dagkaart en een snelle spiegel van de ziel en de vrije wil

Gestart door klaproos1945, november 03, 2010, 09:14:33 AM

klaproos1945

                                                 


                                      staven koningin
                       de kenner van het zelf
                                          in het proces van zelf ontginning

                                     haar transformatie
                                     en zelf verwerking

de oogst boom                 een vier stel engelen vleugels                               voor mij is heelheid
                                                                                                           de sleutel tot levendigheid
                                                                                                           het is meer dan slechts
                                                                                                           lichamelijke vitaliteit
     
                                                                                                           het is de uitstraling die
                                                                                                           voorkomt uit het een zijn
                                                                                                           met je zelf en de ervaring
                                                                                                       
                                                                                                           het leven stroomt dan door
                                                                                                           je heen en straalt van je af

                                                                                                           Richard Moss,
                                    ::) How Shal I live  ;)


 

klaproos1945


in het loslaten van het piekeren
laten we de benauwenis gaande
weg achter onszelf als de uitdaging
vernieuwt en we in het heden
aanwezig zijn   


vaardigheden                                      alle voorspoed begint                             universele intuïtie

emotionele                                         in de geest, en is slechts                        want het zelf
integriteit                                          afhankelijk van het ten volle                     is een onbegrensde
                                                       benutten van onze creatieve                    en onmetelijke zee
                                                       kracht.

                                                       Ruth Ross      voorbereiding                     K. Gibran  profeet

klaproos1945                                                  de magiër zegt
                                  als we de weg van de minste weerstand
                                  volgen van het zwevende boek waar de
                                  hulpmiddelen beschreven staan van de
                                  communicatie is een bezielde aard op
                                  spiritueel stoffelijk gebied als basis
                                  begrippen die staan voor rechtstreeks
                                  openen in de eerlijkheid van het  hart

creatieve uitdrukking                  koesterden $ investerende                  die de elementen van de
onbeperkt vanuit                                    liefde                                   geest de conflicten
een volledige diepte                                                                         tot een oplossing weet
                                                                                                          te brengen

klaproos1945

externe werkelijkheid                               stel de factor van keuze voor               de richting waar de ziel
                                                           
hoe magnetisch zijn we                            in hoeverre is het mogelijk                   zich beweegt waar we met
wat trekken we vandaag                          de keuze uit te voeren                        naar kijken en waar de ziel
het meeste aan                                      waar zitten de hiaten                          ons in steunt

kwesties omtrent                                    in hoeverre oordeel je                         hoe is de omgang met een
collega's vrienden                                   over jezelf of de ander                        opgave en hoe zullen de
en de buitenwereld                                  in je creativiteit                                talenten zich manifesteren

hoe men werkt met                                 de geestesgesteldheid                        zijn we in staat de oude
een groep mensen                                  hoe de concurrendefactor                   opvattingen te laten schieten
en de omgang hier van                            het doel kan maken in je                     en de innerlijke opvattingen
                                                          eigen creativiteit zo er                        met andere te delen zullen
de stoffelijke omgeving                            mee om te gaan zonder                      we mobiliseren om alle
wat is de motivatie                                 dat je je  met anderen                        energieën die de mogelijkheid
vandaag in de fysieke                              wilt meten is de weg                          bieden die de verwezenlijking
mogelijkheden                                        van de minste weerstand                    van de eigen talenten maakt
klaproos1945

                                                             


                                                    ga ik me vandaag weer een zorgen
                                                    maken over mijzelf of over de andere?
                                                    hoe probeer ik in de toekomst mijn
                                                    leven in orde te brengen!


