samenkomst in de kasteeltuin van de wicca in opbouw...

Gestart door klaproos1945, april 02, 2012, 16:09:03 PM

klaproos1945


klaproos1945

 :P :-* :'(

hoe kan iem tellen mand ver hoe zij zich voelt als niemand
er een voor stelling van heeft wat voor een sommig gevoel
zeg jij je weet zo veel maar we kunnen er niets mee doen

ei misschien is het een geniaal er is een ei dat zich wil uitbroeden
maar de warmte ontbreekt als gevolg van een koppige uitstraling
waar angst vanuit ontstaat angst die wij  alle hebben vanuit een
toetsat weleden dverleden een verr hebben doorstaan

het liet ons een soort stilstaan en toch  met veel moed liet doorgaan
zonder dat we werden geholpen of misschien heel sumier

laten we hopen dat daar een einde aan zal komen

nou begrijpen jullie misschien als ik ze heel veel liefs van klaproosje :P

kimbra ;)

klaproos1945

51 - TSJEN   éœ‡    | donder, beweging
Donder boven en donder beneden.

Plotselinge gebeurtenissen die je misschien wel angst inboezemen.
Loop niet weg, maar gebruik het als middel tot zelfonderzoek.
Je zult al snel merken dat er eigenlijk niets is om je echt zorgen over te maken.
Via vele dieptepunten bereik je uiteindelijk het gewenste.

de schok komt
de inhoud is angst
de zegeningen

in opluchting verwoord
het gewonen leefpatroon
is verstoord door aardbeving

de donderslag heeft je leven
door elkaar geschudt
in een onverwachte gebeurtenis

we gaan onszelf realiseren
dat het leven heel anders inelkaar
steekt dan dat we tot nog toe
dachten  :o

klaproos1945

#18

1- Dit is je verleden
 
Het wijze paar
Het wijze paar roept je op om voor elk doel de steun van een metgezel te zoeken, want één iemand kan nooit alles bevatten.

De echte metgezel heeft de moed je tegen te spreken, alleen valse vrienden blijven vol lof.

Het wijze paar weet dat je niet altijd het waarom kunt ontrafelen, soms gebeuren de dingen gewoon. Wie zijn hart en geest voor vreemde zaken openstelt, zal altijd een wijze beslissing nemen.

Het wijze paar richt hun aandacht op de gevolgen van de eigen daden, want dàt is belangrijk.

2- De krachten die nu op je inwerken
 
De boze geest
De boze geest probeert je op het verkeerde been te zetten. Hij fluistert je duistere gedachten in en zaait wantrouwen in je geest.

Zo slaagt de boze geest er in om anderen te verzwakken, want sommigen zien zijn slechte ingevingen voor waar aan.

Alleen wie een rotsvast vertrouwen heeft in zichzelf, kan zich wapenen tegen het gif van de boze geest. Duidelijke doelen en een krachtige wil verhinderen dat de boze geest je gedachten binnensluipt.

De boze geest kom je soms ook tegen in de gedaante van een ander mens, iemand die het op het eerste gezicht goed met je voor lijkt te hebben. Weet hoe je een slechte raadgever herkent: die ziet van alles en iedereen alleen de negatieve kanten!

3- Je onbewuste verlangens
 
De berggeit
Als de berggeit niet krijgt wat ze wil, dan trekt ze zich zonder strijd of morren terug en gaat verder met dromen. Haar grootste kracht is dat ze met heel weinig al tevreden kan zijn.

Haar grote toegeeflijkheid kan andere wezens er wel toe verleiden misbruik van haar te maken. Maar elke berggeit wordt een keer wakker en stelt dan vast dat ze net te laat is.

Dit lot kan ze alleen ontlopen als wat minder droomt en wat realistischer wordt. De berggeit moet leren voor haar eigen wensen op te komen, ook al zal niet iedereen haar dan nog even aardig vinden.

kimbra ???


klaproos1945

De huidige situatie
 
Zwaarden Dienaar
Zwaarden Dienaar kan voor een sfeer van onenigheid zorgen, maar de daarop volgende afkoeling kan ons helderheid verschaffen. Meestal ervaren we Zwaarden Dienaar als koele distantie, scherpe confrontaties en/of bijtende ironie.

Tip:
Ga de confrontatie niet langer uit de weg. Neem initiatief en laat van je horen, maar zorg dat je anderen hierbij niet nodeloos kwetst.


2- Wat je zou moeten doen
 
Staven Aas
Het gaat hier om de bereidheid risico's te willen nemen, om ondernemingslust. Meestal betreft deze kaart vlakken van centrale zelfontplooiing zoals het versterken van onze wil, overtuigingen en morele kracht, of andere rijpings- en groeiprocessen. Staven Aas betekent verder levensaanvaarding, optimisme en levenslust en soms ook ongeduld.

Tip:
Probeer je te richten op één of hoogstens twee dingen tegelijk.

