dagkaart en een snelle spiegel van de ziel en de vrije wil

Gestart door klaproos1945, november 03, 2010, 09:14:33 AM

klaproos1945




in samenspraak met de hoge priester

licht en liefde doorgeven en overbrengen

van de vreugdevolle ervaringen aanvaarden

dat men gegroeid is we stemmen ons af op

de andere in de rijpheid mogen we uitschenken

dat gene wat we elkaar te bieden hebben door

lering bewustwording acceptatie en de daaraan

gekoppelde groei en genezing van het identieke

zelf en jezelf als een instrument ervaren van je

goddelijke zijn waar de wereld de dansende

eenheid alfa laat samen vloeien in omega

openstellen vanuit het gevoel waar het hart

zal reflecteren in de waarheid diep van binnen

zit de verwondering over alles wat er om heen speelt

toegevend dat we het zelf zijn die niet weten

beseffen we de waarheid en de heelheid de

grootsheid van een blijmoedig hart in beweging

het magische zwaard van de magiër is dat gene

wat we in huis hebben is de ratio van het hogere

bewustzijn communiceren en denken vanuit het hogere zelf

het denken concreet maken en het tastbaar maken

het zal vormen aan nemen zodat er in werkelijkheid

word geleefd de bekers zijn met liefde gevuld en het

gevoel gaat via de intuïtie stromen en geven vanuit

een zuiver gevoel de staf is een krachtige stok met

verse spruitjes en blaadjes energie in een wereld

van vitale mogelijkheden maakt de gerechtigheid

van een innerlijke balans die zich uiterlijk rechtvaardigt

in de lente van het leven nu we na het vele werk

dat verricht is de rust van de zomer en de actie van

de lente neutraliseren voordat de balans kan worden opgemaakt

in de opbouw van de groeiperiode om weer tot bezinning te komen

de weegschaal weer in balans te brengen in ons eigen

bewustwording proces in de goede situatie maken we

een stabiele gevoelskant die vreedzaam is geworden

door de vrede van hart en ziel 


klaproos1945

heb ik mij zelf wel serieus genoeg genomen?

staven zes

een heel mens heeft weinig nodig om in harmonie te leven

ook al ervaren we de tegenstellingen die dan maken dat we

gedwongen worden om te leren met de eenvoud hier van om

te gaan toch vergeten we dat het schouderklopje dat er

verdient word in deze periode te ontvangen omdat de gever

nog afgewezen word het ego vind namelijk dat het compliment

te groot of niet passend voor onszelf is het ego wilt ons eigenlijk

klein houden in een vals bescheidenheid durf hierom te lachen

als je dit proces bij jezelf erkent want na de doorbraak of de

voltooiing word je je ervan bewust dat het de stap is die gezet word

als we uit onze eigen vertrouwde gewoontes stappen waar we al

lang mee bezig zijn in de bewust wording nu zijn we achter de dikke

muur vandaan gekomen en dat is het gene dat we ons voelen alsof

we met de billen bloot staan nog wel een beetje onzeker omdat we

gewent zijn aan de bescherming van de dikke muur die eigenlijk

de blokkering van de verdere ontplooiing is het is tijd dat we de

illusie doorzien en als we deze inzoemen word het duidelijk dat de

conclusie passend is als we de kans van deze pittige reis

in de zelfkennis aan he maken zijn om tot de ontdekking te komen

waar onze illusies zich hebben ontwikkeld en waar het gedeelte zit

wat onszelf in de illusies laat geloven dat deze ons beschermt

wel laat deze bescherming onszelf vaak omslaan in isolatie en angst

en verwijdert ons van het goed en veilig voelen als dit word ingezien

zullen we de reis voortzetten verder kan het ego ook de strategie

ontwikkeld hebben om van de ene illusie naar de andere illusie te

springen en het uit zich dan in een verward denken dat de overhand

neemt men zit dus in een verwarde irritante periode die men vaak achter

de dikke muur als normaal beschouwd en zich nu makkelijker laat onderscheiden

dit proces werkt bemoedigend omdat in deze situatie weer mogelijkheden

worden gezien van nieuwe of hernieuwde inzichten vroeg of laat

komen we er achter dat zolang we afgescheiden aardse mensen zijn

we de eigen beperkingen zullen tegen komen het zijn de beperkingen van

ons eigen denken in het oude beperkende denkpatroon waar we geconfronteerd

worden met het ego in de illusie en daardoor is het moeilijk om de blinde vlekken

tot klaarheid te brengen omdat het gemis vaak niet word gezien

we zijn niet alleen van uit het denken

als het denken gelauwerd is

en de kroning van het denken is doorstaan





klaproos1945




zelfs het negatieve begint het positieve in te zien
en zichzelf daardoor zijn kettingen losjes in beweging
te zetten wanneer er in het leven ons onbeheerst
gedrag ruimte begint te komen in de zingeving van
                       de eenvoud

in het aardse hebben we zelf de keuze wat we doen
of laten laten we ons zelf nog verleiden in een nep
gedachten die de eenvoud nog steeds luchtkastelen
laat bouwen en daardoor het inzicht verliest en
eventueel zelfs ons zelfrespect of het respect voor
                          andere

vluchten we nog in elkaars armen omdat we eenvoudig
weg nog niet begrijpen dat het vastklampen niet het
vrijen gevoel geeft om dat gene te ontwikkelen dat meer
                is dan de voortplanting van de
                            oerdriften

klaproos1945

#63
http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=687162

o de dwaas
als een flierefluiter

zorgen worden zorgeloosheid
als het geven ook ontvangen kan worden
geef aandacht aan jezelf in plaats van
alsmaar aandacht aan de ander te geven
jezelf steeds buitensluiten is het zelfde
als nooit aan je eigen wensen toe komen
deze wensen worden namelijk niet door de
ander vervult want jou weg bewandel jezelf

geef de fantasie de kans om de dromen die je hebt
naar boven te laten komen vul je eigen beker met de
wensen van liefde en overvloed ook al is de realiteit
                          anders
in het vertrouwen zijn de eigen wensen het meest
belangrijke wat er in de dromen steeds bewaarheid
word in ons aardse bestaan is de emotie van
wantrouwen die de staat van opwinding
kan bereiken als het zaad zich heeft verspreid

de omgeploegde akkers die eens waren
ondergesneeuwd zijn verwarmd door het
zelf vertrouwen in de eigenwaarde waar de
opkomende zon straalt en we fier uitkijken
naar het gevoel dat in balans komt en ons
in staat stelt ons te herstellen in de eigenwaarde

helen we de onafhankelijkheid en is het vinden
van de zekerheid over jezelf in de rust en de
ontspanning dus kom op voor jezelf

vertrouw er op dat je er alles aan gedaan hebt

geef jezelf een pluim van waardering
want je hebt jezelf gevonden
en dat is iets wezelijks

http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=744817&rel=2

Kraai


Staven 4


Waar zijn mijn grenzen, en hoever rijken mijn doelen. Hoe bereik ik de vreugde, vanuit het centrum van mijn zijn. Hoe sterk is het vertrouwen van de weg naar mijn bestemming. Ik geef me over aan de wil, met geestdrift werk ik aan mijn geest. Starend in de ruimte en vraag me af wat de werkelijke ruimtelijkheid is. Hoe kan ik me dit voorstellen, met welk voorstellingsvermogen en verbeeldingskracht kan ik  heersen zonder te overheersen. Wat beweegt mijn starheid en wat zijn mijn eisen. Ik wil oordelen en biedt weerstand.


klaproos1945

lieve kraai

waarom weerstand bieden
in het oordelen over wie
zet de starheid opzij zodra
deze in beweging wilt komen

het is niet het voorstellingsvermogen
dat de ruimtelijkheid brengt
het is niet de geestdrift die
de wil laat verdwijnen

de weg van de bestemming
is het centrum van je zijn
en de zuivere wil is .........

