een nieuw begin na hersen infarct

Gestart door klaproos1945, november 13, 2015, 12:23:45 PM

klaproos1945

Dagtekst van zondag 13 maart 2016.

"Hoe vaak aarzel je om je goedheid te tonen,
en zeg je tot jezelf dat niemand jouw gebaar zal waarderen:
de mensen zijn ondankbaar en zelfs gemeen,
en dus loont het niet de moeite om te proberen iets voor hen te doen.
Wel, dat is een heel schadelijke manier van denken,
want ze verlamt je in je beste vermogens.
Je hebt voor iemand iets goeds gedaan en je bent er niet voor beloond,
je bent zelfs bedrogen?

Dat kan gebeuren.
Maar jouw gedrag hoeft niet af te hangen van andermans houding.
Doe het goede en verwacht niets terug,
reken alleen op Hem die alles ziet en alles weet.
Alleen Hij kan je goede en edelmoedige daden waarderen,
en van Hem zal dus de beloning komen…

maar misschien in een andere vorm dan jij verwachtte.
Je zult misschien gezonder, sterker, wijzer of gelukkiger worden:
is dat niet de mooiste beloning?"

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

Dagtekst van woensdag 16 maart 2016.

"Hou van de Schepper, die aan de oorsprong van alle leven ligt,
en je zult voelen dat Hij zich via elk schepsel openbaart.
Hij, de Enige, is het die je in hen zult liefhebben,
de Enige die de verlangens van je hart en je ziel zal vervullen.
Zoveel mannen en vrouwen in de geschiedenis,
waarvan men de amoureuze avonturen vertelt was een tragisch lot beschoren,
omdat ze deze waarheid niet hadden begrepen.

De wezens van vlees en bloed die u beweert te beminnen en op te zoeken,
zijn slechts bemiddelaars, geleiders, bestemd om de goddelijke energieën door te geven,
en als u van hen wilt blijven houden,
denk er dan aan om elke dag het contact te herstellen met de hogere wereld.
U hoeft zich geen zorgen te maken om te weten wie u gaat liefhebben,
noch door wie u bemind zult worden.
Houd eerst van God en Hij zal zich bij u aandienen,
Hij zal naar u glimlachen en u van vreugde vervullen via zijn schepselen.
U zult van hen houden en door hen bemind worden,
omdat u van de Godheid zult houden die in hen woont en ook zij zullen de Godheid via u ontdekken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

HET GAAT HIEROM DAT HET WERKEN AAN EEN VOLKOMEN NIEUW BEGIN

Ik ben er aan toe en ik kan het ook aan.
Wat er bij kom en bevordert is het zien van alle mogelijkheden,
die openliggen kijk om je heen en pak de kansen.
probeer hierbij de gevoelens niet te onderdrukken.
Je hebt er lang genoeg over nagedacht en het is nu tijd om de plannen concreet te  maken.

Wees er niet bang voor het verleden te evalueren
en de ballast over je schouders te gooien.
Gedraag je hier bij wat minder krampachtig, sluit jezelf niet af
voor nieuwe spannende dingen.
De omgeving en de invloed  van andere is het positieve te gaan zien en te ontwikkelen.

zo krijg je zicht op de idealen waar je jezelf door kan openstellen.
Door het nemen  van wat je nog vasthoudt, ook al ligt het je nog heel na aan het hart.
kun je laten zien hoe je jezelf hierbij voelt.
Laat maar zien  wie je bent,praat over je ideeën.
En over wat je bezig houd. Over welke plannen je bezig houden en wilt verwezenlijken


Tip
Bij het Keltische kruis de laatste zin samen voegen en dan krijg je dit als uitkomst.
Een leuke manier om naar het Keltische kruis te kijken.

als voorbeeld

1- De uitgangspositie, hier gaat het om


Staven Zeven
Staven Zeven verbeeldt dat we aangevallen worden en tegenover anderen staan die mogelijk sterker zijn dan wij. De kaart symboliseert desalniettemin dat we goede vooruitzichten hebben, al moeten we wel waakzaam blijven.

Tip:
Je succes heb je verdiend, zet ook nog die laatste stap die nodig is om je doel te bereiken. Ga ervoor, want je kunt het!klaproos1945

https://www.youtube.com/watch?v=19nm5_nAwQg

Dagtekst van vrijdag 18 maart 2016.

"Zodra de lente zich aankondigt, voelt men een heel leven ontwaken:
de bloemen, de bomen, de vogels… Heel de natuur bruist van nieuw leven.
Ziedaar een van de meest buitengewone verschijnselen: de vernieuwing.
Ieder jaar wordt alles vernieuwd, behalve de mensen!
De mensen blijven dezelfde.

Zij denken er niet aan om zich af te stemmen op deze vernieuwing,
men zou zeggen dat ze geblokkeerd zijn.
Waarom doen zij geen moeite om zich te openen,
om in zichzelf de deuren en vensters te openen,
opdat heel dat nieuwe leven in hen zou kunnen binnendringen en hen doordrenken?
Sommigen zullen zeggen: " Maar voor ons is het afgelopen,
wij zijn oud.

De lente, dat is iets voor de jeugd." Door zo te redeneren,
snijden zij zich af van de bron van het leven en zullen zij steeds vlugger verouderen.
Allen moeten meedoen met de vernieuwing,
er bestaat geen onderscheid tussen jongeren en ouderen.
Heb je ooit al eens oude bomen horen zeggen:
"Ho! Wij hebben reeds lang de leeftijd overschreden,
weet je wel, om bloemen en bladeren te kunnen krijgen,
wij laten dat over aan de jonge bomen"?
Nee, ook de oude bomen worden in de lente bedekt met bladeren en bloemen.
Dus, zelfs de oude grootmoeders,
zelfs de oude grootvaders moeten meedoen aan de lente,
dansen en springen, â€" tenminste symbolisch â€" en zij zullen zich veel beter voelen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

http://www.vieringen.com/

https://www.devinus.nl/

Het boek

Hou er mee op

"Bevrijd je denkgeest"

Devinus

In samenhorigheid de eenheid van het universum vinden

klaproosje ???


klaproos1945

De les van vandaag:

Stel een angst die je in de handen van de goddelijkheid moet leggen
Om je onvoorwaardelijk over te geven, met de nadruk op onvoorwaardelijk.
Dit gebed kan echt je leven veranderen.
Je doel; de last van de angst in je ziel opheffen

Wat is Angst?

Angst betekent vernauwing, benauwd zijn, het sluiten van je hart.
Angst is duisternis, donkere emoties, verborgen delen van jou die gehoord
willen worden en zich weer met jou willen verbinden.
Het is de tegenpool van liefde, het openen van je hart                  .

Angst ontstaat  wanneer je overtuigingen schept waarmee je je eigen zijn,
je eigen essentie ontkent. In je leven, tijdens je ontwikkelingsproces,
ben je sterk gericht op je ego, dat gebaseerd is op pijn en op overtuigingen uit het verleden.
Hierdoor richt je je aandacht in toenemende mate op de buitenwereld en verlies je contact
met je eigen essentie. Het is een proces van het sluiten van je hart met als gevolg
dat je je eigen zijn in de buitenwereld gaat verkennen en opzoeken.
Daarom is ook iedereen zo bezig met de ander.

klaproos1945

#81
De les van vandaag:

Stel vast op welk gebied in je eigen leven je boos bent op jezelf,
of waar je nog iets dat je hebt gedaan moet vergeven.
Heel worden vereist zowel het vergeven   
van onszelf als van anderen.Je doel; genoeg van jezelf houden om te helen.

Omarmen van je zogenaamde donkere kant, je schaduw kant,
en het bewust worden van de behoefte van dit deel, is de weg
naar totale acceptatie en de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf.
Het is het pad naar het openen van je hart Dit is werkelijke heling.

Bekers 7

Schat/ juwelen-3

innerlijke en uiterlijke rijkdom
Het echt waardevolle, persoonlijke virtuositeit
en persoonlijke waarde. in negatieve zin (angsten)
onzeker makend    over wat men zelf waard is.

Zwaarden 5 Drie plus twee zwaarden- 5

Negatief; Schijngeleerdheid een deel van het wapen van de geest
wordt niet benut, platte verwijten.
positief;
Twijfels worden overwonnen (twee zwaarden )
men handelt naar wat men nu weet(drie zwaarden)

Kelken koning

Dagkaart;

Wie niet begeert, leeft verkeerd":
er zijn impulsen,
vermoedens en aanlokkelijke reizen die uitgediept moeten worden

prognose/tendens
De vervulling van wensen en het verminderen van ANGSTEN 
voeren zo in die zo gewenste toestand, waarin we volmaakt gelukkig zijn.


De beker in de rechterhand-5

Schranderheid, kennis van wat op enig moment vereist is , waakzaamheid,
zich helemaal overgeven aan het moment , eerlijkheid en echtheid als de weg.
Bewust omgaan met wensen en angsten is de juiste weg,..


klaproos1945

Dagtekst van zondag 20 maart 2016.

"Hoewel ze in dezelfde bodem geplant zijn en profiteren
van dezelfde uiterlijke voorwaarden van temperatuur en vochtigheid,
en ook van dezelfde zorg,
brengen sommige bomen bloemen voort met schitterende kleuren,
met verrukkelijke geuren en heerlijke vruchten,
terwijl andere alleen maar geurloze, fletse bloemen en oneetbare vruchten geven.
Dezelfde waarnemingen kunnen we doen ten aanzien van de mensen.

Als we aanvoeren dat het gezin,
de maatschappij en de gebeurtenissen bepalend zijn voor hun lotsbestemming,
hun successen of hun mislukkingen,
hun bloei of hun verval, dan is dat slechts ten dele waar.

In werkelijkheid zal wat iedereen meemaakt vooral afhangen
van de aard van de ‘graankorrel’ of de ‘pit’ die hij vertegenwoordigt,
dat wil zeggen hoe hij over de gebeurtenissen denkt,
hoe hij ze ervaart, ze assimileert en zelfs erop inwerkt en ze transformeert.
Dus als je in moeilijke omstandigheden verkeert,

dien je in plaats van je te beklagen of er betere te eisen, juist aan jezelf te werken.
Graaf diep in jezelf en je zult vermogens en deugden vinden,
die de heerlijkste vruchten in je zullen voortbrengen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

Dagtekst van maandag 21 maart 2016.

"In de loop van ieder jaar gaat de zon door vier knooppunten,
equinoxen en solstitia genoemd,
en ieder van hen duidt het begin van een seizoen aan.
Deze vier punten zijn knopen van kosmische krachten
en in die periodes worden nieuwe energieën uitgestort in het universum.

Maar het is niet omdat dit fenomeen zich elk jaar herhaalt,
dat je moet denken dat deze vernieuwing van krachten zich automatisch, mechanisch voltrekt.
Nee, al deze veranderingen komen tot stand door het werk van entiteiten
die belast zijn met de zorg voor de stenen, de planten, de dieren of de mensen.

Zo staat ieder seizoen onder de invloed van een aartsengel:

Rafaël heerst over de lente,

Ouriël over de zomer,

Mikhaël over de herfst

en Gabriël over de winter.

De aartsengel Rafaël heerst dus over de lente en staat aan het hoofd
van ontelbare geesten die hij opdracht geeft om te werken
aan de regeneratie en de groei van de plantenwereld.
Vanaf het begin van de lente kunt u zich dus verbinden met de aartsengel Rafaël:
vraag hem u ontvankelijk te maken voor de verborgen eigenschappen van de bomen,
de kruiden en de bloemen,
zodat het nieuwe leven ook in u kan rondstromen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

#84
Matigheid

http://www.hersteldebalans.nl/content/misverstanden-rondom-psychosomatisch

De tegenstrijdigheden van de oude hersens die van primitieve structuur zijn....

De oude hersens geven vaak bij over belasting signalen
Maar hebben geen invloed op ons bewust gedrag
Die overbelasting weergeven van het hart deze Wordt bestuurd door de oude hersens

De oude hersens volbrengen de opdrachten van de nieuwe hersens goed
Zij krijgen de bevelen van de nieuwe hersens die de zetel zijn van ons bewustzijn

Bekers 4

Mijn nieuwe hersens 'ben ik zelf"

Het loslaten van de slachtoffer of dader rol laat eenheid ervaren....
De oude hersens bedenken nog van alles wat de pijn veroorzaakt heeft.
Het verhaal nog groter maken... En wijzen naar die ander.

zo als de signalen duidelijk worden ontvangen kunnen we matigen en rust nemen.
let op je eigen fantasie verhaal .... Want dat maakt het gevechtshormoon aan

En de bloeddruk zal stijgen als er geen gevecht plaats vind....
Zal het hart voortijdig slijten.
dit is dan de oorzaak van het niet (KUNNEN) loslaten
Staven Aas

Dagkaart

Neem het heft in eigen hand!
probeer te begrijpen wat er gaande is!

Zelfs bij ziekte bestaat er toch altijd de mogelijkheid dat de oude hersenen
een volkomen nieuw, gewijzigd gedrag vertonen,
dat een ommekeer teweeg brengt in een schijnbaar hopeloos ziekte proces....

Waarschijnlijk veranderden de afweersystemen
van deze patiënten op zo n heilzame manier dat ze in staat zijn
om zichzelf als het ware te overtreffen en zo de ziekte kunnen  uitbannen.

Verandering,ommekeer, kan wonderbaarlijk zijn, maar het is geen wonder;
Het is een normaal proces in alle levende wezens.

klaproos1945

Dagtekst van vrijdag 25 maart 2016.

"Doordat hij aanvaardde te sterven op het kruis,
heeft Jezus een offer gebracht,
waarover wij moeten mediteren,
zodat wij heel de grootheid ervan kunnen peilen en er ons via de gedachte bij aansluiten.
Maar in het nieuwe leven dat Christus ons nu voorstelt,
is het niet aan te bevelen om bij de kruisdood te blijven stilstaan,
want Christus manifesteert zich ook door het licht,
de schoonheid en de vreugde.

In de nieuwe cultuur moet de gedachte
aan de heerlijkheid van Christus ons innerlijk leven voeden.
De Hemel zal zich verheugen,
als hij ziet dat wij niet langer het stof omhelzen en knielen bij de graven,
want Hij heeft voor ons een grootse toekomst voorbestemd.

Als er doden zijn,
waar we voor moeten zorgen,
zijn het niet die van de kerkhoven,
maar de doden die in ons binnenste begraven liggen:
onze oude gewoontes,
onze oude verkeerde opvattingen.
Juist die doden moet je opzoeken om ermee af te rekenen!
Wanneer wij hierin slagen,
zullen ook wij deel hebben aan de glorie van Christus. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

#86
Staven 2

onze oude gewoontes,
onze oude verkeerde opvattingen.

De wil om iets doeltreffendst te doen

Kruis,lelie en roos-5

Tonen de drie klassieke kleuren van alchemie

http://www.jungspsychologie.nl/artikelen-over-cg-jung/alchemie-in-overzicht/

De kleur van de retort inhoud werd zorgvuldig waargenomen om de chemische kleurreacties te volgen.
Van zwart (nigredo) verliep de kleur naar witachtig (albedo),
naar geel (citrinitas) soms veelkleurig als de regenboog en aangeduid met pauwenstaart
(cauda pavonis) een symbool van heelheid,

doorlopend naar robijnrood (rubedo),
de koninklijke kleur van een naderende voltooiïng.
Grijs en groen (viriditas) werden als tussenkleuren beschouwd.

Van de Steen der Wijzen en het goud wordt vermeld
dat deze alle kleuren in zich verenigd hebben en een evenwichtige
verhouding van de vier elementen bezitten.

In religieuze kerkelijke afbeeldingen komen de kleuren als volgt voor:
God de Vader in goud,
de Zoon in rood,
de Heilige Geest in groen,
de kleur die vertroost terwijl de maagd Maria wordt afgebeeld in een blauwe mantel.
klaproos1945

Staven 2

de kleding

Passende, stemmige rood tinten:
zelfbeheersing, zijn eigen leven kunnen bepalen.
positief: eigen smaak............. Er is plaats voor anderen

Prognose/tendens

Grote opgaven dagen u uit.
In u huidige situatie ontwikkelt zich iets nieuws,
Dat alleen u ontdekken kan.

Staven 3

spirituele ervaring

Wat is daar aan de hand?
Wat heeft dat met mij te maken?

De haarband-7
Zoals bij de 1 de magiër en staven  negen;
op alles voorbereid zijn, waakzaamheid, een rondom gerichte aandacht ( 'rader"  )
Van alle kanten bekijken, zowel de voor als achterkant, ook van zichzelf

Staven 7

De houding van de armen-2

Maar een ding tegelijk doen, concentreren op de hoofdzaken.
- Mogelijke afweerhouding,maar ook het aanpakken van een staf die aangereikt wordt.
Overeenkomsten met kaart 1
De magiër; "zo boven zo beneden".

klaproos1945

Dagtekst van zaterdag 26 maart 2016.

"Kerstmis en Pasen, de geboorte van Jezus die bij het begin
van de winter en de verrijzenis van Jezus die in de lente gevierd wordt,
vertegenwoordigen twee bladzijden uit het grote Boek van de natuur.

Degenen die de data van deze feesten zeer lang geleden hebben vastgesteld,
waren mensen die een grote kennis bezaten omtrent de relaties tussen
de natuur en de menselijke ziel.

Zij hadden diep over het leven van Jezus en zijn leer gemediteerd
en hadden begrepen dat in hem,
door zich te vereenzelvigen met het kosmische principe van Christus,
een ideaal samengaan was ontstaan tussen het spirituele leven en het leven van de natuur,
het leven van het universum.

Het christendom heeft,
omdat het zich zoveel mogelijk wilde onderscheiden van het paganisme
â€" dat zich kenmerkte door de cultus van de krachten van de natuur
â€" de levende banden met het universum doorgesneden.
Daarom is het nu nog zo dat de christenen de diepe zin van hun godsdienst niet helemaal begrijpen.
Alleen enkele Ingewijden, die de ware kennis van de symbolen bezitten,
zien in de geboorte en de verrijzenis van Jezus processen die verband houden
met het kosmische leven en die dus een universele draagwijdte hebben."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

http://nl.paganfederation.org/wat-is-paganisme/feesten-en-rituelen/

Gabriëlla

Ik weet uit ervaring dat je in een kerk in wezen niet leert hoe je contact kunt maken met het Hogere. Bidden doe je als het ware op de automatische piloot. Als ik sommige christenen hoor praten dan lijkt het wel alsof ze een telefoontje van God hebben gehad waarin Hij ze vertelt hoe je 'het' moet doen!
Ik begrijp op mijn beurt begrijp de dualiteit van het christendom niet. Wel zwaar tegen het paganisme zijn maar wel feesten en gebruiken van paganisten en heidenen overnemen! Waarom doe je dat dan als je zo falikant tegen een bepaald geloof bent? Ik vind het ook dubbel dat er in feite niet echt wordt uitgesproken waarom christenen (of moet ik alleen zeggen kerkleiders?) zich zo tegen het paganisme/heidendom keren. Ikzelf denk dat het een reactie was op het zeer vrije seksleven wat heidenen er toentertijd inderdaad wel op nahielden. Blijkbaar zagen ze over het hoofd dat juist paganisten evenwicht wilde brengen tussen de 'losse' opvattingen van het heidendom en de strenge principes van het christendom.
Frappant om te constateren dat er ook tegenwoordig nog christenen zijn die paganisme een soort van zondig vinden. Als je aan hen vraagt waarom dan krijg ik vaak een vaag antwoord en nog verder doorvragen, blijkt dat ze er ook nog eens niks van weten.

Blijkbaar weten ze niet dat de bijbel vol staat met symboliek die over het hoofd wordt gezien. Veel christenen zien bijvoorbeeld de symboliek van Jonas in de walvis niet. Bovendien kan slechts één woord meerdere betekenissen hebben. Dit boek is doorspekt met getallensymboliek, personen en verhalen kunnen ook verweven zijn met Griekse mythologie. Met de duivel wordt/werd de gehoornde god Pan bedoeld.
Interessant dat mensen volgens de christelijke leer geen goden mogen aanbidden maar God wel als een mens afbeelden!

Nu beschouw ik mezelf absoluut NIET als een ingewijde die over het Hogere gemediteerd heeft en mede hierdoor met ultieme kennis van symbolen is uitgerust. Daar ben ik veel te nuchter voor!! Ik blijf het wel een grote uitdaging vinden om hiervan steeds meer kennis op te doen.
Ik zeg altijd bewust het Hogere. De een noemt hem God, de ander Allah maar ik weet dat niemand weet wat/wie God of Allah precies is.

GABRIELLA