een nieuw begin na hersen infarct

Gestart door klaproos1945, november 13, 2015, 12:23:45 PM

klaproos1945

Dank voor uw belangstelling voor de dagtekst van Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Het Prosveta-team www.prosveta.com
**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-

Dagtekst van vrijdag 13 november 2015.

"Het is belangrijk de betekenis van lichamelijke pijn te begrijpen: zij verwittigt ons dat wij zijn afgeweken van de goede weg. Indien we geen pijn zouden voelen, zouden we recht op het graf afstevenen.
Niets is gevaarlijker dan een ziekte die zich in het organisme vestigt
zonder het minste alarmsignaal te geven,
want op de dag dat de pijn verschijnt en ons alarmeert,
is in dat geval de aangerichte schade vaak onherstelbaar.

Daarom, zodra je pijn voelt en vooraleer je op geneesmiddelen te storten om ze te stoppen,
begin met je af te vragen wat de oorzaak ervan kan zijn,
zoek uit wat je hebt uitgericht, of je onvoorzichtig of onachtzaam bent geweest, enz..
Vervolgens kun je alle nodige remedies gebruiken,
maar stel je eerst de vraag naar de oorzaak van het kwaad.
Indien je geen rekening houdt met de waarschuwingen die de pijn je geeft,
zal de kwaal die je vanbinnen in jou toelaat, steeds moeilijker te bestrijden zijn."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

Tarot Basics Wait

De Tarot in woord en beeld

Een unieke benadering van de uitleg van de betekenis van de tarot  kaartXV-De Duivel
Zodra deze kaart opduikt, is  het duidelijk dat de drempel van taboes overschreden is.
Wat zo-even  nog onder de oppervlakte lag, wordt nu zichtbaar.
DAT is zowel een voordeel als een opgave.

II De Hogepriesteres

Tegenwoordig zien we haar,zoals alle figuren op de tarot kaarten,
vooral als persoonlijke spiegel.  Ook in u zit er een!

VI-De Geliefden

Veel mensen kennen het verhaal van de verdrijving uit het paradijs.
Het  verhaal van terugkeer in het paradijs, van het eeuwig leven,
dat op de jongste dag begint.


Welnu, de jongste dag is nu!

Prognose/tendens

liefde is een keuze; wie lief heeft, haalt meer uit het leven     :-*         dan iemand die niet lief  heeft!!!!!

klaproos1945https://www.youtube.com/watch?v=AaXcMirqcrU

Staven 6

Samen sterk!U bent in stat de diverse belangen onder een paraplu te brengen!
U geeft zo overtuigend weer wat u wilt,dat u al uw krachten kunt mobiliseren.
Op die manier krijgt u ook ondersteuning van anderen en/of kunt

                        u in  succes van andere delen

Basisbetekenis  ::)

De spiegel van onszelf


Pentakels 2,

Tegenstrijdigheden ter hand nemen;
persoonlijke sterktes en zwaktes,eigen problemen
en die van anderen, doen waar je zin in hebt en plichtsgevoel,  schaduwzijden 2 en zon.
U bent als een Pentakel; gevormd,anderzijds vormt u die zelf.

Basisbetekenis

verschuiving van het zwaartepunt.
Waarden en resultaten doen u standpunt veranderen omdat
u de tegenstrijdigheden aanpakt bij het vinden van de nieuwe resultaten.

Ridder van Bekers  De rivier - 5

Alleen wie verandert, blijft zichzelf trouw.
De verbinding van de bron met de monding.
Zijn gevoelens een weg laten banen.
zijn gevoelens laten stromen.

klaproos1945

Dagtekst van zaterdag 21 november 2015.