3- Waar liggen je valkuilen
 
Pentakels Tien
Pentakels Tien staat voor een periode van zekerheid, stabiliteit en onbezorgdheid in het dagelijkse leven. Je geniet in alle opzichten heel erg van wat je hebt en wat je hebt bereikt. Je geniet van het leven, en daardoor straal je een grote zelfverzekerde energie uit.

Tip:
Je bent in staat om gedurfde plannen tot uitvoer te brengen. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn.


4- Wat werkt mee
 
Kelken Acht
Kelken Acht is een van de drie 'vertrek-kaarten' van de tarot, en staat voor afscheid nemen met een bezwaard gevoel. We vertrekken uit een omgeving waarin we gewend waren en gaan weg van mensen en dingen die ons na aan het hart liggen.

Tip:
Neem afstand van wat je nog vasthoudt, ook als het je heel na aan het hart ligt. Maar je hoeft jezelf daarbij niet als gevoelloos en kil op te stellen, laat maar zien hoe je je voelt.

5- Waar leidt het toe
 
Staven Acht
Staven Acht is de enige van de 78 tarotkaarten die een duidelijke aanwijzing geeft dat er een gebeurtenis voor de deur staat. Ze wijst erop dat er iets aan de gang is, dat er iets in de lucht hangt, en dat het sneller dan misschien verwacht wordt al gaat gebeuren. Meestal brengt deze kaart blijde gebeurtenissen.

Tip:
Zie wat er allemaal aan mogelijkheden voor je open ligt, kijk om je heen en pak je kansen.


klaproos1945

#20
1 - TJIËN   ä¹¾    | het scheppende beginsel
Hemel boven en hemel beneden.

Je hebt inzicht en zoekt naar oplossingen.
Het is nu kwestie van de juiste dingen te doen op het juiste moment.
Op financieel en zakelijk vlak raadt dit hexagram aan
om niet het onderste uit de kan te willen, dan kan het een fijne tijd te worden.
Als je rustig doorgaat is succes verzekerd.

als de leerling creatief is
is hij?zij het s avonds
gespits op misvattingen

wat beteken dat?

de meester zegt;

de llerling ontwikkeld zijn krachten
en werkt aan zijn taak oprecht en betrouwbaar
zo ontwikkeld zij?hij zijn kracht

in waarheid is zijn berusting
dat hoort bij zijn taak
en weet wat haalbaar is

een creatieve leerling
gaat zorgvuldig om met zijn tijd
en gaat actief mee in de tijd

ondanks het gevaar
is er geen fout........
hij?zij is vervuld met zorg
en zal zijn training aanpassen
bij zijn verdere ontwikkeling

kombra

klaproos1945

55 - FENG   è±    | overvloed
Donder boven, vuur beneden.

De toekomst brengt nieuwe kansen en mogelijkheden,
en je kunt allerlei leuke berichten verwachten.

Het zit je mee op alle vlakken.
Maar ga het geld nu niet over de balk gooien,
of de liefde en genegenheid van anderen als vanzelfsprekend zien.

Blijf dankbaar voor al die cadeautjes die momenteel in je schoot geworpen worden.

250.000 kinderen in nederland hebben geen gemakkelijke jeugd
zondag 22-4- 2012 start de colecte van het nationale fonds kinderhulp

deze kinderen hebben problemen waar zij met hun ouders niet meer uit kunnen komen
daardoor hebben zij profecionele hulp nodig soms kunnen zij niet meer thuis blijven wonen
en brengen zij hun jeugd door in tehuizen of in pleeggezinnen

het nationale kinderfonds komt op voor kinderen in de jeugdzorg waar nodig en mogelijk
een beetje gewoon geluk door kan bekostigt worden bijvoorbeeld vacantie een dagje dierentuin enz.

u kunt zich aanmelden voor bij www.kinderhulp.nl
                                         of info@kinderhulp.nl

ook kan men per sms 2.50 overmaken
sms geluk naar  4333

colectant klaproosje :D

klaproos1945

3 - TSJOEN   å±¯    | aanvangsmoeilijkheden
Water boven en donder beneden.

Misschien merk je er nog niet veel van, toch gaat het de goede kant op,
blijf volhouden, want je bent op de goede weg, maar overhaast niets.

Vraag hulp of steun als je dat kunt gebruiken.
Zowel in de liefde als zakelijk komt er na een periode van moeilijkheden een verbetering ten goede.

blijf in deze periode binnen je eigen grenzen............. :-X

klaproos1945

48 - TJING   äº•    | de waterput
Water boven en wind beneden.

Dit hexagram wijst op het gevaar voor oppervlakkigheid.
Het risico dat je je te veel laat meedrijven op de stroom,
dat je niets meer zelfstandig onderneemt in de hoop dat anderen het wel voor je oplossen.
Zorg dat je niet vastloopt in gewoontepatronen,
je weet zelf wat het beste voor je is, handel er ook naar.

de waterput word gerepareed
de waterput word opnieuw gemetseld

orde in eigenzaken dit brengt met zich mee dat we geen hulp kunnen bieden
aan de ander totdat de waterput zich heeft hersteld zullen we de zegeningen
weer kunnen delen en is de waterput weer schoon gemaakt......................

klaproos1945

52 - KEN   è‰®    | stilhouden
Berg boven en berg beneden.

