Zweven, Een Zee en Zien in het Donker

Gestart door jeroenymus, maart 27, 2016, 13:53:10 PM

jeroenymus

Afgelopen nacht had ik mijn eerste lucide droom beleving van dit jaar. Halverwege de droom kwam ik tot de ontdekking dat het een droom was.

Het is donker maar toch kan ik alles zien. Ik zie mijzelf zweven of vliegen boven het water. Ik kijk om mij heen. Het is een hele groot meer of zee. Maar toch kon ik ook de oevers van het land zien. Ik zag de rustige golven tegen elkaar kletsen terwijl ik vooruit ging. Ik had niet het idee dat er mensen of dieren in het water waren, maar kon het ook niet helemaal uitsluiten, daar ik zover boven het wateroppervlak was.  Ik begreep niet waarom ik alles zo goed kon zien terwijl alles tegelijkertijd ook donker was. Ik zag nergens een (licht)bron waar het zicht vandaan zou kunnen komen. Het leek net of ik sneller ging zweven. Op het moment dat ik daadwerkelijk leek te vliegen (besefte ik in de droom dat het een droom was). Ik zei, zonder direct te weten waarom, hardop “Dank u Heer”. En in mijn gedachten besloot ik om nog even door te vliegen. Het viel mij op (in de droom) dat wanneer ik mijn ratio of mijn bewustzijn meer toegang tot de droombeleving gaf, ik steeds sneller begon te vliegen. Dat testte ik enkele keren uit. Zo snel als een raket of een vliegtuig en dan weer absoluut stil hangen. Toen ik de omvang van de gehele gebeurtenis probeerde te bevatten, ging ik steeds sneller en maar sneller. Het leek net of ik sneller dan het licht bewoog. Ik voelde dat mijn bewustzijn eraan kwam en kon het niet meer tegen houden.
Alsof ik het leven terug werd in geschoten kwam mijn bewustzijn in mij terug.

Op dat moment werd ik wakker.
Opeens besef ik wat het tijdsgetal van maximaal 0,5 seconden uit de droom van enkele weken geleden inhoudt. Ik ga ermee aan de slag.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken.

Groetsz,
Jeroenymus

Gabriëlla

Ik krijg een heel vreemd gevoel bij deze droom. Niet wat dat zweven boven de zee betreft, dat is boven het kosmisch en/of collectief bewustzijn uitstijgen. Maar meer het feit dat het donker is. Donker staat voor een sombere sfeer, misschien zelfs een depressie. Terwijl ik van jou weliswaar geen overdreven vrolijke maar toch ook beslist geen sombere indruk krijg. En dat voelt voor mij wat raar aan.

Want waar staat het donker dan voor?? Dank u Heer zeg je in je lucide droom. Kan het dan misschien zijn dat dit op een onbewuste/onbekende godsdienstige kant/wijsheid staat? En/of komt er anderszins een wetenschapper in je naar boven?

GABRIELLA

jeroenymus

#2
Hoi Gabriella,

Ik zelf zie het donkere of duisternis niet per definitie als iets van somberheid of eng. Ik weet dat de meeste internetpagina's of boeken over droomsymbolen dit wel als zodanig omschrijven. Echter kan ik mij daar niet helemaal in vinden. Ondanks dat het donker was kon ik in de droom toch ook alles zien.
We zijn opgegroeid in een wereld waar we kunnen uitgaan van min of meer vaststaande natuurlijke en fysische verschijnselen. Deze zijn ook in ons onderbewustzijn verankerd. We zijn ook gewend om alle verschijnselen die we zien in te kleuren met het begrip vanuit onszelf. Daarom schrijven we menselijke symptomen van gemoedstoestand toe aan het Universum. Terwijl de mens veel kleiner is dan het Universum. Net zoals Galileo al bewees dat de Aarde niet het centrum is van het Heelal, denk ik niet dat de mens het centrale intellectuele aspect is in dit Universum. Om het wat platter te zeggen, het getuigt van arrogantie (als zijnde, de mens in het algemeen) om alleen van de mens zelf uit te gaan, terwijl het Universum zoveel malen ingewikkelder, ingenieuzer en Grootser is. Misschien moet ons collectief bewustzijn op dat punt veranderen.

De verschijnselen of fenomenen waar we geen wetenschap van hebben kunnen niet ingekleurd worden met de verf van kennis, die we niet hebben. Zowel op bewust als onbewust niveau. En ‘iets’ waar alle kleur uit ontnomen is, is per definitie zwart. Kleuren zijn trillingsfrequenties van een energiebron. En licht, wat niets anders is dan elektromagnetische straling, heeft in tegenstelling tot geluid geen materie nodig om zich te verplaatsen. Daarom kunnen wij bijvoorbeeld de zon zien en de straling als warmte opvangen. Terwijl geluid in de ruimte (het gewichtloze vacuüm) niet hoorbaar is.
Mijn punt is dat veel van deze fysische verschijnselen te verklaren zijn. Dit geldt zonder uitzondering echter niet voor de zogenoemde Zwarte Gaten in het Universum. Deze zijn zwart gekleurd (wat dus een verkeerd woord is daarvoor) omdat het licht er niet uit kan ontsnappen. En dit zou komen door de enorm toegenomen zwaartekracht. Men denkt dat alle natuurkundige verschijnselen in een zwart gat zelf anders zijn zoals we gewend zijn. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat men totaal geen wetenschap over deze zwarte gaten heeft, waarom ze er zijn en wat ze doen. Ik denk dus dat zwart en donker staat voor het onbekende, het mysterieuze of mystieke.

Of ik een onbekende Godsdienstige kant heb weet ik niet. Over het algemeen ben ik het niet eens met welke georganiseerde godsdienst op Aarde dan ook. En daarbij beoordeel ik de Godsdienst boom niet op de bladeren maar op de vruchten die het voortbrengt. En deze zijn allemaal eender, macht, onderwerping, overheersing en uiteindelijk oorlog. Ik zeg hierbij de georganiseerde religie en nadrukkelijk dus niet het Geloof. Natuurlijk zijn er ook veel aspecten die ik wel waardeer in religieuze mensen. Ik heb grootste bewondering voor den Vrome, die vanuit het niets andere belangeloos terzijde staan. En deze komen in alle culturen en lagen van de bevolking voor. Ja zelfs die van de georganiseerde kerk.

Hmmm best weer een lang antwoord geworden. Nou ondanks dat hoop ik toch een beetje antwoord te hebben gegeven.
Fijne paasdag nog verder.

Gabriëlla

Hoi Jeroenymus,

Ik krijg nu de indruk dat jouw droom de meer uitgediepte kennis van zwart bevat. Ik baseer mijn uitleg niet alleen n.a.v uitleg op internetpagina's maar ook op grond van eigen ervaring. Dus: uit welke energiebron komt dan die zwarte kleur vraag ik me nu af.
Ik dacht overigens dat er in de ruimte geen zwaartekracht is maar dat zal wel aan mijn zeer beperkte waarnemingsvermogen liggen en/of het gemis van en wiskundeknobbel.

Eerst maar op zoek naar die mystieke bron waaruit of waarvan dat zwart is.

GABRIELLA

jeroenymus

#4
Dat is het juist. We weten het niet.

Zwart is met de kennis die Wij de mens hebben niet te omschrijven als kleur. Juist eerder een gebrek aan kleur. Als je een prisma kristal tegen het licht houdt dan krijg je alle kleuren van de regenboog. Net zoals de regenboog zelf. Licht en kleuren zijn trillingsfrequenties. Deze trillingen hebben golflengten die variëren. Van onzichtbare radiogolven, tot zichtbaar licht tot onzichtbare gammastraling. Buiten de atmosfeer (zowel die van Aarde als wel andere hemellichamen) kom je in aanraking met het luchtledige, de donkere Energie het vacuüm. Deze brengt geen geluidsgolven over, maar gek genoeg en gelukkig wel fotonen. Dat zijn dus de deeltjes van elektromagnetische straling ofwel licht. Maar ze brengen ook gravitons over. Dat zijn de deeltjes die verantwoordelijk zijn voor gravitatiekracht. Hemellichamen werken dus wel degelijk op elkaar, hetzij over zeer grote afstand. En er is dus een bepaalde gravitatiekracht. Voor de mens in een ruimtestation is dat te weinig om het lichaam vast te houden aan de materie. Maar bijvoorbeeld de maan (waar ook geen atmosfeer is of althans geen zuurstof/stikstof) is een zwaartekracht. Dit komt door de materie van de maan zelf. Maar men vermoed dat de zwaartekracht bij een zwart gat zo groot is dat zelfs die fotonen, die dus de elektromagnetische energie (licht) bevatten, niet kunnen ontsnappen. Daarom zien wij zwarte gaten als een cirkel- achtig fenomeen in het universum. Het zwarte gat wordt door de waarnemingshorizon cirkel achtig gevormd. Omdat aan de rand ervan net het licht nog wel kan aan de zwaartekracht kan ontsnappen. Wij zien het zwarte gat zelf dus niet maar wel zijn grenzen.

Enne ..... wiskunde is het berekenen verschijnselen. Daar ben ik zelf ook niet bijzonder goed in. Natuurkunde is meer het observeren en beschouwen van natuurlijke verschijnselen. Daar waar Astrofysica die van het Heelal is. Ofwel natuurkunde van het heelal.

Zwart is dus een gebrek aan kleur daar waar licht juist alle kleuren bevat. Tenminste met de kennis van nu beschreven.

Gabriëlla

En nu snap ik het helemaal niet meer want in een zeer grijs verleden (om toch maar weer eens een kleur erbij te halen!) op tekenles geleerd dat zwart alle kleuren bevat en wit juist niet. Ik zweer het je op de conditie van mijn maag en die is niet erg best!

Maar over natuurprocessen en arrogantie gesproken. Je maakte een opmerking over internetpagina's waar de betekenis van zwart in dromen wordt uitgelegd.
Behalve dat ik inderdaad op internet heb gekeken, staan er hier bij mij in huis drie boeken van droomsymboliek in huis, geschreven door een wicca die zeer ver gevorderd is in de leer van natuurlijke processen plus de betekenis daarvan. Ik denk dat het ook van arrogantie getuigt als wij dit onderschatten!

GABRIELLA

jeroenymus

Citaat van: Gabriëlla op maart 28, 2016, 14:13:53 PM
En nu snap ik het helemaal niet meer want in een zeer grijs verleden (om toch maar weer eens een kleur erbij te halen!) op tekenles geleerd dat zwart alle kleuren bevat en wit juist niet. Ik zweer het je op de conditie van mijn maag en die is niet erg best!

Maar over natuurprocessen en arrogantie gesproken. Je maakte een opmerking over internetpagina's waar de betekenis van zwart in dromen wordt uitgelegd.
Behalve dat ik inderdaad op internet heb gekeken, staan er hier bij mij in huis drie boeken van droomsymboliek in huis, geschreven door een wicca die zeer ver gevorderd is in de leer van natuurlijke processen plus de betekenis daarvan. Ik denk dat het ook van arrogantie getuigt als wij dit onderschatten!

GABRIELLA


Euhhh sorry ik bedoel het natuurlijk niet rot maar ik had het dan ook over LICHT en niet WIT. Alhoewel de twee natuurlijk gewoon verbonden zijn. Droomsymbool boeken heb ik zelf ook. Bijvoorbeeld die van Pamela Ball, daar staan bijvoorbeeld altijd meerdere uitleggen. De spirituele verklaring, de Psychologische en de alledaagse. Daar staat ook dat duisternis inderdaad een verborgen kant enzo zou kunnen inhouden. Maar er staan ook andere verklaringen voor. Enfin uitleggen zoals ik hierboven al aangaf. Daarin heb je dus volkomen gelijk. Alleen is de uitleg van alleen dat aspect voor mij niet voldoende. Ik kan me er niet helemaal in vinden zoals ik al aangaf. Wat dus betekent dat ik me er voor een deel niet in kan vinden.
Daarbij prefereer ik zelf liever gecombineerde bronnen van kennis, omdat alles één is. En dus alle kennis (een) waarheid bevat. Niet om andere verworven kennis te ondermijnen zoals ik tussen de regels van jouw antwoord door lees.

Wat ik over jouw tekenles in het verleden kan zeggen: euhh kijk eens bijvoorbeeld bij onderstaande links en oordeel zelf.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwart_%28kleur%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spectrum
http://jansimons.nl/levoland/wereldorienterendedossiers/kleurenlicht/kleurenlicht.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wit
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/600x315/c1/d7/19/c1d7191e411e23f81d5ed36cdf24e555.jpg

Groetjes en fijne paasdag.

Gabriëlla

Pamela Ball 8) Van haar heb ik ook twee droomboeken!! En alles is inderdaad een en zoals wij beiden al eerder aangegeven hebben: uiteindelijk weten we niet wat er precies is. Droomboeken maar ook fysica zijn uiteindelijk richtlijnen.
Ik kijk niet alleen puur naar de symboliek maar ook naar wat een droom en de persoon in kwestie bij mij oproept. Ik gaf al aan dat ik bij jou wat twijfels had over de standaard betekenis van duister, wat ik je al eerder schreef. Als dat niet zo was dan had ik dat ook aangegeven.
Het is ook zo dat je in het waakleven er pas na enige tijd achter komt wat die droom nu eigenlijk betekende.

GABRIELLA