Het Paard van Ram tot Vissen

paardHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van het Paard

Loyaal, vriendelijk, hardwerkend, energiek, geliefd, sociabel.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Paard

ramDit is een vechterstype, het Ram-Paard, en hij of zij kan zich dan ook weleens vergalopperen. Ram-Paarden hechten sterk aan de waarheid en flappen die er vaak uit. Ze zijn onvermoeibaar en willen koste wat het kost de eigen weg vervolgen, maar kunnen helaas slecht tegen tegenslag en kritiek.

Ram-Paarden zijn in het bezit van de meest voortreffelijke argumenten omdat zij -ondanks hun haast- de zaken goed doordenken en in het bezit zijn van een meestal prima werkende vooruitziende blik. Bij tegenstand tracht een Ram-Paard met luide stem te overtuigen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd.

De mannelijke Ram-Paarden binden zich vaak al op jonge leeftijd, van vergelijkend onderzoek hebben ze geen weet, en wanneer zij verliefd zijn is het ook gelijk met huid en haar en volgt er een stormachtige hofmakerij waar veel vrouwen geen weerstand aan kunnen bieden.

Ook de vrouwen van dit type zijn wild, zij willen als het ware worden meegesleept en steeds -liefst dagelijks- opnieuw worden veroverd. Maar enthousiasme en bestendige liefde gaan helaas meestal niet samen..

Het Ram-Paard zou een passende partner kunnen vinden onder de Tijgers of Honden, met name van het teken Tweelingen of Leeuw, en ook een Boogschutter-Geit zou een goede keus kunnen zijn. Met een Waterman-Geit, een Weegschaal-Rat, Weegschaal-Aap. Steenbok-Rat of Steenbok-Varken is het vragen om moeilijkheden.

 
Stier-Paard

stierHet temperament van een Stier-Paard is enigszins beteugeld, de zucht naar avontuur blijft beperkt. Behalve dan op financieel terrein, op dat vlak is dit mengtype een getalenteerde avonturier. Dat Stier-Paarden met zo`n financiële knobbel in de loop van hun leven wel een aardig centje vergaren is natuurlijk niet zo verwonderlijk.

Veel Stier-Paarden zijn al op jonge leeftijd zelfstandig, en wanneer zij volwassen zijn, zijn zij erg conscientieus, ze komen als eersten op kantoor en gaan als laatsten weg.

In de liefde zetten zij alles op alles, hier wegen zij nauwelijks maar wagen des te meer. Wanneer Stier-Paarden eenmaal hun oog op iemand hebben laten vallen geven ze zelden op, ook al lopen ze ontelbare blauwtjes.

Met zo`n inborst hebben vooral de mannen van dit mengtype het niet makkelijk, want geef je ze een vinger, dan grijpen ze gelijk je hele hand. Teleurstellingen kunnen dus onmogelijk uitblijven.

Ook de vrouwen hebben veel over voor degene van wie zij houden, ze zullen er veel, zo niet alles, voor overhebben om het hun partner naar de zin te maken.

Stier-Paarden kunnen goed overweg met Tijgers, Hanen en Geiten, met name van het teken Kreeft, Maagd en Steenbok, en ook met een Vissen-Tijger of Vissen-Geit is er kans op een goede relatie. Ga Leeuw-Apen, Waterman-Ossen en Schorpioen- en Waterman-Varkens liever uit de weg.

 
Tweelingen-Paard

tweelingenTweelingen-Paarden houden niet van hindernis springen, liever maken zij een omweggetje om op die manier hun doel te bereiken. Stilstand is voor een Tweelingen-Paard hetzelfde als achteruitgang, en bovendien zijn zij daar veel te onrustig voor.

Dit mengtype heeft vele talenten en zal in uiteenlopende beroepen carrière kunnen maken. Jammer genoeg zijn ze een beetje wispelturig, waardoor ze nogal eens van richting kunnen veranderen. Hoe extrovert en gezellig een Tweelingen-Paard ook lijkt, hij of zij ziet de zaken uitsluitend vanuit het eigen standpunt, sympathie voor andermans mening is niet de sterkste kant.

Geld speelt een belangrijke rol in het leven van Tweelingen-Paarden, en hoewel ze bij perioden erg zuinig kunnen zijn, hebben ze meestal toch geen problemen met het uitgeven.

Beide seksen zijn innemend en verkeren vaak in "goede kringen". Ook zijn zij bedreven in de liefde, zij het misschien een beetje veeleisend voor wat hun partner betreft.

Een Tweelingen-Paard zou een passende partner kunnen vinden onder de Honden en Tijgers van het teken Leeuw of Waterman. Ook met een Ram-Geit, Ram-Tijger of een Weegschaal-Geit zou het moeten kunnen lukken. Probeer het maar liever niet met de Ossen, met name van het teken Maagd, Schorpioen of Boogschutter, of met een Rat van het teken Maagd, Boogschutter of Vissen.

 
Kreeft-Paard

kreeftDe onder het teken Kreeft geboren Paarden hebben het meeste gevoel en zijn het minst opzichtig in hun manier van doen. Spanningen en het ongemerkt opkroppen van verdriet of frustraties is de specialiteit van dit mengtype.

Kreeft-Paarden hebben vaste waarden en streven naar zekerheid. Zij zijn erg weetgierig en al op jonge leeftijd zijn ze met hun toekomst bezig.  Het Kreeft-Paard is handig en heeft vaak een hobby waaraan kunstzinnig handwerk te pas komt.

In hun jeugd hebben Kreeft-Paarden vaak veel vrienden, maar wanneer de liefde in het spel komt is de kans op verwaarlozing groot. Hun liefdes kunnen trouwens vaker wisselen dan hun beroep, aan het eenmaal gekozen beroep kunnen zij een leven lang vasthouden maar met een relatie wordt dat een stuk lastiger.

Met name de mannen van dit mengtype kunnen erg vergeetachtig zijn en op een bepaalde manier onbeholpen. Eén verkeerd woord kan beide seksen voor langere tijd van hun partner vervreemden.

Een passende partner zou kunnen worden gevonden onder de Tijgers, Geiten en Honden van het teken Stier, Maagd of Vissen, of bij de Stier- en Schorpioen-Honden. Blijf uit de buurt van de Rat, zeker als dit een Ram-, Weegschaal- of Steenbok-Rat is, en probeer het ook maar niet met een Ram- of Steenbok-Varken, want dat wordt op den duur ook hommeles.

 
Leeuw-Paard

leeuwEen Leeuw-Paard komt altijd als overwinnaar uit de strijd, geen hindernis of tegenslag die hem tegen kan houden. Ze hebben meestal meer overzicht dan anderen en profiteren daar ten volle van, en wanneer hen iets niet naar de zin gaat kunnen Leeuw-Paarden tamelijk snel in woede uitbarsten.

Leeuw-Paarden zoeken geen moeilijkheden, maar als zij ze krijgen zijn zij taaie en medogenloze tegenstanders. In het werk moet vrijheid van handelen zijn, veel eigen verantwoordelijkheden.

Leeuw-Paarden houden wel van een complimentje maar van overdrijving moeten ze niets weten, en dat zullen ze je laten weten ook. Waar zij op gesteld zijn is respect en gepaste eerbied. Een Leeuw-Paard wordt veelvuldig verliefd en pakt het op dit vlak doortastend en hartstochtelijk aan.

Het Leeuw-Paard zou zijn of haar partner kunnen vinden onder de Tijgers of Honden, met name die van het teken Ram, Tweelingen, Weegschaal, Boogschutter en Steenbok, of bij de Ram- en Steenbok-Geiten. Probeer het maar liever niet met een Rat of Aap, vooral niet van het teken Stier, Schorpioen of Waterman.

 
Maagd-Paard

maagdDit type Paard heeft veel gevoel voor humor en is daardoor vaak erg geliefd. In alle opzichten voorkomend en behulpzaam met af en toe een nukkige bui wanneer het Maagd-Paard met het verkeerde been uit bed is gestapt.

Maagd-Paarden zitten zelden om een antwoord verlegen, en om hun doel te bereiken kunnen ze zelfs hun dierbaren misleiden en vinden dan altijd wel een geloofwaardig excuus.

De mannen van dit mengtype veroveren met hun verstand en gebruiken hun humor om iemand voor zich te winnen, maar zullen dit vermogen niet uitbuiten tot in het extreme. Vaak zijn er meerdere vrouwen in hun leven en zullen zij zich niet zo snel tot een vaste verbintenis laten verleiden.

De vrouwen kunnen wat damesachtige maniertjes ten toon spreiden, maar wanneer je hen beter hebt leren kennen openbaren zij hun ware, romantische en hartstochtelijke aard. Beide seksen willen graag een serieuze en degelijke relatie op de achtergrond, maar zijn niet wars van flirten en vreemdgaan.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Tijgers of Honden van het teken Stier, Kreeft en Steenbok, of bij de Geiten van het teken Kreeft of Schorpioen. Tussen een Maagd-Paard en een Tweelingen-, Boogschutter- of Vissen-Rat botert het niet zo best en ook met een Vissen-Aap is het vragen om moeilijkheden.

 
Weegschaal-Paard

weegschaalWat een Weegschaal-Paard zich eenmaal in het hoofd heeft gezet zal meestal ook plaatsvinden, en met trefzekere blik wordt het voordeel gezien in elke situatie die zich voordoet. De kans wordt gegrepen zolang er zich geen onoverkomelijke moeilijkheden voor zullen doen.

Weegschaal-Paarden zijn charmant en bijzonder flexibel, en dat laatste kan andere mensen weleens het idee geven dat zij niet eerlijk zijn. Maar dat is het niet, de dadendrang van een Weegschaal-Paard wordt enkel afgeremd door de grote behoefte aan harmonie en vrede. Alles wat hen problemen zou kunnen bezorgen gaan ze bij voorkeur uit de weg.

Weegschaal-Paarden bezitten goede manieren en veel mensenkennis wat hen in diverse beroepen van pas kan komen. Van werk waarbij je vuile handen krijgt moeten ze niet veel hebben.

De vrouwen van dit mengtype willen graag bij anderen in de smaak vallen. Ook houden zij van luxe en gemak. De mannen lijken een voorkeur te hebben voor enigszins oppervlakkige vrouwen. Beide seksen zijn sensueel en houden van flirten.

Het Weegschaal-Paard zou een partner kunnen vinden bij de Tijgers, met name van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter en Waterman, bij een Geit van het teken Tweelingen of Leeuw, of bij de Hond van het teken Boogschutter of Waterman. Probeer het maar liever niet met een Steenbok-Geit, of een Rat van het teken Ram, Kreeft of Steenbok.

 
Schorpioen-Paard

schorpioenSchorpioen-Paarden hebben charisma en brengen andere mensen makkelijk in hun ban. Zij zijn uiterlijk beheerst, enigszins gereserveerd en gedragen zich een beetje uit de hoogte. In eerste instantie is het moeilijk voor te stellen dat een Schorpioen-Paard in woede uit zou kunnen barsten, maar dat kunnen zij wel degelijk, al is dat niet iets wat veelvuldig plaats zal vinden.

In de liefde gaat de volharding van de Schorpioen samen met de ontstuimigheid van het Paard en zijn er vaak meerdere teleurstellingen te verstouwen, want Schorpioen-Paarden zijn blind wanneer er liefde in het spel is. Hoe verstandig en beheerst zij zich ook kunnen gedragen, in de liefde blijft daar weinig van over, ze vragen nergens naar, voor hen telt maar één ding en dat is: ik wil jou hebben!

Aangezien een Schorpioen-Paard nogal eigenwijs kan zijn, zullen intiemere relaties niet altijd gladjes verlopen. Voor beide seksen geldt dat zij erg jaloers kunnen zijn en behoefte hebben aan een gepassioneerde relatie.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Tijgers en Geiten van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok of Vissen, of onder de Maagd- en Vissen-Honden. Een Schorpioen-Paard moet uitkijken voor de andere Paarden, met name die van het teken Tweelingen, Leeuw of Waterman, en kan ook het Waterman-Konijn beter uit de weg gaan.

 
Boogschutter-Paard

boogschutterEen Boogschutter-Paard is "a real lot of horse!" en aan het uithoudingsvermogen van dit mengtype valt niet te tippen. Het zijn harde werkers waarvan de dag meestal al vroeg begint en laat eindigt. Ze zijn eigenlijk door niemand te stuiten en het zijn goede collega`s zolang je ze maar niets in de weg legt.

Uitstekend geschikt voor een eigen bedrijf, en als dat er niet inzit dan toch tenminste een baan met een grote mate van vrijheid. Dit mengtype is impulsief en zegt wat hij of zij denkt en een en ander kan weleens sarcastischer worden gebracht dan in wezen bedoeld.

De liefdesavonturen zijn onbegrensd, en met een Boogschutter-Paard ben je pas getrouwd als de huwelijksplechtigheid ook echt achter de rug is, aangezien het niet ondenkbaar is dat hij of zij zich vlak voor de gebeurtenis plotsklaps terug zal trekken.

Een Boogschutter-Paard heeft een geduldige en serieuze partner nodig en zou die kunnen vinden onder de Tijgers en Geiten, met name van het teken Ram, Leeuw, Weegschaal of Waterman, of bij de Weegschaal- of Waterman-Honden. Met een Rat van het teken Tweelingen, Maagd of Vissen is het vragen om problemen.

 
Steenbok-Paard

steenbokVan alle Paarden kan dit type het zichzelf het moeilijkst maken, want alleen maar om zich keer op keer te kunnen bewijzen nemen zij vaak veel te veel hooi op hun vork. Plichtsvervulling heeft de hoogste priorioteit en zakelijkheid de grootste voorrang, en pas wanneer er echt verraad wordt vermoed zal een Steenbok-Paard gaan steigeren.

Zij zijn streng voor zichzelf en voor anderen en ze komen wat bruusk over. Steenbok-Paarden gaan moeilijkheden niet uit de weg, en hoewel ze vaak denken dat ze alles in hun eentje wel aankunnen hebben zij toch grote behoefte aan een loyale partner die hen op de achtergrond steunt in voor- en tegenspoed.

De mannen van dit mengtype blijven vaak hangen aan hun eerste liefde en de verhouding kenmerkt zich door wederzijds respect. Ook de vrouwen gunnen zich niet zoveel tijd voor de liefde, voor haar is een carrière minstens zo belangrijk.

Een Steenbok-Paard is niet gesteld op avontuurtjes en zou een passende partner kunnen vinden onder de Geiten, met name die van het teken Stier, Leeuw en Vissen, of bij de Tijgers en Honden van het teken Maagd, Schorpioen of Vissen. Met een ander Paard is er weinig kans van slagen, en het wordt ook niets met Kreeft- en Weegschaal-Apen.

 
Waterman-Paard

watermanWaterman-Paarden liggen meestal aan kop en schrikken niet terug voor een hindernis. Met hun springkracht bereiken ze elke plaats die ze maar willen, maar door hun vaak te ver doorgevoerde egoïsme kunnen ze daarbij nogal eens de sympathie van anderen verspelen.

Waterman-Paarden grijpen elke kans met beide handen aan, maar soms schieten ze toch hun doel voorbij, want wie succes gewend is wordt onverschilliger en begint fouten te maken.

Waterman-Paarden hebben een excentrieke, wat vluchtige persoonlijkheid, zij zetten zich voor 100% in voor waar zij in geloven, en zij geloven in buitenissigheden.

Een vaste baan met een vast inkomen is niets voor een Waterman-Paard, dit type is altijd uit op die ene buitenkans waardoor hij in één klap rijk zal zijn. De Waterman-Paarden verbinden zich niet snel, en moeten niets hebben van ingewikkelde relaties.

Een passende partner zou een Tweelingen-Hond of Boogschutter-Hond kunnen zijn, evenals een Weegschaal-Geit of een Boogschutter-Tijger. Dit mengtype kan beter geen relatie aanknopen met een Leeuw-Aap of een Rat van het teken Stier, Leeuw of Schorpioen.

 
Vissen-Paard

vissenDit type droomt van de avonturen die de andere Paarden beleven. Omdat zij zo ongelooflijk veel fantasie hebben denken ze eerst heel veel na over wat zij zullen gaan doen en welke gevolgen dit zou kunnen hebben, en dat kan nog weleens tot vertragingen leiden.

Een Vissen-Paard is gesteld op zekerheid en van alle Paarden hebben de Vissen-Paarden het meeste last van bepaalde remmingen die hun spontaniteit blokkeren. Tegelijkertijd is dit type ook het charmantst van alle Paarden, ze zijn erg gevoelig en kunnen nog geen vlieg kwaad doen. Het doorsnee Vissen-Paard is vaak te aardig.

Hoewel een Vissen-Paard flirterig over kan komen is de liefde een serieuze aangelegenheid en is dit mengtype geneigd zich al jong te binden en bodemloos lief te hebben. Een Vissen-Paard is ook een beetje schuchter en zal zijn of haar affecties niet zo snel tonen.

Tussen een Vissen-Paard en een Tijger van het teken Kreeft, Weegschaal, Schorpioen of Steenbok zou het gelijk moeten klikken, en ook onder de Honden van het teken Stier, Schorpioen of Steenbok zou een passende partner te vinden moeten zijn. En met een Stier- of Steenbok-Geit is er eveneens kans van slagen. Een relatie aangaan met een Rat van het teken Tweelingen, Maagd en Boogschutter, of een Tweelingen- of Boogschutter-Aap is vragen om moeilijkheden.

 
reizenreizen

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...


Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...