kaart 3                                           kaart twee                                           kaart een
waar tussen mijn                              waar vertrouwd mijn vermogen                waar tussen mijn hoofd en
hoofd en voeten                               om besluiten te nemen?                         voeten ervaar ik op het moment
voel ik me het gezondst?                                                                             het sterkste wie ik ben?bekers acht                                                      dwaas                                        bekers zeven
in de intentie van geven                        dwazen zijn niet roekeloos                           de richting van de ziel
vind men de emotionele                       of onbezonnen ze zijn moedig                         vertelt me dat ik eens
stagnatie die ontstaat                       en nemen risic☺'sze komen over                       goed moet na gaan waar
door overbelasting soms                   als onbevreesd hoewel ze de angst                     waar het gene nog zit
ontkennen we onze grenzen           in zichzelf voelen knagen hun gevoelens                  wat me zorgelijk maakt
en limieten of we missen                 van verwondering werken aanstekelig                    bij mezelf of de andere
het vermogen deze af te                  als een stralend juweel eren zij de                       in het project dat heeft
bakenen dat het gevoel                       innerlijke bron van wie zij zijn                          te maken met de slagt-
geeft dat we emotioneel                        er valt niets te vrezen                                 offerrol waar de zwelg-
leeggehaald zijn en bestolen                                                                                  patronen door ontstaan
worden dit alles ten gevolgen                                                                                in de ervaringen van
van het vervullen van de                                                                                      verslaving is het schuld
behoefte van andere                                                                                            gevoel dat in het hoofd
kan men zich onwillekeurig                                                                                     is genesteld als een
overbelasten en gaat de                                                                                        bewijs dat men het niet
energie naar het hoofd                                                                                          goed heeft gedaan


klaproos1945

                                                         integriteit is de vereniging van     
                                                           verstand hart en handelen
 
                                            wanneer men handelt vanuit het geheel is het een
                                                           stralende dynamisch energie

                                                    van hieruit maakt men de belangrijkste

                                                          keuzes vanuit een staat die
                                                         handelt vanuit een natuurlijke
                                                                     helderheidzullen we de angst                                 in het denken en spreken                           als ik een nieuwe richting
van nederlagen en                                 sturen we de zegeningen                                in wil gaan krijg ik een
de gezinsangsten                                   naar de liefdevolle richting                              verlammend gevoel in
onder ogen durven                                 brengen we de wilskrachtige                           onderbenen toch vind
zien zonder dat we                                 intentie in overeenstemming                          ik de moed om door te
de oude wonden                                                                                                      gaan de nieuwe weg
weer open maken                                                                                                    niet gevonden en het
in een ervaring die                                                                                                  vormen heeft nog niet
ons heeft beperkt                                                                                                   echt plaats gevonden
en die onze geest                                                                                                       maar we doen een
heeft bewerkt in                                                                                                        poging om te helen
de angst voor het                                                                                                   als we buiten ons zelf
leven dat ons in de                                                                                                     de situatie als heel
                                                                                                                          zien en iets nieuws te
overleving heeft                                                                                                  ervaren in het verlangen
gebracht zodat we                                                                                               van de vernieuwde weg
ons schuldig voelde                                                                                           we leggen de rode mantel
door de erfzonde                                                                                                     over onze schouders
sporen we ons aan                                                                                             versierd met witte rozen
meer naar de plezierige                                                                                      in mijn hart een witte lelie
kant van de natuurlijke                                                                                        die de vorm heeft van de
drang te kijken om meer                                                                                          groene lotus speels en
ontspannen te genieten                                                                                 gezond gaan de deuren open
van de rust die het innerlijke
paradijs kan bieden

klaproos1945


                                                   een veld met zonnebloemen
                                                   de  zonnige kant van mijzelf
                                                    in een starheid van gevoel
                                                    is het willen begrijpen van
                                                    het begrip het niet weten
                                                    wat de gevolgen zijn voor
                                                             mijn kleine ik

                                                 in de warmte van mijn vrijheid
                                                       jongleer ik elke dageens stond ik aan de kade
zwaaiend met mijn vlag
die de vergankelijke dagen
sierde in een standvastig
gedrag iets en alles
beschermde de invallende
ster ik wilde graag behagen
en dat ging menigeen
te ver

klaproos1945

                                                                     creëer de rust

                                                              met gesloten ogen zie jezelf
                                                              niet als het eindstation van
                                                           de visualisaties we nemen plaats
                                                             in de schelpen zetel vrij om te
                                                                fantaseren laten we de
                                                                wensen stromen in een
                                                                   eindeloos gedicht

                                                            neem de kelk in de handen en
                                                                    verfraai deze met je
                                                                           fantasie


                                                           
zichtbaar word het
ochtendgloren in het
licht van de nevel
zal een transparante
regenboog ontstaan

het stabiliserende
vertrouwen geeft
een anker voor
een lange tijd


                                                         
                                                       

klaproos1945

we mogen verder en laten                                        o                                 weten hoe met onze tijd                             
het hart volop draaien met                                       u                                 zullen omgaan oud bollig
met de sleutel van de dageraad                                d                                 en in vrede als we in het
in een vreugde volle stroom van                                e                                 gevoel rijk zijn in ontmoeting
liefde zijn we nooit alleen vanuit                                                                   en de ontdekkingsreis op een
onze harten gaan we schitteren                                m                                 speelse manier door de wind
en stromen in de vreugde van de                              a                                  word verplaats
eenheid creëren we de vrijheid                                  n               
van hart en ziel later zullen we                                  i                                  in de overeenstemming
ons hart masseren met het licht                                e                                 van de grote wil
van de sterren de tuinen vorm                                  r                                  als een alles
geven genietend van ons kopje                                                                    omvattende
koffie zwaaien we naar onze                                    r                                   bron
scheepjes die binnen komen                                    e                                   
als we kijken naar de kinderen                                  g                                  fris
die spelende wijze ons laten                                    e                                   ontluikende
                                                                         l                                    blaadjes       
                                                                         e                             
                                                                         n                                   brengen
                                                                                                              ons de
                                                                         verandering                     sierlijke
                                                                                                              dans
                                                                                                         
                                                                         van het leven             
                                                                         die ons leert
                                                                         om het leven
                                                                         op een andere
                                                                         manier te bekijken

klaproos1945

tweede chakra in een oogopslag

svadhisthana  de zoetheid van het hart
beweging in verbondenheid
emotioneel spreken en begrijpen van emoties
fysieke uitdrukking en intelligentie
transformatie van de duisternis
in licht vanuit de psyche kiezen we zelf
hoe we op deze emoties willen reageren
in het weten dat deze emoties hun eigen
leven leiden deze transformatie zal leiden
naar onze emotionele poort als we deze
emoties ontkennen en we blijven vluchten hier voor
miskennen we onszelf zij helpen ons echter
met de reis naar onze ziel en zullen deze
ontrafelen als we ons gaan bewegen deblokkeren
we ons lichaam en we bevrijden de emotie als we de
levendigheid en de bewegelijkheid herstellen

in het besef dat het innerlijke kind liefde nodig heeft
om als evenwichtig mens voor de behoefte en
het verlangen van de ziel kunnen opkomen
nemen we de verantwoording voor onze eigen
vervulling ook worden we er ons van bewust
als we in de nabijheid van een emotioneel mens zijn
onze afgewezen emoties zullen ontwaken en aangezien
we van de persoonlijkheid dit aspect zich niet mag
uitdrukken kan er een resonantie van het gedrag
ontstaan tussen het afgewezen zelf en het zal
de emoties prikkelen of aansporen wanneer men deze
prikkelingen van de afwijzingen niet weg haalt
in de zin van de stimulus gaat de emotie op den duur
escaleren maar als we de schaduw weer opeisen
veroordelen we de ander niet meer en zijn we beter
in staat onszelf te accepteren en gaan we de diepe
verlangens van de ziel erkennen de wil verschaft ons
helderheid als we niet meer strijden tegen de niet
erkende verlangens die ons bij de schaduw brengt
en de duisternis bekent maakt in het bewust maken
van het tweede chakra is het eerste belangrijke
bewustzijn en brengt de verandering van de
tegenstellingen in beweging van verbondenheidklaproos1945

het uitdragen van liefde
vanuit hart en ziel
het gaat gepaard in een rustige draf
van de toekomst we verkrijgen de
bescherming in onze gevoels gebieden
de intuïtie en onze eigen emoties
zullen niet met onszelf aan de haal gaan
omdat de emoties niet meer worden onderdrukt                               temperen wij ons huidige
als we ze kunnen beheersen door ze niet meer                                denken in een moeilijke tijd
te onderdrukken of te verdringen                                                  het licht zal de duisternis
we blijven ons trouw aan onszelf                                                   onthullen en de stralen gaan
want liefde is de tegenpool van angst                                            tot het diepst van de ziel
de liefde zal door alles heen breken                                               
en we voeden het hart met liefde                                                  we zoeken niet meer naar de                           
en de echo hiervan zal terug keren                                                oplossing en de ervaring is het
in een algemene ontwikkeling                                                        niet meer weten als we even niets
van het vader en moederschap                                                     meer hoeven te doen en we vieren
waar we de ondersteuning vinden                                                 de wording van het innerlijke zonnige
als we het gevoelsmatig even niet meer                                         kind goed geaard in de creatie van
weten we zullen de positie innemen                                               de innerlijke veiligheid
waar we het vertrouwen uit kunnen
putten in het besef dat we de bouwer
van het zelf zijn de plannenmaker van
onszelf en waar de liefde de geestelijke
voeding is van ons leven in het proces
van bewustwording waar we weten
dat we zelf ons leven zullen leiden
in een omhulsel vanuit het universum
ons een liefdevolle warme begeleiding
geeft van een stralende verlichte
verwarmde omhelzing

klaproos1945

derde chakra in een oogopslag
vurige element met de naam manipura wat flonkerent juweel betekent
we hebben als doel te transformeren in ons levens gebied waar de
energie van activiteiten de individuatie van de wil het gevoel van
eigenwaarde gericht word op de zelf bepaling de ego identiteit is
schaamte de verwezenlijking van scheiding en we handelen om een

afzonderlijk persoon te zijn in een onevenwichtig kenmerk dat de verantwoordelijkheid
neemt jaloers op iedereen ik kon het
         niet beheersen om dat ik het
         onderdruk jaloers op iedereen
         ik kan het niet beheersen omdat
         het onderdrukken hier van het
me steeds te machtig word in mijn kleine wil en de schaamte hier over versterkte
mijn macht die de grote wil wist te overspoelen als het is de mannelijke macht die
het gevoel van evenwicht in de eigenwaarde de ego sterkte wilt uitdagen en onze
om het hoofd te bieden in de trauma's van de onzekere situaties die de emotionele
manipulatie van de overdracht niet op leeftijd verdragende angst voor straf of bij de

overgeërfden  manupulerende schaamtegevoelens in de zwakke kleine wil
en waar we in de slachtoffer mentaliteit de ander de schuld geven omdat
het zelf vertrouwen ons de onbetrouwbaarheid de behoefte geeft om gelijk
te hebben oftewel om het laatste woord in koppigheid we ons aangetrokken
voelen tot kalmerende middelen die het verslaven bevorderen en kan leiden
tot stoornissen van de maag aalvleesklier de galblaas en de lever ook kan
het een oorzaak zijn van verhoogde bloeddruk

het aarden in het emotionele contact kan helen als men krachtige lichaams
beweging ontwikkeld waar men de woede laat vrijkomen men kan erdoor ook
werken aan het schaamte gevoel en in de problemen hiervan werken aan de wil

die we versterken in de kracht van de grote wil we vermijden de kleine wil
die door de dualiteit is ontstaan en we vragen ons af wat de macht eigenlijk is
in de onevenwichtige dualiteit van de slachtofferrol  overheerst steeds het
winnen of verliezen in de strijd van tegenstellingen die de verbindingen
beknotten is de discriminatie van onszelf en maken we de onderscheidingen

in het voelen van macht over het lichaam  en voelen we de minder goede kanten
sterker als we deze blijven bestrijden in deze machteloosheid voelen we ons de
zwakkere en hier verliezen we onze energie door en het kan leiden tot blokkades

van de organen die dan niet meer naar behoren functioneren het herstructurerende
van hoe we over de macht denken veranderd de machtdynamiek van strijd en
scheiding naar de materie in beweging die de instinctieve krachten verenigt
en de bevrijdende stroom voortbrengt

klaproos1945

groeien in de huidige situatie
naar de ontwikkeling leren we
wat ons overkomen is en hoe
we hier mee zullen omgaan
gelukkig staan we hier nooit
alleen voor en gaande weg
worden de huidige stappen
uitgestippeld en kunnen we
tegen een stootje als we
met open vizier gewaarheids
getrouw naar buiten toe handelen
beschermd door de intuïtie beschermen
we het gevoels gebied tegen de
emotionele willekeur

