Het Konijn van Ram tot Vissen

konijnHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van het konijn

Intuïtief, genereus, gevoelsmatig, discreet, gevoelig, egoïstisch.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Konijn

ramRam-Konijnen zijn zeker geen doetjes en zullen indien noodzakelijk de strijd niet schuwen. Toch zijn ze in de dagelijkse omgang heel voorkomend en hebben zichzelf meestal goed in de hand.

Een Ram-Konijn is in staat met kalmte te overtuigen waarbij soms -als dat zo uitkomt- de werkelijkheid enig geweld wordt aangedaan. Ze zijn dus welbespraakt en kunnen daardoor in hun carrière meerdere stappen nemen. En het gekke is, ook al bedient deze Ram met het Konijnenhartje zich van allerlei listen en trucjes, er is zelden iemand die dat hem of haar echt kwalijk neemt.

Een Ram-Konijn houdt in wezen niet van onenigheid en om dit te vermijden kan er weleens een zijsprongetje worden gemaakt. Ook zal dit mengtype niet zo snel in woede uitbarsten, maar àls het gebeurt, dan kan zelfs een Ram-Konijn -die je toch meestal de oren van de kop lult- zich desnoods dagenlang in stilzwijgen hullen.

Een Ram-Konijn is vaak verliefd en daardoor geen toonbeeld van trouw en in emotioneel opzicht is dit mengtype niet afhankelijk.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Leeuw-Honden of Leeuw-Varkens, de Tweelingen en Boogschutter-Geiten, de Tweelingen-Varkens en de Waterman-Slangen of Waterman-Varkens. Een relatie met een Kreeft-Draak of Kreeft-Haan, een Weegschaal of Steenbok-Tijger of een Weegschaal-Draak loopt zelden goed af.

 
Stier-Konijn

stierStier-Konijnen zijn zó aardig dat je ze bijna allemansvrienden zou kunnen noemen. Het zijn voorkomende gastheren en -vrouwen, betrouwbare partners, en hun behulpzaamheid kent nauwelijks grenzen.

Onrecht verdragen ze niet. Ze zijn gericht op zekerheid en erg kwetsbaar, een riskante combinatie. Het Stier-Konijn verlangt dan ook op alle terreinen concrete beloften, waarborgen en verzekeringen. Dit mengtype komt het beste uit de verf in een beroep waarin zij hun sociale talenten kunnen uitleven.

Voor het mannelijke Stier-Konijn moet de partner vooral een maatje zijn, iemand met wie zij in harmonie samen kunnen leven en die vooral goed kan luisteren. De vrouwen wensen zich een partner die hen op handen draagt, maar laten dit niet zo snel merken.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Geiten, Honden of Varkens met name die van het teken Kreeft of Steenbok. Ook zou een Stier-Konijn een goede relatie kunnen hebben met een Maagd-Konijn, een Vissen-Geit of het Vissen-Varken, maar een verhouding met een Tijger of Haan van het teken Leeuw, Schorpioen of Waterman zal waarschijnlijk niet veel goeds opleveren. Een Schorpioen-Rat wil te graag overheersen en een Stier-Konijn samen met een Schorpioen-Draak is eveneens vragen om ongelukken.

 
Tweelingen-Konijn

tweelingenTweelingen-Konijnen hebben een bijzonder grote fantasie en vaak geloven zij, tegen beter weten in, ook nog wat ze zelf vertellen. Toch zijn het op hun manier betrouwbare mensen en menige werkgever is in z`n nopjes met een Tweelingen-Konijn als werknemer.

Zij kunnen heel efficiënt zijn en ze weten hoe zij hun doel moeten bereiken. Als manager is een Tweelingen-Konijn innemend en in staat zijn minderen gouden bergen te beloven zodat zij hun inzet vergroten.

Tweelingen-Konijnen zijn goede minnaars en minaressen maar ze kunnen nogal wispelturig zijn en een vaste relatie is hoe dan ook een wankele aangelegenheid. Wie zijn of haar hart aan een Tweelingen-Konijn heeft verpand moet de eigen boontjes kunnen doppen, plus daarbij nog een aantal van de partner.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Geiten, Honden of Varkens van het teken Ram en Weegschaal, bij de Leeuw-Honden en Leeuw-Varkens, of bij de Waterman-Geiten en Waterman-Varkens. Een relatie met een Maagd-Rat, een Maagd of Vissen-Haan, een Boogschutter-Tijger of Vissen-Draak voorspelt weinig goeds.

 
Kreeft-Konijn

kreeftKreeft-Konijnen zijn niet als werkers geboren, het liefst zouden ze bij hun geboorte al gaan rentenieren. Aangezien dat meestal niet mogelijk is, slaan ze zich zo goed en zo kwaad als dat gaat door hun werkend leven.

De ene vakantie is nog niet afgelopen of ze kijken alweer uit naar de volgende. Kreeft-Konijnen leven voornamelijk vanuit hun gevoel en verblijven het liefst in hun eigen comfortabele huis.

Op hun werk moeten Kreeft-Konijnen het niet zozeer hebben van hun inzet, maar meer van de wijze waarop ze anderen benaderen en zo voor hun zaak kunnen winnen, en dat is tevens de reden dat zij meestal toch gewaardeerde werknemers zijn.

Vrouwen van dit mengtype hebben een groot meevoelend hart, maar kunnen soms geneigd zijn hun wil door te drijven, desnoods met behulp van een fikse tranenvloed. Een Kreeft-Konijn wordt op een indrukwekkende wijze verliefd, nooit oppervlakkig en kortstondige avontuurtjes worden resoluut buiten de deur gehouden. Kreeft-Konijnen willen een huis en een gezin en een degelijke, trouwe partner die hen onvoorwaardelijke liefde schenkt.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Geiten, Honden of Varkens, met name van het teken Stier, Maagd, Schorpioen en Vissen. Tijgers, Draken en Hanen zijn te uithuizig en bieden te weinig geborgenheid.

 
Leeuw-Konijn

leeuwDit type kan een beetje wijfelachtig zijn, de ene keer vastbesloten en niet aan het wankelen te brengen, de andere keer heel welwillend en bescheiden. Leeuw-Konijnen zijn erg geliefd en ze worden vaak om raad gevraagd, maar voor hun eigen problemen vinden ze meestal niet zo snel een oplossing.

Een Leeuw-Konijn gunt een ander ook graag een plaatsje onder de zon, in tegenstelling tot de meeste andere Leeuw-combinaties. Ze hebben talent voor financiële aangelegenheden, maar wanneer zij zich bezield voelen door de grootmoedigheid van de Leeuw kunnen ze ook in één keer hun hele hebben en houden over de balk smijten. Denk dan niet dat dat is om indruk te maken, want Konijnen hebben hazehartjes en ze geven graag en doen dat niet om zichzelf mooier voor te doen.

In de liefde kan een Leeuw-Konijn erg hartstochtelijk zijn en aan wie het juist aanpakt geven zij zich met huid en haar en hart en ziel. Met name de vrouwen van dit mengtype vatten de liefde erg serieus op, ze zullen zelden kritiek op hun partner hebben en vinden (bijna) alles wat hij of zij doet leuk, goed en prima. De mannen zijn hulpvaardig en meestal huiselijk.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Geiten en Varkens van het teken Ram, Weegschaal en Steenbok, of bij de Honden van het teken Tweelingen, Weegschaal of Boogschutter. Ook een relatie met een Boogschutter-Varken kan heel aangenaam verlopen, dit in tegenstelling tot een verhouding met Ratten, Tijgers of Hanen van het teken Stier, Schorpioen of Waterman, of met een Schorpioen-Draak of Stier-Konijn.

 
Maagd-Konijn

maagdMaagd-Konijnen zijn in wezen angsthazen, voortdurend op zoek naar rugdekking en niet in de gaten hebbend hoe lastig dat kan zijn voor anderen. Voordat Maagd-Konijnen tot een besluit kunnen komen wordt er eerst lang en veel nagedacht. Ze gaan meestal overdreven voorzichtig te werk en dan nog kan elk besluit gepaard gaan met veel "Ja maar.." en "Maar als..".

In het beroepsleven nemen ze meestal geen topfuncties in, aangezien zij de verantwoordelijkheid liever overlaten aan een ander. Wat financiën betreft zijn ze kundig, en mochten ze toch een leidinggevende functie hebben bereikt, dan zijn ze niet zo gediend van tegenspraak.

De liefde is bij een Maagd-Konijn een enigszins onderkoelde aangelegenheid, want ook op dit vlak zijn Maagd-Konijnen geneigd veel te lang na te denken. Hierdoor bindt een Maagd-Konijn zich vaak pas op latere leeftijd definitief.

De vrouwen zijn meestal fysiek wel aantrekkelijk, maar niet zo toeschietelijk, zij zijn het kruidje-roer-me-niet bij uitstek.

Een Maagd-Konijn zoekt geborgenheid en huiselijkheid en zou dit kunnen vinden in een relatie met een Geit, Hond of Varken van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen en Steenbok, en met een Stier-Konijn zou het ook heel goed kunnen gaan. Tussen een Maagd-Konijn en Ratten en Hanen van het teken Tweelingen en Boogschutter botert het niet zo erg. Ook de Vissen-Draak valt af.

 
Weegschaal-Konijn

weegschaalWanneer je een Weegschaal-Konijn op iets oneigenlijks betrapt ben je verzekerd van de prachtigste smoezen. Dit type is een levenskunstenaar, opgeruimd, zachtmoedig en attent, en in gezelschap kunnen zij op een positieve manier de aandacht naar zich toetrekken.

In hun beroep zijn Weegschaal-Konijnen diplomatiek en slim, met name wanneer het belangrijk is hun eigen prestaties in een gunstig daglicht te stellen. Maar bij tijd en wijle kunnen ze dat ook wat overdrijven waardoor ze anderen juist van zich af stoten. Verbaal zijn ze erg vaardig en zouden dan ook uitstekende vertegenwoordigers kunnen zijn.

In de liefde gaat het ze makkelijk af en al op jeugdige leeftijd denken zij de ware te hebben gevonden (totdat ze een betere ontdekken). Mannen van dit mengtype trouwen alleen uit liefde, het zijn knuffeldieren, en zij kunnen vaak ook erg goed koken.

De vrouwen kunnen een beetje op de centen zijn, maar geven het aan de andere kant weer even hard uit aan kappers en kleren enzo. Misschien is dat wel compensatie omdat zij vaak een relatie aangaan met mannen die niet zoveel tijd voor hen blijken te hebben.

Een Weegschaal-Konijn kan het goed vinden met Geiten, Honden en Varkens, met name die van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter en Waterman. Met een Ram-Os, Kreeft-Rat, Steenbok-Rat of Steenbok-Haan wil het niet zo boteren.

 
Schorpioen-Konijn

schorpioenUiterlijk is een Schorpioen-Konijn kalm en beheerst, maar van binnen is het één bonk energie. Dit mengtype kan heerszuchtig zijn zonder ooit uit z`n slof te schieten. Als collega`s zijn het de makkelijksten zeker niet, maar als het erop aan komt zijn ze vaak toch behulpzamer dan de mensen die wel vriendelijk zijn, maar bij wie het niet zo gemeend is.

Wanneer Schorpioen-Konijnen een invloedrijke functie hebben worden ze meestal gevreesd. Open en eerlijke mensen kunnen bij een Schorpioen-Konijn meer bereiken dan mensen die hen vleien, want dit type is erg gesteld op de waarheid en moet van vleierij niets hebben.

Ook in hun privé-leven willen Schorpioen-Konijnen het graag voor het zeggen hebben, voor hen is de liefde meestal een beetje meer nemen dan geven. Wie een relatie aangaat met een Schorpioen-Konijn zal al zijn andere vriend(inn)en vaarwel moeten zeggen, en wee hem of haar die een slippertje maakt. Dan is het voorgoed afgelopen.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Konijnen, Honden of Varkens van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok of Vissen. Tussen een Schorpioen-Konijn en een Stier-, Leeuw- of Waterman-Haan rijzen onherroepelijk onoverbrugbare verschillen, en ook in een relatie met een Leeuw-Rat zijn er problemen te verwachten.

 
Boogschutter-Konijn

boogschutterBoogschutter-Konijnen krijgen bijna alles in de schoot geworpen. Wat ze ook doen, haast alles werpt zijn vruchten af en maatschappelijk succes blijft dan ook zelden uit.

Zij zijn zelfverzekerd en hebben een charmante, enigszins nonchalante manier van doen waarmee zij de beste functies kunnen verwerven. Boogschutter-Konijnen weten zichzelf ook prima te verkopen en met hun doorgaans uitstekende zakelijke talenten bouwen zij een aardig kapitaaltje op. Mocht dit laatste (nog) niet het geval zijn, dan liggen zij daar trouwens niet wakker van.

Mannen van dit mengtype doen zich graag voor als een Don Juan en zullen zich niet al te snel willen binden. Deze mannen kunnen zich tot op latere leeftijd als een vrijgezel blijven gedragen en hun partners zullen het niet altijd even makkelijk hebben.

Vrouwen doen wat dit betreft trouwens niet onder voor de mannen, ook zij laten zich niet graag in een kooitje plaatsen.

Een bestendige relatie zou kunnen worden opgebouwd met een Hond van het teken Ram, Leeuw of Waterman, een Varken van het teken Leeuw, Weegschaal en Waterman, of een Ram- of Waterman-Geit. Tijgers en Hanen kan een Boogschutter-Konijn beter links laten liggen, met name die van het teken Tweelingen, Maagd en Vissen.

 
Steenbok-Konijn

steenbokEen Steenbok-Konijn is erg precies en laat zich zelden knollen voor citroenen verkopen. Steenbok-Konijnen zijn gereserveerd en hebben slechts enkele, zorgvuldig uitgekozen vrienden. Wanneer iets voor hen belangrijk is zullen zij zich daar met man en macht in vastbijten. Trouwens, bijna alles waar zij zich mee bezighouden is voor hen belangrijk.

Wanneer zij aan het werk zijn, zijn ze in staat de rest van de wereld te vergeten - zèlfs het afspraakje met hun geliefde. Ze zijn erg op zichzelf en hebben niet zo`n behoefte aan gezelschap.

Wanneer je een Steenbok-Konijn in een goed humeur wilt brengen moet je erg je best doen en hem of haar met duizenden complimenten overladen. Door het minste of geringste kunnen Steenbok-Konijnen zich al gekwetst voelen, en zij zijn geneigd die gevoelens op te kroppen zodat later, wanneer je er helemaal niet op bedacht bent, opeens de bom kan barsten.

Steenbok-Konijnen stellen erg hoge eisen, aan anderen, maar ook aan zichzelf. Regelmatig kunnen zij in sombere overpeinzingen terecht komen, vooral op de momenten dat zij zich opeens realiseren dat werken toch ook niet alles is.

Ook de liefde is een buitengewone ernstige aangelegenheid en stoelt op praktische overwegingen. Mensen van dit type zijn heel betrouwbaar maar geven zich zelden helemaal bloot.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Geiten, Honden en Varkens, met name die van het teken Stier, Leeuw, Maagd en Vissen. Een Steenbok-Konijn houdt niet van conflicten en kan daarom beter uit de buurt blijven van Ratten en Hanen, vooral die van het teken Tweelingen, Kreeft of Weegschaal, en in een relatie met een Weegschaal-Tijger of een Weegschaal-Draak komen er geheid ook problemen.

 
Waterman-Konijn

watermanWaterman-Konijnen zijn in wezen nogal egocentrisch, hoewel zij voor anderen veel over kunnen hebben. Maar je moet hun grootmoedigheid dan wel met gepaste eer belonen, want anders is het snel afgelopen.

Dit type verfoeit ruzie en onenigheid, maar kan er desondanks vaak zelf aanleiding toe geven. Waterman-Konijnen houden van verandering en afwisseling. In hun werk zijn ze heel bekwaam en werkgevers zullen hen niet graag zien vertrekken.

Geen Konijn is zo levenslustig als de Waterman-Konijnen, ze zijn buitengewoon weetgierig en trekken graag de wijde wereld in.

Vrouwen van dit type zijn in hun jonge jaren meestal erg wispelturig en kunnen maar moeilijk tot een besluit komen, op hun werk lukt dat trouwens beduidend beter dan in hun privé-leven. In hun relaties draaien ze liever een tijdje om de hete brij heen. Beide seksen zullen alleen een huwelijk uit liefde willen sluiten.

De meeste kans op een passende partner vindt het Waterman-Konijn bij de Geiten en Varkens, met name die van het teken Ram, tweelingen, Weegschaal of Boogschutter en bij de Weegschaal-Honden. Met Ratten van het teken Stier, Leeuw en Schorpioen, met Stier-Hanen, Leeuw-Hanen en Schorpioen-Paarden komt er onenigheid.

 
Vissen-Konijn

vissenVissen-Konijnen hebben veel behoefte aan gezelschap, alleen thuis zijn vinden ze meestal maar niks en bovendien zijn ze vaak bang dat zij iets zullen missen.

Vissen-Konijnen hebben steun en bescherming nodig, ook in hun werk waar ze makkelijk de indruk kunnen wekken een beetje lui te zijn. In zekere zin ontbreekt het hen aan doorzettingsvermogen en hebben zij iemand nodig die hen aanmoedigt.

Privé staat een Vissen-Konijn graag in het middelpunt van de belangstelling. Andere mensen zijn meestal erg gesteld op dit type, toch worden ze vaak geplaagd waar ze niet zo goed tegen kunnen, misschien wel juist daarom. Vissen-Konijnen zijn zo aardig en lief, zo meelevend en behulpzaam, dat niemand eigenlijk echt over hen te klagen heeft.

De mannen van dit mengtype zijn afwachtend en trekken een partner aan die gesteld is op een rustige, kalme aard. Maar in een intiemere relatie kunnen zij nogal besluiteloos zijn en geneigd hun ware gevoelens te verbergen. De vrouwen zijn overgevoelig en proberen vaak de ander met zachte dwang te overheersen.

Beide seksen zoeken geborgenheid en tederheid en zouden die kunnen vinden onder de Geiten en Varkens van het teken Stier, kreeft en Schorpioen. Een Schorpioen-Hond of Steenbok-Hond kan een verrijkende inbreng hebben en in sommige gevallen pakt het ook goed uit met een Kreeft-Konijn.

 
TuinTuin

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookSpirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...Cursus tarot

cursus tarot Een e-cursus tarot van Maddy Kersten. Start met de cursus en ontvang het direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer...