Omgekeerde kaarten en podiumkaarten

Gestart door Ricca, juli 16, 2004, 17:54:06 PM

Ricca

De betekenis van een omgekeerde kaart is zelden precies het tegenovergestelde van de rechtopstaande kaart. Dat zou wel erg simplistisch zijn. Over het algemeen geeft een omkering aan dat de kenmerken van de kaart geblokkeerd, verstoord, verdraaid of van richting veranderd zijn. Bijvoorbeeld doordat je er moeite mee hebt, je ertegen verzet, er nog niet aan toe bent o.i.d. Of doordat de situatie die noodzakelijk was voor het 'uitkomen' van de rechtopstaande kaart is omgeslagen. Dit hoeft nog niet te leiden tot een compleet tegenovergestelde betekenis van de kaart. Vaak is er slechts een verschuiving van de betekenis. Maar soms een echte omslag. Vooral in dat laatste geval moet je altijd in de overige kaarten naar een verklaring voor of bevestiging van die omslag zoeken. Een omgekeerde hofkaart laat vaak een reactie op tegenslag zien in de vorm van een verstoring, vermeerdering of uitputting van de eigenschappen van de kaart.

Het gebruik van omkeringen betekent niet alleen een verdubbeling van de mogelijkheden van de tarot. Door de kaart vanuit een andere invalshoek te benaderen, wordt je begrip van de kaart als geheel vergroot.
Als je gewend bent om met omkeringen te werken, moet je als je je over een legging buigt van iemand die géén omkeringen gebruikt, altijd opletten dat je geen mogelijkheden over het hoofd ziet (mogelijkheden die voor jou bij de omkering horen, maar voor die ander gewoon bij de rechtopstaande kaart).

De omkering wijst dus vaak op de blokkering van de kenmerken van de kaart, maar wanneer de rechtopstaande kaart zelf al de blokkering van een gevoel of eigenschap symboliseert, kan de omkering juist op het vrijkomen daarvan wijzen. Een positieve kaart zal omgekeerd vaak een negatieve betekenis hebben en vice versa, maar dat is toch niet altijd het geval. Zowel in de Grote als in de Kleine Arcana zijn verschillende kaarten te vinden die in beide standen een positieve betekenis hebben (De Zon, Staven 4) of in beide standen een negatieve betekenis (Zwaarden 5), het verschil is slechts een gradatie. Het is ook niet zo dat positieve en negatieve betekenissen altijd strikt over de twee standen van de kaart zijn verdeeld. Soms kan één stand (rechtop of omgekeerd) positieve én negatieve betekenissen in zich verenigen. In andere gevallen - bijvoorbeeld bij de zuivere archetypen van de grote Arcana - kan de omkering juist die eigenschappen vertegenwoordigen die in de rechtopstaande kaart ontbreken. En soms kan de omkering erop wijzen dat een in wezen goede eigenschap misbruikt wordt uit zelfzuchtige motieven. Tot slot kan bij de hofkaartfiguren die op een troon zitten de omkering in sommige gevallen heel letterlijk betekenen dat iemand - in jouw ogen - van zijn/haar voetstuk is gevallen.

Vooral bij omkeringen zijn vaak verschillende betekenissen mogelijk; door gewijzigde omstandigheden kan een situatie zich nu eenmaal in vele richtingen ontwikkelen en de rechtopstaande kaart biedt vaak ook verschillende aanknopingspunten waarop een verandering of omslag gebaseerd kan zijn. De juiste betekenis van de omgekeerde kaart in een bepaalde legging wordt ten dele vastgesteld op grond van de omliggende kaarten en ten dele op basis van intuïtie. En soms zijn meerdere betekenissen tegelijk van toepassing, bijvoorbeeld wanneer er een keuze gemaakt moet worden.

