Auteur Topic: Het Keltisch Kruis  (gelezen 40436 keer)

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
5/10
« Reactie #15 Gepost op: november 13, 2007, 15:48:24 pm »
De Relatie tussen Eventuele Uitkomst (5) en Uitkomst (10)

Als de twee kaarten qua inhoud op elkaar aansluiten of in elkaars verlengde liggen, kunnen beide kaarten uitkomen. De Eventuele Uitkomst (5), is in dat geval het gevolg of resultaat van de Uitkomst (10) (en niet andersom; Uitkomst is in de momentopname van de legging iets dat sowieso zal plaatsvinden, Eventuele Uitkomst kan daar eventueel nog op vólgen).

Uitkomst kan bijvoorbeeld aangeven dat er een periode van hard werken of inspanning aanbreekt (Pentakels 8 ). Als op Eventuele Uitkomst dan een kaart ligt die aangeeft dat inspanningen of werkzaamheden tot een succes leiden (Pentakels 3), zal de Eventuele Uitkomst het resultaat van de Uitkomst zijn en zal er vermoedelijk inderdaad succes volgen op je inspanningen. Eventueel pas na een lange tijd. De combinatie Pentakels 8 - Pentakels 3 heeft ook vaak de betekenis: oefening baart kunst.

De Uitkomstkaart kan ook op een periode van afwachten en geduld wijzen (Pentakels 7). Als Eventuele Uitkomst dan bijvoorbeeld de Keizerin is, zal je geduld ook beloond worden (wat eigenlijk ook al op te maken was uit Pentakels 7 zelf) en na verloop van tijd vruchten afwerpen (misschien wel na 9 maanden ;)). Wederom komen beide kaarten uit.

Een periode van afzondering met het doel om te genezen (Zwaarden 4 op Uitkomst) zal inderdaad genezing brengen als op Eventuele Uitkomst bijvoorbeeld Matiging of de Ster ligt.

Eventuele Uitkomst biedt dus soms de mogelijkheid om nog verder te kijken dan de Uitkomst. De kaart ligt niet op de tijdlijn, maar zou op een later moment en in een volgend Keltisch Kruis wél ergens op de tijdlijn kunnen verschijnen...

In sommige gevallen is Uitkomst een noodzakelijke tussenstap om Eventuele Uitkomst (dat wat je wilt) te kúnnen krijgen. Misschien moet je eerst veranderingen doormaken, bijvoorbeeld je houding of gezichtspunt veranderen of bepaalde dingen loslaten. Daartoe zullen dan bepaalde ervaringen op je weg komen (Uitkomst) - ervaringen die je helpen om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen, zodat je daarna kunt krijgen waar je naar verlangt (Eventuele Uitkomst).

Als de twee kaarten elkaar tegenspreken, zal alleen de Uitkomst uitkomen. De Eventuele Uitkomst is in dat geval iets dat - achteraf gezien - had kúnnen gebeuren, maar niet zal gebeuren. De reden hiervoor ligt mogelijk in de Basiskaart. Ook wanneer Uitkomst en Eventuele Uitkomst elkaar slechts enigszins tegenspreken of slechts een nuance verschillen zal alleen de Uitkomst plaatsvinden en niet de Eventuele Uitkomst - tenzij er een verband van oorzaak en gevolg gelegd kan worden. Hetzelfde geldt voor kaarten die door een overeenkomst in getal een directe relatie hebben. Dergelijke kaarten, die veel met elkaar gemeen hebben maar toch iets verschillen, zijn alternatieven voor elkaar: ze vullen elkaar niet aan, maar zouden elkaar slechts kunnen vervangen. Het is de ene óf de andere. En in dit geval dus de Uitkomst.

Een voorbeeld. De Toren op Uitkomst wijst op een bevrijdende doorbraak. Zwaarden 8 op Eventuele Uitkomst is daarmee in tegenspraak, want deze kaart wijst op vastzitten. Na de Toren is er geen weg terug, dus Zwaarden 8 behoort niet tot de mogelijkheden en alleen de Toren komt uit.

In het omgekeerde geval (Uitkomst = Zwaarden 8 en Eventuele Uitkomst = de Toren), kunnen beide kaarten uitkomen omdat er nu wél een verband van oorzaak en gevolg gelegd kan worden. Na een periode van stagnatie en vastzitten (Zwaarden 8 ) kan de spanning zo hoog opgelopen zijn dat er toch een doorbraak komt (de Toren).

Uitkomst Staven 5 (een sportieve strijd) zou kunnen uitlopen op een verbitterd gevecht als Zwaarden 5 op Eventuele Uitkomst ligt. Door de overeenkomst in getal is het echter waarschijnlijker dat Zwaarden 5 slechts een alternatief is dat niet uitkomt. Maar als op Uitkomst de omgekeerde Staven 5 ligt en het sportieve element overboord is gezet, ligt Zwaarden 5 wél in het verschiet en komen beide kaarten uit.

Nog één voorbeeld. Bekers 4 op Uitkomst laat zien dat je een prachtige kans op geluk voorbij laat gaan. Als op Eventuele Uitkomst dan Bekers Aas ligt, betekent dat dat er later nog een nieuwe kans zal komen. Beide kaarten komen dus uit, maar het blijft natuurlijk wel de vraag of je die nieuwe kans zult aangrijpen... Zou echter de Geliefden op Eventuele Uitkomst liggen, dan is er een duidelijke tegenstelling met Bekers 4 op Uitkomst en zal alleen Bekers 4 uitkomen.

allemaal binnen de momentopname van de legging...

