een nieuw begin na hersen infarct

Gestart door klaproos1945, november 13, 2015, 12:23:45 PM

klaproos1945

Zwaarden 4

Het woord Pax-5

Betekent in het latijn; vrede
Positief; tevredenheid, geestelijke rust, maar ook geestelijke prestatie.
diepe bevrediging. Zielenrust.

Negatief; (angst voor discussie, terugtrekken, in een fantasiewereld vluchten).


Koningin van pentakels en De keizer
Liefde en relatie

Liefde en respect voor het wezenlijke transformeren het
grauwe dagelijkse leven in een rozentuin!

Elke relatie vereist ook een pioniersgeest,
om problemen de baas te worden en steeds weer opnieuw om
van elkaar te kunnen houden.klaproos1945

https://www.youtube.com/watch?v=_ejciyV3d9I&nohtml5=False

Gerechtigheid XI

Wie lief heeft, leeft spiritueel

Het violette gordijn
In het kleuren spectrum  ligt violet op de grens van het zichtbare en onzichtbare.
Het  zwaard steekt boven het gordijn uit, teken van sensibiliteit en fijnezinnigheid,
die hier vereist zijn; "De weegschaal"weegt het vage"

Zwaarden VI

Het achteraanzicht

Negatief; (zichzelf de rug toekeren, zichzelf niet accepteren, eenrichtingsverkeer in het denken)

Positief; uit het zicht van de kijker, bewust  waarnemen van de keerzijde, onderzoeken
van onbewuste motieven.

De keizerin III

Houding figuur op de kaart

Rechtop, soeverein, vanzelf sprekend, ontroerd,geconcentreerd.
-De veronderstelling van zwangerschap in duidingsboeken is louter speculatie.
Er zijn vele soorten vruchtbaarheid.

klaproos1945

#137
Dagtekst van donderdag 14 april 2016.

https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=AyAWyrTfVhE&feature=fvwp

"Als het noodzakelijk is zoveel wetten uit te vaardigen om de verhoudingen tussen te mensen te regelen,
is het omdat zij nog niet bewoond worden door de liefde.

Wanneer zij zullen weten wat de waarachtige liefde is,
wanneer zij van deze liefde en in deze liefde zullen leven,
zullen zij geen wetten meer nodig hebben die hen er voortdurend aan herinneren wat zij moeten doen en laten:
zij zullen juist handelen omdat zij spontaan zullen ontdekken hoe zij met elkaar in harmonie kunnen leven.

De liefde is de unieke kracht die de zaken organiseert,
die alles doet groeien en bloeien.
Zodra de liefde haar intrede doet in een familie,
in een gemeenschap of samenleving,
is het niet meer nodig om te zeggen:
‘Doe dit, doe dat, en als je het niet doet, pas op hoor!’
Allen voeren hun taken uit met plezier.
Daar waar liefde heerst, heeft de wet geen plaats meer."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

#138
Dagtekst van zaterdag 16 april 2016.

"Probeer aandachtig te worden voor de taal van de natuur.
Ook al heb je de indruk deze niet te begrijpen,
is dat niet van belang: wat telt is jezelf te openen.
Zo bereid je subtiele centra voor, die je op een dag in contact zullen brengen
met heel dat leven dat door het universum stroomt en dat tot ons spreekt.
Want alles wat levend is, spreekt een taal en de natuur,
die een en al leven is, spreekt ook tot ons.

En aangezien de natuur tot ons spreekt, kunnen wij ook tegen de natuur spreken.
Dat de stenen, de planten , de rivieren, de sterren onze menselijke talen niet kennen,
is evenmin van belang: welke taal ook, de woorden die wij uitspreken met overtuiging en liefde,
produceren vibraties, kleuren en golven, die inwerken op de materie;
en de materie reageert, zij antwoordt, alsof zij het begrepen heeft.
Zelfs al begrijpen de aarde, het water, de lucht en het vuur de woorden niet die wij uitspreken,
toch blijven deze woorden niet zonder gevolgen, dankzij de gedachten,
de gevoelens en de kracht die wij in deze woorden leggen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov


klaproos1945

#139
Welke kaarten geven ons inzicht van de natuur?

