De Aap van Ram tot Vissen

aapHet combineren van je Chinese jaarteken met je Westerse zonneteken, je sterrenbeeld, geeft een verfijnder beeld van de persoonlijkheid.

De eigenschappen van de Aap

Dapper, inventief, levendig, oderhoudend, ad rem, onafhankelijk.

Klik op het teken waar je meer van wilt weten

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen

 
Ram-Aap

ramDe Ram-Aap begint aan veel dingen, maar bezit niet bijzonder veel doorzettingsvermogen. Op het vlak van werk wordt er dan ook vaak van baan gewisseld. Hij of zij is een echte prater en behoort tot de aardigste, openhartigste mensen die er zijn, al kan al dat gepraat soms wel erg vermoeiend zijn voor de toehoorders.

Ram-Apen zien dwars door je heen en kunnen anderen buitengewoon goed op waarde schatten. Beslissingen worden uiteindelijk meestal genomen op basis van wat iets op kan leveren, en dit maakt een Ram-Aap soms ook tot een onbetrouwbare vriend.

Dit type houdt veel van gezelligheid, zolang er om hen heen maar bedijvigheid en beweging is, voelen ze zich goed in hun vel, maar in wezen blijven het individualisten. Gezien de grote wispelturigheid kost het een Ram-Aap moeite om ergens wortel te schieten, ook in de liefde.

De vrouwen van dit type hebben meestal een sexy uitstraling en beide seksen zijn hartstochtelijk aangelegd. Een passende partner zou worden kunnen gevonden bij de Leeuw-Draak of Leeuw-Rat en ook de andere Draken en Ratten maken een goede kans. Blijf uit de buurt van de Tijgers en Varkens van het teken Kreeft en Steenbok en de Weegschaal-Slang.

 
Stier-Aap

stierDit type bezit een soort zesde zintuig voor voordeeltjes. Op hun werk kunnen ze veel presteren, en door de combinatie van de bestendigheid van de Stier met de vrolijke manier van doen van de Aap zijn ze bij bijna iedereen geliefd.

Voorkomend en in een onverwoestbaar goed humeur wordt slechts weinigen een blik gegund in de donkere diepte van de Stier-Aap. Die krijg je alleen te zien wanneer zij zich vreselijk teleurgesteld voelen, dan ken je ze niet meer terug en kunnen ze in hun woede erg tekeer gaan. Gelukkig gebeurt dit zelden.

Stier-Apen zijn verstandig, zij weten instinctief wanneer ze toe moeten geven en zijn niet bang om van koers te veranderen als dat noodzakelijk blijkt te zijn. Ze zijn realistisch en laten zich leiden door hun gezonde verstand, en wanneer een Stier-Aap niet in staat is zijn of haar afspraken na te komen wordt er op tijd aan de bel getrokken.

Een Stier-Aap heeft veel zelfvertrouwen en een goed gevoel voor humor, iets wat ook wordt gebruikt in de liefde. Meestal zal een Stier-Aap een passende partner kunnen vinden onder de Draken, met name die van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok of Vissen. Ook een Rat van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok of Vissen maakt een goede kans. Met een Schorpioen-Tijger is er weinig kans op bestendigheid, en Ossen, Tijgers en Paarden van het teken Leeuw zorgen voor te veel problemen.

 
Tweelingen-Aap

tweelingenDit type heeft een aangeboren acteertalent. Bijna niemand kan op tegen de woordenschat en de charmante manier van doen van een Tweelingen-Aap. Ze zijn altijd in beweging, houden de mensen graag bezig en willen vrolijke gezichten zien. En bij al deze levenslust is een Tweelingen-Aap vaak ook nog erg inventief en creatief, altijd bezig plannen te maken en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

De Tweelingen-Aap heeft last van innerlijke rusteloosheid en wispelturigheid, en zal dan ook meerdere malen van werk, partner en mening kunnen veranderen. De mannen van dit type zijn grote versierders, hun hypnotiserende glimlach en hun mooie woorden scheppen de sfeer van een sprookje uit duizend-en-een-nacht, maar gedane beloftes worden zelden ingelost.

De vrouwelijke Tweelingen-Aap is een expert in flirten, maar is al evenmin makkelijk te veroveren. Beide seksen willen graag in het middelpunt van de belangstelling staan en hebben een broertje dood aan conflicten.

Draken en Apen van het teken Ram en Waterman, en de Weegschaal-Rat of Weegschaal-Draak kunnen meestal goed overweg met de Tweelingen-Aap, dit in tegenstelling tot de Maagd-Tijger of -Slang, de Steenbok-Slang, of een Boogschutter-Os, -Slang of -Hond.

 
Kreeft-Aap

kreeftEen Kreeft-Aap heeft een groot hart en maakt hierdoor vele vrienden. Dit type is dus meestal erg geliefd, en wanneer een Kreeft-Aap in de problemen zit is er altijd wel een vriend of vriendin die te hulp schiet. Kreeft-Apen zijn probleemoplossers en kunnen daar rustig de halve nacht mee bezig zijn.

Als partner is een Kreeft-Aap een beetje vlinderachtig, het kost moeite besluiten te nemen of verantwoordelijkheden te dragen. Seks is iets waar zowel de mannen als de vrouwen van dit mengtype dol op zijn, en bovendien houden ze ook erg van kroelen en zijn buitengewoon gesteld op hun vrijheid.

Toch kan een Kreeft-Aap heel goed in staat zijn de carrière op te offeren voor de partner van zijn of haar dromen, als dit type van iemand houdt gebeurt dat met zoveel blinde geestdrift dat niets dat in de weg kan staan.

Een Kreeft-Aap kan slecht tegen kritiek en leeft met wisselende stemmingen, een tegenslag op het werk of een pijnlijke emotionele ervaring kan hem of haar een week lang onderdompelen in slapeloosheid, drank, somberheid en andere slopende toestanden.

Een passende partner voor de Kreeft-Aap kan gevonden worden onder de Ratten of Draken van het teken Stier, Maagd, Schorpioen en Vissen. Probeer het maar liever niet met een Weegschaal-Os, een Ram- of Steenbok-Paard of een Ram-Varken. Ook de Honden van het teken Ram, Weegschaal of Steenbok vallen af.

 
Leeuw-Aap

leeuwEen Leeuw-Aap stort zich in elk avontuur en is van niets en niemand bang. In het streven naar roem en aanzien laat dit type zich nergens door storen. Een Leeuw-Aap houdt zelfs stand bij de meest autoritaire baas, maar door de lichtzinnige roekeloosheid en het kwieke denken van de Aap verliest de Leeuw bij tijd en wijle zijn koninklijke waardigheid waardoor er af en toe een neiging tot grootheidswaan kan onstaan.

De Leeuw-Aap houdt van bewondering en is ook niet vies van enig effectbejag, maar daar staat tegenover dat een Leeuw-Aap meestal zijn eigen gebreken kent en niet bang is ongelijk toe te geven. Dit type is optimistisch en vaak in het bezit van een zonnig humeur.

In de liefde zijn Leeuw-Apen tamelijk bezitterig en meestal trouw aan hun partner, tenminste, zo lang ze daar ook liefde en trouw voor terugkrijgen.

De Leeuw-Aap heeft de meeste kans op het vinden van een passende partner bij de Ratten, met name die van het teken Tweelingen, Weegschaal, Boogschutter of Steenbok, en ook met een Steenbok-Draak kan er iets moois ontstaan, maar met een Schorpioen- of Waterman-Slang is het vragen om moeilijkheden, en ook met een Stier-Varken ziet het er niet zo goed uit.

 
Maagd-Aap

maagdDe meest betrouwbare van de Apen is beslist de Maagd-Aap, maar ook heel gevoelig en het snelst gekwetst. Het lichamelijke weerstandsvermogen is meestal niet zo bijster groot. Wel zijn Maagd-Apen erg slagvaardig, en hoewel er op hun intellect vaak niets aan te merken is, presteren ze het meest in werk waar hun handigheid van pas kan komen.

Maagd-Apen hebben een soort nerveuze honger naar controle en daardoor meer dan gemiddeld last van innerlijke onrust. In het werk kan dit mengtype een koele, afstandelijke indruk maken, maar van die houding is meestal niets meer te merken wanneer ze in gezelschap van intieme vrienden verkeren.

De Maagd-Aap heeft er veel voor over om het zijn of haar geliefde naar de zin te maken, maar kan van het ene op het andere moment van een uitbundige in een verongelijkte stemming vallen. In de liefde zijn ze zowel romantisch als bloedserieus, en vaak vreselijk bezitterig.

Een passende partner zou gevonden kunnen worden onder de Ratten en Draken, met name die van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen en Steenbok. Met een Tweelingen- of Boogschutter-Varken zit een langdurige relatie er niet in, evenmin met een Vissen-Slang, een Boogschutter-Os of Tijgers van het teken Tweelingen, Boogschutter en Vissen.

 
Weegschaal-Aap

weegschaalWeegschaal-Apen hebben een groot gevoel voor humor en kunnen, wanneer ze in een goede bui zijn, een heel gezelschap bezighouden. Dit mengtype fantaseert er graag op los en is erg gesteld op de lieve vrede, leugentjes zijn dan ook altijd voor bestwil en worden meestal zó gebracht dat niemand er echt kwaad om kan worden.

Een Weegschaal-Aap kletst zich uit ongeveer iedere situatie die je maar kunt verzinnen. Dit type houdt van een comfortabel leven en is ook bereid daar zelf de handen voor uit de mouwen te steken, in feite is het voor een Weegschaal-Aap erg moeilijk om stil te zitten. De wereld is één grote speeltuin en met zijn vele talenten kan een Weegschaal-Aap het op het maatschappelijk vlak ver schoppen. Belangrijk daarbij is wel dat er een prettige werksfeer heerst.

Een Weegschaal-Aap is sentimenteel in de liefde en vaak erg gehecht aan de partner. Een bestendige relatie zou opgebouwd kunnen worden met een Rat of Draak van het teken Tweelingen, Leeuw, Boogschutter of Waterman. Maar met een Kreeft-Varken, een Steenbok-Os, een Kreeft- of Steenbok-Tijger, of een Ram- of Kreeft-Paard zal de relatie geen lang leven zijn beschoren.

 
Schorpioen-Aap

schorpioenEen Schorpioen-Aap heeft vaak niet zoveel scrupules voor wat betreft carrière maken, en als het zo uitkomt wordt er heel makkelijk met andermans veren gepronkt. Dit type houdt ook niet van platgetreden paden, er moet uitdaging zijn, iets nieuws om te kunnen ontdekken.

In de liefde is een Schorpioen-Aap erg vurig maar ook daar is uitdaging nodig wil het vuur blijven branden. Door de grote behoefte aan onontgonnen terrein gekoppeld aan een scherpe, taxerende blik, is een Schorpioen-Aap niet bij iedereen even populair. Ook de Schorpioen-Aap zelf is vaak ontevreden over de eigen tekortkomingen.

Een erotische Aap gecombineerd met de sexy Schorpioen zorgt voor een actieve maar enigszins verstrooide minnaar of minnares, seks put niet uit maar versterkt het soms wat tobberige ego, het vaak wankele zelfvertrouwen en de creativiteit.

Een Konijn van het teken Kreeft, Maagd, Steenbok of Vissen kan het meestal goed vinden met de Schorpioen-Aap, evenals de Draken van het teken Kreeft, Steenbok en Vissen. Leeuw-Paarden, Leeuw-Varkens, Waterman-Ossen en Waterman-Geiten stellen het geduld van de Schorpioen-Aap teveel op de proef.

 
Boogschutter-Aap

boogschutterDit type is het best af als zelfstandig ondernemer, vrijheid is het hoogste goed. Maar als dat laatste er niet in zit zou er toch minstens een leidinggevende positie moeten worden ingenomen, want binnen teveel afgebakende omstandigheden is de werklust al snel ver te zoeken.

Boogschutter-Apen nemen besluiten, commanderen en delegeren en spreken graag in het openbaar. Ook aan debatteren kunnen ze veel vreugde beleven. Ze dromen niet alleen van avonturen, ze beleven ze ook en voelen zich helemaal in hun element wanneer ze hun spullen kunnen pakken en op reis kunnen gaan.

Bij goede vrienden hangt een Boogschutter-Aap de clown uit en vrolijkt het gezelschap op met gevatte opmerkingen. Zo besluitvaardig als ze op hun werk kunnen zijn, zo weifelachtig zijn ze in hun privé-leven, met name in de liefde. Aangezien Boogschutter-Apen niet gauw de eigen gevoelens prijs zullen geven voelen ze zich al snel ongemakkelijk in al te intieme situaties en schrikken vaak terug voor de verantwoordelijkheden van een vaste relatie.

De meeste kans op een passende partner heeft de Boogschutter-Aap met een Rat of Draak van het teken Ram, Leeuw, Weegschaal of Waterman. Een Vissen-Slang kan heel aantrekkelijk zijn maar hier een relatie mee aanknopen is vragen om problemen, en ook met een Varken van het teken Tweelingen, Maagd of Vissen, een Tweelingen-Os, Vissen-Os, Maagd-Konijn of Maagd-Tijger wordt het meestal niets.

 
Steenbok-Aap

steenbokEen Steenbok-Aap is bepaald geen snelheidsmaniak, maar meestal wel net snel genoeg om concurrenten de baas te kunnen blijven. Steenbok-Apen gaan ernstig en serieus door het leven en stralen een soort ondefinieerbare berustende melancholie uit. Zij bereiken veel door het vasthouden aan hun ambities. Ze zijn vroeg op hun werk en gaan er later weg dan de meeste anderen, en daar tussendoor werken ze als paarden, mits ze daar tenminste ook enige waardering voor ontvangen.

Wat intieme relaties betreft ligt een bevredigend liefdesleven niet zomaar binnen handbereik, een Steenbok-Aap is vaak geremd en gaat zich daardoor verkrampt gedragen. Als je niet intiem met ze bent zie je vaak alleen de donkere sombere kant van dit type. Om de een of andere duistere reden schijnt een Steenbok-Aap te denken dat hij of zij altijd orde moet scheppen en dingen moet regelen, en verantwoordelijkheden worden ongelooflijk ernstig genomen. Van de genoegens van het samenzijn kan een Steenbok-Aap alleen genieten met iemand van wie hij of zij echt houdt.

De meeste kans op een passende partner is te vinden onder de Ratten, met name van het teken Leeuw, Maagd, Schorpioen of Vissen. Of bij een Maagd-Draak, Vissen-Draak, Stier-Geit of Schorpioen-Tijger. Met een Ram-Tijger is er weinig toekomst, evenals met een Kreeft-Paard of een Weegschaal-Slang of -Varken.

 
Waterman-Aap

watermanDe lastigste eigenschap van de Waterman-Aap is roekeloosheid, in een onbezonnen moment kan veel op losse schroeven worden gezet. Wanneer een Waterman-Aap het gevoel krijgt dat hij of zij te weinig vrijheid bezit kan in een opwelling ontslag worden genomen of een relatie worden verbroken. "Wie dan leeft, die dan zorgt" zou het levensmotto van dit mengtype kunnen zijn.

Een Waterman-Aap is een individualist van het zuiverste water en zijn of haar creaties hebben altijd iets revolutionairs of bevorderen een sociale verandering. Dit type is een hardwerkend en veelzijdig getalenteerd mens die graag de wereld wil verbeteren en bereid is daarvoor de nodige risico`s te nemen.

In de liefde ligt het een beetje anders, de Waterman-Aap houdt niet van emotionele verwikkelingen. Natuurlijk kan dit type niet zonder liefde, maar hij of zij heeft niet per se een relatie nodig om zich lekker te voelen, en ontrouw kan heel leuk zijn omdat het opwindend is.

Een Rat van het teken Tweelingen, Weegschaal of Boogschutter kan goed voorzien in de emotionele behoeften van de Waterman-Aap, en ook een Draak van het teken Ram, Weegschaal, Schorpioen of Boogschutter zou als partner heel geschikt kunnen zijn. Stier- en Leeuw-Tijgers irriteren al snel, en met een Leeuw- of Schorpioen-Varken is er te vaak verschil van mening. Een Schorpioen-Slang kan heel aantrekkelijk zijn, maar meestal maar voor korte duur.

 
Vissen-Aap

vissenBij een Vissen-Aap loopt geluk als een rode draad door het leven, dit type is evenwichtig en slim, een mooie combinatie. Het teken Vissen verleent spirituele elegantie aan de geestige, sneldenkende Aap.

Vissen-Apen hebben meestal veel succes in hun carrière, zolang ze tenminste hun alcohol- en/of druggebruik in de hand kunnen houden, iets wat voor dit type moeilijker is dan voor de andere Apen. Vissen-Apen zitten niet graag thuis en zijn vaak buitenshuis te vinden.

In de liefde zijn Vissen-Apen teder, hartstochtelijk en aanhankelijk, bovendien hebben ze diepgang en blijven ze trouw.

Een Vissen-Aap zou een passende partner kunnen vinden onder de Ratten en de Draken, met name die van het teken Stier, Kreeft, Schorpioen en Steenbok, en ook een Stier-Aap zou kunnen. Maagd- en Boogschutter-Tijgers, Tweelingen- en Boogschutter-Slangen, en Maagd-Paarden en -Varkens kunnen beter gemeden worden.

 
drankdrank

 

 


Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op Facebook


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...


Cursus Lenormand

lenormandStart met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer