Auteur Topic: Het Keltisch Kruis  (gelezen 42549 keer)

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Het Keltisch Kruis
« Gepost op: september 09, 2007, 18:31:20 pm »
In de keuken van het Keltisch Kruis

Het Keltisch Kruis is de bekendste legging in de tarot en dat is geen toeval... Het is de meest complete legging (getal 10 van voltooiing én van terugkeer naar de eenheid) en ook een legging die voor alle doeleinden geschikt is. Het doorwrochte patroon trekt de vraag open en geeft veel houvast bij het lezen van de kaarten. Het heeft een enorme diepgang waardoor altijd relevante informatie zichtbaar wordt - mits je gebruik maakt van de mogelijkheden van het patroon om de afzonderlijke kaarten met elkaar te verbinden. Het antwoord op de gestelde vraag wordt niet door één kaart gegeven, maar door het geheel van kaarten.

Als je eenmaal ziet dat het Keltisch Kruis een natuurlijke eenheid vormt, zal het vaak niet meer nodig zijn de afzonderlijke kaarten uitputtend te interpreteren, maar kun je je vooral op het geheel richten en van daaruit de kaarten hun voor de betreffende legging specifieke betekenis geven. Dat is waar ik met deze topic toe hoop bij te dragen.  


De posities van het Keltisch Kruis
Het legpatroon bestaat uit twee delen: het Kleine Kruis met de vier armen en de Staf.
De kaarten 1 en 2 vormen samen het Kleine Kruis
De kaarten 3 t/m 6 vormen de vier armen van het Keltisch Kruis (let op de volgorde).
De kaarten 7 t/m 10 vormen de Staf van het Keltisch Kruis.
  1  =  Centrumkaart
  2  =  Kruiskaart (ligt dwars over 1)
  3  =  Basiskaart of Grondslag (Zuid)
  4  =  Recent Verleden of Linkerhand (West)
  5  =  Kroonkaart of Mogelijke Uitkomst (Noord)
  6  =  Nabije Toekomst of Rechterhand (Oost)
  7  =  Zelf
  8  =  Omgeving
  9  =  Hoop en Vrees
  10 =  Uitkomst
Het Kleine Kruis

Het Kleine Kruis (1+2) vertegenwoordigt het heden en toont twee belangrijke aspecten van de huidige situatie. Deze aspecten kunnen elkaar aanvullen/versterken of elkaar tegenwerken/verzwakken. Vaak gaat het om een innerlijk en een uiterlijk aspect. In ieder geval wordt het heden van twee kanten belicht. Enerzijds/anderzijds.

Omdat de tarot vaak in tijden van twijfel of crisis wordt geraadpleegd, zal het Kleine Kruis vaak uitdrukking geven aan een dilemma of (innerlijk) conflict. Wanneer de twee kaarten van het Kleine Kruis echter een overeenkomst in kleur of getal hebben, wijst dit niet op een conflict of een geval van enerzijds/anderzijds, maar op een verandering of transformatie die aan de gang is. Als het Kleine Kruis bijvoorbeeld bestaat uit Bekers 5 / Bekers 9 zou je dit - heel beknopt weergegeven - kunnen lezen als 'je verdriet wegdrinken', maar vanwege de overeenkomst in kleur zou ik meer nadruk op de verandering leggen en het waarschijnlijk lezen als 'na verdriet weer leren genieten'. N.B. In een concrete legging hangt de betekenis van de kaarten natuurlijk ook af van de gestelde vraag. Dat aspect heb ik in dit voorbeeld buiten beschouwing gelaten.

Het heden omvat alles, óók verleden en toekomst, en daarom zijn de kaarten van het Kleine Kruis de belangrijkste kaarten van het hele Keltisch Kruis. Hoezeer je interesse misschien ook uitgaat naar de Uitkomst (kaart 10), het Kleine Kruis is waar het om gaat. De overige kaarten (3 t/m 10) bieden in feite slechts verschillende invalshoeken om dieper op het heden in te gaan. Soms kan het Kleine Kruis het hele verhaal al vertellen en schemert zelfs de Uitkomst al door in het heden - met name in de Kruiskaart. Wanneer dit het geval is (kaart 2 wijst op een of andere manier in de richting van kaart 10), zal de legging een kortere tijdsperiode bestrijken dan wanneer Kruiskaart en Uitkomst sterk verschillen.

Trefwoorden bij het Kleine Kruis: het heden - wat zich gemanifesteerd heeft - wat erkend moet worden - huidige situatie - centrale thema - twee factoren in het heden - enerzijds/anderzijds - wat op dit moment het belangrijkst is - hier gaat het om - kern van de zaak - focus/brandpunt - krachtpunt - essentie van de legging - centrale sleutel tot het Keltisch Kruis. Eventueel: dilemma - dualiteit - conflict of spanning - tegenstrijdigheid. Soms: een kruispunt in je leven.  

Het Kleine Kruis is in feite een soort mini-legging die ook zelfstandig te gebruiken is. Gewoon twee kaarten kruisen, that's all. In wezen zou je er alles uit kunnen halen wat je wilt weten. Als je er toch niet voldoende uit kunt halen (of als ze je bijzonder intrigeren) kun je er alsnog acht kaarten bij leggen om er een compleet Keltisch Kruis van te maken.
Oefening

Omdat het Kleine Kruis de sleutel tot het hele Keltisch Kruis is, is het leggen van een Klein Kruis een fantastische oefening om het Keltisch Kruis onder de knie te krijgen. Het gaat als volgt.

Kruis twee willekeurige kaarten (zonder vraag) en interpreteer ze als kaarten die een situatie vertegenwoordigen. Misschien herken je er een bestaande situatie in, maar je mag er ook een situatie bij fantaseren. Leef je in die situatie in en vraag je dan af:

 • Wat kan hiervan de oorzaak zijn of hieraan ten grondslag liggen en welke kaart kan dat uitbeelden? (positie3)
 • Wat zou hieraan vooraf kunnen zijn gegaan en welke kaart kan dat uitbeelden? (positie 4)
 • Welke wens zou hieruit voort kunnen komen of tot welk inzicht of besluit zou dit kunnen leiden? Welke kaart kan dat uitbeelden? (positie 5)
 • Wat zou de eerstvolgende stap kunnen zijn en welke kaart kan dat uitbeelden? (positie 6)
.
Houd je antwoorden in gedachten. Leg dan vier willekeurige kaarten op de posities 3 t/m 6 en laat je verrassen. :)

Desgewenst kun je vervolgen met de vier posities van de Staf:

 • Welke innerlijke houding past bij deze situatie en welke kaart kan dat uitbeelden? (positie 7)
 • Hoe zou de omgeving invloed kunnen hebben op de situatie en welke kaart kan dat laten zien? (positie 8 )
 • Welke toekomstbenadering zou uit deze situatie kunnen voortvloeien en welke kaart kan dat uitbeelden? (positie 9)
 • Wat zou de uitkomst van dit alles kunnen zijn en welke kaart past hierbij?
.
Leg dan vier willekeurige kaarten op de posities 7 t/m 10 en verwonder je. :)

Als de gelegde kaarten 3 t/m 10 niet overeenkomen met wat je verwacht had, don't worry, be happy. Probeer te zien hoe ook zíj in het patroon passen. Door de oefening krijg je feeling voor wat klópt en wat vreemd is... Het vreemde verdient extra aandacht. Doordat je je van te voren in de te leggen kaarten had verdiept, zul je ook merken dat wanneer je uiteindelijk de kaarten in het patroon legt, elke kaart met een verrassende inhoud ook ogenblikkelijk als een eyeopener werkt en dat zich daarbij soms spontaan nieuwe betekenissen van de kaarten aandienen, betekenissen die passen in het geheel van de legging.
 
Waarschijnlijk zullen er heel wat kaarten verschijnen die je niet verwacht had, maar misschien zitten er wel enkele voltreffers bij. Dat is dan weer goed voor je zelfvertrouwen bij het lezen van de kaarten.
« Laatst bewerkt op: december 17, 2007, 00:42:33 am door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
De Centrumkaart
« Reactie #1 Gepost op: september 10, 2007, 14:38:05 pm »
1. Centrumkaart

De Centrumkaart toont een belangrijk aspect van de huidige situatie of een eigenschap van jezelf die direct verband houdt met het onderwerp van de legging. Als de centrumkaart naar een persoon verwijst, gaat het vrijwel altijd om jezelf en meestal om de innerlijke aspecten van jezelf (het ZIJN).
Positie 1 is het hart van de legging en daarom zegt de kaart op deze plek in wezen ook altijd iets over liefde - zelfs als de gestelde vraag iets anders betreft. Het hele bestaan is liefde - al laten we ons soms door de buitenkant der dingen misleiden. Liefde heeft vele gedaanten en de Centrumkaart kan vele vormen aannemen...

Als je van jezelf houdt om wie je bent, leef je in het heden en dat is de ingang tot je persoonlijke kracht.

Interpreteer de Centrumkaart in het licht van de gestelde vraag, maar beschouw haar óók vanuit het oogpunt van liefde. Kijk of er liefde, licht of kracht uit spreekt, al is het maar een beetje (het hoeft niet per se Bekers Aas te zijn), dan weet je ook meteen of er genoeg vertrouwen en kracht is om eventuele hindernissen te overwinnen.

Als je alleen kunt houden van jezelf zoals je zúlt zijn of wílt zijn of zou móeten zijn, leef je niet in het heden maar in de toekomst en maak je jezelf machteloos, want de kracht tot handelen of creëren ligt uitsluitend in het heden. Je kunt de toekomst niet beïnvloeden vanuit de toekomst, wel vanuit het heden. Met een gunstige Centrumkaart hoeft een eventueel niet zo gunstige Uitkomstkaart (10) je niet te verontrusten, want je hebt de kracht om de loop der dingen te veranderen. Zit je echter met een twijfelachtige Centrumkaart en een ongewenste Uitkomstkaart, vraag je dan af of dat wat je wilt - weergegeven door de Kroonkaart (5) - wel bij je past of dat het iets is waarvan je jezelf verteld hebt (Zelfkaart of Basiskaart) of hebt láten vertellen (Omgeving of Recent Verleden) dat je het zou móeten willen... M.a.w. hoe authentiek is je wens? Hoe meer je je kunt bevrijden van dit soort verwachtingen, des te krachtiger zul je worden. Jezelf accepteren zoals je bént, zou nu je eerste prioriteit moeten zijn.  

De Centrumkaart heeft de toon gezet, de (innerlijke) sfeer geschilderd waarin de vraag tot stand kwam, maar de Kruiskaart (2) spreekt ook een woordje mee en kan de betekenis van de Centrumkaart nog versterken of afzwakken. Toch is de Centrumkaart het uitgangspunt voor de lezing, de centrale referentiekaart. Interpreteer de overige kaarten in het licht van de vraag én in het licht van de Centrumkaart.
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 12:42:32 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
De Kruiskaart
« Reactie #2 Gepost op: september 12, 2007, 14:41:21 pm »
2. Kruiskaart

De Kruiskaart is de bijkomende factor in het heden. Dit kan een harmonieuze aanvulling op de Centrumkaart zijn, maar vaak is het een factor die in contrast staat tot de Centrumkaart. Hij ligt dan ook dwars... Als de schoen ergens wringt, is het hier. Als de kaart naar jezelf verwijst, gaat het meestal om een uiterlijk aspect van jezelf: het DOEN... en laten...

Vanwege het letterlijk dwars liggen is het lastig om bij de Kruiskaart van een rechtopstaande of omgekeerde betekenis te spreken. Hij ligt immers niet rechtop en ook niet omgekeerd. Toch interpreteer ik de kaart altijd als rechtopstaand, maar wel met in het achterhoofd het idee dat de omgekeerde betekenis deel uitmaakt van de kaart-als-geheel en dat ik daar eventueel voor kan kiezen - een keuze die past bij het getal 2 van de positie (maar die zelden nodig blijkt). Gelukkig ligt er maar één kaart dwars in het Keltisch Kruis.

Als je tóch onderscheid wilt maken tussen een 'rechtopstaande' of een 'omgekeerde' Kruiskaart, leg de kaart dan bij het uitleggen van het Keltisch Kruis eerst even náást de Centrumkaart (op je gebruikelijke manier van neerleggen van de kaarten), constateer of hij rechtop of omgekeerd ligt en draai hem pas dan een kwartslag (maakt niet uit in welke richting - dwars is dwars :P).

