De Os van Ram tot Vissen

osHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van de Os

Moedig, geduldig, betrouwbaar, behoudend, intelligent, doelgericht.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Os

ramDit is geen makkelijk persoon in de dagelijkse omgang, behalve dan wanneer je je ondergeschikt kunt opstellen, want achter iedereen die durft tegen te spreken, wordt een potentiële vijand vermoed.

Ram-Ossen zijn mensen met veel wilskracht en veel doorzettingsvermogen, maar juist dat geeft hen soms enigszins onaangename karaktertrekjes.

Wanneer een Ram-Os tegen beter weten in wint (en dat is meestal het geval, het zijn geboren winnaars) kunnen ze ook makkelijk hun zelfbeheersing verliezen. Ram-Ossen hebben meestal niet zoveel vrienden, communiceren gaat hen niet zo makkelijk af en ze zijn vaak net zo subtiel als een olifant in de porceleinkast.

Maar het hoeft niet altijd zo te gaan, want wanneer Ram-Ossen maar voldoende complimentjes en ondersteuning ontvangen vervullen ze ieders wensen. Zowel de mannen als de vrouwen van dit mengtype gaan voor hun kinderen door het vuur.

Wanneer een Ram-Os liefheeft gebeurt dat met een stille, diepe hartstocht waarbij seks van secundair belang is. Eigenschappen die in een partner op prijs worden gesteld zijn huiselijkheid, ernst, eenvoud en praktisch inzicht.

Een Maagd-Varken kan waardering opbrengen voor de degelijkheid van de Ram-Os en ook met een Leeuw-Rat, -Aap of -Haan is in principe een stabiele relatie op te bouwen. Een Boogschutter-Draak of -Aap kan voor een Ram-Os heel aantrekkelijk zijn evenals een Tweelingen-Slang, maar de snobistische Maagd-Tijger zal de Ram-Os al snel op de zenuwen gaan werken, en voor de verfijnde Vissen-Geit en het Weegschaal-Konijn geldt hetzelfde.

 
Stier-Os

stierDit mengtype is het zachtstmoedigst van alle Ossen, en kan nog geen vlieg kwaad doen. Stier-Ossen kunnen een wat "logge" indruk wekken, maar zijn buitengewoon standvastig. In het leven van een Stier-Os is weinig plaats voor dwaasheid.

Ook hebben Stier-Ossen veel behoefte aan een familie-leven, ze zijn zorgzaam voor hun naasten en werken vooral voor het gezamenlijk welbevinden. Dankzij hun ambities en hun werklust kunnen ze het maatschappelijk ver schoppen, maar het belangrijkste is wel dat hun baan bepaalde garanties biedt.

Mannen van dit type kunnen teder en zorgzaam zijn, het enige minpuntje is dat zij hun partner vaak beschouwen als hun persoonlijke bezit. De vrouwen zijn verzorgend en kunnen lekker "moederen". Wanneer er kinderen zijn is het wel mogelijk dat de man, door alle zorg die er aan de kinderen wordt besteed, een beetje te kort komt.

Er is veel aandacht voor het liefdesspel, met vluggertjes moet je bij Stier-Ossen niet aankomen, daar gruwen ze van. Stier-Ossen zijn over het geheel genomen attent, voorkomend en heel verdraagzaam, tenzij ze zich erg beknot gaan voelen. Wanneer Stier-Ossen zich door de partner in een hoek gedreven voelen worden ze keihard en vaak erg gemeen. Een klein wreed trekje in het verder zo kalme en gelijkmatige karakter van dit mengtype..

Een passende partner zou gevonden kunnen worden bij de Ratten, Slangen of Hanen, met name van het teken Kreeft, Maagd en Steenbok, aangezien deze mensen ijverig zijn maar niet zonder gevoel. Geiten en Tijgers van het teken Leeuw, Schorpioen of Waterman zouden hun heil beter ergens anders kunnen zoeken.

