De Haan van Ram tot Vissen

haanHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van de Haan

Beschermend, opvliegend, kundig, extrovert, eerlijk, moedig.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Haan

ramEen Ram-Haan houdt van het leven en bruist van de energie. Alles moet op z`n minst toch één keer meegemaakt worden, en als het goed bevalt nog een keertje en nog een keer.. Ram-Hanen worden aangetrokken door het buitenissige. Ze houden van gezelschap en veel activiteiten.

Ze kunnen erg hard werken, maar komen bijna altijd in verzet tegen welke vorm van gezag dan ook, waardoor ze niet veel steun van meerderen hoeven te verwachten.

Een Ram-Haan is trots en houdt niet van vleierij en al zijn de gevolgen nog zo groot, de waarheid wordt er altijd uitgeflapt. Een Ram-Haan is geen piekeraar, het leven voltrekt zich in het hier en nu.

Ook in hun relaties maken Ram-Hanen het zichzelf niet zo makkelijk, ze zijn impulsief en gedragen zich soms erg onberekenbaar en daarbij hebben ze een broertje dood aan eenzaamheid.

Het zelfbeeld van een Ram-Haan is in grote mate afhankelijk van de reacties van anderen. En dat vergroot uiteraard de kans op onenigheden, als partner van een Ram-Haan zul je dus veel donder en bliksem moeten kunnen trotseren.

Een Tweelingen-Os of Tweelingen-Slang kan voor een Ram-Haan bijzonder aantrekkelijk zijn, maar de meeste kans op een passende partner wordt gevonden bij de Slangen en Draken van het teken Leeuw en Waterman, en ook een Leeuw-Os maakt een goede kans. Weegschaal-Slangen en Leeuw-Honden kunnen beter gemeden worden.

 
Stier-Haan

stierVan alle Hanen is dit mengtype de meest harde werker, en door hun vriendelijkheid zijn ze bij collega`s en superieuren geliefd. Stier-Hanen bereiken met rustige volharding gestelde doelen en staan bekend om hun wijsheid, gezag en zelfbeheersing.

Een Stier-Haan oefent van nature macht uit en heeft de neiging anderen te willen domineren. Alleen eer is een Stier-Haan niet voldoende, er moet ook een materiële vergoeding tegenover staan, maar toch zal niemand een Stier-Haan een promotie misgunnen, aangezien een ondergeschikte positie gewoon niet bij dit type past. De Stier-Haan heeft ook veel gevoel voor financiële aangelegenheden.

In de liefde kan jaloezie een te grote rol spelen, ze eisen min of meer het alleenrecht op de partner op en delen niet graag met anderen wat ze zelf willen bezitten. Toch zijn het betrouwbare en vaak ook lieve partners, al is voor een Stier-Haan een liefdesverklaring meestal niet voldoende, er moeten wel tastbare bewijzen van trouw worden getoond.

Het beste thuis voelt een Stier-Haan zich bij Kreeften, Maagden en Steenbokken die in een Os-, Draak- of Slangenjaar zijn geboren. Met een Leeuw-Konijn of Leeuw-Haan komt er geheid onenigheid en ook met Konijnen en Honden van het teken Schorpioen of Waterman is er weinig kans op iets moois.

 
Tweelingen-Haan

tweelingenDit mengtype is erg ongedurig en houdt er wel van bewonderd te worden. Een Tweelingen-Haan zit boordevol plannen en kan met veel overtuiging de grootste onzin verkopen. Ideeën genoeg, maar aan de uitvoering hapert vaak wel het een en ander, Tweelingen-Hanen maken zelden iets af, ze zijn nog maar net met het ene begonnen of ze nemen het volgende alweer aan.

Toch is een Tweelingen-Haan geen slechte werknemer, mits hij of zij zich bezig kan houden met plannen maken, want voor wat de uitvoering betreft zijn er anderen nodig.

Tweelingen-Hanen bezitten een buitengewone veerkracht, er is eigenlijk niets wat hen voor langere tijd terneer zou kunnen drukken. De man van dit type is heel gevoelig voor vrouwelijk schoon en de vrouwelijke Tweelingen-Haan kun je het best verleiden met subtiele woordspelletjes, met grof geweld bereik je weinig.