"Indien de natuurkundigen, scheikundigen of sterrenkundigen
uit het verleden ons geen immense erfenis hadden nagelaten,
wat zouden de huidige vorsers dan kunnen uitrichten?
Beeld je in dat een scheikundige zou moeten beginnen
met het herontdekken van de samenstelling van water,
een natuurkundige de wetten van de zwaartekracht,
of een sterrenkundige de wet van de algemene aantrekkingskracht…

Het is een geluk dat wij erfenissen ontvangen op fysiek en intellectueel gebied,
en dat wij deze erkennen, maar wij mogen niet vergeten dat wij ook erfenissen
hebben ontvangen op spiritueel gebied.
Waar zouden wij staan zonder de erfenis van Ingewijden en grote Meesters?
Zij die geloven dat ze enkel hoeven te rekenen
op hun zo beperkte eigen ervaring en hun ontoereikende persoonlijke inspanningen,
zullen niet ver komen:
zij zullen al vlug vaststellen hoe zwak en onwetend ze zijn.
Mogen zij dus voortaan bescheidener zijn en leren rekenen op de wezens
die hun overtreffen met hun kennis en hun licht,
de grote Meesters van de waarheid.
Mogen zij zich met hen verbinden om hun ervaring te ontvangen,
dan zullen ze de macht van de geest ontdekken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

Tarot liefdevolle Zelfrealisatie
ISBN 90 7724725 4


liefdevolle zelfrealisatie is een
boek en kaartenset waardoor je geïnspireerd,bemoedigt en geprikkeld kunt worden.

De blanco kaart

Overweeg je vraag en begin opnieuw

Als je de Tarot raadpleegt, bevind je je vaak in een bepaalde gemoedstoestand en wil je in
mogelijke inzichten, helderheid of genezing hebben aangaande een bepaalde situatie of een bepaald thema

Tarot naast Bach -Bloesem remedies

De blanco kaart  nodigt je uit om je begrenzing van je denken te verleggen.

Voel je je onmachtig en teleurgesteld door deze   blanco kaart!!!

Laat het jou niet verlammen zij/hij probeert datgene bij jou te openen wat voor je is weg gelegd,
soms is de situatie gewoon blanco.

Bach-bloedremedies

Beech (beuk), om je kritische houding te laten varen....

Sleutelwoord onverdraagzaamheid omzetten ineen gevoel van medeleven
en verbondenheid met anderen.

Rock water (bronwater); om wat minder streng voor jezelf te zijn...

Sleutelwoord;Onbuigzaam, zelfverloochening, het gaan begrijpen dat innerlijke  harmonie
meer waard is dan van buiten opgelegd gedrag

Zichzelf toestaan om mee te gaan in de beweging van het leven.


klaproos1945

Zwaarden 10 omgekeerd
Voorlopige verbetering.
De situatie verandert, waardoor de problemen tijdelijk afwezig kunnen zijn.
Je moet in deze pauze wel iets veranderen, zodat de oude situatie niet terug zal keren.

Inzien dat het allemaal niet zo erg was als je dacht.
Een nieuw begin. Je bent in staat om datgene waar je zo'n last van had, achter je te laten.
Aanvaarding, berusting en afstand nemen van de dingen die niet verwezenlijkt kunnen worden,
kan de vrijheid brengen om andere dingen die wél binnen je bereik liggen te verwezenlijken.
En tenslotte maar daarom niet minder belangrijk:
neem jezelf niet zo serieus. Het is niet het einde van de wereld als er iets misgaat.
Humor is een van de grootste openingen naar liefde voor jezelf.
Het vermogen om te lachen, naar anderen te glimlachen
en je problemen te relativeren is een bekwaamheid die je kunt ontwikkelen.
Vind redenen om te lachen. Doe iets leuks voor een ander en merk dat je er zelf gelukkig van wordt.