 
Tweelingen-Os

tweelingenDe Tweelingen-Os is een opgewekte persoonlijkheid die uitstekend met anderen op kan schieten. Waar nodig kunnen ze ook serieus zijn en soms hele goede plannen bedenken. Dat laatste kan hen vooral van pas komen in hun werk, temeer omdat het niet bij bedenken alleen blijft. Met doorzettingsvermogen en realiteitszin werken ze gestaag aan de concretisering van hun ideeën.

Tweelingen-Ossen laten zich niet snel uit het veld slaan, en hun vermogen tot humor relativeert veel. Omdat ze zo vlot in de omgang zijn kost het geen moeite de eigen mening zo gunstig mogelijk naar voren te brengen en vele treden te stijgen op de carrière-ladder.

Dezelfde makkelijke manier van een ander kunnen overtuigen komt ook naar voren in het privé-leven. Mannen van dit mengtype wachten meestal lang voordat ze de ware hebben gevonden, de vrouwen flirten graag maar binden zich ook niet zo snel.

Een Tweelingen-Os kan een Leeuw-Rat of -Slang heel sexy vinden, en zich ook aangetrokken voelen tot een Rat, Slang of Haan van het teken Ram of Waterman, evenals tot de zachtmoedige Weegschaal-Rat of -Haan. Een langdurige relatie tussen een Tweelingen-Os en een Tijger of een Geit is bijna onmogelijk, met name wanneer het om een Maagd, Boogschutter, Steenbok of Vissen gaat, en ook in een relatie met een Vissen-Aap zijn problemen te verwachten.

 
Kreeft-Os

kreeftKreeft-Ossen bevinden zich het liefst naast de open haard in een omgeving met zacht licht en mooie muziek op de achtergrond. En dan maar mijmeren en dromen over alles wat nog mogelijk zou kunnen zijn..

Met een dergelijke mentaliteit schop je het meestal niet zo ver op het maatschappelijke vlak, alhoewel een Kreeft-Os op het werk vaak erg gewaardeerd wordt. Ondanks dat het werk meestal wat langzamer wordt verricht dan bij anderen het geval is, wordt het wel heel grondig uitgevoerd.

Een Kreeft-Os is buitengewoon betrouwbaar, maar heeft vooral behoefte aan leiding, en aan iemand die hem of haar moed inspreekt om moeilijke situaties het hoofd te kunnen bieden.

Het is jammer dat met name de mannen van dit mengtype in goede raad vaak zo snel betutteling ervaren, en als er iets is waar ze een hekel aan hebben.. Mede daardoor kan het lang duren voordat een Kreeft-Os de juiste partner heeft gevonden. Vrouwelijke Kreeft-Ossen zijn erg sensibel en meelevend, maar één verkeerd woord is al voldoende om hen diep te kwetsen.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Hanen, met name die van het teken Stier, Maagd en Vissen, of bij de Ratten van het teken Maagd, Schorpioen en Vissen en ook zou het prima moeten klikken met een Schorpioen-Slang of Vissen-Slang. De Kreeft-Os kan z`n energie beter niet besteden aan een relatie met een Weegschaal-Tijger of Steenbok-Tijger, of een Ram-Geit of Weegschaal-Geit.

 
Leeuw-Os

leeuwEen Leeuw-Os is een bijzonder harde werker en kan daardoor ook veel bereiken. De combinatie van leiderschap en dominantie creëert een krachtige persoonlijkheid en een Leeuw-Os kan zo hardvochtig zijn dat je bijna niet aan de indruk van gevoelloosheid kunt ontkomen.

Leeuw-Ossen zijn meestal goede managers met een onconventionele aanpak waarmee ze vaak het bijna onmogelijke toch voor elkaar weten te krijgen. Ze kunnen goed delegeren.

In de liefde is een Leeuw-Os erg gul en vooral de mannen geven hun partners graag verrassende cadeautjes. Vrouwen van dit mengtype zijn echte dames die bij voorkeur hoffelijk benaderd willen worden.

Zowel de mannen als de vrouwen hebben een opgeruimde aard, maar je moet ze niet voor de gek willen houden. Ruziemaken wordt als een soort sport ervaren, maar de woede kan even snel weer wegebben als het opgekomen is.

De meeste kans op een bevredigende relatie vindt de Leeuw-Os bij een Rat, Slang of Haan van het teken Ram, Tweelingen, Weegschaal, Boogschutter en Steenbok. Een Stier-Aap roept al snel irritaties op, en ook in een relatie met een Schorpioen-Draak of Stier-Draak, of een Tijger of Geit van het teken Schorpioen of Waterman, is er weinig bestendigheid te verwachten.

 
Maagd-Os

maagdMaagd-Ossen maken het voor zichzelf vaak nodeloos ingewikkeld. Wanneer zij zich iets tot doel hebben gesteld gaan ze door - desnoods tot het bittere einde. Er is een soort aangeboren, chronisch wantrouwen, zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen. Dit maakt een Maagd-Os kritisch, gereserveerd en in zichzelf gekeerd.

Anderzijds kan het koppig volhouden uiteraard ook mooie resultaten hebben: deze meestal miskende genieën zitten er nooit erg ver naast. Een Maagd-Os is een geboren boekhouder, maar heeft meestal een afkeer van electronische apparatuur. Dankzij het doorzettingsvermogen kan een Maagd-Os ook een prima politicus zijn, eentje die alleen de mond zal openen om zinnige dingen te zeggen.

Beide seksen kunnen het maatschappelijk ver brengen, en hebben vooral problemen in de intiemere contacten. Vaak vinden zij dan ook pas op latere leeftijd een partner.

Maagd-Ossen zijn door en door nuchter en hebben een voortreffelijk onderscheidingsvermogen. Hartstochtelijke relaties zijn voor hen veel te complex.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Paarden of Honden van het teken Kreeft, Schorpioen en Steenbok, of bij de Stier-Slangen en Stier-Draken. Een Tweelingen-Draak, -Geit of -Paard harmoniëert niet met de Maagd-Os, en ook met een Boogschutter-Geit of Boogschutter-Tijger is er kans op een doodlopende relatie, evenals trouwens met een Vissen-Tijger.

 
Weegschaal-Os

weegschaalWeegschaal-Ossen hebben veel begrip voor andere mensen, maar juist door dit grote meelevend vermogen zijn ze vaak geneigd zich met de zaken van anderen te bemoeien en adviezen te geven waar niemand om heeft gevraagd. Dit wordt ze uiteraard niet altijd in dank afgenomen..

Weegschaal-Ossen kunnen het beste een beroep kiezen waarin zij hun talenten van raadgever kunnen ontplooien, ook kunnen zij prima samenwerken. Een beetje meer assertiviteit zou daarbij geen kwaad kunnen, want de Weegschaal-Os laat zich gemakkelijk misbruiken, vaak zonder het zelf in de gaten te hebben.

Op het intieme vlak wordt er verlangd naar een warm, geborgen plekje waar je lekker kunt knuffelen, en wanneer een Weegschaal-Os zich bindt is het aan een betrouwbare partner.

Vrouwen van dit mengtype weten zich goed te kleden en kunnen vaak uitstekend koken. Ze staan meestal wel op gelijke rechten en plichten als het om opruimen en schoonmaken gaat.

De meest natuurlijke partners van de Weegschaal-Os zijn te vinden onder de Ratten van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter en Waterman, of bij de Tweelingen-Ossen en Boogschutter-Ossen en de Waterman-Hanen. Het vuur voor een Ram, Kreeft of Steenbok-Tijger is snel gedoofd, en ook voor een Steenbok-Geit en een Kreeft-Draak, -Aap of -Paard kan een Weegschaal-Os niet (lang) warm lopen.

 
Schorpioen-Os

schorpioenDe manier waarop veel Schorpioen-Ossen zichzelf presenteren is met de horens omlaag en de giftige stekel omhoog: klaar voor de aanval. Trap er niet in, de tentoongestelde agressie is in feite een aanbod, doe jij mij geen kwaad, dan ik jou ook niet. Sterker nog, wanneer je ze een tijdje kent zijn Schorpioen-Ossen buitengewoon sociaal ingesteld en heel hulpvaardig.

