totemdieren als gids of helper in levenslessen

Gestart door klaproos1945, juli 03, 2011, 13:46:57 PM

Ricca

Citaat van: klaproos1945 op augustus 21, 2011, 09:43:27 AMde komodoriaan de grootste hagedis die leeft op een klein eilend in het zuiden als een uitstervend ras dat al met zijn oeroude gewoontes gebruik maakt van deze instinkten
de komodiriaan zegt geef het vertrouwen een plek het is tijd nu de klimaats verandering plaats neemt dat we de creative krachten beter gaan beheersen als er meer vertrouwen in een goede genezende gezondheid word gereflecteerd
de komodoriaan is de oude ridder van de staven...

Komodo-varaan heet dat beest. :) Een varaan die leeft op het eiland Komodo.
From Ricca with Love

klaproos1945??? de kluizenaar zegt bij het opkomen van de zon
heeft de duiker iets opgevist uit zijn verleden er is naar
boven gekomen dat het taal probleem wel aan het groeien

de kraai heeft zo zijn eigen taal en wilt eigenlijk uitscheiden met krassen

Varen

En zo zag de kluizenaar, de komodoriaan zijn vleugels ontfouwen en wegvliegen naar het volledige scherm, met de vlag in zijn bek.

klaproos1945
                                         de kluizenaar en zijn stille wijsheid

                     bijna geluidloos vlieg ik door de nacht en als de uil het nodig vind
                     desnoods als het moet zijn prooi ook is de uil de stilzwijgende gids

                             die ons leert te vertrouwen op zijn begleidende raad

                    het gilamonster en de komodovaraan kan goed in het schrijven
                    zijn met fouten al al de mieren om zich heen zijn we nog steeds
                    overgevoelig als het gaat over de noodsituatisch die de tekort
                 
                                         van het leven benadrukken

                   het gila monster wijst ons er op dit te onderzoeken en of het wel
                   nodig is om deze zaakjes zijn ontstaan met het overgevoelige
                   tekort komen en wat we eigenlijk willen beschermen zijn dit

                   de tekortkomingen waar we ons mee belasten en belemmert dat
                   onze drang om iets nieuws  te beginnen door een beroep te doen
                   op onze tekort doen we een beroep op onze reserves en zullen we
                                       weer tekortkomingen creĆ«eren

                  het paard geeft aan dat hij altijd de mens zal begleiden in de interaktie
                  van bewegen en ons helpen de zelf discipline in het gereel te brengen
                  van de los geslaen emoties het paard zal ons er aan herinneren dat

                  er niets gedaan kan worden als we zonder zelf doscipline zijn het is
                  goed het gebied van de emotie eens te bekijken binnen ons eigen leven

                   kijk naar de facetten van het leven in beweging en de vrijheid
                   vraag jezelf af waarom we onze eigen tekortkomingen hebben gecreĆ«erd

klaproos1945

de kluizenaar zegt

ook al heb ik het vlagje in het topje van mijn scheepje
gehangen is het van daag toch niet mijn top dagje
en is het voledige scherm verdwenen in de nacht
het kaarsje is opgebrand maar gelukkig heeft de uil
goede ogen als hij/zij verdwijnt in het grote oerwoud
waar de oer moeder zegt wij zijn vlinders geworden
en langsaam ontpopt de volgende rups zich als een vlinder

klaproos1945
                                                              de uil en zijn innerlijke wereld

                            trouw aan zijn innerlijke licht is het gevoelige standpunt nodig in een ontwikkeling
                            die de trage stofwisseling veroorzaakt te verklaren zijn we zijn uit de hectiek van
                            het leven gestapt waardoor we denken dat we onze kansen mislopen waarom willen

                           we deze druk die men op zichzelf legt niet temperen het teveel en het te snel heeft het
                           evenwicht verstoort en het onderzoek vertraagt of overgeslagen wat de oorzaak is van
                           het van het laten zien of wat we hoorden te zien net als de schildpad hebben we onszelf

                          veel te lang verstopt het word tijd dat we onszelf naar buiten laten zien hoe we werkelijk
                          zijn wie zijn geschiedenis kent zal het heden begrijpen we weten dat we ons zelf kunnen
                          maken of breken ook al proken we graag met onzelf toch worden we boos op onzelf of de

                          ander en vragen onszelf af of we wel een goede reis hebben gehad de levenzee zit
                          boordevol met mogelijkheden die het vermogen vanuit een creatieve creatie productief
                          gemaakt worden in deze periode ligt de belofte van groei nu we het onderzoek in onze

                          noden eens nagaan hoe we met onszelf omgaan en wat de woorden scheppen in onze eigen
                          gedachten met onszelf doen ook vraag ik me af of we de eventuele spanningen nog te
                          veel in ons houden zodat de omgeving het wel voelt maar begrijpt dat de dolfijn en de pauw

                          de tegenpolen zijn die er op wijzen dat de ontspanning en de beweging meer beleeft
                          moeten worden als de spanning te hoog oploopt en de mogelijkheid bestaat door beweging
                          de stagnatie op te heffen en te herschapen zitten we in ons hoofd nog steeds te rommelen

                          met de dingen waar we eigenlijk beter van af kunnen blijven en laten we het nog steeds
                          escaleren door te handelen als in de oudheid wanner zetten wij ons zelf een aan tot solide
                          en substiantele adviezen om de schade te beperken gaan we over tot advies vragen

                          in het in het algemeen belang is het nodig om er voor te zorgen dat de valse trots ons
                          hier van weerhoud de verantwoordelijkheid in discretie houden van de bovenzintuigelijke
                          vermogen en het intuitieve inzicht gepast in het oog houden gebruik de nieuwe informatie
                          zorgvuldig op een verantwoordelijke en effectieve manier

klaproos1945                                                    het ontwaken

                  als er een te groot vertrouwen geschonken word aan dat gene wat wij in eerste
                  instantie zien schrikken we van de duistere gedachten die de kleine ik ons verteld
                  het ego vertelt ons dat we altijd willen  verbeteren en hebben onze bevruchting

                  uitgesteld omdat we nog gevangen zaten in de oude emoties nu stappen we uit deze
                  vizuele cirkel door onszelf te leren kennen gaan we leven vanuit het hart dat zal helen
                  en genezen als doel van het aardse leven ook is het goed als we langzamer gaan bewegen

                  en iedere stap die we nu maken goed te verankeren en ons niet te snel ergens instorten
                  om onze visie van drukte te veranderen en vanuit dit beleid gaan we ervaren dat wanneer
                  de huidige visie is bijgesteld en veranders er aan iets nieuws zullen gaan beginnen

                  vooral als je vanuit een eigen gezichtspunt de ontwikkeling van een visie in balans
                 

klaproos1945


                                                de tekens die we hier voor krijgen

                       gaan we negeren als het verlies van het najagen van nieuwe werkzaamheden
                       eerst gaan we de voetstappen verankeren stap voor stap zetten we in het
                       vernieuwde leven in het overzicht maken we dat bij iedere stap de verankering

                       voor dat we de volgende stap ondernemen die we kunnen doorgronden en hierin
                       is het aarde van iedere stap van belang is in het overstijgen van het kleine ik waar
                       men vaak in relaties uit gegroeid is en we het vaak onmogelijk vinden om los te laten

                      ook proberen we hier in de groei te forceren omdat de tijd nog niet rijp is en we ondergronds
                      nog gevangen zitten in het oude leefpatroon het word echter tijd dat we ons los graven
                      uit het spoor waarin we zijn vast gelopen onze vernieuwde visie herinnert ons eraan

                     om vooral allert te zijn in het overdrijven en het te negeren om rustig de vernieuwde visie
                     door te zetten ook al zijn we soms nog overgeleverd aan de mistroostige stemmingen
                     waar de keuze maken word ontkent omdat er in het verleden ons dat in de oude relaties

                     dat heeft gebracht het word tijd dat we beseffen en gaan herkennen dat we wel keuzes
                     kunnen maken en dat het kiezen van datgene is de keuze van wat ons wel vreugde brengt

                   

klaproos1945
                                                           de rattenslang uit het verleden
                                verplaatsing                                                            versnelling

                                                                   zwaarden negen
                                                                    het ontwaken


                                                              kamelleon brengt nieuws

                              veranderde                                                              omgeving

                                                                      staven drie
                               rust                                                                        afstand

                                                                  hert is de lokroep

                              nieuwe studies                                                        avontuur

                                                                     bekers drie
                              harmonie                                                                eenwording


                                                                         cicade

                               geluk                                                                  uit het verleden
                                                                  pentagrammen page
                             werking van materie                                              vormkracht onderzoeken
                         

klaproos1945
                                                        het geconditioneerde ego deel

                         dit is het gedeelte wat wij wel leven het eog gedeelte is er bij gebaad
                         om de illusionair in het verleden te laten om simpelweg onszelf te laten
                         arriveren in het nu innerlijk zijn wij blij meet een leven zonder ego

                         verkerend in een heerlijke stabiele toestand ook al brengen we het pas
                         later in de prakteik door het ego mechanisme van het ego waar deze
                         het slimste en het sterkste in is  word in de heelwording het realiseren

                         van de aspecten ontsluierd en zullen de krachten zich bundelen tot een
                         solitare houding van harmonie binnen onszelf als we vervolgens met
                         andere de situatie met andere delen het is nou eenmaal moeilijk om

                         dat gene aan te raken waar men veel moed voor nodig heeft om de
                         angsten te overwinnen het zijn deze eigen aardige kenmerken waar
                         men op jaagd en die de mensheid zelf wegleidt van de beschaafde

                         wereld terug naar de wildernis in een transformerend avontuur en
                         de lokroep ons tot nieuwe bezigheden zal aan sporen in de tijd van
                         onderzoeken zullen we er achter komen welke invloeden en natuur

                         wetten er spelen binnen onze eigen wereld die hun vormkracht
                         passend of wezelijk maken voor onszelf het aftasten verkrijgen we
                         nou eenmaal zonder presenteerblaadje nu weten we het geprezenteerde

                         op waarde te schatten zonder dat het bij weerstand zal breken
                         het gaat hierom de eigenwaarde en belevenis van de eigen ervaringen
                         maak dit onderzoek tot een vrijelijke ontdekking om zo via de proefjes
                                                  tot een duidelijk beeld te komen

klaproos1945

                                                           is de dwaas een vos

                                        wijsheid                                         coyote
                                                                  dwaasheid

                                                                   munten 6
                                        balans                                           ervaren

                                                        voorheen in onbalans

                           in zijn teritorium is de coyote sterk gegroeid de volks overleving of
                           overlevering maakt de kruising in het leven simpelweg het gebied
                           van onvoorziene omstandigheden het kan zijn dat er meer sprake

                           is van dwaasheden dan van de wijsheid die nog verbergen is ook kan
                           het zijn dat in de programering het matig en sober leven op de aarde
                           de optimale mogelijke welvaard word afgeremt het is de vraag of wij

                           hierdoor onszelf tekort doen en het de schijnzekerheid het is die
                                                       zijn doel voorbij schiet

                                                           vierbenige aas
                                          aarde                  bizon          munten
                                                nieuwe voorspoed en overvloed
                                     
                                                             steven page
                                        speelswijze                            avontuur

                         het op een speelse wijze in een avontuurlijk betasten van de vragen
                         maken we de ontdekking waar zonder dat de overvloed zal worden
                         geforceerd en nemen wij de soberheid voor lief de inspanning die

                         ons nog moeite kost zal een steentje bijdrage als de stoom van overvloed
                         nog zal vertragen toch herinnert de bizon ons er aan dat het goddelijke
                         hier een essentieel onderdeel van iszo zijn we prima in staat om in blijheid

                                           de gewone gebeurtenissen aan te gaan

                                             het paard ie de gene die de kar trekt
                            bewegen                                                             in balans
                                                     bij onvoldoende beweging

                        zal de onvoldoende zelfdicipline ons terug zetten in de gebrekkige vooruitgang
                        dit is een werking van de illusie die we zullen gaan doorzien ook al voelen we ons
                        vaak beschadigt en gaan we onze pijn en litekens strelen en koesteren in de

                                                         heel makende liefde

                                                                   oude 6
                                 geloof                        sierschildpad                  belonig

                        de moeite zal worden beloond de dingen nemen de vorm aan waarop we hebben
                        gehoopt ook al hebben we nog geen juiste aansluiting gevonden of hebben we nog
                        de tijd nodig om enkele opstakels in het zelf vertrouwen weg te werken omdat in

                                          onze eigen capiciteiten nog de beschadigingen zijn

                                                               munten koning 
                       het dicht bij de aarde staan wilt zeggen dat er op de seizoenen ingespeeld kan
                       worden en ook al is het nu zomer wij met een gerust hart mogen inspelen op
                       de winterslaap als de pijn van de beschadiging nog geen oplossing heeft gebracht


                                                                   de otter
                                 behendigheid                                                    creativiteit

                         we trachten soms de dingen te doen zonder dat we precies geleerd hebben hoe
                         dit heeft geleid tot vele frustraties toch hebben we de hoop daar gelegt de kroost
                         op een zorgzame manier te leren zwemmen maar de bekwaamheid lied ten wensen

                         over en konden wij er geen lol aan beleven omdat in de pijnelijke tekorkomingen
                         de creativiteit verboren bleef en wij onze taak veel te serieus opnamen zonder de
                         goddelijke vonk aan te spreken let op jezelf in de vrouwelijke houding wees vooral

                         zachter voor jezelf en dit wilt zeggen dat we meer en meer gaan luisteren naar ons
                         als de oude dag aanbreekt mag men gaan rusten en milder worden en weet te
                                waarderen dat de uitgestoken hand van liefde voor iedereen is bedoeld

                                                            klaar om uit te dragen
                                                     wat ieders hart te geven heeft
                                         


                                               
         

klaproos1945

                                     terug op het vernieuwde pad hebben we de omwegen
                                     die er steeds gemaakt zijn
                                     achter ons gelaten misschien zijn de omleidingen waar
                                     we aan beginnen nog een weinig zichbaar of nog weinig
                                     affect hebben omdat ons denken het nog overneemt

                                     en men zichzelf nog geen tijd gunt om het geschikte moment
                                     te creeren we weten nu dat we het beste is om niets te forceren
                                     en dat we beter gaan navolgen wat er nog niet gebeurd is door
                                     het door douwen schept men moeilijkheden hoor jij ook al de

                                     lokroep van het hert en voel jij ook al de aansporing tot de nieuwe
                                     bezich heden de kracht van de aansporing en het stoutmoedige
                                     hiervan in de geluidloosheid van het doelen na streven die men
                                     zichzelf steld wat we ook horen ongeacht hoe vreemd het ook
                                     mag lijken als we leren in de intuitie het vertrouwen van onze

                                     eigen wijsheid in stilzwijgen jou eigen kracht te ontdekken in dit
                                     proces zal het gevoel van chaos een steentje bijdrage om de
                                     ziekte en dergelijke problemen in zachtmoedig en matig gedrag
                                     te veranderen en dit gedrag zal jouw helpen om jezelf uit de chaos
                                     te houden en uiteindelijk zal onze gezondheid en welzijn er wel bij

                                    varen het steunt onszelf bij de wijze waarop de dingen zich zullen
                                    mannifesteren ook komen de levenservaringen van pas vanuit
                                    hart en ziel de onderhuidse doorn zullen we niet meer omzeilen

                                    deze aanraken veroorzaakt de onderhuidse pijn daarom hebben wij
                                    de doorn laten zitten als de moed in de schoenen zakt voelen we
                                    de oorzaak van onstekingen van de pijn om dit te genezen zal er

                                   duidelijkheid komen wanneer de hindernissen hiervan worden geaccepteerd
                                   en het nieuwe avontuur kan zich aankondiggen als het vertrouwen in
                                   de eigenwijsheid van de toekomst in de positieve zin vanuit  de weg
                                   via een gezonde ziel naar jouw hart gaat
                                   

klaproos1945                                                     blanco kaart

                           een van de levenlessen van de totumdieren tarot
                           waarom vragen mensen hoe men kan leren de
                           helderziende gave te vergroten en te ontwikkelen

                           ook wil de mens onderwijs geven in spiritualiteit
                           in de paranormale ontwikkeling waar verschillende
                           zaken eigenlijk een natuurlijke aanleg bij ieder

                           aanwezig is en het is de wijze waar men met deze
                           spiritualiteit zijn unieke cobinatie van vaardigheden
                           zal omgaan vandaar de verschillende inzichten
                           

klaproos1945
                                       de ouden= staven 7

                                         pad

                        de volwassen pad kan zich uitstekend vermaken
            op het land hij/zij weet als geen ander zijn vaardigheden in te
            zettenen zijn taken liggen binnen hand bereik door zijn sterke
            positie verzamelen de padden zich in de lente met grote getalen

            bij hun lievelings meertjes het is nu niet het juiste moment het
            verleden te vergeten maar wel is het mogelijk om aandacht te
            schenken aan het vinden van een oplossing van problemen
            die in het verleden zijn ontstaan zodat de innerlijke kracht

            kan genezen en indien nodig zal de pad net doen of hij?zij dood is
            of zij scheiden door hun huid gif af om eventuele belagers de lust
            te ontnemen zo heeft de pad vertrouwen op zijn eigen hulpbronnen
   

IKKE***)

Goedemorgen Klaproos,

Sinds een paar dagen is de pad er weer in mijn achtertuin. Dacht even dat dit kwam door de tijd van het jaar maar gisteren zou ik bijna op hem stappen :o. Met een grote sprong schoot bij me vandaan. Hij bleef verschrikt zitten op een plekje waar ik hem vanaf een afstandje goed kon bekijken. Toen wist ik dat pad me wat te vertellen had. Leuk om dan in jouw topic te lezen over de pad.

Lana.