in een droom mijn echte naam helva staven 10 de eerste kaart wicca sensual

Gestart door klaproos1945, juni 26, 2012, 18:04:12 PM

klaproos1945

Kleine Arcana: Pentakels Acht

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Mercurius in het 3e huis.

niet allen kaarten hebben een huis....
het derde huis is het gebied van communicatie in het element lucht

helva 8)

klaproos1945

op zoek naar de huizen in de kaarten

Kleine Arcana: Staven Vier

Element: Vuur.
Astrologische associatie: Venus in het 5e huis.

Kleine Arcana: Staven Vijf

Element: Vuur.
Astrologische associatie: Mars in het 5e huis.

Kleine Arcana: Staven Zes

Element: Vuur.
Astrologische associatie: Jupiter in het 10e huis.

Kleine Arcana: Pentakels Aas

Element: Aarde.
Astrologische associatie: Venus in het 2e huis.

Kleine Arcana: Pentakels Twee

Element: Aarde.
Astrologische associatie: De Maan in het 1e huis.

klaproos1945

Tarot & Astrologie

Inhoudelijke overeenkomsten
De combinatie van tarot en astrologie berust op inhoudelijke overeenkomsten.
De thema's van beide symbolen kunnen tamelijk verschillend zijn,
maar niet hun doel en nut.

Elk dierenriemteken en elke planeet wordt aan bepaalde tarotkaarten toegekend.
De astrologische Maan correspondeert bijvoorbeeld
met het individuele rijk van de ziel en het onbewuste
en wordt gekoppeld aan de Hogepriesteres.

De tarot Maan heeft net als Neptunus,
de heerser van het teken Vissen,
te maken met het vlak van het collectieve onbewuste.


vissen.... Grote Arcana: de KeizerDeze kaart staat voor ons realisme en ons verlangen naar stabiliteit en zekerheid.
Deze kaart toont onze zin voor orde en nuchterheid,
voor discipline en verantwoordelijkheid,
en de capaciteit onze energie te richten.
De keizer brengt structuur in ons leven.

Op het vlak van werk staat De Keizer voor heldere concepten,
standvastigheid en vastbeslotenheid.
Het is hard werken waarbij het welslagen van onze plannen helemaal
van onze eigen discipline afhangt.
De dingen zullen ons niet komen aanwaaien.

Met betrekking tot ons bewustzijn toont deze kaart dat vage plannen
nu vorm beginnen te krijgen en verwerkelijkt kunnen worden.

In onze persoonlijke relaties duidt De Keizer op een periode waarin relaties
betrouwbaar en bestendig zijn, of waarin alle illusies verdwijnen.
Ook wijst De Keizer op het gevaar van het uit zijn op een
zo groot mogelijke zekerheid op relationeel vlak
waardoor de verbintenis te beperkend kan worden.

de stier... Grote Arcana: de HiërofantDeze kaart, die ook wel Hogepriester wordt genoemd,
staat voor een diep gevoel van geloof en vertrouwen
en vertegenwoordigt samen met De Hogepriesteres
en De Ster een van de drie beschermende kaarten van de Tarot
die het verloop van een gebeurtenis gunstige vooruitzichten geeft.

Op het vlak van arbeid laat deze kaart ons zien
dat we ons met fundamentele zaken bezighouden.
De Hiërofant staat voor het zoeken naar diepere inhouden en een waarachtige roeping.

Op het vlak van ons bewustzijn houden we ons bezig met vragen over zin en waarden,
en staan open voor religieuze ervaringen.
In onze persoonlijke relaties wijst De Hiërofant erop dat we ons in een fase bevinden
waarin het vertrouwen en de genegenheid voor elkaar groeiende is.

Op het niveau van gebeurtenissen symboliseert deze kaart
onze wens om te trouwen of samen verder door het leven te gaan.

de tweeling.... Grote Arcana: de GeliefdenDeze kaart verwijst aan de ene kant naar een grote liefdeservaring,
en houdt ons aan de andere kant voor dat zo'n stap met een
noodzakelijke beslissing samen dient te gaan.
Ze kan ook voor een beslissing staan die niets met de liefde heeft te maken,
en in dat geval betekent De Geliefden dat we deze beslissing
met heel ons hart zullen moeten nemen zonder achterdeurtjes open te houden.

In ons werk zullen we tot een duidelijke keuze moeten komen
en ons innerlijk voorbehoud laten varen.
Op het niveau van bewustzijn geeft De Geliefden aan
dat we ons van onze mogelijkheden bewust worden
wanneer we ons bewust beperken en achter een gedane keuze blijven staan.
Alleen wanneer we zonder compromissen een beslissing nemen en ons eraan houden,
vinden we de weg naar een gelukkig stemmende ervaring.

Ten aanzien van persoonlijke relaties staat deze kaart voor een grote liefde die ons diep raakt.

de kreeft.... Grote Arcana: de ZegewagenDe Zegewagen staat voor een flinke sprong voorwaarts.
Hij geeft aan dat we ons uit onze vertrouwde omgeving losmaken en een eigen weg inslaan.

Dit is de enige tarotkaart waarbij het vertrek vol vreugde plaatsvindt,
het gaat hier dan ook om een goede stap vooruit.
Toch moeten we oppassen onze krachten niet te overschatten.

In ons werk duidt deze kaart op het streven naar succes
en op het vlak van bewustzijn staat De Zegewagen voor een nieuw,
maar toch al sterk zelfbewustzijn, en voor het opbouwen van een eigen
wereldbeeld en een doortastende manier van problemen aanpakken.
Vaak gaat het er hier om om de kloof tussen denken en voelen te overwinnen.

In persoonlijke relaties kan de kaart op het begin van een nieuwe relatie wijzen,
of dat er door een bestaande relatie een fris windje waait

klaproos1945

ook de stenen geven de huizen aan
en ooit heeft mij iemand gezegt
dat men met de agaat het beste kan beginnen..... ???

Werking van agaat
• koortsverlagend
• bij hoofdpijn
• maakt vruchtbaar en potent
•voor een mooie huid
•bij epilepsie
•bij vergiftingen en infecties
• verscherpt het gezichtsvermogen
•vergroot de vitaliteit
•voor de spijsvertering
• voor de longen
• tegen verlammingen
• tegen waanzin
•voor hart
•bij tumoren
•beschermend
•geeft moed

Reiniging en verzorging van de steen
Onder water ontladen en kort weer opladen in de zon.

klaproos1945

#94
nu de duiding van de blauwe banda agaat


http://www.youtube.com/watch?v=il9P5D_wo78

deze is met zijn tere en subtile streep patroon
de zeldzaamste en meest gewaardeerde agaat

het keelchakra de hals

eerste huis...                       wees allert op hoe aanderen reageren op uw non-verbalen gedrag

tweede huis...                      uw opvatingen over een bepaalde situatie kan uw oordeel in de weg staan

derde huis...                        wees bereid te luisteren naar anderen

vierde huis...                       u bent echt veilig

vijfde huis...                        maak een gezellig praatje  en probeer meer plezier te hebben

zesde huis...                        hebt u het gevoel dat uw gezondheid niet optimaal is doe er dan iets aan

zevende huis...                    wees bereid u  gedachten te delen met u dierbaren

achste huis...                      doe wat moeite om begrip te krijgen voor andermans problemen

negende huis...                   zorg er voor dat u de boodschap duidelijk hebt begrepen voor u hem aan
                                         anderen doorgeeft

tiende huis...                      wees duidelijk om verwaring te voorkomen

elfde huis...                        geloof niet altijd wat anderen zeggen ga u eigen gang

twaalfde huis...                   luister naar wat u dromen momenteel zeggen

http://www.youtube.com/watch?v=_yMGJmWanxw

de persoonlijkheid van deze steen
is misschien wat vaag
hij/zij is vooral bezig
met immatriele zaken

energie
communicatief sterk
een luisteraar
en is een dromer

klaproos1945

de malachiet is een koper erts

steengroen... fluwelen erts... satijnerts... genoemd

hart chacra

eerste huis... het is moeilijk om jalouzie en afgunst voor de omgeving te verbergen

tweede huis... bekijk de zaken eens anders

derde huis...   pas op dat u reacties niet door angst en kwadheid worden ingegeven

vierde huis...  andere mensen houden er misschien andere opvattingen dan u er op na

vijfde huis...   zoek bezigheden die u leuk vindt ter vermindering van spanningen

zesde huis...  ga gezondheids problemen niet uit de weg vooral niet als ze erfelijk zijn

zevende huis...  laat vrienden u angsten en twijfeld sussen

achtste huis...  vergeef die personen die verantwoordelijk lijken te zijn uw pijn zaal verminderd worden

negende huis...  sla u vleugels uit en maak u los van de gedachten die u al zo lang gevangen houden

tiende huis...     als uw zich in u abities gedwarsboomt voelt ga dan na wat de oorzaak is

elfde huis...       andere  zien u als veroorzaker van hun verwarring misschien moet u voor een beter verweer zorgen

twaalfde huis ...    dit is niet het juiste moment om achter de schermen te manipuleren
                            omdat u maar een gedeelte op de hoogte bent

persoonlijkheid

een positief malachiettype is een liefdevol persoon
die altijd zal proberen de pijn bij anderen te verzachten
in tijden van emotionele verwarring is hij/zij andere tot steun

een negatief malachiettype is gauw aangebrand
overheersend en onbetrouwbaar

energie

verzachtend... pijn verlichtend... kalmerend

helva ;)

klaproos1945

1 januari 2013

staven negen

de situatie die moed zal geven....
de gevoelens en emoties
ter spraken brengen...

een ander zicht...
een andere kijk...


wat is de beste oplossing?
 
pentakels maagd

concreet zijn..,
een gevoel dat haalbaar is...
waar wel degelijk dat gene
van een emotionele waarde
aan verbonden kan zijn!

staven twee

kleur bekennen....
weten welke valkuil er aanwezig wilt zijn...
wat raakt jou zo wezenlijk..?

pentakels aas

ontdek jou talenten
zonder het sluimenren
ontdek jij de tastbare
elementen.....!


staven 6
de zegen van erkenning...
representeert de vreugde...
van een welzijn...!

helva