dagkaart en een snelle spiegel van de ziel en de vrije wil

Gestart door klaproos1945, november 03, 2010, 09:14:33 AM

klaproos1945

                                                                                                           klaar om te ontvangen
                                                                          gunnen onszelf de tijd
                                                                         om te rusten we maken
                                                                       geen plannen en doen even
                                                                  niets dit ziet eenvoudig uit de oogst
                                                                      is nabij een anker blijft voor
                                               een zeer                                                          lange tijd

                      de eerste stap                                                                                             lopend
                      die we maken                                                                                              door de
                      is de keuze van                                                                                            tuin
                      kracht om niet                                                                                             ademen
                      onze werkelijke                                                                                            we de
                      ik te verliezen                                                                                              frisse
                      in de kleine of                                                                                              lucht
                      te grote dingen                                                                                            als een
                      zijn we oprecht                                                                                            ervaring
                      tegenover ons                                                                                              van
                      zelf                                                                                                            schoonheid

                     kijken we van de zijlijn toe in de straal van liefde maken we de ervaring in de verwerking van de
                                                                            innerlijke rust

klaproos1945


                                     het verleden is losgelaten
                                     in het nu beleven we de
                                     toekomstige gerichtheid

                                     zonder oude twijfel en de
                                     schaamte die is ontstaan
                                     gaan het loslaten en naast

                                     ons neerleggen hand in hand
                                     en laten de gevoelens van
                                     weerstand door ons heengaan

                                    we voelen wat het met ons doet
                                    tot in de basis van het bestaan
                                    en beseffen dat de weerstand

                                    niet dat gene is wat de liefde
                                    in werking zet het is een hevig
                                    protest van de blokkades die

                                    zich niet willen oplossen of
                                    losgelaten worden beide zijn
                                    goede ervaringen dus probeer

                                    niet te oordelen ervaar het
                                    geef het uit handen aan de
                                    stroom van liefde die onszelf

                                    de onrust hier omtrent zal
                                    veranderen in de allesomvattende
                                    doorzien met liefde in de materie

                                    het vinden van de balans


klaproos1945
                                                                          de engelen spreken

                                                      hoe is het om een nieuw pad te vinden dat ons de
                                                      informatie geeft over de diverse onderwerpen en
                                                      ons praktische aanwijzingen geeft zodat we aan de
     
                                                      slag zullen gaan vanuit het zielen doel te gaan leven
                                                      ze nodigen ons uit om de twijfels zo af en toe eens
                                                      aan de kant te zetten en gewoon te beginnen

                                                      we vragen onszelf af wat kan er fout gaan als we
                                                      gewoon iets doen zoals we het ons voorstellen
                                                      de engelen zijn al lang aanwezig op aarde en zij

                                                      stellen zich voor hoe het is zonder angst of twijfel
                                                      te leven zichtbaar zijn voor de mensheid en de vaagheid
                                                      zal het derde oog niet meer beïnvloeden als we de

                                                     een tastbare handreiking doen op en in allerlei
                                                     gebieden en we zullen er voor zorgen dat jullie
                                                     gemakkelijk over de kleine drempel heen stappen

                                                     in een ervaring om met ons samen te werken
                                                     de steun die we geven is merkbaar bij de schouders
                                                     en we zullen naast jullie staan om je aan te moedige

                                                     keer op keer zullen jullie merken dat we meer helpen
                                                     door inzicht en advies in het streven van de engelen
                                                     wijze zij ons de weg die we zullen bewandelen

                                                     zij zijn hier om ons gelukkig te laten zijn en zij zijn
                                                     niet beperkt door menselijke overtuigingen en het
                                                     is hun taak de gehele mensheid te ondersteunen

                                                     we geven liefde en advies en jullie zullen getuigen
                                                     zijn van de wonderbaarlijke hulp die we bieden
                                                     we zeggen ik doe het en kijk  wat er gebeurd

                                                     veel geluk liefde en licht in het aquarius tijdperk
                                               
                                                     de wens voor de mensheid
                                                     van alle engelen en aards engelen

                                         


klaproos1945

                                                                 de innerlijke wedergeboorte

                                        op de voorgrond zien we de kreeft als het symbool van het diepste
                                        punt van de afdaling in de innerlijke materie het is de ontvangende
                                        principe van het vrouw zijn de ultieme geboorte die zich in de duisternis

                                        bekent maakt en ons leidt naar het innerlijke gevoel gepeild via de
                                        werking van het hart  en is gekoppeld aan de ervaring van het nu
                                        het doorzien van liefde in de vormkracht die de innerlijke energie

                                        tot uitdrukking brengt als we de waarnemingen doorvoelen in al
                                        onze facetten waar de verantwoording over onszelf dient  in het
                                        grote geheel en de vele gevoelens een nieuw plekje vinden nu

                                        ze gevonden zijn en benoemd open staan zullen zij blijven stralen
                                        zij maken zich herkenbaar door de bekwaamheid van ons kunnen
                                        te tonen in de verwezenlijking van ons zijn zonder ons met ander
           
                                        mans zaken te bemoeien onderzoeken waar de grenzen nog niet
                                        duidelijk over zijn toch weten we de zuiverheid van het thema
                                        te behouden en zonder zorgen of angsten de weg zullen volgen

                                        en met de levensstroom mee te gaan in een rustige houding
                                        bekijken we de drukte van de dag ontvangen of geven van
                                        adviezen is een vernieuwd standpunt dalen we de heuvel af

                                        en we herkennen de visie die in de blijmoedigheid gesterkt is
                                        de daadkracht vanwaar we ons eigen leven besturen

klaproos1945

                                                 de speelse manier van de lemniscaat

                                      het doorvoelen van de wisselwerking van de gevoelens
                                      brengt met zich mee dat we zowel het een als ook het
                                      ander onder ogen durven te zien en we zullen ervaren

                                      waarmee de worsteling te maken heeft

                                      het derde punt wordt erkent en zie dat de lemniscaat
                                      het hart chakra doorkruist deze ervaring is in het bijzonder
                                      de moeite waard want in deze ontmoetingen ontdekken we

                                      meer en meer in onszelf in een prettige speelse houding
                                      van een luchtig onderzoek en als we meer er van maken
                                      dan dat ze zijn weten we nu dat we in de oude patronen

                                     zitten van de geprogrammeerde waarden die nog zijn
                                     opgeslagen het is prima om deze gebeurtenissen gewoon
                                     in blijheid aan te gaan in de ontmoeting van  de speelsheid

                                     zal de verandering soepel verlopen we wandelen door de
                                     tuin van ons leven ademen de frisse lucht die de weldadigheid
                                     van rust in onszelf voeden en de positie die we nemen is

                                     aangenaam als we merken dat de vrouwelijke gevoelens
                                     als vanzelf de andere zintuigen wakker maken nu we niet
                                     meer alleen op de buitenwereld gericht zijn schouwen met

                                     het innerlijke oog naar het verhaal dat we in onszelf nog
                                     te vertellen hebben zonder dat we met de uiterlijke bezig
                                     heden kunnen voelen wat ze voor onszelf zullen betekenen

                                     het is de acceptatie in de transformatie in onszelf ontstaan

klaproos1945                                                  eerbiedig en vertrouw de eigen gevoelens het word
                                                     tijd dat de passende maatregelen te nemen en
                                                           het ongelukkige gevoel te veranderen
                                                     als we beseffen dat dit gevoel de barometer is
                                           van de emoties en deze met de liefde gaan begrijpen en uiten

                                          de kracht in de goddelijke zegening vanuit inspiratie en aspiratie
                                          een element zonder de volmaaktheid ontvluchten we niet meer
                                          de werkelijkheidszin en laten we zien wie we zijn en wat we in

                                          huis hebben het is wezenlijk puur en echt in het maken van
                                          ons thuis op aarde van je lichaam maken we een prettig
                                          gezelschap is het pad van vertrouwen en hierin herken

                                          je je wensen en men durft die te leven
                                          we zijn sterker dan men denkt en de
                                          ridder in ons zelf is dapper en moedig

                                          dus jij ook jij erkent de hemel in de
                                          goddelijke kern ze maakt ons blij
                                          met het aardse en het maken van

                                          de wonderen als we het antwoord
                                          toelaten in ons zijn

                                 
                                       

klaproos1945

                                                                 12-12-2010

                                            de kroon van vlinders is het vrouwelijke aspect
                                              in combinatie met het mannelijke zwaard de
                                                                   bevrijding

                                               het geven van harmonie in het bewustzijn
                                               het een en ander is nog te klaren dat het
                                              hart gevoel zal verenigen met het mannelijke
                                                  denken zacht en harmonisch maakt

                                           in de visualisatie spinnen we warme liefdes draden
                                            vanuit het hart naar alle illusies pijn en angsten
                                               we keren steeds weer terug naar het hart

                                                        de nu verworven inzichten
                                                          verhelderen het denken


                                       

klaproos1945
                                                            het zal niet altijd meer pijnlijk zijn
                                                            en we zien de duisternis niet altijd
                                                            meer als een beangstigend iets ook
     
                                                         al is het nog al eens heftig of schokkend
                                                         als we ons meer en meer bewust worden
                                                     van de zwakke plekken in het oude fundament

                                                     dat zijn functie heeft gehad waar we ons niet
                                                     schuldig over hoeven te voelen of ons er over
                                                         hoeven te schamen het was zeer zeker
                                                                          functioneel

                                                   het word nu aangepast of hersteld en verstevigt
                                                   de huidige tijd laat het zelfvertrouwen niet meer
                                                   in de illusies verdwijnen en als de fundamentele

                                                  eigenwaarde zijn neergezet zullen we ontsnappen
                                                  uit de wereld van de illusies die als stof uit elkaar
                                                                         zal vallen

klaproos1945

bijna kerst een feest dat een witte deken neer legt
in een gedachte maken we een verhaal voor ons
innerlijke goddelijkheid als kern van de bron

herhalen we het goddelijke in een wedergeboorte
dat ons laat leven in de kleine gewoontes die ons
de vreugde geven of ontvangen we in deze tijd

de liefde van de eeuwigheid
de toekomst zal het aan de
regenboog schenken die de
wereld omsingeld

klaproos1945
                                                 weet je het even niet?
                              moet ik het eigenlijk wel weten of mag je eigenlijk
                            even niets meer doen en zegt je innerlijke stemmetje
                           dat je nog steeds een beetje boos bent en dat je zelfs

                        wel eens kwaad bent over de verdeeldheid van de emoties
                 tot we ontdekken dat er nog zo het een en ander vergeven zal worden
                 zodat de zon zijn warmte en licht kan laten doorstralen en de duisternis
       
              de innerlijke veiligheid gaat bewaren als een directe ervaring die met plezier
           aan de delen van eenheid zal werken en de keuze starten we als het onderdeel   
              van de zelfkennis dat met aandacht en met de ijver in alle aspecten die de

                eigen basis audentiek zal maken en we in het ogenblik van het nu door
                  de beproevingen heen zullen we leren luisteren en niet meer zijn dan
                    eenvoudig jezelf die gene die heeft geleerd te handelen vanuit de

                     eigen intuïtie en het vertrouwen kan zich verbonden voelen met
                      zichzelf en de ander die het verlichte zwaard door zal geven
                          zijn we sterk genoeg om de weg te verkennen die ons
           
                              levenspad inhoud en de gebeurtenissen van de     
                             emoties zullen met een glimlach het opgeknapte
                            gevoel vanuit je  hart leven als een inzicht van je

                         zelf kennen en genezen een levensdoel van het aardse
                         leven deze bewustwording schenkt liefde en rust in je
                         huidige bestaan als een herinnering is de verwondering

                        de bewaker die ons laat ontwaken met tot rust gekomen
                        gedachten waar we met vertrouwen dat gene putten om
                         moedig en met plezier de nieuwe uitdaging aan te gaan

                        nu we weten dat onze verlangens bestaansrecht hebben
                         in een doorzetting vermogen waar we stoere dappere
                          ridder zijn en we hebben allemaal een paardenkracht
                                           tot onze beschikking


klaproos1945

tarot kaarten+boek
liefdevolle zelfrealisatie
eigentijdse tarotkaarten

van ton peters
en paul kavelaars

                                            daar zit je dan heel relaxed in vertrouwen
                                            dat je even niets hoeft te doen alles komt
                                                                 goed

klaproos1945

Spiritueel gezien erken je dat het innerlijke licht straalt
Aards gezien erken je dat de afwachtende houding er een is
Die voor jou het beste werkt het betekent niet dat er niets gaande
Is je voelt dat er nog meerdere aspecten zijn die tot klaarheid moeten komen in ontmoetingen en ervaringen van die je aan het hart gaan

Je zit vol vertrouwen bij
Je houding is in rust en maakt je zelf verzekerd
Je bekers zijn gevuld en voor de toekomst beloofd dat veel goeds

Laat je niet beïnvloeden en blijf bij je zelf
Laat het feestelijk je leidraad worden
Herken in angst de liefdeloosheid
Nu ben je aan het versterken doordat je beter aardt
Nu komen je werkelijke talenten te voorschijn
Leer dat je mag genieten en gebruik dit als een sleutel
Een sleutel die het goddelijke zelf in al zijn licht doet schitteren

Als je de tranen uit je ogen wrijft zul je verrast helder kunnen kijken
Als je uit bed stapt zul je verwonderd zijn over de stevige benen
Je mag nu het oude achter laten
Om zo het nieuwe zijn aanvang te laten maken

Jij dapper mens wees juist nu trots op jezelf
Jij durft en gaat voort stapje voor stapje… het onbekende tegemoet
Je bent zelf verantwoordelijk voor je stemmingen dus kunt kiezen
Voor de zon of de maanzijde in iedere situatie
Vertrouw en wees blijmoedig want dit is een belevenis
Tussen jou en het goddelijke universum
Ga door volg je voedstappen zij weten de weg al

De emoties zijn bedoeld als een deel van de taal
Van het zuivere gevoel of de intuïtie
En de overgave heeft duidelijk met je eigen hartkoers te maken
Je betreed je eigen stevige fundament en dit geeft je de kans
Om voluit te leven
Een gelukkig en liefdevol
Nieuw begin in 2011

Laure

Hey Klaproos,

Wat een mooie teksten schrijf je hier allemaal, wat een goed idee was het om een nieuw topic te beginnen!
Je klinkt als vernieuwd!

Maar aangezien niet echt buiten (je topic) lijkt te komen (koud hé!) kom ik maar even langs om je persoonlijk mijn kerstkaartje te komen geven.

~Lieve Klaproosje~
Ik wens je een hééééél mooi Kerstfeest, ik kan me voorstellen dat jij je huisje heel gezellig en origineel gaat inrichten. Geniet ervan! En ook wens ik je een supersupersuper-alles 2011, een jaar als nooit tevoren, ik wens je veel lef en liefde, geloof en vertrouwen. De liefde is natuurlijk het belangrijkste, en die heb je al volop!
~doosje~

klaproos1945


                                     

                                           is een fixatie de vernederde liefde

                                           uit angst geboren is en maakt me nog wel eens tot een angstig
                                persoon die in gedachten die de tekortkomingen ziet als bijvoorbeeld
                                de eenzaamheid die de liefde als een sombere in ontvangst wild laten
                                nemen in het verlaten gevoel waar men het stralen niet meer ziet als

                                verlichting en men niet meer kan relativeren waar deze somberheid
                                vandaan komt in het sombere leven van alle dag gaan we op avontuur
                                vervelend en saai komt ons het leven over en hopen in het avontuur

                                wat vrede te voelen in een avontuur van de geest en deze fantasie
                                laat ons een beetje de realiteit verliezen en we bouwen onze lucht
                                kastelen beseffend dat deze kastelen van lucht zijn gemaakt of is

                                het een maken van een illusie van het tijdsegment om eens los te
                                komen van de dagelijkse sleur om daarna weer in een herstelde situatie
                                weer in de genezende realiteit te stappen houden we vanuit het hart

                                de weg van de vrijen wil bewandelden we steeds wetend dat het lichtpuntje
                                in de duisternis bestaat altijd wetend dat de stralen ons zullen berijken
                                als we meer en meer los komen van de geconditioneerde oordelen

                                het wonder van de wedergeboorte die niet meer stagneert omdat we weten
                                en voelen dat ons tussen de regels door de waarheid omtrent wie we zijn
                                zal worden ingegeven als we door de angsten durven heen gaan die leiden

                                tot de emoties die je eigenlijk niet bent maar wel om jezelf te vertellen dat
                                je ze hebt voor de zelfkennis die de bron laten bereiken  en de schuld
                                gevoelens een besef is van meerdere waarheden die dat gene niet kunnen

                                bereiken wat de waarde van de eigenlijke bron in houd toch zijn er op het moment
                                vele van ons die het alleen zullen berijken en zich staande moeten houden
                                als een kluizenaar die in eenzaamheid zijn weg zoekt om de wil van de vrede

                     te bewaren in het hart makend de weg van vrijen wil  de faalangst weer eens toeslaat

klaproos1945

                                                    wat is tastbaar op aarde in de ervaring van elke dag

                                                  maken we de dingen concreet de aarde is de leerschool
                                                 en de dualiteit ons tot genezing en bezinning kan brengen
                                             in het omgaan met de keuzes van vrijen wil en deze bemoedigend

                                        laat zijn in de relaties en geeft een bevestiging in de omgang met de ander
                                        maar ook van onszelf als de liefde doorstroomt kan het verlammende gevoel
                                     van angst bevorderen in het huidige moment bezig gehouden door de projecties

                                     van de aangeleerde dogma's uit het verleden waar de mannelijkheid het moeilijk
                                     heeft in het proces van het invoelen je word uitgedaagd niet te verzinken of te
                                    verdwalen in dat gene wat je in de spiegel ziet want een ziek lichaam kan op een

                                     ander niveau een genezende geest beteken en kan uiteindelijk voor jou proces
                                     een nieuwe aarde betekenen ook een boer die kiespijn heeft kan lachen als het
                                     leven grappig bekeken word en we trainen om de primeren dingen los te laten

                                     als we reageren in de eigen beperkingen die ons omlaag halen en als je nog zin
                                     om door te nukken dan mag dat want al doende kan men ervaren wat het je op
                                     levert met vallen en opstaan zal het de ruimte geven om te leren hoe je kunt leven

                                     zonder de krampachtige eis aan jezelf dat alles wat je doet of doen moet goed
                                     moet gaan nu we weten dat we toch niet alles in de hand hebben wat er in het
                                     leven ook passeert mogen we onze houding zelf bepalen en de keuze maken van

                                     de normen en waarde die voor onszelf van belang zijn het leven gaat verder in de
                                     voltrokken verandering die het overbrengen op andere nog niet duidelijk kunnen
                                      maken wat vaak nog tot negatieve oordelen leidt en men het als pijnlijk ervaart

                                     toch wil ik jullie een zetje in de rug geven als ik zeg het is oke en we kunnen niet
                                     weten wat er voor in de plaats komt uit het oog betekent nog niet uit het hart
                                     nu we aan het onderzoeken zijn wat ons eigen levenspad inhoud wel weten we
       
                               dat het maken van het pad wilt zeggen dat men voor zijn eigenwaarde kan vertrouwen
                                                         IN EEN EIGEN WEG VAN DE VRIJEN WIL