dagkaart en een snelle spiegel van de ziel en de vrije wil

Gestart door klaproos1945, november 03, 2010, 09:14:33 AM

Kraai

            Gekleed in hemels wit de leeuw laten zwijgen
     Rustig en beheerst, vol liefde en vertrouwen
                 
                      De buik bedekt met een bloemenkoord
        Het 2de chakra bedekt met bloemen
                                 
                           De energie wordt door rozegeur en maneschijn afgedekt
                 Onzeker in behoeften, natuurlijke behoeften onderdrukt
       
           Met het hoofd in het teken van de eeuwigheid
  Hoe was ik hier, hoe ben ik daar

Het nu vergeten, een ander weten
                Het weten van nu is niet het weten van toen

                              Nog meer druk, ik kan het wel

                                         Zachtjes meeveren
                                                                           En dan nog meer druk
De piek van de berg achter je
In het dal ernaast
                                   Zie het lukt, nog meer meeveren

                              Als ik er al aan dacht,

                 Wees dichter bij de as en niet bij het uiteinde van het rad,

                             Hoe dichter bij de as, hoe rustiger je draait

                                                       Je beseft dat je de weg niet bewandeld, Je gaat nergens heen
           
                            We staan stil en de weg trekt langs ons heenKraai

#76
Elke keer als ik nu thuis kom en door mijn voortuin loop denk ik aan klaproos...;)

Een klaproos staat voor mij symbool voor de gevoelige mens.
Een klaproos ziet er teer en kwetsbaar uit.
Hij hangt slap na elke regenbui, beweegt mee met elke windvlaag.
Als hij goed geworteld is, komt hij altijd weer overeind bij gunstiger omstandigheden.
Een klaproos is práchtig, zowel in knop als in volle bloei.
Je komt hem overal op de meest onverwachte plaatsen en momenten tegen.
Na de bloei worden de zaadjes veelvuldig uitgespreid.
Andere klaprozen kunnen hierdoor tot bloei en groei komen.
Een klaproos laat zich niet dwingen.
Als je hem plukt, verwelkt hij, vrijwel meteen.
Klaprozenzaad kan niet ontkiemen op stilstaande bodem.
Klaprozen hebben een bodem nodig die in beweging is.
De aard van de beweging is hierbij van ondergeschikt belang.
Zolang de bodem in rust is, gebeurt er niets.
Zodra de bodem beroerd wordt, ontkiemen zaadjes die hier jaren op lagen te wachten!

klaproos1945

natuurlijk twijfelen we nog wel eens aan ons zelf

want ook al is het loslaten van oude patronen in werking gezet

en proberen we ons af te stemmen in de zorgeloosheid

en de zekerheden  toch zijn er nog steed ik deeltjes

die je op de valreep aan het twijfelen zetten deze deeltjes

willen de mogelijkheid hebben om te overleven

doorvoel dit ego gedeelte want hier kunnen nog eventuele

blokades of oordelen zitten over ons zelf we struikelen nog

over wat de ander doet hierdoor komen we nog niet helemaal

tot ons zelf en ze maken ons nog onrustig en zwaar toch kunnen

we het ego niet weg doen of er tegen vechten het ego

zal de liefde voor ons zelf gaan doorzien en doorvoelen

en de beperkende werking gaan inzien van deze ego delen

daarmee zal het ego het gaan loslaten en de stralen van de zon

zullen doordringen en het geheel omhullen zelfs de duisternis

en we kunnen onszelf helpen als de taboes in moeilijke tijden

ons doen beseffen dat het licht de duistere gedeeltes omhult

en doorstraalt begrijpent dat dit niet de eindfase is ervaren we

dat in deze situatie de pijn verlicht zal worden en het verdriet

word verlicht en het huidige denken wat getempert zal worden

maakt dat het eindelose zoeken naar oplossingen iets is van de

kleine ik die niet alles zal weten en dit ook niet hoeft te weten

het hoeft niet steeds oplossingen aan te dragen om de vrede te

voelen ervaar binnen jezelf ik weet niet en ik hof het niet te weten

word je innerlijke stemmetje boos of kwaad en wil het strijden

en optreden tegen het niet weten herkennen we zo ons ego

als de weerstand die je nog kan tegenkomen deze herinnert

ons er aan dat we nog aan het leren zijn wie we werkelijk zijn

de krachten meten en onze talenten tonen daarvoor hebben we

de praktjk nodig zodat we tonen wie we zijn door duidelijk te maken

in onze praktijklessen dit is te vergelijken met een sporter

die een wedstrijd speelt om te bezien wat we zelf waard zijn

in ons eigen kunnen al doende leren we ons eigen kunnen

en op welk niveau we funcioneren en zullen we de visie

bijstellen om te weten hoe we gaan spelen en ons innerlijke

gevoel gaan behouden

klaproos1945het zwaard is het teken van de ratio en

het hogere bewustzijn als het denken

concreet word gemaakt het in tastbare

vorm word gegoten gaan we zien hoe het

leven werkelijk word geleeft in verbinding

met de levenster zijn we gewoon ons zelf

en de oplossingen bevinden zich binnenin

jezelf de beelden die binnenin jezelf onstaan

zullen het vertrouwen uiteindelijk versterken

tezamen met je hart en de bewustwording

van de liefde bepalen we zelf de keuze om uit

de impasse  te komen en in een heldere visie

gaan we handelen vanuit het vertrouwen

lauweren ze het bewustzijn het denken is gelauwerd

je bent niet meer alleen in deze situatie

kalm en helder word ons denken deze

heelheid zal je bekijken als een extraatje

innerlijk dieper verbonden met het universele

maar ook met de aardse kant van het leven

klaproos1945

het word lanzamerhand tijd dat we onze visie bijstellen

nu we voldoende ruimte hebben gecreëerd om in het

gevoels leven de accu op teladen en de rust te vinden

die de motivatie nodig heeft om te kunnen herzien

wat de chaos van alle dag ontspannen afstand er

van te nemen wat dan ook bijzonder de moeite waard

zal zijn het is de daadkracht die in actie komt

gekoppeld aan de ervaringen van het nu richten

we ons gedachtendenken op de toekomst luisteren

we echter meer naar de emotionele gevoelens

dan blijven we in het verleden hangen toch gaan

we merken dat als we problemen naar het hart brengen

de rust de ware oplossing zal zijn puur in het moment

van nu onstaat er een flexibele aanpassing zonder verdeeldheid

ga je met plezier het levenspad bewandelen met een prachtige

houding in een werkelijk innerlijk vertrouwen trekken we

goed gemuts door het leven fluitend zingt het vertrouwen

diep in vrijheid in een weidse harmonie alles omvattend vol in eenvoud

eindelijk verlost van alles wat ons beperkte

in de eigenverantwoording bepalen we de authentieke sfeer

meer en meer komen de handelingen vanuit het hart centrum

en elk moment heeft slechts een waarheid

het leven word gemakkelijker als men beseft

dat wanneer men zich schuldig voelt je eigenlijk beweerd

dat het moment meerdere waarheden heeft

schuldig voelen is de chaos gewoontes vanuit het verleden

als het knaagt dan weten we dat herkennen van dat je niet je

emotie bent deze emotie is je eigen boosheid

die kan  tegelijkertijd gevoeld worden zonder dat de eigenwaarde

verloren gaat het is een waarheid die leeft 

klaproos1945

 ???op een speelse wijze gaan we het avontuur aan

als de stave page in je leven verschijn kunnen

we er van verzekerd zijn dat we een heerlijk mens

ontmoet hebben in ons zelf we hebben vriendschap

gesloten met ons ego door het ego in verbinding te

brengen met het hart en kunnen nu ook bruggen

slaan naar anderen we gaan proeven als een jong

mens in tal van gebeurtenissen  waar we vrij in mogen

rond stappen zonder al te veel verantwoordelijkheden

de drie van de pentagrammen ver telt dat je word
gecomplimenteerd in je vaardig heden

in de groei van je leven sta je nooit helemaal alleen

we zullen gaan voelen waar het groeien van jezelf

verbetering in heeft gebracht of dat nu in je werk

situatie kan zijn of in een ziekte proces of zelfs in je

algemene ontwikkeling de tijd zal het uitwijzen

we mogen het als een eind doel zien in het besef

dat nu onze talenten inzetten die door de jaren heen

tot onwikkeling hebben gebracht het is het omgaan

van je eigen natuur die vertrouwd is met tegenslagen

het niet opgeven en jezelf je eigen houding laten bepalen

zo dat je deze kunt bij stellen en door zetten

klaproos1945
                                                          de kluizenaar word zich bewust

                                dat de uil in ontwikkeling zijn eigen wijsheid bepalend zal zijn
                                in de ontwikkeling van de dag door het soepeler worden van
                                het zelf en de kracht in jezelf te trainen en te relativeren

                                want zo als we inmiddels wel weten kost het moeite om de
                                primaire oude reactie los te laten of zelfs te doorzien dat deze
                                oude beperkingen ons nog omlaag halen en we deze niet altijd

                                de bevestiging hier van kunnen loslaten en dat ondanks alle
                                "pep-Talk" toch nog zo af en toe zitten te nukken en ons lekker
                                bij de pakken laat neer zitten god zij dank mogen we dit voluit

                                doen om al doende te ervaren wat het oplevert

                                in het leven stroomt de goede traditie door in het opbouwen
                                van de welvaart van het heden en zal het ook blijvend zijn in de toekomst?
                                waarvan het heden blijvend zal zijn en het oude zijn functie heeft bewezen

                                de vorm en de toon geven de waarde van deze functie aan
                                ook de aspecten zullen doorlopen daardoor zit jezelf in een
                                natuurlijke beweging van de mogelijkheden waarin de zoektocht

                               naar de eigenschappen of prestaties je vragen of ze vernieuwd
                               of opvolgt gaan worden en de bereikte resultaten krijgen hierdoor
                               de voortgang waar de vorm of materie uit zijn opgebouwd

                               de voorspoed gaan we herkennen in de eenvoud van jezelf
                               van de beslissingen en de keuzes die we maken van uit de
                               vrijen wil die te voorschijn zijn gekomen en vooral duidelijkheid

                               zullen gaan scheppen over wie we werkelijk zijn en wat we in de
                               evaluatie hebben doorstaan we hebben niet geklaagd omdat het
                               dood eenvoudig niet in onze aard lag om dit te doen  en we vonden

                               dat deze klus voor eens en altijd geklaard moest worden dat ook
                               betekent dat he in het nu belangrijk is dat we tot in de details
                               alles boven krijgen en met alle details van inn en outs zal een

                               beleids plan ontstaan wat onze ontwikkeling ons zal brengen
                               tot een duidelijke helder vorm in de werkhouding door het te lang
                               bivakkeren in de kracht van de zwaarden koning zijn we lang uit