Liefs,
Ricca
From Ricca with Love

janice

"Zowel in de Grote als in de Kleine Arcana zijn verschillende kaarten te vinden die in beide standen een positieve betekenis hebben (De Zon, Staven 4) of in beide standen een negatieve betekenis (Zwaarden 5), het verschil is slechts een gradatie. "

Welke kaarten, naast de zon, staven 4 en zwaarden 5 blijven dezelfde betekenis behouden ?
Intuitie is verstand dat haast heeft

Ricca

#2
Goeie vraag, Janice. Deze drie zijn volgens mij de enige die in principe altijd een positieve resp. negatieve betekenis hebben (hoewel de positie in het legpatroon en de invloed van de omringende kaarten daar nog iets aan zou kunnen veranderen).  Verder zijn er wel kaarten waarbij het behoud van de positieve of negatieve betekenis één van de mogelijkheden is bij de omkering. Maar dan zijn er daarnaast ook nog andere mogelijkheden...

Liefs,
Ricca
From Ricca with Love

Ricca

#3
De Kleine Arcana van de Rider-Waite Tarot bevat twee soorten kaarten. Op de meeste kaarten staan of zitten de personen gewoon in de natuurlijke achtergrond van de kaart staan, maar er zijn ook kaarten waarop de persoon zich op een soort podium of vlakke toneelvloer vóór het landschap bevindt. Deze zgn. PODIUMKAARTEN hebben een meer abstracte betekenis. Getoond wordt op de wijze van een schouwtoneel wat je in het leven wel of niet zou moeten doen om tot innerlijke groei te komen. De podiumkaarten bevatten een les of wijze raad en zijn dus van nature adviserend van aard. De innerlijke houding is de hoofdbetekenis van de kaart. De niet-podiumkaarten, waarop de afgebeelde personen gewoon in het landschap van de kaart en dus in het volle leven staan, hebben betrekking op de concrete situaties en gebeurtenissen waarin die innerlijke groei plaatsvindt dan wel stagneert. Deze kaarten zijn van nature beschrijvend van aard. De daadwerkelijke gebeurtenis is de hoofdbetekenis van de kaart.

In de praktijk houd ik niet altijd rekening met het feit dat een kaart een podiumkaart is en laat ik het vooral afhangen van de gestelde vraag en de positie van de kaart in het legpatroon welke betekenis en functie een kaart in een legging heeft. Maar het is goed om het podium wel op te merken.

De podiumkaarten zijn:
Staven 4 - Staven 9 - Staven 10
Bekers 2 - Bekers 5 - Bekers 8 - Bekers 10 - Bekers Schildknaap
Zwaarden 2 - Zwaarden 5 - Zwaarden 7 - en eventueel Zwaarden 9
Pentakels 2 - Pentakels 4 - Pentakels 6 - Pentakels 8

Liefs,
Ricca
From Ricca with Love

Koshke

Hallo allemaal,
Weet iemand misschien waar ik de basisbetekenissen kan vinden van tarotkaarten "omgekeerd" of wat in het algemeen de betekenis is van omgekeerde tarotkaarten in een leggin ???
  Thanks, Koshke

Opti-Mystique

#5
Hallo Koshke,

Zoals ik het geleerd heb, is de hoofdenergie van de betreffende Tarotkaart uit balans, wanneer deze omgekeerd in een legging verschijnt. Omgekeerde kaarten betekenen soms, maar vaak ook helemaal niet, het tegenovergestelde van de betekenis als de kaart rechtop valt...