Rica

Omdat je  goddelijk bent,draag je altijd licht in jezelf,
ook al ontken je dit duizendmaal.
op het moment dat jij lacht en herkent wat ego is, heeft het nooit bestaan.
Je nieuwe leringen en genezingen bevinden zich op een ander niveau,
Het gouden licht kondigt dit vreugdevol aan
als het ochtendgloren.
Koers nu op dit licht af, het geeft jou een hart vol liefde en vreugde,
wat je pad is om verder te gaan

Ton Petersklaproos1945

Dank voor uw belangstelling voor de dagtekst van Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Het Prosveta-team www.prosveta.com
**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-

Dagtekst van zondag 29 november 2015.

""Ga door de nauwe poort naar binnen", zei Jezus.
Je zult deze woorden beter begrijpen indien ik je een ander beeld voorhoud:
dat van de slang die van huid verandert.
De slang voelt dat zich een nieuwe huid heeft gevormd
onder de oude en dan zoekt zij in de rotsen een spleet of een kleine opening waar zij doorkruipt.

Het is moeilijk, zij moet moeite doen om door deze 'nauwe poort' te passeren.
Maar bij het naar buiten komen, is zij verlost van haar oude huid.
Ieder van ons moet op dezelfde manier op een dag door 'de nauwe poort' gaan
om zijn oude huid te verliezen, dat wil zeggen, zijn oude opvattingen,
zijn oude gewoonten, zijn oude redeneringen.
Weet dus dat ook voor jou dat moment zal komen.
Deze doorgang langs de nauwe poort is uiteraard een pijnlijke opgave.
Maar raak niet in de war, heb geen angst, maar verheug je dat je
je oude huid verliest om een nieuw wezen te worden met een ruimer begrip,
een edelmoediger hart en een gedrag dat aan de anderen niets dan zegeningen zal brengen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

https://www.youtube.com/watch?v=7oMeN39WmWY

Ridder van Staven

Spirituele ervaring
op zoek gaan. Moeilijke tijden doormaken.Doorzetten,
zichzelf trouw blijven,iets bereiken.

XIX De Zon

Basis Betekenis

"Geboorte is geen instantané  gebeurtenis,
maar een doorgaand proces.
geheel geboren te worden......
Leven betekent iedere minuut het leven heeft als doel geboren worden.
We hebben een "permanente geboorte"nodig,
het leven zelf willen vorm geven,

doordrongen van vrijheid onze keuzes kunnen maken
vanuit de vrijen wil kiezen we de eigen levensstijl.

Staven acht

prognose/tendens

Houd rekening

met verandering op vele niveaus, en ook met
grotere uitwisseling van energie,
die veel dingen eenvoudiger en sommige mogelijk maakt.

klaproos1945

Het Prosveta-team www.prosveta.com
**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-

Dagtekst van dinsdag 8 december 2015.

"Alleen de kennis van de psychische structuur van de mens
kan het vraagstuk van de waarheid ophelderen.
Deze structuur berust op drie fundamentele factoren:

het verstand, het hart en de wil; door z'n verstand denkt de mens,
via zijn hart heeft hij gevoelens,
en de wil die gestimuleerd wordt door het verstand en het hart, zet hem ertoe aan te handelen…

Het verstand heeft als ideaal de wijsheid te openbaren,
het hart de liefde en de wil als resultaat van de twee vorige,
heeft als ideaal om de waarheid te openbaren.

Dit betekent dat hoe meer de gedachten van zijn verstand neigen naar wijsheid
en de gevoelens van zijn hart naar liefde, hoe meer hij in de waarheid is. Wat is er eenvoudiger?

Men heeft van de waarheid allerhande definities gegeven,
die er enkel toe geleid hebben de kwestie ingewikkeld te maken.
In feite is het onmogelijk om de waarheid te definiëren, want zij bestaat niet op zichzelf.
Alleen de liefde en de wijsheid bestaan en het is de vereniging van de liefde en de wijsheid
die de waarheid doen ontstaan."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

De grote Energiekaarten
voor heling en meditatie

Kaart 8

loslaten
Na het afhandelen van een probleem
moet je ook het nadenken hierover loslaten.........

