dagkaart en een snelle spiegel van de ziel en de vrije wil

Gestart door klaproos1945, november 03, 2010, 09:14:33 AM

klaproos1945

                                                  onder de regenboog doorwandelen

                                         in de eensgezindheid ervaren van liefdevol geluk
                                       zonder  veel woorden de verbeelding van harmonie
                                      die onszelf een prachtige kleurschakering schenkt met
                                                          een verlichtend tintje

klaproos1945


                                                   een te vrede gevoel vanuit de basis

                                  is het genieten van uit het bestaan we vinden oplossingen bij het
                                innerlijke schouwen en we gaan te raden welke gevoelens er bij ons
                                 zelf spelen we laten ons niet afleiden door het innerlijke rumoer nu

                                zinken we in stilte om tot verbazing te komen wat er zoal in ons zelf
                               afspeelt en het zal de starre gedachten oplossen als men luistert naar
                               dat gene wat spontaan in ons opkomt en laat gebeuren wat zich in de

                              stilte van het hart zich ontplooit in de open ervaring kiezen we voor het
                          blijmoedige binnen onszelf als we even niets doen vind men in een ontspanning
                          een keuze of oplossing en maken we de metamorfose van de innerlijke bron die

                          de innerlijke leiding die de gevoelens in de handel en wandel creëerde pad en we
                          komen zo langzaam los van onze aangeleerde gewoontes die eigenlijk niet meer
                                 bij ons passen of de moeite waard zijn om inde huidige situaties
               
                         

klaproos1945

           
                                       het vertrouwen koesteren

                als de verwachtingen zijn los gekoppeld van de aardse omstandigheden
                zullen we de afwachtende houding als rustig ervaren en het is goed zoals
                het is en we putten uit de aspecten die nog tot klaarheid zullen komen en

               die nog worden versluiert ze gaan ons nog aan het hart ook al zijn we vol
               vertrouwen blijven we bouwen aan de goed geaardheid en het bouwen aan
               de kracht zodat we er weer stevig tegenaan kunnen gaan in de toekomst

              het witte rouwkleed geeft de tijd zodat we de houding wat bij kunnen stellen
              ook al hoeven we er op dit moment niet veel aan te doen de uitdaging is het
              erkennen van de vele aspecten die de realiteit zal brengen om te voorkomen

              dat we geobserveerd raken of in een inpassen terecht zullen komen erkennen
              we eerst verlies en lijden tot het omkeren van de oproep en het benoemen
              van de twee aspecten van een niet meer onbezonnen  wankele start waar we

              later weer in vastlopen en in deze kracht zullen de vast gelopen je de kans
              bieden de oude programmeringen die vaak tot diep in de ziel verankert zijn
              zich loslaten maar we zullen als nog de herkenning van de huidige situaties

              versluieren en gespannen zijn als we geen ontspanning of nog te actief zijn
              want het komt zoals het komt bij jouw durf van het vertrouwen te koesteren
              en de zon gaat schijnen als we met de onzekerheden van de toekomst kunnen

              omgaan en er mee overweg kunnen gaan in een verwachting zal de beterschap
              en de berusting ons leiden tot genezende kracht van het licht in onze eigen
              bron vitaal en ondernemend                                                                                     

klaproos1945


                                              het soms nog geketend zijn     
                                              de tolerantie van de onwaarheden

                                              jezelf zien in zijn eigen spiegel
                                              ziet men zijn niet aardigste kant

                                              als een krachtige aansporing
                                              een compliment van de duisternis

                                              we zijn vergenoeg om de
                                              gevorderde thema's aan te gaan

                                              het aan het ego gekluisterd zijn
                                              of het gemakkelijk loslaten in de emotionele

                                              gedachten die eisen om vast te zitten
                                              loslaten van automatische patronen

                                              overbodig geworden in de tand de tijds

klaproos1945
                                                  de rust en de vrede

                                      is de eenzaamheid die men kan delen
                                   met zichzelf en de ander in een uitwisseling
                                                   van gedachten

klaproos1945                                              communiceren
                                              gesloten en toch
                                         
                                              geopend in de
                                              communicatie

                                              openen van gedachten
                                              die rendabel zijn

klaproos1945
                                                   is er een product van de ziel dat het
                                                   mogelijk maakt om de spiegeling van

                                              de ziel gaat begrijpen als de lucht vervuiling
                                              een factor is die het functioneren van onze

                                             geest verstoord en hoe kom ik er achter waar
                                                de boosheid in mijn zijn is door ontstaan

                       

klaproos1945

                                

                                                                     ???  bekers zes
                                            in sommige gevallen idealiseren we het verleden
                                         we kijken terug naar het verleden van geborgenheid
                                       geluk en fijne gevoelens en de dromen die ons vewijzen
                                        naar de prettige herinneringen van de vriendschappen

                                       
                                     we zullen inzien dat onze handelingen geen bijbedoelingen
                                       hebben en wat hier niet aan voldoet zal verdwijnen als
                                        sneeuw voor de zon en de liefdevolle vibraties zorgen
                                     uiteindelijk dat deze helemaal verdwijnen als we niet meer
                                            gewelddadig reageren of onszelf en de ander
                                                                veroordelen
                                                                     :-\ 
                                                                     ::)

klaproos1945

                                                                   :-\  pentakels koningin

                                                mijn vrouwelijke intuïtie is nog steeds een beetje boos
                                                 op het mannelijke gedeelte toch gesymboliseerd zij
                             
                                                   liefde voor de eenheid met de wereld ze draagt
                                                                de vruchten van het leven

                                                       in een ritme van het individuelen ritme
                                                       wat zij in de omliggende wereld heeft
                                                                           gevonden

klaproos1945

 
                                                                           ::) de kracht

                                                    we beschouwen de kracht nu op bijde plaatsen
                                                     de afbeelding toont hoe het vrouwelijke bezig
                                                       om de wilde kracht in zichzelf te temmen

                                                            het is het beeld wat het onbewuste
                                                  vrijgeeft in het criterium van de krachtige energie
                                                    en de wetenschap van het innerlijke onderzoek

                                                     dat niet door het ego kan worden volbracht

klaproos1945

                                                                                                 deze stemmingen brengen je tot de eenheid
                                                                                                                   van de muziek
                           http://www.youtube.com/watch?v=K6BGU8rf4SY


veel liefs van klaproosje 1945

klaproos1945

 


                                                   het honderd apen affect van de vorm scheppers veld
                                                   die wij mensen hebben in een morfogene ontwikkeling
                                               of te wel als er een schaapje over de dam is volgen er meer

                                                        :o zwaarden drie
                                                 de wereld draait door de kosmos
                                                 de vulkaan ontlaad de spanning
                                                    zoekend naar de plek in mijn
                                                       emotionele gevoelens

                                                        :o staven vijf
                                                 in het geharwar van het kinderlijke
                                                 en het triggeren van de boosheid
                                                is het gaan maken van eigen keuze
                                                 op het moment dat ik naar rust
                                                                verlang

                                                        ??? pentagrammen koning
                                      tot het einddoel is bereikt en we na een leven van hard
                                   werken eindelijk het doel bereiken dat we voor ogen hadden
                                   zonder mokken of morren hebben we gewerkt en veel bereikt
           
                                   soms maakt het ons een beetje mopperig terwijl het genieten
                                   plaats begint te maken in een nog onwennige situatie en we
                                   verkrijgen met de dag meer duidelijkheid van een natuurlijke