                              het gevoel van het hart gebleven en heeft tot depressies en eenzaamheid
                              gebracht toch is deze zwaarden kracht nu zinvol en nodig
                              want zij brengt ons in het huidige moment van klaarheid en waar de

                              duidelijkheid zijn visie geeft van het willen goed doen dat ook de
                              keerzijde zal brengen van het mogen los laten om daar voor het
                              vertrouwen in de plaats te zetten waarheidlievend maakt misschien

                              jezelf niet altijd even geliefd want als je dat overkomt en extra
                              overduidelijk bent stuiten we op een weerstand die we meer
                              dan gewoonlijk voelen dan dat eigenlijk de bedoeling is

                              dit zijn echter kostbare momenten waar veel mee gemoeid kan zijn
                                                               in de toekomst

klaproos1945
                                               waar gaat ze heen in het zielendoel
                                               maken we grote sprongen morgen
                                               zal het werk beter gaan dan ooit

                                               we liggen in het gras en hebben het
                                               gevoel dat de zon weer gaat schijnen
                                       

klaproos1945
                                                                 de kluizenaar

                                   de uil zit hoog in de eikenboom om zich heen te kijken
                                   het diepedal waar de ochtend mist als witte melk de
                                   honingzoete werkelijkheid bedekt de uil is zich bewust

                                   dat de zoektocht van de antwoorden op zijn levensvragen
                                   het antwoord is wat het mysterie inhoud er zijn ook nog de
                                   trauma's en emoties bevroren in het verleden en waar men

                                  nog geen noties van heeft maar wel nog veel invloed uit oefent
                                  in het degelijkse leven het gaat om de relatie van hoe men zich
                                  voeld en hoe men zich gedraagt de ervaring van deze emotie

                                  kunnen de oorzaak zijn dat het zich nog omzet in giftige stoffen
                                  waardoor de organe worden verzwakt als men de emoties nog niet
                                  kan verwoorden de bevroren emoties zullen de oorzaak zijn bij

                                  het bestuderen van het geheel lichaam hoofd en ziel is het van belang
                                  dat men eerst zijn ziel te genezen het is goed als men zijn ziekte
                                  of de emoties kan accepteren het is echter ook van belang dat men

                                  ook gaat accepteren dat de ziekte ook genezen gaat worden als het
                                  loslaten van de oude waarnemingen in gaat bij het proces van genezing
                                  de verandering gaat in werking als de gebeurtenissen en de kenmerken

                                  van zich zelf door de dingen anders te gaan zien vooral als de oude
                                  waarnemingen hebben geleid tot de gespanne manier van interactie
                                  met de omgeving de positieve kijkop het heden en de toekomst kan

                                  bevordelijk zijn om de negatieve ervaringen geen afbraak meer te
                                  laten bewerk stellen en het gaat beter en beter als men de oude beelden
                                  in het hoofd laat verdwijnen laat ze als een oude zeepbel uit elkaar spatten

                                  ga jezelf zien in een nieuwe zeepbel zie jezelf genezen in de toekomst
                                  je kunt jezelf bijvoorbeeld zien in de nieuwe realiteit als de genezing voltooid
                                  is zal de pijn verdwenen zijn of anders gezegt als de emoties ontdooid

                                 zijn heeft de vernieuwing plaats gevonden de pijn zal verminderen
                                 en op den duur verdwijnen als sneeuw voor de zon deze manier van
                                 werken kan ook werken voor jou het is een middel van de noodzaak

                                 van de zelf genezing corrigeer de problemen en stel creatieve doelen

                                 

klaproos1945

gebonden en verstild is het innerlijke luisteren simpelweg omdat er geen andere mogelijkheid

meer bestaat zo komen we in contact met onszelf in deze periode van stilte zijn de zintuigen

van de innerlijke kracht het vinden van de weg naar binnen waar de innerlijke bron rustig

kabbelt met jouw schepping die de vrijen wil het mogelijk heeft gemaakt om terug te keren

naar de liefde de vrede en de waarheid en het innerlijk geluk te verankeren wat onszelf

onafhankelijk zal maken van de dagelijkse beslommeringen en de wereldse processen 

gelauwerd naa een doorbraak bereiken we nu een mijlpaal enkel en alleen omdat we de

stappen hebben ondernomen niet meer er door in de war zijn gebracht of door de kwetsbaarheid

de angst of zelfs het kommetaar van andere en het feit dat er iets gedaan is wat we nog niet kende

en we het hebben doorgezet mogen we genieten van deze daden wel moet het geheel

zuiver blijven durf te genieten en het te vieren want op deze manier laad de energie

jezelf stevig op je zal er voor langere tijd weer er tegenaan kunnen gaan en het word je ijkpunt

waar je later met plezier naar terug zal kijken besef dat het een kunst is om in dit leven te kunnen

genieten daarvoor moet men dan ook bewust kiezen het is een natuurlijke beweging waar je niet

speciaal iets voor hoeft te doen of te laten onafwendbaar is vooral het meegaan met de stroom

en als ik nu symbolisch sterf brengt de waarheid me tot reinheid zodat bij het loslaten het kan

wegvloeien of kan worden vergeven durf te symbolisch te sterven bij deze gebeurtenis want alles

wat echt binnen jezelf is kan niet verloren gaan maar zal wel bevrijd worden door het leven

als een twinkelend licht je eigen tuin vorm te geven zoals je het zelf wilt in de liefde groeien

ga de lol hiervan inzien doorvoel deze wisselwerking door andere ogen te zien dat alles

omhoog omlaag links en rechts kan gaan de lemniscaat zal het hart doorkruisen

en alles word de moeite waard omdat dit de bevrijding is van jezelf


klaproos1945

Catharina web Klaproos1945
de krokodilachtige~zwaarden zeven

de eerst crocodylomorpha duiken op in het late trias 228 miljoen jaar geleden
ze waren twee benig en van de vier poten werden de achterpoten gebruikt om
te lopen ze waren vrij klein van vorm de huidige vogels zijn het meest verwant
aan deze krokodilachtige wat men tot de tachtiger jaren wel heeft aangenomen
dat de oorsprong van de vogels deze verwantschap hadden tegenwoordig is deze
hypothese verlaten de moderne aanduiding van de krokodilachtige is alligator

krokodil zwarte kaaiman nijlkrokodil zee krokodil in het geheel zijn zij familie van
crocodylomorpha als een krokodil wil ik snel mijn schatten uitstallen omdat hij wilt
weten wat er allemaal in hem zit hij heeft wat weg van een duveltje in een doosje

soms wilt hij iets verpatsen of kijken of er iets te versieren valt om vervolgens zich
uit de voeten te maken een beetje geniepig zal hij zijn krokodillentranen laten zien
wetend dat het over lust of begeerte gaat hier mee wilt hij zijn bezoekers om de tuin

leiden en heeft zin in te graaien wat er te pakken valt kom je croco tegen op je pad
dan spreekt hij met een krakende stem om zijn gewichtigheid te bewijzen zegt hij
beste mensen mijn naam is crocie dilkom bij me want ik beloof je alles te geven

als je me het maar terug geeft ik beloof je alles en verlang het terug ruilhandel of
koehandel noemt men dat maar loop er niet in want het leven vraagt om liefdevolle
geschenken het is niet het geven omdat een ander jou iets zou geven geen eisen van

de andere verkopen om te hebben of te krijgen croco zegt dan snel ook heb ik het wel
goed gedaan ik croco zal je tekst en uitleg geven want het is zeker dat je me dan goed
kan volgen er zal altijd een goed keuring aan me worden gegeven ook weet croco dat

hij in die miljoenen jaren via vele omwegen in het nu is beland en dat de eigenlijke
waarheid het mooiste in alles word gezien het leven zal bedienen in respect voor
zijn hart het edelste deel van jou lichaam dat te bereiken om heel hecht binnen in jezelf

binnen je eigen grenzen bent verbonden soms gaat croco er vandoor voordat de eindeloze
discussies aanvangen daar oordeelt men dan graag negatief over ook houdt crocie zijn
zaakjes goed in de gaten hij voelt zich verantwoordelijk voor het naleven van het gezag

de wetten en de strenge regels als je croco iets vraag zal je een ernstig antwoord mogen
verwachten hij wilt niet dat er roet in het eten word gegooid kijken goed uit je doppen
want voor je het weet word je belazerd croco zeg blijf met je vingers af van de dingen

waar je niets van af weet de zaken of het vuur is soms heter dan dat je verwacht of
of beseft zorg voor je eigen haard vuur en onderneem geen al te stoute dingen waar
teveel risico's aan zijn verbonden stop op tijd voor dat het te laat is leef in stiptheid
trek de grenzen in orde en weet ook croco zal zich hier aan houdenCatharina web Ricca
citaatZwaarden 7 is de enige zwaardenkaart met een gele lucht. Het geel staat hier, net als bij de Magiër, voor mentale activiteit. De vlaggen bovenop de tenten laten zien dat het waait, ook een teken van mentale activiteit. Als ik de nadruk leg op het denken, kom ik tot de volgende (deels door anderen ook al genoemde) betekenissen:
* Stiekem met de ideeën van anderen aan de haal gaan, goede sier maken met ideeën die niet van jezelf zijn.
* De tegenstander argumenten ontnemen.
* Je gedachten nemen een loopje met je. Misschien is dit zelfs het advies van Zwaarden 7 als podiumkaart: laat je gedachten niet met je op de loop gaan...
* Met het oog op de twee zwaarden die achterblijven en die herinneren aan Zwaarden 2: weglopen voor de waarheid, iets niet onder ogen willen zien.
* Een loopje nemen met de waarheid.


Enkele vragen

Op welke wijze doet u zich anders voor dan dat u bent?
Als aan klager zeg je nu heb ik je!
Als redder ik probeer je alleen maar te helpen
Als slachtoffer ik weet niet/ ik kan niet/ ik snap het niet/

Wie wil u iets aandoen en op welke manier?
De aanklager zegt als de wereld ander zou zijn!
De redder  bij de psycholoog!
En het slachtoffer zegt arme ik!


Waar bent u bang voor?
Aanklager zegt ik heb je gewaarschuwd!
De redder zegt waarom doe je het niet!
Het slachtoffer zegt raden maar!

Wie heeft u tekort gedaan of wie wilt u te kort doen?
De aanklager zegt als je niet doet wat ik zeg!
De redder wat moest je zonder mij!
Het is zo moeilijk!

Van wie meent u het een en ander te goed te hebben?
De redder zegt aan jou heb ik ook niks!
De aanklager het is in je eigen belang!
Het slachtoffer zegt ja maar!

Over wie wilt u macht hebben of verkrijgen?
De aanklager zegt je bent een slechte mentor!
De redder zegt laat mij het maar doen!
Het slachtoffer zegt schop me!

Waarop is u wantrouwen gebaseerd?
De aanklager zegt ik heb geen vertrouwen in je!
De redder zegt we kunnen mekaar vertrouwen!
Het slachtoffer zegt stank voor dank!

