hun eerste liefde, ze zijn trouw en aanhankelijk, zelfs wanneer ze er later achter komen dat die keuze misschien niet de beste was. Wat beide seksen nodig hebben is veel liefde en steun in de dagelijkse dingen.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Ossen of Draken, met name van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen en Steenbok, of bij de Schorpioen of Steenbok-Apen. Van Paarden heeft een Vissen-Rat niets te verwachten, zeker niet van het teken Tweelingen, Maagd of Boogschutter.

 
DierDier

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookSpirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...