Pentagrammen 2

Het leven is voor jou nu wat onrustig,
maar je bent soepel,verkennend en ondernemend.
Behendig beweeg je je als een acrobaat door deze diversiteit,
je leert of geneest meer en sneller dan door welke andere vorm dan ook

Je ervaringen wordt je bevrijding,
je essentie raakt ontsluierden je hart doorstroomt in liefde.


Bach-bloemenremedies
Agrimony; om innerlijke echt blijmoedig te zijn.

Sweet chestnut; om weer een oplossing te zien in de situatie.

klaproos1945Het Prosveta-team www.prosveta.com
**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-

Dagtekst van zondag 13 december 2015.

"De dreiging van het gevaar is een gevoel dat de mens heel zijn leven vergezelt,
maar dit gevoel moet evolueren tot het de vrees wordt om de goddelijke orde te overtreden,
om een valse noot te zijn in de kosmische harmonie.
Je zult zeggen dat je niets voorstelt dat belangrijk genoeg is om de kosmische harmonie te verstoren.
Welnu, daarin vergis je je: één egoïstische daad, één nutteloos of boos woord volstaan
om wanklanken te veroorzaken.

Het is natuurlijk evenmin raadzaam om voortdurend te beven bij de gedachte dat je minste woorden,
daden, gedachten of gevoelens, valse noten kunnen zijn:
als je je inbeeldt dat je bij iedere stap een vergissing kunt begaan en schuldig kunt zijn,
zul je geen meter vooruitgaan.
De enige vrees die je echt moet hebben, is het bewustzijn te verliezen
dat je zonen en dochters van God bent en dat je dus verwacht wordt in het huis van de Vader.
Ja, dat is de enige vrees die is toegestaan en zelfs aanbevelenswaardig;
inderdaad, die vrees zal je geleidelijk van al de andere bevrijden
en je zult vooruitgaan met zekerheid, in vrede en helderheid."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

Dagtekst van donderdag 17 december 2015.

"Zelfs als je aan het einde van je bestaan bent gekomen, kun je nog jong zijn omdat je begrepen hebt wat het leven werkelijk is: een onophoudelijke transformatie, een aanpassing. Voor de spirituele wetenschap bestaan er geen jongeren of ouderen, maar alleen wezens die als taak hebben aan zichzelf te werken om in zichzelf het leven te onderhouden en intenser te maken.
Niemand hoeft te zeggen: "De jaren zijn voorbijgegaan, ik ben oud, ik kan geen inspanning meer leveren." Wie meent dat hij futloosheid kan rechtvaardigen door zijn leeftijd, vermindert het aantal dagen die nog overblijven om zich te verheugen, want hij creëert vanbinnen het beeld van de ouderdom en dit beeld werkt zeer negatief in op zijn psychische en ook op zijn fysieke toestand. Laat hij zich integendeel concentreren op de jeugd, door moeite te doen om altijd iets nieuws te leren, om te blijven openstaan voor het leven. Want dat is de jeugd, de echte jeugd. Met het verstrijken van de jaren verliest het fysieke lichaam uiteraard van zijn kracht, van zijn weerstand, maar zelfs op het ogenblik van de dood, kunnen een blik, een glimlach, nog een jeugdige uitdrukking hebben."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

klaproos1945

#12
BegrenzingHoe kun levensvreugde ervaren, wanneer je niet je ware ik openbaart

luister jij ook naar het snapgevoel van de illusie............

Het snapgevoel toont aan de ene kant de schitterende eigenschap om altijd weer te willen weten
hoe het zit en niet te rusten tot er begrip gewonnen is in de wereld waarin we leven.......

Herman Recht&Hans Dooremalen

Het Snapgevoel
Hoe de illusie van begrip ons denken gijzelt

ISBN 978 94 6105 6795

Staven 6

Prognose/Tendens

De kwestie die nu speelt, zorgt er voordat uw krachten en wilskracht verder ontwikkeld.
halfslachtigheid wordt overwonnen.

https://www.youtube.com/watch?v=KfQHrn-c6Lc

Koningin van Bekers

D bontgekleurde stenen-6

Het zachte water vormt het harde steen.

Opgave; accepteren wat voor ons ligt .- Struikelblokken die uit de weg geruimd kunnen worden.-
Stenen over het water keilen

Vertrouw het buikgevoel!!!    ??????

Gaan we het kaf van het koren scheiden?

XI-Gerechtigheid

P/T 
Onze ervaringen veranderen heel snel in oordelen.
Deze oordelen merken we wel op, maar we denken dat het ervaringen zijn.
Natuurlijk zijn oordelen niet zo betrouwbaar als ervaringen.
Er is een bepaalde techniek vereist om ervaringen fris te houden,zodat we er
steeds weer nieuwe oordelen uit kunnen halen.

B. Brecht

Deze techniek wordt gerechtigheid in de
relatie genoemd!

klaproos1945

Stadia van leren

Natuurlijk is het belangrijk om te begrijpen dat een organisme
met zulke complexe hersenen als wij op verschillende manieren leert.
Het menselijke organisme  in tegestelling tot de meeste andere gaat door verschillende leerstadia.

http://www.mijndoelenstellen.nl/hoe-pak-ik-het-aan/modellen/de-leerfasen-van-maslow/

Koning van de Bekers

Spirituele ervaring

de oeverloze weg........

http://www.mijndoelenstellen.nl/hoe-pak-ik-het-aan/

Zwaarden 9

Het is nacht, u schrikt wakker, nachtmerries,onverwerkte gedachten
sta op en krijg helder wat u kunt doen!
-Het is donker,er gaat plotseling vele lichten aan;flitsen van de geest
Negen zwaarden; een heel netwerk van nieuwe bevindingen en inzichten;
wen er langzaam maar zeker aan!

Taal is een ongelooflijk handig coördinatie- instrument
in een complexe samenleving als de onze en maakt precies gebruik van het feit
dat wij een collectief vormen.


Zwaarden 10

Achter de horizon gaat het verder!Stop met de huidige manier van  handelen.
Nieuwe mogelijkheden zijn al voor handen!

Pas op dat u niet te snel (ver) oordeelt.
Met zielenrust  en tegenwoordigheid van geest bereikt u het meeste. Adem goed door

 


klaproos1945

Het kruis, een Toekomstadvies


Deze kaartlegging geeft raad over een bepaalde situatie waarin je niet goed weet welk besluit je zou moeten nemen. Tevens krijg je advies over hoe je jezelf het beste kunt opstellen ten opzichte van de thematiek.


Denk goed na, laat alles bezinken en gebruik je eigen spirituele wijsheid om er iets mee te doen.
 


Kaart nummer 1 geeft het thema aan, hier gaat het dus om. Dit houdt je bezig en vraagt om opgelost te worden. Denk hier dus goed over na.. Wanneer je een positieve kaart hebt getrokken, is dit wat je wilt nastreven maar moet je tevens oppassen voor overdrijving of gemakzucht, waardoor je het overzicht kunt verliezen.


DE KEIZERIN
Hier gaat het om groei en de geboorte van iets nieuws, moederschap, vruchtbaarheid, creativiteit en inspiratie. De Keizerin houdt zich bezig met het aardse bestaan en is de bron van het leven en ons vermogen om scheppend hieraan deel te nemen vanuit al onze kwaliteiten die ons in aanleg zijn meegeven. Zo kan deze kaart staan voor de geboorte van een kind maar ook voor de geboorte van ideeën of een plan. Het leven staat in het teken van groei en evolutie, continue verandering en transformatie. Wij krijgen de mogelijkheid om zelf een onderdeel te zijn van deze evolutie door impulsen te ontvangen en daar gehoor aan te geven. Door nieuwe ontwikkelingen toe te passen en te leren met het idee dat er in het leven niets is van blijvende aard maar dat het leven een voortdurend proces is van dood en wedergeboorte. De Keizerin geeft je nieuwe kansen op je weg en bereidt je voor op lang verwachte, welkome veranderingen. Toon je vindingrijkheid, wees open en enthousiast en geef vorm aan je ideeën. De tijd is aangebroken om een andere weg in te slaan naar meer inzicht en wijsheid. Kijk in jezelf naar de grote rijkdom aan talenten die je hebt en zorg dat je ze zoveel mogelijk tot ontwikkeling brengt om als individu tot een optimale bijdrage aan het grote geheel te kunnen komen.

Maak gebruik van al je kwaliteiten om anderen te inspireren. Wees creatief en ruimdenkend wanneer je vorm geeft aan je ideeën. Voer veranderingen en vernieuwingen door op grond van je eigen ontwikkeling.

In de astrologie staat deze kaart voor Venus in het teken Stier en Venus in het teken Waterman.
Kaart nummer 2 is de gemakkelijkste weg of heeft de situatie juist veroorzaakt. Deze kaart laat je zien welke vluchtroute je neemt als het je te moeilijk wordt. Denk goed na over deze kaart en doe juist het tegenovergestelde want dan doorbreek je het patroon. Positieve kaarten kunnen aangegeven dat je je kwaliteit kunt inzetten om het probleem op te lossen. Negatieve kaarten geven aan waar je aan moet werken of moet vermijden.


KRACHT
Het temmen van onze oerdriften en onze dierlijke natuur, komen in deze kaart aan de orde. Het is de bedoeling dat we kracht putten uit onze oorspronkelijkheid en deze onbewuste processen zeker niet onderdrukken omdat onze beschaving dat van ons vraagt. Wanneer we het niet toelaten om te transformeren, staan we onze eigen ontwikkeling in de weg en zullen we slechts een schim worden van onszelf. De kaart van de Kracht geeft aan dat we al onze moed en energie inzetten om een moeilijke taak te volbrengen. Het is een periode van grote activiteit en scheppingsdrang waarin we enorm gemotiveerd zijn om onze doelstellingen te bereiken. Als basisvoorwaarde dient het geloof en vertrouwen in jezelf en de wetenschap dat jij als individu in het leven nooit voor taken gesteld wordt waarvan het bereik te hoog ligt. De Kracht is de hartstocht, de levendigheid en het vuur dat in ons oplaait op het moment dat liefde en betrokkenheid de drijfveer is. Werk met alle bezieling aan je plannen, toon je moed en wilskracht om je opdracht tot een goed einde te brengen en laat je niet ontmoedigen door personen of gebeurtenissen die je in twijfel brengen over je eigen kwaliteiten. Zet door en neem zelfs de hoogste hindernis en je zult zien dat jij als overwinnaar uit de bus komt. In de liefde betekent de kaart, een levendige, vurige relatie vol hartstocht, van waaruit je nieuwe energie put.

Wees moedig en trots en vecht als een Leeuw voor jouw plannen. Zet al je kracht in en wees bereid de nodige risico`s te nemen die nodig zijn voor het welslagen. Geniet van de positieve invloed die je kunt uitoefenen op de mensen om je heen.

In de astrologie staat deze kaart voor de Zon in het teken Leeuw.
Kaart nummer 3 is je raadgever. Zo moet je het doen en dan zul je het gewenste resultaat bereiken. Wanneer je een lastige kaart hebt getrokken, moet je naar de positieve kant van deze kaart kijken want daarin zul je de sleutel vinden.


HET RAD VAN FORTUIN
Hier is sprake van omstandigheden waar je geen invloed op kunt uitoefenen zodat je het gevoel kunt hebben dat je aan het lot bent overgeleverd. Het veroorzaakt een vorm van machteloosheid en toekijken zonder dat je werkelijk iets kunt doen aan de huidige situatie. Het Rad van Fortuin geeft aan dat er grote veranderingen staan te gebeuren maar dat het nog even op zich laat wachten omdat het nog niet het juiste moment is. De last die op ons drukt kan zo groot zijn dat we toegeven aan de gebeurtenissen en pas dan het lot in eigen hand nemen omdat de weerstand tegen de veranderingen oplost. Zonder dat we het beseffen, maken we het onszelf extra moeilijk doordat we door angst voor het nieuwe, de tijdsgeest in de weg staan en niet doen wat ons te doen staat. We leggen ons lot in handen van onze omgeving die ons positief of negatief prikkelt om op de juiste wijze vorm te gaan geven aan de ontwikkelingen die staan te gebeuren. Het Rad van Fortuin is de aanwijzing om zelf stappen te gaan ondernemen om je “lot” te verbeteren. Op het werkvlak kunnen we door de eentonigheid van de ingeslopen routines ons machteloos voelen en weten we niet hoe we die sleur moeten doorbreken. Het gebukt gaan onder dit gevoel, veroorzaakt in onze omgeving een reactie waardoor er iets in werking treedt. In de relatiesfeer voelen we ons vaak niet happy in de bestaande situatie. Ook hier gaat het erom dat we inzien wat we ervan kunnen leren voordat we in staat zijn in te grijpen om betere condities te creëren.

Zie in dat deze ervaring te maken heeft met je lot en daarom belangrijk is voor je persoonlijke groei. Dwing niets af, maar wees ook niet het leidend voorwerp. Durf de confrontatie aan te gaan en aanvaard de situatie.

In de astrologie staat deze kaart voor de planeet Saturnus in het teken Waterman.
Kaart nummer 4 geeft aan hoe de situatie tot ontwikkeling komt. Stel je hierop in en bereid je voor op wat er komt. Realiseer je vooral dat jij de hoofdrolspeler bent en je eigen scenario neerzet. Op deze wijze heb je dus alle troeven in handen. Heb je een lastige kaart getrokken, dan is die kaart een waarschuwing. Als je alert blijft, kun je nog invloed uitoefenen en op tijd het onheil afwenden.


DE DOOD
In figuurlijke zin staat de Dood voor afscheid nemen en loslaten, het einde van een proces. De tijd is aangebroken om plaats te maken voor iets nieuws. Soms gebeurt dit plotseling en niet gepland. Deze kaart maakt de weg vrij en spoort ons aan om afstand te nemen van het oude zodat we innerlijk ruimte kunnen creëren voor datgene wat op ons wacht. Het afscheid gaat met een zwaar gemoed en het zal daarom ook niet gemakkelijk zijn, maar het is noodzakelijk. We moeten eerst het verleden afsluiten alvorens we ons op de toekomst kunnen gaan richten. De nieuwe situatie kan veel onbekende factoren in zich dragen waardoor je je aanvankelijk onzeker kunt voelen en je (onterecht) afvraagt of alles nog wel goed komt. Misschien kom je tot de conclusie dat je je levensprincipes overboord moet gooien en krijg je een heel ander beeld van jezelf als individu. Het kan heel goed zijn dat je de verouderde gedragspatronen die je zijn aangeleerd in je jeugd, van je af gooit omdat ze niet werkelijk bij jouw identiteit horen. De Dood laat ons in relaties weten dat het einde is genaderd en ook al is de ervaring nog zo pijnlijk, toch moeten we doorzetten. Vluchtgedrag brengt ons alleen nog maar verder van huis en zal zich op den duur wreken. Stel opnieuw je grenzen, neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en word wie je bent.

Er moet afscheid genomen worden van iets of iemand. Bereid jezelf daar op voor. Of maak zelf een einde aan een langslepende kwestie. Wees dankbaar voor wat er was maar stel je open voor een nieuwe fase ook al gaat dit gepaard met de nodige pijn.

In de astrologie staat deze kaart voor Saturnus in het achtste huis.