Nieuws:

::: Hoofdmenu ::: Astrologie ::: Chin. astrologie :::  Tarot ::: Lenormand ::: Engelen ::: Orakels ::: Sjamanisme ::: Wicca ::: Numerologie ::: Bioritme ::: eCards ::: WebShop ::: Nieuwsbrief ::: Live consult :::

Hoofdmenu

7,22

Gestart door heleen, maart 03, 2014, 18:22:44 PM

heleen

In mijn droom lees ik op een (ik weet niet hoe ik het moet omschrijven) een soort (praat)paal, in ieder geval ook geel, maar met een metertje erop, stand 7,22.

7 kan staan voor de zegewagen. aantal dagen van de week.
22 is een meestersgetal dus mag ik niet vereenvoudigen tot 4.  tarot loopt tot 21 dus als je verder gaat kom je weer bij 1 uit dus  de dwaas.
op internet zou het getal 22 lijden met lange ij kunnen zijn. Kan dit in deze droom niet plaatsen. maar het zou ook kunnen staan voor bouwmeester.
22= 2x11 11 zou kunnen staan voor openbaring en inspiratie. maar het zou ook een boosaardig getal kunnen zijn (overschrijden van de 10 geboden ???)
kaart 11 in de tarot: gerechtigheid en 2 de hogepriesteres

wie heeft er nog een idee?

Heleen

kreeft

Heleen,

ik zocht even in 'getallen van de engelen' van Doreen Virtue

722 = je diepgewortelde overtuigingen hebben je stevig op de juiste weg gezet,
behoudt je geloof.

grtj  :)

heleen

Kreeft.

Dank je wel voor de mooie boodschap. Ik zal het onthouden.

liefs
Heleen

libram

#3
hallo Heleen,


heb even gegoogled voor je en kwam dit tegen bij wetboek 7, artikel 22


Artikel 22


1

Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:


a

de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;


b

de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.


2

De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21 lid 3.


3

Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in lid 1 onder b bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van titel 5 van Boek 6 omtrent ontbinding van een overeenkomst van overeenkomstige toepassing.


4

De rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en 21 komen de koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.


misschien heb je wat via de praatpaal (telefonisch) besteld/gekocht en kun je nu aanspraak maken op dit artikel?

groet

heleen

Nee ik heb niks aan de praatpaal gekocht. Maar toch snap ik waarom je mij dit hebt toegezonden, en ben er heel blij mee. Het is voor mij moeilijk uit te leggen. Het heeft namelijk niets met een aardse overeenkomst te maken, maar misschien wel op spiritueel niveau. Alleen kan je dan nooit je geld terugvragen ;)

Heleen.