Misschien leef je te veel in het verleden en verlang je terug naar hoe het was.
Of misschien ben je erg bezig met de toekomst en
maak je je zorgen of het allemaal wel goed zal gaan.

Breng jezelf tot rust door in het NU te zijn.
Niet omkijken naar het verleden,
geen hoge verwachtingen koesteren naar de toekomst.
Wees tevreden met wat je hebt.

dat gene wat was komt niet meer terug
en ik heb vrede met wat er is al geeft het niet dat gene
waar ik op gehoopt had en dat is liefde in mijn hart ??? :-*klaproos1945

#25
29 - K'AN   åŽ    | de afgrond
Water boven en water beneden.

Laat je door niets of niemand van je stuk brengen.
Ga onverstoorbaar je eigen weg, zonder angst of twijfel.
Laat je ook in de liefde niet manipuleren, en blijf op de eerste plaats trouw aan jezelf.
Finacieel gezien is de tijd ook niet zo gunstig,
probeer je uitgaven zoveel als mogelijk aan te passen aan je inkomsten.

wie niet nadenkt bij het begin van een gevaarlijke onderneming
komt al snel zijn eigen beperkingen tegen als je in het begin
van een ondernemeng al niet weet waar je staat

bedenk dan dat het ongeluk op de loer ligt
en alles zal mislukken er wordt hartelijk gelachen :D

http://www.youtube.com/watch?v=iF1pABTyEMs


klaproos1945

5 - SIOE   éœ€    | afwachten
Water boven en hemel beneden.

Voorlopig niets zelf ondernemen,
maar er wel op blijven vertrouwen dat alles in orde komt.
Juist de innerlijke zekerheid van een goede afloop is
een absolute voorwaarde in deze kwestie.

En die zekerheid geeft je de kracht om te wachten tot je wens wordt vervuld.
Twijfel en ongeduld halen niets uit.

in mijn afwachtende houding zit veel verborgen
en de remmingen van de verdedeging
zijn in de modder geplaats vandaar dat
het langsaam zal werken in het komen en gaan......... :'(

klaproos1945

3 - TSJOEN   å±¯    | aanvangsmoeilijkheden
Water boven en donder beneden.

Misschien merk je er nog niet veel van, toch gaat het de goede kant op,
blijf volhouden, want je bent op de goede weg, maar overhaast niets.
Vraag hulp of steun als je dat kunt gebruiken.

Zowel in de liefde als zakelijk komt er na een periode van moeilijkheden een verbetering ten goede.

het is alsof de zaken vastlopen
het is vervelend maar niet in je
nadeel het enige wat je niet moet
doen is op de dingen vooruitlopen
of de grens overstijgen............

klaproos1945

30 - LI   é›¢    | vlammende schoonheid
Vuur boven en vuur beneden.

Kracht die van binnenuit komt is een nooit opdrogende bron van energie.
Vertrouw op die innerlijke kracht.
Het is best mogelijk dat op zakelijk of liefdesgebied iemand een goed woordje voor je doet.

Ook als je werk zoekt kan iemand met een bepaalde positie je met de juiste mensen in contact brengen.

b= tekst
de voetstappen gaan her en der
ga door in ernst zo worden fouten vermeden
het zich hechtende

de boot komt aangevaren
het doel is bereikt
de man balanseert op de rug van een tijger

gevaar en voorzichtigheid
een notabele houdt een pijl vast
er word niet gestreden

de tijger  dit hexagram is gunstig voor
het chinese teken tijger

kimbra :D

klaproos1945

14 - TA JOE   å¤§æœ‰    | grote bezittingen
Vuur boven en hemel beneden.

Dit hexagram belooft groot geluk en welvaart.
Zowel in de liefde als zakelijk gezien.
Promotie en vooruitgang horen bij dit hexagram.

Wie nu werk zoekt zal binnenkort zeker een geschikte baan vinden.
Blijf wel steeds vriendelijk, betrouwbaar en bescheiden.

de bescheidenheid moet men niet verwarren met de valse bescheidenheid
want eigenlijk is deze valse bescheidenheid een verpakking van bedrog
in onderdanigheid wilt hij/zij zich vertonen

samenvatting van dit hexagram

in het boek van de verandering is geen ander zo
de drie onderste lijnen hebben de uitdrukking geluk

de vierde en vijfde lijn er boven
er is niets dat geen voordeel geeft
wat weergeeft dt er niets mis kan gaan

de bovenste lijn is positief
het voordeel komt van een corigerende actie
alle lijnen zijn gunstig en uniek

kimbra :D