Auteur Topic: Geschiedenis van madame lenormand  (gelezen 6669 keer)

Silverlady

  • Gast
Geschiedenis van madame lenormand
« Gepost op: november 11, 2005, 01:35:01 am »
Marie Anne Adelaïde Lenormand werd op 27 mei 1772 in Alençon (Frankrijk) geboren onder het astrologisch teken van de Tweelingen. Een Tweeling is iemand die over een (in het algemeen) goed en verstandig zakelijk inzicht bezit. Men is echter nogal veranderlijk van humeur. Daar echter Venus hier een grote invloed heeft, zal deze negatieve eigenschap aardig worden beheerst. Haar vader verloor zij zeer jong en haar moeder hertrouwde, wat tot gevolg had dat zij al vroeg voor zichzelf moest gaan zorgen. Om haar brood te verdienen, werd zij naaister, een vak dat door velen destijds werd uitgevoerd. Daar kreeg zij echter al spoedig genoeg van.

Op haar 21 ste jaar vertrok zij naar Parijs, waar zij ging werken in een lingeriezaak. Daar ontmoette zij een zekere Madame Gilbert die als kaartlegster een grote reputatie had. Zij werd door deze vrouw ingewijd in de kunst van het kaartleggen. Samen met Madame Gilbert begon zij een'salon'voor, zoals men dit toen onder woorden bracht, de publieke 'naïviteit'. Met andere woorden, voor degenen die erin geloofden, legden de dames de kaart. Een niet tevreden cliënt klaagde haar aan bij de politie en zij werd door de rechter (die haar betitelde als 'waarzegster') veroordeeld tot gevangenisstraf. Zij opende na haar vrijlating weer een 'salon' waar zij de kaart legde. Zij woonde in de Rue Honoré Chevalier en later, tot haar dood, in de Rue de Tounon. In haar'salon' kwamen de meest uiteenlopende personen, van de eenvoudige burgervrouw tot de hoogstgeplaatste personen van Parijs.

Zij las de kaart voor Robespierre, Murat, LodewijkXVIII, Napoleon en Josephine de Beauharnais (de latere echtgenote van Napoleon). Zij heeft haar voorspeld dat zij eens een kroon zou gaan dragen. Volgens de geschiedenis heeft zij zich in haar voorspellingen nooit vergist.
(Over de kaarten die door Madame Lenormand tijdens haar leven werden vervaardigd, gaat het verhaal dat men deze cadeau moet krijgen. Een vriend schonk mij deze kaarten. Ik ben deze kaarten gaan gebruiken; echter niet zoals Madame Lenormand het heeft aangegeven. Ik heb mijn eigen systeem ontwikkeld; zomaar plotseling, zoals het in mij opkwam. In de praktijk bleek dat de door mij gehanteerde methode zeer goede resultaten opleverde.)

Na de val van Napoleon reisde Madame Lenormand naar België. In Aix la Chapelle werd een congres gehouden van verschillende staatshoofden. Zij werd onder andere ontvangen door de Russische keizer Alexander. Na een verblijf van enkele jaren keerde zij weer terug naar Parijs. Zij zette daar haar praktijk weer voort, tot zij op 72-jarige leeftijd op 25 juni 1843 overleed.

Madame Lenormand was een vrouw die in haar werk geloofde en tijdens haar leven niet alleen aanzien heeft verworven, maar ook geld.

Wanneer men de naam Lenormand numerologisch gaat bezien, komt men tot de volgende uitspraak:

De som van de cijfers is zes. Astrologisch valt dit cijfer onder het symbool Venus (lucht). Dit behelst dat men van schoonheid en liefde houdt en tevens ook zeer geschikt is om kennis aan anderen over te dragen. Men is toegewijd, bezit innerlijke harmonie en scherpe intuïtie, en Madame Lenormand bezat tevens leidinggevende eigenschappen.

Zij was een vrouw die, naast een feilloos instinct van - 'Nu moet ik geduid opbrengen' zich ook zeer diplomatiek kon opstellen. Door haar grote wilskracht en doorzettingsvermogen verwierf zij materieel succes.
Zij hield van luxe en omringde zich daar ook mee. Een emotionele en overgevoelige vrouw, die dit echter voor de buitenwereld verborg.
Zij bezat, behalve haar zeer scherpe intuïtie, ook verbeeldingskracht, welsprekendheid, verbale vaardigheid alsmede humor en een grote opmerkzaamheid.
Zij had grote behoefte aan het geven en ontvangen van liefde. Door haar sterke persoonlijkheid viel zij op en was in vele opzichten een vrouw met een sterk ontwikkelde individualiteit.
Zij was 'anders' dan de gemiddelde mens en bezat tevens een aangeboren talent om met een ieder - van welke rang of stand ook - om te gaan. Zo wist zij haar persoonlijkheid te onderstrepen door zeer excentrieke kleding. Op eigen kracht en door bescherming van keizerin Josephine heeft zij veel bekendheid gekregen.
Zij hield ervan in stijl uit te gaan en heeft waarschijnlijk door de wijze waarop zij leefde weinig aan haar eigen geestelijke ontwikkeling gedaan. Echter uit de levensbestemming van haar zielsgetal blijkt dat zij een zeer oude 'ziel' bezat (meermalen gereïncarneerd). In de vele levens heeft zij met haar talent enorm veel mensen leren kennen. Haar hoogste taak had moeten zijn vrede en saamhorigheid te bewerkstelligen, maar of dit geschied is vertellen de cijfers niet.
Met haar bijzondere talenten en gaven was zij bovendien een vrouw met een zeer bijzonder magnetisme, waarmee zij bewust of onbewust vele mensen (maar ook bezittingen en geld) naar zich toe trok. Zij heeft veel gedaan voor anderen die het maatschappelijk moeilijk hadden. Dit kwam dan ook tot uiting toen zij stierf. De laatste levensjaren heeft zij als een rustige burgervrouw doorgebracht. Zij werd niet vergeten door degenen die zij goed bejegend had. Zij verschenen in groten getale op haar begrafenis.
Madame Lenormand schreef onder de naam Sybille vele boeken, onder andere over dromen.
De echte Lenormand-kaarten zijn gestoeld op beelden uit de mythologie, de geschiedenis en de stand der sterren (astrologie).
In de loop van de geschiedenis zijn de kaarten van Madame Lenormand verder langzaam veranderd. Heden ten dage worden deze kaarten, en dit al minstens een halve eeuw, in de handel gebracht met aangepaste verstaanbare, moderne symbolen.

Samenvattend kan men stellen dat Madame Lenormand een zeer markante persoonlijkheid is geweest. Met haar nalatenschap van kaarten, die naar eigen inzichten zijn samengesteld, is zij in deze tijd nog steeds een bekende persoonlijkheid.
Dit kan men van weinig dusdanig omstreden figuren zeggen.