Vorig leven

Gestart door kreeft, maart 12, 2013, 20:53:03 PM

kreeft

ik vond deze ook niet mis
Wie was je in een vorig leven,

http://www.catharinaweb.nl/vorig-leven.htm

========================================
Wie was jij in een vorig leven?

Veel mensen geloven in reïncarnatie, het meermaals opnieuw geboren worden. De letterlijke betekenis van reïncarnatie is: opnieuw in het vlees komen. De reden om opnieuw geboren te worden is om lessen te leren, om ervaringen op te doen die je geestelijke ontwikkeling bevorderen.

De ideeën over wedergeboorte worden niet alleen gevoed door religieuze en culturele denkbeelden, maar ook door ervaringen die je in je huidige leven opdoet. Hoe kom je erachter wie of wat jij in een vroeger leven was?

Om dat te ontdekken kun je hieronder je geboortedatum intypen. Bijvoorbeeld dag 21, maand 02 en jaar 1987 wanneer je geboren bent op 21 februari 1987. Pas op, het werkt alleen wanneer je een geboortejaar na 1922 invult. Klik daarna op "Analyseer" en je krijgt informatie over een vorig leven.

Het hier gebruikte esoterische algoritme is ontwikkeld door Natalie Zubar en de teksten zijn vertaald door CatharinaWeb. Natalie noch CatharinaWeb dragen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de berekeningen en de resultaten.
=================================================

ik deed alvast een test en kwam dit uit:

-Jouw vorige leven:
Je was een man in je laatste incarnatie. Je werd geboren ergens in de omgeving van het moderne Oost Australie omstreeks het jaar 1775. Je bezigheden waren die van een filosoof en denker.


Een kort psychologisch profiel van je vorige leven:
Een enigszins timide, bescheiden en rustig persoon. Je had creatieve talenten welke je hebt meegenomen om in je huidge leven te ontplooien. Men zag jou als een excentriekeling.


De les die je uit je vorige leven hebt meegenomen naar je huidige incarnatie:
Het lijkt misschien alsof jouw kijk op de wereld altijd net iets anders is dan van de mensen in je omgeving. Jouw levensles is om je intuïtie te vertrouwen als de beste gids in je huidige leven.

:)