Samengevat:

 • Als de kaarten 5 en 10 in dezelfde richting wijzen, elkaar aanvullen en er een (oppervlakkig) verband van oorzaak en gevolg gelegd kan worden, zal eerst de Uitkomst plaatsvinden en daarna ook de Eventuele Uitkomst. Eventueel pas na lange tijd.
 • Als de kaarten 5 en 10 elkaar tegenspreken of hetzelfde getal hebben waardoor ze alternatieven voor elkaar zijn, zal alleen de Uitkomst plaatsvinden (tenzij er een verband van oorzaak en gevolg gelegd kan worden).
« Laatst bewerkt op: december 02, 2007, 14:53:34 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Vuur
« Reactie #16 Gepost op: november 18, 2007, 19:42:18 pm »
De Elementen in het Keltisch Kruis

Voorafgaand aan de interpretatie van een Keltisch Kruis kijk ik altijd even naar de aan- of afwezigheid van de vier tarotkleuren of elementen (vuur, water, lucht en aarde). Dat geeft al meteen een indruk van de krachten die werkzaam zijn of juist ontbreken in de betreffende situatie. Zijn er kleuren duidelijk onder- of oververtegenwoordigd? Is dit in overeenstemming met het onderwerp van de legging? Als je bijvoorbeeld een legging hebt gedaan over een gevoelsonderwerp, zou het opvallend zijn als er geen of weinig Bekers voorkwamen. Elke kleur die ontbreekt kan wijzen op een gebied dat met betrekking tot het onderwerp van de legging van gering belang is, maar kan er ook op wijzen dat je het werkelijke onderwerp uit de weg gaat...

Het belang van de aanwezigheid van een bepaald element in een legging hangt dus mede af van het onderwerp van de legging, maar in de meeste gevallen is het van belang dat de vier elementen in een redelijk evenwichtige verdeling voorkomen, want zij vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Gemiddeld komen de vier elementen elk ca. 2 x voor in een Keltisch Kruis. Wanneer een element geheel ontbreekt is dat op zijn minst opvallend. Wanneer er vier of meer kaarten van één element liggen is dat wel erg veel... Als het ontbreken van een kleur past bij het onderwerp van de legging, lijkt er misschien weinig aan de hand, maar het gevolg is wel dat er dan een andere kleur oververtegenwoordigd kan zijn. Hetzelfde geldt voor de overmaat van een kleur: ook al past die bij het onderwerp, het gevolg is dat een andere kleur ondervertegenwoordigd kan zijn. Een onevenwichtige kleurverdeling werkt altijd enigszins ontwrichtend.

De vier Azen vertegenwoordigen de essenties van de vier elementen. De betekenis die je kunt hechten aan de afwezigheid of de overdosering van een bepaalde kleur in de legging, is terug te vinden in de betekenissen van het omgekeerde Aas van die kleur. Als bijvoorbeeld in een Keltisch Kruis de Staven geheel ontbreken, is er te weinig vuur-energie en is het alsof het omgekeerde Staven Aas als een onzichtbare factor aanwezig is in de legging. Niet als actieve factor binnen het Keltisch Kruis, maar meer als achtergrond waartegen je het Keltisch Kruis kunt bekijken. Het is niet de bedoeling het omgekeerde Aas in de interpretatie van de legging te betrekken, tenzij het daadwerkelijk op tafel ligt (zoals het geval kan zijn bij een overmaat vuur óf wanneer het omgekeerde Aas als enige Stavenkaart op tafel ligt).

Ook wanneer er bijvoorbeeld door vijf Stavenkaarten een overmaat aan vuur-energie is, kun je het omgekeerde Staven Aas op de achtergrond veronderstellen. Wanneer één van die vele Stavenkaarten het rechtopstaande Staven Aas is, heb je de merkwaardige situatie dat Staven Aas in de legging voorkomt en het omgekeerde Staven Aas op de achtergrond ligt... In dat geval is de overmaat aan vuur geen probleem en zelfs passend bij het onderwerp van de legging.

Te veel of te weinig vuur-energie

De aanwezigheid van te veel Staven (4 of meer per Keltisch Kruis) wijst op een overmaat aan vuurenergie. Dit wordt zelden als een probleem ervaren, tot het bijna te laat is en je je ineens opgebrand of uitgeput voelt... Te veel Staven kan wijzen op rusteloosheid, overactiviteit, ongeduld, overmoed, overspannen verwachtingen, overenthousiasme, gebrek aan zelfbeheersing en een neiging tot roekeloosheid, onbesuisdheid, mateloosheid, en overdrijven. Om te krijgen wat je wilt, schroom je niet om dingen te forceren, anderen te overdonderen en je met je sterke wil dwars door alle obstakels heen een weg te banen. Ook kunnen de vuur-emoties hoog oplopen (boosheid, drift, woede, jaloezie). Als je in die periode droomt over grote branden of explosies zijn dat emotionele spanningen die verwerkt worden.

Er is behoefte aan water en vooral de waterkaarten van de Grote Arcana (Hogepriesteres, Matiging, Ster, Maan en Oordeel) kunnen bij een overdosis vuur veel goedmaken - al zal er dan wel heel wat stoom ontstaan die afgeblazen moet worden (bijvoorbeeld in dromen over stoom, stoomketels e.d.).

Aartsengel Gabriël (hoeder van het element water) kan te hulp worden geroepen om in de behoefte aan meer water-energie te voorzien. 

Het ontbreken van Staven in het Keltisch Kruis wijst vaak op een problematische benadering van het leven. Ook als er sprake is van gezondheidsproblemen, komt het vaak voor dat er weinig of geen Staven te zien zijn. Het vurige ontbreekt, het enthousiasme om iets te ondernemen is verdwenen, er is weinig initiatief en vaak ontbreekt het ook aan moed en durf. Er wordt veel energie verspild met angst voor falen of mislukken. De levensvreugde staat op een laag pitje (waakvlammetje) en er kan een neiging tot moedeloosheid en depressiviteit zijn. Ook het zelfvertrouwen is niet groot. In zo'n geval heb je veel tijd nodig om over tegenslagen heen te komen, verwerkingen gaan maar langzaam.

De Zon of andere kaarten met een zon (Dwaas, Geliefden) en ook Kracht (leeuw = vuur) kunnen het leed verzachten. Ook de Ridders van een andere kleur kunnen iets van het gemis aan vuur-energie goedmaken, want Ridder-energie is vuur-energie.

Aartsengel Uriël (hoeder van het oosten, de opkomende zon, de dageraad, de ochtend, het voorjaar en het element vuur) kan te hulp worden geroepen om in de behoefte aan meer vuur-energie te voorzien.

Vuur is het element van beginnings, van de aanvang, start of geboorte van nieuwe dingen en problemen met het ontbreken van vuur worden vooral in de ochtend gevoeld. Om Uriëls zegen vragen zal het begin van de dag minder moeilijk maken. Hij voedt het vuur in je, zodat je de dag creatief kunt benutten. wat deze je ook brengen mag.
« Laatst bewerkt op: november 27, 2007, 11:38:30 am door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Water
« Reactie #17 Gepost op: november 27, 2007, 11:41:35 am »
Te veel of te weinig water-energie
 
Bekers vertegenwoordigen de waterige gevoelens en emoties (liefde, ontroering, blijdschap, verdriet, heimwee, spijt - alles waarbij tranen kunnen vloeien), niet de vurige emoties (als je boos bent, kún je niet huilen).

De aanwezigheid van te veel Bekers (4 of meer) in het Keltisch Kruis kan wijzen op een buitengewone gevoeligheid of het overmand raken door emoties, hetgeen zich bijvoorbeeld kan uiten in dromen over overstromingen of tsunami's. Je kunt negatieve emoties in jezelf het beste beschouwen zoals een liefhebbende moeder een angstig en verward kind beschouwt. De vergelijking tussen emotioneel zijn en kind-zijn is rijk aan betekenissen. Zo kun je je innerlijke kind heel goed opvatten als de zetel van je emoties. Maar er is vaak ook een treffende overeenkomst tussen hoe je met je emoties omgaat en hoe je met kinderen buiten je omgaat. Iedereen weet dat een kind meegesleept kan raken door zijn emoties en ze zelf vaak geen halt toe kan roepen. Het kan dan bijna verdrinken in zijn emoties. Een van de redenen waarom een kind zijn emoties niet kan bedwingen is dat het nog heel dicht staat bij de hogere dimensies waar het vóór zijn geboorte verbleef. Daar bestonden lang niet zoveel grenzen en beperkingen als het kind nu in het fysieke lichaam ervaart. Zijn emoties zijn vaak zijn reacties van onbegrip hierop. Het is belangrijk je te realiseren dat emoties weliswaar onderdeel zijn van je zijn op aarde, maar dat je je er niet door moet laten overheersen. Want als dat laatste gebeurt, wordt het kind in jezelf een tiran die je overheerst en op wie je geen vat hebt.

Wat je nodig hebt zijn Pentakels (aarde om het water in te dammen en in goede banen te leiden) of een kaart als Matiging (goed bij de overdosering van élk element) of natuurlijk de Keizerin als moeder/hoeder van je emoties. Als je je emoties met liefde en begrip tot rust weet te brengen, heb je met de aanwezigheid van veel Bekers wel de mogelijkheid een rijk innerlijk leven te hebben.

Aartsengel Rafaël (hoeder van het element aarde) kan te hulp worden geroepen om in de behoefte aan meer aarde-energie te voorzien.

Het ontbreken van de Bekers in een Keltisch Kruis kan wijzen op een breed scala aan problemen (emotionele, psychische, relationele en ook lichamelijke problemen). Bekers vertegenwoordigen de waterige emoties en omdat je jezelf geen toestemming geeft deze emoties te voelen of ze niet kunt of durft te uiten, omdat je bang bent erdoor overweldigd te worden, heb je je toevlucht genomen tot een afstandelijke, ongevoelige of zelfs onverschillige houding. Zolang je je emoties op afstand houdt, waan je je veilig, maar misschien sta je ondertussen wel op instorten. Toch word je nooit overweldigd door een emotie, als je er bewust voor kiest die emotie toe te laten. Wateremoties moeten stromen. Zolang je je emoties wegstopt, ben je met ze in gevecht en zullen zij je op allerlei manieren gaan tegenwerken. Als je ze onderdrukt, zullen ze zich op andere manieren openbaren, bijvoorbeeld in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid of in stemmingen zoals lusteloosheid, ontevredenheid, matheid, somberheid, zwaarmoedigheid, zelftwijfel, achterdocht, verwarring enz. Somberheid en depressie zijn een heel duidelijke teken dat je bepaalde emoties in jezelf onderdrukt. In feite vertrouw je je emotionele zelf niet en durf je ook niet op je intuïtie te vertrouwen en daarom heb je je verstand de leiding gegeven. Omdat je je eigen gevoelens onderdrukt, heb je ook moeite je in de gevoelens van anderen in te leven en het wantrouwen tegenover je eigen gevoelens zal zich weerspiegelen in de mensen in je omgeving en in de gebeurtenissen die je mee-maakt. En dat kan weer leiden tot gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid en angst en innerlijke ontreddering. Bekers staan ook voor liefde en menselijke goedheid en kunnen eigenlijk nooit gemist worden...

De aanwezigheid van de Keizerin (met waterval) kan veel goedmaken: als je het toelaat, kan zij je je hart teruggeven, je innerlijke kracht, je spontaniteit en je liefde voor het leven. Ook de Dwaas kan je helpen met zijn moed, spontaniteit en onbevangenheid. De aanwezigheid van de Maan of kaarten met een maan (Hogepriesteres) kan je helpen je intuïtie meer te vertrouwen.

Aartsengel Gabriël of Gabriëlle  - hoed(st)er van het zuiden, het midden van de dag, de zomer, het element water en de gevoelens - kan te hulp worden geroepen bij het ontbreken van de water-energie. Zij kan je innerlijke water activeren, zodat het leven weer door je heen kan stromen en je contact kunt hebben met je gevoelens zonder erdoor overspoeld te worden. Rond het middaguur om Gabriëlles zegen vragen, zal je sterken in een liefdevolle levenshouding.

In de Inner Child-kaarten is Gabriëlle de beschermster van de Harten, sterk verbonden met de Maan en met alles wat leeft in de (innerlijke) oceanen. Elke traan is winst als de Bekers ontbreken...
« Laatst bewerkt op: november 27, 2007, 17:34:31 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Lucht
« Reactie #18 Gepost op: december 03, 2007, 16:13:33 pm »
Te veel of te weinig lucht-energie

Als er te veel Zwaarden in een Keltisch Kruis voorkomen (4 of meer), kan het zijn dat je te veel in je hoofd leeft en weinig in contact staat met je gevoelens en je lichaam. Terwijl het element lucht voor inzicht en helderheid kan zorgen, heeft een overmaat lucht vaak het tegenovergestelde effect. Zeker als aan het verstand een te groot belang wordt toegekend en als dit ten koste van de gevoelens en de intuïtie gaat. Dan kun je situaties verkeerd inschatten en lijken problemen misschien groter of belangrijker dan ze zijn... Je hebt waarschijnlijk de neiging te zwaar aan de dingen te tillen. Dromen over stormen of orkanen zijn een duidelijke aanwijzing dat je je gedachten tot rust moet brengen. Je kunt uitgeput raken van je eigen gedenk en gepieker. Een periode van rust en bezinning is dan hard nodig om te verhinderen dat de rusteloze geest met je aan de haal gaat.

Omdat Zwaarden nogal neigen tot somberheid, moet een overmaat aan lucht meer dan bij enig ander element in evenwicht worden gebracht met de ervaringen en houdingen die bij de andere elementen horen - en in het bijzonder met gevoelens van mededogen en compassie. De aanwezigheid van de Anima-kaarten (Hogepriesteres en Keizerin) en ook van Matiging (goed bij elk teveel) heeft een weldoende werking.

Problemen met te veel lucht-energie worden vooral 's avonds ervaren en kunnen dan leiden tot slapeloosheid. In de avond kan een gedachte aan aartsengel Rafaël je helpen minder gespannen te zijn en een gevoel van vrede en welzijn te ervaren. Voor het slapen gaan een beroep doen op aartsengel Michaël zal zijn zorg en bescherming activeren en je moeiteloos doen inslapen.

Het ontbreken van de Zwaarden in een Keltisch Kruis zal zelden als een probleem worden ervaren, want in dat geval ben je waarschijnlijk veel te verdiept in allerlei activiteiten, gevoelens en materiële belangen (Staven, Bekers en Pentakels) om de gevolgen van de afwezigheid van de Zwaarden in de gaten te hebben. Je hebt moeite om de dingen in het juiste perspectief te zien, maar daar lig je niet van wakker... Toch is de betekenis van de Zwaarden positief en kunnen zij  niet gemist worden. Het onvermogen om over jezelf en het leven na te denken, kan juist problemen scheppen. Je hebt Zwaarden nodig om bewuste keuzes te maken en als je bewuste keuzes uit de weg gaat, kun je in het leven voor vreemde verrassingen komen te staan die je dan lijken te overkómen... Zwaarden staan ook voor communicatie en als ze ontbreken ontstaan er gemakkelijk misverstanden. Een gebrek aan Zwaarden laat soms een aversie tegen het denken zien.

Gerechtigheid (met zwaard) en Oordeel (met bazuin = element lucht) kunnen iets van het ontbreken van de Zwaarden goedmaken.

Aartsengel Michaël (hoeder van het noorden, van de winter en van het element lucht, de geest en het dromen) kan je helpen om jezelf op het juiste moment de juiste vragen te stellen..

In de Inner Childkaarten is Michaël de Beschermer van de Zwaarden; hij schenkt ons het zwaard van de waarheid en van mentale helderheid.
« Laatst bewerkt op: december 03, 2007, 21:11:20 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Aarde
« Reactie #19 Gepost op: december 05, 2007, 16:57:35 pm »
Te veel of te weinig aarde-energie

De aanwezigheid van te veel pentakels (4 of meer per Keltisch Kruis) wijst op grote stabiliteit en meestal op een sterke prestatiegerichtheid, maar houdt ook het risico in dat je zo opgaat in aardse zaken en praktische aangelegenheden, of je zo sterk met je werkzaamheden vereenzelvigt, dat je het bestaan van andere dingen vergeet. De kans is groot dat je te gehaast en gespannen leeft, zonder werkelijk van het leven te genieten en op die manier vervreemdt van je eigen wezen. Overdrijving van het belang van aardse zaken kan naar voren komen als hebzucht, meer consumeren dan nodig is of als overdreven zuinigheid en moeite om dingen los te laten. Als je droomt over bergen aarde of steen, kan dat wijzen op stabiliteit en duurzaamheid, maar ook op het verlies van gevoelens of op fantasieloosheid. Als je gezondheidsproblemen hebt, is de aanwezigheid van veel pentakels wel gunstig, maar in andere gevallen heb je beslist een lichtvoetig tegenwicht nodig, bijvoorbeeld in de vorm van Matiging. Bekerskaarten kunnen je helpen je verbeeldingskracht te gebruiken. De Kluizenaar kan je helpen om de waarde van soberheid in te zien.