klaproos1945

in een visioen of droom
ziet men de werkelijkheid
dat is nog maar de vraag
een lucht vol draken en vissen
die langzaam naar de aarde komen
mensen die uit hun huizen gaan
en dan landen deze wezens over
ons heen einde droom of is dit
het begin van onze spirituele
verbindingen wie zal het zeggen
gaat de gehangene recht op staan
als we met beiden voeten op de aarde
blijven en geven we elkaar de helpende
hand in ontvangst als we niets meer weten te zeggen

klaproos1945

in welk chakra is de ontplooiing mogelijk die we nodig hebben om de wil te ontwikkelen
die ons brengt tot een evenwichtige volwassenheid meestal denkt men dat dit in het
vierde chakra het hart chakra gebeurd het is echter het derde chakra de zonnevlecht
de wilskracht en het gezonde ego is de ontwikkeling van het omgaan met onszelf

we leren met het ego omgaan dat in het verleden straf kreeg omdat we ongecontroleerde
emoties van zindelijkheid ons in verbinding stelde met de schaduw en het onderdeel van de
innemende en rustige kant kan dit onderdeel van hem/haar persona worden het ego is de
innerlijke directeur en is bepalend over de beslissende factor van de persoonlijkheid en dit
betekent dat het ego de onderdelen bepaald die in ons karakter worden aangenomen of
worden ontslagen als we deze delen cultiveren in wat geacht word dat we doen

vooral in de zindelijkheid fase wordt de beheersing en de zelfbeheersing van de wil geleidelijk
aan geleerd men moet echter oppassen dat men zichzelf niet dwingt dit te snel te leren
want dit principe vereist vasthouden en loslaten en is het fundamentele begrip dat
voor levenslange patronen zorgt die ontstaan in de bedrading van het karakter structuur

en wordt men te snel zindelijk gemaakt dan raakt loslaten versmolten met de schaamte
en men denkt dat alles wat een menselijke innerlijke ontlasting met slechtheid heeft te
maken in het veroorzaken van het tegenhouden maken we er een gewoonte van om
inplaats van loslaten de dingen vast te houden en het is een schande om het natuurlijk
ritme zijn gang te laten gaan wat de veroorzaker kan zijn van de daad van onderwerping

in een ontpoppende autonomie word het gezag van buitenaf gereguleerd in het vasthouden
en loslaten word gedicteerd en de spontaniteit en vreugde verwijderd zich steeds verder
van onszelf de vitaliteit neemt af als we echter het besef van tyming respecteren en
ondersteunen leren we op onze eigen innerlijke controle te vertrouwen en letterlijk

en figuurlijk zal het zelfvertrouwen versterken in een fase van twijfel en schaamte
die te voorschijn komen als de afhankelijkheid vanuit het verleden de twijfel en schaamte
in een kritisch voelen die deze gevoelens omgang vormen van macht en wilskracht
ontwikkeld niet alleen in vernietiging maar ook het vermogen van zelfbeheersing zo te
verkrijgen dat wanneer men ergens aandrang voelt in zijn gedrag dat acceptabel
kan worden aanvaard in de zelfbeheersing zonder het kwijtraken van spontane vreugde

en de twijfel en de schaamte niet meer de boventoon hoeven te voeren in het nemen van
de autonome individualisatie kan worden gestimuleerd zonder verstrikt te geraken in
onstabiele emotionele omgeving van de wilskracht in een besef dat we in het protest
blijven hangen van verzet gevormd door de twijfel en schaamte en de afhankelijkheid

en tot slot protest is een half ontwikkelde wilskracht die de ontmoediging veroorzaakt
om in een als autonoom wezen te handelen in het loslaten en vasthouden individualisatie
is van belang te komen tot een volledig zelfverwerkelijking van het bewustzijn en de
innerlijke beslissing in een gezonde discipline brengen de ontwikkeling voor moeilijke
taken tot uitvoering te brengen in een voorzichtige vooruitgang geduldig dat gene

voeden van een proces in de wilskracht