klaproos1945

wat zijn de gedachten bij een conflict
komen we er achter dat deze gedachten
ons in het goddelijke zullen brengen

zijn we bereid om dit conflict zo te bekijken
en onze koers hier op afstemmen
onze houding bijstellen

tonen wij onszelf
zonder de goddelijke verbloeming
die men illusie noemt
???

klaproos1945

zoekt het kleine ik nog naar de oplossing
en voelt het zich nog niet getemperd
is het niet losgelaten

niet bewust van het niet weten
dat het even niets hoeft te doen
om de vrede te voelen van

de herkenning van het ego
dat gedeelte wat je niet wezenlijk bent

klaproos1945

durf je je werkelijk te verheugen
nu je de angsten en paniekgevoelens kent
ben je innerlijk aan het ontwaken

is het uiterlijk verstild
kun je onbegrensd ervaren
in een goddelijk gevoel

zal het licht gaan schijnen
als een liefdevol vertrouwen

klaproos1945

ken je de probleemzijde van je verhaal
of komen de prikkels nog naar binnen
als men zegt bij het oude te blijven

door het onderscheiding vermogen
ga je herkennen en zien
wat er waar en onwaar voor je is

zal je door de begrenzing gaan
die het ego jou heeft opgelegd
en zal je authentiek gaan reageren

durf positief te zijn
in het ontvouwen
van je levensdoel 

klaproos1945

de verankering van het negatieve zelf beeld veranderen

nu ik zo diep ben gegaan is het de vraag of het zelfbeeld

los kan worden gemaakt het is me niet vreemd

dat hier in de schaduw de angst zit bewaard

en de ongewenste aspecten te maken hebben

met de begrenzingen van het buitenbewustzijn

in het verkennen van het volle spectrum

van de oervorm de schepping van de oude

levensbeginsel zullen we er vanuit gaan

dat de begrepen grondslag ons daar zal brengen

naar ons nieuwe begin van het bestaan

de moed gevonden om de oude patronen te doorbreken

indien dat nodig is er is al zo veel gedaan

we hebben met vuur gespeeld

en de schaduw erkent

we zijn wat drammerig geweest in het stellen van vragen

waar we dan een ontevreden antwoord op kregen

van plan om deze in overweging te nemen

concreet aan te pakken en door de

begrenzing van het denken te gaan

in het verleggen van de begrenzing

op een andere manier te kijken en te voelen


klaproos1945

zittend achter de muur heb ik nog steeds het gevoel

dat ik het bezit ben van anderen of anders gezegd

vind ik zelf dat men mij nog steeds wilt bezitten

en voelt het aan of ik zelf nog de begrenzing ben

de onvrijwillige vrijheid van het lijden zijn de ketens

die mij in de eenzaamheid laten verdwijnen

de vier elementen verdeeld in twee signalen

enerzijds genieten in de trots over het behaalde

element anderzijds de stagnatie voelen wat er nog

doorleeft wilt worden het denken is er nog niet helemaal uit

welk nut het heeft gehad om er in het besef te komen

dat we worden bevrijd van het lijden als we inzien

dat dit gedeelte de illusie is er is geen apart zelf

dat kan leiden als we ontsnappen aan het lot

om een deel te zijn  dat lijden pijn en dood is

de illusie van alles wat je denkt van alles wat je doet

voor jezelf en er is geen zelf nu staan we voor een nieuw begin

het is geen onbezonnen start waar we wankelend in zullen

vast lopen deze kans is geopend voor de rest van je leven de bron van liefde

word niet enkel ervaren in jezelf ook buiten jezelf zal de oude versleten

programmering van het ego in de illusie zich loslaten

om het bevrijdende  vernieuwde weten zijn intrede te laten doen

het conditionele ego gedeelte strooit met gedachten wat goed of slecht

voor je is dit is het geprogrammeerde denken

dat je doet handelen en uiten in een opgelegd scenario

en toch heb ik een lief ego het gunt me steeds meer

dan dat ik heb het kan altijd beter dan dat het nu mij geeft

wie heeft er nu gelijk

klaproos1945

water word in verband gebracht met de intuïtie

luisteren naar je eigen gevoel door de emoties

de vrijen loop te laten en er voor te zorgen dat

deze je niet overspoelen door angsten en onzekerheden

die de greep krijgen op de onbewuste drijfveren

leer de diepste dalen kennen in jezelf

om daarna de berg weer te beklimmen

het is een mix van inzichten

van het oosten naar het westen

en het noorden naar het zuiden

de liefde leidt ons als we het niet weten

leidt ons van onwaarheid naar de waarheid

van angst naar harmonie en innerlijke vrede

van dood naar leven

leid ook mijn onbewust naar bewustzijn

met een opgeheven hart en open handen

vragen wij om een wonder

laat het leven zijn als een wandeling

in een warme zomeravond

open mijn hart en laat het ware willen

dat bekent is in u wil gekend worden

laat mij arriveren in het nu







Kraai

@Klaproos1945 Als ik je zieletekens lees roert mijn intuïtie en maakt mijn hart een sprongetje, ik voel me soms net als de maan:

Duizenden sterren fonkelen in de nacht.
Ik zie de maan die van ver af schijnt.
Ik zit hier denkend over datgene waarop ik wacht.
Ik schrik op als het maanlicht plots verdwijnt.

De wolken zijn voor de maan geschoven.
De maan is onzichtbaar geworden in de nacht zo zwart.
Nu komt er helemaal geen licht meer van boven.
Ook al schijnt de maan nog zo fel of zo hard.

Ik ben net als die mooie maan.
Je ziet me niet, hoe hard ik ook vecht.
Soms kom ik een stap verder, soms laat ik een traan.
Want de strijd die ik voer die is echt.

Maar na een tijdje zijn de wolken weer verdreven.
Na een gevecht is de maan weer te zien.
Zo zal het ook gaan in mijn leven.
Na het vechten zal ik eindelijk krijgen wat ik verdien.






klaproos1945

als een oud probleem je bezig houd is het nodig om je te

herinneren wat je dacht toen je het conflict ervoer

vervolgens zet je het om in een koers van afstemmen

en we gaan onze houding bijstellen om te komen bij

jou magiër omdat we gewoon onszelf willen zijn

verbloem niets door de illusie en je omgeving

de kans bestaat dat je niet meer word ondersteunt

de magiër moet zich zelf erkennen en is een reactie

van zijn omgeving niet afhankelijk en eigenlijk ook niet

van de kaart...........

op de achtergrond de woelige zee in het gegeven van de

dualiteit geeft het weer van wat er nu speelt door deze werking kan je leren

hoe de situatie voelt of in elkaar steekt door voel deze wisselwerking

van uiterste  en durf zowel het een als ook het andere onder ogen te zien

we hoeven niets te weigeren als we niet weten wat de toekomst ons brengt

als men klaar is gaan we in rustige pas verder in het leven

we hebben niets te verbergen als we waarheid getrouw de

emotionele willekeuren niet meer toelaten om met ons zelf aan de haal te gaan

door trouw te blijven aan onszelf zullen de emoties niet meer de overhand nemen

we zijn beschermd voor de pijnlijke invloeden van buitenaf

de intuïtie zal aansterken en krachtiger worden verdiept in de ware intuïtie

is het maken van je eigen weg tot passie

ook zonder eind resultaat zal je de wonderen zien

zelden kiezen we vrijwillig om in de positie van de

gehangen geplaatst te worden ook al geeft het uiteindelijk

lering groei en bewustwording en we weten dat we niet hoeven

te oordelen het is slechts de ervaring de verwondering

die ons laat zien hoe alles werkt en vanuit deze verwondering kan een

innerlijke dialoog ontstaan en worden er vele problemen vanzelf tot een oplossing

gebracht en aan de boom van de gehangene ontluiken nieuwe

loten en bladeren

lief kraaitje

Na een gevecht is de maan weer te zien.
Zo zal het ook gaan in mijn leven.
Na het vechten zal ik eindelijk krijgen wat ik verdien.
in het zilveren maanlicht
dank ik je voor je mooie reactie