Een Ram- of Weegschaal-Slang kan zich goed meten met de Tweelingen-Haan en ook een verhouding met een Leeuw-Draak heeft kans op slagen. Maar een Tweelingen-Haan kan beter uit de buurt blijven van de Konijnen, met name die van het teken Maagd, Boogschutter, Steenbok en Vissen, en ook in een relatie met een Haan of Hond van het teken Boogschutter of Vissen zijn problemen te verwachten.

 
Kreeft-Haan

kreeftOok al bezitten ze veel capaciteiten, wat carrière betreft blijven de Kreeft-Hanen vaak wat onderaan de ladder hangen. Als je ze niet ziet zitten, nou dan maar niet! Een Kreeft-Haan is te trots om daar zelf wat aan te willen veranderen, maar kan zich wel mateloos ergeren wanneer hij of zij het gevoel heeft achtergesteld te worden. De meest voorkomende reactie is dan zich koel en verbeten op het werk te storten, een houding die niet bepaald voor veel fans zal zorgen.

De Kreeft-Haan is snel geïrriteerd. Ook in een intieme relatie zijn Kreeft-Hanen niet snel geneigd zich aan te passen, en een vaste relatie zal hen niet zo snel bekoren. Toch heeft vooral de mannelijke Kreeft-Haan wel behoefte aan iemand die hem na een dag hard werken wil verwennen en is hij op zijn manier constant en betrouwbaar.

Een Kreeft-Haan vindt een Stier-Paard vaak bijzonder aantrekkelijk, en ook met Ossen, Slangen en Draken van het teken Maagd, Schorpioen of Vissen kan een Kreeft-Haan het goed vinden. Maar met een Weegschaal-Konijn, Weegschaal-Haan, Ram-Konijn of Ram-Hond is er weinig kans op een bestendige relatie.

 
Leeuw-Haan

leeuwDit type kan een hoogmoedige indruk maken, maar als je ze beter kent zal blijken dat dit eigenlijk heel erg meevalt. Ze hebben een grote werklust en veel energie en zullen hun best doen een leidingevende positie te bereiken.

Een Leeuw-Haan heeft veel geld nodig want dit type houdt van luxe, schoonheid en kwaliteit. Wanneer je vriendschap sluit met een Leeuw-Haan, heb je een vriend door dik en dun, en in de liefde kan een Leeuw-Haan alles om zich heen vergeten wanneer hij of zij denkt de ideale partner te hebben ontmoet. Dit laatste overkomt Leeuw-Hanen meestal wel meerdere malen..

Vooral de mannen van dit type lopen op dit terrein meerdere teleurstellingen op doordat ze (onbe)tamelijk hoge eisen aan hun partner stellen. Als een Leeuw-Haan uiteindelijk een partner kiest, dan is het ook -in principe- voor het leven. Die partner doet er goed aan zich niet al teveel aan te trekken van de enorme stemmingswisselingen waar een Leeuw-Haan mee te kampen heeft.

De Os, Slang en Draak, met name van het teken Ram, Weegschaal, Boogschutter en Steenbok kunnen een Leeuw-Haan om hun vinger winden. Met Stieren, Schorpioenen,en Watermannen loopt het meestal op niets uit.

 
Maagd-Haan

maagdDe Maagd-Haan is de grootste realist van de hele Hanen familie. Met nuchtere zakelijkheid worden problemen aangepakt en er wordt bijna altijd wel een praktische oplossing gevonden. Het doelgerichte verstand van de Maagd gaat hier samen met de energie van de Haan en munt vooral uit op het financiële vlak. Allerlei feiten, wetenswaardigheden en formules worden vanzelfsprekend onthouden.

Met dit aangeboren gevoel voor lonende zaken doet een Maagd-Haan het in heel veel beroepen uitstekend. Een Maagd-Haan is een trouwe en ook -zolang het niet teveel geld kost- een hulpvaardige vriend.

Ook in de liefde zijn ze trouw, maar de zakelijkheid van dit type kan eventuele partners makkelijker op de vlucht jagen dan naar zich toe trekken. Op het amoureuze vlak is een Maagd-Haan erg star, alles moet gaan zoals hij of zij zich heeft voorgesteld.

De Maagd-Haan kan meestal goed overweg met de Slang, vooral de Stier, Kreeft, Schorpioen of zelfs de Steenbok-Slang. Ook met een Steenbok-Os is er kans op slagen. Blijf maar liever uit de buurt van het Konijn en de Vissen-Hond.

 
Weegschaal-Haan

weegschaalEen Weegschaal-Haan kan als geen ander emoties in woord en beeld omzetten, en velen van hen zullen dan ook als een kunstenaar door het leven gaan. Helaas missen ze de capaciteit om hun kunsten aan de man te brengen en lukt het hun meestal ook niet zo best efficiënt met geld om te gaan.

Het leven van een Weegschaal-Haan wordt gekenmerkt door hoge toppen en diepe dalen. De Weegschaal verleent charme aan de anders zo bazige Haan en in een beroep presteren ze het meest wanneer zij hun diplomatieke talenten kunnen gebruiken.

Dit type legt meestal makkelijk contact en ook in de liefde komt dat vaak goed van pas. De Weegschaal-Haan wil een partner zowel liefhebben als respecteren. Onder Weegschaal-Hanen vind je meestal niet de allertrouwste partners, maar vaak wel een hele lieve.

De meeste kans op een passende partner is aanwezig bij de Ossen en Slangen, met name die van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter of Waterman. De minste kans van slagen ligt bij het Ram-Varken, de Kreeft-Haan en het Steenbok-Konijn.

 
Schorpioen-Haan

schorpioenEen Schorpioen-Haan is flexibel en kan zich goed aan veranderende situaties aanpassen en dat komt vooral in een carrière goed van pas. Wanneer Schorpioen-Hanen zich onheus behandeld voelen, dan zul je het weten ook. Dingen die hen niet lekker zitten worden altijd aangepakt, zij gaan een confrontatie niet uit de weg en gruwen van oneerlijkheid.

Een Schorpioen-Haan is oersterk en kan wel tegen een stootje, sombere buien worden bestreden door er flink tegenaan te gaan. Ze kunnen hele verhalen houden waarin vaak een stroom van klachten verborgen zit. Wanneer een Schorpioen-Haan zich ergens de dupe van voelt moppert hij meer dan nodig is.

Ook in de liefde zijn ze heel standvastig en wanneer een Schorpioen-Haan eenmaal het idee heeft de juiste partner te hebben gevonden laat hij niet snel meer los. En wie het waagt hen teleur te stellen kan nog tijden later die beruchte giftige stekel verwachten, een Schorpioen-Haan vergeet ook niet zo snel. Het geringste scheurtje lijkt in de ogen van dit mengtype vaak al een hele kloof, en een onvolmaakte relatie is erger dan geen relatie.

De schoonheid en wijsheid van de Slang past het best bij de Schorpioen-Haan, met name die van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok en Vissen. Ook een Steenbok- of een Vissen-Os kan een goede partner zijn, evenals de Steenbok- en Vissen-Draak. Kans op mislukken is er vooral met het Stier-Varken, de Waterman-Rat, de Leeuw-Haan en het Leeuw-Konijn.

 
Boogschutter-Haan

boogschutterDit type is verzot op avonturen en op reizen, eventuele risico`s nemen ze op de koop toe. Gelukkig heeft de Boogschutter-Haan een heldere geest die in de meest hopeloze omstandigheden nog wel een uitweg weet te vinden.

Boogschutter-Hanen zijn welgemanierd, maar kunnen soms wat bits uitvallen. Ze houden van tegenstand en uitdagingen. Dit is een geboren ontdekker, en ook in de liefde zal een Boogschutter-Haan zich zo gedragen, dus liever een avontuurtje dan een vaste relatie waarin hij of zij zich al snel teveel beknot zou kunnen gaan voelen. En zelfs wanneer De Grote Liefde verschijnt verandert dat niet veel aan de vrijheidsdrang van een Boogschutter-Haan.

Als partner wordt er wel heel veel begrip van je gevraagd. De ene keer is een Boogschutter-Haan buitensporig veeleisend en de andere keer zo mak als een lammetje, er is altijd een schemerzone.

Een Os of Slang van het teken Leeuw, Weegschaal of Waterman zou een goede partner kunnen zijn, evenals de Ram-Slang en de Leeuw-Draak of Weegschaal-Draak. Vissen-Honden tobben teveel en Vissen-Konijnen zijn te bazig en helemaal niet avontuurlijk. Ook Maagd- en Tweelingen-Hanen harmoniëren niet zo.

 
Steenbok-Haan

steenbokAls je een financieel genie zoekt, zoek dan naar een Steenbok-Haan, op dit terrein bijna onoverwinnelijk in het behalen van successen. De gereserveerdheid van de Steenbok combineert goed met het conservatisme van de Haan, dit type laat zich niet makkelijk in de kaart kijken.