Inzicht in de natuur

https://www.youtube.com/watch?v=XwejwA8wf-8

De menselijke nattuur

http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/06/de-menselijke-natuur/

klaproos1945

Dagtekst van zondag 17 april 2016.

"De meeste mensen hebben een goed hart en zijn gevoelig,
maar hebben een eigenaardige manier om die gevoeligheid uit te drukken.
Indien ze in een film of toneelstuk een verlaten of mishandeld kind zien,
of armen die sterven van de honger of die vervolgd worden,
dan laten ze gemakkelijk enkele tranen.

Wanneer ze echter buiten de zaal komen en een bedelaar voorbijgaan die hun aandacht zou moeten trekken
en hun medelijden opwekken door zijn ellendig uiterlijk,
merken ze hem niet eens op. En zodra ze weer thuis zijn, duwen ze hun kinderen opzij
en luisteren ze niet naar hen, hoewel deze behoefte hebben aan aandacht en tederheid.
Ja, dat is toch buitengewoon, in de bioscoop of in de schouwburg is men gevoelig,
is men vertederd en huilt men, maar in het echte leven sluit men al te vaak
de ogen en het hart voor hetzelfde schouwspel.
De mensen hebben nog veel te leren over de echte gevoeligheid en hoe die te uiten.
Hoeveel mensen zijn gevoelig voor de goddelijke wereld en in staat voor de schoonheid
daarvan zulke ontroering te ervaren, dat heel hun wezen er
door wordt geraakt en herboren, gezuiverd en verkwikt?"

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

1- De uitgangspositie, hier gaat het om


De Keizerin
De Keizerin symboliseert de natuurlijke kracht die steeds weer nieuw leven schept. Zij staat voor groei en vruchtbaarheid op lichamelijk niveau, voor artistieke creativiteit op geestelijk niveau en op het niveau van ons verstand voor een veelheid aan ideeën en vindingrijkheid.

Tip:
Geniet van dat heerlijke gevoel en maak er het beste van. Accepteer dat mensen je aardig vinden om wat je bent. Laad je op met nieuwe energie, doe leuke dingen en verwen jezelf of laat je door een ander verwennen.


2- Dit is wat erbij komt, 'wat het kruist', belemmerend of bevorderend


Staven Negen
Staven Negen betekent koppigheid en verzet tegenover een situatie of ervaring waardoor we ons bedreigd voelen. Maar vaak hebben we meer last van pijnlijke herinneringen die door deze gebeurtenis worden opgeroepen, dan dat er sprake is van een daadwerkelijke bedreiging.

Tip:
Stel je open voor een andere kijk op je problemen, probeer de zaken eens vanuit een ander perspectief te zien.


3- Het onbewuste niveau, 'hierop rust het'


Gematigdheid
Gematigdheid vertegenwoordigt een overeenstemming tussen lichaam, ziel en geest. We komen met onszelf in het reine en laten kwellende zelftwijfel achter ons. Deze kaart symboliseert 'de juiste maat'.

Tip:
Ga eens experimenteren, zoek naar wat je denkt dat goed voor jou zal zijn. Kansen liggen niet voor het oprapen en het is aan jou om ze te zoeken en vorm te geven.


4- Het recente verleden, de oorzaken


Kelken Drie
Kelken Drie geeft uitdrukking aan vreugde, zorgeloosheid en dankbaarheid. Ze geeft aan dat we iets waardevols en moois hebben bereikt of hebben gekregen, en ons daar gelukkig bij voelen.

Tip:
Vertrouw er maar op dat alles op z'n pootjes terecht komt. Laat anderen meedelen in jouw vreude.


5- Het bewuste niveau, dat wat je doel is


Zwaarden Vijf
Zwaarden Vijf symboliseert op de spits gedreven conflicten, akelige ruzies en vernederingen. Of de hatelijkheden nu van ons uitgaan of ons worden aangedaan, de winnaar beleeft weing plezier aan de overwinning.

Tip:
Op de een of andere manier heeft iemand je gekwetst. Achterhaal wat jouw zwakke plek is en probeer het om te zetten in kracht.


6- De nabije toekomst, wat er zal gebeuren


De Magiër
Het bijzondere vermogen van De Magiër tot het beïnvloeden van de werkelijkheid, berust op de grote harmonie tussen onze geest en onze intuïtie, tussen het bewuste en het onbewuste.

Tip:
Laat maar zien wie je bent, dat je belangrijk bent, praat over je ideeën, over wat je bezig houd, over welke plannen je wilt verwezenlijken.


7- De vragensteller, hoe kijkt deze er tegenaan


De Kluizenaar
De Kluizenaar of Heremiet is de kaart van de teruggetrokkenheid. Deze kaart symboliseert een introverte levensfase waarin we tot onszelf moeten komen. De Kluizenaar staat voor betekenisvolle ervaringen, voor diepe beleving en inzicht.

Tip:
Laat alles wat je tot nu toe bezig hield van je afglijden en maak je geest leeg. Op deze manier komt van zelf de inspiratie die je nodig hebt.


8- De omgeving, invloed van anderen


Gerechtigheid
Gerechtigheid drukt een grote mate van zelf verantwoordelijk zijn uit, voor alles wat we ervaren dragen we onze eigen verantwoordelijkheid. Deze kaart staat ook voor eerlijk zaken doen met de daarbij passende beloning.

Tip:
Maak je eigen analyse, onderwerp jezelf aan je eigen oordeel, maak je staat van dienst op en doe het op een eerlijke manier.


9- Hoop en vrees


De Zon
De Zon wijst op een grote levensvreugde, op warmte en optimisme, en staat voor zonnige tijden en een hartelijk, vreugdevol genieten. Vooral op het vlak van bewustzijn heeft deze kaart een grote betekenis, ze wijst op het ontwaken en opbloeien van onze zonnige aard, ons wezenlijke zelf. Hierbij horen zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfinzicht.

Tip:
Zet je flitsende ideeën om in actie. Je zult de vruchten nog lang kunnen plukken.


10- Vooruitzicht op de lange termijn, waar het toe leidt


Zwaarden Twee
Zwaarden Twee verwijst naar situaties die door een hardnekkige, knagende twijfel worden gekenmerkt. Werkelijk overtuigd zijn is pas mogelijk wanneer onze inzichten ook door onze gevoelens worden gedragen, en kennelijk zijn we van dat laatste afgesneden.

Tip:
Je moet geduld moet hebben. Als je dan toch moet wachten, kun je dat net zo goed op een aangename manier doen.

klaproos1945

Dagtekst van vrijdag 22 april 2016.

"Onrust en opwinding scheppen de slechtste voorwaarden voor de activiteit van het denken.
Kom daarom eerst tot rust als je een belangrijk probleem moet oplossen.
Maak het stil vanbinnen, en probeer je zo hoog mogelijk te verheffen,
want boven bevindt zich het licht.

Als je voelt dat je erin geslaagd bent een soort top te bereiken,
stel dan de vraag die je bezighoudt en wacht af...

Het antwoord zal je uiteraard min of meer duidelijk voor de geest komen;
het zal misschien eerst slechts een vage indruk zijn,
die moeilijk te interpreteren is, maar het is al een aanwijzing.
Geef dus niet op. Begin zo vaak als nodig opnieuw, stel de vraag nog eens:
spoedig zul je vanbinnen een gevoel krijgen van helderheid, van zekerheid,
en op dat moment is alle twijfel verdwenen en zul je weten hoe je moet handelen.
Je moet echter weten dat de duidelijkheid en de nauwkeurigheid van de antwoorden die je ontvangt
alsook de hulp die zij je verstrekken, afhangen van je spirituele ontwikkeling. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

Koningin van Zwaarden

De vlinder-1

ongedwongen maar ook wispelturig.
Ook symbool van de ziel( levensadem psyche).
Symbool van de succesvolle tranceformatie van rups in vlinder:
Van sleurleven    naar bewust leven.

Kinderhoofd. sylfe / Elf- 2 

https://www.youtube.com/watch?v=RKzAghT6VQs

Het innerlijke kind, kinderwens, opgroeien om de wensen uit de kindertijd
te vervullen en de angsten uit die tijd kwijt te raken
- dit alles op een grijze troon van rotsteen:
daar misschien verdrongen en vergeten......


De Wereld

De rode strikken stellen telkens de Lemniscaat, het oneindigheidsteken voor.
Positief: Balans, onenigheid, levendigheid.
Negatief;( in de pas lopen, Herhaling zonder groei of rijping).

De ellips

Een ellips heeft twee brandpunten ( overeenkomend met de twee toverstaven).
-Soms moei u evenwel uit het kader stappen  om de vele   
tegenstrijdigheden voor uzelf onder een noemer te kunnen brengen! klaproos1945

met het verbreken met het verleden zonder steun 8)

Gaan we vandaag verder met Aas van Staven

in het verleden schreef klaproosje dit

voor de verandering ik ben
het rapport van mijn eigen leven ;)

klaproosje :D

AAS van Staven                           (oefff) gelukkig!!! Deze stemt mij hoopvol, een pittig proces met goed resultaat.
                                                     de  plaats tien is het uiteindelijke resultaat.
                                                     
                                                     een nieuw begin niet zomaar een onbezonnen begin of een wankele start
                                                      waarin je later in zou vast lopen maar wel een krachtige mogelijkheid
                                                     die aanvangt in het hier en nu even niets doen om een mogelijke nieuwe
                                                     ruimte te laten ontstaan en het word je aangereikt van uit de toekomst
                                                     succes met het aangaan van dit nieuwe begin

klaproos1945

Dagtekst van zaterdag 23 april 2016.

"Je bent voortdurend op zoek naar nieuwe dingen om te leren,
te zien en te horen! Dat is niet verkeerd,
maar neem ook de gewoonte aan om iedere dag enkele ogenblikken uit te trekken
om je te verbinden met de goddelijke wereld:
wat je op die manier verwerft, kun je overal met je meenemen,
zelfs naar de andere wereld; niets zal je hiervan kunnen beroven.

Al wat je vindt in boeken, alle kennis die je van anderen krijgt, zal nooit echt aan jou toebehoren.
Die zul je bij het verlaten van de aarde moeten achterlaten en wanneer je weer incarneert,
zul je die kennis opnieuw moeten verwerven.
Bij de reïncarnatie brengt ieder mens slechts datgene mee wat hij echt verworven en ervaren heeft in zijn vorige levens.
Al de rest is hem ontnomen omdat dit hem niet toebehoorde:
hij had het genomen bij anderen.
Zeker, voor de korte tijd dat hij op aarde is, profiteert hij van de voordelen die deze 'geleende' dingen hem opleveren:
hij krijgt complimenten, hij oogst applaus van mensen die niet zo goed op de hoogte zijn.
Maar wanneer hij de aarde verlaat, is hij arm en naakt, omdat hij niets zelf verworven heeft.
En hij zal ook arm en naakt op de wereld terugkomen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

Dagtekst van zondag 24 april 2016.

"De veertiende kaart van de Tarot wordt de Gematigdheid genoemd.
Deze kaart stelt een engel voor, die in elke hand een vaas houdt.
In de vaas die hij onderaan in de rechterhand houdt,
giet hij de vloeistof van de vaas die hij boven in zijn linkerhand houdt.

Wat is deze vloeistof die de engel bezig is over te gieten?
Het is het leven, de stroom van het goddelijk leven.
Wanneer dit niet langer stroomt, vindt er geen uitwisseling meer plaats en houdt alle leven op.
Wat de engel betreft, die stelt de mens voor.
Inderdaad, wij zijn het wezen dat de mogelijkheid heeft om met de twee vazen te werken,
opdat het goddelijk leven, het leven van de geest zou afdalen om onze materie te bezielen,
te verheffen en te verlevendigen.

Telkens als wij ons proberen te verheffen door gebed en meditatie,
bereiden wij deze afdaling van het goddelijk leven voor.
Ja, want de beweging van boven naar beneden kan zich enkel voltrekken,
als zij voorafgegaan wordt door een beweging van beneden naar boven. De geest
kan slechts afdalen, indien wij ons inspannen om te stijgen,
dat wil zeggen indien wij de beste voorwaarden scheppen zodat hij in ons tot uitdrukking kan komen. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

uit het archief  :D


Je merkt spiritualiteit en persoonlijke groei
horen bij elkaar.

Het zijn vruchten van dezelfde boom.

De Dalai Lama zei:

"Als je jouw leven eerlijk leidt,
op een oprechte manier, vrijmoedig,
transparant...

dan krijg je meer zelfvertrouwen."

Maar als je je leven op een hypocriete
manier leidt, met negatieve gevoelens
naar anderen zoals achterdocht en
wantrouwen...

dan kun je geen zelfvertrouwen
ontwikkelen."

Probeer het eens deze week...

kijk eens wat er gebeurd Heleen
dit vind ik in mijn mailbox is dat nou niet prachtig  :D

veel liefs van klaproosje :)

klaproos1945

#148
vandaag Zwaarden 3  ???

https://www.youtube.com/watch?v=VAZreU0jypU

De samenvoeging

Zwaarden en hart vormen een "snijpunt'
De verbinding van het hart  en verstand .
Psychologisch gezien is dit de kiemcel van het bewustzijn.
In de praktijk gaat het hierom;
tot de essentie komen!

De zonnebloem-5

Veroorzaakt de zon verblinding en verdringing van de schaduwkanten van het leven?
Of kunnen we met licht van de zon dieptes verlichten?
Sinds Vincent van Gogh zijn zon en schaduw......( het belichten van schaduwkant?)

Staven 8
Houding van de figuur
Een van de weinige kaarten waarop geen figuur staat.
Positief; boven zichzelf uitstijgen,over zijn eigen schaduw heen springen,
inzet zonder ego.
Negatief; (zichzelf verliezen, zichzelf uitputten, veel gedoe om niets)

Steeds weer opstaan

Woensdag 20 februari 2013

Rav Ashlag schreef dat als iemand die niet bekend is met onze wereld
een kalfje en een baby zou observeren,
zeker zou denken dat het kalfje het superieure wezen is.
Een kalfje kan tenslotte meteen na de geboorte al zelf staan en lopen.
Terwijl een baby zijn hoofdje nog niet zelf kan optillen en steeds weer omver rolt.
Eenmaal opgegroeid, is het duidelijk dat de mens
met al zijn intelligentie en vrije wil meer ontwikkeld is dan een koe.

Hoe groter de potentie,
hoe gemakkelijker en vaker we vallen,
net zolang tot het ons lukt.

Het belangrijkste is steeds weer op te staan,
in de wetenschap dat we op een dag op onze eigen benen staan en naar het licht lopen.

klaproos1945

De onderzoekers hebben de zes essentiële elementen
van een spijtbetuiging toegelicht en beschreven welke het best werken.
En erkennen dat het jouw schuld is, staat duidelijk op nummer 1:

1. Erken dat het jouw verantwoordelijkheid was
2. Bied aan om het goed te maken
3. Verklaar wat er misging
4. Laat zien dat het je spijt
5. Toon berouw
6. Vraag om vergeving


Op nummer 2 staat beloven dat je het goed zult maken.
'Praatjes vullen geen gaatjes.
Maar als je zegt dat je het goed wilt maken,
verplicht je jezelf ertoe de schade te herstellen,' zegt Lewicki.

Op de gedeelde derde plaats komen een verklaring en het uiten van spijt en berouw.
Vragen om vergeving staat helemaal onderaan.
In zijn algemeenheid geldt: hoe meer elementen je meeneemt in je spijtbetuiging,
hoe effectiever die is.

FEITEN: Een studie in sorry zeggen

De optimale manier om sorry te zeggen werd onderzocht in twee experimenten:
Experiment 1: 333 proefpersonen moesten zich voorstellen
dat zij als manager een gesprek hadden met een sollicitant.
Bij zijn vorige bedrijf had de sollicitant een bepaalde fout gemaakt,
waarvoor hij zich nu moest verontschuldigen.
De proefpersonen kregen te horen welke elementen deel uitmaakten
van de spijtbetuiging en moesten aangeven hoe effectief,
betrouwbaar en adequaat ze deze vonden op een schaal van 1 tot 5.

Experiment 2: 422 proefpersonen kregen
verschillende schriftelijke spijtbetuigingen voorgelegd uit ditzelfde scenario,
die een of meer essentiële elementen van een verontschuldiging bevatten.
Daarna moesten de deelnemers de kwaliteit van de spijtbetuiging beoordelen op een schaal van 1 tot 5.

De onderzoekers merkten op dat belangrijke factoren als gezichtsuitdrukking,
stem en oogcontact niet werden meegenomen in de experimenten,
en dat ze alleen hebben gekeken naar schriftelijke en denkbeeldige spijtbetuigingen.