                                   omgang van onze talenten die we in een ander perspectief
                                   plaatsen door meer en meer onze mannelijk energie te doen
                                     luisteren naar de vrouwelijke intuïtie van de gevoelens                 


klaproos1945

                                       wie je bent                        de priester

                                     het doorgeven en overbrengen van liefde en licht
                                           jij mag spreken omdat je wezenlijk leeft
                                           jij mag zijn omdat je dit zelf erkent
                                           jij bent heel omdat je durft te leven
                                           de zoon en dochter van god  :)

                                           je bent jong en soepel van instelling
                                           en aldus onderzoek je het een en ander
                                           je staar daarin vaak wat alleen of buiten de familie
                                           zo word je verrijkt met ervaringen en inzichten
                                           en in de liefde ontdek je wat je uiteindelijk wilt

                                           doorzie de processen en verrijk je zelf verlos je zelf
                                           durf te genieten ga door
                                           juist jij kunt de taak voltooien juist jij
                                           want jij bestaat en jij bent liefde
                                           vandaag kun je de wereld vergeven
                                           en de verzoening bewerkstelligen
                                           jij bent het licht op deze aarde

                                           ga nu een lekker wandelen in je tuin of in het park
                                           adem de frisse lucht in en ervaar de schoonheid om je heen
                                           laat de weldadige rust over je heen komen en ervaar........
                                           ervaar je liefde de liefde voor alles om je heen
                                           straal want andere kunnen van de houding veel leren

veel liefs van klaproosje 1945
                                           

klaproos1945

                                                    toewijding
                         
                                     met het hart en ziel ergens volledig voor gaan
                                    dat is toewijding het is de sleutel die de dromen
                                in vervulling laten gaan we nemen zonder bedenkingen
                                actie vanuit het hart en we zijn vaak tot meer in staat
                                dan dat we denken en we weten dat we het zelf mogen
                                doen als we in de toewijding er volledig voor gaan in dat
                                gene waar we in geloven het is een goed begin om met
                                een beetje te beginnen om de verandering in werking te
                                zetten met een vreugde sprongetje komt de toewijding
                                binnen handbereik en zullen we de ware vriendschap
                                herkennen in een twee richting verkeer waar beide

                                partijen zowel geven als ontvangen wat betekent
                                dat als we met een geopend hart onze omgeving
                                de stromende beweging de goddelijke staat herkent
                                ook al is het door ruis omgeven en is er niets volmaakt
                                en zijn we niet alwetend maar hij/zij zal wakker worden

                                als we kunnen loslaten en verder weten te gaan
                                zonder te argumenteren of te stagneren in het
                                bewustwording proces mekaar ondersteunen
                                als we stappen ondernemen bij het soms zwaar vallende
                                loslaten van de huidige situatie waar we met het doorbreken
                                als enige oplossing van het loslaten enige afstand genomen word
                                met de contacten minder intensief te maken om zo tot de waarheid
                                en het geluk een begin te maken om geleefd te worden

                                het oude is passé en het nieuwe laat zich nog niet zien
                                wel ervaren we de vrijheid en met de zeven zevenmijlslaarzen
                                komen we sneller op de plaats van bestemming in een vooruit
                                gang om op eigen benen te kunnen staan     
         

klaproos1945

                                       de hele persoon

                  als ik je werkelijk zie zal ik hart op lachen
               of stil worden of in duizend stukjes ontploffen
               en als ik je niet werkelijk zie zal ik vast komen

          te zitten in het cementen steen van mijn eigen gevangenis

            Als ze mij op de dag van mijn dood.
diep in de aarde neerlaten â€"
denk dan niet dat mijn hart
nog op de aarde verwijlt.
Als je mijn draagbaar voorbij ziet komen,
laat het woord “scheiding” dan niet horen,
want het ontmoeten en vinden waar ik steeds
naar hunkerde,
zijn dan mijn deel.
Klaag niet “afscheid, ach afscheid!”
als men mij geleidt naar het graf,
want achter het gordijn
wacht mij een zalige aankomst…..
(lit.1 p. 22)


Jalal al Din Rumi
dertiende eeuw Perzische dichter en mysticus