Als aanklager zie ik me zelf als o.k. maar de ander niet o.k.
Ik zal je beschuldigen of  verwijten en ik ben kwaad zonder
dat ik mijzelf eigenlijk positief wil veranderen!
Ook zal ik de redder beschuldigen en als de redder zal hij hier dan
eigenlijk arrogant op kunnen reageren en mezelf in mijn waarde aantasten
Overschatten en het slachtoffer de hulpeloze hulp geven door meelijwekkende
irritante reacties te gaan zien als onmogelijk om daar verandering in te brengen
bij  de ander en al helemaal niet bij mezelf de redder zal wel zeggen laat mij het
maar doen en ik op mijn beurt vind de redder arrogant  omdat hij vind dat we samen
o.k. zijn  maar eigenlijk een slachtoffer zoeken om ons o.k. zijn  te bevestigen we zijn
Immers op zoek naar dat gene wat we kunnen aanklagen of redden en als ik daar dan
een slachtoffer voor kan gebruiken is de driehoek weer in stand gehouden en dat kan ik dan aan het slachtoffer verwijten want die gaat er zo lekker op in met zijn arme ik
Je mag raden of je me wilt schoppen of pijn doen want als jij dat niet doet doe ik het zelf wel zeurpiet die je bent ik ga wel naar de redder toe want zegt het slachtoffer daar kan ik medelijden bij vinden in mijn eigen belang houdt het geheel mij afhankelijk van jullie twee jij zal mij aanklagen bij de redder die het dan misschien een beetje
arrogant het voor mij zal opnemen eigenlijk heb ik jullie alle twee nodig ook al vind ik dat ik stank voor dank van jullie krijg want echte goede mentors vind ik jullie niet


Als de redder zie ik mezelf ook als o.k. maar de ander is niet o.k.
Ik wil dan helpen zonder dat ik de ander zichzelf kan laten helpen!
Daartoe voel ik me verplicht en biedt hulp die het afhankelijke
slachtoffer niet zal verder brengen dan dat hij/zij is dus blijft het
slachtoffer afhankelijk van de redder en overschat de redder zichzelf
En onderschat ik het slachtoffer! Toch vraag ik me af waarom kan ik het slachtoffer
niet redden en waarom kan ze niet zonder mij zou ze dan werkelijk zo dom zijn zegt
de aanklager waarom blijven wij haar nu nog steeds beschuldigen en werkt hij/zij nog zo veel irritaties bij me op. Ik weet het niet zegt de redder aan ons ligt het niet want wij zijn o.k. eigenlijk vraag ik me al een tijdje af zegt de aanklager hoe vind het slagtoffer zich zelf, in zijn functioneren en maak mij eigenlijk toch een beetje zorgen
om haar hij/zij maakt mij steeds een beetje geïrriteerd waar komt dat toch steeds weer door Och zegt de redder het gaat jou eigenlijk niet anders als bij mij het slachtoffer roept bij mij steeds medelijden op en heeft zo eigenlijk de macht over me verkregen
Eigenlijk durf ik haar niet meer los te laten want ik krijg zo langzamer hand een beetje
genoeg van hem/haar, steeds meer heb ik het gevoel dat het onbegonnen werk is en er eigenlijk niets valt te redden omdat we het daarover eens kunnen zijn met al mijn beschuldiging naar jou en het slagtoffer ben ik geen stap verder gekomen en ik geloof zegt de redder dat ik aan het eind van mijn latijntje ben ik heb hier eigenlijk geen vat meer op door dat ik tot het besef ben gekomen  dat we elkaar in stand weten te houden.


Het slachtoffer ziet de ander als o.k. maar ziet zichzelf als niet o.k.
Ik klaag en klaag zonder te beseffen dat ik ook verantwoordelijk ben
Voor mijn eigen daden en ik kan me eens afvragen waarom houdt ik me
zo onnodig afhankelijk En waarom onderschat ik me zelf  en wil ik de
ander eigenlijk overschatten en blijf de redder voeden die toch al
zichzelf overschat en  we mekaar zo in stand weten te houden!
Nou wil ik mijn eigen redder worden is dat wel zo’n goed idee zegt
De aanklager waar heb ik je nou weer van beschuldigt jou valt toch niet te verwijten
want uiteindelijk ben jij het slachtoffer dat niet meer te redden valt hoe wil jij jezelf nou redden je ben rijp voor de psycholoog daar krijg je wel het bewijs van onvermogen in je afhankelijkheid want daar ben je in blijven hangen omdat je nog
steeds  niet op je eigen benen wilt staan. Lekker tegenover ons je voor doen als of je het niet weet je als het ware wentellen in je slachtoffer rol. Ho ho zegt het slagtoffer
Dat maak ik zelf wel uit het is ook wel heel moeilijk hoor ik heb ook heel veel meegemaakt  ja daarom zegt de redder wil ik je beschermen want ik heb medelijden met je. Ooo zegt het slagtoffer ik vraag me af waarom eigenlijk leef ik al zo lang maar ja het is niet anders mij valt eigenlijk niets te verwijten!
klaproos1945

   de krekels~staven aas

zij zijn familie van de insecten en behoren tot de subgroepen van de langsprieten
de mannetjes maken het sjirpen de geluid en doet dit met zijn vleugels door deze
langs elkaar te strijken er zijn ♥oon 900 soorten krekels die van warme plekken