Of je met omgekeerde kaarten werkt is een keuze. Gezien het grote belang van de samenhang van kaarten die bij elkaar vallen, geven de omringende kaarten vaak toch ook al aan, of een kaart zich in een positieve of minder positieve energie verhoudt met betrekking tot de vraag, ook wanneer alle kaarten gewoon rechtop vallen...

greetinx van Dolf

Koshke

Thanx Dolf,
Ik werk normaal niet met omgekeerde kaarten maar soms "toevallig" gebeurt het dat men mij bij een trekking de kaart omgekeerd overhandigd.   Dan ben ik even in de war maar besef dan dat dit ook de bedoeling is... mijn intuïtie laat ik dan verder zijn werk doen.
Groetjes,  

Opti-Mystique

#7
Inderdaad; soms verschijnen kaarten ineens ondersteboven, terwijl je zeker weet dat het hele deck gekopt was. Wat dat betreft heb ik ontdekt dat de Tarot er een geheel eigenzinnige wijze op nahoudt om met de kaartlezer te communiceren. Een omgekeerde kaart beschouw ik als een "noodzaak" om de aandacht extra te vestigen op een bepaald knelpunt, en varen op je intuïtie en ervaring met die kaart is dan het beste uitgangspunt.

gtx, Dolf

PS: wat me nu eigenlijk te binnen schiet, is de vraag waar betekenissen van de omgekeerde kaarten eigenlijk vandaan komt? Het staat me bij dat de vroegste Tarot-decks zelfs geen Kleine Arcana hebben en ik heb een Tarot-deck uit Frankrijk, waarbij de K.A. geen symboliek heeft, maar een nummer en de kleur van het hedendaagse "normale" kaartspel. Hierbij is dus niet te zeggen wat onder en boven is. Voor 1910, toen Rider Waite-Smith een volledig gesymboliseerde K.A. introduceerde, waren alle Tarot-decks zoals mijn Franse deck...

Opti-Mystique

Citaat van: Opti-Mystique op mei 08, 2005, 23:24:06 PM
PS: wat me nu eigenlijk te binnen schiet, is de vraag waar betekenissen van de omgekeerde kaarten eigenlijk vandaan komt? Het staat me bij dat de vroegste Tarot-decks zelfs geen Kleine Arcana hebben en ik heb een Tarot-deck uit Frankrijk, waarbij de K.A. geen symboliek heeft, maar een nummer en de kleur van het hedendaagse "normale" kaartspel. Hierbij is dus niet te zeggen wat onder en boven is. Voor 1910, toen Rider Waite-Smith een volledig gesymboliseerde K.A. introduceerde, waren alle Tarot-decks zoals mijn Franse deck...

Hmm... wat bier op de late avond bevordert mijn logica ook niet, constateer ik nu; fris uitgeslapen zijnde. Van voor tot achter en terug bullsh*t :-X Inderdaad: bij een niet-gesymboliseerde Kleine Arcana met Klaveren, Schoppen, Harten en Ruiten is onder niet van boven te onderscheiden. En zo zijn er maar weinig decks, ook voor 1910, die afwijken van de Staven, Zwaarden, Pentakels en Bekers. Want zelfs ik zou van een kaart met alleen bekers moeten kunnen zeggen of die rechtop staat of niet... ;D ;D

I rest my case dus...

;) van Dolf

Koshke

Hey Dolf,
Tja, inderdaad, zo'n biertje kan smaken maar bevordert de helderheid niet ... heb zelf nog nooit met een gewoon kaartendek gewerkt, ik heb de beelden nodig.  Met Rider Waite-Smith heb ik het geleerd en Crowley gebruik ik soms, maar alleen voor mezelf. Maar als ik merk wat voor prachtige deks er bestaan, ik zou ze allemaal wel eens willen proberen....heu, pardon, bijna allemaal.
Groetjes, Koshke

lucifall

Volgens de tarot van de herstelde orde zijn er 16 podiumkaarten:

Pentagrammen 2-4-6-8
Staven            2-4-9-10
Bekers            2-5-8-10
Zwaarden        2-5-7-9

De niet-podiumkaarten uit de kleine arcana hebben betrekking op situaties die kunnen voortvloeien uit de geestesinstelling  zoals uitgebeeld op de hieraan voorafgaande podiumkaart(en).

In het boek wordt dit met een mooi voorbeeld verduidelijkt:

-Podiumkaart Pentagrammen 2 duit aan dat de mens moet leren de materie te beheersen door experiment. Indien dit lukt komt hij in de situatie terecht zoals beschreven op de niet- podiumkaart Pentagrammen 3 en krijgt hij de opdracht voor het vervaardigen van een meesterstuk.

-Op Podiumkaart Pentagrammen 4 wordt, in tegenstelling to de voorgaande kaart, beschreven wat men absoluut niet moet doen, te weten: kennis en materiele bezittingen niet overdragen, omdat dat resulteert in de situatie beschreven op de niet-podiumkaart Pentagrammen 5, namelijk geestelijke isolatie en dwalen in armoede.

-Op podiumkaart Pentagrammen 6 staat beschreven wat de dwalende mens moet doen om zich uit de voorafgaande situatie te bevrijden, namelijk in nederigheid tot overgave overgaan, waardoor hij , zoals afgebeeld op Pentagrammen 7, de ware liefde voor het werk zal ervaren.

-Podiumkaart Pentagrammen 8 laat zien dat de mens uitsluitend door regelmaar en volharding winst boekt en zo materieel en geestelijk tot groei en welstand komt. Dit is uitgebeeld op de niet podiumkaarten Pentagrammen 9 en 10.

liefs lucifall

lucifall


de schildknaap der kelken staat toch ook op een podium zoals Ricca als schrijft. Als enige van de hofhouding.....

Het totaal van 16 van DvL vond ik wel mooi. Sloot goed aan bij de 16 uit de koninklijke arcana. Met schildknaap erbij 17 dus.

Wie weet wat een podiumkaart in het Engels is? Ik wil hier graag meer over opzoeken.

Liefs Luus

Ricca

Maar zonder Staven 2, die volgens mij geen podiumkaart is, toch weer 16. :)

Liefs,
Ricca
From Ricca with Love

Ricca

Ik vond een mooie aanvulling over omkeringen in de cursus van Joan Bunning:

De betekenis van een omgekeerde kaart in een legging hangt af van wat de kaart zou betekenen als hij rechtop in de legging had gelegen. Dus daar moet je altijd eerst naar kijken, want die energie is wél aanwezig, maar op een veranderde manier. Om een of andere reden kan die energie niet vrijuit stromen.

De energie van de kaart kan:

  • nog in een vroeg stadium zijn, nog niet helemaal tot uitdrukking zijn gekomen, eigenlijk meer een verlangen zijn dan een werkelijkheid...

  • zijn kracht verloren hebben, tanende zijn, uitgeput geraakt...

  • geblokkeerd zijn; je wilt het wel, maar het lukt niet; iets houdt de energie tegen; misschien heb je moeite erin te geloven...

  • beperkt zijn, onvolledig of incompleet; slechts een deel van de betekenis van de kaart komt tot uiting...

  • ongepast zijn in de onderhavige situatie; zoek een andere weg...

  • ongewenst zijn; je wilt het niet of bent er bang voor...

  • ontkend worden...

  • alleen schijnbaar aanwezig zijn...

  • van richting veranderd zijn of omgeslagen in het tegendeel...
From Ricca with Love

Keizerin

Citaat van: Ricca op mei 10, 2009, 14:27:54 PM
De betekenis van een omgekeerde kaart in een legging hangt af van wat de kaart zou betekenen als hij rechtop in de legging had gelegen. Dus daar moet je altijd eerst naar kijken, want die energie is wél aanwezig, maar op een veranderde manier.
Dat vind ik een interessante. Is het dus zo, dat je eerst kunt kijken wat de kaart voor jóu, in déze situatie kan betekenen in rechtopstaande ligging (wat dus regelmatig een beetje kan afwijken van de algemene betekenis) en dat daaruit de omgedraaide betekenis voortvloeit? Dan kan ik misschien wat meer uit de voeten met die omgedraaide kaarten.