Mijn dagkaart in het dierenriemteken Weegschaal

Gestart door klaproos1945, juni 02, 2016, 06:41:27 AM

klaproos1945

3- Toekomst of dat wat opnieuw bekeken moet worden De zegewagen

Zwaarden VI

Moeten wij leren dat het niet nodig is om de schijn op  te houden
Het leren van hoe krijgen mijn kinderen geen last van mijn schaduw en mijn pijn
Het onbewust speelt hier in nog een rol en dat maken we nog dagelijks mee.

Verken hier jou schaduwkant en maak er vrede mee met dat gedeelte kan
De zegewagen je bewust maken van het karma en kan je dit uitwerken.

Karma in het Westen[bewerken]
Het begrip karma werd in het westen geïntroduceerd door de theosofie.
In deze "leer van gevolgen" gaat het om de lessen
die de ziel in het menselijke leven heeft te leren.
Bij de introductie van yoga en meditatietechnieken
is het begrip karma verder tot het westen doorgedrongen.
Deze technieken worden tevens aanbevolen om het effect van karma te neutraliseren,
voor te zijn, of zelfs om gedeeltelijk "karma op te lossen".
Als je iets goed deed,
krijg je er iets goeds voor terug.
En als je echter iets slechts deed, kon je ook iets slechts terug verwachten.
Nederlandse spreekwoorden[bewerken]

Nederlandse spreekwoorden[bewerken]
In het Nederlands komt het principe van karma tot uitdrukking in spreekwoorden als:
Wie goed doet, die goed ontmoet.
Boontje komt om zijn loontje.
Wie wind zaait, zal storm oogsten
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.

Vanuit ons hoofd (kantoor) hebben wij niet altijd door waar we mee bezig zijn.
Karma betekent handelen
Zelf handelen vanuit vertrouwen zal uiteindelijk een vertrouwen waardige omgeving opleveren.
Wat niet wegneemt dat je ook niet betrouwbare mensen op je pad tegen zult komen.
Dan is de rug rechten des te belangrijker.

Het in contact komen met jou eigen motieven tot op de bodem van de grond.
Begin de oude ballast aan een onderzoek te onderwerpen zodat het bij de vernieuwing
geen kans heeft om er mee door te gaan.
Het nemen van een heldere koers is van belang
in het door en door ervaren van liefde, dood, overvloed of gebrek.
De opgave van verantwoordelijkheid in het eigen leven de eigen koers
leren varen.

klaproos1945

4- Wortel of basis koning van Zwaarden

Pentakels IV

Boontje komt om zijn loontje het gevoel laat mij weten
Dat het weg gestuurd worden een hoofdrol heeft gespeeld in mijn leven.

De vlinders-2

Ongedwongen maar ook wispelturig.
Ook symbool van de ziel ( levensbehoeftes)
Dit is ook het laten weg sturen dat dan uiteindelijk leek het
op uit eigen wil weg gaan als of het mijn eigen  keuze zou zijn.
Schulp gevoelens van een slak die gejaagd wordt (werd) door een valk.

klaproos1945

5- Kroon, kans Tendens  Staven III

De Dwaas

De dwaas heeft zich afgewend.....
Door het opheffen van de tegenstrijdigheden
En deze integratie van de tegenstellingen heeft er voor gezorgd
Dat de bevroren gronden zijn ontdooit en
deze niets meer te wensen overlaten ook al denkt de dwaas nog steeds...
Met het hoofd en met zijn voeten dat hijzelf de wereld de baas kent."is "
Nog steeds is deze dwaas op zoek naar zijn hart om van daaruit te kunnen leven.
Er zal nog steeds  het een en ander moeten ontdooien,
omdat de eigen mogelijkheden nog beter belicht kunnen worden.
Ze kunnen eenvoudig weg nog niet beoordeeld worden maar worden nu
eindelijk duidelijk in het bewustzijn gezien

klaproos1945

Zwaarden 5

Laat je door moeilijkheden niet onderuit halen en vaak
zijn we zelf ook geneigd om dat met ons zelf te doen.

(Mijn inzet en/of mijn persoon wordt niet gewaardeerd/niet gepruimd!)

De drie figuren op kaart III-4

Ook andersom  kan de weg van figuren op de kaart beschreven worden;
een weg van groot naar klein;
de weg terug naar de bron, naar de rivier;
een ommekeer; zich herbezinnen,
het zoeken naar het water des levens.

klaproos1945

Elke kaart heeft positieve en negatieve betekenissen

Zwaarden 5

De blik naar achteren-1

De blik van grote figuur op de kaart naar de kleinere:
Negatief Arrogantie, leedvermaak,gemeen

De beschrijving van de wolf in roodkapje......

Positief; respect (uit het Latijn, letterlijk; omkijken)
belangstelling, oplossing, blij zijn met de eigen groei.

Het is even zoeken wat hier mee bedoelt wordt....

Koningin van Zwaarden

De grijze troon-5

Grijs is de kleur bevooroordeeldheid,maar ook onbewustheid.
Is de koningin bewust op wat voor troon zij zit?
wind in de rug, een rivier(tje) links onder aan de rand van de kaart,
weet ze wat werkelijk beweegt.
klaproos1945

#20
legging 5

Zo gaat het verder

1- Dat weet/heeft u al.... De Magier
2- Dat kunt u goed.....    Zwaarden IV
3- Dat is nieuw  ......       Ridder van kelken
4- Dat leert u nu bij......  Aas van pentakels

Verbluffende oplossingen zitten soms nog verborgen
Maar als de  persoonlijke mogelijkheden zich succesvol ontwikkelen...
Verruimen we onze horizon en laten we het innerlijke kind ontdooien...
Tot leven komen en nemen we onze persoonlijke kansen waar
Na lang puzzelen is de waarneming van ons innerlijk gebeuren,
er voor gaan zorgen dat zowel onder de drang van jaloezie de afgunst.
Wat het innerlijke kind heeft doen bevriezen losgelaten dient  te worden!
Vol toewijding zal deze opgave de gevoelens laten voor wat ze zijn indien deze
nog niet ontdooit het innerlijke kind nog niet kunnen toelaten in alle zuiverheid.

Het leren leven met de handicaps die de ingang is van deze pentagrammen aas is.


klaproos1945

Zo gaat het verder

1- Dat weet/heeft u al.... DE Gehangene XII
2- Dat kunt u goed.....    Pentakels X
3- Dat is nieuw  ......       Staven III
4- Dat leert u nu bij......   Bekers II

De uitnodiging ligt er nu we kijken vanuit een ander perspectief.
Het is de brug vinden van ons innerlijke kind die de liefde is....
nu is dit nog een bevroren brug dus kunnen
we het innerlijke kind via deze brug bereiken en dan kan deze brug langzaam
stap voor stap zijn kristallen weer omzetten in water....
Laat het geen drijfveer zijn in de conditionele Conflicten vanuit het verleden..
De tijd nemen maakt het gemakkelijke moeilijk maar het is zeker de moeite waard,
Door zelf actief deel nemen in dit proces van doortastendheid leren wij
goed met onze emoties omgaan en uiteindelijk weer liefdevol gaan kijken naar onszelf
Het innerlijke kind omhelzen en de eerste stap zetten in de ontmoeting van de liefde.klaproos1945

De Ster legging 6

1- Waar u staat...                               Zwaarden IX
2- Uw opgaven...                               De Geliefde VI
3- Uw moeilijkheden of uw reserves...  Bekers VIII
4-Uw sterken kanten...                       Bekers X
5- Uw doelen                                    De Dwaas 0

De tijd van dat we ons laten imponeren door moeilijkheden word
achter gelaten als het wegkijken geen optie meer is. Het bewust worden van
gebeurtenissen die verwerkt moeten worden is een vervelende zoektocht,
ook krijgen we natuurlijk de mooie gebeurtenissen in beeld...
Zijn er nog onduidelijke idealen en zijn deze nog ondoorzichtig.
Het onzichtbare zal ongemerkt naar voren dringen en het kan zelfs
zo ver gaan dat men zichzelf de rug toe keert en men met de stroom van de rivier meeloopt.
Anderzijds is het ook mogelijk dat u langs de rivier naar de oorsprong, de bron toeloopt.
Als we beschouwen, dat de keerzijde van de situatie zijn voor en nadelen kunnen bekijken
in het vinden van de tegenstellingen in de warmte van de bewuste liefde van de maan en de zon.
Zoals in het landschap van een rivier het gaat om het cultiveren van hartstochten,
de behoefte is ontstaan van innerlijke en uiterlijke beschaving,
hier gaat het om alle psychische gevoelens.
Leven vanuit het hart De doelstelling van een dwaas is 0
De doelstelling van twee Dwazen is een Lemniscaat dat oneindig verder gaat.