houden onder elke vleugel zit een orgaan dat op een kam lijkt bij genoeg warmte
doet de krekel zijn vleugels omhoog en open zodat de membramen open gaan en de
vleugels het akoestiek kunnen weergeven als zeilen acteren zij dan hun mythe de

krekels zijn zo als alle insecten koudbloedig zij toont graag aan de mens hoe je het moet
als een dirigent van een orkest die graag zijn muziekezel zal omdraaien naar zijn
spelers toe om aanwijzingen te geven want de krekel zegt werk je taken mooi af

als je je weg graag mooi vereffent wilt zien de krekel houdt een oogje in het zeil
of alles wel mooi egaal en in de goede vorm blijft zien we nog een oneffenheid dan
kan er nog bijgeschaafd worden of ik geef een kleine aanwijzing zo hier en daar kan

ik ook wel wat organiseren en dat etherisch bijwerken of glad strijken op een verantwoorde
manier zal het gebeuren de krekel zal het klaren en twijfelt hier nooit aan als een grond
werker zorgt de krekel er voor dat alles gladjes verloopt door haarfijn aan te voelen waar

de oneffenheden zijn en de aanpassingen nodig zijn op de weg van de ontwikkeling van de
basis die eenvoudig en makkelijk zijn in een harmonisch leven en waar het vlotjes kan verlopen
het leven loopt op de sporen zonder dat er al te veel problemen zijn in een doorzoeken van

oneffenheden volledig in gedachtekracht zal de krekel hier aan werken met het allerbeste
in de vooruitgang draagt men het leven licht op zijn schouders ben blij als mens steeds
opgewekt en goed gemutst het uitvoeren van het gevoel van schoonheid niet teveel van dit

of te veel van dat volbreng alles met een gevoel van harmonie aanvoelen wanneer iets klaar is
de krekel zegt houdt je bezig met het gevoel in de intuïtie zo weet je wat wel of niet kan
in de praktische ontwikkeling van bepaalde projecten draag het vaandel hoog zo sjilpt de krekel

als vlaggendrager van de vrede fier in jezelf en je eigen krachten voel deze vlag als de eerste
vlag van je gevoel van waarde handel vanuit je hogere geweten vanuit het waardigheid gevoel
als een levenskunstenaar die zijn vlag weet te dragen in een waardig en zuiver bestaan

de krekels zeggen maak jezelf het s'avonds voldaan over het geen je overdag hebt gedaan
rust nu even uit in vrede en laat je spieren ontspannen zijn door te pauzeren geniet nog even na
in vreugde omdat je alles zo mooi geregeld hebt blij met het resultaat van de dag je weet dat je

je uiterste best hebt gedaan met zorg en verantwoordelijkheidsgevoel in zachtheid en in kennis
van zaken heb jij gedaan wat er van jezelf gevraagd word nu kan je in de basis verder bouwen
de krekels zeggen prachtig je doet het goed voel je gelukkig en ga op tijd rusten morgen gaan

we weer verder vanuit een degelijke rust word het leven opgebouwd en de krekel zet een pluim
op zijn hoofd dat is zijn eigen keuze als mens zeg je soms ook kijk eens naar mij vraag je jezelf
af doe ik het allemaal voor mijn innerlijke basis zie ik dat als mijn belangrijkste taak of verlies ik mijzelf helemaal in het werk

Citaat van Ricca

De kaart staat voor een zeer goed begin van iets nieuws of een zeer gunstige gelegenheid om iets te ondernemen. Het innerlijke vuur, de levengevende kracht die alles bezielt komt tot uiting in het dagelijkse leven. Er kondigt zich een periode van verandering of vernieuwing aan, de geboorte van iets nieuws, een periode van inspiratie en grote creativiteit of een opwelling van persoonlijke groei en ontwikkeling. Leven is groeien. Met Staven Aas heb je ook echt het gevoel dat je groeit en (op)leeft en straalt en bloeit.

Het groene landschap onder op de kaart is een vruchtbaar gebied. Het kasteel op de berg is geen luchtkasteel, maar een zeer haalbare bestemming. De rivier is de stroom van het leven. Deze tijd is er niet een van inspanning of strijd, maar van enthousiast meegaan met de Stroom. En genieten van de ontwikkelingen. Meegaan met de Stroom betekent dat je weinig moeite hoeft te doen om je doel te bereiken, want je zit al op het goede spoor. Soms heeft de stroom van het leven een kronkelende loop, het kan soms even lijken alsof je de verkeerde kant opgaat, maar uiteindelijk is het volgen van de Stroom de meest moeiteloze manier om je bestemming te vinden.

Kernwoorden: kracht, moed, nieuwe impuls, energie, macht, geluk, kans.


Welke ideeën en gevoelens gaat u creatief tot uitdrukking brengen?

De moed gaan vinden om assertiviteit een nieuw impuls te geven en meer op te komen voor mijn persoonlijke belang

Welk sterk verlangen welt in u op?

Meer een meer durven uiten van wat mijn gevoelens zijn en deze gedachten op een gepaste manier leren te uiten in het begin zal dat niet altijd lukken om dat het soms moeilijk is om het te verwoorden maar men zal er achter komen dat het door vaker te doen het steeds beter zal gaan lukken als men gaat zeggen wat men denkt voelt en wilt


Waarover bent u enthousiast?

Dat er eindelijk een kans geboden word om te kunnen communiceren in openheid
En door de eerlijkheid hier van  een basis van respect kan worden gelegd in het belang
Van jezelf  dus in eigenbelang en tevens er vanuit deze basis van eigen respect er ook
Een  respect voor andermans belangen word verkregen

De assertiviteit zal me leren om wel te vragen om iets en waar er een opening word gehouden  tot men aan een compromis  komt die de belangen van beide partijen in overeen stemming zal brengen die de belangen van beiden in respect zal  behandelen
Niet ten kosten van je zelf de ander laten krijgen wat hij/zij wil of anders om

Soms word in mijn enthousiasme wel eens vergeten naar de ander te kijken wat zijn verlangens zijn en schep ik geen ruimte om mijn eigen verlangens binnen de grenzen
Te houden van de mogelijkheden in een relatie ook de ander kan dit wel eens vergeten als zijn verlangens buiten de relatie worden geplant

De uitgang positie om assertief te kunnen zijn is onze houding naar elkaar toe ieder heeft het recht om te denken en te wensen wat die wilt en nog belangrijker is om het met elkaar te bespreken en er over te praten

Wat gaat u vernieuwen?

Leren om onderscheid te maken tussen subassertiviteit niet assertief zijn in het communiceren met andere wel te gaan vragen wat de ander er van vind van de andere
mannier van aanpak om tot een compromis te kunnen komen en dat dan ook te gaan begrijpen dat ik niet mijn eigen belangen steeds opzij wil schuiven voor het belang van de ander bij mijn sub assertieve gedrag van zwijgen wil ik niet meer mijn eigen
ondergang veroorzaken en ga ik beseffen dat ikzelf de gene ben die de ander naar de mond praat om een conflict te voor komen en verlies ik mijn zelf respect maar ook het respect naar de ander word ondermijnd hier wil ik dus verandering in brengen en nog beter denk ik zal het nodig zijn om bij mijn eigen wensen te blijven als men weet dat je het eigenlijk anders zou willen zien dan dat de ander het voorstelt het is het gevoel van onmacht wat me weer in een hoekje laat kruipen en me het volgende moment er verkeert uit laat springen als een kat die in het nauw gedreven is sub assertief en agressief me wil verdedigen maar nog niet aan mijn eigen wensen kan werken omdat ik zit te zwijgen over dat gene wat ikzelf van de hele situatie vind 


Waaraan schenkt u geboorte?

aan mijzelf en hopelijk aan de assertiviteit
door te wachten met mijn advies  geven als er mij om gevraagd word
er geen ongevraagd advies bij in te voegen
er eens over na te denken wat en hoe mijn eigen wensen er uit zien
om daar de aandacht aan te geven  op een positieve manier

In welk opzicht groeit en/of bloeit u?

grenzen die bepalen
morgen is er weer een dag
vandaag is het niet helemaal goed gegaan
of vergis ik me daar in

deze dag is net begonnen
zo snel ben ik niet
in het terug brengen van mijn persoonlijkheid
die het soms nog omzet in verdriet

boosheid die mij liet vallen
groeien kon ik niet
toch zullen mijn knoppen opengaan
om uit te bloeien als een klaproosje

morgen is een nieuwe dag
ik zal leven in het nu

klaproos1945
de huisjesslak~staven7

de gewone huisjesslak heeft een huisje van strepen en wentelingen zijn ogen
zitten boven op de steeltjes en het voedsel bestaat grotendeels uit doden bladeren
toch heeft de huisjesslak een voorkeur voor levende planten zij vind brandnetels

en boterbloemen een lekkernij door de export van bloemen en planten heeft de
huisjesslak zich over de gehele wereld verspreid vooral in amerika en europa wij
houden vooral van groene blaadje de huisjesslak is het symbool van pseudo

vrouwelijkheid die aantrekkingskracht heeft van de grijpende hand en wilt in zijn
terugtocht nog graag het een en ander mee sleuren wat de huisjesslak weet te
pakken te krijgen in een meenemend aspect dat gene wat men weet mee te nemen

naar de diepe magnetische krachten dienen in de symboliek van de huisjesslak
zowel in het negatieve levens afbrekende als ook in het positieve zegt de huisjesslak
dat het positieve altijd zal opbouwen en dat de frustraties er zijn om een keuze te

maken in de opbouwende zin beken zullen worden pas echter op voor verlokking en
verdelging want zij willen pakken en bezitten en zegt de huisjesslak kijken in het geniep
wilt zeegen dat er iemand is om zichzelf iets afhandig te maken zo als de mens die

handig is in het buit maken vanuit het instinct de aansporing vind om veel binnen te
halen om te overleven en zo zichzelf weet staande te houden zijn handjes gesloten houd
zo dat er van hem/haar niets zal afgenomen worden onder dit aspect ligt de oerangst

van verlies als de huisjesslak op je pad komt zegt zij doe iets met je handen ze branden
waarschijnlijk van energie en magnetische kracht doe er wat mee als je gevoel zegt
dit dien ik even vast te houden als de kabbelen de golfjes van de zee die de grond onder

je voeten laat vastgrijpen vestig jezelf stevig in de aarde dit element geeft jezelf een
beleving van je eigen zijn zorgt voor een goede aarding van het ik voer dit door in een
natuurlijke zelfverwezenlijking van de fysieke deeltjes water lucht inzichten en ideeën zijn

dat gene wat je toekomt als vanzelfsprekend in de wereld van de materie zonder grijpen
het is gewoon een oproep om tot verdieping te komen in jezelf om te beseffen dat je maar
word meegesleurd door het onderbewuste een sterke stroming van de instinctieve

drijfveer van dwangmatigheden waar je zo zegt de huisjesslak in verdrinken kan word
hier van bewust als mens zet de vrouwelijke magnetische energie in om het gif uit te
zuigen en te vernietigen waarna een volledige zuivering zal plaats vinden of ontstaan

laat het gif nu los al te veel mensen willen dit gif vast houden en bij houden naar zich
toe halen ga beseffen dat het in het vrijgeven van de ander je jezelf ook vrij maakt
men houdt niet vast als er geen grijpen of controle meer is in het absolute vrij laten

het is een zelfbevrijding kortom een positief element van vasthouden dat de zin van
het leven vast legt de huisjesslak zegt ook dat de mens het verschil zal zien van willen
en pakken en willen begeren en gepakt worden want in dit verschil beseft men dan

dat men regel recht naar de door word geleid de huisjesslak confronteert ons met deze
twee vormen van aanzuigen en binnen halen en van vasthouden het zij negatief het zij
in de positieve zin of vorm laat de ideeën binnen komen het zijn de gegevens van verwerken

laat je handen het leven beet pakken om er iets van te maken breng jezelf in harmonie
door stevig in je schoenen te gaan staan want je haat jezelf binnen door het te verwerken
in je eigen aardse beleving binnen in het huisje waar jezelf woont

de schepping energieën
een zee van eb en vloed
een oermechanisme van het bewust zijn
weerstand die het geduld inzicht zal geven

Citaat van Ricca

Waits zegt zelf over deze kaart: "Degene die aangevallen wordt bevindt zich op de top en zijn vijanden zijn waarschijnlijk niet in staat hem te bereiken". Nu is vijanddenken altijd een dwaling. Natuurlijk zijn er mensen die vijanden menen te zien, of zich aangevallen voelen, maar ik zal de kaart nooit duiden door zonder meer op vijanden te wijzen. Ik geef er meestal deze betekenis aan: je standpunt verdedigen, bij je eigen mening blijven - wat anderen (de staven op de voorgrond) ook zeggen. Dit wil niet altijd zeggen dat je mening ook juist is! De kaart kan ook betekenen: je twijfels (de staven op de voorgrond) overschreeuwen.

Met Staven (vuur!) is het moeilijk je hoofd koel te houden. Het letterlijk hoge standpunt (op een heuvel) hoeft niet te getuigen van een hoger inzicht (dat is eerder bij de Gehangene te vinden...). Staven kunnen niet afwachten en hebben ook weinig op met contemplatie. Liever bereiken zij hun doel door actie en strijd. En vaak genieten zij van deze strijd. Daarom kan de kaart ook wijzen op de gewoonte om voortdurend te vechten, het gevoel voortdurend te moeten concurreren enz. Of: de opwinding van een conflict gebruiken om boven je onzekerheid of depressieve gevoelens uit te komen. En in sommige gevallen gewoon moed: moedig de omstandigheden tegemoettreden.

De redder

Voel je jezelf  slagtoffer doordat je andere altijd belangeloos helpt?

Raak je gefrustreerd als je andere helpt?

wat zijn je verwachtingen als je de ander helpt?

schiet je wel eens in onbelans hier door?

aanklager

ik heb je te pakken jij helpt alleen maar om er zelf beter van te worden

word jij of de ander wel beter van al die hulp van jou?

waarom doe je toch altijd helpen?

het slachtoffer

waarom helpen ze me toch altijd?

eigenlijk voel ik mijzelf een arme ik zo hulpeloos

klaproos1945

de gematigdheid een boodschap van de engelen

de kracht
de zon
bekers vijf
bekeers zeven

er word bij bekers zeven over je gewaakt
als je uit de werkelijkheid wilt of probeert te ontsnappen

bekers vijf geeft aan blijf niet in het verleden hangen
zoek een plekje voor je verdriet blijf hopen op een
betere toekomst ken je innerlijke rust

die brengt ook veel geduld ten opzichten van de andere
het is belangrijk om alles uit het leven te halen ook in
moeilijke tijden het niet te snel op te geven

ben gelukkig met jezelf in een positieve omgeving
zijn wij engelen om je heen

klaproosje

klaproos1945

                                                                  de toren

de houding in de toren van de beide figuren
drukken niet alleen het vallen uit
maar mogelijk ook het vliegen als we het
schoonspringen zo als ook het parachutespringen
in gedachten nemen

de toren zelf geeft de zelfverdediging aan
het overzicht over macht en kracht
tussen hemel en aarde

het is ons nog niet helemaal duidelijk
hoe we zullen neer komen in een moment
van vliegen en vallen in het zijn

de explosie is in eerste instantie de blikseminslag
die in onze gedachten en in onszelf opkomt
als een orgasme symbool het essentiële teken
van onze energie

de goeden druppels van jods de vormgeving
in de vergeving en genade aan onszelf
vuurstorm van jezelf

de puntige vorm van de bliksem is een w zoals
de toverstok van de magiër staat voor slecht en
goed het zijn van hogere energieën het een heeft
met het ander van doen

vuur en vlammen zijn de bereidheid van zich inzetten
en zichzelf overgeven aan de innerlijke kern

de vallende kroon is het controle verlies
de bezwaren of het ontvluchten blijkt ongegrond
we laten onze zelf verheerlijking los nu we weten
dat er zelfbeheersing is

de angst voor het vliegen en het vallen speelt een
belangrijke rol in onze dromen deze raken we kwijt
door de gewoontes van het gebeuren positief te maken

de zwarte lucht geeft aan dat er aan de horizon
de perspectieve een overzicht weergeven
van de oriëntatie van kracht om opnieuw een
begin te maken en zetten de energie om
bij het in en uitademen