Nieuw legpatroon gebaseerd op De Maan!!

Gestart door Anja, september 24, 2023, 20:42:08 PM

Anja

1. Dit is verboden.....................De Toren
2. Dit komt aan het licht............De Ridder van Staven
3. Dit wist ik niet......................Staven 9
4. Achter de sluier.....................Zwaarden 2

Omdat ik De Toren slechts half voor mezelf kon duiden, viel mijn blik ook meteen op Zwaarden 2 (het versluierde). Al deze kaartcombinaties gaan naar mijn sterke gevoel over mijn sociale omgeving ten opzichte van mij.
De Toren geeft mij het zeer sterke gevoel, dat men in zijn algemeenheid grote dikke maskers voor mij opzet. Dit doen mensen (ik interpreteer nu zeer algemeen) die mij om te beginnen liever in de kudde zagen! Mensen die geen tot weinig feeling hebben met iemands eigenheid/uniekheid. Dit betreft (ook) mensen die erg op materiële zekerheid gericht zijn; ze hebben het idee van als je niet meedoet met de massa dan redt je het niet en/of dan ben je 'het' niet.
Het je niet houden aan (algemene) tradities en gewoonten is daarom uit den boze. Horen, zien en zwijgen en niks aan de kaak stellen c. q. je nergens mee bemoeien, vooral als het jouw zaken niet zijn. Rekken en erbij blijven, geen emoties tonen want daar komt ellende van.
Niet zelden zijn dit mensen die door middel van materieel "geluk" in een schijnwereld leven en doodsbang zijn dat iemand, in dit geval ook ik, die wereld afbreekt door open en eerlijkheid. Dit wordt snel als ongewenste bemoeienis gezien, nogal eens gevaarlijk of ongepast.
Voor deze groep mensen ben ik veelal een blok aan het been, niet zelden hekelt men mij. Gelet op Zwaarden 2, weet ik op dit vlak nog niet de helft! Want De Toren duidt, zeer zeker in combinatie met deze kaart op een metersdikke muur die mensen (voor mij) hebben opgetrokken. Maar ik zal erachter komen wat er zich achter die metersdikke facades zit.

Zie dan de Ridder van Staven!!
Bij dat uitkomen denk ik aan een paar mogelijkheden. Hoe raar dit misschien ook moge klinken: ik denk hierbij (mede vanwege De Toren) allereerst aan een verhuizing. Bij een verhuizing zal er e. e. a achter die facade vandaan komen.
Als tweede denk ik aan een plotselinge verwonding, klein ongelukje. Ten derde denk ik aan plotselinge uitstapjes of gebeurtenissen in zijn algemeenheid. Het kan niet anders of hier zullen dingen uitkomen.
Ik weet alleen nog NIET of dit om mijn eigen verhuizing, verwonding/ziekte of uitstapjes gaat en/of die van anderen! Dit zal de tijd moeten uitwijzen!!

Kijk eens naar wat ik nog niet weet: Staven 9! Ik zal ervaren wat voor een verwondingen mensen die zijn zoals bij De Toren omschreven, mij toegebracht hebben. Dingen waarvan ik dacht dat ze geheeld waren, worden nu open gereten. Het zal welk stukken duidelijker worden waar mijn pijnen precies vandaan komen waardoor genezing veel beter mogelijk is.
Echter, zal ik OOK verbaasd staan van mijn eigen weerbaarheid c. q. verdedigingsmechanismen maar dan in de geode zin van het woord.

Ook ik tel alle getalswaarden van de kaarten op en dan kom ik op 27 (Aas van Staven)=9 (De Kluizenaar) uit.
De Kluizenaar lijkt in dit geval een aanmoediging te zijn voor mij, om ondanks de mensen en moeilijkheden voor mij, die ik bij de Toren omschreef, mijn eigen weg te gaan! Volg je eigen ster, vertrouw op je wijsheid en intuïtie. Laat je niet meer de mond snoeren door mensen die willen dat je in net zo een schijnwereld gaat leven als zij.
De Aas van Staven geeft voor mij ook aan, dat ik mij ondernemende kantje veel verder moet gaan ontwikkelen, ook hier wederom dat ik mijn spreekwoordelijke mannetje wel zal staan. Want dit kantje van mij, Aas van Staven, zit in die Toren verborgen en het wordt tijd dat dit kantje wordt bevrijdt.


ANJA

Voice-in-the-Wind

#1
Hey, mijn duit in het zakje ;)

Het is redelijk globaal ... maar misschien heb je er wat aan .. het is voor mij ook iets om van te leren..


1. Dit is verboden; de Toren.

Een god die vanuit een donker wolken dek een bliksem naar beneden stuurt, op een paleis. Verder heeft hij een grote bijl vast.

-> geweld
-> plotseling

Om dat dit verboden is -> gaan wroeten en er komen dingen naar boven, als bij bliksemslag.


_--------------------
2. Dit komt aan het licht: de Ridder van Staven.

Een ridder op een stijgerend paard met vuur om zich heen. Een rode gloed.
-> impulsiviteit
-> enthousiasme

Ook, hierdoor komen er dingen naar boven.


----------------------

3. Dit wist ik niet; Staven 9.

Een Krijger die gewond is aan het hoofd. En hij staat in een vuurzee. -> pijn maar strijdvaardig.

Pijnlijke zaken maar je bent sterk genoeg om het te dragen of te bestrijden.

--------------------4. Achter de sluier, zwaarden 2.

Een Engel met 2 zwaarden en gesloten ogen.

Er kunnen tegenstrijdigheden voortkomen uit wat je ontdekt...

----------------

De kaart 27 ... Aas van Staven...en de ,9 .... kluizenaar zijn ook interessant --> de kluizenaar is op het moment een favoriet van mij  ;)

Anja

Dank je Voice!

Het is inderdaad globaal maar ik haal er denk ik wel een belangrijke kern uit.

Waar een verbod op zit gaat juist gebeuren: Omdat dingen als een blikseminslag bij me binnen komen, bedenk ik goede, impulsieve reacties. En dat is nu net wat men niet wil. Ik ben alleen nog benieuwd naar die tegenstrijdigheden maar alles op z'n tijd!ANJA