De Steenbok-Haan gedraagt zich altijd "gepast" en is het meest gesloten van alle Hanen. De mening van anderen is belangrijk en de Steenbok-Haan zal er alles aan doen om het degenen die zijn gedrag beoordelen naar de zin te maken. Wat carrière betreft kunnen ze het dan ook ver schoppen.

In de liefde wagen Steenbok-Hanen ook niet al te veel, aangezien zij erg bang zijn zich aan de verkeerde te binden of een misstap te begaan. Hierdoor kunnen ze nogal koel overkomen. Ook de kunst van het liefhebben wordt niet gemakkelijk eigen gemaakt omdat hun eenzelvigheid hen verhindert echt voeling te krijgen met de eigen emoties.

Als partner kunnen ze zich soms tijdenlang in stilzwijgen hullen zonder dat je precies weet wat er aan de hand is. Als ouder is een Steenbok-Haan erg zorgzaam en heeft veel voor zijn of haar kinderen over.

De Steenbok-Haan kan het meestal wel vinden met een Slang als partner, met name die van het teken Leeuw, Schorpioen, Boogschutter of Vissen, en ook een Stier-Paard heeft een goede kans, evenals de Stier-, Schorpioen- of Vissen-Os. Konijnen irriteren en met Ram- en Kreeft-Varkens is er ook weinig kans op slagen.

 
Waterman-Haan

watermanWaterman-Hanen zijn allergisch voor autoriteiten en ze zullen dan ook alleen op vrijwillige basis in beweging komen, en niet omdat een ander dat wil. Dat ze het in hun beroep vaak nog ver kunnen brengen komt omdat zij meestal meer dan gemiddeld deskundig zijn op het vlak waarop zij zich hebben toegelegd. Door die deskundigheid heeft men hen gewoon nodig en wordt de rest op de koop toe genomen.

De Waterman-Haan doet graag alsof iets dat duidelijk voor iedereen van toepassing is, niet voor hem of haar is bedoeld. In de liefde worden meestal eerst vele avonturen beleefd voordat dit mengtype de ware heeft kunnen vinden. En zelfs na een huwelijk is het maar de vraag of het met die avonturen afgelopen zal zijn.

Waterman-Hanen zoeken naar een partner die hen wat te bieden hebben op alle terreinen, emotioneel, financieel, professioneel en spiritueel.

Onder de Slangen of Ossen kunnen zich uitstekende partners voor de Waterman-Haan bevinden, vooral die met het teken Ram, Tweelingen, Weegschaal en Boogschutter. Met een Konijn van het teken Stier, Leeuw of Schorpioen is het vragen om moeilijkheden en met een Stier-Varken ook.

 
Vissen-Haan

vissenDeze Haan is een grote dromer en is ook het meest gevoelige en onevenwichtige type van de hele Hanen familie. Met hun hoffelijkheid bereiken ze vaak ook veel meer dan hun broeders die nogal eens geneigd zijn op een brute manier hun zin door te willen drijven.

De meeste mensen mogen hen graag, zowel op het werk als privé. Hoewel ze bijna uit hun vel kunnen springen van boosheid wanneer er in hun omgeving iets onrechtsvaardigs gebeurt, brengen ze het heel ver met hun charme en hun zelden kwetsende openheid, en in de meeste situaties kunnen zij hun zelfbeheersing goed bewaren.

In de liefde worden hoge maatstaven gehanteerd en er wordt gezocht naar een partner die het ideaal zo dicht mogelijk kan benaderen. Vissen-Hanen worden hierin dan ook vaak teleurgesteld en kunnen bij tijd en wijle helemaal ondergaan in zelfmedelijden. Niemand houdt van hen, ware liefde bestaat niet en het is toch allemaal onzin... Maar in zijn hart blijft de Vissen-Haan altijd een grote romanticus.

De meeste kans op een passende relatie vindt dit type bij de Ossen, met name die van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen en Steenbok. Ook met een Slang van het teken Kreeft, Schorpioen of Steenbok kan het wel wat worden, evenals met een Stier- of Steenbok-Draak. Maagd- en Boogschutter-Konijnen passen niet bij de Vissen-Haan, en ook de Tweelingen-Hanen en Tweelingen-Varkens werken op de zenuwen.

 
gamesgames

 

 


Misschien vind je dit ook interessant: