De Geit van Ram tot Vissen

geitHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van de Geit

Flexibel, rustig, oprecht, fantasierijk, creatief, eerlijk.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Geit

ramHet heethoofdige van de Ram gecombineerd met het kritisch analyserende van de Geit zorgt voor een soort kruidje-roer-me-niet, voor je het in de gaten hebt kan een Ram-Geit al losgebarsten zijn, en daarbij nog een zekere beminnelijkheid bewaren ook. Maar meestal wordt de tomeloze energie van de Ram wel in goede banen geleid door het verstand van de Geit.

De Ram-Geit heeft veel behoefte aan sociale zekerheid, hij of zij kan een exentrieke indruk maken, maar zonder de zekerheid geen armoede te hoeven lijden heeft dit type het erg moeilijk.

In de liefde vinden Ram-Geiten niet makkelijk de juiste partner omdat hun onberekenbare buien niet voor iedereen zo makkelijk te verteren zijn. Maar in wezen is een Ram-Geit zeker geen kwaaie, een vrouw van dit type zal voor haar partner door het vuur gaan. De mannen van dit type hebben vooral behoefte aan een energieke partner. Beide seksen zijn erg afhankelijk van liefde en geborgenheid, ze zijn bezitterig en niet bestand tegen al teveel zorgen.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden bij de Konijnen, met name van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter en Waterman. Ook met een Waterman-Varken of een Leeuw- of Boogschutter-Paard zou er iets moois kunnen ontstaan. Weinig kans met een Steenbok, met name de Steenbok-Tijger of Steenbok-Hond, en ook met de Schorpioen-Os kan het hommeles worden.

 
Stier-Geit

stierEen Stier-Geit zou het liefst een leven lang rentenieren. Ze hebben iemand naast zich nodig die hen stimuleert en steunt, aangezien de kracht van de Stier hier samengaat met de terughoudendheid van de Geit.

De mannen van dit mengtype houden ervan flink verwend te worden, ze zijn huiselijk en gesteld op harmonie en wanneer de Stier-Geit eenmaal een gezin heeft gesticht zal geen moeite te veel zijn. De vrouwelijke Stier-Geiten hebben organisatorische kwaliteiten en wanneer zij naast een baan ook het huishouden verzorgen zal dat allemaal vast wel op rolletjes verlopen.

Toch hebben Stier-Geiten het niet zo makkelijk, er is veel innerlijke strijd tussen het concrete en trage van de Stier en het creatieve en grillige van de Geit. Dit type kan zich moeilijk uiten en wenst al helemaal geen medelijden en is daarom vaak òf vredelievend òf aggressief, een tussenweg is meestal moeilijk te vinden.

De Stier-Geit zou een passende partner kunnen vinden onder de Maagd- of Vissen-Varkens, en een Vissen-Paard zou ook kunnen bevallen, evenals het Maagd-Konijn, of een Aap of Paard van het teken Kreeft- of Steenbok. Binnen een relatie met een Leeuw-Os of Leeuw-Hond, een Schorpioen- of Waterman-Tijger, een Schorpioen-Os of een Ram-Hond is harmonie weinig aannemelijk.

 
Tweelingen-Geit

tweelingenTweelingen-Geiten zijn meestal erg intelligent, maar kunnen hun verstand niet altijd op de juiste manier gebruiken omdat de Tweelingen een andere kant op wil dan de Geit, met als gevolg vaak een grote besluiteloosheid en een (on)aardige dosis pessimisme. De teleurgestelde criticus die hongert naar perfectie (van anderen) en met zure opmerkingen strooit alsof het snoepjes zijn.

Pluspuntje van dit mengtype is dat zij bereid zijn aan zichzelf te werken èn in staat om zichzelf te lachen. Ze zijn artistiek begaafd, maar kunnen hun plannen alleen tastbaar maken als ze zich veilig voelen, een Tweelingen-Geit functioneert het beste in geborgenheid.

De mannen van dit mengtype zijn echte charmeurs en hun vleien en gevoel voor humor brengt menige vrouw in hun ban. Zij kunnen snel verliefd worden, maar helaas kan dat gevoel ook snel weer verdwijnen. De vrouwen zijn vrolijk en boeiend gezelschap. Bij beide seksen is geduld niet de meest in het oog springende eigenschap en een eventuele partner zal dan ook heel wat te verduren krijgen. Een Tweelingen-Geit woont bij voorkeur samen, maar er duikt wel vaak iemand anders op.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Konijnen van het teken Ram, Waterman en Vissen, bij de Weegschaal-Paarden en Weegschaal-Varkens of bij de Leeuw-Paarden. Een Tweelingen-Geit voelt zich het meest op z`n gemak met een stabiele maar niet te starre partner, en kan daarom beter uit de buurt blijven van een Maagd- of Schorpioen-Os.

 
Kreeft-Geit

kreeftEen Kreeft-Geit is buitengewoon gevoelig en kan van een beetje kritiek al behoorlijk van slag raken. Alles wordt heel persoonlijk opgevat en zij zijn geneigd hun gedachten en woorden te doorspekken met "als" en "maar", waardoor het met hun besluitvaardigheid niet al te best is gesteld.

In feite blijft een Kreeft-Geit altijd iets van het vrolijke en speelse van een kind behouden, waardoor verantwoordelijkheden zwaar kunnen drukken. Ook is een Kreeft-Geit erg kritisch wat niet altijd bevorderlijk is voor de carrière.

In de liefde worden daarentegen spijkers met koppen geslagen, een relatie moet op gelijkwaardigheid en wederzijds respect berusten. Kreeft-Geiten binden zich enkel op vrijwillige basis. Hun thuis neemt een belangrijke plaats in en dit type heeft in een relatie meer dan gemiddeld behoefte aan verzorging, in ruil daarvoor zullen zij ook meer dan gemiddeld liefde schenken. Emoties worden als een serieuze aangelegenheid beschouwd en een Kreeft-Geit zal dan ook nooit een loopje met je gevoelens nemen.

Een passende partner zou te vinden kunnen zijn onder de Konijnen, Paarden en Varkens, met name van het teken Stier, Maagd, Schorpioen en Vissen. Laat de Honden maar met rust, een Kreeft-Geit en een Hond passen in bed niet zo goed bij elkaar, met name de Ram-, Weegschaal- en Steenbok-Honden niet. Ram-Ossen en Steenbok-Ossen zijn te star, en bij een Weegschaal- of Steenbok-Tijger zou een Kreeft-Geit ook beter uit de buurt kunnen blijven.

 
Leeuw-Geit

leeuwDit type is het meest succesrijk van alle Geiten. De Leeuw-Geit bezit de vluchtige geest van een kunstenaar en evenveel ambitie als twee Napoleons, maar achter de meestal wat agressieve houding zit een (tenminste op privé terrein) goed te pruimen mens. In feite wordt er alleen op maatschappelijk vlak enige leeuwenmoed getoond.

Leeuw-Geiten bezitten gevoel voor humor, behalve wanneer het de eigen persoon betreft, in het laatste geval wordt het snel als kritiek gevoeld. De mannelijke Leeuw-Geiten kunnen hun diepere gevoelens goed verborgen houden, en ook flirten ze graag op een wat oppervlakkige manier. Vrouwen kunnen dan denken dat er een onschuldig gesprekje wordt gevoerd, maar in wezen test de Leeuw-Geit de bewuste dames uit, want juist in een vrijblijvende conversatie denkt hij de vrouw in kwestie te kunnen doorgronden.

De vrouwen van dit mengtype hebben er ook veel moeite mee hun zwakkere kanten te tonen en zijn vaak geneigd dit te verstoppen onder een gereserveerde houding.

Op de langere termijn kan een Leeuw-Geit het best overweg met een Varken van het teken Ram, Tweelingen, Boogschutter of Steenbok als partner, en ook een Paard van het teken Weegschaal, Boogschutter of Steenbok zou een goede keus kunnen zijn, evenals een Weegschaal- of Steenbok-Konijn. Ossen en Honden, met name die van het teken Stier, Schorpioen en Waterman, harmoniëren niet met het karakter van de Leeuw-Geit.

 
Maagd-Geit

maagdDeze Geiten laten zich niet snel wat op de mouw spelden, maar wanneer ze teleurgesteld worden trekken ze zich terug in een wrokkig stilzwijgen en laten in stilte hun hoofd hangen. Uiterlijk verneem je daar zo goed als niets van, zodat bijna niemand in de gaten heeft dat er iets aan de hand is.

De Maagd zorgt voor betrouwbaarheid en volharding, maar de Geit zorgt nogal eens voor wankelmoedigheid zodat je toch te maken krijgt met een tamelijk onzeker mens. Dit type kan op werkelijk àlles commentaar leveren en laat het echte werk toch liever aan anderen over.

In de liefde zijn de mannen van dit mengtype nogal bezitterig maar óók gevoelig, teder en zorgzaam. Vrouwen nemen vanzelfsprekend aan dat het werk eerlijk zal worden verdeeld. Beide seksen zijn zinnelijk èn zitten een beetje op hun geld.

Een Stier, Kreeft, Schorpioen of Steenbok zou een goede partner kunnen zijn, met name wanneer hij of zij in een Konijn- of Varken-jaar is geboren. En met een Kreeft-Paard of Schorpioen-Paard zou het eveneens goed uit kunnen pakken. Een Vissen-Tijger kan aantrekkelijk zijn, maar dat is meestal maar van korte duur. Ook een relatie met een Os of Hond van het teken Tweelingen, Boogschutter of Vissen is vermoedelijk geen lang leven beschoren.

 
Weegschaal-Geit

weegschaalWeegschaal-Geiten zijn echte levensgenieters op vele vlakken. Het zijn creatieve knutselaars die van hun hobby het liefst hun beroep zouden willen maken. In ieder geval wordt er vaak op allerlei manieren wat bijverdiend en dat is maar goed ook, want dit type kan niet al te best met geld omgaan. Het is al uitgegeven voordat het goed en wel binnen is, en gaat dan vaak op aan kleding.

Het hart van de Weegschaal-Geit is groot en zijn of haar charme innemend. De vrouwen van dit type zijn meestal heel direct waardoor ze een ander makkelijk op de tenen kunnen trappen.

Een Weegschaal-Geit kun je voor je winnen met fijnzinnige discussies, respect, aandacht en bewondering. Weegschaal-Geiten zijn in hun element als het de liefde betreft, deze mensen zijn als het ware voor de romantiek, het spel en de seks geschapen. Tederheid is in het dagelijks leven van een Weegschaal-Geit onmisbaar.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Konijnen of Paarden van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter of Waterman. Ook een Leeuw- of Waterman-Varken zou goed uit kunnen pakken, in tegenstelling tot een relatie met een Os of Hond van het teken Ram, Kreeft of Steenbok.

 
Schorpioen-Geit

schorpioenZorg ervoor dat je een Schorpioen-Geit maar liever niets in de weg legt, want de aanvalslust van dit mengtype is nauwelijks te stuiten. De tegenstander zal hoe dan ook het onderspit delven. Dit is moeilijk voor te stellen als je een Schorpioen-Geit opgewekt ziet rondlopen, maar achter dat vrolijke masker kan een zeer actieve vulkaan schuilgaan.

Gelukkig is dit type ook erg wijs en zal bij voorkeur kiezen voor omstandigheden die bevrediging schenken in plaats van frustratie opwekken, dus meestal zal het nog wel meevallen met die uitbarstingen.

De mannen van dit type kunnen hard zijn, maar in de liefde zijn ze meestal zacht en teder, in ruil daarvoor verlangen ze wel onvoorwaardelijke trouw. De vrouwen van dit type houden niet van stuntelige mannen, ze zijn meestal erg veeleisend en verlangen eveneens onvoorwaardelijke trouw.

Een Schorpioen-Geit kan verwantschap vinden bij een Konijn of Varken van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok of Vissen. Ook met een Maagd- of Vissen-Paard zou het moeten lukken. Met een Leeuw-Hond of een Waterman-Tijger kan een Schorpioen-Geit problemen verwachten.

 
Boogschutter-Geit

boogschutterDe zorgeloze instelling van de Boogschutter vermengd met de aarzeling van de Geit levert een vreemd mengtype op wat soms een totaal verkeerde richting in kan slaan. Te lang twijfelen bij -of het gewoon maar voorbij laten gaan van- bijvoorbeeld de kans een vaste aanstelling met een laag salarisstrookje te kunnen verruilen voor een aanstelling op proef met een beduidend hoger salarisstrookje.

Een Boogschutter-Geit is een inventief en bovenal ook sportief type, en blijft meestal het hele leven slank. De mannen van dit type verleiden met een zachte stem en vaak hebben ze hiermee groot succes. Deze mannen houden van een individualiste met een groot inlevingsvermogen. Een vrouwelijke Boogschutter-Geit wil het liefst op handen worden gedragen door een sterke persoonlijkheid die de eventuele hobbels en bobbels van het leven voor haar glad kan strijken.

De Boogschutter-Geit kan goed overweg met een Konijn van het teken Ram, Weegschaal of Waterman, of met een Varken van het teken Leeuw, Weegschaal of Waterman. Ook een Ram-Paard zou een goede keus kunnen zijn, maar een Tweelingen-, Maagd- of Vissen-Hond zal teveel gaan vitten,en ook Tweelingen-Tijgers, Maagd-Ossen en Vissen-Ossen kunnen voor onenigheid zorgen.

 
Steenbok-Geit

steenbokNiemand die beter kan improviseren dan deze Geit. De nuchtere en praktische instelling van de Steenbok gekoppeld aan de grote fantasie van de Geit zorgt ervoor dat er altijd wel een uitweg wordt gevonden uit de meest netelige situaties. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan dit talent, met name omdat de volhardendheid van de Steenbok hier geremd wordt door het besluiteloze van de Geit, maar meestal komt een Steenbok-Geit met zijn of haar vindingrijkheid toch een heel eind.

In het privé-leven is werk taboe, er is geen Steenbok-Geit die na werktijd nog graag met het werk bezig zal zijn. Als ontspanning wordt er liefst een goed boek gelezen, bij voorkeur eentje wat de algemene kennis nog kan vergroten. In de liefde wordt niet bijzonder veel geïnvesteerd, ook let dit type meestal goed op de centjes.

Een Steenbok-Geit zou een goede partner kunnen vinden onder de Varkens en de Konijnen, met name van het teken leeuw, Maagd, Schorpioen en Vissen. Ook een Paard van het teken Leeuw, Schorpioen of Vissen zou een goede keus kunnen zijn, evenals een Tijger van het teken Ram, Kreeft of Weegschaal. Ossen en Honden van het teken Ram en Weegschaal werken op den duur op de zenuwen van een Steenbok-Geit, en ook een relatie met een Leeuw-Paard is meestal geen lang leven beschoren.

 
Waterman-Geit

watermanWaterman-Geiten zijn geheimzinnige mensen en kunnen nogal raadselachtig overkomen. Ze zijn ook een beetje labiel, maar doen het meestal wel goed op de arbeidsmarkt. Een Waterman-Geit is een van de betrouwbaarste medewerkers, en elk project wordt kritisch benaderd en grondig geanalyseerd voordat er een besluit wordt genomen.

Ook in relaties is een Waterman-Geit erg kritisch, en dat kan door eventuele partners weleens als afbrekende kritiek worden ervaren. Vrouwen van dit type hebben door de waas van geheimzinnigheid die hen omringt vaak geen gebrek aan aanbidders. Denk niet dat je deze ondoorgrondelijkheid zomaar even kunt doorgronden, want dat lukt slechts een enkeling na jaren van trouw en volharding.

Een mannelijke Waterman-Geit gedraagt zich heel beminnelijk tegenover potentiële partners, maar is een beetje wispelturig en kan daardoor van de ene relatie in de andere rollen. Liefde is delen in het moment. Ook jaagt hun kritische houding anderen vaak al op de vlucht voordat er goed en wel een relatie is begonnen.

De meeste kans op een bestendige relatie vindt een Waterman-Geit met een Konijn als partner, met name eenTweelingen-, Weegschaal- of Boogschutter-Konijn. Een Ram-Paard of een rijk en sensueel Varken zou ook goed uit kunnen pakken, maar met een Stier- of Leeuw-Os, of een Leeuw- of Schorpioen-Hond wordt het hommeles, evenals met een Schorpioen-Aap.

 
Vissen-Geit

vissenVissen-Geiten hebben iemand nodig die al hun talenten in de juiste banen weet te leiden. Voel je je geroepen tot impressario, zorg er dan wel voor dat de Vissen-Geit in kwestie hier niets van merkt, want een sturende hand wordt al heel snel als betutteling opgevat.

De Vissen-Geiten voelen bijna altijd perfect toekomstige tendenzen aan en neigen naar een sombere kijk, waarmee ze helaas nogal eens gelijk kunnen hebben ook.

Een Vissen-Geit is heel sensitief en zit vol emoties en heeft weinig besef van seksuele trouw en tijd. Een mannelijke Vissen-Geit heeft het liefst een vrouw met een groot inlevingsvermogen en veel vingertoppengevoel.

Wat de vrouwelijke Vissen-Geit nodig heeft, is een man die haar liefdevol bij de hand neemt en zijn leven lang blijft proberen haar een wat opgewektere kijk op het leven te bieden.

De Vissen-Geit zou goed moeten kunnen samenleven met een Konijn of Paard van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen of Steenbok, of met een Varken van het teken Stier, Schorpioen of Steenbok, en ook een Schorpioen-Geit zou een goede keus kunnen zijn. Een relatie met een Ram-, Tweelingen- of Maagd-Os zal vermoedelijk geen lang leven zijn beschoren.

 
boekenboeken

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...


Soulpurpose

mediumschap Je leeft jouw leven dag in en uit en alles lijkt een eindeloze routine. Volg nu Ontdek jouw Soulpurpose en kom achter jouw Zielsmissie.
30 dagen geld terug garantie

Lees meer...