Als de Kruiskaart harmonieert met de Centrumkaart, of deze in ieder geval niet in de weg zit, heb je een evenwichtige situatie in het heden. Er is geen conflict tussen wat je doet en wat je bent. In de kwestie die het onderwerp is van de legging, ga je niet haastig of onbezonnen te werk. Je gunt jezelf de tijd om overeenstemming met jezelf te bereiken voordat je iets onderneemt. Je bekijkt de situatie op een rustige manier. 'Bezint eer gij begint' staat blijkbaar hoog in je vaandel.
N.B. Ik ben uitgegaan van twee positieve kaarten die harmoniëren. Naar mijn mening kunnen kaarten met een 'negatieve' inslag niet echt harmoniëren. Maar elkaar natuurlijk wél versterken... Dat leidt echter eerder tot on-rust dan tot rust. Of tot angst. Het tegenovergestelde van de liefde van de Centrumkaart is angst. Of wantrouwen.

'Eerst doen, dan denken' is het andere uiterste dat uit de Kruiskaart naar voren kan komen, vooral wanneer de Kruiskaart de Centrumkaart lijkt te overheersen. Nu heeft de Kruiskaart dit vanwege zijn ligging toch al enigszins in zich. Hij ligt immers óver de Centrumkaart en onttrekt deze voor een groot deel aan het zicht. Het doen en handelen staat op de voorgrond. Als de inhoud van de Kruiskaart deze voorgrondpositie versterkt, als er een echte actiekaart ligt (zoals bijvoorbeeld Zwaarden of Staven Ridder), kun je wel een probleem hebben, want door vooral bézig te zijn, kun je besluiten nemen of dingen doen die verkeerd uitpakken.

Zo'n vaart hoeft het echter niet altijd te lopen. Soms schemert de Centrumkaart op eigen kracht in de Kruiskaart door. Als een her-innering... Bijvoorbeeld in de combinatie Zon/Zwaarden 10. Daar zie je de Zon toch mooi op Zwaarden 10 door de wolken heenbreken. Een ander voorbeeld is Pentakels Koningin/Zwaarden 9. De rode rozen van de koningin komen terug in de deken op de zwaardenkaart. Van de andere kant heeft Zwaarden 10 natuurlijk wel een temperende invloed op de Zon en kan Zwaarden 9 het zelfvertrouwen van Pentakels Koningin verzwakken. Als er een opening is tussen kaart 1 en kaart 2 werkt die in beide richtingen...

Raak niet in de war als schijnbare tegenstrijdigheden samenkomen. Uiteindelijk zul je ze zien als noodzakelijke onderdelen van het geheel.

Als een mooie Centrumkaart bedekt wordt door een zorgelijke Kruiskaart, kun je je afvragen: Wat ben ik vergeten? Wat is het dat ik me niet her-inner?

Leren is ontdekken
wat je al weet.
Doen is laten zien
dat je het weet.
Onderwijzen is anderen eraan
 herinneren dat zij het weten - net als jij.
Wij zijn allemaal leerlingen,
doeners en leraren.
- Richard Bach
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 13:54:04 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
De vier armen
« Reactie #3 Gepost op: september 14, 2007, 12:48:00 pm »
De vier armen

De vier armen van het Keltisch Kruis vormen twee lijnen die elkaar kruisen in het centrum van het heden. Het heden (het Kleine Kruis) is het krachtpunt, het punt waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten en ook waar de geest de materie ontmoet, waar de innerlijke en de uiterlijke wereld samenkomen. Het enige doeltreffende moment om iets aan je persoonlijke werkelijkheid te veranderen is het heden, omdat alleen in het heden alles bij elkaar komt wat voor verandering nodig is. Alleen in het heden kun je handelen. Alleen in het heden kun je denken en voelen en fantaseren en op die manier je werkelijkheid creëren.

De horizontale lijn 4 - 6 is de tijdlijn en deze vertegenwoordigt gewoonlijk de uiterlijke, fysieke wereld van handelen en gebeurtenissen in verleden, heden en toekomst. Soms kunnen op deze lijn ook andere aspecten naar voren komen (daar kom ik later nog op terug). In de meeste gevallen is het de kruiskaart (2), die de kaarten 4 en 6 op de tijdlijn verbindt. De tijdlijn bestaat dan uit 4-2-6 (de even getallen).
De verticale lijn 3 - 5, die soms ook wel een tijdsaspect heeft, vertegenwoordigt gewoonlijk de innerlijke wereld en de verschillende niveaus van ervaren en bewustzijn. In de meeste gevallen is het de centrumkaart (1), die de kaarten 3 en 5 op de innerlijke lijn (3-1-5) verbindt.

Afhankelijk van de innerlijke of uiterlijke oriëntatie van Centrumkaart en Kruiskaart zijn er vier mogelijkheden (tijdlijn = rood; innerlijke lijn = blauw):


       

 • A: De situatie zoals ik al beschreef. De tijdlijn 4-2-6 ligt a.h.w. óver de innerlijke lijn 3-1-5 en meer op de voorgrond. Maar het kan ook andersom:
 • B: De innerlijke lijn (hier 3-2-5) ligt op de voorgrond en lijkt voorrang te hebben boven de tijdlijn (hier 4-1-6).


Met welk type kruising je te maken hebt, moet blijken uit de inhoud van de kaarten en kan alleen in de context van een concrete legging bepaald worden.

De kaarten 1 en 2 kunnen zelfs beide bij de tijdlijn of beide bij de innerlijke lijn horen:


       

 • C: Wanneer zowel Centrumkaart als Kruiskaart een uiterlijk aspect behandelen, lijken de praktische bezigheden je geheel in beslag te nemen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn (het hangt maar net af van het onderwerp van de legging), maar misschien ben je té verdiept in je activiteiten om de gevolgen daarvan in de gaten te hebben. Er zit een soort blokkade in de innerlijke lijn die kan wijzen op een weigering om naar binnen te kijken.
 • D: Wanneer zowel Centrumkaart als Kruiskaart een innerlijk aspect behandelen, ben je (in de situatie van de legging) vooral op de innerlijke wereld gefocust. Misschien heb je gewoon een rijk innerlijk leven, maar de tijdlijn is onderbroken en dit kan wijzen op onvoldoende afstemming op de uiterlijke wereld waardoor Nabije Toekomst (6) wel eens als een complete verrassing kan komen. Van de andere kant, misschien is de onderbreking wel precies wat je nodig hebt om bijvoorbeeld je enthousiasme te hernieuwen... Nogmaals, bekijk het allemaal in de context van de legging.

.

Het historische Keltische kruis is altijd voorzien van een cirkel die op de verbondenheid van het aardse en het spirituele wijst.

Het spirituele en het aardse moeten hand in hand gaan, anders heeft het spirituele geen houvast.
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 12:53:38 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
De Basiskaart
« Reactie #4 Gepost op: september 16, 2007, 17:04:59 pm »
3. Basiskaart


De Basiskaart vertegenwoordigt datgene waarop de huidige situatie is gebaseerd of waaruit de huidige situatie is ontstaan. De positie van de Basiskaart ónder in het Keltisch Kruis, wijst op een diepgaand thema. De kaart geeft een beeld van de diepere oorzaak of diepere betekenis van het vraagstuk in kwestie. Het waarom en waartoe van de huidige situatie. Vooral het waartoe.

Je bewust worden van het waarom en waartoe is de uitdaging van iedere situatie waarin je verkeert.

In dit verband wil ik eerst iets zeggen over de cyclische relatie tussen oorzaak en gevolg. Gewoonlijk beschouwen wij de oorzaak als iets dat éérst komt en het gevolg als iets dat láter komt op het rechte pad van de tijd. Maar als je naar het legpatroon van het Keltisch Kruis kijkt, zie je dat de Basiskaart eigenlijk buiten de tijd ligt en ook buiten het fysieke vlak. Dat wil niet zeggen dat de kaart niet naar een concrete gebeurtenis op een bepaald moment in de tijd kan wijzen, maar wel dat je die gebeurtenis ook op een andere manier kunt bekijken.

Ervaringen zijn het uiterlijke symbool van wat de ziel wil leren.

Situaties die zich in je leven voordoen door de weerstanden die je nog hebt, dienen het belang van de waarheid en het licht. Zij laten je de last van deze weerstanden zien en doen zich voor als hindernissen opdat je ze zult overwinnen. Als je erop vertrouwt dat alles zich naar het licht beweegt, krijgen deze hindernissen een andere vorm en betekenis. Op het menselijke vlak vormen ze een beperking, maar in het grotere geheel dienen ze om te leren.

Een voorbeeld. Stel dat de Centrumkaart een situatie heeft geschilderd waarin je ontroostbaar bent (Zwaarden 9) en dat de Basiskaart aangeeft dat de oorzaak voor je verdriet ligt in het feit dat je vriend je heeft verlaten (Bekers 8 ). Je zou dit eenvoudig kunnen lezen als: "Ik ben verdrietig omdat mijn vriend me heeft verlaten". Daarmee vertelt de Basiskaart je natuurlijk niets nieuws, want het is precies zoals je de situatie ervaart. Maar omdát het de Basiskaart is, zou je óók moeten proberen er op een andere manier naar te kijken. Het wordt pas leerzaam als je oorzaak en gevolg om kunt draaien en zou inzien dat je de combinatie van de twee kaarten ook kunt lezen als: "Ik ben mijn vriend kwijtgeraakt opdat ik me eenzaam en verdrietig zou voelen en daardoor bereid om iets over mijzelf of over de liefde te leren dat ik op een andere manier waarschijnlijk niet geleerd zou hebben - en dat is de wens van mijn ziel". Wat is nu de oorzaak? Het vertrek van de vriend of de wens van de ziel? Het is niet te onderscheiden omdat het buiten de tijd staat, waar alles cyclisch is (de basiskaart ligt op de cirkel die het heden omringt). De oorzaak is het doel en het doel is de oorzaak. In het geval van Zwaarden 9 en Bekers 8: het pad van de liefde vind je soms door te ervaren hoe het leven zonder liefde is...

I searched endlessly for someone wonderful
who would step out of the darkness
and change my life.
It never crossed my mind that
that person could be me.         
- Anna Quindlen

Maar ik dwaal af...

Als je al beseft dat alles in het leven bedoeld is om je bewust te worden van het licht, kan de Basiskaart ook rechtstreeks wijzen op de wens van je ziel in de betreffende situatie - en hoef je de omkering van oorzaak en gevolg niet meer te maken.

Soms kan de Basiskaart betrekking hebben op je levensdoel, de grotere opdracht die je jezelf voor dit leven hebt meegegeven. Dit kan met name het geval zijn wanneer je persoonskaart of je wezens- of zielekaart in de basis verschijnt (persoonskaart en zielekaart kun je numerologisch berekenen uit de cijfers van je geboortedatum). De kaart wijst dan op het belang van de huidige situatie in verband met deze zelfgekozen levensopdracht en vraagt je om op een of andere manier met die situatie in het reine te komen. Naarmate je al verder bent gekomen op het pad van je levensdoel, kan dat trouwens snel gebeuren.

Gerechtigheid als Basiskaart houdt vrijwel altijd de opdracht in om jezelf vergeving te schenken en tot Zelfverwerkelijking te komen.  

Als je de Basiskaart interpreteert, probeer de huidige situatie dan te zien vanuit het perspectief van jezelf als schepper ervan en beschouw het allemaal als een waardevol leerproces. In alles wat je 'overkomt' kun je zien waar jij zelf het materiaal vorm hebt gegeven. In de uiterlijke werkelijkheid die jij hebt voortgebracht, kun je het spiegelbeeld van je innerlijke zelf ontdekken. Dát is de ware oorzaak. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onszelf. Niet alleen voor onze handelingen van dag tot dag, maar ook voor wat we ervaren en mee-maken. Daardoor reikt de betrokkenheid van de Basiskaart ver buiten de tijd en de fysieke wereld.

Als je gedrag in het heden het onderwerp van het Kleine Kruis is, kan de Basiskaart dit gedrag verklaren door je onbewuste beweeg-redenen bloot te leggen. Soms gaat het daarbij om de gevoelens van je innerlijke kind. De kaart kan ook wijzen op onbewuste overtuigingen, innerlijke weerstanden, verborgen angsten en verlangens, schaduwkanten van jezelf en wat dies meer zij. Wij zijn echter niet willoos overgeleverd aan allerlei onbewuste factoren of drijfveren. Wij hebben het vermogen om naar binnen te kijken en al dan niet met hulp (bijvoorbeeld van de kaarten) helderheid in onze schijnbaar verborgen kant te brengen.

De Basiskaart verklaart het heden, maar heeft ook invloed op de toekomst en moet nooit onderschat worden. Ligt er een mooie, evenwichtige, hoopvolle, optimistische of krachtige kaart op deze positie, dan mag je in geval van twijfel de Uitkomst (10) zo gunstig mogelijk interpreteren, want er is genoeg vertrouwen of kracht om eventuele hindernissen te nemen. Ligt er een twijfelachtige kaart, dan is het fundament zwak en dat vraagt om voorzichtigheid bij het interpreteren van de Uitkomst, zelfs als het een mooie uitkomst is of als alle andere kaarten een gunstige indruk maken... Er kan toch een struikelblokje zijn...

Enkele trefwoorden bij de Basiskaart:
 • verborgen kant of onbewust aspect van het heden
 • waarom en waartoe van de huidige situatie
 • oorzaak van de situatie of onbewust hoger doel
 • levensdoel
 • onbewuste oorzaak van gedrag
 • innerlijke beweeg-redenen of weerstanden
 • onbewuste, verborgen overtuigingen
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 13:52:41 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Recent Verleden
« Reactie #5 Gepost op: september 23, 2007, 16:06:08 pm »
4. Recent Verleden

De kaart op deze positie geeft aan wat er aan de huidige situatie voorafging. Eigenlijk is de naam Recent Verleden een beetje misleidend, want hoewel het meestal inderdaad om iets in het recente verleden gaat, kan de kaart ook wel eens wijzen op iets dat verder terug ligt in het verleden. Slechts zelden vertegenwoordigt de kaart iets dat helemaal achter de rug is. De kaart is echter minder belangrijk dan Centrumkaart en Kruiskaart. Recent verleden toont niet de oorzaak van de huidige situatie (die is in de Basiskaart te vinden), maar vaak wél de directe aanleiding. In veel gevallen is Recent Verleden ook zélf een gevolg van de Basiskaart.

Soms lijkt Recent Verleden gewoon een uitbreiding van het heden en schildert de kaart iets dat nog (volop) meespeelt in het heden en deel uitmaakt van de huidige situatie. Het heden in zijn volledigheid ervaren is voor een mens nu eenmaal bijna ondoenlijk. Daarom is ons de dimensie tijd geschonken, zodat wij verschillende ervaringen die eigenlijk samenhoren, in een bepaalde tijdsvolgorde kunnen ervaren. De tijd is een hulpmiddel om de veelheid van wat zich in het heden afspeelt, op achtereenvolgende momenten te kunnen ervaren.

Recent Verleden is altijd een factor die aan het afnemen is. De situatie geschetst door Recent verleden heeft haar doel al gediend of is haar belang al aan het verliezen. In sommige gevallen kan het zelfs een troost zijn te weten dat het einde van Recent verleden in zicht komt. In andere gevallen kan de kaart een aansporing inhouden om dat wat de kaart uitbeeldt los te laten. Vaak heerst op de tijdlijn de ego-overtuiging  dat de uiterlijke zaken zéér belangrijk zijn. Maar vooral in ego-kwesties geldt het advies: laat het rusten. Zolang je een slecht gevoel hebt over het recente verleden (over wat het je bracht, wat je hebt aangetrokken of wat je hebt gedáán), blijf je met dat verleden verbonden. Als je dat gevoel op een of andere manier kunt omzetten in aanvaarding en begrip, kun je sneller je nieuwe toekomst in gaan. N.B. Het zijn vooral de kaarten van de tijdlijn die de snelheid van het Keltisch Kruis beïnvloeden.

Wanneer je het nieuwe kunt zien in het oude, wordt het oude een bron van kracht.

Als het net lijkt alsof hetzelfde probleem of dezelfde situatie zich steeds weer voordoet, besef dan dat het toch iedere keer op een andere manier gebeurt. Misschien kun je het deze keer beter begrijpen of ben je er minder van ondersteboven (als de kaart rechtop ligt) en zie je er voor het eerst een gelegenheid in om er anders mee om te gaan of voel je je vrijer om op een nieuwe manier te handelen.

Vaak scheppen we problemen om nieuwe gedragswijzen te doen ontstaan.

Links van het heden is de plek van het verleden, maar de linkerkant is ook de kant van de linkerhand, de ontvangende hand. De kaart kan ook als een geschenk worden opgevat (en niet alleen als het een Aas is) en wijzen op iets moois dat je onlangs is aangereikt of 'toegevallen'. Een kans, een mogelijkheid, een uitnodiging... In wat je hebt ontvangen, kun je zien waar je op dat moment voor openstond. Als Recent Verleden een kans voorstelt, is dat een kans die je reeds hebt aangegrepen - het Kleine Kruis of Nabije Toekomst (6) zou daarover duidelijkheid kunnen verschaffen - óf een kans die aan het voorbijgaan is, maar die je misschien nog nét zou kunnen grijpen... als je snel bent...

Hoewel talenten en vaardigheden eigenlijk bij de Zelfkaart (7) horen, kan Recent Verleden soms ook wijzen op (praktische) vaardigheden die je onlangs ontwikkeld hebt en die in het heden goed van pas kunnen komen. Tenslotte kan Recent Verleden ook nog uitdrukking geven aan een soort heimwee naar een voorbije gelukkiger situatie. In dat geval wordt het doel van de huidige situatie (de Basiskaart) extra belangrijk.

Enkele trefwoorden bij Recent Verleden:
 • het voorafgaande
 • directe aanleiding voor de huidige situatie of voor de vraag
 • een afnemende factor
 • iets om los te laten
 • iets om in het heden met nieuwe ogen te bekijken
 • iets om dankbaar voor te zijn
 • een geschenk, kans of mogelijkheid
 • een teken of wegwijzer
 • een vaardigheid die je kunt gebruiken
 • iets anders, ingegeven door de situatie, de vraag, de kaart zélf of de overige kaarten.
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 13:55:10 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
De Kroonkaart
« Reactie #6 Gepost op: oktober 05, 2007, 12:48:36 pm »
5. Kroonkaart

Terwijl de tijdlijn voortgaat, maken we weer een uitstapje naar de innerlijke lijn, nu naar het bewuste aspect van de huidige situatie. De naam 'Kroonkaart' verwijst naar het hoofd, de gedachtewereld, de bewuste geest en soms het bovenbewuste. Een kroon is ook een symbool van macht, en gedachten hébben macht: de macht om zichzelf waar te maken.

Er bestaan geen 'loze gedachten'. Het begrip 'loze gedachten' is met zichzelf in tegenspraak. Elke gedachte zet iets in gang. Herhaalde gedachten brengen een werkelijkheid voort.

Eerst maar een overzichtje van wat er zo al in de Kroonkaart aan de orde kan komen:

 • hoe je over de kwestie denkt en oordeelt: je interpretatie van de huidige situatie
 • gedachten (en ook gevoelens) over het heden of over de toekomst
 • wat je inziet of beseft of onder ogen ziet
 • een conclusie of gevolgtrekking
 • een keuze of beslissing
 • je bedoelingen of bewuste intentie of bewuste motivatie
 • wat je wilt en bewust nastreeft: plannen, voornemens, ambities, doelstellingen, idealen
 • je verwachtingen: wat je m.b.t. de toekomst gelóóft
 • je verlangens: waar je van droomt
 • wat je in de gegeven situatie als je taak, opdracht of verantwoordelijkheid ziet
 • een oplossing die je in gedachten hebt
 • een mogelijke uitkomst
 • wat je intuïtie of innerlijke stem je ingeeft
 • bewuste afstemming op je diepste wezen
.
Hoewel verwachtingen dus op deze positie kunnen verschijnen, horen alle verwachtingen die gepaard gaan met sterke emoties (bijvoorbeeld hevig verlangen of angst) of die een ambivalentie of tegenstrijdigheid bevatten (je wilt het wél, maar ook weer niet) eigenlijk bij positie 9: Hoop en Vrees. Op het verband tussen de Kroonkaart en Hoop en Vrees kom ik later nog terug.

Het is de taak van de bewuste geest om de huidige situatie te onderzoeken en te beoordelen en op grond van dat oordeel bepaalde keuzes te maken of tot bepaalde verwachtingen te komen. Maar het oordeel zélf is ook al een keuze, een interpretatie van de situatie. Elke mening die je vormt, activeert de innerlijke scheppingsmechanismen en is een suggestie die je jezelf geeft, een opdracht aan je innerlijk zelf (ziel) om de uiterlijke werkelijkheid in overeenstemming met die mening te brengen. Het innerlijk zelf verlaat zich bij het creëren van toekomstige situaties hoofdzakelijk op het oordeel van de bewuste geest. De bewuste geest overtuigt zichzelf van iets en het innerlijk zelf brengt dit tot manifestatie - ongeacht of het iets goeds of iets minder goeds is. Wij zijn op aarde om keuzes te maken en hebben ook de vrijheid om ons daarbij te vergissen. De ziel respecteert deze keuzevrijheid.

Je hebt 40.000 tot 50.000 gedachten per dag. Als 1000 tot 2000 van die gedachten op een doel gericht zijn, zul je het snel bereiken.
- Orin


Dat de Kroonkaart een grote invloed heeft op de Uitkomst (10), zal dus wel duidelijk zijn, maar er zijn méér factoren die invloed hebben op de Uitkomst. Als de Uitkomst sterk afwijkt van de Kroonkaart, is de reden voor dat verschil vaak te vinden in de Basiskaart (3), de Zelfkaart (7) of in Hoop en Vrees (9). Misschien heb je je een doel gesteld waar je niet echt in gelooft of zijn er achterliggende overtuigingen die verhinderen dat je je doel bereikt.
 
Vaak gaat het bij de Kroonkaart om wat je wilt. Je hebt een bepaald resultaat voor ogen dat je wilt bereiken. Misschien denk je dat dat betekent dat je je wilskracht moet gebruiken om jezelf te dwingen op een manier te handelen die past bij wat je wilt. Misschien heb je ook wel het gevoel dat je, als je eenmaal besloten hebt iets te doen, onbuigzaam bij die beslissing moet blijven - terwijl je eigenlijk van moment tot moment naar je gevoel zou moeten luisteren en handelen naar wat op dát moment goed voor je is.

Vrijwel alle voornemens die je maakt brengen met zich mee dat je jezelf in de toekomst verplaatst en een besluit neemt voor een tijd die er nog niet is... terwijl je eigenlijk genoeg zelfbesef zou moeten hebben om te doen wat op dít moment goed voor je is. Misschien biedt je weerstand aan wat je op dit moment het liefst zou doen omdat je er geen vertrouwen in hebt dat dat je naar het gewenste doel zal leiden. En toch, als je wél deed wat je het liefst zou doen, zou zich op een of andere manier een pad ontvouwen...

Wat je graag doet is een teken van je ziel wat je moet doen. Het hogere doel is altijd iets waar je van houdt. Wat kun je het best? Wat geeft je de meeste voldoening? Daarin ligt je taak... De ziel spreekt niet alleen door de intuïtie, maar ook door verlangen - puur, simpel, menselijk verlangen.

Om je doel te bereiken is het belangrijk dat de Kroonkaart gesteund of gedragen wordt door de Basiskaart (3) en ook door de Zelfkaart (7). Als dat het geval is, is er voldoende vertrouwen (Basis) of zelfvertrouwen (Zelf) om te beseffen dat je je voornemen, nadat je het gemaakt hebt, ook weer los kunt laten om je vervolgens met vreugde op het heden te richten.

Als de Kroonkaart botst met Basis of Zelf, lijken je voornemens niet goed bij je te passen. Misschien zijn ze gebaseerd op de verwachtingen van anderen waaraan je probeert te voldoen (kijk eens naar de kaart op positie 8: Omgeving). Misschien gaat het zelfs om verwachtingen waaraan je voortdurend niet kunt voldoen... Misschien probeer je door wilskracht iets te bereiken, terwijl je eigenlijk vertrouwen zou moeten inzetten... Of misschien negeer je de ingevingen van je intuïtie...

Het is ook de taak van de bewuste geest om de innerlijke toestand te onderzoeken en te beoordelen, om informatie uit het innerlijk zelf te ontvangen en te interpreteren. De Kroonkaart kan dus ook laten zien wat je intuïtie je ingeeft - en tevens dat je je bewust bent van je innerlijke stem.

Een voorbeeld: Zwaarden 2 ligt als Kroonkaart boven het heden dat bestaat uit de Duivel (Centrumkaart) en de Hogepriesteres (Kruiskaart). Het Kleine Kruis laat zien dat je in de kwestie waar het om gaat alleen uiterlijke informatie accepteert (Duivel), concrete feiten, tastbare bewijzen e.d. en hierdoor heb je een barricade tegen de innerlijke kennis (Hogepriesteres) opgebouwd. Terwijl je intuïtie om aandacht vraagt (de Hogepriesteres ligt op de voorgrond), blijf je je verzetten tegen de ingevingen die je krijgt en die je absurd en belachelijk vindt (Duivel). Zwaarden 2 weerspiegelt dit innerlijke conflict en bevestigt de barricade: met je verstand (de zwaarden) versper je de toegang tot de innerlijke wereld (het water en de maan). Door de blinddoek laat de kaart ook zien dat je je er niet van bewust bent dat je dit doet.

ECHTER... Zwaarden 2 is de Króónkaart, het bewuste aspect van de situatie... Hoe is dit te rijmen met de blinddoek? De aangewezen manier om Zwaarden 2 te lezen is in dit geval: "Wat je nu inziet (het bewuste aspect) is dat er blijkbaar meer aan de hand is dan je onder ogen ziet. M.a.w. je begint je bewust te worden van de blinddoek (mede door de spanningen die de hele situatie met zich meebrengt)." Het lijkt misschien een kleine stap, je ervan bewust worden dat er iets moet zijn wat je niet in de gaten hebt, maar zo klein is die stap niet, want de tegenstelling Duivel/Hogepriesteres is veel venijniger (met méér angst en dus méér verzet) dan bijvoorbeeld de tegenstelling Hiërofant/Hogepriesteres (intellect/intuïtie).

Het voorbeeld laat zien dat de positie van Zwaarden 2 essentieel is voor de betekenis van de kaart. Op een andere plek zou Zwaarden 2 gewoon op het bestáán van het innerlijke conflict wijzen, op positie 5 dringt het echt tot je door dat er een innerlijk conflict is. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de Hogepriesteres gehoor begint te vinden.
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 14:00:23 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Eventuele Uitkomst
« Reactie #7 Gepost op: oktober 09, 2007, 16:43:27 pm »
De Kroonkaart als Eventuele Uitkomst van de legging

De Kroonkaart kan ook een eventuele uitkomst van de legging laten zien. In feite is de Kroonkaart de culminatiekaart van de voorafgaande kaarten 1 t/m 4, d.w.z. de kaart waarin alles uit de voorafgaande kaarten bij elkaar gevoegd wordt tot een voorlopige stand of tussenbalans in de lezing. Als kaart 10 het totaal van de lezing is, dan is kaart 5 een subtotaal. De kaart geeft in ieder geval een richting of tendens aan. Op het moment van de lezing is deze tendens slechts vaag en hij hoeft ook nooit werkelijkheid te worden, het houdt alleen maar in dat je die richting opgaat.

De Kroonkaart of Eventuele Uitkomst is zelf ook medeverantwoordelijk voor de Uitkomst (10), staat er niet los van, maar heeft er invloed op; is ook zelf een factor in het grotere geheel waarvan de Uitkomst de culminatie is.

Of de Eventuele Uitkomst wel of geen werkelijkheid wordt, hangt uiteindelijk af van kaart 10. In het kort kun je zeggen: de Eventuele Uitkomst is een eventuele mogelijkheid die óf niet uitkomt óf wel uitkomt als een gevolg van de Uitkomst. Meer hierover bij kaart 10.

Hoe weet je nu of de Kroonkaart een Eventuele Uitkomst toont of 'gewoon' betrekking heeft op je gedachten, bedoelingen enz? Het antwoord luidt: meestal is het beide. Gedachten zijn nu eenmaal creatief. Gebeurtenissen zijn geen dingen die je overkomen. Elke toestand of gebeurtenis die door Eventuele Uitkomst aangekondigd wordt heeft zijn oorsprong in de gedachtewereld. Verder is de basiskaart ook erg bepalend voor de functie van kaart 5 in de legging. Meestal zit er wel een zekere consequentie in de verticale innerlijke lijn (3-5): als de basiskaart duidelijk een oorzaak van de huidige situatie aangeeft, zal kaart 5 waarschijnlijk op de Eventuele Uitkomst betrekking hebben, als de basiskaart naar een gevoel verwijst, zal kaart 5 waarschijnlijk betrekking hebben op het denken en als de basiskaart meer in de richting van het onbewuste gaat, zal kaart 5 waarschijnlijk iets tonen wat wél bewust is. Toch loopt het wel eens anders... :P

Je kunt ook spieken bij kaart 10 om te zien of er een overeenkomst is tussen kaart 5 en kaart 10 - in welk geval kaart 5 waarschijnlijk, naast al het andere dat hij laat zien, een Eventuele Uitkomst toont.  
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Nabije Toekomst
« Reactie #8 Gepost op: oktober 15, 2007, 18:01:57 pm »
6. Nabije Toekomst

Na de Kroonkaart die alle voorafgaande kaarten samenvoegde, staat Nabije Toekomst meestal voor een geheel nieuwe factor in de legging: een factor die in de naaste toekomst actief zal worden óf een factor die kortgeleden begonnen is en nog aan het toenemen is. Op het moment van de legging heeft deze factor nog niet zijn volle kracht bereikt. Zoals Recent Verleden een vervagende factor is, zo is Nabije Toekomst een dagende factor.

Nabije Toekomst kan op een situatie wijzen die zich spoedig zal voordoen, op een gebeurtenis (meestal uiterlijk) die weldra zal plaatsvinden, maar ook op iets dat je binnenkort gaat dóen. Als het om gebeurtenissen gaat, kán Nabije Toekomst een uitvloeisel zijn van de gedachten van de Kroonkaart (5), en indirect (via 5) van de Basiskaart (3), maar omdat het enige tijd kost voordat gedachten zich als werkelijkheid manifesteren, gaat het vaker om een situatie die al eerder (vóór het heden) in gang gezet was, die onbewust al langer in voorbereiding was en daarom onafhankelijk is van de voorafgaande kaarten, die allemaal in relatie staan tot het heden. Nabije Toekomst is in dat geval onafhankelijk van de Basiskaart - die de basis vormt voor de huidige situatie, maar niet noodzakelijk voor een toekomstige.

Omdat Nabije Toekomst ook in verband staat met de rechterhand en het vermogen om tot handelen over te gaan, kun je deze positie ook zien als de positie van het handelen, het dóen. De naar buiten gerichte manier waarop je in actie komt, je activiteiten in de uiterlijke wereld, de expressie van jezelf in de buitenwereld - in woord of daad. De kaart kan bijvoorbeeld aangeven hoe je in verband met de huidige situatie handelt of hoe je erop reageert. In dat geval kan er wél een verband zijn met de Basiskaart. Nabije Toekomst kan zelfs een advies geven over wat je wel of niet zou moeten doen - bijvoorbeeld als er een podiumkaart ligt.

Vaak geeft de blikrichting van de figuren op de Kleine-Arcanakaarten op deze positie aan of je handelingen op de toekomst (rechts) of op het heden/verleden (links) gericht zijn. Of je handelt met het oog op de toekomst óf re-ageert op het heden. Als een figuur op Nabije Toekomst naar rechts kijkt, keer je weliswaar het heden de rug toe, maar soms, afhankelijk van de kaart en de situatie, kan dit ook betekenen dat je je op een negatieve manier afzet tegen heden/verleden, waardoor je eigenlijk juist bezig bent het in stand te houden... Dan heb je een te-rug-kerend probleem

Wat je in feite vaak in de kaart op Nabije Toekomst kunt zien is of datgene waarvan je je in de Kroonkaart bewust bent geworden ook het uitgangspunt voor je handelen in de nabije toekomst wordt, of je de inzichten of keuzes van de Kroonkaart in praktijk gaat brengen. En soms, afhankelijk van je interpretatie van de Kroonkaart, kun je er zien of je je verstand of je intuïtie laat spreken - in daden.

Als Nabije Toekomst sterk verschilt van de Uitkomst (10), betekent dit dat de eerstkomende gebeurtenissen of acties geen blijvende gevolgen zullen hebben. Dat het dus een tijdelijke situatie betreft. Dit is vooral prettig om te weten wanneer Nabije Toekomst een onaangename situatie schetst. De boodschap is dan: het kan weliswaar eerst nog wat erger worden (kaart 6 is een toenemende factor), maar het zal in ieder geval voorbijgaan. Mocht het tegenovergestelde zich voordoen (een gelukkige situatie op Nabije Toekomst maakt plaats voor een minder gelukkige Uitkomst), kun je altijd nog proberen met deze informatie je voordeel te doen. Meer daarover bij kaart 10.

Als de Uitkomst (10) van de legging sterk afwijkt van het heden (kaart 1 en 2), kan de reden daarvoor te vinden zijn in een nieuwe aanpak op de positie Nabije Toekomst.

Beweging of stilstand van de figuren op Nabije Toekomst kan iets zeggen over de snelheid waarmee je de Uitkomst (10) dichterbij brengt. Eerder zei ik al dat de kaarten van de tijdlijn grote invloed hebben op de snelheid van het Keltisch Kruis. Nabije Toekomst kan soms een niet zo belangrijke kaart lijken, een overgangskaart die een tijdelijke situatie schildert, maar toch kan vooral Nabije Toekomst het Keltisch Kruis flink versnellen of vertragen. Als er een kaart ligt die snelheid uitbeeldt (zoals bijvoorbeeld Staven 8 ) is dat effect wel duidelijk, maar de snelheid van het Keltisch Kruis hangt ook sterk af van de vraag of je op Nabije Toekomst handelt vanuit verstand of intuïtie. In het laatste geval gaan de dingen gewoonlijk sneller. Een omgekeerde kaart op Nabije Toekomst veroorzaakt meestal vertraging.

Tenslotte, kijkend naar de getallen van de kaarten, kun je vaststellen dat de Azen op Nabije toekomst een nieuwe impuls geven, terwijl de Tweeën door evenwicht of twijfel eerder tot oponthoud op de tijdlijn leiden. Met de naar buiten gerichte Drieën zit je wel goed op de tijdlijn, maar de Vieren (met uitzondering van Staven 4) zorgen vaak voor stagnatie en ook met de Vijven kun je behoorlijk vastzitten. Met de Zessen is er weer vooruitgang, vooral in samenwerking met anderen, met de Zevens heb je nogal eens geduld nodig of moet je jezelf afremmen en met de Achten is er meestal een zeer doelgerichte vooruitgang (behalve dan bij Zwaarden 8 ). De Negens hebben om allerlei redenen vaak tijd nodig, en van de Tienen kun je vooral zeggen dat er veel aan voorafgegaan is...

Waarmee ik niet zeg dat snelheid altijd het beste is... of zelfs maar van werkelijk belang is...

Wijsheid is niet alleen weten hóe te handelen, maar vooral wanneer wel en wanneer niet te handelen.

En trouwens... uiteindelijk gebeurt alles op het juiste moment. :)


Op een rijtje:

 • wat binnenkort zal gebeuren
 • een draai van het Rad van Fortuin (dat altijd met de tijd verbonden is) - merk op dat het Kleine Kruis met de vier armen ook een soort wiel is
 • iets geheel nieuws, een nieuwe factor in het geheel
 • een toenemende factor
 • hoe je op het punt staat te handelen, je handelingen in de uiterlijke wereld
 • expressie van jezelf in de buitenwereld - in woord of daad
 • wat je wel of niet zou moeten doen (advies van een podiumkaart)
 • staartje van het heden
 • oude of nieuwe aanpak
 • of en hoe je de inzichten of keuzes van de Kroonkaart in praktijk brengt
 • behoud of verandering; stagnatie of vooruitgang
 • evt. iets terugkerends
 • een nieuwe impuls, een nieuw begin, een nieuwe bladzijde
.
Nabije Toekomst kan bij wijze van spreken morgen beginnen... of over een minuut... maar bestrijkt gewoonlijk een periode van 1 à 2 weken vanaf het heden tot maximaal 1 á 2 maanden vanaf het heden (maar dat is geen wet van Meden en Perzen).
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 14:02:47 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
De Staf
« Reactie #9 Gepost op: oktober 16, 2007, 14:04:17 pm »
De Staf

Nu de vier armen van het Keltisch Kruis besproken zijn, kom ik op de Staf, de vier kaarten ter rechterzijde die het Keltisch Kruis zo'n merkwaardige asymmetrische aanblik geven. Helemaal niet wat je je bij een kruis voorstelt. Als je naar de vorm van de historische Keltische kruizen kijkt, wordt al snel duidelijk dat deze vier kaarten eigenlijk afkomstig zijn van de vier armen en oorspronkelijk in het verlengde van de vier armen moeten hebben gelegen. Dat ziet er zo uit:Op deze manier gelegd, doet het Keltisch Kruis, ook wel Cirkelkruis genoemd, zijn naam tenminste eer aan. Voor een beter begrip van de Staf en ook van het hele Keltisch Kruis, is het goed om weet te hebben van de oorspronkelijke plaats van de stafkaarten.

 • Kaart 7 (Zelf) komt van de zuid-arm, de positie ónder de Basiskaart en heeft - net als de Basiskaart - een dragende functie in de legging. Basis en Zelf zijn het (innerlijke) fundament.
 • Kaart 8 (Omgeving) komt van de west-arm, de positie links van Recent Verleden op de tijdlijn en is dus een kaart die net als Recent Verleden een bijdrage heeft geleverd aan de huidige situatie. Omgeving ligt dus in het verleden.

 • Kaart 9 (Hoop en Vrees) komt van de noord-arm, de positie bóven de Kroonkaart op de innerlijke lijn en heeft net als de Kroonkaart met de toekomstbenadering te maken, in dit geval de meer emotionele toekomstbenadering.
 • Kaart 10 (Uitkomst) komt van de oost-arm, de positie rechts van Nabije Toekomst op de tijdlijn en is een vervolg op Nabije Toekomst: een blik in de verdere toekomst.


Op grond van dit cirkelpatroon is het mogelijk om tot een uitgebreide tijdlijn te komen die bestaat uit de kaarten 8 - 4 - 2 - 6 - 10. De uitgebreide innerlijke lijn bestaat uit de kaarten 7 - 3 - 1 - 5 - 9. Natuurlijk met de vier variaties die ik al noemde bij de kortere lijnen.

Omdat het kruis met de verlengde armen wel erg veel ruimte op tafel inneemt, schuif ik het gewoonlijk op de volgende manier wat in elkaar:De grootte van het kruis met de verlengde armen zou ook de reden kunnen zijn geweest waarom men op een gegeven moment de buitenste kaarten in de Staf heeft gelegd, maar daarbij is helaas veel van de samenhang en ook de cirkelvormige aard van het geheel verloren gegaan.

Er bestaan nogal wat varianten van het hedendaagse Keltisch Kruis (dus het legpatroon-met-staf). Het verschil zit meestal in de ligging van de kaarten 3 t/m 6 (de vier armen). Voor mij spreekt het vanzelf dat de Basiskaart ónder ligt en de Kroonkaart (het hoofd) bóven, het verleden links en de toekomst rechts. Toch liggen ze soms anders en dat is m.i. nogal onnatuurlijk.

Een ander punt is de volgorde waarin de vier kaarten worden neergelegd, m.a.w. het nummer dat aan Basiskaart, Recent Verleden, Kroon en Nabije toekomst wordt toegekend. Ook dat varieert nogal. Op zich vind ik een andere nummering niet zo'n bezwaar, zo lang de Basis maar onder ligt, de Kroon boven enz. Wel vind ik dat de vier kaarten altijd in een cirkelvormige volgorde moeten worden gelegd en niet kris-kras (dus niet: boven - onder - links - rechts, dat lijkt meer op het kruisteken dat katholieken slaan dan op een Keltisch kruis). Het Keltisch Kruis is nu eenmaal een cirkelkruis.

Over de volgorde van de kaarten van de Staf is men het gewoonlijk wél eens. Door nu deze alom geaccepteerde volgorde aan te houden en de stafkaarten te koppelen aan de vier armen, blijkt de volgorde van de vier armen toch óók vast te liggen. De volgorde Zelf (7) - Omgeving (8 ) - Hoop en Vrees (9) - Uitkomst (10) leidt vanzelf tot: Basis=3, Recent Verleden= 4, Kroon= 5 en Nabije Toekomst=6. M.a.w. tot het patroon zoals ik dat gebruik en dat volgens mij de voorkeur verdient.  

Dank zij de tegenwoordige legwijze met Staf zijn we wel mooi verlost van de vele dwarsliggende kaarten in het patroon met de verlengde armen, kaarten die het lastig maken om met omkeringen te werken. Een ander voordeel van de legwijze met Staf is dat beide culminatiekaarten (Kroon en Uitkomst) nu bovenin liggen. Culminatiepunt betekent ook letterlijk hoogste punt. De Staf is tegenwoordig een pad dat lineair lijkt op te klimmen naar de Uitkomst, maar eigenlijk is het de tweede cirkelronde van het Keltisch Kruis. Ik zie deze tweede ronde meer als een uitbreiding/verdieping van de eerste ronde dan als een vervolg erop. Het kan héél verhelderend zijn om de stafkaarten samen met de overeenkomstige armen te interpreteren.

Nog één ding... De legwijze met Staf is de 'officiële' legmethode voor het Keltisch Kruis en alle visuele aanwijzingen die een gevolg zijn van deze legwijze, alle betekenissen die voortvloeien uit de ligging van de vier kaarten aan de rechterkant van het patroon, zijn volkomen geldig. Dus als bijvoorbeeld op Nabije Toekomst een figuur naar rechts(onder) kijkt, kijkt hij inderdaad in de richting van de Omgeving. Het feit dat Omgeving oorspronkelijk links van Recent Verleden lag, doet hierbij dan niet terzake.
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 14:03:43 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Zelf
« Reactie #10 Gepost op: oktober 18, 2007, 17:46:44 pm »
7. Zelf

De Zelfkaart staat voor wie je bent, en of het nu om je persoontje gaat of om je hogere Zelf (beide behoort tot de mogelijkheden), deze kaart, diep in het fundament van het Keltisch Kruis, heeft een diepgaande werking en kan alle andere posities kleuren... Net zoals Basis (3) en Kroon (5) een soort paar vormen (onbewust/bewust), zo vormen ook Zelf (7) en Hoop & Vrees (9) samen een paar (op de uiteinden van de verlengde innerlijke lijn). In veel gevallen toont de Zelfkaart de innerlijke oorsprong van je verwachtingen op positie 9. Daarmee is Zelf ook sterk bepalend voor de Uitkomst (10). Jij bent de Bron, je eigen diepste oorzaak... Maar niet buiten het heden om... Daarom allereerst de relatie van Zelf met het heden.

Vaak toont de Zelfkaart een kwaliteit of eigenschap van jezelf die in de gegeven situatie een rol speelt. Een persoonlijke kracht, een innerlijke kracht, een deugd, een zwakheid, een weerstand of misschien een talent of vaardigheid, een vermogen, een gave. Bijzondere talenten of gaven kunnen verworvenheden uit een vorig leven zijn. Het kan ook gaan om je houding, maar omdat de Zelfkaart afkomstig is van de innerlijke lijn, betreft het dan wel een innerlijke houding (geen handelwijze of gedrag, dat hoort bij de uiterlijke tijdlijn).

Verder kan het op positie 7 ook gaan om je zelfbeeld: hoe je jezelf ziet - bijvoorbeeld in de betreffende situatie, maar vaker meer in het algemeen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het juiste beeld van jezelf te zijn. Hoe je jezelf ziet hangt af van de overtuigingen die je over jezelf hebt, en dat zijn slechts opvattingen - geen 'feiten'.

Niet zelden duikt op positie 7 de hofkaart op die bij je sterrenbeeld hoort. Ligt er bijvoorbeeld Pentakels Koningin en ben je inderdaad een Steenbok, dan gaat het om je steenbok-eigenschappen. Ligt er Pentakels Koningin en je bent zelf géén Steenbok, dan gaat het om de eigenschappen van Pentakels Koningin (een of meerdere) - en dat is niet helemaal hetzelfde... (Zie ook topic Hofkaarten algemeen).
N.B. De hofkaart die bij je ascendant hoort zal waarschijnlijk eerder ergens op de uiterlijke tijdlijn opduiken...  

Natuurlijk kan je houding in de gegeven situatie ook al in een van de voorafgaande kaarten zijn getoond (bijvoorbeeld in de Centrumkaart). Als de Zelfkaart en de Centrumkaart in overeenstemming zijn, gaat het om een aanvulling, een bevestiging of versterking van de Centrumkaart. De Centrumkaart heeft dan een diepe afstemming in jezelf. Als de kaarten erg verschillen of elkaar tegenspreken, wijst dat op een innerlijke tegenstelling of innerlijk conflict, niet op een verandering in jezelf. Dat conflict speelt misschien niet eens zó bewust mee in de huidige situatie, maar is wel van invloed op de Uitkomst.

Alle tegenstellingen op de innerlijke lijn zijn innerlijke tegenstellingen - in het heden. Een van het Centrum afwijkende Zelfkaart betekent niet dat je op een later moment in het Keltisch Kruis anders bent dan in het heden. De Zelfkaart staat buiten de tijdlijn en is, net als de Basiskaart, een constante factor binnen het Keltisch Kruis.

Centrum: hoe je de huidige situatie beleeft - bijvoorbeeld op grond van de Basiskaart
Zelf: hoe je in de huidige situatie staat op grond van wie je bent - of denkt te zijn

Een voorbeeld. Het Kleine Kruis bestaat uit Pentakels 2 en de omgekeerde Gehangene en de Zelfkaart is Staven Koning... In de betreffende kwestie vind je het moeilijk om je houding te bepalen (Pentakels 2), je wordt vreselijk heen en weer geslingerd en blijft maar twijfelen... De omgekeerde Gehangene - die in zijn houding veel lijkt op de figuur op Pentakels 2 -  versterkt dit beeld en laat, door zijn handen op zijn rug te houden (weg met die twee pentakels...), tevens zien dat je vooral met jezélf in de clinch ligt. Hoe dan wel? Staven Koning maakt duidelijk dat je eigenlijk helemaal geen begrip kunt opbrengen voor je eigen getwijfel, want het beeld dat je van jezelf hebt is dat van een besluitvaardig en doortastend persoon (Staven Koning). Of dat beeld nu wel of niet klopt, het komt je in het heden op een portie zelfkritiek te staan - geen gunstig uitgangspunt voor het Keltisch Kruis. Zelfkritiek is een obstakel voor vele dingen, vooral voor de (zelf)liefde die zo'n wezenlijk aspect van de Centrumkaart zou moeten zijn...

Als ik kijk naar waar het in de Zelfkaart meestal om gaat, dan blijken dat in de praktijk vaak kwaliteiten te zijn waar je het woord zelf voor kunt voegen. Niet zo verwonderlijk eigenlijk. :) Zelfvertrouwen, zelfaanvaarding, zelfwaardering, zelfliefde, zelfrespect, zelfbewustzijn, zelfverzekerdheid, zelfinzicht, zelfkritiek, zelfmisleiding... Elke kaart die waardering of dankbaarheid uitdrukt (vaak een pentakelskaart), kan op de positie Zelf eenvoudig op zelfwaardering wijzen. Een kaart als Zwaarden 7 daarentegen op zelfmisleiding, maar Zwaarden Aas op zelfinzicht.

Zelfkaart en Basiskaart vormen samen het fundament van de legging. Wanneer de twee kaarten erg verschillen of elkaar tegenspreken is er een wankel fundament. Vaak zal in dat geval de Basiskaart een grotere invloed op de Uitkomst hebben dan de Zelfkaart, omdat de Basiskaart vooral de onderbewuste aspecten belicht waar je vanwege hun schijnbare verborgenheid minder vat op hebt. Maar het kan verkeren...

Je kunt waargenomen gebeurtenissen niet begrijpen zonder jezelf te kennen.

In tijden van crisis ben je misschien geneigd het doel van het leven uit het oog te verliezen. Toch zijn tijden van crisis juist uitstekend geschikt om jezelf te bestuderen, om je ware overtuigingen te leren kennen én om je eigen innerlijke licht te vinden en te volgen. De vele deugden die in de Grote Arcana te vinden zijn en ook in sommige kaarten van de Kleine Arcana, kunnen op positie 7 een aanwijzing zijn voor de invloed van je hogere Zelf. Allereerst vertrouwen. Alle andere deugden berusten op vertrouwen. Als er eenmaal vertrouwen is, kunnen de andere niet uitblijven... eerlijkheid, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid, vreugde, eenvoud, vredelievendheid, vrijgevigheid, geduld, trouw, openheid van geest...  


Wie je werkelijk bent

Je bent een wezen van licht en volmaaktheid met een goddelijke geest. Je bent heel heilig. Hoe je ook over jezelf denkt, je bent heel heilig en jouw heiligheid omsluit alles wat je ziet. Als je je heiligheid erkent, zul je ook de heiligheid van de wereld zien, want je kunt alleen de gedachten die je over jezelf koestert als beeld buiten je zien. Jouw opdracht is het de wereld via jouw heiligheid te zien. Hierdoor bewijs je jezelf én de wereld een grote dienst. Jouw heiligheid verlost je van liefdeloze gedachten en maakt alle illusies ongedaan. Je kunt nooit van je volmaakte heiligheid beroofd worden, omdat de Bron daarvan jou vergezelt, waar je ook gaat. Omdat je bent Wie je bent, heb je recht op het goede en niets dan het goede. Jij bent het licht van de wereld.


Het gebruikelijke overzichtje:

 • wie je bent
 • kwaliteit, eigenschap, instelling of innerlijke houding
 • persoonlijke kracht of zwakheid
 • talent, vaardigheid, aanleg, vermogen, gave
 • zelfbeeld: hoe je denkt te zijn
 • alles waar je zelf- voor kunt zetten: zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfinzicht enz.
 • eigenschappen van je sterrenbeeld (indien astro-hofkaart)
 • constante factor in de legging
 • uiterlijke identiteit of innerlijke wezenskern
 • eigenschap of deugd van je hogere Zelf
 • fundament van vertrouwen
 • innerlijke kracht
 • een roeping
« Laatst bewerkt op: oktober 25, 2007, 14:07:49 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Omgeving
« Reactie #11 Gepost op: oktober 31, 2007, 13:53:26 pm »
8. Omgeving

Kaart 8 zegt iets over de buitenwereld, over iets of iemand in je omgeving, en hoort om die reden bij de uiterlijke tijdlijn. De positie links van Recent Verleden op de verlengde tijdlijn betekent dat je Omgeving vaak kunt zien als een aanvulling op Recent Verleden. Recent Verleden toont bijvoorbeeld een gebeurtenis die de (een) aanleiding vormde voor de huidige situatie en Omgeving komt daar nog eens bij, als een extra factor. Net als Recent Verleden is Omgeving nooit de diepere oorzaak van de huidige situatie - al bestaat bij problemen vaak de neiging om de oorzaak (of schuld) juist wel in de omgeving te zoeken...

Meestal laat de omgevingskaart iets zien dat jouw houding of gedrag in het heden (Kruiskaart) heeft beïnvloed en soms ook in de nabije toekomst nog zal beïnvloeden, maar de kaart is zelf geen toekomstkaart. Dat wat de kaart uitbeeldt, wás al aanwezig, misschien zelfs al lange tijd aanwezig, en heeft bijgedragen aan de huidige situatie. Als je vraag bij de legging betrekking had op uiterlijke zaken, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een nieuwe baan, is Omgeving een van de posities waar die nieuwe baan zichtbaar zou kunnen worden. Daarmee lijkt Omgeving dan toch een soort toekomstkaart, maar eigenlijk is het in dat geval een kaart die aangeeft dat die baan er al lang zat aan te komen. Uiteindelijk zal Uitkomst (10) uitsluitsel moeten geven of het echt wat wordt met die nieuwe baan. 

Een hofkaart op Omgeving wijst vrijwel altijd op een specifieke persoon die invloed heeft op de huidige situatie. Tenzij het een uiterlijke gelijkenis is, waardoor je de hofkaart en de persoon met elkaar in verband brengt, kan elke hofkaart zowel een man als een vrouw vertegenwoordigen. Bekers Koningin op Omgeving zou dus best je schoonvader kunnen voorstellen... als hij eigenschappen van Bekers Koningin heeft. Andere kaarten (niet-hofkaarten) kunnen of op een persoon of op een situatie wijzen.

De omgevingskaart zal gewoonlijk géén betrekking hebben op een persoon die zelf deel uitmaakt van de situatie die het onderwerp is van de legging. Wanneer bijvoorbeeld een liefdesrelatie het onderwerp is, kan de partner op verschillende plekken in het Keltisch Kruis verschijnen, en soms inderdaad op de positie Omgeving, maar vaker gaat het op de omgevingskaart om personen die slechts indirect of zijdelings bij die relatie betrokken zijn (ouders, kinderen, anderen), maar die voor jou wel belangrijk zijn.

Soms schildert de omgevingskaart een meer algemene situatie, bijvoorbeeld de sfeer waarin een en ander zich afspeelt. Of deze licht is of donker, gespannen of ontspannen, of er vertrouwen heerst of niet, of er harmonie is of een sfeer vol conflict, of het contact met de omgeving helend is of niet. Wat de sfeer betreft kunnen ook de weersomstandigheden op de kaart veelzeggend zijn. De tarot biedt de keuze uit: zonneschijn, bewolking, regen, heldere hemel, grijze hemel, zonsopkomst, zonsondergang, zonsverduistering, maneschijn, sterrenhemel, duisternis, storm, sneeuw, onweer, bliksem...

Als je van een ander iets wilt, maar niet krijgt, denk dan aan de keren dat je zélf datgene aan iemand anders gaf...

Vaak zal de kaart op Omgeving laten zien of de omgeving je steunt of niet, of zij je stimuleert of belemmert op het pad dat je wilt gaan. Als de omgeving in de betreffende situatie geen factor van betekenis is of als er helemáál geen invloed van de omgeving is (wat natuurlijk ook een mogelijkheid is), dan ligt er op deze positie toch een kaart - er ligt nu eenmaal altijd een kaart op deze positie. Die kaart zal dan in ieder geval geen ongunstige kaart zijn, maar een gunstige of positieve kaart, misschien wel de Magiër, ten teken dat er geen belemmeringen zijn vanuit de omgeving... met de Magiër is immers alles mogelijk. Een gunstige omgevingskaart kan dus in sommige gevallen gewoon aangeven dat er geen uiterlijke belemmeringen zijn, zonder dat die kaart verder zelf nog geïnterpreteerd hoeft te worden. Het hangt natuurlijk ook af van de andere kaarten (vooral het Kleine Kruis) hoe je de Magiër in een bepaalde legging moet interpreteren. Een belangrijk obstakel bij het oplossen van problemen is dat we er vaak mee omgaan alsof ze iets buiten onszelf zijn. Maar elk probleem is de uiterlijke manifestatie van een innerlijke werkelijkheid. Ook dat is iets waar de Magiër op Omgeving op zou kunnen wijzen.

Omgeving kan ook de buitenwereld in het algemeen voorstellen, de maatschappij en de daar heersende opvattingen en opinies, de gangbare ideeën over van alles en nog wat, bijvoorbeeld over wat wel en niet hoort, de veelgehoorde en voor gezaghebbend doorgaande overtuigingen op allerlei gebied. Dit kan met name het geval zijn wanneer de Hiërofant op Omgeving verschijnt. Misschien ga je in dat geval te veel af op de mening of suggesties van anderen in plaats van je eigen gevoel te volgen. Of misschien heb je juist behoefte aan een leidraad of behoefte aan goedkeuring door anderen (je hebt hun 'zegen' of 'blessing' nodig). De Hiërofant kan natuurlijk ook op een persóón in je omgeving wijzen, een leraar, een vertrouwenspersoon, een raadgever enz. Maar zie de belangrijkste leraar die je hebt niet over het hoofd: je eigen intuitieve weten.

Onderricht kan niet meer doen dan je geheugen opfrissen, het vuur opstoken. Daardoor kan wat sluimert in je bewustzijn weer tot leven worden gewekt. Niemand kan je iets aanreiken dat je niet al in je hebt.

De Hiërofant op Omgeving kan ook de stem van je geweten vertegenwoordigen - dat gevuld is met suggesties uit de buitenwereld. Wij worden niet met een geweten geboren. Als kind nemen we de overtuigingen van onze ouders aan. Dat is noodzakelijk, het geeft een soort bescherming totdat we zelf in staat zijn keuzes te maken. Later in de jeugd nemen we ook nog ideeën over van andere mensen, van leraren, godsdienstige personen enz., elk met hun eigen opvattingen over wat goed en slecht is voor ons en voor de wereld. Sommige van deze ideeën zijn zodanig dat we ze later wel als dwaas zien, maar veel andere ideeën blijven gewoon in het geweten hangen. Sommige goed, andere zeer beperkend. Het geweten, in feite een verzameling tweedehands overtuigingen, is niet altijd een betrouwbare raadgever. Bovendien bedient het zich van (meestal onterechte) schuldgevoelens. De intuïtie is een betrouwbaarder raadgever...

Een andere uiterlijke autoriteit - en om die reden zeer thuis op Omgeving - is de Keizer. Op Omgeving kan de Keizer de invloed van je vader vertegenwoordigen, maar hij kan ook een verwijzing zijn naar de overheid of naar bijvoorbeeld een advocaat of rechter of meer in het algemeen naar instanties en instellingen die met sociale gerechtigheid hebben te maken. Of eventueel met leger en politie. Maatschappelijke instellingen staan echter niet los van onszelf. Het zijn geen onafhankelijke structuren die niets met ons innerlijke leven te maken hebben en evenmin zijn ze een soort achtergrond voor onze persoonlijke levensdrama's. Het zijn de manifestaties - in geïnstitutionaliseerde vorm - van onze eigen overtuigingen over de samenleving, vaak van onze eigen onwetendheid, angst of hebzucht. Het zelf en de samenleving zijn innig verbonden.

Op een dieper niveau zegt de Omgeving dus ook altijd iets over jezelf. Hoe jij de omgeving ervaart, of je je geliefd voelt, gehoord, begrepen of gesteund, ligt uiteindelijk aan de mate waarin je van jezelf houdt en jezelf hoort en begrijpt en steunt. Misschien lijken anderen jouw gevoelens te beïnvloeden, maar anderen zijn nooit de werkelijke oorzaak van je eigen gevoelens, al kan het er wel eens de schijn van hebben. Van nature werkt je hele omgeving als een spiegel. Alles om je heen functioneert op die manier. Hoe schoner een spiegel is, des te beter kun je jezelf erin zien. Omdat wij in deze speciale spiegel onze eigen bewolkte kanten evenzeer zijn gaan zien als ons eigen licht, is de spiegel geen volmaakt glanzende spiegel en zien wij smetten in de omgeving - die eigenlijk slechts vuiltjes in ons eigen oog zijn. Oordelen achter je laten maakt dat je niet langer in een bezoedelde spiegel hoeft te kijken.

Als je het moeilijk vindt om te zien dat alles wat je in je omgeving waarneemt, ook in jouzelf aanwezig is, dat bijvoorbeeld de dingen die je in anderen bewondert, ook in jou aanwezig zijn, kan dat zijn omdat je die kwaliteiten nog niet zo sterk in jezelf hebt ontwikkeld, maar weet dat ze er zijn - anders zou je ze niet in anderen kúnnen zien. Je hebt alle eigenschappen die je in anderen bewondert, zelf in je. En dat geldt ook voor alles wat je in een ander afkeurt...

Zolang er nog één ziel op drift is in de zee van oneindig bewustzijn, zal de aarde niet de zuiverheid hebben die haar toekomt. Want die ziel zal zijn eigen reflectie zien en daarmee de volmaakte spiegel besmeuren.

vervolg >>
« Laatst bewerkt op: oktober 31, 2007, 13:57:18 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Omgeving
« Reactie #12 Gepost op: oktober 31, 2007, 13:56:01 pm »
vervolg...

Soms staat laat de omgevingskaart gewoon voor jezelf en en toont jouw reactie op de omgeving of laat jouw effect op anderen zien. Terwijl het van belang is jezelf als middelpunt van de huidige situatie te zien, is het ook belangrijk je bewust te zijn van jouw effect op anderen. Een van de grootste blinde vlekken bij het ervaren van je omgeving is dat je té gefixeerd bent op jezelf en daardoor geblokkeerd in het waarnemen van de werkelijkheid van anderen. Maar we kunnen op vele gebieden een blinde vlek hebben: iets in jezelf waar je blind voor bent, wat je zelf helemaal niet ziet, maar wat je omgeving soms wél duidelijk opmerkt. Het zal misschien niet gemakkelijk zijn om zelf in de omgevingskaart een blinde vlek te herkennen. De duidelijkste aanwijzing dat het om een blinde vlek gaat heb je als er een kaart ligt die je uitsluitend als positief of uitsluitend als negatief kunt zien.

Een omgekeerde kaart op Omgeving kan gewoon de omgekeerde betekenis van de kaart aan de omgeving verbinden en gelezen worden als een eigenschap van de omgeving, maar soms ligt de omgevingskaart omgekeerd om aan te geven dat jij datgene waar de rechtopstaande (of totale) kaart voor staat, niet zo waardeert in je omgeving, dat je daar moeite mee hebt. De kaart slaat dan op de omgeving en de omkering slaat op jouzelf.   

Tenslotte kan de omgevingskaart betrekking hebben op de spirituele of onstoffelijke omgeving en bijvoorbeeld wijzen op hulp en begeleiding door engelen of gidsen. Je zou hieraan kunnen denken bij de Kluizenaar (soms een gids) of bij kaarten met engelen of mysterieuze figuren zoals de rijke man op Pentakels 6, de oude man op Pentakels 10 of de figuur in het glas-in-lood-raam op Zwaarden 4. Zo'n interpretatie moet wel passen in de sfeer van de gehele legging.

We worden allemaal begeleid door engelen... Ze zorgen voor ons. Ze genezen ons, raken ons aan, troosten ons met onzichtbare warme handen... Hoe komen we aan hun hulp? Gewoon vragen. En onze dank uitspreken.

 • iets of iemand of anderen buiten jezelf
 • indirect betrokken persoon of personen
 • gezinsverwikkelingen
 • invloed, houding, steun of tegenwerking van de omgeving
 • sfeer
 • naaste omgeving of wijdere omgeving, werkomgeving, sociale omgeving, de maatschappij, de wereld
 • instanties, instellingen of instituten waar je mee te maken hebt
 • heersende opinies, gevestigde meningen, suggesties vanuit omgeving of  buitenwereld, tweedehands overtuigingen
 • stem van je geweten - en eventueel schuldgevoelens
 • hoe jij de omgeving ziet of ervaart; je mensbeeld, je wereldbeeld
 • de buitenwereld als spiegel van de binnenwereld
 • hoe de omgeving jou ziet of ervaart; jouw effect op de omgeving
 • een blinde vlek
 • jouw houding t.o.v. de omgeving of hoe je op de omgeving reageert
 • wat anderen van jou willen of verwachten
 • wat jij van anderen wilt of verwacht
 • hulp of geschenk uit de omgeving
 • onstoffelijke omgeving: gidsen en engelen
 • héél soms: het verre verleden
« Laatst bewerkt op: november 22, 2007, 17:56:48 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Hoop en Vrees
« Reactie #13 Gepost op: november 05, 2007, 15:40:44 pm »
9. Hoop en Vrees

De kaart op deze positie laat zien waar je met betrekking tot de toekomst op hoopt, waar je blij of hoopvol of met vertrouwen naar uitkijkt - of waar je bang voor bent, waar je tegenop ziet, wat je probeert te vermijden of waar je met tegenzin op anticipeert.

Het belang van Hoop en Vrees wordt wel eens onderschat omdat niet altijd wordt ingezien hoe groot de invloed van toekomstverwachtingen is. Wij scheppen onze toekomst door middel van onze overtuigingen en verwachtingen. Emotioneel geladen verwachtingen zijn extra krachtig. Vertrouwen in een bepaalde uitkomst helpt die uitkomst te creëren. Angst voor een bepaalde uitkomst helpt óók die uitkomst te creëren. Het scheppingsprincipe maakt geen onderscheid tussen positieve of negatieve verwachtingen, hoopvolle of angstige verwachtingen, maar gebruikt gewoon de kracht die in élke verwachting ligt. Vaak zal de kaart op Hoop en Vrees de legging bijna geheel overheersen, vooral wanneer de Uitkomst (10) sterk verschilt van de Eventuele Uitkomst (5). Dit verschil kan vaak geheel op het conto van Hoop en Vrees worden geschreven.

Wat je gelooft ervaar je. De hele wereld waarin je leeft is zowel in het negatieve als in het positieve een product van wat jij voor waar houdt.

Eerst nog even iets over het begrip 'hoop'. Op iets hopen is nog niet hetzelfde als in iets geloven of vertrouwen hebben. "Nou, ik hóóp het... :( ", gevolgd door een veelzeggende stilte en sombere blik, kan juist een blijk van weinig vertrouwen zijn. Je hoopt het ene, maar verwacht eigenlijk iets anders. Hoop en vrees... Dit zou inderdaad de betekenis kunnen zijn van de kaart op positie 9, het ene hopen en het andere vrezen, ware het niet dat er maar één kaart op Hoop en Vrees ligt - die slechts het ene óf het andere uitbeeldt. Ik kom daar verderop nog op terug. "Ik hoop het! :D " met een blij gezicht en stralende blik gaat daarentegen al een heel eind in de richting van vertrouwen. Het is vooral deze blijmoedige hoop die ik bedoel als ik het verderop over Hoop heb. Soms laat kaart 9 slechts hoop zien, soms hoop met vertrouwen, soms hoop met vrees, soms diep vertrouwen, soms alleen vrees.   

Het is niet altijd meteen duidelijk of de kaart een 'hoop' of een 'vrees' voorstelt. Een positieve, blije kaart lijkt al snel iets voor te stellen waar je op hoopt en een akelige kaart iets wat je vreest, maar zo simpel is het niet altijd. Om Hoop en Vrees te duiden, zul je ook naar de andere kaarten moeten kijken, vooral naar de Zelfkaart (7) en de Basiskaart (3), die samen de oorzaak of innerlijke oorsprong van je toekomstbenadering verklaren.

Hoewel de kaart op Hoop en Vrees uitsluitend een positieve factor (Hoop) of uitsluitend een negatieve factor (Vrees) kan zijn, ligt in de naam 'Hoop en Vrees' al besloten dat deze twee zaken ook kunnen samengaan - en in feite gaan hoop en vrees ook vaak samen. Je kunt bijvoorbeeld hopen op een bepaald succes en er tevens bang voor zijn; je kunt hopen op een bepaalde vrijheid en er tevens bang voor zijn; in een liefdesrelatie kun je eigenlijk bang zijn voor de liefde die je zoekt - en zelfs halfbewust hopen op een afwijzing. Je hebt m.a.w. ambivalente gevoelens ten opzichte van de plezierige component (succes, vrijheid, liefde). De onplezierige component (angst voor succes, hoop op afwijzing enz.) is vaak onderbewust of halfbewust.

N.B. Dit is dus niet wat ik hierboven beschreef als op het ene hopen en het ándere vrezen. Dit is hopen op het ene en tegelijkertijd datzelfde ene óók vrezen.
 
Zelf (7), gelegen op het andere uiteinde van de verlengde innerlijke lijn en daardoor een paar vormend met Hoop en Vrees, verklaart meestal de factor Hoop, de bewuste ja-stem in jezelf. De Basiskaart (3) verklaart meestal de factor Vrees, de onderbewuste of halfbewuste nee-stem in jezelf (ook wel eens innerlijke boycotteur genoemd, maar toch er is geen stem in je die niet de intentie heeft om je te helpen). Soms is het echter net andersom en verklaart de Zelfkaart de factor Vrees (die dan een bewuste vrees is) en verklaart de Basiskaart de factor Hoop (die dan een onderbewuste hoop is).

In ieder geval maakt een tegenstelling tussen Zelfkaart en Basiskaart duidelijk dat het op positie 9 om Hoop en Vrees gaat (en niet om Hoop of Vrees).

De dualiteit tussen hoop en vrees komt het sterkst naar voren in kaarten die met verandering te maken hebben of met de bevrijdende overgang van een gesloten (defensieve) situatie naar een open situatie zoals de Dood, de Toren, Bekers 8, Staven 4, de omgekeerde Staven 10, de omgekeerde Zwaarden 8, de omgekeerde Duivel - maar is niet voorbehouden aan slechts deze kaarten. Alle zuilen-paren in de Grote Arcana herinneren aan de dualiteit van het bestaan. We leven in een wereld van polariteiten. Iedere stem in ons die in één richting neigt, creëert ook haar tegendeel. Dit betekent dat als een deel van je zich verzet tegen verandering en allereerst veiligheid zoekt, er ook altijd een deel is dat spontaan en vrij wil zijn en juist wél verandering wil. Misschien merk je dat deze delen voortdurend tegenover elkaar staan. Het streven naar veiligheid is een ingebouwd overlevingsmechanisme, waar je als alles in je leven moeiteloos loopt niet te veel aan zou moeten tornen, maar als datzelfde streven naar veiligheid ertoe leidt dat je een negatief patroon steeds maar blijft herhalen, als bijvoorbeeld de ene na de andere relatie uitmondt in verdriet of verbittering of als de ene na de andere baan op niets uitloopt, is het op zijn plaats om de bruikbaarheid van dat patroon in twijfel te trekken.

Het hogere Zelf is dat deel van jou dat voorbij de wereld van de polariteiten bestaat. Als je een oplossing vindt voor de tegengestelde kanten van jezelf laat je je hogere Zelf doorkomen. Een manier waarop je dat kunt doen is de twee delen een dialoog laten houden. Elke stem in jezelf heeft in wezen de intentie om je te helpen, maar als het een oude stem is, is zij misschien niet helemaal op de hoogte van wat jij op dit moment werkelijk wilt. De kaart op Hoop en Vrees kan je laten zien wat je wérkelijk hoopt en vreest en kan je helpen een compromis te vinden dat voor beide kanten van jezelf aanvaardbaar is.

Elke keerzijde heeft een keerzijde... :)

Als Zelf en Basiskaart qua inhoud op één lijn liggen (of in het positieve of in het negatieve), zal Hoop en Vrees een veel uitgesprokener karakter hebben. De kaart kan dan ofwel een diep vertrouwen uitdrukken óf een diepe angst. Niet en/en. Vertrouwen is de poort naar het gewenste. Angst is de draak voor de poort. Hoe groter jouw tegenzin om de draak in de ogen te kijken, hoe meer macht je hem geeft. Voor angst is er maar één oplossing: er recht op af gaan, het recht in de ogen kijken. Het heeft geen zin om er heel lang over te delibereren, te wikken en te wegen. Op het moment dat je recht op je angst afgaat, haar helemaal laat zijn, laat je de angst ook los, en kan er een heel andere werkelijkheid ontstaan. Op het moment dat je angst accepteert, stijg je er bovenuit. In die zin is angst de poort naar een andere werkelijkheid. Als je eenmaal bij die poort bent, zit je dus eigenlijk heel dicht bij liefde.

Angst is een eerlijke emotie. Er zijn heel veel gevoelens en gedachten die maskerend zijn. Angst niet. Om angst kun je niet heen. Angst is niet heldhaftig, je kunt er niet trots op zijn. Angst is een veel rauwere werkelijkheid dan het sociaal aangepaste masker dat mensen in het dagelijkse leven zo vaak tonen. Door angst vallen de maskers juist weg, angst brengt je tot de bodem van je ziel. Er zijn allerlei houdingen die angst maskeren, zoals trots, jaloezie, arrogantie, ijdelheid enz., maar ook andere emoties zoals boosheid maskeren angst. Zodra je bij de onderliggende angst komt, ben je eigenlijk een hele stap verder. Daarom geeft angst duidelijk aan waar je kunt groeien. Angst is de sleutel op weg naar liefde. Angst vraagt om overgave. Overgave betekent: niet vechten, maar meegaan met de stroom van het leven en vertrouwen dat je vanuit de wereld om je heen krijgt aangereikt wat jij nodig hebt. Vertrouwen dat jouw behoeften gekend en vervuld worden. Vertrouwen...

Vertrouwen is geloven wat je nog niet kunt zien. De beloning voor dit vertrouwen is zien wat je gelooft.

 • emoties en verwachtingen m.b.t. de toekomst
 • waar je op hoopt, waar je blij of hoopvol naar uitkijkt
 • waar je op vertrouwt
 • waar je bang voor bent of waar je tegenop ziet
 • wat je voor waar of waarschijnlijk houdt i.v.m. de toekomst
 • wat je probeert te vermijden
 • waar je stiekem op hoopt
 • verborgen hoop of verlangen
 • verborgen vrees
 • wat je hoopt en tegelijk vreest
« Laatst bewerkt op: november 09, 2007, 18:28:05 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Uitkomst
« Reactie #14 Gepost op: november 08, 2007, 17:44:20 pm »
10. Uitkomst

De Uitkomst toont datgene waarnaar je, alle factoren en invloeden in aanmerking genomen, op weg bent. In het geheel van de legging staat deze Uitkomst vast, maar vergeet niet dat de legging een momentopname is.

Omdat wij in alle omstandigheden over een vrije wil en volledige keuzevrijheid beschikken, is vragen naar de toekomst eigenlijk weinig zinvol. De toekomst ligt niet vast. De Uitkomstkaart betreft dan ook een waarschijnlijke toekomst, een mogelijkheid zoals gezien op het moment van de legging. Een uur later kan dezelfde vraag tot een andere uitkomst leiden. En twee dagen later benaderen we de vraag zélf misschien wel heel anders.

De grootste waarde van de Uitkomstkaart ligt in wat hij kan verduidelijken over het heden.

Binnen de momentopname die iedere legging is, ligt de Uitkomst wél vast. Kaart 10 is de culminatiekaart, de kaart waarin alle voorafgaande kaarten samenkomen tot een bepaald resultaat. Op het moment dat je je vraag stelt, komt het volgende proces op gang. Je overtuigingen over jezelf en over heden en verleden en toekomst worden bekeken en alle relevante bijzonderheden worden bij elkaar gebracht en opzij gezet, waarna ze kunnen worden gewogen, er met ze gespeeld kan worden en ze in verschillende combinaties herschikt kunnen worden. De gevoelens, verwachtingen, angsten en verlangens die je met betrekking tot het onderwerp koestert, worden allemaal voor het voetlicht gesleept. Je persoonlijke levensdoel wordt geraadpleegd. Half-rijpe fantasieën over je toekomst komen uit hun schuilplaatsen en voegen zich samen met de voorkennis uit je dromen bij de nu aanzienlijke verzameling factoren die allemaal een rol spelen. De verwachtingen, angsten en levensdoelen van andere mensen die raakvlakken met je persoonlijke toekomst hebben, worden ergens opgedoken, of op zijn minst worden de projecties van de verwachtingen en angsten van de anderen gelocaliseerd. Uit al deze factoren, en nog veel meer, wordt één toekomstbeeld gedestilleerd dat verschijnt als de Uitkomstkaart. Het uitvoeren van dit enorme proces neemt niet meer tijd in beslag dan nodig is voor het schudden van de kaarten...

In feite bestaan heden, verleden en toekomst gelijktijdig in het NU. Zelfs vorige of volgende levens gebeuren op dit moment. Alle waarschijnlijkheden bestaan in het NU. Dus is het ook weer niet zo verwonderlijk dat bovenstaand proces zo weinig tijd vergt.

De Uitkomst van het proces is een blik in één waarschijnlijke toekomst. Die toekomst kan werkelijkheid worden, of een deel ervan kan werkelijkheid worden, maar óf dat gebeurt, kun je pas achteraf vaststellen. De Uitkomstkaart kan er ook naast zitten... Een legging laat zien in welke richting je op dit moment op weg bent. De kaarten dwingen de situatie niet in die bepaalde richting, ze reflecteren slechts de manier waarop een reeks factoren in je dagelijkse leven samenwerkt.

Door zeer veel geloof te hechten aan een toekomstvoorspelling bevorder je het uitkomen van die voorspelling. Je eigen geloof is het middel waarmee je je toekomst creëert. En je krijgt altijd wat je diep van binnen gelooft. Maar je hóeft de voorspelling niet te geloven. Je bent vrij om te geloven wat je wilt... Toch maken we niet altijd gebruik van die vrijheid. Sterker nog: vaak en zonder het te beseffen geven we onze keuzevrijheid eenvoudig op...

Stel je eens voor. Iemand die met een bepaald plan rondloopt, heeft een Keltisch Kruis gelegd en de kaarten zien er helemaal niet goed uit. De Uitkomst wijst zelfs op een soort mislukking. De betrokkene voelt terdege aan dat een mislukking er inderdaad in zou kunnen zitten en besluit dat hij er alles aan zal doen om dat niet te laten gebeuren. Helaas wordt het woordje 'niet' door het onbewuste (de innerlijke broedkamer van de toekomst) niet herkend... Hoe meer hij vervolgens bezig is mislukking te voorkomen, des te groter wordt de kans op mislukking... Maar stel dat hij het anders aanpakt en besluit zijn vrije wil te gebruiken om een betere Uitkomst te creëren en zich vooral te richten op wat hij wél wil: succes. Hij zet zijn oorspronkelijke plan met extra wilskracht door... en dan blijkt na verloop van tijd de voorspelde mislukking tóch op te treden... Deze persoon heeft in feite helemaal niet zijn vrije wil gebruikt; hij heeft veeleer het idee 'vrije wil' gehanteerd als een soort excuus voor het negeren van wat hij op het moment van de legging duidelijk in de toekomst voor zich zag en niet geheel onwaarschijnlijk achtte. Ook dat is natuurlijk een keuze, maar niet een keuze waarmee je de Uitkomst verandert.

Toch biedt het Keltisch Kruis wél de mogelijkheid om de Uitkomst te veranderen. In de waarschijnlijke werkelijkheid waarvan het Keltisch Kruis de beschrijving is, staat de Uitkomst vast. Maar het is altijd mogelijk een andere waarschijnlijkheid binnen te gaan. Onbewust doen we dat ook heel vaak. Om bewust iets aan de Uitkomst te veranderen, moet je eerst inzien waaróm die situatie zich voordoet en vervolgens werken aan de innerlijke oorzaken, bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen of bepaalde gedragspatronen (die ook op overtuigingen gebaseerd zijn). De legging biedt hiervoor de aanknopingspunten. Ik zeg niet dat het altijd lukt een Uitkomst te veranderen, maar zo'n zelfonderzoek is nooit weg en heeft het deze keer niet het gewenste effect, dan misschien wel de volgende keer in een vergelijkbare situatie. Want...

Onwetendheid veroordeelt ons tot het herhalen van steeds weer dezelfde negatieve ervaringen, totdat we wél weten...

Vaak zal Uitkomst een gebeurtenis of situatie tonen, maar de kaart kan ook een resultaat in de innerlijke wereld laten zien, bijvoorbeeld het gevoel dat je aan de ontwikkelingen overhoudt of het inzicht dat je eraan ontleent. Wat Uitkomst precies laat zien hangt mede af van het soort vraag dat je gesteld hebt, maar Uitkomst is niet het antwoord op de gestelde vraag. Dat antwoord wordt door alle kaarten samen gegeven (tenzij je expliciet naar de toekomst gevraagd hebt, maar dat is op zich geen goed idee - meer daarover in een volgend hoofdstuk).

Heb je bijvoorbeeld gevraagd hoe je een bepaald probleem het beste kunt oplossen, dan kan Uitkomst een situatie laten zien waarin dat probleem is opgelost of waarin helemaal geen probleem bestaat. Dat is natuurlijk verheugend, maar toch is het dan nog wel zaak om in de legging te kijken welke kaarten deze gunstige Uitkomst mogelijk hebben gemaakt, zodat je die factoren eventueel nog kunt versterken. Het is altijd beter om met de genade mee te werken. :) Uitkomst kan ook een situatie laten zien waarin het betreffende probleem op een of andere manier voortduurt. Zoek dan in de legging naar de kaarten die deze ongunstige Uitkomst mogelijk hebben gemaakt en je ziet vanzelf wat je zou kunnen doen om het probleem op te lossen. Het gebeurt slechts zelden dat Uitkomst een kant-en-klare oplossing aandraagt. Uitkomst stuurt je terug het Keltisch Kruis in waar de sleutels voor de oplossing liggen. En die sleutels passen op het heden.

Sommige tarotlezers gebruiken het Keltisch Kruis als een advieslegging en hebben kaart 10 tot de Advieskaart uitgeroepen. Als je van te voren besloten hebt zo'n advieslegging te doen, dan zal kaart 10 inderdaad het gevraagde advies geven. Ik vraag me echter wel af waarom er dan een heel Keltisch Kruis gelegd moet worden, als het advies uit één kaart moet komen...

Uitkomst (de toekomstkaart) kan ook wel eens ongevraagd een advies geven, soms náást de beschrijving van een toekomstige situatie. De kaart is dan zowel toekomstkaart als advieskaart. Deze spontane adviezen worden vaak gegeven door kaarten uit de Grote Arcana.

Uitkomst geeft ook de voltooiing van een cyclus aan en de overgang naar een nieuwe cyclus. Gebeurtenissen zoals geschilderd door Uitkomst staan nooit op zichzelf. Alle gebeurtenissen zijn cyclisch van aard en hebben eigenlijk geen begin en geen einde... Uitkomst is nooit het loshangende uiteinde van een reeks gebeurtenissen, zoals de legwijze met Staf een beetje lijkt te suggereren. Er is nog leven na de Uitkomst. :) De cirkelvormige legwijze van het Keltisch Kruis geeft ook wat Uitkomst betreft een beter beeld van hoe de dingen in elkaar zitten. En hoe gebeurtenissen van binnenuit groeien.

Een bolvormige of multidimensionele legwijze zou natuurlijk nog mooier zijn, maar krijg dat maar eens voor elkaar... Of lees dat maar eens...
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/patr/KK55c.jpg

Over de tijdsperiode die een bepaald Keltisch Kruis zal bestrijken is vooraf moeilijk iets met zekerheid te zeggen. Ik heb bij de voorafgaande posities verschillende factoren genoemd die de snelheid waarmee je de Uitkomst dichterbij brengt, beïnvloeden. Ook de verhouding waarin de vier elementen van de Kleine Arcana voorkomen, kan invloed hebben. Met relatief veel Staven of Zwaarden zal het waarschijnlijk sneller gaan dan met relatief veel Bekers of Pentakels. Als er veel kaarten uit de Grote Arcana liggen, zijn er waarschijnlijk diepgaande processen aan de gang en die vergen vaak nogal wat tijd. Gemiddeld bestrijkt een Keltisch Kruis een periode van 3 à 6 maanden, maar ik heb variaties gezien van 2 maanden tot 2 jaar.

 • uitkomst, resultaat
 • alle factoren samengevoegd tot een uiterlijk of innerlijk resultaat
 • blik in een waarschijnlijke toekomst
 • indien advieslegging: een advies
 • soms een ongevraagd advies
 • voltooiing van een cyclus
 • begin van een nieuwe cyclus
« Laatst bewerkt op: november 09, 2007, 21:36:33 pm door Ricca »
From Ricca with Love