Aartsengel Rafaël kan je helpen ontspannen en je vrijetijdsbestedingen zegenen. Wanneer je in je werk de elementen gebruikt, zullen er altijd engelen aanwezig zijn en een actieve rol spelen. Hierbij stil te staan kan zelfs een saai werkje als de afwas tot een boeiend lichtspel maken.

Aarde-energie is nodig om standvastig, vastberaden en daadkrachtig te zijn, maar wanneer de Pentakels in het Keltisch Kruis ontbreken, ben je dat nu juist niet. Er is onvoldoende afstemming op de praktische aspecten van het bestaan en mogelijk heb je moeite om in je aardse behoeften te voorzien of je op het materiële vlak staande te houden. Het gebrek aan contact met het goede der aarde kan ertoe leiden dat je je in deze wereld niet op je plaats voelt of het gevoel hebt nergens steun en zekerheid te vinden. Allerlei praktische zorgen verhinderen het genieten van het leven. Omdat het hier-en-nu-besef ontbreekt, sta je niet met beide voeten op de grond en is de kans om te gaan zweven groot. Misschien ga je op zoek naar een andere, magische werkelijkheid of streef je een spiritueel doel na, en daar is natuurlijk niets op tegen als je tenminste leert om aan de basisvereisten van het leven in de stoffelijke wereld te voldoen. Het ontbreken van de Pentakels kan ook wijzen op het negeren van de behoeften van het lichaam, vergeten om op tijd te eten, regelmatig beweging te nemen en op tijd te rusten. Je zou in dat geval veel baat kunnen hebben bij het aanbrengen van een vaste dagindeling, waarbij je jezelf dwingt op gezette tijden te eten, te rusten en te ontspannen.

De Keizerin (patrones van de Pentakels) kan het gemis aan aarde-energie voor een deel compenseren, vooral in samenwerking met de praktische Keizer.

Aartsengel Rafaël (hoeder van het westen, de schemering, de avond, de herfst en het element aarde), kan je relatie met de goede dingen der aarde verstevigen en je helpen vreugde in het leven te scheppen. Hij staat je bij in de beproevingen van het leven, brengt troost, bescherming als je ziek bent en herinnert je aan de genezende vermogens van de natuur.

***

Misschien vraag je je na het voorafgaande af of het voor het beoordelen van de element-energieën in het Keltisch Kruis dan helemaal geen verschil maakt wélke kaarten er van een bepaald element liggen. Voor de interpretatie van de legging maakt het natuurlijk een groot verschil welke kaarten er liggen en wáár ze liggen en of ze rechtop liggen of niet. Maar als je los van het onderwerp van de legging puur kijkt naar de verdeling van de element-energieën, maakt het inderdaad geen verschil welke kaarten er van een element liggen. Elke kaart vertegenwoordigt zijn element en doet dat even goed als elke andere kaart van dat element. Anders gezegd: elke bekerskaart is een volwaardige vertegenwoordiger van het element water.

Wat in dromen geldt: 'elk deel staat voor het geheel', geldt ook in een legging. Elke bekerskaart heeft de hele reeks van de Bekers achter zich. En vijf bekerskaarten (welke dan ook) brengen vijf maal de hele bekersreeks met zich mee. Op deze manier beschouwd, kun je ook inzien dat het verschil tussen één of géén zwaardenkaart in de legging meer betekent dan het verschil van één kaart meer of minder, het betekent het wel of niet aanwezig zijn van het element lucht, ofwel de hele zwaardenreeks.   
« Laatst bewerkt op: december 09, 2007, 15:24:29 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Ether en Keuken
« Reactie #20 Gepost op: december 07, 2007, 16:27:01 pm »
Veel of weinig Grote Arcana-kaarten

De kaarten van de Grote Arcana vertegenwoordigen het 5e element dat van oudsher ether (het ontastbare) wordt genoemd - je kunt het ook beschouwen als het element licht. Bij de Grote Kaarten of troeven kan eigenlijk geen sprake zijn van een teveel of een tekort, hun aantal is altijd goed. :) Gemiddeld liggen er 3 Grote Kaarten per Keltisch Kruis. De aanwezigheid van méér troeven betekent dat er minder Kleine Kaarten liggen, maar dat hoeft niet te betekenen dat het evenwicht tussen de andere elementen verstoord is. Hetzelfde geldt als er geen of weinig troeven liggen.

In het algemeen verlenen de Grote Kaarten veel kracht en diepgang aan de legging, hoewel ze buiten de context van de Grote Arcana als levensweg soms ook een heel eenvoudige betekenis kunnen hebben. Hun betekenis hangt mede af van de vraag die je gesteld hebt, de intentie van de legging - en in de Kleine Kaarten hoeft de diepgang trouwens niet te ontbreken.

De invloed / uitstraling van de Grote Kaarten op de omringende kaarten is groter dan die van de Kleine Kaarten en ze versterken met name de Kleine Kaarten die hetzelfde getal dragen.

De Keuken

Waar bevindt zich de keuken van het Keltisch Kruis? Waar staat het pannetje waarin alle ingrediënten samenkomen en een gerecht ontstaat - misschien wel Gerecht(-igheid)?

In de tarottuin van Niki de Saintphalle (in Italië) is een reusachtige Keizerin te vinden:
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/Kzn_niki.jpg

Als je haar binnengaat...
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/entree.jpg

... kom je in een enorme spiegelende ruimte, waar zich onder meer een prachtige spiegelende eettafel bevindt:
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/eettafel1.jpg

Verderop in het 'hart' van de Keizerin bevindt zich een spiegelende keuken...

http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/keuken1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/keuken2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/keuken3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/keuken4.jpg

Dus nu weet je het. :)
« Laatst bewerkt op: april 26, 2009, 15:42:47 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
De Vraag
« Reactie #21 Gepost op: december 12, 2007, 14:44:29 pm »
De Vraag

Het stellen van een goede vraag is een belangrijk onderdeel van het Keltisch Kruis. Het lijkt simpel, een vraag stellen, maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan...

Stel één duidelijke vraag, zodat er naderhand geen misverstand kan ontstaan over het antwoord. Als je méér vragen hebt, stel alleen de belangrijkste (over de andere vragen kun je eventueel later andere leggingen doen). Schrijf de vraag liefst op, zodat je hem woordelijk onthoudt en bij het interpreteren van de legging duidelijk voor ogen hebt. Opschrijven werkt echt beter dan alleen maar in gedachten nemen. Het is ook belangrijk dat je het antwoord op de vraag niet reeds kent, maar wel echt wilt weten. Over het algemeen is het zo dat hoe minder je de tarot op de proef stelt, hoe beter de resultaten. Vraag geen dingen omdat je je gelijk wilt bewijzen of iets achteraf verifiëren. Het gaat om je instelling. Het beste is een duidelijke vraag in combinatie met een houding waarbij je openstaat voor het onverwachte, voor verrassingen, nieuwe invalshoeken, zijweggetjes, wonderlijke wendingen... De tarot is een instrument voor (zelf)inzicht. In principe raadpleeg je de tarot over kwesties die jouzelf betreffen.

Soms zul je merken dat het Keltisch Kruis geen antwoord geeft op de vraag die je gesteld had, maar op een vraag die daaronder ligt en die op het moment van de legging eigenlijk belangrijker is. De wetenschap dat de tarot toch wel met het belangrijkste voor de dag komt, ontslaat je echter niet van de noodzaak om een goede vraag te stellen. Het is heel waardevol om zorg en tijd te besteden aan een goede vraag. Vaak is het zo dat je bij de eerste vraag die in je opkomt, beseft dat je eigen innerlijke wijsheid het antwoord al weet. Via het proces dat vervolgens van de ene naar de andere vraag leidt, kom je uiteindelijk bij de dieperliggende vraag die je zou kunnen stellen.

Het is wel mogelijk de kaarten te raadplegen zonder vraag, maar onderzoek dan wel de redenen waarom je geen vraag wilt stellen. Het achterwege laten van een vraag kan een variant zijn op de weerstand om zelf verantwoordelijkheid voor je leven te nemen. Elke vraag die we stellen gaat vanwege het karakter van de taal gekleed in onze eigen opvattingen en (voor)oordelen. In veel gevallen is het formuleren van een vraag al voldoende om in te zien welke beperkingen we onszelf (én de kaarten) daarmee opleggen. Soms stellen mensen dan maar helemaal geen vraag, omdat ze de kaarten zo min mogelijk willen beperken. Ze laten de kaarten liever vrijuit spreken. Dit kan weliswaar bijzonder relevante en verrassende informatie opleveren, maar vaak leidt het vrijlaten van de kaarten toch tot een onpeilbare legging... Vragen fungeren kennelijk als lenzen, ze richten onze aandacht op één specifiek gebied, waardoor de kaarten over een krachtbron beschikken, de kracht van onze bewuste intentie.

Je kunt een vraag op veel manieren formuleren; sommige verwoordingen zullen, zoals gezegd, de antwoordmogelijkheden beperken, terwijl andere ruimte laten aan een breed scala van antwoorden. De vraag: "Wie heeft gelijk en wie heeft ongelijk?" geeft duidelijk de beperkingen van je eigen gedachten weer en dat zal zich vertalen in de kaarten. Bij onenigheid kun je beter vragen: "Hoe zouden we elkaar beter kunnen begrijpen?" of: "Hoe kunnen we dit oplossen tot beider tevredenheid?" Ook kun je beter geen of/of-vragen stellen, want daarmee probeer je de tarot een antwoord in de mond te leggen en sluit je - áls er al een antwoord komt - alternatieve mogelijkheden bij voorbaat uit.

Vragen die alleen met ja of nee beantwoord kunnen worden, vormen ook een beperking van de antwoordmogelijkheden van de tarot en zijn eigenlijk een poging de tarot tot een simplificatie te dwingen die niet past bij het karakter van de kaarten. Je kunt ze wel stellen, en het Keltisch Kruis zal er vermoedelijk wel weg mee weten, maar de beste vragen zijn open vragen die bijvoorbeeld beginnen met "Hoe..." of "Wat..." of "Waarom..."

Stel altijd een vraag over jezelf (of over je eigen situatie) en niet over een ander die er niet bij is en dus geen deel heeft aan de legging.De verleiding kan groot zijn om het tóch te doen, maar het is gewoon niet discreet om een vraag te stellen over iemand zonder dat die persoon ervan weet. Zeker niet als het gebeurt uit nieuwsgierigheid of eigenbelang. Het zal trouwens geen betrouwbare informatie opleveren, want waarschijnlijk krijg je dan gewoon je eigen ideeën over die persoon bevestigd en dat zegt nog niets over die persoon zélf. De tarot is vooral een instrument om inzicht in jezelf te krijgen of in een situatie waar je zelf in zit en daarom zou je alleen vragen over jezelf of je eigen situatie moeten stellen.  Het gaat om jou! Als er bij een eigen situatie ook andere personen betrokken zijn, kunnen de kaarten wel iéts over die anderen zeggen, maar ze doen dat alleen voor zover dat zinvol is voor jouw eigen ontwikkeling of voor zover het jóu helpt om een eventueel probleem op te lossen.

Alleen vanuit diepe en liefdevolle betrokkenheid met een ander en met de oprechte wens die ander te helpen, zou je wel een vraag over een ander mogen stellen, maar het blijft nog steeds jouw vraag en de kaarten zullen nog steeds je eigen opvattingen weerspiegelen. In zo’n geval kun je beter vragen: "Hoe kan ik die persoon helpen in deze situatie?". Dan stel je een vraag over jezelf en de informatie die je dan krijgt is vele malen betrouwbaarder dan wanneer je een vraag over de ander stelt.

Het is vooral een kwestie van welvoeglijkheid, want het gevaar dat je daadwerkelijk iemands privacy zou schenden is helemaal niet zo groot. In feite kunnen we geen informatie over een ander krijgen zonder dat de ander dat onbewust toestaat. Wanneer je niet wilt dat iemand door middel van de tarot te weten komt wat jij doet of denkt, richt je automatisch een barrière rond jezelf op waardoor de ongewenste waarneming niet kan plaatsvinden. Je hoeft je geen bewuste voorstelling van die barrière te maken. Je hoeft zelfs niet te wéten dat iemand probeert jouw gedachten te lezen, om toch de boodschap uit te zenden: 'Laat me met rust'. Als je bij het doen van een legging het gevoel hebt van 'dit kan of mag ik eigenlijk niet doen', zal er geen betrouwbaar antwoord komen. Het tóch doen is dan nadeliger voor jezelf dan voor de ander.

vervolg >>
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
De Vraag (2)
« Reactie #22 Gepost op: december 12, 2007, 14:46:40 pm »
vervolg...

Hoewel de tarot vaak wordt beschouwd als een instument om in de toekomst te kijken, is het niet de bedoeling om een vraag over de toekomst te stellen. Stel altijd een vraag over het heden. Een blik in de toekomst krijg je er vanzelf wel bij, als dat nodig is, maar dat is niet waar het om gaat en een vraag naar de toekomst staat eigenlijk op gespannen voet met het doel van de tarot. Natuurlijk kan het zo zijn dat je in een bepaalde situatie graag wilt weten wat er zal gaan gebeuren, maar vraag je eens af wat je wérkelijk wilt weten. Waarom is jou er op dit moment iets aan gelegen om de toekomst te kennen? Omdat je het moeilijk hebt met de onzekerheid waarin je verkeert? Vraag dan hoe je meer vertrouwen kunt krijgen. Omdat je controle over de situatie wilt hebben? Vraag dan hoe je los kunt laten. Omdat je bang bent dat je niet zult krijgen wat je wilt? Vraag dan wat je kunt doen om het gewenste of iets beters naar je toe te trekken. Omdat je bang bent dat je iemand kwijt zult raken? Vraag dan hoe je meer liefde in je leven kunt brengen. Vraag om de essentie van wat je wilt. Het gaat in het leven niet om het verlichten van zorgen of het voorkómen van teleurstellingen, maar om het scheppen van geluk en vreugde en dankbaarheid. Laten je vragen dáárop gericht zijn! Misschien heb je geldzorgen en wil je graag weten of daar snel een eind aan zal komen. Vraag dan wat je kunt doen om overvloed in je leven te brengen. Dat is toch wat je eigenlijk wilt? Bovendien laat je dan door de vraag blijken je verantwoordelijk voor je eigen leven te voelen. Als je ergens geen beslissing over kunt nemen, vraag dan niet welke beslissing je moet nemen (keuzes moet je altijd zélf maken), maar vraag bijvoorbeeld wat je eigenlijk zou willen of vindt.

Geluk is veel meer dan de afwezigheid van zorgen of verdriet.
Overvloed is veel meer dan de afwezigheid van schaarste of gebrek.


Voor veel van de dingen waar je om vraagt is verandering nodig, verandering in je leven en in jouzelf - bijvoorbeeld in je gedrag of in je overtuigingen. Wat zou je doen met een toekomstvoorspelling waarin jou het gevraagde in het vooruitzicht wordt gesteld? Achteroverleunen en wachten tot het arriveert? En met een voorspelling die zegt dat je het gevraagde niet zult krijgen? Achteroverleunen en balen? Of in beide gevallen de voorspelling betwijfelen? Het is moeilijk omgaan met een voorspelling, als je je eigen verantwoordelijkheid over het hoofd ziet.

Dáárom kwamen bijvoorbeeld de voorspellingen van Nostradamus uit. Altijd als er in de geschiedenis van de mensheid een voorspelling was, zagen de mensen dat als een goede reden om zich aan hun eigen verantwoordelijkheid te onttrekken. Wat de mensheid niet begreep, is dat de voorspellingen van Nostradamus werden gedaan om de mensheid ertoe te brengen haar gedrag te herzien. Alleen als de mensen dat niet deden, ging de voorspelling in vervulling. Ik zou wensen dat iedereen dit tot zich door liet dringen, want het is het begin van inzicht dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze keuzes; het is het begin van de bereidheid tot veranderen...

Een tarotlegging is een proces dat je visie op jezelf kan veranderen. Meestal begin je echter niet aan een legging met dit doel voor ogen. Integendeel, je zit met een probleem waar je een oplossing voor zoekt, liefst zonder je zelfbeeld te hoeven veranderen... Je oogmerk is in veel gevallen je zelfbeeld precies zo te handhaven als het is, maar zonder het probleem, het ongemak of het lijden dat dit met zich meebrengt en dat de reden was om de kaarten te raadplegen. Een expliciete vraag naar de toekomst berust eigenlijk op de hoop dat je door kunt gaan met wat je doet, zonder naar jezelf te kijken, en tóch het gewenste - de oplossing van het probleem - te krijgen. Je hoopt te horen hoe je de veranderingen die je in je leven wenst, kunt bemachtigen zonder zelf noemenswaardig te veranderen. Veranderingen in je leven zijn echter ingewikkelder dan gewoon iets vragen en het krijgen. Het Keltisch Kruis zal je dat wel vertellen. Waarschijnlijk zul je toch bij jezelf naar binnen moeten gaan, je overtuigingen veranderen, je geloof en vertrouwen versterken of je hart openen.

Ik noemde het voorheen al even: soms besef je bij het stellen van een vraag dat je het antwoord al weet. Ik durf wel te stellen dat een echt goede vraag geen legging behoeft, omdat het antwoord vanzelf in je gedachten opkomt. Een legging kan dan dat antwoord bevestigen. Dit brengt me bij deze spirituele paradox: pas als je het antwoord wéét, zou je de allerbeste vraag kunnen stellen, maar die vraag is dan overbodig omdat je het antwoord al weet... Als een innerlijk antwoord uitblijft, is de kans groot dat er ego-motieven (angst, wil, controle) in je vraag meespelen. Toch kan een legging wel antwoord op ego-vragen geven. Je ziel of innerlijk zelf is heel creatief in het interpreteren van je vraag. De ziel moet wel creatief zijn, want het ego of uiterlijk zelf is tamelijk begrensd in zijn vermogens om te vragen.

De ziel neemt ieder verzoek om groei aan.

Er is één ding dat je nooit moet doen: een vraag stellen als je kwaad bent. Dat is zinloos, want als je kwaad bent (of anderszins overstuur) kun je niet luisteren. Verdriet hoeft echter geen bezwaar te zijn om een vraag te stellen.

Zomaar wat vragen die je zou kunnen stellen:

 • Wat kan ik doen om dit doel of iets beters te bereiken?
 • Hoe kan ik in deze situatie mijn (zelf)vertrouwen versterken?
 • Wat wil ik eigenlijk?
 • Wat verwacht ik werkelijk?
 • Hoe kan ik (meer) liefde in mijn leven brengen?
 • Hoe kan ik meer vreugde in mijn leven brengen?
 • Wat kan ik doen om overvloed in mijn leven te brengen?
 • Hoe kan ik meer openstaan om te ontvangen?
 • Wat probeert deze situatie mij duidelijk te maken?
 • Wat kan ik uit deze situatie leren?
 • Wat kan ik doen om uit deze impasse te komen?
 • Hoe kan ik dit probleem oplossen?
 • Hoe kom ik in het reine met deze situatie?
 • Hoe kan ik mijn zorgen loslaten?
 • Hoe kunnen we tot overeenstemming of wederzijds begrip komen?
 • Wat kan ik doen om X. te helpen?
 • Hoe kan ik Y. vergeven?
 • Waarom is dit gebeurd? Hoe past dit in mijn leven?
 • Wat is er aan de hand?
 • Wat ben ik vergeten of wat zie ik over het hoofd?
 • Hoe kom ik verder op het pad van vreugde?
 • Op het pad van wijsheid?
 • Op het pad van liefde?


De allerbeste vraag vind ik nog altijd een welgemeend: "Wat is het meest liefdevolle dat ik in deze situatie kan doen?"
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3108
 • :: SAMEN ::
Slot
« Reactie #23 Gepost op: december 14, 2007, 15:02:04 pm »
Tenslotte

En dan zijn er natuurlijk nog alle KAARTEN die op de posities liggen... en die in het ideale geval zo tot je verbeelding kunnen spreken dat elke handleiding en daarmee ook dit topic overbodig wordt... Maar mocht je wel wat hulp kunnen gebruiken, dan hoop ik dat je in dit topic vindt wat je zoekt. En misschien wel méér uit de kaarten haalt dan je voor mogelijk had gehouden...

De kaarten vertellen iedere keer een ander verhaal, met beelden, kleurige taferelen die soms alledaags zijn, soms zeer indringend en die soms een vreemdheid hebben die glimpen van diepere werelden op tafel tovert. Laat je meevoeren door de kaarten. Je hoeft niet bang te zijn dat je erin verdwaalt, want daaronder, als een eeuwenoud houvast, ligt het patroon van het Keltisch Kruis:


een moment in de tijd...
of in het (Keltisch) Cornish:
pols yn an prys...


Er is ieder moment een nieuw moment.
Er is iedere dag een nieuwe jij.


Liefs en gorhemmynnadow a'n gwella (beste wensen),
Ricca
« Laatst bewerkt op: november 18, 2008, 19:33:36 pm door Ricca »
From Ricca with Love

zilver

 • Gast
Re:Het Keltisch Kruis
« Reactie #24 Gepost op: december 02, 2011, 16:21:59 pm »
Beste Ricca,

Dank voor dit mooie en informatieve stuk tekst!! Erg helder geschreven en ook heel erg herkenbaar!
Dit helpt mij weer een stukje verder in de tarot  :)

Liefs Zilver

Vlinder

 • Gast
Re: Het Keltisch Kruis
« Reactie #25 Gepost op: februari 19, 2016, 18:02:18 pm »
up