Ze worden dan ook meestal als collega zeer gewaardeerd. Bovendien geeft hun standvastigheid anderen houvast. In het privé-leven kan het moeite kosten om de juiste aansluiting te vinden, niet dat een Schorpioen-Os kluizenaarsneigingen heeft, maar ze "zien" gewoon heel snel de schaduwzijde van anderen.

Maar wie een Schorpioen-Os als vriend heeft kan er zeker van zijn dat deze vriend ook altijd trouw en loyaal zal blijven, zelfs wanneer - of beter gezegd: juist wanneer anderen hem laten vallen.

De mannen van dit mengtype zijn er in de liefde vroeg bij en doen zo heel wat ervaring op. Vrouwen lijken de liefde vaak als een doel op zich te zien, ze kunnen hun partner vervloeken maar dat in bed weer totaal vergeten zijn. Althans, zo kan het lijken..

Voor een Schorpioen-Os zijn de Ratten en Hanen, met name van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok en Vissen, heel aantrekkelijk en ook een relatie met een Slang van het teken Kreeft, Maagd of Steenbok kan bevredigend verlopen. Teleurstellingen zijn te verwachten met een Stier-Draak of Tweelingen-Draak, een Stier-Aap, een Tweelingen-Paard of een Waterman-Tijger.

 
Boogschutter-Os

boogschutterHier vinden we alle deugden van de Os verenigd met de sociale vermogens van de Boogschutter. Boogschutter-Ossen met een bepaald doel voor ogen werken veel en graag, ze storten zich er helemaal in en kunnen soms wel wat overdrijven.

Artistieke beroepen hebben de voorkeur, maar ze functioneren ook prima wanneer er om lef en doorzettingsvermogen wordt gevraagd. Als zelfstandig ondernemer zetten ze zich volledig in en rollen ook zelf hun mouwen op wanneer dat noodzakelijk mocht zijn. Inspraak is een hoog goed.

Een Boogschutter-Os heeft vele vrienden en staat zelf vaak in het middelpunt van de belangstelling, maar de vriendenkring heeft meestal wel een wisselende bezetting. Dit komt omdat de Boogschutter-Os zich steeds opnieuw in nieuwe kringen begeeft en helaas geneigd is zijn oude vrienden daarbij te vergeten.

Wanneer een man van dit mengtype verliefd is, is het ook gelijk De Grote Liefde, maar dat gevoel kan in de loop van de tijd weer langzaam wegebben. Bij een vrouw van dit type zou je het paradijs kunnen vinden, tenminste, wanneer de relatie niet al te saai gaat worden..

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Ratten en Slangen van het teken Leeuw, Weegschaal en Waterman, of bij de Waterman-Hanen. De meeste Draken hebben een te grote neiging hun partner afhankelijk te willen maken, en dat is iets waar een Boogschutter-Os niets van moet hebben. Tweelingen-Apen en Maagd-Apen roepen irritaties op, en dat geldt ook voor Maagd-Geiten, Vissen-Tijgers, Tweelingen-Geiten en Tweelingen-Paarden.

 
Steenbok-Os

steenbokSteenbok-Ossen vatten alles, maar dan ook echt àlles, heel ernstig op. Een Steenbok-Os is een bijzonder harde werker, heeft niets op met luieren en is oer-conservatief. Werkgevers kunnen zich gelukkig prijzen met deze workaholics.

Steenbok-Ossen houden zich niet bezig met onnutte zaken en zijn niet in staat zomaar zorgeloos te genieten. Ook in de liefde zijn zowel de mannen als vrouwen van dit mengtype nogal gereserveerd, en meestal wordt er voor een verstandshuwelijk gekozen.

Veel scheidingen vind je hier trouwens niet, toch is met name een mannelijke Steenbok-Os vaak niet makkelijk voor de partner, de houding is meestal erg patriarchaal en laat weinig ruimte over voor de ander.

De meeste kans op een passende partner vindt een Steenbok-Os bij de Slangen en Hanen, met name die van het teken Stier, Leeuw, Schorpioen en Vissen, al zou een Schorpioen-Slang soms iets teveel naar de macht kunnen grijpen. Ook met een Rat van het teken Stier, Leeuw, Maagd of Vissen zou het wel kunnen klikken. Een Ram-Draak loopt te hard van stapel en Kreeft-Draken zijn te humeurig. Ook een Weegschaal-Os, -Tijger of -Aap kan beter worden gemeden, evenals het Kreeft-Varken en Geiten van het teken Kreeft en Weegschaal.

 
Waterman-Os

watermanDe Waterman-Os heeft een grote drang naar compromissen en is bijzonder tolerant. Uiterlijkheden zijn onbelangrijk. Een Waterman-Os is een liefhebbende partner en in een relatie worden de taken verdeeld. In huiselijke debatten zijn Waterman-Ossen onovertreffelijk.

Ook zijn zij zeer levenslustig en kunnen met veel elan op hun doel afgaan. In het leven bereiken ze bijna alles wat zij zich wensen, en meestal nog binnen een afzienbare tijd ook. Met hun charme en nonchalance steken ze eventuele concurrenten al snel de loef af.

Ondanks de behoefte aan huiselijke knusheid hebben Waterman-Ossen soms de neiging zich opeens los te breken uit een vaste verbintenis, dan worden ze even volledig gegrepen door de zucht naar avontuur van de Waterman. Maar het gezonde verstand van de Os weerhoudt hen toch meestal wel van overhaaste beslissingen.

Een Waterman-Os heeft over het algemeen niet zoveel behoefte aan seks, en ook liefde, tederheid en romantiek zijn van secundair belang.

Voor een Waterman-Os kan een Slang heel aantrekkelijk zijn, met name die van het teken Ram, Tweelingen, Weegschaal of Boogschutter. Dezelfde tekens in de Haan-variant maken trouwens ook een goede kans. Draken van het teken Stier, Leeuw en Schorpioen werken op de zenuwen van een Waterman-Os, en voor Stier-Tijgers en Leeuw-Tijgers zal dit mengtype ook niet zo warm lopen. Een relatie beginnen met een Stier-Paard of een Schorpioen-Aap is voor een Waterman-Os vragen om moeilijkheden.

 
Vissen-Os

vissenEen Vissen-Os heeft een bijzonder gevoel voor humor, andere mensen begrijpen hun grappen vaak niet. En dat begrijpt de Vissen-Os dan juist weer niet..

Vissen-Ossen hebben een hele dunne huid, ze zijn snel gepikeerd en dan is het huis te klein. Vrouwen kunnen tijdens het ruzie maken in huilen uitbarsten, de mannen huilen vrijwel nooit. Ze kunnen soms dagenlang mokken en wanneer je niet begrijpt waarom, nou dan maar niet.

In hun werk zijn Vissen-Ossen serieus en vatten hun taken ernstig op. Als je een Vissen-Os tot iets wilt aanzetten kun je dat het beste doen door middel van een verzoek, van eisen moeten ze niets hebben.

Zowel de mannen als vrouwen vinden dat geld er is om te rollen en ze zijn vrijgevig voor degenen om wie ze geven, voor zichzelf hebben ze niet zoveel nodig. De Vissen-Os raakt nogal vaak verwikkeld in heimelijke avontuurtjes en ingewikkelde gevoelsrelaties.

Voor een evenwichtige relatie zou een Vissen-Os moeten zoeken onder de Ratten, Slangen en Hanen van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen of Steenbok, en ook met een Schorpioen-Draak zou het kunnen klikken. Boogschutter-Geiten of Boogschutter-Apen brengen zoveel opwinding met zich mee dat het een Vissen-Os al snel teveel wordt en ook met een Tweelingen-Draak of een Maagd-Draak is er niet veel kans op bestendigheid.

 
KlussenKlussen

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...